Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Terez
2018-12-27 16:54:33
A magyarok nem hittek el , hogy Kolozsvar tartosan roman kezbe kerul. http://www.youtube.com/watch?v=xpASgqVflak
Jovon Antal
2018-12-27 02:43:13
Terez
2018-12-26 15:50:38
Wass Albert - Igy erkezett Romania Kolozsvarra http://www.youtube.com/watch?v=ktlo6mzkq6s
Peter123
2018-12-25 13:38:10
Topi
2018-12-24 19:08:20
Arámi miAtyánk 432 Hz
https://www.youtube.com/watch?v=-L1cPEZTC5Q

Kozmosz Anyja-Atyja, Te teremtettél mindent, ami a Fényben mozog. Gyűjtsd egy pontba fényedet mibennünk! Teremtsd most meg egységed uralmát, hogy a Te Egy-Vágyad a miénkkel cselekedjék, miképpen minden fényben, akképpen minden alakban is! Minden nap add meg nekünk, amire szükségünk van kenyérben és szellemi látásban! Oldd ki hibáink szálait, melyek kötve tartanak minket, amiként mi is eloldozzuk azokat a kötelékeket, melyekkel másokat tartunk! Egyesítjük a Mennyet és a Földet. Teljesítjük igazi célunkat: a Szeretet hatalmát megcselekedni, amely korról korra megújul. Hittel és bizalommal megpecsételve egész lényünkkel megerősítjük mindezt.
Kocsis Lászlóné
2018-12-22 09:35:08
Lakatos Pál
1 órája ·

Nem a tömegek döntötték meg Ceausescut. Amikor a tömeg összegyűlt a palotájánál, s ő meg azt hitte, éltetni akarják, az odaküldött ügynökök kórusban kiabáltak ellene. Ekkor ő már tudta, hogy vége. Az utcán, román reguláris hadsereg egyenruhájában odavezényelt orosz katonák harcoltak, akik csapatszállító repülőgépekkel érkeztek. Minden égett és pusztult, csupán a tv székház maradt épségben. Szükség volt rá az új emberek megismertetéséhez. Iliescu, aki később elnök lett, például Moszkvában élt, onnan rohant haza. A tv stúdióban mindig úgy állt, rohamsisakban a fején, hogy jól látható legyen, hogy ismertté váljon az arca. Ceausescu halála meg közönséges gyilkosság volt. Az új, kijelölt vezérkarról mindent tudott, meg kellett hát halnia. Az a tárgyalás törvénytelen volt, s minden, ami utána következett. Diktátor volt, persze, de attól még törvénytelenül végezték ki. Romániában ugyanúgy hazugságos a rendszerváltás, mint ahogy, igaz más módszerekkel, de nálunk is megtörtént.
Az orosz katonai jelenlétről Keleti György, aki akkor szóvivő volt és később honvédelmi miniszter lett, a Kossuth Rádióban, az egyik stúdió előtti folyosón mesélt nekem, mondta, hogy kint járt Bukarestben, s a repülőtéren (nem a polgárin) látta, hogy csapatszállító repülőgépekből román katonai egyenruhában lévő katonák masíroznak kifelé. Megkérdezte az ott lévő orosz katonai tábornokot, hogy ők meg kicsodák, aki azt válaszolta, ők a mi katonáink. Ők harcolnak Bukarest utcáin.
(Lakatos Pál)

1989. 12. 22. Rendkívüli állapotot hirdettek ki Romániában
Ez délelőtt 10 órakor történt, de ennek már nem lehetett érvényt szerezni.
Még aznap,18 órakor érkezett a târgoviște-i jelentés, amikor is értesítették Bukarestet, hogy elfogták a menekülő Ceaușescu-házaspárt. Ugyanezt az információt közölte a laktanya parancsnoka is Stănculescu tábornokkal, akit, a régi honvédelmi miniszter öngyilkossága után Ceausescu honvédelmi miniszternek nevezett ki, s aki csak színleg szolgálta Ceausescut..

"Ceausescu magát „a Kárpátok géniuszának” neveztette. Feleségével, az ország tudományos életét irányító Elena Ceaușescuval együtt számos nyugati egyetem díszdoktorává avatták, Elenát például jeles vegyésznek kiáltották ki, ám köztudott, hogy semmilyen magasfokú tanintézményt nem végzett el. Számtalan könyv, vers, film, festmény készült a mindenható diktátor és felesége magasztalására, sőt még az iskolai tankönyvekben is szerepelnie kellett a képének. Ezek ellenére saját népe körében leírhatatlan gyűlölet övezte, amit még a sokszor a sztálini mintát is túlszárnyaló személyi kultusz sem tudott minden esetben palástolni.
A Ceaușescu házaspár a saját születésnapjából nemzeti ünnepet csinált, amely más diktátoroknál is jellemző volt. Ilyenkor pompázatos lakomákat tartottak, hatalmas vendégsereggel, miközben emberek tömegei éheztek, mert a mezőgazdasági termékeket az államadósság csökkentése érdekében mind külföldre vitték, holott a havasalföldi terület Európában is egyedülállóan termékeny talajjal rendelkezik.
A hetvenes években külön luxusvonatot készíttetett magának és feleségének, az akkori teljes komforttal és kényelemmel, valamint teljes felszereltséggel. Maga a vonat szerkezete csak sejteti, mekkora anyagi erőfeszítéseket öltek mindebbe bele, amikor az országban már elmélyülőben volt a nyomor. A diktátor paranoiáját tükrözi vissza, hogy milyen pontos, aprólékos biztonsági felszerelésekkel látták el a vonatot, amelyben soha nem látott méretű volt a luxus. A többi politikusnak és az újságíróknak ugyan nem tartottak fenn ilyen részleget, ám a nekik készült kocsik is megfeleltek az egyszerűbb luxusvonatoknak, amelyek Nyugaton közlekedtek."
(Liptay Erikától átvéve)
Terez
2018-12-22 09:33:16
Egy halalra itelt magyar falu http://www.youtube.com/watch?v=fjN3nJxUizU
Topi
2018-12-21 09:02:46
Jovon Antal
2018-12-21 03:48:20
Topi
2018-12-19 16:10:35
Terez
2018-12-17 17:52:25
Beszelgetes Beke Istvannal es Szocs Zoltannal a bortonben. http://www.youtube.com/watch?v=6lW8ILYBL_Y
Topi
2018-12-16 23:41:06
http://fenymag.hu/aldott-meghitt-bekes-karacsonyi-unnepeket-kivanok-minden-kedves-ismerosomnek/

Áldott, meghitt, békés Karácsonyi Ünnepeket kívánok minden Kedves Ismerősömnek! Sok szeretetet a szívetekbe! Szívből kívánom szülessen meg a Szent Fény ...
Topi
2018-12-16 23:17:17
barodza
2018-12-16 11:08:35
https://www.youtube.com/watch?v=SRxLGFdLwZc
Kegyelemmel teljes karácsonyt és újévet.
Barteli2
2018-12-12 19:13:07
A parlamenti 3/3 színjátékozik.
Találtak egy kevésbé fontos dolgot amin lehet pörögni.
Eddig 300 óra volt a ksz-ben engedélyezett túlóra (minden cégnél van ksz , ahol szükségesnek érzik).
Mit is jelentett ez? Azt, hogy 300 órán felüli túlórát hivatalosan nem fizették ki, de ez nem akadályoztatta meg a cégeket a túlóráztatásban...
Másrészt sok cégnél a túlórát ki sem fizetik... és ebben is keményen benne vannak a multik.

Jó-e a 400 óra túlóra? Nem ! Családok házasságok mennek benne tönkre, illet sok ember a családalapításig sem jut el...

Van-e megoldás?
Igen. Túlórát dupla tripla órabérrel kellene számolni és akkor a munkanélküliség is csökkenne, mert ideális nagyobb létszámmal dolgoznának a cégek. Nem lenne túlhajszolás és nem külföldre menekülnének az emberek ha itthon is jól éreznék magukat.
Az emberek nem a magasabb munkabérért mennek külföldre, hanem a megbecsülés hiánya miatt. Amit a multik megtehetnek itt az emberekkel, azt nem tehetik meg nyugaton.
Munkaügyi ellenőrzés bénázása...
Topi
2018-12-10 15:35:31
Topi
2018-12-09 21:22:02
XX. Felvidéki Magyar bál https://youtu.be/d8_E6gADuZo
Topi
2018-12-08 22:48:39
ROMÁNIA: ZÁSZLÓKKAL TAKART VALÓSÁG

Fábián Tibor

A napokban az egyik kolozsvári kollégám határ menti magyar fürdőhelyek után
kérdezősködött. Mint mondta, semmi esetre sem szeretné az országban tölteni
december elsejét. Inkább hosszú hétvégére megy, és csak akkor tér haza, ha
lecsillapodtak a centenáriumi kedélyek.
Hozzá hason­lóan nagyon sok erdélyi magyar alig várja, hogy minél hamarabb
december 2-a legyen. Addig azonban még egy nagyon hosszúnak ígérkező
december elseje is ránk köszönt. Amivel mi nem tudunk és nem is akarunk mit
kezdeni. Jobb híján azt emlegetjük majd, hogy az AIDS világnapja van aznap.
Bármennyire is hangsúlyozza a román történetírás, nem az 1228
gyulafehérvári küldött szava, közfelkiáltása nyomott bármit is a latba 1918
december elsején, hanem az első világháború győzteseinek akarata. Ilyen a
történelem, a győztesek ünnepelnek.
Tisztelnénk is a mások érzelmeit, ha ők is elfogadnánk a miénket, ha nem
tennék fel minduntalan az értetlenkedést játszó, dölyfös kérdést a többségi
politikumban és sajtóban: a romániai magyarok miért nem ünnepelnek? Egy
olyan nemzet kérdése ez, amely nem ismeri a kisebbségi létből eredő
mindennapos nehézségeket. A száz év magányt. Képtelen felfogni, hogy ami
neki ünnep, az a másiknak a fájdalom és a gyász napja. Nincs empátiája,
hiszen nem ismeri a saját, kisebbségbe szakadt nemzettársait sem. Éljenek
akár Magyarországon, Ukrajnában, Szerbiában vagy másutt. Nem véletlenül
egyre többször emlegetett példa Romániában is a magyar kormány
nemzetpolitikája.
Azt is számtalanszor leírtuk már, milyen állapotban várja az egyesülés
századik évfordulóját Románia. Oldalakat írtunk tele egyrészt a
kisebbségeket érő jogsértésekről, másrészt arról, hogy mit kapott az ország
Erdéllyel – és száz év alatt mit sikerült mindehhez hozzátennie. Időnként a
többségi társadalom is ráeszmél: azonkívül, hogy az ország román föld lett,
nincs mit ünnepelni. A bekebelezés, a birtokba vétel, a nemzetiségi arányok
megváltoztatásának tényén túl nem tudtak mit hozzátenni Erdélyhez.
A tények magukért beszélnek. Szimbólumaiért, anyanyelvhasználatért naponta
vegzált magyarokról és önkormányzatokról olvasunk híreket. Autópályák híján
Erdély és Románia ma közlekedési értelemben a káosz, a dugók és a halálutak
országa. Egy kiüresedő ország, amely az egyik legrosszabb helyen áll a
kivándorlás kérdésében. Ma Európa tele van azokkal a románokkal, mintegy
négymillióval, akiknek nem elég az, amit ez az ország a hétköznapjain
nyújt. Az ország, amely kis híján saját centenáriumát is lekéste, ezért az
egyesülés ünneplését kényszerűen kitolták 2020-ig.
Mi várható december elsején? Mindenekelőtt az, hogy ellepi a trikolór és az
ország különböző részeiből érkező ünneplő tömeg a 65 ezres kisvárost, az
egykori erdélyi fővárost. A gyulafehérvári szállodákat egy éve lefoglalták,
már a lepukkant panellakásokat is több száz euróért adják ki élelmes
tulajdonosaik pár éjszakára. A város egy grandió­zus centenáriumi
emlékművel gazdagodik, aminek láttán Mark Zuckerberg is boldogan dörzsölné
a tenyerét, merthogy a Facebook-szoborként elhíresült alkotás a közösségi
oldal F betűjét formázza. Milyen eredeti. Csakúgy, mint az egyik nagyváradi
centenáriumi projekt, ahol új ócskapia­cot építettek a régi helyébe, Piac
100 néven.
Romániában ilyenkor ingyen ételt és ingyen zászlót is osztanak az ünneplő
tömegnek. Persze valahogy a kolbászos babfőzelékért mindig többen állnak
sorba. Elvégre üres gyomorral nem jó ünnepelni. Még az egyesülést sem. Azt
is megszokhattuk, hogy a román nemzeti ünnepekre sötét árnyékként vetül a
magyarellenesség, amely mindig kifakad valamilyen formában, a politikusok
beszédeiben vagy a szélsőséges szervezetek provokációiban. Ami így a békés
együttélés hirdetése helyett a magyarellenes ellenségképet vetíti ki.
Kérdés, vajon mennyire hozza lázba a száz év ünneplése az országban maradt
románokat? Az biztos, a melldöngetős nacionalista kártya kijátszása a
legtöbbször feledtetni tudja a többséggel az ország helyzetét. De csak egy
napra. Mert december másodikán mindenki úgy ébred, mint egy hosszúra nyúlt
átmulatott éjszaka után, amikor hitetlenkedve tekint rá vissza a valóság a
tükörből.
Jobbára ez jellemezte a centenáriumi évet. Egy ország megkétszerezésének
sikertörténete és a rideg, cseppet sem irigylésre méltó jelen nem éppen
harmonikus találkozása. Hiába a végtelenített mennyiségű kultúr- és
folklórműsor, a belvárosi épületeket valósággal eltakaró trikolórerdő, az
állandó jelleggel újrakavart magyarellenesség, mert a lényegi kérdésre a
román politikum képtelen választ megfogalmazni: mit adott Románia
Erdélynek, az erdélyieknek az eltelt száz év alatt? Röviden: mit
köszönhetünk Romániának?
A folyamatos kormányválság, a politikai elit állóháborúja, a nagymértékű
népességfogyás okozta munkaerőhiány, az elavult, meg nem épített utak és
vasút okozta valóság kijózanítólag hat, bármilyen hosszúra nyúlik is a
centenárium.
Románia tehát úgy ünnepel, hogy a valóságot egy időre letakarják az
épület nagyságú trikolórokkal, de várhatóan másnap mindenki fejfájással
ébred majd. Erre a macska­jajra pedig egyelőre senki nem tudja, mi a
hatékony orvosság.
*A szerző újságíró, Nagyvárad*
Terez
2018-12-08 19:15:51
Egy ujabb olah tortenelemhamisitas? http://www.youtube.com/watch?v=yvMNtyJraGQ
Józsi
2018-12-08 12:01:49
December 8. Ma van Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe!

Ez év augusztus 12-én írtam a fórumban, úgy az ÁKA mint az ÁKTV oldalra. Azt próbáltam megfogalmazni, hogy ima hadjáratot (legerősebb fegyver a világon) kellene indítani Magyarország feltámadásáért, ami abból állna, hogy minden nap mi magyarok elimádkoznánk a rózsafüzért, vallási hovatartozástól függetlenül, és legalább egymillió magyar bekapcsolódna ebbe az imahadjáratba.
Midszenty József hercegprímás azt mondta, ha legalább egymillió magyar imádkozza a rózsafüzért megmenekül az ország. Legyen itt egy példa: Több járókelőt kérdeztek meg a rózsafüzér imádkozásával kapcsolatban és jelenleg sajnos ez a valóság. http://www.keresztenyelet.hu/szoktal-e-rozsafuzert-imadkozni/
A bejegyzésemre semmi visszajelzés nem érkezett, ami azt jelenti, hogy a magyarok nagy többsége nem hisz az ima erejében és az ima fontosságában sem. Az, hogy miért éppen a rózsafüzért választottam, mert Szűz Mária Magyarország törvényes királynője, akinek a legkedvesebb imája a rózsafüzér, amint ezt a fatimai jelenésekben kinyilvánította, amely magyar szempontból különösen nagy fontossággal bír, hiszen így fejezhetnék ki legmélyebb tiszteletüket Magyarország örökös királynőjének. Azért említettem a vallási hovatartozástól függetlenül, mert nemcsak a katolikusok királynője hanem minden magyaré legalábbis aki igaz jó magyarnak tartja magát.
A jelenlegi helyzet azonban azt igazolja, hogy, Magyarországon egyre nagyobb a hitehagyás és egyre általánosabb a trágár beszéd és a káromkodás különösen a fiatalság körében de nemcsak.
Feltevődik a kérdés: vajon megérdemli e ez a magyar nép, hogy a Jó Isten kiválasztott népe legyen, vagy mások fogják kiérdemelni?
NAGY KÁR, HOGY EZT NEM TUDJUK ÉS NEM IS AKARJUK FELFOGNI ÉS NEM HISZÜNK AZ IMA EREJÉBEN. Nem akarok senkit meggyőzni de ellehet gondolkodni rajta. Vajon mikor jön el az az idő, hogy ne csak higgyük, hanem tudjuk és meg is tapasztaljuk az ima erejét és fontosságát? Minden esetre én teszem a dolgomat!
Ide is feltettem, hogy minél többen olvassák!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.