Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Terez
2019-03-20 18:08:26
Magyarok Vilagszovetsegenek 2019. Marcius 15. unnepsege http://www.youtube.com/watch?v=xXnVZTvG9Zw
Atilla Rex
2019-03-20 14:25:11
A hétfői adásban elhangzott, hogy: "Amikor Jézust a Szinhedrin (idősek, bölcsek) tanácsa nem engedte be a Jeruzsálemi zsinagógába a következővel indokolták a tilalmat: " Nem vagy abban a szerencsés helyzetben, hogy Dávid házából származzál. Te Nimród vére vagy, Magori Mágus."
Tóra : Paracim 9 - 11-es kitétel."

Sajnos ezt nem találtam meg a tórában pedig nagyon szeretném látni, hogy ez tényleg benne van? A zsido.com-on gondolom a tóra teljes szövege fent van, de nem volt benne.
Kicsit jobban belegondolva, ha az igaz, hogy a zsidó tóra a keresztény biblia első 5 könyvével azonos, akkor még jó, hogy nem találom meg. Mózes hogy írhatott volna Jézusról?
Szeretném, ha valaki ezt meg tudná nekem magyarázni!
Előre is köszönöm
Lehel
2019-03-18 18:47:51
Működik ?
Jovon Antal
2019-03-18 17:32:37
Topi
2019-03-18 07:04:05
Szőke Lajos A pilis hegységről https://www.youtube.com/watch?v=wMSVvUFFedI
mindszentiocsi
2019-03-18 01:34:07
Nyomtatóbarát verzió
A TANÚ - Benjamin H. Freedman

Kapcsolódó video anyag:
Benjamin Freedman beszéde
1961, Washington
Benjamin H. Freedman, 1890-ben született. New Yorki zsidó üzletember. 1945-ben szakított a zsidó közösséggel, és ez időtől jövedelmét kb. 2.5 millió dollárt a zsidóság bűneinek feltárására használta fel, amely behálózza Amerikát.

Freedman Úr ismertetése e téren hiteles, mert belső tagja volt egy ideig e zsidó szervezkedésnek, amelynek célja az Egyesült Államok feletti hatalom megszerzése volt. Személyes ismeretségben állt Bernard Baruch, Samuel Untermeyer, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Joseph Kennedy, John F. Kennedy és másokkal.

1961-ben a Washington, D.C. Willard Hotelban adta elő az alábbi szöveget, mint fontos híradást, mert ekkor fektették le az Egyesült Államok III. Világháborúba való beavatkozásának az alapját.

„Amiről beszélek, az nem csak a ti, de a gyermekeitek jövőjét is érinti. A ti szabadságtok és keresztényként élés jövőjét. . .

„1960 augusztus 25-én, Senator Kennedy az Egyesült Államok jelenlegi elnöke beszédet intézett az Amerikai Cionista Szervezethez. Itt kijelentette, hogy katonailag megvédi a Palesztinában megtelepedett cionista csoportot, akik e területet elfoglalták. Ez azt jelenti, hogy amerikaiak gyermekei adják majd életüket, harcolva keresztény és mohamedán arabok ellen, akik vissza akarnak térni ősiföldjükre. . . (Az Egyesült Államok e beszéd elhangzása előtt, az utolsó 12 évben 15 alkalommal határozatba hozta, hogy a cionisták engedjék vissza a palesztinokat hazájukba.)

„Ahogy katonáink megjelennek Közel-Keleten, együtt harcolva, segítve a cionistákat, hogy a palesztinok nehogy visszatérhessenek 1948-ban elűzött hazájukba, amit Kelet-Európából toborzott cionistákkal töltöttek fel. Ez előbb-utóbb a III. Világháború előidézője lesz. Ez akkor fog végbemenni, amikor Francia, és az algériai nehézségek megoldódnak. . . Amikor ez megtörténik, biztosak lehetünk, hogy ezt a háborút nem nyerhetjük meg, mert senki nem fog őszintén társulni velünk ebben a küzdelemben. . . Az arab nemzetek Libanonban visszahelyezték Palesztina kormányát, amely 1948 óta rejtett volt, és ez a folyamat ébredezni fog.” . . .

„A Bandung Conference népei, Oroszország, Kína, ázsiai szabad államok, Afrika a Föld lakosságának 80%-a. Ezek mind Palesztina népével éreznek együtt. Minden öt ember közül négy ellenünk fog fellépni. Miért? Azért, mert itt az Egyesült Államokban, a cionisták és hitsorosaik uralják kormányunkat teljes monarchista formában. . .

„Az I. Világháború 1914-ben kezdődött. Mi amerikaiak, Nagy Britannia, Franciaország és Oroszország alkottuk az egyik oldalt. A másik oldal volt Németország, Ausztria-Magyarország és Törökország.

„Az első két évben ellenfeleink megnyerték a háborút. A német tengeralattjárók meglepték a világot és elsüllyesztettek minden uszályt az Atlanti óceánon, amíg az angolok lőszer és élelmiszer nélkül várták az éhhalált.

„A francia hadsereg megtagadta a harcot. 600,000-en haltak Verdun védelmében Somme-nél. Az orosz hadak menekültek, az olasz had pedig összeomlott.

„Egyetlen ellenség sem volt német, vagy Ausztria-Magyarország területén és ekkor Németország békét ajánlott fel Angliának. Békeegyezmény tárgyalása után szaknyelven status quo ante basis. Ennek a jelentése: ’adjuk fel a háborút, és minden legyen úgy, mint volt.’

„1916-ban Anglia ezt komolyan elemezte, de más lehetősége nem volt, mint azt a méltányos német ajánlatot elfogadni, vagy folytatni a háborút, a végső kudarcig. Közben a német cionisták, akik a kelet-európai cionistákat képviselték az angol háborús tanácshoz fordultak.”

A mondanivalójukat Freedman Úr itt nagyon lerövidíti, mivel ez hosszú és bonyolult anyag lenne – amire itt nincs hely – de megjegyzi, hogy minden adat a tulajdonában van, hogy bizonyíthassa mind azoknak, akik kételkednének.

Majd folytatja: „A cionisták az angol háborús tanácsnál kifejtették, hogy még megnyerhető a háború. ’Ne adjátok fel.’ Mondták. ’Nem kell elfogadnotok a kitárgyalandó békeegyezményt a németektől. Megnyerhetitek, ha az amerikaiakat szövetségesként megszerezzük.’ A cionisták mondták az angoloknak: ’Mi garantáljuk, hogy az amerikaiak szövetségesként belépnek a háborúba ha Palesztinát a háború győzelme után nekünk juttatjátok.’”

Más szóval üzleti egyezséget kötöttek. Freedman megjegyzi Angliának annyi joga volt Palesztinát odaígérni bárkinek is, mint Amerikának Japánt az íreknek adni. Ez teljesen felháborító, mivel Angliának sohasem volt semmi kapcsolata, sem érdeke és semminemű joga Palesztinát felajánlani, mint valami tárgyat a cionistáknak, azért, hogy az Egyesült Államokat a háborúba terelje.

Mégis ezt az egyezményt 1916, október 19-én megkötötték. Freedman elmondja, hogy ez időben, mély gyökereket eresztett a németbarátság, mivel az amerikai lakosság nagyobb része német szimpatizáns volt, nagyszámban Németországi betelepülők voltak és szerették volna az orosz cár megdorgálását. Ugyanakkor a zsidók sem szerették a cárt, és azt sem akarták, hogy az oroszok nyerjék meg a háborút, de a sajtó, az összes hírközlő, bankok, bankházak már ekkor zsidó kézen voltak. Ezek a német zsidó bankok Kuhn Loeb és mások megvonták a francia vagy az angol érdekeket fináncírózni, mindaddig, amíg a franciák és az angolok kapcsolatban voltak Oroszországgal. Helyette Németországot tömték. Németekkel együtt harcoltak Oroszország ellen, hogy megdöntsék a cári uralmat.

Miután a zsidók lehetőséget kaptak, hogy megkapják Palesztinát, egyszerre minden megváltozott. A német dicséretet és támogatást felváltotta a németellenes gyűlölet.

Röviddel ezután Wilson elnök bejelentette a Németország elleni háborúba lépést. Ez a története Amerika hadüzenetének.

Mr. Freedman mondja, hogy az I. Világháború, amelyben Amerikának semmi köze sem lett volna a beavatkozásra. Becsapták Amerika népét és ezt tették csupán azért, hogy a cionisták megkaphassák Palesztina területét. Ezt a tényt soha nem ismertették a nép előtt. Ez után, hogy Amerika a hadba szállt, a cionisták egy szerződést készítettek az angolokkal, amelyet olyan bonyolult nyelvezettel írtak, hogy nem lehetett tudni a tartalmát, mindent bele lehetett érteni. Ezt nevezik „Balfour Deklaráció”-nak. Ez csupán az angol cionisták részére tett ígéretnek a rögzítése, amiért Amerikát a háborúba csalták. Ez, ami a bajok lavináját indította el. Amerika legyőzte Németországot, ez már mind történelem.

A Párizsi Békeértekezleten 1919-ben, 117 zsidó egyén tűnt fel, mint a zsidóság megbízottjai, Bernard Baruch vezetésével. E szöveg szerkesztője szemtanú volt. Ahogy feldarabolták Európát, (igazából Magyarországot és Törökországot. Fordító megjegyzése) ők előálltak Palesztina földjének megszerzéséért. Bemutatták a németeknek a Balfour-i Deklarációt. A németek ekkor tudták meg a miérteket, hogy Amerika miért kapcsolódott a háborúba, és miért ez a hihetetlen nagyméretű kártérítési követelmény. Amikor a németek előtt minden megvilágosult, természetes, hogy megnehezteltek az eddigi barátjaikra, mert a zsidóság mindez ideig talán sohasem voltak jobb körülmények között mint Németországban. Úgymint Mr. Rathenau, Mr. Balin, két gőzhajó kereskedelmi vonal tulajdonos, Hohenzollern család bankárja, Mr. Bleichroder, a Warburgok és a hamburgi kereskedelmi bankárok. E nagy németországi zsidó jólét és gazdagság után, jött a német feleszmélés. “Kiárultak bennünket.”

Képzeljük el, mondja Freedman, ha a kínaiak, saját állampolgáraink, akikről mindig jó és megbízható véleménnyel voltunk, viszály esetén ők árultak volna ki bennünket, az oroszokon keresztül ránk hozták volna a Kína hadait. Hogyan viselkedtünk volna a kínai amerikai lakóinkkal? „Azt hiszem, nem lett volna elég lámpaoszlop. . .”

„Így éreztek a németek is a zsidókkal szemben. 1905-ben az első oroszországi kommunista lázadás sikertelen volt, ezért a zsidóknak menekülniük kellett és Németországban kötöttek ki, és jól is bántak velük. Jótét helyett eladták, megcsalták a németeket, csak azért, hogy Palesztina területén létrehozhassák a „zsidó nemzetközösséget”. Nahum Sokolow és a fenti nagynevű vezetők, akik kapcsolatban voltak a cionistákkal 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 években teleírták az újságokat, a németek zsidóellenes érzülete annak a következménye, ’hogy a nagy háború vereség okozói a cionisták közbelépése volt, miáltal Amerikát a háborúba behozták ellenük.’ Tehát ők ezt elismerték. Itt nem volt vallásellenesség. Kizárólag, csakis gazdasági okok. . . .

„Németországban senkit nem zavart, ha egy zsidó otthonában lehúzta a zsalugátert és elmondta „Shema’ Yisrael” vagy egy keresztény a „Miatyánkot”. Ugyanúgy nem, mint az Egyesült Államokban sem. Az ami később kifejlődött, az annak a következménye, hogy a németek a zsidókat okolták a verességért, azért az I. Világháború vereségért, amiért Németországot támadták, és amiben Németország nem okolható, csupán az volt a vétkük, hogy sikeresek voltak gazdaságilag. Tengerészeti hatalommá tették magukat. Azt tudni kell, minden világtörténelmet ismerő nemzetnek hogy a napóleoni és a francia (revolúció időkben) forradalmak idején a német Reich háromszáz kisváros államból, közösségből, hercegségből állt. A napóleoni és a Bizmarck közti idő alatt egyesültek és világhatalommá váltak. Iparuk kitűnő minőségű, árait, termékeit olcsóbban adhatta, mint bárki más. . .

„Az angolok, franciák és oroszok szövetkeztek, összeesküdtek, hogy egyszerre, hirtelen a németeket megtámadják. Hogy miért, kellett politikailag Németországot a térképről törölni? Arra nem volt magyarázat, és senki nem tudott erre okszerű magyarázatot adni.

„Amikor a németek meggyőződtek, hogy a zsidók voltak az okozói a vereségért, természetes, hogy ágáltak ellene, de semmi nemű zsidóellenes fizikai bántódás, üldözés nem történt. Professzor Tansill, a Georgetown egyetemről tanulmányozta a State Department titkos iratait, és könyvében idézte Hugo Schoenfelt State Department documentjét, egy zsidót, akit Cordel Hull, 1933-ban Európába küldött, hogy ellenőrizzék a politikai gyűjtőtábor helyzetét, milyen létét. Válaszában kifejtette, hogy nagyszerű állapotban vannak, mindenkivel jól bánnak, és, hogy sok a kommunista közöttük. Ebben az időben, Európában a kommunisták 98%-át a zsidók szolgáltatták. Ezenkívül szakszervezeti vezetők, szabadkőművesek és olyanok, akiknek nemzetközi kapcsolataik voltak.

„A zsidóság nem akarta köztudatba tenni, hogy ők kiárulták Németországot, és hogy a németek ennek ellenálltak.

„A németek megpróbáltak békésen viszonyulni a helyzethez. Elkerülték, figyelmen kívül hagyták őket, majd a megkülönböztetést alkalmazták, amikor lehetett. Ugyanazt cselekedték, amit mi tettünk volna bárkivel, ha hasonlóan jártak volna el velünk”, mondja Freedman. . . .

„Amsterdamban a zsidóság 1933, július havában összejött egy értekezleten a világ minden tájáról. Felszólították a németeket, hogy távolítsák el Hitlert és helyezzenek minden zsidót vissza, eredeti helyükre, pozíciójukba, figyelmen kívül hagyva beállítottságát, nézetét, kommunista mivoltát. Amit a németek megtagadtak.” Ha valaki most felvetné, dehát akkor ott még nem voltak kommunisták, hanem szociál demokraták, erre Freedman válasza: „Ne menjünk aszerint hogy akkor ott minek nevezték magukat, a lényeg az, hogy 1917-ben a kommunisták, névszerint Rosa Luxembourg és Karl Liebknecht, és egy zsidó csoport elfoglalták Németország kormányát egy rövid időre. A császár Hollandiába menekült, attól tartva, hogy ugyanaz következik be, mint ami Oroszországban.”

„Amikor a kommunista veszedelmet leverték, a zsidók azon dolgoztak, hogy visszaszerezzék elvesztett pozícióikat. A németek ennek megakadályozásán dolgoztak, még mindig emberségesen . . . .

„80-90 millió német és 460,000 zsidó, ami kevesebb, mint 0.5% de ugyanakkor a sajtó, az ipar mind a kezükben összpontosult.”

1933-ban, amikor a németek nem adták meg magukat, amit a Zsidó Világ Kongresszus Amsterdamban követelt, Samuel Untermeyer, az amerikai delegáció vezetője, a gőzhajóról egyenesen az ABC-hez ment és országos rádióban kijelentette:

„A világ zsidósága szent háborút indít Németország ellen. Mi szent ellentétben állunk Németországgal és kiéheztetjük őket a megadásra. A világra kiterjedő bojkottot létesítünk, ami elpusztítja őket, mert rá vannak szorulva az exportjukra.”

Az a tény, hogy a németek élelem behozatalra szorulnak, amit csak saját exportjuk árán keresztül valósíthatnak meg, ha az exportjuk megbénul, akkor népük kétharmada éhezik.

Ez az egyoldalnyi Mr. Samuel Untermeyer nyilatkozat a New York Times 1933. augusztus 7-i számában jelent meg:

„Ez a gazdasági bojkott a mi önvédelmünk. Roosevelt elnök ezt a híradást mint használati utasítást közzé tette az NRA (National Recovery Administration) keretében.”

Ez a meghirdetett bojkott olyan hatásos volt, hogy az egész világon nem lehetett találni olyan árut, amelyen a Made in Germany jelzés létezett volna. Egy Woolworth Company hivatalnok elmondása szerint, több millió dollár értékű cserép edényeket a folyóba kellett dobni a bojkott veszélye végett. Ha észleltek egy német gyártmányt, a nép tömegével tüntetett, gyilkos Hitler feliratokkal. Abban az időben, amikor még egyetlen zsidó sem szenvedett bármilyen fizikai bántalmat (szenvedtetést).

Mr. Freedman folytatja: „A németek kérdezték maguktól: ’Kik ezek, akik koplaltatni akarnak, gyárainkat leállítják?’ Ekkor megkezdődött a horogkeresztes jelzések zsidó cégek ajtajaira való mázolása. Úgy gondolták, ’Miért menjenek egy zsidó üzletbe, akik bojkottot létesítettek ellenünk, éheztetni akarnak, meghatározzák, hogy kit válasszunk és kit váltsunk le a kormány éléről.’ . . . . Ez a helyzet elhúzódott 1938-ig, amikor egy lengyel zsidó a párizsi követségen agyonlőtt egy német hivatalnokot. Ez elindította a fergeteget. Ténylegesen szükséges volt, hogy a németek és a zsidók összeakasszák szarvukat, hogy melyikük éli ezt túl.”

Mr. Freedman elmondja, hogy ekkor ő Németországban élt és onnan tudja, hogy a németek elhatározták, hogy Európa megmarad kereszténynek és ellenállnak a kommunistáknak és elkezdtek fegyverkezni.

Az Egyesült Államok 1933. novemberében elismerték a Szovjet Uniót, amely nagy erőt képviselt. Ez jel volt a németeknek arra, hogy a következő lépéskor ők következnek, ha védtelenek maradnak.

„Amerika kormánya 84 billió dollárt költ évente (a mi adónkból) a védekezésre. Ki ellen? A 40,000 zsidó védelmére Moszkvában, akik Oroszországot uralmuk alá vonták, és akik ördögi játszadozással sok más ország felett megszerezték a hatalmat. A hideg háborúról beszélünk.

„És most a III. Világháború előestéjén vagyunk, amelyet nem nyerhetünk meg. Az atombombákat megatonnában mérik. A megatonna kifejezést használják, amely egy millió tonna TNT. Az amerikai nukleáris bomba magába foglal 10 megatonnát, vagyis 10 millió TNT-t. Ez mindjárt az első stádiumban létezett. A mostani nukleáris bombák 200 megatonnát sűrítenek. Csak az Isten tudja, hogy a szovjet, Oroszország mennyi nukleáris bombával rendelkezik.

„Minek nézünk elébe? Az emberiség ha létrehozná a III. Világháborút, amely bevethetné az atombombáit, ezzel az emberi élet befejeztetne. Kihalna. És mindez miért következne be? Erre itt vannak a végbement történetek felvonásai, I. Világháború, II. Világháború, a III. felvonás a III. Világháború előidézése lesz.

„A cionisták és az ő hitsorsosaik, meg vannak győződve arról, hogy Amerika fogja véglegesen megszerezni nekik Palesztina földjét. . .

„Most mit fogunk tenni?” Kérdi Freedman. „Az élet, amelyet megóvhatunk, talán a ti fiaitok élete lesz. Nem tudhatjátok, most sem, mint ahogy nem tudtátok, hogy Londonban 1916-ban a cionisták egyezségre jöttek az angol Védelmi Tanáccsal, hogy majd külditek fiaitokat Európába. Tudtátok ezt? Senki sem tudta ezt Amerikában, mert nem akarták, hogy tudjátok. Akkor mégis ki tudott róla? Az elnök, Woodrow Wilson és House ezredes. Hogy én tudtam-e róla? Nekem nagyon jó okom volt tudni és kikövetkeztetni, hogy mi történik. Én Henry Morgenthau összekötője (liaison) voltam, 1912-ben a kampány idejében, amikor President Wilsont megválasztották és bőséges beszédet hallhattam.

„Ugyancsak bizalmi embere voltam idősb. H. Morgenthau-nak aki a Pénzügyminisztérium elnöke volt. Ugyanakkor összekötő voltam Morgenthau és Rollo Wells között, aki a kincstárnok volt. Részt vettem ezen a gyűléseken az elnök Woodrow Wilson mellett a főasztalnál, együtt a többiekkel. Hallottam miként dobolták az elnök fejébe fokozatosan a jövedelem adózást és mi történik, és mi történt az Állam Tartalékkal és az eszmék, elvek, agymosás, sulykolás dolgairól. Főbíró Brandeis és Wilson elnök olyan tudatlanok voltak mint egy ma született baba, amikor arról volt szó, hogy mi is történik. Így hoztak be bennünket az I. Világháborúba, amíg mi, mind aludtunk.”

Egy bíró az esküdtszéken így kezdi: „Urak, ha egy tanú egyetlen hazugságot tesz, minden további nélkül figyelmen kívül lehet venni tanúvallomását.”

Mi a helyzet amikor zsidó van az esküdtszék előtt? Benjamin Freedman általában a zsidókat „úgynevezett zsidónak” nevezi, de most ebben az esetben úgy általánosan „zsidónak” nevezi őket. Csak azért nevezi őket most „zsidónak” mert ez az elterjedt közismert nevük.

„Miről is beszélek? A keleti zsidók, akik a zsidóság 92%-át teszi ki, csak zsidónak vallják magukat, eredetileg kazárok voltak. (De fajilag nincs kapcsolat a zsidósággal. Fordító megjegyzés) Harcos törzsek voltak, mélyen Ázsián belül éltek és onnan űzöttek ki, vagy vándoroltak Kelet-Európába. . . Létrehoztak egy hatalmas birodalmat, 800,000 négyzet mérföldnyi területen, Kazár Birodalom néven. Ekkor még nem létezett Oroszország, vagy egyéb más ország. A Kazár Birodalom egy hatalmas birodalom volt. . . . Vallásuk fallikus (a férfi hímvessző imádata). Amikor a kagán megcsömöllött a birodalom ocsmányságától, elhatározta hogy felvesz egy egy Isten hitű vallást. Így választása a judaista valójában a talmudista vallásra esett. Így vált a talmudista vallás államvallássá.

„ A talmudista iskolából Pumbedita és Suraból rabbik ezrei érkeztek zsinagógákat létesítettek a birodalom területein, ahol a lakosság hozzávetőleges száma 10 – 20 millió lehetett és ezek azok akiket most zsidóknak (Askenázi) nevezünk. Ezek közül egyik sem tette lábát a Szent Földre, sem a bibliai időkben, sem annak előtte. Mégis, ők azzal jöttek elő, hogy a keresztény népek, nemzetek segítsék őket a fegyveres hódításuk sikerében, hogy elfoglalhassák Palesztina területét. Ezzel a maszlaggal jöttek elő: ’Minden bizonnyal akarjátok, hogy az Isten választott népe visszatérhessen őseinek földjére. Ez a ti keresztény kötelességtek. Mi adtuk nektek egyik fiunkat, a ti Uratokat, Megváltótokat. Menjetek csak és imádjátok e zsidót, a zsidók mi vagyunk.’

„Pogány kazárok voltak, akik megtértek felvéve a talmudista hitet, ugyanúgy mint az írek a keresztény vallást. Ugyanúgy felháborító lenne a kazárokat Szent Föld népének nevezni, mint a kínai muzulmánokat Arab Föld népének. . . .

„Most ezek a kazárok Ázsia belsejéből kijőve Kelet Európába jöttek és királyuk akarata szerint felvették a talmudista hitet. Ugyanígy, a spanyolok is, amikor a király egyszer felvette a keresztény vallást azt a népének is fel kellett vennie. Ez volt a feudalista rendi szabály.

„Ezért milyen oktalan az, hogy a keresztény államok vállalták befolyásukat, hogy az „atya választott népét” visszatelepítsék „ősi” földjére.

„Lehet-e ettől nagyobb hazugság? Mivel hogy az ő tulajdonukban van a világ híradó közülete, ezért elhitethetnek bármit, ha az gyakran és sok helyütt ismétlődik. . .

„Ez az egyik nagy csalafintaság. . . ez az emberiség bajainak okozója. Miért volt a két Világháború ha a cionisták nem tudnak békében élni Európában, és most követelik hogy a keresztény világ segítse őket egy új honfoglalásban?”

Minden történelem tanár és teológus tudja a valóságot, ezért érthetetlen, hogy mindennek dacára bedugják fülüket és elzárják értelmüket, nem tőrödnek azzal, hogy mi fog történni.

„Nekem családom van,” mondja Freedman, „én nem akarom, hogy a következő háborúban fiamat ide szállítsák harcolni és meghalni, mint ez megtörtént Koreában, Japánban és a világ különböző területein. Miért?”

„Azért, hogy a hazugsággal ellopott javakat megtarthassák, a békében élni akaró őslakos népektől? Amerika ezért menjen háborúba? Vagy azért, hogy a Demokrata Párt New Yorkban megnyerje a választási szavazást?. . . Amelyet a cionisták uralnak. New York városban a 400,000 tagságú liberális szellemű cionista és az ő vallásos követőik, mind John F. Kennedy-re adta szavazatát. Én magam is kedvelem Őt. Nagyszerű egyén, aki sokat tud. De Ő az ellenséggel játszik. . . Jól ismerve apját Joseph Kennedy-t, feltételezem, hogy John F. Kennedy sok mindenről értesült és tudott.

„Épp ezért, ez minden anyának és kereszténynek a kötelessége, akiket érdekel a haza jövője, levélben keresse fel képviselőjét, szenátorát, és az elnököt John F. Kennedy-t és fejtse ki, hogy ne küldje fiainkat az amerikai zászló alatt hadba, hogy megtarthassák a lopott területeket. Ezt ismételten meg kell tennünk. . .

„ Még valamit el kell mondani a zsidóságról. . . Ismert az a tény, hogy a bűnhődés napján (Day of Atonement) ami olyan szentséges nekik, mi is történik? Yom Kippur ünnep kezdetén van a Kol Nidre. Ahogy belépnek a zsinagógába, a legelső rövid ima, amit elmondanak háromszor egymás után, ebben az imában egyezségre jönnek a Mindenható Istennel, az Atyával. Ekkor elmondják, hogy az elkövetkező 12 hónap alatt – bármilyen esküt, vagy fogadalmat tesznek, az mind semmisnek tekintendő.” (Fordítói jegyzés: Elképzelhető az, hogy egy halandó alkudozik, egyezkedik Teremtőjével? Azzal az igaz és szerető Istennel, akit csak a hódolat és az imádat illet? És ilyen aljas másokat megkárosító engedményekre bírjuk. Ez nem lehet az Igazság, az Út és a Világosság Atyja.)

Benjamin Freedman ezt tudva állítja, mivel ő ezt, mint zsidó gyakorolta. De ugyanakkor a Talmud felvilágosít a bűnhődés fogalmáról:

„Ne feledd – bármikor esküszöl, fogadalmat biztosítékot teszel – emlékezz imádra, a Kol Nidre, és ez mentesít minden alól.”

„Bízhatunk hűségükben? Ha bízunk, ugyanazt kaphatjuk, amit a németek 1916-ben (és a magyarok 1920-ban. Fordítói megjegyzés). Kormány, amely figyelmen kívül hagyja a fogadalmat, ígéretet, esküt, az megbízhatatlan. . . .

„. . . . 1945-ben közzé akartam tenni az újságokban mindezt. Fel akartam világosítani Amerika népét, de nem találtam senkit, aki kiadta volna. Sok huzavona után bukkantam McGinley Úrra, aki készpénz fejében megjelentette mondanivalóm. . . . 1,800,000 és 2,000,000 példányban évente, 15 éven át. Ennek köszönhetjük, hogy most nem kommunista uralom alatt élünk.”

Az újság neve, amit McGinley Úr szerkeszt „Common Sense”. Ameddig anyagiakkal bírta, Freedman Úr fizette a költségeket. De mindennek van határa. Az újságot nagyon támadták és hitelét veszik. A hirdetések elmaradtak. A McGinley családot komoly betegségek érték. Az Isten tudja hogyan, de még mindig megjelenik, de az adóságok egyre nőnek. Freedman Úr 2,400,000 dollárt költött az amerikai nép felvilágosításának érdekében.

A szerző megismerteti velünk a „Jew” zsidó név kialakulását. Visszavezet bennünket a Biblia történelem korába, itt létezett Júdea, mint államnév, a romaiak egyik tartományaként. Egy személy, aki Júdeában élt, azt hívták „Judean”, júdeainak, latinul ez Judaeus; görögül Judaius. Csak ez a két szó, amely említi a júdeai (ami pontosan annyi mint budapesti. Fordító megjegyzés).

Tudnunk kell, hogy sem a latinban, sem a görögben nincs „j” betű és az első szótag a Judaeus és Judaius nevekben, „ghu”. Amikor a Biblia íródott, az tudjuk, hogy görögül készül. Görög, latin, panant, szíriai, arámi nyelveken nem írhatták a „Jew” szót, mert ekkor még nem létezett ez a szó. Júdea volt az ország, mint említettük és a lakói júdeaiak. Jézus, mint júdeai van említve. A szerző említi, hogy ő látta ezeket a legősibb kéziratokat.

1345-ben egy angol tudós, Wycliffe a Bibliát angolra fordította. Ez idő előtt erre nem volt szükség, mert az emberek még nem írtak, olvastak, csak a tanult papság írt és olvasta a görög, latin szíriai és az arámi nyelveket. Ekkor Wycliffe-nek nagy kutatást kellet végeznie, hogy a „Judaeus” és a „Judaius” szavakat megközelítően adja vissza.

Angol szó nem létezett rá, mert a szó Júdea, mint helység megszűnt létezni. Az emberiség és a történelem is régen elfelejtette egykori létezését. Ezért az első fordítási kísérletben Jézust „gyu” „jew” –nek írta. Ekkor nyomda még nem létezett.

1345 és a 17-ik század közötti időkben, amikor a nyomtatás használatba jött, ez a szó sok változáson ment át . . . Mind ezt bemutatja Freedman. – A „gyu” amely a Wycliffe Biblia fordításban jelent meg először, a nyomtatásban „giu”, majd „iu” (azért mert a latinban nincs „j” betű, ehelyett „i” lett használva, pl. Iulius Caesar), majd „iuw”, „ieuu”, „ieuy”, „iwe”, „iow”, majd „iewe”. Mind ezek a formák a korabeli Bibliában fellelhetők voltak. További változások „ieue”, „iue”, „ive”, „ivw” és a 18-ik században „jew”.

Ezek után láthatjuk, hogy a sok bűnös és mesterkélt összetákolt Judaius és Judaeas görög és latin formák ellenére nem volt olyan név hogy „Jew”. A szerző tanított legalább húsz magas befolyással bíró teológiai szemináriumon Amerikában és két helyen Európában is, de e szót „Jew”, zsidó nem találta sehol. Csak Júdea és Jézus, egy júdeai és az angol fordításban említett „gyu” – Jew - egy összevont és lerövidített forma Judeaus-nak, mint a laboratóriumot csak „lab” -nak mondjuk.

Freedman mondja: „A zsidókat akiket általában zsidónak nevezünk, legnagyobb részben keletről jöttek, akik felvették a talmudizmust, a zsidó hitet. Olyan nem létezett, hogy „júdeai” vallás. Ez az a név amit a Biblia történelem Torah-nak nevez. A „júdeai” vallásnak nincs alapja, ugyanúgy nem bír értelemmel, úgy mint a szó „anti-szemita”. Mert az arab is szemita. Azokat a népeket, akik nem szeretik a zsidókat „anti-szemitá-nak” nevezik, ugyanúgy az arabokat is. Az egyetlen tiszta szemita nép a világon az arab. Nincs olyan keleti zsidó aki szemita lenne, mert mind ázsiai kevert nép. Ezek a kelet európai zsidók agymosottá tették a népeket. . . . A kelet európai zsidók számban messze felülmúlják a többi zsidókat, azt idézve elő, hogy ők a zsidó nép, a zsidó nemzet, a zsidó faj. . . .

„1844-ben a német rabbik összehívtak egy értekezletet, hogy töröljék a gyakorlatból a Kol Nidre-t a bűnhődés napi vallási ceremóniát. Brunswick-ban, Németország, ahol ez az értekezlet zajlott, majdnem egy lázadás ütött ki, mivel a kelet európai zsidók felháborodva mondták, hogy ez az, ami népünket összetartja. Annak ellenére, hogy a közhiedelemben a zsidóség egységes, nagy a belső viszály közöttük. . . .”

Freedman mondja, hogy a Kol Nidre-i eltörlését az angol zsidóság ellenezte, vagyis javasolta fenntartását. Ebből láthatjuk az egyenetlenséget.

Majd kérdi, hogy ismert-e előttünk az a tény, hogy Edward I. angol király 1285-ben miért űzte ki országából a zsidókat, és csak a Cromwell forradalom következtében települtek vissza, négyszáz évvel később. A forradalmat a Rothschild család pénzelte. A nyomós ok az volt, hogy mind a keresztény, mind az iszlám vallásokban bűn magas kamatot (uzsorát) alkalmazni. Mivel a zsidók magas kamatot szedtek az angol nemességtől, és ebből kifolyólag I. Edwardnak nehézségei lettek nemességével szemben, ezért országából a zsidókat kiűzette. . .

920-ban, amikor Oroszország kialakult, ekkor a gazdag kazárok Nyugat-Európába jöttek, magukkal hozták mindazt, ami a jelennek a megnyomorítói, a kalmár, hazug, anyagai javak megkaparintása, és nem a munka által való megkeresés alkalmazását.

Benjamin Franklin amikor zsidónak nevezte őket, mivel a talmudista hitet gyakorolták, a keresztények azt hitték, hogy ők az elveszett tíz törzsnek a maradékai.

Mr. Grutz, a legnevesebb zsidó történész így nyilatkozott róluk: „Amikor pénzük van, akkor zsarnokok. Amikor vereséget szenvednek, akkor könyörtelenek, barbárok. Megtesznek bármit, hogy győzedelmeskedjenek.”

(Fordítói jegyzet: Minek nevezzük őket? Kik ők? Erre a leghitelesebb választ az Isten fia, Jézus adja meg.

„Ti az ördög atyától valók vagytok és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya.” János: 8. 44. )

https://www.facebook.com/jozsef.mihaly.984/videos/vb.100003656030634/1605767086221810/?type=2&theater¬if_t=video_processed¬if_id=1552867189819969


Mindszenti Öcsi
Topi
2019-03-17 21:47:12
Topi
2019-03-15 20:18:05
Zsoka
2019-03-14 21:13:54
Valaki meg tudna mondani, hogy hol talalom meg Badiny Jos Ferenc- nek a Jezus Evangeliumat? Anelkul, hogy rogton az osszes muvet el kellene olvasnom? Azt ( az osszeset) majd kesobb, szepen lassan vennem sorra..
Egyebkent a musor egyre izgalmasabb, lelkemnek felemelo! Orulok annak, hogy valos problemakkal foglalkozunk es nagyon jol megerosit magyarsagtudatomban. Majd valamikor en is betelefonalnek.
Koszonettel, Zsoka
mindszentiocsi
2019-03-14 06:25:42
Privatizáció - dokumentumfilm a Magyarországi Förtelmes "Rendszerváltás-Nevű" Valaminek az Igaz - Története!!! https://www.youtube.com/watch?v=R9AN8deAoyI
magyartm
2019-03-13 22:17:08
Peter123
2019-03-11 16:41:37
Hihetetlen,a fősoroztató média agyónra hallgatja.

https://hvg.hu/tudomany/20190304_egi_jelenseg_felho_jezus_olaszorszag
miskolcilaci
2019-03-11 13:15:10
Így verik a cigányok a Magyar lányt!
https://www.youtube.com/watch?v=fqdYMlcroBo 1. rész.
https://www.youtube.com/watch?v=g3f7tK5ooMk 2. rész
Szécsi Levente
2019-03-11 06:09:25
Mózes herceg a varázsló - Kicsoda Jáhve? (2. rész)
Kabbalah, Maccabi, Aton és a sémita kérdés

https://baalvany.blog.hu/2019/03/09/mozes_herceg_a_varazslo_kicsoda_jahve_964
magyartm
2019-03-10 19:45:17
Trianon egyik (Valódi!!!) oka - Darvas-Kozma József beszéde 2012 március 15-én https://www.youtube.com/watch?v=SCoRFKgx5gA&feature=share
Terez
2019-03-09 19:01:34
Kozel 30 evvel a rendszervaltasnak hazudott modszervaltas utan vannak meg olyan hitvany alakok akik hazug kommunista propagandafilmeket raknak fel az internetre. Minden joerzesu embernek kotelessege tiltakozni az ilyen agymosas ellen. A film elejen a hitvany nemzetarulo kommunistak aruloknak nevezik a Szekely Hadosztaly katonait. A pocsek kommunista propagandafilm cime: A 39-es dandar http://www.youtube.com/watch?v=43Jqbe4qbd0
Boldogasszony Földje
2019-03-08 14:27:43
Megszolaltak a Szecsnyiek az akademia ügyeben:
https://www.youtube.com/watch?v=U6b-W505JAY
Terez
2019-03-07 17:08:32
Gyimesi csangok a tortenelmi Magyarorszag hataran 2018-ban http://www.youtube.com/watch?v=SoLCD3rP9DM
mindszentiocsi
2019-03-05 18:06:42
UNOKÁINK SEM FOGJÁK LÁTNI?

Unokáink Sem Fogják Látni?

- Közeledik a rendszerváltás és a mi torkunkon erőszakkal lenyomott „akárminek” az évfordulója.
- Jönnek majd - a kormány által finanszírozott - dicsőséges visszaemlékezéseknek a hamisan zengő szirénhangjai!
- Íme tehát az igazság de csak azért hogy legalább magunknak ne hazudjunk!

- Azért gazdagok a fejlett nyugati országok, mert amit csak tudnak lehetőleg a saját otthoni gazdaságukban állítják elő. Semmit nem vesznek másoktól csupán és kizárólag olyasmit amit képtelenek otthon megtermelni, vagy előállítani.
- A másik módszerük a külföldiek kizsákmányolása, ami tulajdonképen álcába bújtatott gyarmatosítás. Ezek az olcsó munkaerőt valamint a potom pénzért kitermelt nyersanyagokat jelentik egy pénzügyileg alávetett országban az ő vállalataik által. - A legprimitívebb közgazdaságtan is azt tanítja: Sokat adj el másoknak, de te minél kevesebbet vegyél tőlük!
- Tessék szétnézni a plázáinkban ahol rengeteg a külföldi árú! Ezek megvásárlásával mind-mind a külföldieket gazdagítjuk.
- A privatizációt az álságos "rendszerváltó elitünk" iszonyúan felgyorsította, ahelyett, hogy egy mérsékelten gyarapodó magyar középréteget kialakítottak volna.
- Nem a nemzeti sajátosságainknak megfelelő kitörési pontokra összpontosítottak, hanem - teljesen hibásan - arra hogy az általuk ledegradált olcsó és megalázott munkaerőinkkel hogyan csábítsák ide a nyugati nagytőkét. - Mindezek következményeként szinte eltűnt a saját tőkejövedelmünk, a munkahelyi dolgozók érdekvédelme a nullára zuhant. - Saját kereskedelmünk elhalt és a rajtuk keresztül történő lakossági fogyasztás bevétele a zéróhoz közelít.
- Termelőágazatok nincsenek, az alapanyagaink és termékeink valamint a feldolgozóipar mind-mind idegen kezekben vannak, ahová minékünk beleszólásunk egyáltalán nincs. - Az itthonról történő exportálás az teljesen idegen kézben van. - Ebbe a beleszólási lehetőségünk egy "kuss"-al egyenlő. - Élelmiszer-behozatalunk drámai hirtelenséggel emelkedik.
- Az EU. a leg-agyamentebb és magyarellenes szabályozókat hozta a kárunkra.

- Jött a nyolcvanas évek első felében egy erős politikai nyomás ránk, amelyik a tengeren túlról szervezett és irányított nyomás volt, hogy az átalakulás jegyében a politikai függőségből egy másfajta függőségbe, vagyis a tőke, mégpedig a nagytőke függőségébe rendezzük át magunkat A nyolcvanas évek elején megérkezett az akkori nomenklatúránk elitjéhez egy hatalmas nyomás a tengerentúlról! Mondván: hogyha már ilyen politikai rendszerváltásféle készül kedves elitünk legyenek szívesek már és árulják már el a hazájukat, ha csak egy mód van rá, és mit ad Isten erre a kedves elvtársaink hajlandóak is voltak! "Egyik húsos kampóról átakasztottak minket egy másik húsos kampóra" - ahogyan ezt Csurka István is mondta annak idején, nagyon találóan. - Ideológiai mázzal kenték be az egészet: demokrácia, nyitott piac, szabad verseny. - A lózungokat amerikai és nyugat-európai boszorkány-konyhákon kotyvasztották, és adták ki ukázként a már előre jól lefizetett politikusainknak, akiket egyenként ők választottak ki, hogy totális nyugati érdekek alapján vezényeljék majd le a rendszerváltást. Magyarul: fosszák ki ha kérhetnénk a saját hazájuk népét, a nyugat javára, külföldi érdekek alapján, no persze ez most sincsen másképp.
- Ma már jól látható, hogy mi a hazai kisvállalkozók és kistermelők itthon úgy gondoltuk, hogy itten most egy a szokásos kis stílű csibészség - korrupció és egyéb baromságok - vezérelték ezt a folyamatot, holott ezzel szemben ez egy jól megtervezett külföldi program által zajlott le. - Ezeket a terveket pedig hát már a hetvenes nyolcvanas években és főleg a tengerentúlon készítették elő.
- Ma már szinte tisztán kivehető az amiről mi vállalkozók és gazdálkodók csak sejtésekkel rendelkeztünk. Még-pediglen abból a célból szervezkedtek, hogy a kelet - közép - európai országokban olyan gazdasági berendezkedés jöjjön létre, ami által a hazai állapotunk függő helyzetbe kerül a tengerentúli tőkével szemben.
- Brzezinski, Carter elnöknek a nemzetbiztonsági tanácsadója írt egy kis könyvet "A nagy sakktábla" címmel, amiben pontosan kifejti, hogy mit kell tenni az Eurázsia feletti hatalom megszerzésének érdekében, és régiónként ezt ő szépen el is magyarázza.
- Ebben különleges fejezetet szán azon módszerek leírásának, hogy miképpen kell megvásárolni a hazai és európai politikus bűnözőket. - Azokat a döntéshozókat akiket hát - mindenféle nyaralásos továbbképzésekkel elcsábítva - vegytiszta korrupciós bűnözésre ösztönözzenek.

- Így hát sajnos a mi privatizációnkat külföldi, és idegen érdekcsoportok vezényelték le, karöltve a tróger elvtársainkkal. Teljesen kiszolgáltatva hazánkat, aljasul és korrupt módon.
- Ez világosan levezethető.
- 1989 novemberében Mihail Gorbacsov - ugye tudjuk - akkor még a Szovjetuniónak a pártfőtitkára, és az első számú vezetője volt. - Olaszországban megegyezett az akkori nagy multinacionális, Fiat és Feruzzi társaságokkal, valamint azok leányvállalataival is, hogy bizonyos feladatokat kapnak ezek a nagy nemzetközi társaságok a volt, de akkor még Szovjetunióként, illetőleg annak csatlósaiként üzemelő országokban az átalakulása során.
- Na most ez kilencvenben amikor a német egyesülés történt - ez kilencven június elseje volt - előtte egy héttel Dublinban találkoztak az európai közösség vezetői. Ekkor Helmut Kohl kancellár öt milliárd német Márka - állami garanciával támogatott hitelt adott a Szovjetuniónak - Gorbacsovnak, és számos olyan döntést hoztak ami állítólag a Kelet-Közép-Európa úgynevezett "megsegítését" jelentette. - Például Olaszország húsz éves hitelt ígért a saját multi cégeinek fél százalékos (!!!) kamattal! Arra, hogy itt a volt szocialista országokban "bevásároljanak". - Nos aztán kilencvenegyben itt járt a világbanknak egy delegációja, ugyanis a nyolcvanas években az ország eladósítási programjaként az IMF illetőleg a Világbank különböző kölcsönöket nyújtott nekünk. A Világbanknál ténylegesen voltak némi fejlesztések, míg az IMF csak pénzügyi, újra és újra megújított kölcsönöket nyújtott ami felért egy adósságcsapdával. Ezzel folyamatosan növelte az adósságállományunkat, tehát rettenetesen eladósított bennünket.

- No de a világbank néhány iparág felújításához adott hitelezést, így volt tehát öt növényolajgyárnak a korszerűsítése. Nos 1991 Nyarán itt járt a világbanknak egy delegációja, és a pénzügyminisztériumban áttanulmányozták, hogy mit vigyenek el bizonyos nemzetközi társaságok a nemzeti vagyonból, és ekkor került például terítékre a növényolajipar is, holott már ugyanazok akik ezt kiszemelték maguknak - ez volt a Feruzzi érdekeltség - már a cukoriparunk bizonyos hányadát (egyharmadát) uralmuk alá vették anélkül, hogy fizettek volna már érte. Tehát végső soron ez a külső hatalmi berendezkedés zajlott le, amihez aztán hozzájárult egy színjáték. Még pediglen az, mintha ez valamilyen piaci versenyben, pályázattal normál üzleti körülmények között zajlana le.

- Nos, miután Varga István mérnök - közgazdász abban a helyzetben van, hogy ezekben az eseményekben több vállalkozó és gazdatársával együtt - akik szintén a magyar gazdaságot szerették volna megmenteni gyermekeink és unokáink számára a rabló külföldi tőkével szemben - vett részt, és nem a kormány oldalán, hanem pályázóként, ha úgy tetszik - több okból - ebből adódóan ismeri a döntéseket és azoknak a hátterét is. Utána sok energiát fektetett ennek a háttérnek a megismerésébe. Most ezek alapján nyugodt szívvel kijelentheti, hogy ezek a kívülről érkezett megrendelések, ezek voltak azok amik mindent meghatároztak.

- A mi vagyonügynökségi vezetőink, minisztériumi államtitkáraink, vagy minisztereink azok egy egyszerű végrehajtó bábfigurákká degradálódtak. Ráadásul úgy, hogy nekik az alattomos megtévesztés feladata jutott, tehát eljátszani azt a színjátékot amit a mindennapi ember úgy láthatott mintha az egy - valami normális - gazdasági folyamat lenne.
-Röviden!
- Az országot becsapták! Ehhez a becsapáshoz a mi politikusaink tevőleges segítséget nyújtottak, egészen a bűncselekményekig elmenő tehertétellel!
- Ugyanis!
- Oly események jellemzik ezeket a folyamatokat amiket Varga István mérnök-közgazdászunk jól ismer mint elszenvedő fél, illetve amik a rendelkezésére álló dokumentumokból kitűnnek, hogy amit a normál ész már nemhogy polgárjogi, de még csak nem is államigazgatási hibának, vagy hűtlen kezelésnek, hanem egyértelműen a lehető legnagyobb gazemberségnek, azaz HAZAÁRULÁSNAK kell hogy tekintsen !!!

A szocialista privatizáció lesújtó ára az, hogy csupán a privatizált közszolgáltató vállalatok - 1040 milliárd !!!! forint hasznot vittek ki tizenöt év alatt az országból ami vérlázító!

- Egy tíz éves pereskedést nehéz most pár percben összefoglalni, de a növényolajipar pályázatánál Varga Istvánéknak világossá vált a csalás. Szó szerint a legegyszerűbb módon véghezvitt csalás. Akkor már világosan látta hogy ő ezt a döntést megváltoztatni már nem tudja. - Viszont azért, hogy feltáruljon, vagy ha úgy tetszik - dokumentálttá váljon ez a mérhetetlen gazemberség, amit ezek a korruptan törvényt kijátszó és a külföldiek által lefizetett közszereplők (állítólag emberek) elkövettek.
- Ezért ő egy pert indított az állami vagyonügynökséggel szemben. - Egy forint kártérítést kérve, tehát deklarálva ezzel azt, hogy nem gazdagodni akar, hanem egy igazságtételi folyamatot akar végigvinni.
- Nos meg kell mondani, hogy ezalatt a törvénysértések oly listája tárult föl előtte amit ő is csak utóbb ismert föl, illetőleg hát szinte megjegyezni is sok az egy hétköznapi ember számára annyi törvénysértéssel találkozott!
- De! -
Hiába tárult föl, a bíróságok mégsem voltak képesek ezt még azon túl sem kezelni, hogy: "hát igen, igen hát igen, de hát azért, azért ez nem olyan nagy baj." ??? Szerintem ez meg már egy kész röhej!
- Na most ennek meg később az lett a következménye, hogy az ilyen ügyletekből egyértelmű az, hogy azonnali fellebbezések lettek.
- Aztán a legfelsőbb bíróság végül is azt mondta ki, hogy a magyar pályázóknak nincs is joguk számonkérni a vagyonügynökséget (ÁVÜ-t) már minthogy az csaló vagy nem csaló módon járt-e el, mert hát ugye a magyar pályázóknak nem fűződik ahhoz érdekük, hogy ez kiderüljön.(???)
- Ők ugyanis csak egyszerű pályázók voltak és hát a pályázónak ugyebár mindegy ám, hogy hogyan veszít(???) -
- Ha becsapták úgy is veszthet, ha nem csapták be úgy is veszthet. Tehát akkor nem tök' mindegy, hogy hogyan vesztett? -
- Kérem szépen ezt a legfelsőbb bíróság ma is elnökhelyettesi szintjén - ott lévő bírója írta le. (Hogy nem szakad rá még most sem az Ég?)
- Na most miután ugyanebben az időben volt egy másik legfelsőbb bírósági per - egy tévécsatorna ügyében, ahol a tévécsatorna érdekeltje (gondolom külföldi) - okán kimondták azt "bizony bizony nem szabad ám csalni a pályázatnál, és hogyha becsaptak valakit, az bizony igenis keresetet indíthat a pályázat kiírójával vagy a lebonyolítójával szemben" (Talán azért mert külföldi? - kérdem én)!
- Tehát két ellentétes ítélet volt! Erre mit csináltak? Hoztak egy jogegységi határozatot, és megállapították: igen lehet pályázónak keresetet indítania egy csaló eljárás számonkérésére, csakhogy a mi bíróságaink megállapították, hogy ebben az ügyben - vagyis a magyar pályázók ügyében - azonban tulajdonképen nem történhetett semmi hiba.
- Szóval azt kell mondanom hogy Varga István tíz éven keresztül dolgozott azért hogy bebizonyíthassa, tulajdonképen ennek a mérhetetlen nemzetpusztító magatartásnak a magyar bíróságok éppen olyan kisstílű korrupt szereplői voltak, mint azok a miniszterek vagy államtitkárok akik ezt levezényelték. A háttérnek valahol feltétlenül hogy össze kellett érnie, mert rendkívüli összehangoltság volt minden döntés mögött amivel történetünk szereplője sorozatban az évek folyamán találkozott.

- A Pries Waterhouse (Prájszvóterhausz) az úgynevezett Big Six-nek (Bigsziksznek), vagyis hat nagy nemzetközi multinacionális "tanácsadó és auditor" tehát könyvvizsgáló cégek egyike. No most nem csak ők a többiek is itt voltak mind a hatan. Tehát a nyolcvanas évek végén nyolcvanhét nyolcvannyolcban települtek le azzal a feladattal hazánkba, hogy az átalakulás magyarországi törvényeit szabályait ők fogalmazzák meg. Ők mondták meg hogy milyen törvényeket alkossanak a mi képviselőink. Tehát gyakorlatilag több minisztériumban lehetett látni olyan neveket kiírva az ajtókra akik az ő embereik voltak, néha még rossz magyarsággal azt is alá írták a nevüknek, hogy kávézni mentem.
- Szóval ezek az emberek beépültek a magyar kormányzatba, és dolgoztak nekik részben a törvények előkészítéséért, de a másik nagy feladatuk volt a vagyon értékelése.
- Na most azok akik meg akarták szerezni értelemszerűen azok abban voltak érdekeltek, hogy azt az objektumot - üzemet minél alacsonyabbra értékeljék, vagyis a lehető legalacsonyabb árra sorolják be.
- További feladatuk volt még a szerződéseknek az előkészítése.
- Olyanokat szerkesztettek ami a külföldinek jó volt, viszont a magyar államnak meg a lehető legrosszabb volt.
-Tehát ők kifejezetten egy betelepült "ügynökhálózat" voltak arra, hogy a majdani gazdaság leépítésében a mi kárunkra dolgozzanak.
- Mondjunk egy nagyon konkrét példát.
- A Price Waterhouse az a Feruzzi csoportnak a házi tanácsadója és auditor cége is volt. A Feruzzi csoportról annyit kell tudni - és ezt feltétlen el kell mondani - hogy Arturó Feruzzi alapította, aki 1973-ban még a New Orleans-i gabonatőzsde nagykereskedője volt, tulajdonképen egy bróker volt, de visszatelepült a családjával Olaszországba, és egy korlátlan (amerikai!!!) finanszírozással hatalmas felvásárlásokba kezdett. Mégpedig élelmiszeripari vállalatokat vettek meg azért - már látszott aztán, hogy Amerika föl akarja törni az európai kereskedelmi védelmi burkot - vagyis hogy betegyék a szőrös lábukat az európai piacra. - Addig voltak ugye Európának vámjai, illetőleg belső ilyesfajta támogatási szisztémái, azért hogy ne külső import jöjjön Európába, hanem a belső európai gazdaságot erősítsék ezek a rendelkezések. - No ezt Amerika agresszívan le akarta építeni, és Feruzziékat arra használta föl, hogy vásároljanak föl nagy élelmiszeripari vállalatokat és azon keresztül - kizárólag amerikai érdekből - és belülről szóljanak bele a Közép-Kelet-Európa-i átalakításba, amelyhez egyébként az ég adta egy világon semmi közük nem lett volna.

- Nos ez a társaság Magyarországon már a kilencvenes években megjelent és sok mindent vásároltak itt: takarmányt, cukorgyárakat is és így tovább. A Feruzzi csoport mintegy több száz más cégének az auditálását, tehát a mérlegének az elemzéseit is végezte a Price Waterhouse által. Ez a csoport 1993-ban csődbe jutott. Azért jutott csődbe, mert az egész - szintén egy nagy - csalásrendszer volt. Húsz milliárd dollárnak megfelelő hiány mutatkozott a rendszerben, és 200 bank volt ebben közvetlenül érdekelt. Egyszerre a 200 bank mindenkit csődbe lökött, és a kis részvényeseket elszegényítették valamint a nagy-részvényeseknek a vagyonát átvették (elvették) és ebben a Price Waterhouse játszotta a legnagyobb szerepet. Na most ezért Olaszországban őket nem csak hogy polgári hanem büntető bíróság elé is állították, és tíz évre visszamenőleg minden mérleghitelesítő aláírásukat is töröltették és visszavonták.
- Tehát ilyen nem is történt még Európában és azóta sem, hogy egy cégről tíz évre visszamenőleg kimondják azt, hogy csaltatok.
- Na most ez a cég vezényelte le nálunk többek között a növényolaj privatizációját úgy, hogy a vevőnek (Feruzzi) volt közben a tanácsadója, de egyúttal a mi állami vagyonügynökségünknek is a tanácsadója volt. - Tehát az állami vagyonügynökség nevében, de viszont a vevő (Feruzzi) javára csinált mindent, tehát a magyarok kiszorítására!
- Amikor már a magyar pályázók tudták hogy ez a csoport a csalást már régen el is követte és azt is tudták, hogy az a szerződés amivel ezt a növényolaj-iparágat átvették azt úgy fogalmazták meg - megint a Price Waterhous részvételével - hogy nem is kellett fizetnie a vevőnek Magyarország felé, mivel hogy nem írták le, azt mikor esedékes a vételár kifizetése, mert olyan bonyolult konstrukciót tettek bele, ami teljesen csak a vevő (Feruzzi) fizetési hajlandóságától függött. "Majd ha ráér, majd ha akar, akkor majd esetleg fizet!!!" Ezt a Price Waterhouse segítette nekik mert ők csinálhatták velük együtt karöltve a szerződéseket.
- No most nálunk - nem hogy nem marasztalták el őket hanem - a mai napig is tekintélyes tanácsadói ők a kormányunknak!!! A Fidesznek is!!! (2016)

A Price Waterhouse új neve: PriceWaterhouseCoopers és napjainkban is méregdrága tanácsokkal látja el az államot... vagyis a Fideszt!!! - Egyébként akik védik a privatizációt, illetve a privatizációnak a folyamatát, hát ők bizony sokszor hangoztatják azt, hogy azok az állami vállalatok melyek külföldi kézbe lettek adva, vagy amelyeket külföldiek vásároltak föl gazdaságilag nem működtek jól (????) Elavultak voltak, és a technológiák nem voltak már használhatóak - ebből vajon mi lehet az igaz?
- Az őszinte és igaz válasz erre a következő:
- Politikusaink nagyobb része mind töményen hazudott, és még a hazugságot is megírták előre nekik, hogy mit kell hazudniuk ennyire sötétek!
- Ugyanis emlékezzünk arra, hogy az egyik ilyen hazugság az volt hogy: nagyon-nagyon kell a hitel bár, nagy az adósság is, de kell a gyors bevétel, mert nincs pénze az államigazgatásnak!
- Amikor viszont megnézi az ember a szerződéseket, mármint aminek okán ők ezt mondták - egyébként a sajtóból is ezt hallották csak ki a hétköznapi emberek - akkor rájöhetünk arra, hogy valójában a privatizálandóságokért nem is kértek pénzt őkelméik!
- Többet fizetett a Magyar Állam a vevőnek - ami egyszerűen agyrém - mint amit az elkótyavetyélt üzemekért kapott!
- Úgy adták oda a társaságokat (vállalatokat) hogy Feruzziék az üzemi vállalati kasszákból kivették a pénzt, és ezek az idézőjeles vevők azzal fizettek az államnak.
- Tehát az tömény hazugság volt, hogy a bevétel volt az egyik fontos kényszer eladási motiváció.
- A másik ilyen hazugság az volt, hogy rosszak a vállalatok.
- Hát kérem nem igaz ez sem! Ugyanis nagyon jelentős nyugati exportot bonyolítottunk le abban az időben. A Varga István-féle szövetkezet négy év alatt - abban az időben - az ország 76. legnagyobb vállalatává nőtte ki magát úgy, hogy Nyugatra exportált magyar termékeket! Szinte minden készárunk, mezőgazdasági termékünk kiválóan eladható volt!
- Ez a színtiszta igazság!

- Tehát akkor nem lehettek rosszak azok a vállalatok - a mezőgazdaság sem volt az, és az élelmiszeripar sem - már hogy ne lehetett volna eladni a termékeket???
- Ez megint csak egy - a közvéleménynek a kábítását szolgáló - ilyenfajta kommunikációs panel volt.
- A harmadik ilyen, hogy nem voltak hatékonyak a vállalatok, hogy az emberek nem jól dolgoztak, és így tovább és így tovább, mondtak illetve hazudtak ilyeneket is.
- Kérem szépen!
- Például az élelmiszeriparban! Azok a gyárak melyeket a jelentkező nyugati vevők lebontottak, hát érdekes módon de onnan kiszerelték azokat a gépeket amiket mi világbanki hitellel felújítás címén hoztunk be Nyugatról, majd építettük ki a technológiájukat, erre az új tulajdonos ahogyan azt megvette, azonnal abban a pillanatban szétszereltette lebontatta és más országokban lévő saját gyárait - rögtön az innen elvitt gépekkel - korszerűsítette szédítő sebességgel!

- Ezt naná, hogy nem mondták el az embereknek azok a miniszterek, akik ma büszkék a teljesítményükre! De! Az a baj, hogy ilyen nagy történelmi léptékű eseményről a közvélemény semmit nem tud, mert a kommunikációs hatalom folyamatosan becsapja és ámítja őket, de még utólag is.

- Hogy mennyire???

- Varga István mérnök közgazdász szavait idézem:

- Ezt tessék nagyon megjegyezni amit most mondok, mert történelmi - súlya van annak amit most mondok!!!

- Képzeljék el egy ország jelene, jövője, múltja sok tekintetben a - levéltárakban lelhető fel.
- Hát hiszen tudjuk a régi kódexek, a régi íratok.
- Történészek hol kutatnak? Hát a Levéltárakban.
- Nos amikor Varga István a cukoripari privatizációval kapcsolatban - megnézte a levéltári anyagukat, döbbenten látta a következőket !!!
- Ott nem a valóságnak a dokumentumait találjuk!
- Hanem valakik írtak egy összefoglalót - hamisat "hogy mi történt" !!!
- Egy-két iratot mögé tettek és így ...
- A Magyar Levéltár ma a privatizáció valótlan és hamis képét őrzi!!!
- Csak azért hogy majd az utókort - az unokáinkat, dédunokáinkat, - ükunokáinkat is becsapjuk azzal !!!

- Kérem szépen a magyar történelemben még nem volt arra példa,
- hogy oly mértékben csaljunk, hogy még történelmi léptékben is: - Csalással intézzük az ügyeinket !!!
- Szóval a Levéltár az hamis a privatizációk ügyével kapcsolatban!!!
- Ezt a hamisítást emberek követték el!
- Itt élnek közöttünk, én úgy gondolom hogy:
- Ezt személyesen mindegyiken számon kellene kérni!!!
- Azért mert ennél nagyobb csibészséget én el sem tudok képzelni!!!
- Ez egyenesen :

- Nemzetgyilkosság !!!

(Mindszenti Öcsi)
miskolcilaci
2019-03-04 23:20:38
Kulcskérdések, nemzeti összefogás:Jásdi Kiss Imre, Hajnal János, Herédi Károly, Lica (Farkas Csaba János) egyetlen Posta Imrés rendezvényen.
Kulcsok 2019.03.02.
https://www.youtube.com/watch?v=c7bgITDfDpk&feature=youtu.be
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.