Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Kis Tibor
2013-08-14 22:54:53
Baki Gábor,
Sőt itt a Kárpát-medencében is megtörtént már többször ( pld Michelangelo Naddeo). A kiíktatással is egyetértek. A mikéntekre és hogyanokra viszont még nics meg a teljes válaszunk.

( Én Kinában nem bízom, mint korábban is irtam, tipikus rovartársadalomra emlékeztet, és amit tesz az újgurokkal, nem említve.)

A mit és hogyan csináljunk kérdésekre (?) kell a válaszokat megtalálnunk.
Kis Tibor
2013-08-14 22:45:27
Gábor,
El fogom mondani ( ha kapok lehetőséget) és továbbra is bíztatlak telefonálj Te is.
Lehel
2013-08-14 22:42:55
Kedves Gábor !
A közhatalom sajnos - elvileg - csak a pártokon keresztül évényesülhet ebben az importdemokráciában (valójában nem)
A mi dolgunk képviseletet választani...és figyelni, kit választhatunk, MEGTÁRGYALNI, A BIZALMUNKRA KI LENNE ÉRDEMES.
Ezen szempontból persze kritizálUnk, de meghatározó csak a párt tagság vagy a vezetőség lehet...mi legfeljebb kinyilvánítjuk, hogy ezeket köszönjük nem kérjük,vagy éppenséggel ilyent szeretnénk.
Gábor-Pestszentlőrincről
2013-08-14 22:37:41
Kis Tibornak írtam!
Gábor-Pestszentlőrincről
2013-08-14 22:37:05
Akkor ezt mond el a Kubínyi műsorában is!
Lehel
2013-08-14 22:35:04
Én is így gondolnám, de a tudatunkkal is komoly baj van.
A mai gyakorlat - megvetik, megalázzák azt, aki dolgozik - amíg aki az idegent szolgálja ( nem csak a bankár, ügyvéd,könyvelő, de még a kamionsöfőr is - egekig van magasztalva.
Akár a Hotrhikorra, akár a németmúltra gondolunk, bizony a nép itt is ott is csodát tett, mert olyan volt a kollektív tudat és fékezve volt a tücsök.
Ma addig senki nem ehet, amíg a tücsök jól nem lakik...ez nagyon veszélyes és tudatromboló "új szokás", amit egyre többen elfogadnak.
Kis Tibor
2013-08-14 22:24:21
Így van.
Gábor-Pestszentlőrincről
2013-08-14 22:22:34
Fidesz = MSZP
Kis Tibor
2013-08-14 22:20:34
Gábor,
Számtalanszor elmondtam, leírtam véleményemet a hatalmon lévőkről. Most csak annyit, őmiattuk a törvényszerinti halálbűnttetést vissza kell állítanunk.
Sokkal fontosabb, hogy a jővővel foglalkozzunk, gondolom én.
Apista
2013-08-14 22:19:56
Én is dobok egy viccet, aztán megyek vízért.

Zsidó gyerek kérdezi:
-Mondd apu! Igaz, hogy a pénz nem boldogít?
-Persze, hogy nem boldogít kisfiam. Na de a kamat!
Kis Tibor
2013-08-14 22:15:19
HunorMagor,
Le van írva az is : a nép fele elpusztul.
Ezt kellene elkerülni.
Ezért kell 2014-ben magyar kormány, hogy az erőszakszervezetek magyar fennhatóság alatt legyenek.
Úgy látom és híszem, a változások elkerülhetetlenek, mindenképp be fognak következni.
Az a cél, hogy az áldozat minél kisebb legyen.

Amióta (a kezdetektől) a Kárpát-Magyarország Boldogasszony országa és amióta itt van nekünk a legfőbb erősségünk a Szent Korona Őszentsége, nincs mitől félnünk. Csak német biradalomból 3 bukott el, amikor belekostolgattak Magyarországba, és minden más idegen hatalom igy járt , így jár.
Nekünk pedig az a feladatunk, hogy az életet szolgáljuk.
mert "az Élet él, és élni akar"
Gábor-Pestszentlőrincről
2013-08-14 22:14:07
Kis Tibor!

Ha érzékeled a problémát(?) és világosan (?) látod a helyzetet akkor
miért a jobbikkal foglalkozol?
Mert nem a jobbik van kormányon.
Ezt is tudod,vajon? Érzékeled? :)))))))))))))
Kis Tibor
2013-08-14 22:04:28
Lehel,
Nagyon max. 3 év alatt megvalósítható az önellátás, sőt ennyi idő alatt jelentős többletek is elérhetők.
Most a körülmények olyanok, hogy előbb azonban szabadság és önrendelkezés kell, és a sorrend szerintem nem cserélhető fel.
( Ettől függetlenül az őnellátás szervezését folytatni kell.)
HunorMagor
2013-08-14 21:58:56
Valahol itt tartunk-Kis kanász=Orbán Viki
A Kiskanász - vásári hintások sarja-,igazságos szigort akar, de az sanyargatássá fajul. A nép lehurrogja, de nem tágít. Avítt helyébe hevenyészett törvényt erőszakol. Magára haragítja a Hadakat.

A tengereken utat változtatnak a hajók.

A zsinegen táncoltatottak késve lépnek a szárnyas nyilak ősi útjára, de lépnek. Az Árva-gyerek meg az Ékesen Szóló fia útra kelnek, piros mellvértű tulok hátán.

A Negyvenkilencedik lant erejével ront hamis vádakat. Az erős táltosasszony szelleme megkísérti. Üzen a Csillagszeműnek, de az tétovázik, végül cselekszik.

A kertek művelői könnyen vészelik át a nehéz időket, mert más módon se pénz, se posztó. Előrelátó ki kamrát tölt. Az Előrelátó Banya megálmodja és megépíti BOLDOGASSZONY nevébenYOTENGRIT Körevetét. Épülnek föld fölött, föld alatt.

Sehonnani bitang árulók ínségbe, romlásba döntik a nemzetet.

Csak alantas szolgálatok maradnak, égbekiáltó árulások. Lesznek, kik alattomos ellenséggel fújnak egy követ. Bevezetik a hét tevét, hogy az innen köpködhessen lángot-a bikát nyergelő asszonyra.

Ebből belviszály is támad, meg külső viszály is. A Kost Áldozó két fia tovább marakodik. A tevék magyar hajcsárai Manó bőrét húzzák Krisztus képére, hogy megtévesszék a népet, és aranyra válthassák a félhold csillogását.

Ők a Kost Áldozó, tevét nyergelő fiát segítik, más magyarok meg a másikat. Kettészakad a nemzet, lángra lobban az Ország. A lángot vér oltja.

Oltalmazó rejtekhelyről gondoskodik, aki hallgat az Egekből sugallt igékre. A Holdfényes Asszony köreveteket épített, alattuk rejtekekkel. Kertekben sarjad az új élet.

A vándor nép keserüli meg ocsúja garázdaságát. Ezeken nagyra nő a rájuk rakott szarv. Szítják, tüzelik őket távoli idegenek, akik vizeinket szomjazzák, földjeinket éhezik. Ezek egy része sivatag elöl fut,más részük tenger elöl menekül.

Magyar magyart gyilkol, de a bika hátáról is ide lőnek a hét teve miatt. A nép fele elpusztul.A szomszédok megmozdulnak, de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is. A megszeppent maradék UKKÓ-t híjja, BOLDOGASSZONY-t.

Áldanak Földnek és Égnek víz-szerrel, tűz-szerrel. Szívben, gondolatban, test és lélek mozdulataival, a Nap és a Hold járásának ösvényén.

A haragosok megbocsátanak egymásnak, az irigy örül más szerencséjének, a rátarti nem rázza a rongyot,a közönyös siet segíteni.

Ekkor a MAGYAROK ISTENE őrül állítja a zenélő sivatagok tigrisét, és böcsületes alkuval visszakerül, ami visszajár. Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé, YOTENGRIT, az ŐS-TENGEREK ISTENE nevében.

A JÓ SZOMSZÉDSÁG TÖRVÉNYE győzedelmeskedik.

A táltosok közös gondolattal kérdezték: „Így van ez megírva – nem lehetne-e másképp?”

A SZELLEM erre ezt felelé: „Minden jövendölés ókumálás, a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva semmi sincsen, mert minden megváltozatható – ha nem fordultok el ISTENETEK-től és megszívelitek az ősök intelmeit.”

A táltosok megköszönték Lápkumánja táltos szellemének a jövendölést meg útbaigazítást. Ő távozott, a táltos asszony szelleme pedig visszatért testébe. Inni kért. Sokat ivott, és mély álomba merült azon nyomban. A többiek betakarták és strázsálták hajnalhasadtáig. Akkor lemosták róla a maszlagot. A férfi táltosok térdet, fejet hajtottak előtte, asszony táltos-társa pedig fejére tette kezét és rámondta az igaz nő-barátok áldását:’BOLDOGASSZONY oltalmazzon fehérben, zöldben, feketében!’Ezek után ki-ki hazaméne és tette a dolgát.”
Lehel
2013-08-14 21:56:49
Kedves Ferenc !
Bár szükségünk lenne nemzeti pártra, mégis azt mondom, legyen az a jobbikosok gondja, mit tesz a pártja, mi pedig inkább azon törjük a fejünket, milyen kritériummal lehetne megfelelő hazai hatalmat elérni.
Sajnos megfeledkezünk arról, hogy nem csak termelő erők, hanem fogyasztók is vagyunk.
Mind a két front - együtt főleg - alkalmas lehet a kufárok kirekesztésére.
Nézd meg Jézust, rajta - szerinted - tudnának élősködni a kufárok ?
Topi
2013-08-14 21:56:44
Tudom, hogy Apista vagy, és nem atepista!
Egyébként csak vicceltem, mert közben olvastam Gábor-Pestszentlőrincről kérdését is.
Kis Tibor
2013-08-14 21:56:22
Gábor (lörinci)
Észrevettük, tudjuk.
Kis Tibor
2013-08-14 21:54:38
Apista,
Én is ezt állítom Rólad.
Kis Tibor
2013-08-14 21:52:32
Topi, Lehel,
Meg kell szerveznünk az ellenerőt.
(Lehet naívság) de még van esély a békés változásra.
De kell:
Program,
Vezetők ( ezek, elfogadom hogy vannak, még ha nem is látszik még mindenki)
és kell a munka. Ha úgy mind pld én, még lenne párezer önzetlen talpas, akik időt, energiát nem sajnálva, önzetlenül, mennének, szerveznének, mozgósítanának,
szerintem eredmény érhető el. De tudnom kell mi a program és ki a vezető.
Az ország 20 km-s körökel lefedve, ehhez 200 ember kell. Párezer talpas mindenhova eljuthat és mindenkihez el tudja juttattni az üzenetet. DE legyen üzenet és legyen aki az üzenethez adja magát.

( Jézus és az apostolok hányan voltak?)
HunorMagor
2013-08-14 21:51:20
Viccek
Trianonban újratárgyalják Magyarország sorsát...

Beszélgetnek, meg minden és egyszer a román küldött szólni kíván:
-Én Erdélyt magamnak akarom, mert a székelyek elvették tőlünk...
Jól van... Megy tovább a beszélgetés, a székely küldött is szót kér:
- Hát én csak azt akarom mondani, hogy mikor mi bejöttünk ide a Kárpát-medencébe, a románok ellopták Csaba királyfi lovát...
- Felvegyük ezt jegyzőkönyvbe???
- Á, nem kell... Csak úgy mondtam...
Megy tovább a beszélgetés, de negyed óra múlva a székely ismét szót kér:
- Hát, amikor mi bejöttünk ide a Kárpát-medencébe, a románok ellopták Csaba királyfi lovát...
Erre a román küldöttnek már tök vörös a feje...
- Felvegyük ezt a jegyzőkönyvbe???
- Á, csak úgy mondtam...
Eltelik negyedóra, még folyik a megbeszélés, a székely ismét szólni kíván:
- Amikor mi bejöttünk ide a Kárpát-medencébe, a románok ellopták Csaba királyfi lovát...
Erre a román nagy, vörös fejjel felugrik és elordítja magát:
- MIT LOPTUNK MI EL??? AKKOR MÉG ITT SEM VOLTUNK!!!
Erre a székely:
-Na látják, ezt vegyék jegyzőkönyv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.