Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

letölthető ALAPKÖNYVEK

A keresett Menuhin könyv! 

 

https://kuruc.info/r/56/154374/
https://kuruc.info/r/56/154450/
https://kuruc.info/r/6/154502/
https://kuruc.info/r/6/154586/
https://kuruc.info/r/6/154614/

 

 

Szolzsenyicin: Együtt

http://hu.scribd.com/doc/41890912/Alexandr-Iszajevics-Szolzsenyicin-Egyutt

 

Mullins: A biológiai zsidó

http://www.angelfire.com/zine2/judeolog/shahak/tbjhu1.htm

 

Norman Finkelstein: A holokauszt ipar

http://www.angelfire.com/zine2/judeolog/konyvek/finkelk1.htm

 

Izrael Shamir: A rasszista állam

http://www.angelfire.com/zine2/judeolog/konyv2/raszallaa.htm

01. Marschalkó Lajos - Országhódítók 1. rész .doc
02. Marschalkó Lajos - Országhódítók 2. rész .doc
03. M. Katonka Mária: Hűség .pdf
04. In Memoriam Sértő Kálmán .pdf
05. Kolosváry Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma .pdf
06. Bary József: A tiszaeszlári bűnper .pdf
07. Herzl Tivadar: A zsidó állam .pdf
08. Du Mesnil-Marigny: A zsidókról .pdf
09. Verhovay Gyula: Az ország urai .pdf
10. Ráth Ferenc-Zimándy Ignác: Antiszemita-Káté .pdf
11. Kolgyári C. Titusz: A zsidók világuralma .pdf
12. Füredi Béla: A zsidó .pdf
13. David Irving: Felkelés .pdf
14. Bartha Miklós: Kazárföldön .pdf
15. Ágoston Péter: A zsidók útja .pdf
16. Alföldi Géza: Végrendelet .pdf
17. Istóczy Győző: 12 röpirat 1. évfolyam .pdf
18. Istóczy Győző: 12 röpirat 2. évfolyam .pdf
19. Istóczy Győző: 12 röpirat 3. évfolyam .pdf
20. Istóczy Győző: 12 röpirat 4. évfolyam .pdf
21. Istóczy Győző: 12 röpirat 5. évfolyam .pdf
22. Istóczy Győző: 12 röpirat 6. évfolyam .pdf
23. Istóczy Győző: 12 röpirat 7. évfolyam .pdf
24. Dr. Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon .pdf
25. Milotay István: Az ismeretlen Magyarország .pdf
26. Ágoston János: Le az álcával! .pdf
27. Petrássevich Géza: Magyarország és a zsidóság. pdf
28. Dudinszky Nesztor: Rabszolgák földjéről .pdf
29. A zsidókérdés Magyarországon .pdf
30. Bartha Miklós összegyűjtött munkái 1. .pdf
31. Bartha Miklós összegyűjtött munkái 2. .pdf
32. Bartha Miklós összegyűjtött munkái 3. .pdf
33. Bartha Miklós összegyűjtött munkái 4. .pdf
34. Bartha Miklós összegyűjtött munkái 5. .pdf
35. Bartha Miklós összegyűjtött munkái 6. .pdf
36. Kuthy Lajos: Hazai rejtelmek .pdf
37. Viktor Suvorov: A jégtörő .pdf

38. Hernádi Tibor: A rendszerváltás igaz története .pdf

39. Padányi Viktor: A nagy tragédia 1. .pdf

40. Padányi Viktor: A nagy tragédia 2. .pdf

41. Marschalkó Lajos: Kik árulták el 1918-ban Magyarországot? .pdf

42. Tormay Cécile: Bujdosó könyv .pdf

43. Szabó Dezső vezércikkei a Virradatban .doc

44. Dr. Ilkei Csaba: Ávós történelem .pdf

45. Nesta H. Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak .pdf

46. Adolf Hitler: Harcom .pdf

47. id. Henry Ford: A nemzetközi zsidó .doc

48. Cion böcseinek jegyzőnyvei .pdf

49. A Talmud .doc

50. Eustace Mullins: A biológiai zsidó .pdf

51. Zsidó háborús és emberiségellenes bűnök a 20. században .doc

52. Hernádi Tibor: A II. világháború igaz története .pdf

53. Somogyi István: A szabadkőmivesség igazi arca .pdf

54. Izrael Shahak: 3000 év súlya .pdf

55. Marx Károly: A zsidó kérdéshez .doc

56. Henry Ford: A nemzetközi zsidó .pdf

57. Drábik János: Ki választotta ki a kiválasztottakat? .pdf

58. Padányi Viktor: Néhány szó a zsidó katasztrófáról .pdf

59. Cionista evolúció .doc

60. Richard Harwood: Tényleg 6 millióan haltak meg? .pdf

61. Aranyi László: Jézus Krisztus igaz története .pdf

62. Idegenek fogságában 1. .doc

63. Idegenek fogságában 2. .doc

64.Dúcz László: 1956 a majom éve, gyerekszemmel.doc 

65. Idegenek fogságában 1. .doc

66. Idegenek fogságában 2. .doc

67. Istóczy Győző országgyűlési beszédei, ... .pdf

68. Istóczy Győző: Emlékiratfélék és egyebekegyebek .pdf

69. Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző élete és küzdelme .pdf

70. Schuster Lóránt: Antikrisztus 1. kötet .pdf

71. Milotay István: Egy élet Magyarországért - ami Horthy emlékirataiból kimaradt .doc

72. Kolosváry Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma .pdf

73. Orvos Levente: Prohászka Ottokár és a zsidókérdés .pdf

74. Pongrátz Gergely: Corvin köz 1. .pdf

75. Pongrátz Gergely: Corvin köz 2. .pdf

76. Móricz Zsigmond: Fortunatus .doc

77. Arthur Koestler:  A tizenharmadik törzs .pdf

78. / 1 Magyar Adorján - Ősműveltség .pdf

78. / 2 Magyar Adorján - Ősműveltség .pdf

78. / 3 Magyar Adorján - Ősműveltség .pdf

78. / 4 Magyar Adorján - Ősműveltség .pdf

78. / 5 Magyar Adorján - Ősműveltség .pdf

78. / 6 Magyar Adorján - Ősműveltség .pdf

79. A Nobel-díj zsidó részlehajlása .doc

80. Világhódító zsidók. doc

81 / 1. Daniel Estulin: Összeesküvés .pdf

81 / 2. Daniel Estulin: Összeesküvés .pdf

82. Szalóky T.: Világhódító zsidók .doc

83. Julius Andan: A világ a színfalak mögött .pdf

84. S. Butler: A háború egy svindli .doc

85. Csicsáky Jenő:Mu az emberiség szülőföldje .doc

86 / 1. Dr. Ilkei Csaba: Internáló táborok .pdf

86 / 2. Dr. Ilkei Csaba: Internáló táborok .pdf

87. Dr. Ilkei Csaba: Történelmünk és az állambiztonság .pdf

88. Dúcz László: Istennek háttal .pdf

89. Kós Károly: Varjú nemzetség .pdf

90. Sütő Gábor: Antiszemitizmus: megtévesztők és megtévesztettek

.docx

91. Ungvári Gyula: Még egyszer a zsidó "holokausztról" .docx

92. Dr. Zétényi Zsolt: Az ősi Alkotmány .pdf

93. A CIA és szeptember11.-e .doc

 

ŐSTÖRTÉNET

Mindenek előtt javasoljuk Kubínyi Tamás: Álmos hét könyve megismerését, mert több száz őstörténeti munka adatolása és összefoglalása található benne.

 

Zakar András: A sumér hitvilág és a Biblia

http://www.napturul.hu/letoltesek/zakar_sumerhitvilagesabiblia.pdf

 

 

 IRODALOM

 Noha az irodalomtanár feladata persze elsősorban nem az irodalomtörténet, belőle is többnyire csak a kortörténeti, életrajzi és könyvészeti információk átadása, hanem az olvasás, az irodalom, a benne művészi tökéllyel kifejezett gondolatok megszerettetése, mindenesetre azért nem árt, ha akár általános, akár középiskolában tanít, legalább a saját tájékozódása érdekében kezébe vesz jobb, az egyes alkotások értelmezését megkönnyítő általános lexikonokon (főleg Vályi Ferencén, Dézsi Lajosén és Pintér Jenőén) kívül néhány kézikönyvet és korrajzot, melyek minden tökéletlenségük ellenére mindmáig kiválóan használhatók, így elsősorban Pintér Jenőét (nyolc kötetes magyar irodalomtörténetét és középiskolai tankönyveit), Féja Gézáét (Régi magyarság, A felvilágosodástól a sötétedésig, Nagy vállalkozások kora), Gombos Gyuláét (Álom az országról, Szabó Dezső), Jankovich Ferencét (Iránytű a magyar irodalomban), Várkonyi Nándorét (Az újabb magyar irodalom 1880-1940), Bartha Józsefét (Az újabb magyar irodalom kis tükre 1896-1936), Juhász Gézáét (Népi írók), Bánhegyi Jóbét (Magyar nőírók), Alszeghy Zsoltét (A XIX. század magyar irodalma), Zoltvány Irénét (Erotika és irodalom), Vajthó Lászlóét (Halhatatlan magyar irodalom, Magyar idézetek könyve), Gyulai Pálét (Vörösmarty életrajza, Katona Bánk bánja), továbbá Féja Gézának a tanítandó művek helyes kiválasztásában mindmáig élenjáró kalauzát (Magyar irodalomszemlélet), amelyből ajánlásul ezúttal újra közöljük a szerinte minden magyar értelmiségi, kiváltképpen irodalomtanár számára nélkülözhetetlen (korábban az Irodalomtörténeti tabudöntögetés című, még befejezetlen sorozatunk 13. részében ismertetett) szerzők és műveik (1943-ban készített, teljesség igénye nélküli) jegyzékét. Az itt felsorolt műveket aki megtalálja letölthető formában az Interneten, kérjük közölje a csevegő rovatban annak érdekében, hogy mindenki számára elérhetővé tudjuk tenni e listát:A Névtelen jegyző, Kézai Simon, Márk barát krónikája
Julianus barát útleírása
Példáink és legendáink
Középkori verseink gyűjteménye
Magyar humanisták válogatott művei (Janus Pannonius, Taurimus Dózsa-eposzának fordítása stb.)
Magyar mondák tára
Temesvári Pelbárt művei
Bornemisza Péter művei (Tragédia magyar nyelven, Ördögi kísértések, versei, prédikációi)
Báthory István prózai zsoltárai
Méliusz Juhász Péter művei (különösen prédikációi)
Dávid Ferenc művei
Heltai Gáspár művei (meséi, Bonfini krónikájának átdolgozása)
Benczédi Székely István: Krónika e világnak jeles dolgairól
Szkhárosi Horváth Andás versei
Szegedi Kiss István versei
Korai (XV-XVI. századi) zsoltárírók énekei
Világi versek a XVI. századból
Tinódi Lantos Sebestyén versei
Históriás énekeink (XVI-XVII. század)
Széphistóriáink (mindenekelőtt Gyergyai Alberté Argyrus királyfiról)
Ilosvay Selymes Péter: Az híres-neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiről és bajnokságáról való história
Hitvitázó drámáink (XVI-XVIII. század)
Komédia Balassa Menyhárt árultatásáról
Balassa/Balassi Bálint művei
Brodarics István: De conflictu Hungarorum
Szerémi György emlékirata Magyarország romlásáról
Werbőczi István Hármaskönyve
Istvánffy Miklós: Magyarország története
Latin nyelvű magyar költészet (XVI. század)
Veresmarti Mihály megtérésének históriája
Pázmány Péter művei
Alvinczi Péter munkái
Geleji Katona István munkái
Medgyesi Pál művei
Apáczai Csere János művei
Szalárdi János Siralmas Krónikája
Kemény János fejedelem önéletírása

https://books.google.ro/books?id=Ie1DAAAAYAAJ&pg=PA112&hl=ro&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
Bethlen Miklós önéletírása
Szepsi Csombor Márton: Europica Varietas
Misztótfalusi Kis Miklós Mentsége
Katolikus és protestáns vallásos énekek (XVI-XVII. század)
Szenczi Molnár Albert művei
Thaly Kálmán: Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok
Vásárhelyi Daloskönyv
Mátray Kódex (régi magyar versek)
Szencsey Kódex (régi magyar versek)
Bocskor Kódex (régi magyar versek
Régi magyar versek a Sárospataki Könyvtárban
Thaly Kálmán: Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalmához
Históriás énekek (XVII. század, pl. Farkas János éneke Vitéz Kádár Istvánról )
Kőröspataki János éneke Lupuj vajdáról
Névtelen énekszerző verse Czeglédi Istvánról
Haller János Hármas Históriája
Zrínyi Miklós művei
Gyöngyösi István művei
A XVII. század latin nyelvű magyar irodalma magyar fordításban
Árva Bethlen Kata önéletírása
Verestói György halotti beszédei
Cserei Mihály Históriája
Apor Péter emlékirata
Bod Péter: Magyar Athenás, Szent Hilárius
Faludi Ferenc művei
Magyar felvilágosodottak, jakobinusok röpiratai, társadalompolitikai munkái
Mikes Kelemen művei
II. Rákóczi Ferenc vallomásai, emlékirata
Bessenyei György művei
Gvadányi József művei
Orczy Lőrinc versei
Baróti Szabó Dávid versei
Barcsay Ábrahám versei
Batsányi János versei
Dayka Gábor versei
Földi János Magyar Grammatikája
Verseghy Ferenc művei
Énekgyűjtemények (XVII. század, pl. a „Szíveket újító bokréta”)
Gulyás József: A sárospataki kéziratos népmese-gyűjtemény
Dugonics András: Magyar példabeszédek és jeles mondások
Kármán József művei
Iskoladrámáink
Történetíróink (XVIII. század: Bél Mátyás, Pray György, Katona István stb.)
Hajnóczy József művei
Bölöni Farkas Sándor művei
Kazinczy Ferenc művei (főleg „Fogsága naplója” és levelei)
Csokonai Vitéz Mihály művei
Kisfaludy Sándor fogságában írt naplója
Kisfaludy Károly művei
Berzsenyi Dániel művei
Kölcsey Ferenc művei
Vörösmarty Mihály művei
Vitkovics Mihály művei
Fazekas Mihály művei
Régi népköltési gyűjtemények (Szirmay Antal: Népdalok és egyéb versek gyűjteménye (1812), Pálóczi Horváth Ádám Ó- és új mintegy ötödfélszáz ének, Gaal György: Märchen der Magyaren, Mailáth János: Magyarische Sagen und Märchen, Sárospataki énekeskönyv)
Katona József művei
Kecskeméthy Aurél művei
Pulszky Ferenc: Életem és korom
Szemere Bertalan művei
Széchenyi István művei
Táncsics Mihály művei
Wesselényi Miklós művei
Kossuth Lajos művei
Deák Ferenc beszédei, cikkei
Kemény Zsigmond művei
Zilahy Károly művei
Horváth Mihály művei
Reguly Antal hagyományai
Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia
Szalay László: Magyarország története
Petőfi Sándor művei
Eötvös József művei
Arany János művei
Madách Imre művei
Kriza János művei
Bajza József művei
Tompa Mihály munkái
Erdélyi János: Népdalok és mondák, Magyar közmondások könyve, Magyar népmesék
Mátray Gábor: Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye
Merényi László: Eredeti népmesék (1861)
Merényi László: Sajóvölgyi eredeti népmesék (1862)
Merényi László: Dunamelléki eredeti népmesék 1863)
Pap Gyula: Palóc költemények
Színi Károly: A magyar nép dalai és dallamai
A hazai népköltészet tára (és nemzetiségeink népköltészete)
Bérczy Károly novellái
Csató Pál novellái
Kuthy Lajos: Hazai rejtelmek, Egy iskolai kaland
Nagy Ignác művei
Pálffy Albert művei
Vajda Péter művei
Vas Gereben művei
Jósika Miklós: Abafi
Teleki László: A kegyenc
Czakó Zsigmond drámái
Obernyik Károly drámái, elbeszélései
Bajza Jenő munkái
Szigeti József munkái
Vahot Imre munkái
Szigligeti Ede munkái
Bartha Miklós munkái
Eötvös Károly munkái
Grünwald Béla munkái
Istóczy Győző munkái
Abafi Lajos munkái és életrajza
Toldy Ferenc munkái
Bodnár Zsigmond tanulmányai
Péterffy Jenő tanulmányai
Gyulai Pál munkái
Pauler Gyula történeti munkái
Herman Ottó munkái
Thaly Kálmán történelmi munkái
Jókai Mór munkái
Mikszáth Kálmán munkái
Arany László: A délibábok hőse
Dömötör János munkái
Komjáthy Jenő versei
Vajda János munkái
Reviczky Gyula munkái
Népköltési gyűjteményeink (kiadta őket a Kisfaludy Társaság)
Gozsdu Elek művei
Iványi Ödön művei
Justh Zsigmond művei
Török Gyula regényei, elbeszélései
Thury Zoltán művei
Tolnai Lajos művei
Baksay Sándor művei
Petelei István művei
Berczik Árpád művei
Csepreghy Ferenc művei
Tóth Ede művei
Csiky Gergely művei (főleg „Az Atlasz-család” c. regénye)
Gárdonyi Géza művei
Ambrus Zoltán művei
Ady Endre művei
Kaffka Margit művei
Juhász Gyula művei
Bányai Kornél művei
Tóth Árpád versei
Kosztolányi Dezső minden műve
Krúdy Gyula művei
Balázs Ferenc művei
Kálmány Lajos összes tanulmányai (népköltési gyűjtései)
Jakubovich Emil tanulmányai
Gombocz Zoltán válogatott tanulmányai

 

© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.