Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Mariann
2013-08-08 12:42:17
Remélem Attila betaartod a szavad és elmész innen. A magadféle gyülölködőknek itt nincs hely. Sztem ha Szaniszló meg Kubinyi együtt lesz a Echóban, az jót tesz az igaz magyaroknak. A gyűlöletre pedig kár szavakat pocsékolni. Én kérem Kubinyi urat aki láthatóan bizonytalan az Echo ajánlata után, hogy bátran menjen vissza. Majd mi különbséget teszünk a mazsihiszes müsor és a magyar müsor között, ahogy eddig is tettük.
HunorMagor
2013-08-08 11:59:45
Eza Ferkó, nem véletlenül Gyurcsány Ferkó volt ?
Admin03
2013-08-08 11:15:01
Ferkó, viszlát.

Netgarázdaság, személyeskedés, hamis tényállítás.
Tamás
2013-08-08 11:04:38
Kedves Ferkó !
A jó pestszentlőrinci Gábort nem üldözte el a Kubinyi T., félreértés volt az egész,ez a jószándékú fiatalember túlságosan érzékeny és forró fejü.
A Kubinyinál jámborabb embert még életemben nem láttam,aki róla rossz szándékot feltételez,nagyon erösen tévúton jár.
Üdvözlettel:Nagy Tamás
Tamás
2013-08-08 11:04:37
Kedves Ferkó !
A jó pestszentlőrinci Gábort nem üldözte el a Kubinyi T., félreértés volt az egész,ez a jószándékú fiatalember túlságosan érzékeny és forró fejü.
A Kubinyinál jámborabb embert még életemben nem láttam,aki róla rossz szándékot feltételez,nagyon erösen tévúton jár.
Üdvözlettel:Nagy Tamás
Martin Killeen
2013-08-08 08:11:49
Kedves Gyorgy!
Nagyon megrazo es meghato is volt egyszerre a hozzaszolasa. Isten aldjameg erte! Szebb jovot! Barbara
HunorMagor
2013-08-08 05:18:26
Ha a nyirkai Jóslat olyan jövendölés aminek a leírt, rögzített kimenetelén lehet változtatni a hozzá állásunkkal akkor nem értelemben, és szellemben, lélekben kéne változtatnunk a dolgokon, és aszerint elfogadnunk az eseményeket ?
Sehonnani bitang árulók ínségbe, romlásba döntik a nemzetet.

Csak alantas szolgálatok maradtak, De az igaz jó Magyar emberek megtagadták, és elutasították a felajánlott nyomorúságot !


égbekiáltó árulások. És az árulókat megnevezték, majd a Jó Istentől kapott hatalmukkal élve félreállították őket !


Lesznek, kik alattomos ellenséggel


fújnak egy követ. A nép színe Java elfordult azoktól, akik az alattomos ellenséggel diskuráltak !


Bevezetik a hét tevét, Az Igaz Jó Magyar emberek, nem engedték be a hét tevét !


hogy az innen köpködhessen lángot- Ezzel a cselekedetükkel, elhárítottak egy szörnyű veszélyt !


a bikát nyergelő asszonyra. Így a bikát nyergelő asszony nyugton maradt, és más fontosabb ügyeit ment intézni !


Ebből belviszály is támad, meg külső viszály is. Mivel az Igaz Jó Magyar emberek elhárították a veszélyt, sem belső sem külső viszály nem keletkezett !

A Kost Áldozó Ábrahám !


két fia tovább marakodik. És az Igaz Jó Magyar emberek bölcsen úgy alakítják a dolgokat, hogy a kost áldozó fiak csak egymásban tehessenek kárt .

a tevék magyar hajcsárai Megtagadják az idegen szolgálatokat, és a tevéket hazairányítják !


Manó bőrét húzzák Krisztus képére, A megtévesztők kudarcot vallanak, és Krisztust nem tudják meggyalázni !


hogy megtévesszék a népet, Így a népet sem tudták megtéveszteni, félrevezetni !


és aranyra válthassák a félhold csillogását. És nem tudták a félhold csillogását, aranyra váltani ami a számukra nagy kudarc !


Ők a Kost Áldozó, tevét nyergelő


fiát segítik, Ilyen módon megszűntek segíteni a tevét nyergelő fiakat, ami a Magyar nép Jó előmenetelére rendeltetett !


más magyarok meg a másikat. A többi Magyar is fölismervén az igazságot, és el állt attól hogy a testvérei ellen harcot viseljen !


Kettészakad a nemzet, A nemzet imigyen felszabadult a vakságából, és a nemzet egységében igen megerősödött !


lángra lobban az Ország. Az országban az egységre jutott nemzet, csodálatosan egyetért és cselekszik nagy békességgel !


A lángot vér oltja. A békességgel cselekvő nemzet, egymást segítve a Nagyboldogasszonyt hívja segítségül és megerősítik az Ősök által kötött szövetségüket melyet a Nagyboldogasszonnyal kötöttek !

Oltalmazó rejtekhelyről gondoskodik És sokan segítik őt, a nép jó előmenetele érdekében .


aki hallgat az Egekből sugallt igékre. Melyet megoszt minden Igaz Jó Magyar emberrel, akik az égből sugallt igét nagy örömmel, és boldogsággal veszik .

A Holdfényes Asszony köreveteket épített, alattuk rejtekekkel. És nagy áldásul szolgál, a nép számára !


Kertekben sarjad az új élet. A Magyarság színe java, nagy szorgalommal és hűséggel emberfeletti erővel műveli a bírtokában levő kerteket, és az elhagyott földeket !

A vándor nép keserüli meg ocsuja garázdaságát. És minden tettében megszégyenül, és minden Magyar ellenes gondolata, terve meghiúsul !

Ezeken nagyra nő a rájuk rakott szarv. De ezek a szarvak letöretnek hamar, és a hordozóit rettegéssel, és páni félelemmel tölti el ez számukra=a bukásukkal !

Szítják, tüzelik őket távoli idegenek, A letört szarv arra inti őket, hogy az őket feltüzelők ellen cselekedjenek melyet példa nélküli siker övez .

akik vizeinket szomjazzák földjeinket éhezik. Az idegenek megborzadnak a történteken, nem értik hogy mi is történik, és mivel életük veszélyben forog letesznek mind a vízről, mind a földről .

Ezek egy része sivatag elöl fut,


más részük tenger elöl menekül. De látva a veszélyt nem mernek a kárpát hazába letelepedni, sőt akik már letelepedtek azok is jónak látják kereket oldani .

Magyar magyart gyilkol, Magyar a Magyart segíti, és az idegenek ellen példátlan összefogással cselekszenek, amely még jobban megborzasztja őket és letesznek terveikről .

de a bika hátáról is ide lőnek E miatt a bika hátáról nem tartják fontosnak, hogy idelőjenek mivel fontosabb dolguk is akadt, mint a Magyarsággal foglalkozzanak .

a hét teve miatt. Mivel a hét tevét előrelátó bölcs és tudós emberek nem engedik be a Kárpát Hazába, a ránk leselkedő veszély elhárul !

A nép fele elpusztul. Imigyen az egész Magyar nép megmarad, mivel a Magyarok Istene kinyújtotta védő karját Nagyboldogasszonyunk szeretetével telve.

A szomszédok megmozdulnak, De a történteket látva meghátrálnak, és nincs merszük arra hogy a Magyarnak ártsanak .


de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is. Felvértezve nagy bátorsággal, és a testvéreik iránti végtelen szeretettel, hogy megóvjanak az ellenünk készült pusztítóktól !

A megszeppent maradék Az egész Isten adta nép, nagy örömmel és szívében olthatatlan vággyal hívja segítségül,


UKKÓ-t híjja, a BOLDOGASSZONY-t. Ki e tettükért különös kegyelembe fogadta népét, és minden égi és földi jóval ellátta őket .


Áldanak Földnek és Égnek Hálával ünnepelnek, és imák röpülnek az ég felé és mérhetetlen hála a Teremtő felé, vannak akik örömükben sírnak és

Víz- szerrel, Tűz-szerrel.


Szívben, gondolatban,


Test és Lélek mozdulataival,


a Nap és a Hold járásának ösvényén.


Az irigy örül más szerencséjének,


a rátarti nem rázza a rongyot ,


a közönyös siet segíteni.


Ekkor a MAGYAROK ISTENE őrül állítja


a zenélő sivatagok tigrisét


és böcsületes alkuval


visszakerül ami visszajár.


Új kor veszi kezdetét minden égtáj felé,


YOTENGRIT, az ŐS-TENGEREK ISTENE nevében.

A JÓ SZOMSZÉDSÁG TÖRVÉNYE győzedelmeskedik. A Magyar nép ismét Ura a saját hazájában, megtisztulva minden szennytől és megszabadulva minden ellenségétől, megbékélve az ő Jó Istenével nagyon boldogan, örömmel beteljesedve minőségi életet élve szorgalmas munkájából élve, de most már minden élősködő nélkül eszi a saját kezével megtermelt javakat .

A jövő így is alakulhat azért írtam le a gondolatokat, hogy inkább ehhez ragaszkodjunk úgy hallottam ha igaz, hogy minden a fejben dől el hát mindenki döntse el fejben, nálam már eldőlt !!!!!!!!
HunorMagor
2013-08-07 19:22:43
Hirosima Hierosolyma Jerusalem, érdekes nem ?
Topi
2013-08-07 18:12:14
Nemzeti skizofrénia, avagy: „Na, és?!”

Volt rendszerváltás, vagy nem volt? – tehetnénk fel a kérdést akkor, amikor a parlamenti pártok telesírják a zsebkendőjüket Horn Gyula halála miatt. Nem akarok kegyeletet megsérteni, nem akarom elvitatni egy halottól a neki kijáró részvétet… csak a történelem eme magyar abszurdján gondolkodom el. Mert mi is történik valójában napjaink
Magyarországán? Biszku Béla ellen – aki az 1956-os megtorlások karmestere volt – az ügyészség nyomoz, mert az a dolga. Horn ezzel szemben csaknem hősi halott, mert a pufajkát szögre akasztva a konszolidáció egyik megteremtet volt. Mondják róla… Azt is mondják róla, hogy átmentette az MSZMP vagyonát az MSZP-nek, meg azt is, hogy õ engedte el az NDK-s menekülőket, a saját szakállára. Igen, Horn Gyuláról mostanság sokfélét mondanak, dicsérik, és sorolják jótetteit. Arról viszont elfelejtettek beszélni, hogy Horn Gyula egy diktatúra feltehetően gyilkos rendcsinálója volt. Pufajkában. Úgy lőtt – mondják – mint egy megszállott. S ha nagyapám vak segédjére gondolok, aki a forradalom utolsó napjaiban egyik kolléganője helyett ment be a Telefon Gyár telefonközpontjába, és hazafelé, saját udvarában hátulról egy pufajkás lelőtte… Walter Jenő halála és a pufajka nekem nagyon egyet jelent, s bár tudom, hogy nem Horn
Gyula lőtte hátba – igaz, lehetett (volna) ő is –, Jenő bácsiról beszélve mindig Horn Gyula jut az eszembe. Igen, Horn Gyula halott és halálával egy korszak zárult le. A nagy magyar feledékenység korszaka. A nagy magyar ostobaság korszaka. A nagy magyar skizofrénia korszaka. Hiszen dr. Csatáry László ellen hetven év távlatából, és nagyon kevés értékelhető dokumentum alapján elkészült a vádirat – igaz, nagyon szellős és bizonyítékok nélküli -, de elkészült, vádat emeltek, és a 97 éves öregembert, ha bűnös volt, ha nem, még utoljára alaposan meghurcolják… zuroffi utasítás szerint. Horn Gyula pedig, aki egy embereket idegen államba deportáló, és tömeggyilkosságokat elkövető rendszer védelmezője és aktív harcosa volt, pufajkástul és dobtárastul dísztemetést kap 2013-ban, Magyarországon.
Halálhörgés és rettenetes kínok kísérik Horn Gyulát utolsó útjára. Egy nemzet levert, a pufajkások által vérbe fojtott forradalmának ártatlan áldozatai, a Nyugatinál történt decemberi vérengzés halott kismamájának zokogása és a fejbe talált csecsemő sírása kíséri Horn Gyulát a díszsírhelyre… s talán még egyik szeretetszolgálatos papbarátja
be is szenteli a koporsóját… hogy hitelesebb legyen a nemzeti gyász. Ha ma dr. Csatáry meghalna, és a kormány dísztemetést akarna adni neki, vajon hány taknyos kommunista és politikai zsidó rohanna a nemzetközi fórumokhoz, Magyarország ellen áskálódni? Pedig Csatáry nem elítélt, csupán vádlott. Igaz, Horn Gyulát sem ítélték el, mert véletlenül eltűnt néhány olyan dokumentum a Történeti Hivatalból, amelyekről
fotó készült ugyan, de az eredetinek lába kelt. Horn Gyula bizonyíthatóan egy olyan szervezet tagja volt önként, amely a nemzet forradalmát dobtáras géppisztolyokkal, a megszállók oldalán harcolva taposta el, fojtotta vérbe… Biszku is dísztemetést kap majd? Jár neki, mint a kiemelt nyugdíj huszonhárom évvel a „rendszerváltás” után? És minden gyilkos kommunista a demokrácia kegyeltjévé avanzsál és díszbeszédtől a díszsírhelyig minden megilleti őket? Akik pedig annak a rendszernek a gyilkosságait, kínzásait és rettenetét átélték, sírjanak és vegyenek gyászruhát, mert a Parlamentben méltatják a gyilkos párt pufajkás gárdájának a tagját? Gyalázat ez így… Mindszentynek szobrot állítanak, Horthyt ócsárolják, nem lehet róla utcát elnevezni, de ahogy ismerem a
mai politikát, hamarosan lesz Horn Gyula utca… talán a Mindszenty tér mellett…
Horn életében egyetlen dolog volt, amit javára írhatunk. Felismerte Gyurcsányban az ellenséget, és igaza lett. Édeskevés ez egy mások által nagy formátumú politikusnak nevezett törpétől, de legalább egy pozitívum az életében. Egy, amivel senkinek nem ártott, nem lőtt és e felismerésben nem volt kegyetlen. Semmi mást nem lehet a javára írni. Mert soha nem kért bocsánatot azért, amit a magyar nemzet ellen tett, amit a Cölöpökben leírt… ami, aki volt – Horn Gyula, a pufajkás. Bocsánatkérés nélkül pedig nem lehet
megbocsájtani. Vegyük tehát száma azokat,
akiket nem tisztelhetünk, mert a Mazsihisz, a kommunista Acél György által kinevezett volt pufajkás vezére nem engedi… Gróf Teleki Pál, Tormay Cecil, Nyirő József, Prohászka Ottokár, Zadravecz István, Stern Samu… de nem sorolom. A lényeg, hogy elhatalmasodott a nemzeti skizofrénia… érthetetlen az ellentmondások tömege, és fájón sértő, hogy más nemzeteket védenek a magyar törvények, ám a magyar
nemzet érzékenységre a magyar törvények nincsenek tekintettel… Hornt elsiratták a magyar parlamentben, huszonhárom évvel a rendszerváltás után, amikor a volt
gyilkosok még kiemelt nyugdíjat kapnak, a meghurcoltak nem!
Hogyan lehetséges, hogy a magyar Parlamentben tisztelegnek egy 1956-ot leverő pufajkás emléke előtt, s a fényképéhez tett virágcsokron nemzeti trikolór
van hercig kis masnira kötve… Azonban, alig hiszem, hogy a két tömeggyilkos, Ceaușescu vagy Erich Honecker bandájából bárkinek dísztemetés járna manapság Bukarestben vagy Szászországban. Ismertem személyesen Horn Gyulát, aki akár
szimpatikus is lehetett volna, hiszen órákat töltöttem
vele együtt egy-egy interjú alkalmával… és nem bántott meg, nem tett megjegyzést nemzeti elkötelezettségem és köztudott kommunistaellenességem miatt.
Sőt, interjúra bármikor fogadott. Mégsem tudok részvéttel, kegyelettel emlékezni rá, mert amikor láttam, amikor beszéltem, amikor interjút készítettem vele,
Walter Jenő a vak telefonista, nagyapám egykori segédje jelent meg előttem ahogy hátulról eltalálja egy pufajkás golyója, ahogy a vak, egykori kefekötősegéd
fájdalmában eldobja a fehér botot, felordít és összeesik. S ahogy a szintén világtalan feleség zokogva borul az udvaron ártatlanul, heccből lelőtt vak emberre,
a támaszára, akit szeretett… Lehet, hogy haragudni fognak rám sokan e cikk miatt, de Horn Gyulát halálában sem tudom dicsérni, mint nem tudtam Décsi Gyulát sem elsiratni 1989-ben bekövetkezett halálakor… Mert róla az jutott az eszembe, ahogy hasba rúgja, majd gumibottal, kegyetlen dühvel megveri a cellában Magyarország Hercegprímását…
Búcsúzzunk Horn Gyulától… Ne haraggal, hanem megbocsájtással, Istenre bízva a döntést felette. Búcsúzzunk Horn Gyulától egy ideillő Arany János vers
utolsó tizenkét sorával azok helyett is, akik valahol a pesti aszfalt alatt, tömegsírban vagy másutt, jelöletlen nyugvóhelyen pihennek a pufajkások 1956-os ámokfutásának következményeképpen. Nyugodjanak békében!

Áll néma csend; légy szárnya bent,
Se künn, nem hallatik:
„Fejére szól, ki szót emel!
Király nem alhatik.”
Ha, ha! elő síp, dob, zene!
Harsogjon harsona:
Fülembe zúgja átkait
A welszi lakoma...
De túl zenén, túl síp-dobon,
Riadó kürtön át:
Ötszáz énekli hangosan
A vértanúk dalát


Stoffán György
Ajózsef
2013-08-07 18:08:44
Tisztelt Benedek!
"Ha ebben az országban mindenki megtagadná a havi befizetéseit,
és minden pénzét kivenné a bankokból,
a rendszer 24 óra alatt vér nélkül összedőlne."

A rendszernek ez csapás volna, de szankciókat vonna maga után. Ma már a köztartozás adó módjára könnyen behajtható, tehát az adóhatóság alkalmazottjainak szereznénk vele szép napokat.
De valóban, ha nem etetjük a parazitát, akkor elpusztul, hiszen képtelen az önálló életre, mi tartjuk életben, mi pedig képesek vagyunk az önellátásra.
Akkor nem etetnénk ha a továbbiakban nem vásárolnánk semmi felesleges árút, csak létszükségleti cikkeket, azt is

lehetőleg termelőktől. Ezt szabadon megtehetjük. Ne olyannak adjuk a pénzünket aki kiviszi külföldre, ne dőljünk be a tesco-gazdaságos-magyar-árú címkéknek.
Mint ön is említette a bankokat messze el kell kerülni. A pénz mellőzése a lehető legnagyobb mértékben, ha ez sikerülne akkor valóban megroggyanna a sárkány (sátán), hiszen az az ő találmánya és leghatékonyabb fegyvere, amint pénzforgalom van, ő megjelenik és levonja a sápját.
Az legjobb megoldás az önellátó családi gazdálkodás, amikor mindazt megtermeljük amire szüksége van a családnak. A termőföld és a falusi ingatlanok ára hihetetlenül alacsony, mert már várja az új tulajdonosokat, át kéne húzni a számításukat. Akinek ma autója van, földje is lehetne. Csak merni kell elindulni, vissza, haza az anyaföld felé. A Magyar földet elhagyta és a városba ment az aki hit a sátánfattyak hamelini furulyaszójának.
Áldás, békesség minden Magyar testvéremnek.
Kubínyi Tamás
2013-08-07 17:12:47
Ahogy mondod, Szilveszter! A felelősség már nem azoké, akik megtiltják Trianon napján a harangszót, vagy akik feladják a keresztény értékeket. A felelősség a híveké, akik mindezt birkaként tűrik. Mert a nyáj Jézusé, és ha helyébe kufár lép, akkor a nyájnak kell elkergetnie a hamis pásztort. Nem tették meg, nem is tiltakozta. Nem is érdemelnek jobbat.
szilveszter
2013-08-07 16:49:13
Az egyházak oldaláról nagyobb kiállásra lett volna szükség Magyarország eladósítása bekövetkeztének megakadályozása szempontjából.Fogy a magyar lakosság lélekszáma fogy, de annyira hogy nem lesz magyar Ki elharangozza a Delet.A felelősök változtassanak a nézeteiken mert ha nem imádkozik a magyar,bizony kufárok veszik át a harangok szavát.
Kubínyi Tamás
2013-08-07 15:50:39
Az aratók tábor nagyon jó ötlet, jövőre megvalósíthatjuk, ha találunk hozzá gazdát és helyet. Nézzünk szét, ki jöhet szóba?
HunorMagor
2013-08-07 15:49:27
Szia Benedek, én szívemből lelkemből támogatom a dolgot, és még szórólapokat is osztogatnék hogy az emberek tagadják meg minden befizetésüket. Csak akkor be kellene szüntetni, a lakossági folyószámlaszámot is, és a segélyeket kézbe postázni ezt pedig az önkormányzatnak is meg kellene érteni. Hát akkor mire várunk, tegyük meg ki a repülőgépéből szórja a városokban a lapokat, ki a falukban tevékenykedjen stb stb stb ahogy azt a Tiszteletre méltó Vitéz Nagybányai Horty Miklós is cselekedte, és egységbe rázta a nemzetet .
HunorMagor
2013-08-07 15:41:45
Kedves Tamás ! Én előttem egy olyan megoldás lebeg, ami tanyaszerű világ és a fiatalok szabadban nappal tevékenykednének szorgoskodnának , éjszaka pedig sátorban természetesen mindenki betartva az illendőséget . Lehetne rendezni arató versenyt kaszával, és markot szedni, kévét kötni majd a kévéket lovas kocsira rakni és behordani, kipergetni a gabona szemeket. És az elvégzett munka után ünnepelni, ismerkedni életre való barátságot kötni, vagy ha úgy sikerül leányt megkérni és áldott tisztességes házasságot kötni. Persze ilyen esetekben lennének csak Magyar árusok, ha valakinek valamire szűksége lenne azt megtudná vásárolni, és az Ármós Király Akadémia könyveit is szabadon lehetne árusítani, minden ilyen összejövetel esetében kötelező lenne a könyveket árusítani. Például mindenki venne tombola jegyet, és a fődíj valami értékes könyv a Magyarok igaz történelméről . A tombola ára pedig, bőven pótolná az el adott könyvek árát. És csak Igaz Jó Magyar kereskedők, és árusok jelenlétét fogadjuk el, hogy a Magyar legyen támogatva minden módon.
Kubínyi Tamás
2013-08-07 14:47:53
Kedves HunorMagor!

Tökéletesen igaza van, keressük azt a helyet, amit javasolhatunk a fiataloknak. Ha a műsorban jelentkezik, alaposabban megbeszélhetjük. A csevegő rovatba ritkán tudok belenézni, most éppen csiszolgatjuk a rendszert, ezért vagyok itt. Ha van ötlete az ország bármely pontján, azt tegyük közzé. A Millenáris Park számomra egy elfogadható hely pl. Budán, mert ott nincs fogyasztási kötelezettség és viszonylag védett. Nagyra értékelem az ima-bejegyzését.
HunorMagor
2013-08-07 14:29:14
Tisztelt Kubinyi Tamás Úr ! A tegnapi adás számomra igen megtisztelő, és kimagasló értékes üzeneteket tartalmazott . Nagyon boldog voltam, és nagy örömmel teljesedtem be, amikor Péter és ön ugyan azt vallotta amit én is. A következő, nem mindegy hogy az ember honnan választ társat magának, én soha nem szoktam ajánlani a diszkót, a sziget szerű szörny ünnepet egy fiatalnak sem . Mindig fölsorolom, hogy kocsma, diszkó, bulizó helyek, titkos találka helyek, és olyan helyek ahol a fiatalok leisszák magukat, éjszakai szórakozó helyek, ez nem Igaz Jó Magyar embereknek van kitalálva. Az ördög fattyai által létrehozott erkölcsromboló helyekre, ne menjen egy Igaz Jó Magyar ember se, és a gyermekeit se engedje ha van egy mód rá. Ezek a helyek, kíméletlen vadász helyek, és egy tiszta erkölcsű fiatalnak semmi keresni valója sincs ott. Az Igaz Jó Magyar embereknek fontos az, hogy a gyermekeiknek egy olyan helyet biztosítson, ahol nem éjszaka hanem nappal biztosítsa a lehetőséget arra, hogy a társával találkozzon, ahol tisztán láthatja az adott illetőt és a szemébe is tud nézni ha kell. Az éjszakai mulató helyek, nagyon veszélyesek ott a villogó fényben mondja meg valaki azt, hogy ki a fenével találkozott egyáltalán. Ha a fény gyermekei vagyunk, akkor nekünk olyan helyet kell kialakítanunk ahol mindenki jól, és tisztán kivehetően lássa a másikat, vagyis fényben járjunk és ne az éjszakában. Az éjszakai klubok és szórakozó helyek, a sátán fattyak helye ahol ők vannak előnyben, és igen otthonosan mozognak, de ha a fényre kijönnek akkor nem tudnak olyan hatékonyak lenni, ezért nem érdemes egy Igaz Jó Magyar embernek sem menni az éjszakai mulató helyekre, mert ott mindig veszélyben van.
Borsodi
2013-08-07 10:48:53
Kásler Árpád újra összehívta a magyarokat a Regnum Marianum kereszthez.
http://kaslerarpad.hu/?p=4328
Eddig csak hallottam a Regnum Marianum "kifejezést", de nem tudtam hova rakni.
Rákerestem (már amit a neten találni) ám a helyszínen nem ugyanazt az emléktáblát láttam mint amire emlékeztem.
A megfejtésre itt akadtam rá:
http://orangeorder.blog.hu/2012/01/08/korszeru_europai_torveny_a_bunozok_ellen
A kommunista fattyakat zavarta, hogy Rákosi gaztetteit kiírták, ezért valamikor 2002 és 2010 között lecserélték a táblát.
Az oldalhoz tartozott 7 megjegyzés, de nem nyílt meg. Esetleg valaki tud erről többet..
Volt valamikor is visszhangja vagy csendben asszisztáltak hozzá?
Kubínyi Tamás
2013-08-07 09:39:09
Kedves Barbara!

A hatalmon lévő politikusokra gondoltam, a jobbikosok Atilla fiaiként kivételt jelentenek. A műsorban meg tudjuk beszélni a hasonlókat, jelöljön be.
Martin Killeen
2013-08-07 09:31:39
Kedves Kubinyi Tamas Ur! Talan a hetfoi musoraban mondta, hogy egyik politikus sem emlitette Almos vagy Atilla nevet. Peldat sajnos nem tudok statualni, de a jobbikosok biztosan kiejtettek a nevuket, ha volt ra modjuk, pl. nem Gyurcsanyival kapcsolatban. Szebb jovot! Udv. Barbara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.