Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Kis Tibor
2013-05-02 20:57:25
Apista,
Lékai, Paskai, Erdő,
Kis Tibor
2013-05-02 20:46:01
És még a szaguk, a csicsergő beszéd stilusuk, és hát a szemita arc- és test karakter. Na meg a kampós kilincs az arcuk közepén.
Apista
2013-05-02 20:41:45
Kis segítség, hogy neve alapján felismerd a zsidót

Akinek a nevében benne van a "BER" szótag, mert héBER, pl. BERecz, SzeBERényi, SpielBERg, BÉRes, az ékezet nem számít.

Akinek a nevében benne van a "BAR" szótag, mert héberül "fiút" jelent, pl. Baranyi, Latabár, Bárd(os)i.

Akinek a nevében benne van a "BEN" szótag, mert héberül a magyar "fi" szócskának felel meg, jelentése: valakinek a fia, mint angolban a son, pl. Benedek, Bencze, Gereben, Bényi.

Persze lehetnek kivételek, de az nagyon ritka, pl. a BAR a régi magyar állat kifejezést takarhatja (barom), de tényleg elenyésző.

Hogy is hívják a mostani pápát? Jorge Mario BERgoglio

Isten földi helytartója=VICARIVS FILII DEI=666
Kis Tibor
2013-05-02 20:39:54
Jézus származását firtatni, már önmagában is szentségtörés. Igen Ő Emberfia is és ugyanakkor Istenfia. Nem egy népért, hanem mindenkiért jött el közénk, az Élet szolgálata volt a küldetése. Az evangéliumban levezetik a Dávid házából a származását egészen Józsefig, de hát József csak a nevelője volt. Nem beszélve arról, Dávid létezésének eddig nem tettek közzé régészeti bizonyítékát.
A Máriáról fenn maradt írások pedig sok jogos kérdést vonnak maguk után.
Papp Gábor szokta megfogalmazni: az hogy valaki zsidók közé születik, nem jelenti azt, hogy zsidónak születik.
A zsidók nem fogadták el Jézust, megölték.
Maga Saul/Paul sem fogadja el amikor arról ir: a Messiás el fog jönni..
Jézus a mi ősi hagyományainknak, értékrendünknek a folytatása. De ez nem jelenti azt , hogy kizárolagosságot viseltetnénk iránta. Elfogadjuk és tudjuk: Ő az Életet szolgáló Isteni terv küldötte.
Kis Tibor
2013-05-02 20:13:54
Lisbeth,
Ha nem teszünk semmit, felörölik ami magyar, és csak a palesztin nép szenvedéseit fogjuk lemásolni.
Kis Tibor
2013-05-02 20:04:27
El kell jönni mindenkinek, békésen, eltökélten.
A Hazánkról a Magyarságunkról van szó.
Kis Tibor
2013-05-02 20:01:25
Gábor,
itt a 3. oldalon van a link, amit székelyföldi tett fel, és Radics Géza előadást/beszélgetést tartalmaz a youtube-on, nézd meg.

üdv Tibor
Lehel
2013-05-02 18:30:35
Itt már működik...
előzőekhez,hogy nagy a kavarás a témában:

http://judeologia.20megsfree.com/cikkek/zskerdes.htm
Lehel
2013-05-02 18:22:57
Itt sem jön semmi még.
Lehel
2013-05-02 16:33:29
Még egy kérdés: Miért mondta a svájci főrabbi hiteler ajánlatára, hogy nem fizet megváltást a fogjokért, " sok zsidónak kell meghalnia ahhoz, hogy a zsidóságnak hazája legyen" ,ha nem azért, mert esetleg a kazárokat akarták feláldozni ?
Lehel
2013-05-02 16:28:24
Kedves Emese !
Kicsinyítő helyett hangulatfestő és így kedveskedő jelződdel számolok :)
Megtiszteltetésnek veszem eme megszólításodat és köszönöm ! :)
Tévedés lenne azt hinni, hogy a zsidóság nem veszi zsidó számba a Kazáriából származottakat , de azt is, hogy azonosan számol velük !!!
Lehet , sőt biztos, hogy megosztja őket, de pl a likud volt vezére a bejruti mészáros ( ahogy a videóban is elhangzik ) kazár származású volt, amíg az államelnökük. S.P. nem.... ebből egy eszmerendszer erősödött meg ( cionisták - kaballa - már hitelhagyók) és annak politikai hatalomgyakorló szervezete fejlődött ki, ami szorongatja most a világot.
Fenntartják a faji elkülönülés szükségességét, de magam sem értem milyen alapon.
Izrael többségi lakosságát ( és New York) most azok a kazárokhoz -és nem Ábrámhoz- köthető utódok alkotják, akik az orosz pogromok elől menekültek pl. a szovjet időkben is, tehát minden bizonnyal Kazár származásúak, Semmi közük Ábrahám ivadékaihoz ( a törzshöz, amelynek Jehova tett igéretet ), hanem egyszerűen csak az iszlám és a hellén vallási nyomás elől szabadulandó vették fel elődeik ( K.u.700 körül) ezt a hitet és adták tovább utódaiknak.
Ezek ősei Árpád elődeinek ( Álmos törzsének is ) szomszédos törzsei voltak és főleg miattuk hagyták ott azt az Őshazát eleink. - de Kubinyi Úr talán kijavít, ha nem jól látnám...kérem rá !

Nagyon súlyos tévedés és lehetetlenné teszi a zsidó probléma áttekintését is, ha csak egy fajnak gondoljuk a zsidóságot !
Több kutatójuk bizonyította ezt, de ha az elérhető történelmi forrásokat átnézzük, akkor is erre a következtetésre jutunk ( legalább is én ).
Nem beszélve arról, hogy bizonyos fajinak nevezett külső jegyek sem fedezhetők fel sok, magát a zsidósághoz kötő embernél.
Hallgassad meg Benjamin Freedmann '61-es kongresszusi beszédét, vagy ami még fontosabb, nézzed meg miként nyilatkozik Sigmund Fraud életrajzában erről a faji kérdésről és miként határolja el magukat a "buta keleti zsidóktól " Miért tenné, ha egy, azonos faj lennének ?
Lehel
2013-05-02 14:16:33
P.S. Úgy tűnik az előző - Ted Pike - filmben beszélnek Jézus származásáról.
Lehel
2013-05-02 14:03:24
Kedves Tamás !
Igen, bizony valahol el mondja ezt is, de talán maga Saul is leírja a Bibliában.Mellkozedek rendjhez tartozó főpap volt..
Itt valami olyasmit mond, hogy egy prostituálódott hercegnő volt Jézus szülőanyja, ez pedig részben alátámasztja Badinyi Jós Ferenc azon állítását, hogy Pártus hercengő (talán Adiabe ?) volt Mária....
Ahogy számunkra fontos, hogy a zene, a matematika és a jog is ezer szállal köti egymás téziseit és különösen igaz, hogy a hazugságot könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát itt is.
Az, hogy nekünk miért fáj a hazugság, már tudjuk és sajnos ezt is látni lehet, hogy nekik miért van szükségük a hazugságra (ebből élnek) és annak terheiről való felmentésre.

Kedves Emese!
Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy - szerintem - a zsidóság nem egy konkrét fajt jelent, mert a kazárok nem volt genetikai közük pl. juda népéhez, de az alábbi filmben nem is Juda népét, hanem az árulásuk után elhurcolt " tíz törzs" népét azonosítja a Nyugat felé kivándorolt zsidósággal,fajjal.
Ma már egy eszmeiséghez és egy politikai szervezethez kötjük gyakorlatilag a zsidóságot ,mivel olyan hatalmas átütő erővel azok uzsoráztatják a Föld népeit - bár a zsidóságon belül is vannak lényegesen eltérő ideológiáju csoportok, de pontosan a hitleri időket látom annak bizonyítékául, milyen harcot folytatnak a zsidók egymás között is.
Részben a zsidó vallással együtt járó férfi - körülmetélésnek is lehet hosszabb, akár a teljes életszakaszra terjedő kihatása, továbbá biztosan mérgező hatású a gyermekre az a szülőktől táplált tudattartam, ami arra irányul, hogy őket mindenhol üldözik.
A kegyelem érzésének hiánya elvakulttá teszi őket, így zsidó bírók esetén akár ez a tény,( tipikus Shakespiere: Velencei kalmár Shylockja ) akár a Tóra elfogadása , kizárja az objektivitást, így nem tudom milyen módon egyeztethető össze a honi igazságszolgáltatásban részt vevőkkel szemben támasztott követelményekkel ?
Kubínyi Tamás
2013-05-02 12:01:44
Van ebben a Jézus-nácizó gyermekműsorban egy nagyon fontos tény, amit nem szoktak észrevenni: a zsidók ebben is elismerik, hogy Jézus nem volt zsidó. A Talmudban is kifejtik ezt 1500 évvel ezelőtt. Kérdés, hogy a judeokeresztény egyházak miért tanítják ennek az ellenkezőjét, amikor számtalan bizonyíték van rá. Tehát a lényeg: Jézus nem zsidó volt.
Lehel
2013-05-02 11:52:12
Még ekkora hazugságot, hogy Jézus Náci lett volna !
Már a gyermekeikbe is gyűlöletet oltanak.
Jézus azt mondta, minden ember egyenlőnek született.pontosan és nem érvényes, NEM ISTENTŐL VALÓ a zsidóság előjogait rögzítő :valóban náci Hamurabbi törvénye.
Ezt a zsidóság számára élősködést biztosító kettős mércét , mint törvényt, annak szakrális voltát CÁFOLTA Jézus, ezért ölették meg.
Lehel
2013-05-02 11:34:16
Ami itt folyik, az kimeríti az aparheid bűncselekményét.

" „Apartheid

157. § (1) Aki az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetőleg a másik faji csoport rendszeres elnyomása céljából
a) valamely faji csoport vagy csoportok tagjait megöli,
b) valamely faji csoportot vagy csoportokat olyan életkörülmények közé kényszerít, amelyekkel a csoport, illetőleg a csoportok teljes vagy részbeni fizikai megsemmisítésére törekszik,
bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki egyéb apartheid bűncselekményt követ el, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a (2) bekezdésben írt apartheid bűncselekmény súlyos következményekre vezetett.
(4) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában apartheid bűncselekményen az 1976. évi 27. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésén, 1973. november 30-án elfogadott nemzetközi egyezmény II. Cikkének a)/(ii), a)/(iii), c), d), e) és f) pontjában meghatározott apartheid bűncselekményeket kell érteni.”
3. § A Btk. a következő 174/B. §-sal egészül ki:
„Nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak

174/B. § (1) Aki mást valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoporthoz tartozása, vagy vélt tartozása miatt bántalmaz, illetőleg erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
a) fegyveresen,
b) felfegyverkezve,
c) jelentős érdeksérelmet okozva,
d) a sértett sanyargatásával,
e) csoportosan,
f) bűnszövetségben
követik el.”
4. § A Btk. 212. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a Btk. a következő 212/A. §-sal egészül ki:
„Egyesülési joggal visszaélés

212. § (1) Aki olyan társadalmi szervezetet vezet vagy szervez, amelynek célja bűncselekmények elkövetése, illetve amelynek tevékenysége bűncselekményt valósít meg, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. "

Nos, megkérdezem: miért nem vizsgálják pl. a mazsihisz,mszp...szervezetek valós tevékenységét Magyarországon ?
Takács
2013-05-02 11:32:30
Jézus KIGÚNYOLÁSA az Izraeli TV gyerekműsorában: "- Náci vagy Jézus, te náci
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qXdXD9jMRnQ&oref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3DqXdXD9jMRnQ&has_verified=1

Lipusz Zsolt:
"Tanulságos kis parabola. Mindazt a borzalmat és perverziót, amit a zsidók a történelem során elkövettek más népekkel, s elkövetnék, el is követik ma is és bármikor, kivetítik az alantas gójokra, akik persze ki akarják irtani őket. S amikor intoleranciáról, fajgyűlöletről, kirekesztésről és hasonlókról ajvékolnak, akkor is a zsidó néplélek esszenciáját tárják fel: hiszen ők tényleg ilyenek.Nem csoda, hogy a történelem során minden korban, minden kultúrkörben közutálatnak örvendtek."
Lehel
2013-05-02 11:25:50
Nem nevezném "trükknek" az eljárást, mert az nem egy olyan ügyért zajlik, amit az emberiségnek el kellene fogadnia, SŐT, ellenkezőleg ! Egy példával megvilágosítanám:
Az emberiség érdekében elfogadott "trükknek" nevezhetjük azt, amikor pl. egy szülő a bilizésre szoktatandó gyermekében elnyomja a kíváncsiságot, azzal, hogy ne is piszkálja azt, ami belőle kipottyant. Nyilvánvaló egészségügyi és kultúrális okai vannak annak, hogy az ember az állatvilágtól ezzel is elkülönül, tehát ésszerű elvekkel alátámasztható ez esetben a gyermek ellen alkalmazott valamilyen szintű erőszak, ami feléje irányul és akaratát befolyásolja.

Nem igaz ez az antiszemitázást folytatók esetén, hiszen a zsidóságáltal igen erősen befolyásolt szervezetek, mint pl. az ENSZ is elfogadta az alapvető jogok chartáját, ahol egyetemes emberi jogként deklarálják a véleményalkotás és a vallás szabadságát.
egy bírálattal , vélemény kifejtésével pontosan ezen jogát gyakorolja az ember, ami védett jog. Akik - mivel, a bírált jogot gyakorolt, tehát jogtalansággal nem indokolható erőszakos befolyásolása - másokat szabadságuk gyakorlása közben ellenük kényszerrel élnek, azok, akik ezt teszik ( az antiszemitázók) méltán nevezhetők terroristáknak.
Lehel
2013-05-02 11:11:46
Kedves Takács és kedves Honfitársaim !
Izraelalapítzói , a cionista eszmeiség "alkotói " - szerintem - mint pl. Herzl Tivadar, jól ismerték a Szent Korona eszmeiségét, amely minden eszközzel és hatásosan védte a Szent Korona tulajdonát , Földjét, de csak annak határain belül. Ők ezt az eszmeiséget lopták el és egészítették ki hamis hitük szerint, ( ők a messiás nép, így az egész Földre kiterjed országuk - mondják,joguk ),ami szemben áll az őslakosok érdekével és jogával.

Dr Halász József összefoglalója szerintem jól kifejti a lényeget, íme :

http://www.youtube.com/watch?v=Ua1s53Tj0LQ&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=X7HnMEiiBoo&feature=youtu.be

Ami az antiszemitázást illeti, ez a terroristák olyan cimkéje, amire beindul - sőt próbálja a köz előtt az akciót elfogadottá tenni - a terrorista hadművelet a megbélyegzett ellen. Hatásos megfélemlítés mert sokan hallani sem akarják a témával kapcsolatos szavakat, hiszen olyan szintig kondicionálódott bennük vagy a félelem, vagy a harag,netán gyűlölet.
Takács
2013-05-02 10:37:07
Tiszteletem magyar honfitársak!

Egy példája a cionista ármánykodásnak :
http://kuruc.info/r/4/98541/
Volt izraeli miniszter: Az antiszemitázás és a holokausztozás csak egy trükk, mindig használjuk
Az alábbi beszélgetés 2002. április 14-én készült az Egyesült Államokban Sulamit Aloni volt izraeli oktatási miniszterrel (aki amúgy baloldali békepárti aktivista).
- Gyakran nevezik antiszemitának azokat, akik nem helyeslik Izrael politikáját. Izraeli zsidóként mi erről a véleménye? - hangzik a riporter kérdése.
A volt miniszter válasza:
- Ez egy trükk, mindig használjuk. Ha valaki Európából bírálja Izraelt, akkor felhozzuk a holokausztot, ha pedig ebben az országban (Amerikában - a szerk.) kritizálja Izraelt, arra azt mondjuk, hogy antiszemita. És a szervezet erős, és sok pénze van, a kapcsolat pedig az amerikai és az izraeli zsidó intézmények között nagyon erős, ők pedig különösen erősek ebben az országban, mint ahogy azt Ön is tudja. És hatalommal rendelkeznek, ami rendben is van. Tehetséges emberek, hatalmuk és pénzük van, sajtójuk és más eszközeik, és a hozzáállásuk ez: "Izrael az én országom, ha igaza van, ha nincs". És nem állnak készen a kritikára. És nagyon könnyű antiszemitizmussal vádolni az izraeli kormány egyes lépéseit bírálókat, vagy felhozni a holokausztot és a zsidó emberek szenvedéseit, mint ami igazol mindent, amit a palesztinokkal teszünk.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.