Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

ummacdan
2013-01-04 13:07:12
Kedves Gábor! Igazad van,hogy kezünkbe kell vennünk sorsunk irányítását de… Még nem jött el ennek az ideje. Vagyis rég eljött, de még a kómában levő Nemzet nem ismerte fel hatalmát, és felelősségét, kifosztóival szemben. Ez a fajta „drog” hatás olyan méreteket ölt a mindennapokban, hogy egy olyan hatalom valamint annak kiszolgálói mindent megtesznek azért, hogy magát a társadalmat állandó rettegésben, félelemben, és az öt érzékszerv által „fogvatartott „ illúzióban tartsa „évtizedeken” keresztül egyfajta „kockában” azért, hogy hatalmát minél hosszabb ideig megtartva, uralkodhasson a többség fölött. Magát az Illuminátus „hibrid” vérvonalat nagyon zavarja az emberiség szaporulata, és mivel „sokba” kerül maga a kontroll irányítás, így mindent megtesznek azért, hogy ez a szaporulat az általuk megkívánt létszámra essék vissza. Ehhez társul egy olyan hamis világkép kialakítása, ami generációkon keresztül lassan fokozatosan beépül a társadalom tudatába, elfogadva ezzel a „helyes” irányt. A hamis tanításoknak köszönhetően, azok kik részt vesznek a bolygó, valamint a társadalom bomlasztásában , és pusztításában, annyira elfogultak, hogy behódoltak egy hamis „dogmának” , és nem ismerik fel azt a tényt, hogy ők is áldozatok… Bármikor sorra kerülhetnek , és feláldozhatóak „húsként” Baalnak, Molock-nak vagyis az ő saját Lucifer által irányított istenségeik felé. Ezért is volt „megrendezve” a második világháború, hogy maga a megfélemlített lélek soha ne térhessen vissza ide a földre. Meg kell akadályozni, hogy felépülhessen a-hívők adományából- (is) „Templom hegyen” az a szentségtelen „épület” ami az antikrisztus eljövetelekor hivatott szolgálni, uralva ezzel az egész bolygót! Hogy mire képesek ezek a hatalomtól, a pénz szeretetétől, empátia nélküli, érzéketlen nem emberek, azt te is láthatod –persze nem az általuk irányított médiájukon keresztül-.
Gaza: http://www.youtube.com/watch?v=hHYOkCmEjFA
Siria: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JXTHKUoWE6E#!
Míg nálunk egészen a mai napig van mit ellopni, - hisz jól tejel a Magyar – addig egy megtűrt
„nép” csoport vagyunk a szemükben. Úgy bánnak velünk mint az állattal:
http://www.youtube.com/watch?v=KsjfrbRsy3E&feature=player_embedded
Amíg nem tudatosul a társadalomban az, hogy egy kisebb csoport az orránál fogva vezeti, és fokozatosan egyre nagyobb terheket téve, valamint szabadságában korlátozza, folyamatosan fosztogatva –a törvény nevében-, addig nem vehetjük kezünkbe sorsunk irányítását. A 2006-os események bebizonyították mire képesek, és hidd el fel vannak fegyverkezve, és pont azt az alkalmat várják, mikor közénk lőve, könnygázt használva vérbe fojtsák a „demokrácia „
ellen tüntetőket. Börtönökben megkínozva, lányainkat megbecstelenítve állandó terror alatt tartva úgy, hogy egy életre elmenjen a „kedve” a rendszer elleni lázadástól. Lesz lehetőség kitörni, a „gáton” már sok a repedés, szivárog a víz, de akkor érünk el sikert, ha az egész egy pillanat alatt leomlik.
Ó igen, azok a higanytartalmú „védőoltások” mely kötelezőek, érzékenyebb embertársinknál egy életre súlyos betegségeket, vagy halált okoznak . Az immunrendszer összeomlása, az idegrendszer tönkretétele itt a lényeg. Alcheimer kór, Autizmus, asztma, étel érzékenység, betegségekre való hajlam, szív, és érrendszeri megbetegedések, ezáltal a gyógyszerfüggőség igen jó üzlet, hisz ehhez társul a génmanipulált élelmiszerek, az állandó, és folyamatos chemtailozás, az alumíniumtartalmú kozmetikumok, depresszió az „E” adalékanyagok, a mikohullám, a HAARP, stb. Érdekes, hogy más országokban nem kötelező az oltás, csak nálunk, de itt sem mindenki számára! A „kettős állampolgárság” már egy külön fejezetet igényelne…
Teljesen igazad van Gábor abban, hogy egy 200-as tempóval haladunk a jól megálmodott Orweli rendőrállam felé. És valóban meg kell mutatnunk magunkat, tudomásukra kell hoznunk hogy létezünk, vagyunk, és szembe megyünk, és megálljt parancsolunk ennek a zsarnoki rendnek, valamint annak kiszolgálóinak, kegyeltjeinek. És amíg ez a MAG létezik, nem valósíthatják meg ezt a gonosz sátánista tervet, mert a Teremtő Atyaisten áldása van ezen a Nemzeten. Nekünk küldetésünk, feladatunk van, melyet végre kell hajtanunk, az isteni irányítás, és védelem alatt az intuíción keresztül a megfelelő helyen és időben. Minden tiszteletem azoknak kik az „áramlattal” szembefordulva végzik küldetésüket, példát mutatva honfitársaiknak, megtartva ősi, és tiszta hitüket, mindazok irányában, kik a változás hívei, és követői.
http://www.youtube.com/watch?v=dOA51KIqn9I
http://www.youtube.com/watch?v=nbjwkTov_Gg
http://www.youtube.com/watch?v=B4TloDWPkMw
totya54
2013-01-03 14:47:05
BGabor
2013-01-03 10:28:43
Kedves Unmacdan! Igen, tennünk kell, hogy ne idegenek forgatókönyve szerint történjenek az események, hanem azokat felismerve, a médiamanipulációt kiiktatva kézbe vegyük a saját sorsunk irányítását. Legyen szó a nulla napos csecsemőnek beadott injekcióról, az iskolákban okozott oktatási színvonal rohamos leépítéséről, majd a munkaképesek kifacsarása és kamatrabszolgasága, a szabadidő megszüntetése, a sport (szabadidősport és nem a "látvány" sport!!) az egészségünk és a kultúra elsorvasztása, ételeink megrontása, a nyugdíjba vonulás megszüntetése (korhatár emelése az átlagéletkor felé).
Az nem baj ha a TeöKösök is olvasnak, hiszen tanulhatnak... legyen minél több oldal és minél több olvasnivalójuk. Egyébként a freemail.hu az nyitott könyv számukra.
Utolsó mondatodat nem értettem. Belőlük biztos nem lesznek vezetők, még papírral a kezükben sem. A helytartókat külföldön képzik, hisz nyelvismeret nélkül nem értenék a gazdáik parancsait. Egyébként tudom, hogy hol képzik a vezetőinket, legalábbis ha már itt vagyunk. http://www.kubinyitamas.hu/
http://www.kubinyitamas.hu/mediamunkas
Anonymus
2013-01-03 00:16:41
vámos a magyarok megmentője egy betelefonáló szerint mire ő rábólintott. A deviza hitelesek megmentöje tehát semmi gond ezzel , és a plafon nem esett senki fejére........
unmacdan@freemail.hu
2013-01-02 23:50:04
Kedves BGágor! Teljesen igazad van abban, hogy ismertetni, népszerűsíteni kell ÁKTV-t. A Magyar kultúra, a Magyar szellemi tudás olyan mély ponton van, hogy azt gyakorlatilag szavakkal nem lehet kifejezni. Az évszázadok, különösen az elmúlt néhány évtized a cionista Illuminátus hatalom irányításával, a szabadkőműves testvériségek felügyelete alatt olyan kárt okoztak a Nemzetnek,(és a többi országnak) melynek felemelkedése hosszabb időt vesz igénybe. Az egyik -a sok közül- fegyverként használva, az illúziókeltés és torz világnézet és énkép, valamint a szellem- lélek elsorvasztása, az általuk létrehozott közoktatás, és a keresztény kultúra manipulálása által. Ennek eredménye, a környezetemben, és országosan is, az emberek jó része az életkoruktól függetlenül gyakorlatilag "zombivá" minősül. Azért jó és célszerű ilyen, és ehhez hasonló oldalak üzemeltetése, működtetése, mert vagyunk sokan kik csendben teszik a dolgukat ki-ki saját környezetén keresztül. Tudod a "Mag" mindig is kereste, keresi az utat teremtőjéhez, hiszen genetikai adottságunk lehetővé teszi annak a tudásnak megismerését, amivel őseink rendelkeztek. A legfontosabb számomra a tiszta szándék, ennek az útnak a folytatására, és látom, hogy szerencsére nem vagyok egyedül. Kérj, és megadatik! Nap mint nap tapasztalom a Teremtő Atya jóságát, szeretetét, könyörületét. Számomra karácsonykor az volt a legnagyobb ajándék, hogy együtt ültük meg ezt a szent ünnepet, és ezt nagy hálával köszöntem meg Istennek.
Az öröm közepette gondolok azokra is, akiknek részben, vagy egyáltalán nem lehetnek együtt, több ok miatt is, akik az utcán vannak, vagyis azokra akiket becsaptak önhibájukon, illetve hiszékenységének következményeinek áldozatai a zsarnok, és embertelen hatalom által. És azokra is gondolok akik éheznek, akiknek gyermekei
éhesen mennek iskolába. A jól megszerkesztett forgatókönyv szerint "200-zal" haladunk az Orweli központilag irányított rendőrállam felé. Ahol a népesség létszámát drasztikusan csökkentve jól kidolgozott pszicho-technológia szerint vegyi, és méreganyagok, a tudat manipulálása a köz médiumokon keresztül alacsony szinten tartva, valamint a társadalom depresszióba való ejtése, a megbetegedések, valamint bizonyos genetikai mutációk elérése során kontrollálni, és egy empátia nélküli, érzelemmentes, állandó letargiába, kilátástalan, jövőkép nélküli biorobotokat "hozzanak" létre. Ez egy kalitka, melyet az "...izmusok, és ...ráciák" idéznek automatikusan elő. Nagyon nehéz ebből a "kockából" annak világából kitörni, de mindenkinek megadatott a lehetőség arra, hogy a mindennapok eseményeit, és élethelyzeteit nem a "hernyók, hanem a madarak társadalmából" szemlélheti.
Sajnos fennáll a lehetősége annak, hogy hozzászólásaimat is olyan "TEK-ös" ügynökök olvassák, mely az általam leírtakat, -amit a tanultaknak megfelelően- bemocskolnak, nevetségessé tesznek, ezáltal egy olyan " masszává" formálják, gyúrják, ami elvenné végérvényesen elveheti hitelemet, a többiek előtt.
És Gábor remélem tudod azt, ki(k)ből lesznek vezetőink... http://vimeo.com/11690875
Anonymus
2013-01-02 17:08:58
Nagyon szépen kérek minden jó érzésű magyar embert a 14:32:14-re ne reagáljanak,mert ez már sok ő irányítja itt a beszéd fonalát.Aki még Szenteste is mocskolódik amikor mindenki a családjával van,egyértelmű, hogy provokál.Más témákat kell leírni ő meg majd válaszolgat magának,majd belefárad. Boldog Újévet Kívánok minden igaz jó magyar embernek. Ui: természetes bármit ír ne fáradjon nem válaszolok !
totya54
2013-01-02 15:42:16
totya54
2013-01-01 12:05:20
BGabor
2012-12-31 13:53:08
Kedves Unmacdan! Munkanélküliként is lehet sokat segíteni, rengeteg kényszer "szabad" idővel rendelkezve számos helyen (internetes fórum, baráti társaság stb) tudod megismertetni ezt az oldalt, elküldeni az oldal címét különböző linktárakba, saját blogot nyitni és írni a napi témákról, stb... Sőt, már az is támogatás, hogy leírod gondolataidat itt a fórumban. ;) Ez szinte ugyanakkora segítség lehet, mint az oldal működtetésének támogatása. Nekem van munkahelyem és munka után még "másod" állás, így mióta rátaláltam az oldalra azóta rendszeres támogató vagyok, viszont idő hiányában kevés helyen tudom népszerűsíteni az oldalt. Minden jó magyar ember úgy segít, ahogy tud, ki itt, ki ott egy kicsit többet..
A "retro" tartalmak levételét én is sajnálom, hiszen újabban már ott voltak mellettük az oldalt erősítő linkek.

Az ÁKTV szerkesztősége is cikkekkel, hírekkel növelheti az oldal tartalmát (nem szükséges a régi híreket napi témákat törölni, maradhatnak archívumban is "CMS news" -ként). A napi betelefonálós műsorok is mehetnének a hírekbe (beágyazott yt videókkal) , így nem csak a legutolsó műsor látszana a főoldalon, hanem az internet világában kevésbé járatosak is visszanézhetnék a régebbi műsorokat.
Szerkesztőségnek javaslom, hogy ha (majd) külön kategóriába rakja az előadásokat, akkor csináljon mindig belőlük egy vágott, rövidített, érdeklődést felkeltő verziót a legjobb részekből.

Boldog Új Esztendőt kívánok az ÁKTV Stábjának és Nézőinek!
totya54
2012-12-31 10:46:32
unmacdan@freemail.hu
2012-12-31 00:44:11
Az utóbbi időben folyamatosan emelkedik a műsor színvonala, ez magának a technikának is szól, a stáb és a műsorvezető jóvoltából. Szerintem nem kellett volna a korábbi adásokat levenni, mert ugye néhány év eltelte után már ezek a "retro" kategóriába kerülnek. Végül is ez "volt" a kezdet... A kezdet, -mert ilyen is volt- egészen napjainkig.
Egy kicsit kellemetlen helyzetben érzem magam, a televízió támogatását illetőleg. Úgy érzem, hogy nem vagyok ezzel egyedül, ugyanis munkanélküliként középfokú végzettséggel, több szakmával rendelkezvén, utcaseprőnek sem tudnak foglalkoztatni a közfoglalkoztatásban még néhány hónapra sem. Így "csak" anyagi támogatás nélkül, nézőként szívom magamba mindazt a szellemiséget, ami az Álmos Király Televízió képvisel már egy ideje . Nagyon fontos a családom szeretete, és a Teremtő Atyában való hit, ami segít átvészelni ezt a sötét időszakot, ezáltal életben tart. Szeretnék az Álmos Király Televízió stábjának, és önnek Tamás, valamint minden jó MAGyar embernek békésebb, boldogabb, sikerekben gazdagabb új évet kívánni!
Anonymus
2012-12-29 06:24:35
"Egy vidéki, fideszes polg.mester hivatalában a slepp köpönyegforgató, a beosztottak pedig mszp-sek, mind. Az ügyfeleknek pedig a Fidesz ellen susognak. Egész jó a polg.mester helyzete, nem?

Nem szeretném, ha egy valaki ugyanebben a cipőben járna, pedig nagyon úgy tűnik...
Én úgy szeretném, ha Kubínyi Tamás jövőre is minden nap itt ülne, és műsort vezetne!"
Fentiek szerint Kubinyi Tamas az a polg.mester? A slepp köpönyegforgató, a beosztottak pedig mszp-sek, akik az ügyfeleknek a Fideszed ellen susognak????????????????????????? Egész jó Kubinyi Tamas helyzete? Itt mindenkibe bele tudtál kötni? Szebb jövőt!
Anonymus
2012-12-28 02:38:18
Emesének van 1 újabb kliense, akibe bele lehet kötni, még szerencse, hogy legalább ő kimanőverezte, hogy kire hajaz!
BGabor
2012-12-25 20:05:17
Eltűnt a feltöltött videók jelentős része az egyik csatornán. A Youtube hirdetési rendszere miatt tiltódott le vagy valami más?
totya54
2012-12-25 10:44:42
Bárhol is vagy a világon Áldott Karácsonyt Kívánok! http://www.youtube.com/watch?v=WRAs1Q2PR2Q
totya54
2012-12-23 12:18:18
Kis Emese ha érezted hogy Imre miről beszél akkor te is Magyar vagy.
totya54
2012-12-23 12:12:26
Anonymus
2012-12-21 13:58:49
A visszacsapó íj legyen egy konferencia Magyarország fennmaradásáról,ebben a mindenkori hatalom és az egyházak szerepéről! üdvözlettel.Bocsról
bémargó
2012-12-21 13:31:21
Hát ezt meg kell nézni!!!! Géczy Gábor Mátrix-elemzése!
http://vimeo.com/18654576
Anonymus
2012-12-21 06:32:40
Kedves Marta!
Probaltam elkuldeni ujbol a keresemet, hogy bar megkaptam a 4. szamot, de csak az elso 2 cikket tudtam elolvasni. A problema az lehetett, hogy a kover kavar-t el akartam menteni magamnak, mert annyira tetszett, es gondolom ezert, masnapra eltunt a 4. szam. Jott valasz, hogy kuldjem csak, de en pont az ellenkezojet szeretnem: magamnak szeretnem ujbol elkuldetni, ha lehet. Jan. 14-en az eddigi 4+1 szamert es az ezt kovetokert is fizetni fogok. Elnezeset kerem a bonyodalomert. Sajnos e-mail-t nem tudtam kuldeni.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.