Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2013-09-17 08:27:02
HunorMagor
2013-09-17 02:06:37
Kedves Benedek ! Nagyon sok információt kapok az e-mail címemre, és ez a dolog érdekesnek tűnt azért raktam be. De én nem javaslom nem az okból tettem be, legközelebb odafogom írni, hogy ti mit szóltok hozzá, vagy egyet értetek vele ?

De amit írtál nekem, az újra szívet melengető és teljesen egyet értek vele, amit nagyon szépen köszönök !
HunorMagor
2013-09-16 19:29:32
A lényeg a végén van (az egyik egyetlen, amit a zsidóktól tanulnunk kell!!):
Tradíció, tradíció, tradíció!
Amit azonban mindenképpen el akarnak venni a magyartól. Ezt is. (az ősiséget, a magyar eredetet, a vérszövetséget, a hun-magyar erényt. Hát ezért (is) kell harcolni. Aki nem teszi, annak a hazában nem sok helye van.--

Ébresztő ! Elgondolkoztató és cselekvésre ösztönöz, amit a
következőkben olvasol (lehet ismered is)
a gyalázat mértéke meghaladja az ember általános gondolkodását.
Rombolja hitét, világról alkotott fogalmát,
és Istennel kapcsolatos képét.A rossz, a gonosz hatalma terjed, mivel
Isten senkit nem hatalmazott fel arra, hogy másik Embertársát
megalázza, kiírtsa, elorozza kincseit, a nincstelenségbe
taszítsa.Nagyon ideje lenne az elgondolkodáson túl, az összefogásra, a
felelősség megállapítására, hogy kik azok, akik ide
jutatták (szándékosan?) az országot, nyomorgatják az itt élő
embereket. Ez a fajta delírium, lassan fölemészti az egész
országot.Ideje lenne már felébredni!
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=7496995f0c&view=att&th=1412735d80645d66&attid=0.1&disp=inline&realattid=c518cd7a489de4bf_0.1&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8RVSPikatG2ZoHj4CAx1xH&sadet=1379352455090&sads=2p4Y6iAS4SAivRVly6N2aTByrfw
Topi
2013-09-16 16:59:50
Néhány nappal ezelőtt tett arra a felhívásomra, hogy ügyvéd Kollégáim jelentkezését várom abból a célból, hogy közösen október 10-ig munkáljuk ki részletesen annak lehetőségét, hogy miként lehet törvényesen és tisztességesen a devizában nyilvántartott kölcsönszerződés problémáit rendezni, sem Budapestről, sem vidékről egyetlen Kollégám sem jelentkezett.

Mint ahogy ez előre várható volt. De talán jobb is volt ez így, mert hiszen gondolatban én már hetek óta készen voltam erre a rendezésre alkalmas okirat elkészítésére.

Ezt küldöm el az alábbiakban azzal, hogy elképzelhető az, hogy nem csak az általam képviselt, 700 szerződést aláírt ügyfelem nevében fordulok iratommal a Miniszterelnök Úrhoz, hanem mások is elfogadják a leírtakat, és hozzám csatlakozva kívánnak ajánlatot tenni a bankoknak, illetve a Miniszterelnök Úrnak címzett iratomat megerősítik.

Erre az esetre számítva a mellékletben is elküldtem az iratomat azzal a szándékkal, hogy az utolsó lap ugy készült el, hogy annak aláírása minden hitelt felvevőnek lehetséges.

Úgy gondoltam, hogy amennyien ezt az oldalt kinyomtatják, aláírják, nyugodtan megküldhetik e-mailben a Miniszterelnök Úrhoz az alábbi címre:

orbanviktor@orbanviktor.hu

Amennyiben ezzel a lehetőségükkel élnek, kérem Önöket arra, hogy a küldéssel egyidejűleg iratukat részemre is küldjék el az alábbi címre

lehmann@invitel.hu

annak érdekében, hogy tudjam azt, hogy végül is hányan kérjük a Miniszterelnök Urat arra, hogy az általam javasoltak szerint járjon el.

Léhmann György

Siófokon 2013. szeptember 16. napján.

---------------------------------------------

DR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l) ügyvéd irata

==========================================================================Magyarország MiniszterelnökénekB u d a p e s t

Tisztelt Miniszterelnök Úr!


Hivatkozással Miniszterelnök úrnak Kossuth Rádióban elhangzott arra nyilatkozatára, hogy ”a Fidesz-KDNP a visegrádi frakcióülésén arra szólította fel a bankokat: november 1-jéig javítsák ki a devizahitelek hibáit, a szerződéseken pedig változtassanak az ügyfelek javára”,

Aggódással figyelve hazámnak és honfitársainak sorsát a bankok által diktált devizaalapú kölcsönszerződés hibái miatt bekövetkezett jelenlegi állapot miatt,

Tapasztalva tevékenységem során minden nap a bankok által diktált devizaalapú kölcsönszerződés hibái miatt bekövetkezett emberi tragédiákat,

Ismeretében annak, hogy ugyanaz a devizaalapú banki kölcsönzés, ami nálunk emberi és nemzeti tragédiához vezetett, Lengyelországban a tisztességesen és a törvények betartása mellett készült érvényes szerződés alapján nemzetnek és a hitelt felvevőknek előrehaladását szolgálja,

Tudatában elegendő ismeretanyag birtokában, hogy a magyar emberek tragédiáját okozó hibás kölcsönszerződés létre nem jött szerződésnek tekintendő a Polgári Törvénykönyvnek kölcsönszerződés létrejöttének feltételeit meghatározó 523. § 1. bek. második feltétele szerződésbe foglalásának elmaradása folytán,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött kölcsönszerződést módosítani a polgári jog szabályai szerint nem lehet, hanem előbb a felek közös egyetértésével pótolni kell a szerződés létrejöttéhez szükséges törvényi feltétel,

Tudatában annak, hogy a devizában nyilvántartott forinthitel kölcsönszerződésnek adósok számára tisztességes és törvényes módon történő átalakítása a devizára hivatkozás nélkül a Nemzeti Bank Elnökének egyetértésével történt Bankszövetségi Elnöki „A teljes forintosításhoz körülbelül 10-12 milliárd svájci frankra lenne szükség, ekkora frankkereslet drasztikusan rontaná a forint árfolyamát” nyilatkozatra is tekintettel nem lehetséges,

Tudatában annak, hogy a világ egyetlen országában sem hivatkozhat eredménnyel a károkozó arra, hogy a kárt azért nem akarja megfizetni a károsultnak, mert a kár megfizetése esetén családja nehéz anyagi helyzetbe kerül, illetve a gazdasága tönkre megy,

Tudatában annak, hogy a Polgári Törvénykönyv 207. § 1. bekezdése helyes alkalmazása esetén az kölcsönt felvevőnek szerződés megkötésekori értelmezésével a szerződés létrejöttéhez szükséges törvényi feltétele a létre nem jött szerződésnek pótolható a pénzügyi tevékenységet engedélyező PSZÁF-nak lakosság részére kiadott tájékoztatója alapján,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött szerződésnek tekintendő devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződések megkötésének időpontjában a bankok tisztában voltak számításaik és szakmai ismeretük alapján azzal, hogy a magyar gazdasági életben jelentéktelen szerepet játszó svájci franknak devizaként történő meghatározása esetén 20 %-kal több pénzhez juthatnak az elkövetkezendő 10 évben annál, mintha devizaként történő meghatározásra a magyar gazdaságban elterjedt EURO-t, vagy dollárt határoznak meg,

Tudatában annak, hogy a bankok által diktált szerződésekben megjelölt CHF devizának a PSZÁF tájékoztatója szerinti jegybanki alapkamatának mértéke 2007-2008 években meghatározott 2,0-2,2 %- ról 2009. évtől kezdődően a mai napig 0,1-0,2 mértékre csökkent,

Tudatában annak, hogy bankok által diktált létre nem jött szerződésnek tekintendő kölcsönszerződésben az adós törlesztő részletének összegét kölcsönösszeg %-os mértékében meghatározott banki kezelési, illetve adminisztrációs költség is növeli a futamidő végéig,

Tudatában annak, hogy nem létező szerződés esetében jogviszony híján a semmis – érvénytelen – szerződésre meghatározott jogkövetkezmények nem alkalmazhatók azért, mert csak létrejött szerződés lehet érvényes, vagy érvénytelen,

Tudatában annak, hogy jogviszony híján a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerinti elszámolásnak van helye a bankok által diktált létre nem jött szerződés esetében akkor, ha a felek megállapodásra nem jutnak,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött szerződésnek tekintendő devizában nyilvántartott kölcsönszerződés módosításának jogi lehetetlensége ellenére egyezséggel lehetséges a hitelt felvevők értelmezése szerinti törvényes és tisztességes kölcsönszerződést visszamenőleges hatállyal megkötni,

Tudatában annak, hogy a hitelt felvevők rendes bírósági eljáráshoz való jogának érvényesülését alkotmánysértően és az európai jogelvekbe ütközően (805/2004 EK rend.) teszik lehetetlenné hazánkban a közokirati formákban rögzített iratok alapján kiállított közjegyzői végrehajtási záradékok,

Tekintettel arra, hogy magyar honfitársaim egyetlen nemzet állampolgárainál nem rosszabbak,

Európai Unióhoz tartozó minden országnak állampolgárai egyenlő jogokkal rendelkeznek,

700 db. devizában nyilvántartott kölcsönszerződést aláíró ügyfeleim által adott meghatalmazásom alapján

k é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy bankok által diktált devizában nyilvántartott forinthitel szerződésekből eredő problémák végleges rendezésére alkalmas, törvényes és mindkét fél számára tisztességes megoldásként az alábbiak szerinti egyezség létrejöttét támogassa.

K é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy az egyezségi ajánlatnak bankok általi el nem fogadása esetén indítványozza az Országgyűlésnek azt, hogy törvényalkotással a az 1996. évi CXII. törvény 210. §-át egészítse ki akként, hogy„törvényi feltételeknek meg nem felelő kölcsönszerződéseknek – létre nem jött szerződés – jogkövetkezménye az, hogy a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint a felek az általuk kapott pénzösszeget egymással szemben betudják, és csak a két összeg közötti különbsége esedékes a nagyobb összeget teljesítő félnek. Ennek teljesítésével egyidejűleg az ilyen kölcsönszerződésnek szerződést biztosító szerződései hatálytalanok.”

-------------------------
K é r e m


T. Miniszterelnök Urat, hogy a Bank által diktált devizában nyilvántartott kölcsönszerződések olyan károsultjai részére, akiknek az egyezség megkötése nem lehetséges rajtuk kívül álló okból, vagy tényleges vagyoni káruk már bekövetkezett, pártfogó ügyvédi irodák létrehozatalára utasítsa az Igazságügy minisztert.Siófokon 2013. szeptember 16. napján.

Tisztelettel: Dr. Léhmann György

8600 Siófok Szűcs u. 1. sz. a. kérelmező

=======================

E g y e z s é g

mely létrejött egyrészről …………………………………………………………………………hitelező,

másrészről ………………………………………………………………………………………... hitelt felvevő között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1./ Felek egyezően adják elő, hogy devizában nyilvántartott kölcsönszerződést kötöttek …………………….időpontban. Tekintettel arra, hogy a kölcsönszerződés nem felel meg a törvényi feltételeknek, ugy döntöttek, hogy ezen egyezségi okiratba foglalva rögzítik azt, ami a szerződés megkötése kori jogszabályoknak megfelelően törvényes, méltányos és tisztességes.

Szándékuk feleknek az, hogy a korábban megkötött szerződésnek időpontjától kezdődően a szerződésnek helyére lépve, és a korábbi szerződést tárgytalanná téve, ezen egyezségi okirat alapján állapítsák meg a kölcsönszerződés tartalmát, a felek jogait és kötelezettségeit.

2./ Felek az 1. pontban megjelölt időpontra hatályosan megállapodnak abban, hogy hitelező a hitelt felvevőnek ……….. …..kölcsönösszeget átad, és a hitelt felvevő 200 hónapi futamidővel egyenlő részletekben a felvett kölcsönösszeget …………………törlesztő részletekkel (tőketartozás) hitelezőnek visszafizet a kölcsön felvételét követő minden hónap 15. napjáig.

3./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt időpontban hatályos évi ………% ügyleti kamatot köteles hitelt felvevő hitelezőnek megfizetni. Az így kiszámítható kamat összegének kifizetése a tőketartozás kifizetésével egyidejűleg kötelessége hitelt felvevőnek.

Felek megállapodnak abban, hogy a futamidő minden hónapjában fizetendő törlesztő részlet két olyan részletből áll, melynek egyik része megfelel a felvett kölcsön összegének futamidő hónapszámának megfelelő arányú részével, míg a másik része a kamatnak a fizetés évére eső kamatösszeg 1/12-ed részére.

4./ Felek tudatában vannak annak, hogy az 1. pontban megjelölt időpontban a HUF/CHF középárfolyama ………….míg a CHF – svájci frank – Svájci Nemzeti Bank által megállapított jegybanki alapkamata ………%.

Fentiek figyelembevételével felek megállapodnak abban, hogy adós a havi kölcsön és kamatösszeg fizetési kötelezettségét a teljesítés időpontjában Nemzeti Bank által meghatározott HUF/CHF középárfolyam és ……………… HUF/CHF árfolyam hányadosával szorozva köteles fizetni, míg az

ügyleti kamat százalékos mértéke minden megkezdett évben – január 1-től – olyan arányban változik, ahogy …… %-os kamathoz képest a CHF – svájci frank – jegybanki alapkamata a Svájc Nemzeti Bank közlése szerint ezen a napon megállapításra kerül.

5./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt időponttól kezdődően hitelező sem kezelési, sem egyéb adminisztrációs költséggel kapcsolatos díjat, vagy költséget nem követel hitelt felvevőtől, és a kamat mértékét semmilyen jogcímen nem változtathatja az egyezség tartalmától függetlenül.

6./ Hitelt felvevők tudomással bírnak arról, hogy az 1. pontban megjelölt időpontban megfogalmazott, ezen egyezségi okirat által hatálytalanított okirat szerint hitelezők az ott megjelölt, és jelen egyezségben is elfogadott ügyleti kamat mértékét a korábbi okiratban megjelölt kezelési és egyéb, futamidő végéig tartó dijfizetési kötelezettségre tekintettel is határozta meg hitelező, ezért hitelt felvevők az 5. pontban írtakra tekintettel lemondanak a hibás szerződésből fakadó nem vagyoni kártérítési igényükről. Arról a nem vagyoni kártérítési igényükről mondanak le hitelt felvevők, ami a hitelt felvevőknél azért merült fel, mert a hitelezőnek korábbi, 1. pontban megjelölt szerződésből fakadó indokolatlan követelések elviselése a tényleges vagyoni kártól függetlenül életviszonyukban jelentős kárt okozott.

7./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt időponttól felmerült egyszeri költségek azt a szerződő felet terhelik, akinél ez felmerült, ellenben jelen egyezséggel felmerülő minden költség hitelezőt terheli.

8./ Felek megállapodnak abban, hogy az egyezséggel kapcsolatos iratokat közjegyzői okiratba nem foglalhatják abból kiindulva, hogy bírósági rendes eljárás megkerülhetetlen legyen bírósági végrehajtást megelőzően abban az esetben, amennyiben hitelt felvevő a hitelező követelését nem ismeri el.

9./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban irt szerződés biztosítékaként korábban megkötött szerződések alapján gyakorolható jogok csak az egyezség tartalmának megfelelő adósi kötelezettség biztosítására szolgálnak és eddig a mértékig gyakorolható az ilyen jogok.

10./ Hitelező a fenti megállapodásra tekintettel kijelenti, hogy az általa, mint végrehajtást kérelmező által már kérelmezett végrehajtási eljárásnak szünetelését kérelmezi azzal, hogy az egyezség aláírásától számított hat hónap elteltével kérelmezheti a végrehajtási eljárás folytatását az esetben, amennyiben ezen egyezség figyelembevételével is fennáll adós – hitelt felvevő – tartozása.

11./ Hitel felvevő által esedékesen fizetendő törlesztő részlet megfizetése a 2.pontban megjelölt időpontig annyit jelent, hogy eddig az időpontig a törlesztő részletnek be kell érkezni hitelező által megjelölt teljesítési helyre, és a megfizetés késedelme esetén 15 napos türelmi idő illeti meg hitelezést felvevőt azzal, hogy a késedelmi időre késedelmi kamat esedékes. A késedelmi kamat mértéke a forintnak mindenkori jegybanki alapkamatának megfelelő összeg az ügyleti kamaton felül.

Indokolt esetben hitelt felvevő késedelme esetén a teljesítés elmaradásától számított 15 napon belül kérheti a teljesítés elhalasztását három hónapra, de a további törlesztő részletek teljesítésére ez a kérelem nem vonatkozik.

Halasztás engedélyezése kérelmezésének elmulasztása, vagy elutasítása esetén az elmulasztott teljesítési határidőtől számított 15 nap elteltével, halasztás engedélyezése esetén az elmulasztott teljesítési határidőtől számított három hónap és 15 nap elteltével a hitelezőt megilleti a minden indokolása nélküli felmondás joga. Ennek a jognak gyakorlása esetén a felmondásnak hitelt felvevőhöz érkezésétől kezdődően az ügyleti kamat helyett is a hitelt felvevőt késedelmi kamat címén a forint jegybanki alapkamatának kétszerese terheli.

12./ Hitelt felvevőt megilleti a teljesítés időszakában az a jog, hogy akár előre teljesítsen, akár a teljes, még hátralévő tőketartozást egy összegben kifizesse azzal, hogy ez esetben az előre kifizetett összegre kamatfizetése nem esedékes.Fenti okiratot felek megértelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták.………………………….2013. …………………hó………..napján.

……………………………………………. ……………………………………………hitelező hitelt felvevő

---------------------------------------------------

Fentiek szerint megfogalmazott, bank felé címzett egyezségi ajánlathoz csatlakozom, annak tartalmát maradéktalanul elfogadom.Név: lakás: velem szerződő bank: aláírás:
Topi
2013-09-16 10:01:02
Különösen ajánlott a cikkben lévő videó megtekintése!

http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2013/09/elkepeszto-dokumentumok-az-emberiseg.html

...ezek után is, szép napot!
HunorMagor
2013-09-15 19:43:55
Köszönöm Marcsi ! Olvastam A MAGYAROK ISTENÉNEK ELRABLÁSA AVAGY A MAGYAR FAJ NAGY ELÁRULTATÁSA, című nagy művet és egyet értek vele.
HunorMagor
2013-09-15 19:39:42
Köszönöm Benedek ! Azokban a sorokban nem olvastam az akkádokról, de azzal teljesen egyet értek, hogy az akkádokkal mi soha nem kötöttünk szövetséget, és azt is hogy ők valójában habiru héber szemita zsidók. Azt hiszem Jézus mondja a Jelenések könyvében, hogy zsidóknak mondják magukat de nem azok, hanem a sátán zsinagógája.
Még valamit, amikor megláttam életemben először a menórát, ne röhögjetek ki, de én nekem kísértetiesen úgy rémlett, mintha egy félbevágott űr repülő szerkezetet láttam volna, vagyis űr hajót. A menóra hét ága, spéci űrjármű fúvókáihoz volt hasonlatos. Most elmondom, hogy mi játszódott le előttem. Jehova megérkezett a hét fúvókás űrhajóján a föld bolygó közelébe, majd belépett a föld légterébe mert meghibásodott a repülő eszköze mivel nem tudott normál landolni, így belefúródott a földbe az utastér része,de csak a fele látszott ki belőle és akik életben maradtak, azok szűkség szerint itt maradtak a földön, és jehova de hova és megmaradt kalózai el kezdtek szaporodni, a végeredmény a habiru, héber nép és az űrhajó fúvókás része pedig törzsi jelkép lett, és ez a menóra. Ez a gondolatom.
Marcsi
2013-09-15 12:18:20
A MAGYAROK TITKOS TÖRTÉNETE

Grandpirre K. Endre

A MAGYAROK ISTENÉNEK ELRABLÁSA AVAGY A MAGYAR FAJ NAGY ELÁRULTATÁSA

http://www.magtudin.org/Grandpierre%20Elrablasa.htm
HunorMagor
2013-09-15 03:56:46
Hogy milyenek voltak őseink, és kik ők ? Csak büszkék lehetünk rájuk ! http://domonyi.aries.hu/Magyar-ostorteneti-kutatas.html#arvisura
HunorMagor
2013-09-15 03:39:13
Kedves Testvéreim ! A Jó Isten áldjon meg titeket egy csodálatosan minőségi élettel, erővel, egészséggel, és emberfölötti képességekkel amelyet drága nemzetünk jó előmenetelére használjatok föl, velem együtt ! A kertetek legyen olyan mint a Jó Isten kertje, csak jót és minőségit teremjen a számotokra . Fáradozzatok, de ne fáradjatok el, teljetek be a Jó Istentől való tudással, és bölcsességgel . És legyetek ravaszak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok ahogy azt a Pártus Magyar Jézus mondta. Adja a Jó Isten nektek a kellő égi áldást, esőt és napsugarat a kezetek munkáját pedig áldja meg bőségesen. Legyen minden jó dologra erőtök, és ebben soha ne fáradjatok el.
Arra azért gondoljatok, hogy a Jó Istent soha nem befolyásolja az úgy nevezett gonoszok által elő állított gazdasági világ válság. A nap ugyan úgy felkel, és lenyugszik . Az eső is esik, a hó is hull. Lefekszünk este, és reggel kelünk, a természet csodálatosan a Jó Istennek terve szerint virágba borul, és megtermi a gyümölcsét. És még sorolhatnám tovább, és nekünk is így kell lennünk hogy a Felséges Jó Istennek a rendjében működőképesek legyünk, hogy az Isten Anya is kedvét lelje bennünk, töltekezzünk be mind azzal a Jó Isten által elrendelt, Isteni renddel és tegyük a dolgunkat melyet ránk bízott. Az, hogy még élünk egy nagy csoda, mert az életünk gyökere szent és sérthetetlen !!!!!!!! Ezt mi Magyarok mondhatjuk csak el magunkról, a Jó Istennek Jó Voltából ! Tehát bízzatok, bízva, bízva :)

Kedveseim mely népnek adatott meg ez a csodálatos himnusz, amely nagy igazság ? !
Maghar Himnusz
Országok országa,
Törvénytudás népe
Napkelet, s Nyugat közt
A Világnak fénye.
Nagy a Te nemzeted,
Nagy a Te végzeted,
Oly messze magasztos,
Hogy föl sem érheted.

maghar1Mint a magas mennybolt,
Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere
Szent és sérthetetlen.
Hegyek, árnyas rónák,
Hős Föld büszke népe,
Ez a Te végzeted
Ősi öröksége.

csodaszarvas-hunor-magorErős, gazdag vár vagy
De az örök Törvényt
Amit Isten rád rótt,
Vállalnod kell önként
Hogy beteljesüljön
Győzedelmes végzeted:
AZ ÚR OLTÁRA TE VAGY,
EMELD FÖL A FEJED!
Topi
2013-09-14 21:14:52
IDÉZET

Azért jó, ha tisztában vagyunk vele....................

Idézet Drechsler Miksa emlékirataiból (Temesvár főrabbija 1910) "Ti magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket."

Idézet Drechsler Miksa emlékirataiból
(Temesvár főrabbija 1910)

"Ti magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket."Azért jó, ha tisztában vagyunk vele....................

Idézet Drechsler Miksa emlékirataiból (Temesvár főrabbija 1910) "Ti magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket."Idézet Drechsler Miksa emlékirataiból
(Temesvár főrabbija 1910)

"Ti magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket."

https://www.facebook.com/titkolthirek?ref=stream
totya54
2013-09-14 13:56:52
Topi
2013-09-14 09:56:33
Álképviseletről és egyebekről-

Tisztelt Hiteles Mozgalom; a Hiteles ügyvéd; az Otthonvédelmi Tanács; a PITEE; valamint a Széchenyi Hitelszövetség képviselői

Tegnapi napon a mellékletben olvasható „A nagy humbug” című írásomban többek között arról írtam, hogy az MTI tájékoztatása szerint

„Doubravszky György a devizahitelesek érdekeit képviselő szervezetek felkérésére közölte: a párbeszédet felajánló, a devizahiteleseket képviselő civil szervezetek, a Hiteles Mozgalom; a Hiteles ügyvéd; az Otthonvédelmi Tanács; a PITEE; valamint a Széchenyi Hitelszövetség képviselői egyetértenek abban, hogy csak nyitott kezdeményezéssel lehet érdemben képviselni a hitelesek érdekeit, vagyis várják további civil szervezetek csatlakozását.”

Önök a devizában nyilvántartott kölcsönszerződés valamennyi magyar áldozatának képviseletében kívánnak eljárni a Bankszövetséggel tervezett egyezkedésük során.

Tartok attól, hogy alábbihoz hasonló megbízásokkal a károsultak részéről nem rendelkeznek,

Tisztelt Dr. Léhmann György!

Folyamatosan végigkísérem az Ön által küldött e-mail-eket, de bevallom őszintén, hogy én már semmit sem értek.

Az az igazság, hogy én már megkértem Öntől a papírokat amikkel el lehet indítani a bank ellen a pert, de kicsit kételkedvén és

kicsit 'butának' tartva magam, hogy rosszul töltöm ki a mai napig is 'ülök rajta'.

Sajnos nekem az jön le a sok levélből és a hallottakból, hogy a bíróság is mindenféle ürügyekkel visszadobálja a pereket.

Egyre jobban el vagyok keseredve, mert már sajnos a bank (amit eddig sosem tett meg) sms-ben értesít, hogy elmaradásomat mihamarabb rendezzem, holott nem nagy összegről beszélünk. De sajnos nem tudjuk rendezni...

El vagyok keseredve, mert napi 12-14 órai munkával sem tudjuk teljesíteni azt amit a bankok, az állam, az ország el vár tőlünk.

Egyre jobban el vagyok keseredve, hogy azt a kölcsönt amit felvettünk 2007-ben és már szinte ki is fizettem, még 19 évig fizetnem

kell. Ha belerokkanunk is a munkába, akkor sem tudunk kifizetni 20-30 milliót a 6 millió helyett.

Én már sokszor úgy vagyok vele, hogy vigyék a házat, csak hagyjanak élni, de sajnos azt látom, hogy azzal sem elégednének meg. Nem lehet eladni, nem lehet visszaadni, és ha el is veszik akkor is fizetnünk kell. Miért? Hogyan? Miért nem hagyják az embert nyugodtan élni? Nem kérek sem nagyobb fizetést, semmit... Csak egy dolgot! Hagyjanak nyugodtan élni azért és abban

amiért úgy gondolom megdolgoztunk és megdolgozunk a mai napig is sokszor éjszakába nyúlóan.

Sosem voltunk nagyravágyóak! Nem kellett sem luxus, semmi. Nincsen autónk, biciklizünk. Magam falaztam, csempéztem, festettem, és saját magunk csinosítottuk úgy a házikót, hogy otthonos legyen. Mégis ha elvennék, nem elégszenek meg vele. Pénz is kell !!!

Ne haragudjon, gondolom tucatjával kap ilyen leveleket, de egyszerűen tanácstalan vagyok.

Tudom, hogy most megy mindenféle 'hülyeség' a kormány és a bankok között, de biztos vagyok benne, hogy nem lesz ebből semmi.

Tisztelettel és köszönettel kérem a Léhmann Urat, hogy adjon tanácsot mi tévők legyünk. Én nagyon el vagyok veszve ebben a sok szépen megfogalmazott, paragrafusokkal tűzdelt írásokban. Biztos bennem van a hiba, nem tagadom, de kérem szépen, írjon hogy hogyan tovább, és megígérem, hogy a szerint fogunk ezentúl eljárni.


Köszönettel és tisztelettel: …………………….


ezért felhívom a figyelmüket az alábbi című bírósági döntvényre:

BH2005. 21

I. Az álképviselő jognyilatkozata a képviseltet nem köti, így kölcsönös akaratnyilatkozat hiányában a szerződés nem jön létre [Ptk. 219. § (1)-(2) bek., 221. § (1) bek.]. II. Nem létező szerződésből eredő elszámolásra a jogalap nélküli gazdagodás és a jogalap nélküli birtoklás szabályait kell megfelelően alkalmazni (Ptk. 112-113. §, 193. §).

Ugyanis a Legfelsőbb Bíróság döntése alapján az Önök tevékenységéről az alábbiak szerint rendelkeztek:

Képviselőnek csak az minősül, akinek törvényen, hatósági rendelkezésen, alapszabályon vagy meghatalmazáson alapuló képviseleti joga van vagy a Ptk. 220. §-ának (1) bekezdése értelmében őt képviselőnek kell tekinteni. Kötelmet a képviselt és a másik fél között csak a valódi képviselő jognyilatkozata keletkeztet. Az álképviselő cselekménye a Ptk. 221. §-a szerint a képviseltet nem köti, s mivel nincsen olyan kölcsönös akaratnyilatkozat, amely a képviselt nyilatkozatának minősülne, szerződés sem jöhet létre. A törvény azonban lehetővé teszi, hogy a képviselt, akaratának utólagos kifejezésével az álképviselő eljárását jóváhagyja, ezzel magára nézve kötelezőnek ismerve el a nevében tett jognyilatkozatot. Ennek hiányában azonban az álképviselő által képviselt és a másik fél között szerződési kötelem nem jön létre, a felperes tehát nem vált eladóvá. A törvény a szerződésről, annak érvénytelenségéről nem is tesz említést, hanem nyomban az álképviselő kártérítési felelősségét szabályozza. Az álképviselő jogellenes magatartása viszont nem a képviselt és közte, hanem a vele szerződő fél között keletkeztet szerződésen kívüli kötelmet, amely a kártérítési felelőssége alapjául szolgál.

Ebből megállapítható az Önök tevékenységére vonatkozóan az, hogy meghatalmazás híján teljesen mindegy, hogy mit beszélnek meg a Bankszövetséggel az adósok képviseletének látszatát keltve, mert ebből az adósokra nézve semmiféle jogkövetkezmények nem származhatnak az adósok későbbi hozzájárulása nélkül, de felelősséggel tartoznak a Bankszövetségnek azért, mert Önök és a Bankszövetség között az Önök nyilatkozatai folytán az adósoktól függetlenül valamiféle kötelezettségvállalások létrejöhetnek. Esetleg kártérítési felelősséggel.

Abból következően, hogy ez a képviseleti joggal kapcsolatos probléma Önöknek nem tűnt fel, feltehetően laikusként, joghoz nem értőként kívánnak a devizában nyilvántartott forinthitel szerződéshez hozzászólni, mert érdekli Önöket ez a probléma. Ezért felhívom figyelmüket a fenti döntvény II. cimére is:

II. Nem létező szerződésből eredő elszámolásra a jogalap nélküli gazdagodás és a jogalap nélküli birtoklás szabályait kell megfelelően alkalmazni (Ptk. 112-113. §, 193. §).

Ugyanis a Legfelsőbb Bíróság erre vonatkozóan az alábbiakat fejtette ki:

„Szerződés hiányában az I. r. alperesnek a dolog birtokban tartására nem keletkezett jogcíme, ezért a jogalap nélkül birtokolt gépjárművet a Ptk. 193. §-ának (1) bekezdése szerint köteles a dolog birtoklására jogosultnak kiadni. A dolog birtoklására a Ptk. 112. §-a szerint annak tulajdonosa, a felperes jogosult, aki annak visszaadását a Ptk. 113. §-ának (3) bekezdése alapján jogszerűen követelheti. Az I. r. alperes csak akkor tagadhatná meg a dolog kiadását, ha a Ptk. 118. §-ában írt feltételek mellett a dolog tulajdonjogát megszerezte. Erre azonban maga sem hivatkozott. A felperes birtokába a nem létező szerződés folytán ellenérték nem került, ezért azzal a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint nem tartozik elszámolni. Az eredeti állapot helyreállítására akkor kerülhetne sor, ha a szerződés a felek akaratából létrejött, de a törvényben meghatározott okból semmis, így arra jogot alapítani nem lehet”.

Tekintettel arra, hogy a bankok által diktált kölcsönszerződéseknek mondott okiratok Róna Péter professzor úrnak többször kifejtett, részletezett, alapos indokolása szerint nem rendelkeznek a Ptk. 523. §-ban írt egyik törvényi feltétellel,

523. § (1) Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni.

hiszen nem lehet megállapítani a szerződésekből azt, hogy az adós a futamidő végéig a felvett kölcsön összegét milyen összegű részletekben köteles visszafizetni, ezért létre nem jött szerződésnek tekintendő valamennyi banknak valamennyi devizában nyilvántartott forinthitelszerződése, és alkalmazandó a Legfelsőbb Bíróságnak most idézett rendelkezése.

Tartok attól, hogy ezeket olvasva most mintha citromba haraptak volna, és talán belátják azt, hogy nem könnyű hivatás a jogi-ügyvédi hivatás. Javaslom azt Önöknek, hogy végezzék el valamelyik Jogi kart és nem árt ezt követően néhány évtized ügyvédi, vagy bírói gyakorlat.

Remélhetőleg ezt követően már nem fognak felelőtlenül és laikusként eljárni jogi természetű ügyekben.

Siófokon 2013. szeptember 14. napján.

Léhmann György
Topi
2013-09-14 08:55:01
http://api.ning.com/files/wi*oWNYzff8TUmlHoPSFnpqttYxVaJ18I-k7tCAco3UUVE6InQyAeaHwoy97vP8-v1BbbWhyEmuiSUwE8MxaJgVywZUfDrt1/Trafikmutyi_trafik_Fidesz_gif_mozgokep_Nemzeti_Dohanybolt_lopas_rosszkifogas.gif

Dolgozz magyar, s ne legyen gondod pénzre.
Más költi el? - Nem baj, ne is vedd észre!
Mert vannak, akik kedvük szerint szórják.
Velük, hát jobban teljesít az ország.
Stadion kell, mert cirkusz kell a népnek,
és futballisták, kik mások nyakán élnek.
Fizesd meg jól, mert értéket teremthet,
- miattuk sír és nem lát mást a nemzet.
A nép senyved, mert labdába se rúghat,
Jövője nincs, nem ismeri a múltat.
Kenyér és cirkusz mindig kell a népnek?
S olyanok esznek, kik egyébként henyélnek.
A cirkusz sem nyújt örömöt a mában:
Megint kikaptunk, kint Romániában.
(Aranyosi Ervin)
totya54
2013-09-14 08:35:06
totya54
2013-09-14 07:38:18
Sziasztok! VERTÉK SZÉT MEG VILÁGHÍRŰ GÉP ELEKTRONIKAI IPARUNKAT!!! MELY TELJES FOGLALKOZTATÁST BIZTOSÍTÓT A DOLGOZÓ MAGYAR NÉP SZÁMÁRA ÉS EMBERI MEGÉLHETÉST BELE ÉRTVE SZÓRAKOZÁST NYARALÁST IS MELY MANAPSÁG A MUNKÁS OSZTÁLYNAK NEM ADATIK MEG!!!
Fidesz oligarcháknál ez a bevált szokás nemsokára csak rab közhasznú munkást és közmunkásokat fognak alkalmazni!!! Arra megy ki az egész Fidesz maffia mutyi hogy a dolgozó népet teljes rabszolgaságba terelje!!! Kiszolgáltatva külföldi és hazai zsidó maffia kénye kedvére!!!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=592523987456447&set=a.135312323177618.12073.119056498136534&type=1&theater
Fénykép
Idővonalra feltöltött fényképek
A trafikmutyi egyik legnagyobb nyertese olyan ügyetlenül kezdett a trafikbiznisz...VERTÉK SZÉT MEG VILÁGHÍRŰ GÉP ELEKTRONIKAI IPARUNKAT!!! MELY TELJES FOGLALKOZTATÁST BIZTOSÍTÓT A DOLGOZÓ MAGYAR NÉP SZÁMÁRA ÉS EMBERI MEGÉLHETÉST BELE ÉRTVE SZÓRAKOZÁST NYARALÁST IS MELY MANAPSÁG A MUNKÁS OSZTÁLYNAK NEM ADATIK MEG!!!
Fidesz oligarcháknál ez a bevált szokás nemsokára csak rab közhasznú munkást és közmunkásokat fognak alkalmazni!!! Arra megy ki az egész Fidesz maffia mutyi hogy a dolgozó népet teljes rabszolgaságba terelje!!! Kiszolgáltatva külföldi és hazai zsidó maffia kénye kedvére!!!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=592523987456447&set=a.135312323177618.12073.119056498136534&type=1&theater
Fénykép
Idővonalra feltöltött fényképek
A trafikmutyi egyik legnagyobb nyertese olyan ügyetlenül kezdett a trafikbiznisz...
Tovább

Tovább
Topi
2013-09-13 18:48:43
Egy kis érdekesség: http://matula.hu/izsdb/
Topi
2013-09-13 17:33:15
A nagy humbug folytatódik

Tegnapi napon megküldött „Ez meggondolandó” tájékoztatásom után számos válasz érkezett hozzám, melyből az egyiket az alábbi mondatokkal fejezte be kedves levelezőm:
----------------------------------------

Tehát szerintem engedje meg Léhmann Úr, hogy így fejezzem ki magam, de: Nem szabad elgondolkodni ezen a megoldáson.

Mint ahogyan azon sem, hogy eladjuk a lakásunkat az államnak. Az adásvételi szerződés pillanatában az állam kihúzott a zsebünkből mindenünket. (az én esetemben ~15M) Mindent

Hiszen mindent elveszítünk. Ezt is tudják a "nagyok" nagyon jól, hogy mikor kell időzíteni, hiszen sokan ha nem adják el a lakásukat/házukat az utcára kerülhetnek vagy éhen halhatnak, vagy még rosszabb.

Az egyik beosztottam nem rég vetett véget az életének saját kezével. A biztonsági kamerákon utólag amikor megnéztük, hogy hogyan történt az eset, végig kellet néznem ahogyan megírta a búcsúlevelét, miközben többször is elsírta magát, és ahogyan kereste a legmegfelelőbb helyet és alkalmat arra, hogy fölkösse magát az alagsori fűtéscsövekre. A búcsúlévelében a megoldhatatlannak vélt hiteleit írta indoknak. Tudjuk nagyon jól, hogy ez nem megoldás, de sajnos ott, akkor, abban a helyzetben Ő máshogyan gondolta.

Léhmann Úr, eddig egy megoldás sem a hitelesek érdekét nézte (végtörlesztés, forint átváltás, árfolyamrögzítés, eszközkezelőnek való eladás) nem lehet igazi megoldást találni?
Előre is köszönöm válaszát!

-----------------------
Ezt megelőzően pedig az MTI az alábbi tájékoztatást adta közre:
Civilek egyeztetnének a Bankszövetséggel

· MTI

2013. szeptember 12., csütörtök 11:08 |

Címkék
devizahitel, bankszövetség, doubravszky györgy

Egyeztetést kezdeményeznek a devizahiteleseket képviselő civil szervezetek a Magyar Bankszövetséggel, hogy november elsejéig közösen találjanak megoldást a devizahitelek kivezetésére. Az egyesületek a folyamatban lévő végrehajtási eljárások felfüggesztését kérik a bankoktól.
A pénzügyi jogok biztosa csütörtökön közleményt adott ki arról, hogy a devizahiteleseket képviselő civil szervezetek készek tárgyalóasztalhoz ülni a Magyar Bankszövetséggel annak érdekében, hogy a kormányzat által meghatározott időpontig, azaz november elsejéig közösen találjanak megoldást a devizahitelezés hazai pénzügyi rendszerből való kivezetésére.

Doubravszky György a devizahitelesek érdekeit képviselő szervezetek felkérésére közölte: a párbeszédet felajánló, a devizahiteleseket képviselő civil szervezetek, a Hiteles Mozgalom; a Hiteles ügyvéd; az Otthonvédelmi Tanács; a PITEE; valamint a Széchenyi Hitelszövetség képviselői egyetértenek abban, hogy csak nyitott kezdeményezéssel lehet érdemben képviselni a hitelesek érdekeit, vagyis várják további civil szervezetek csatlakozását.

A devizahiteleseket képviselő civilek Doubravszky Györgyöt, a pénzügyi jogok biztosát kérik fel a felek közötti közvetítésre a tárgyalások megkezdéséig.

"A civilek üdvözlik a kormányzat és a Fidesz arra irányuló határozott szándékát, hogy az érintettek a lehető legrövidebb időn belül találjanak végleges megoldást a súlyos, százezrek egzisztenciáját fenyegető devizahitelezés problémájára.

Különösen fontosnak és előremutatónak tartják azt a Rogán Antal frakcióvezető és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által egybehangzóan megfogalmazott igényt, hogy a deviza alapú hiteleket folyósító pénzintézetek elsőként a devizahiteles ügyfeleikkel tárgyaljanak a lehetséges megoldási javaslatokról" - olvasható a közleményben.
----------------------------

Ebből az MTI közleményből megtudhattuk azt, hogy a devizahiteleseket képviselő civil szervezetek, vagy a Bankszövetség még nem talált megoldást a devizahitelek kivezetésére, ezért indítványozzák azt, hogy közösen találjanak megoldást.

Arra a devizahitelre keresnek megoldást, ami nem létezik, soha nem is volt, csupán devizában nyilvántartott forinthitel. Ebből következően a devizahiteleseket képviselő civil szervezeteknek fogalmuk sincs arról, hogy mire akarnak megoldást keresni, de bíznak abban, hogy a Bankszövetséggel együtt megoldják a nem létezőt.

Ebből az MTI Közleményből megtudhatjuk azt is, hogy a devizahitelesek érdekeit képviselő szervezetek –

Hiteles Mozgalom; a Hiteles ügyvéd; az Otthonvédelmi Tanács; a PITEE; valamint a Széchenyi Hitelszövetség –felkérték Doubravszky Györgyöt annak közlésére, hogy várják további civil szervezetek csatlakozását.

Ennek a közlésnek értelme nyilvánvalóan az, hogy a felsoroltakon kívül tevékenykedő minden civil szervezet felejtse el eddigi álláspontját, bankokkal szembeni követelésüket, hanem a közösbe tömörülve tegyenek közösen olyan javaslatokat, amiket a Bankszövetség elfogad.

Ebből az MTI Közleményből megtudhatjuk azt is, hogy a Bankszövetség a civilekkel csak közvetítőn keresztül hajlandó egyeztetni, és a devizahiteleseket képviselő civilek Doubravszky Györgyöt, a Pénzügyi Jogok Biztosát kérték fel a közvetítésre.

Ennek a közlésnek értelme szerint az a Doubravszky György Pénzügyi Jogok Biztosa képviseli a devizahiteleseket képviselő civileket, akit az alábbi, 2012. évi CLXXXVI. törvényben olvasható törvényhelyre tekintettel Matolcsy György gazdasági miniszterként 2012. december 22-én nevezett ki:

42. § (1) A pénzügyi jogok biztosát a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter nevezi ki határozatlan időre, menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

(2) A pénzügyi jogok biztosának a megbízása megszűnik:

a) a lemondásával,

b) a felmentésével, …..

Az a Matolcsy György nevezte ki a devizahiteleseket képviselő civilek közvetítésére felkért Doubravszky Györgyöt, akinek immár a Nemzeti Bank Elnökeként Patai Mihály Bankszövetségei Elnök dörgedelmes intelmeire és közöttük történt magánbeszélgetésre tekintettel a nemzettragédiával kapcsolatosan alábbi a véleménye:

„Matolcsy is belátja, hogy képtelenség

Patai Mihály azt mondta, keddi magánbeszélgetésükben maga Matolcsy György jegybankelnök is megerősítette: nem gondolja azt, hogy néhány hét alatt 12 milliárd svájci franknyi konverziót végre lehet hajtani.

Ez Patai szerint is veszélyes gondolat, ebbe belerokkanna a bankszektor, Magyarország ezzel a gazdasági erővel nem tud néhány hónap alatt 12 milliárd svájci franknyi pénzt konvertálni, "ez túl nagy falat nekünk, még a németeknek, vagy az olaszoknak is az lenne". A bankszektorban pedig csak két bank maradna, amely kibírná tőkével, a többit fel kellene tőkésíteni, véli a Bankszövetség elnöke.

-----------------------

Itt tartunk. A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint az áruló fogalma a következő:

„Aki elárult valakit, vagy valamely ügyet.”

A hazaárulás fogalma pedig a következő: „A haza iránti köteles hűség megszegése, a haza elleni árulás”

------------------------

Javaslom az érintetteknek azt, hogy Gyóni Géza „Csak egy éjszakára…” című versének alábbi részét úgy olvassák el, hogy az egyetlen éjszaka legyen egy év és az adósok üzenik nekik, nem a fronton lévők:

„Küldjétek el őket csak egy éjszakára,

Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára.

Csak egy éjszakára:

Hogy bújnának össze megrémülve, fázva;

Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;

Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,

Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak

Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!

Hogy esküdne mind-mind,

S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,

Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent:

Magyar vérem ellen soha-soha többet!

– Csak egy éjszakára küldjétek el őket.”Egyébként pedig az a hétszáz ügyfelem, akiket képviselek perben köszönik szépen a miniszteri biztos úrnak közvetítői szándékát, de mivel már van képviselőjük, nem kérnek belőle. Nevükben ha lehet a Bankszövetséggel ne tárgyaljon.

Siófokon 2013. szeptember 13. napján.

Léhmann György
HunorMagor
2013-09-13 12:24:45
Kedves Tamás ! Igazi hát társ kívánok lenni az Ön, és minden igaz jó Magyar testvérem számára. A Jó Isten engem, úgy segéljen !
Topi
2013-09-13 09:56:30
Szentek és ereklyék

Sosem voltam nagy rajongója a keresztény hagyományoknak, kiváltképp a szertartásokat, kegytárgyakat tartottam feleslegesnek, de ez a véleményem jelentősen átalakult két hete egy élménysorozat után.
Amikor Szombathely-Sopron-Győr vonalon tartottam önismereti előadásokat, igen érdekes spirituális tapasztalataim voltak Szombathelyen és Győrött.
Szombathelyen a Martineum egyházi intézmény kollégiumában szálltam meg, amely a Savarián keresztül húzódó Szent Márton zarándokút egyik pontja is egyben. Erről az udvaron elhelyezett információs táblácskákról értesültem, valamint arról, hogy Szent Márton Savaria szülötte volt, innen került a franciaországi Toursba, ahol püspökként élt, majd isz. 397-ben az Úrhoz távozott.
Ennyit tömören a történelmi tényekről, amelyekből engem semmi nem érintett meg, viszont jó ötletnek tartottam, hogy mivel amúgy is átmegyek a belvároson, miért ne mennék ezen a zarándokúton! http://api.ning.com/files/bH3TtQwMlzcF4AJsEwhnfbjuvpUFFSAGOwITyIDqxjhtfKv-HvfOCG-Lvu8McDzMX*DC2TFjATvWyiRbryLFx2em*4pc7HDF/martonherma.JPG

Szent Márton

El is indultam reggel és még alig mentem pár saroknyit, amikor megéreztem egy energiát a térben, amelyik rátelepszik a városra és közben erőteljesen nyitja a koronacsakrámat is.
Figyelek, gondolkodok: Vajon ez a város energiája lenne? Vagy lehet, hogy Szent Mártoné? Tegnap még nem éreztem vagy csak nem tűnt fel eddig?
Egyelőre nem volt válasz, de éreztem egy belső indíttatást, hogy a következő kereszteződésnél ne jobbra tartsak a központ felé, hanem kanyarodjak balra. Meg is láttam nemsokára egy hatalmas templomot, - erről később kiderült, hogy ez a szombathelyi székesegyház - amely mágnesként vonzott magához. Ahogy közeledtem felé, egyre erősebben érztem azt a bizonyos energiát, így nem volt kétséges, hogy bemegyek, utánajárok mi is ez?!
Ahogy beléptem a székesegyházba, majd hanyatt vágott az energia, le is ültem az üvegfalon kívüli lócára. Itt meditáltam fél órát, engedtem magamba az erőt, amelyről itt már bizton tudtam, hogy ez Szent Márton energiája. Töltöttem magam, kapcsolódtam Mártonhoz, befogadtam az Ő lényét magamba.
Közben egy hölgy, aki a virágokat rendezgette és a templomot felügyelte, beinvitált, így már lehetőségem nyílt leülni Szent Márton hermája (ereklyetartó szobor) elé is.
Eszméletlenül erősnek éltem meg az energiát, ami a herma környékéről sugárzott, teljesen magával ragadott, a csakrasoromat totál kinyitotta és egymás után kerültem bele abszolút állapotok sorába.
Életem egyik legfelemelőbb, legszentségesebb élményeinek egyike volt az itt eltöltött 3 óra.
Miközben az energia áradt és én szárnyaltam, olyan történeteket, képeket is láttam, amelyekkel mélyebb bepillantást nyertem Márton életébe, a római kor és a középkor világába, az emberek hétköznapjaiba, valamint az egyház fejlődésébe, társadalmi és politikai szerepébe. A mini történelemóra és spirituális élmény végeztével lassan nekem is mennem kellett, de megfogadtam, hogy ide még visszajövök. http://api.ning.com/files/bH3TtQwMlzeiyUtybivk6U0oWMszBWoYNaZYeVt0VafikyJAOv0IOoFVChWdjy-eDBtz69b08HllWeLZ-uZjGaczfwTgf2wk/laszloherma.jpg

Szent László

Másnap Győrben volt pár szabad órám, így ott is meglátogattam a székesegyházat, ahol Szent László hermáját őrzik, benne László koponyacsontjával.
Az élmény itt is lehengerlő volt, a majdnem ugyanolyan tiszta energia itt is magával ragadott, éreztem benne a harcos erejét, az ország irányítót. Itt is kaptam kisebb tanításokat az életemre, majd jött a templomszolga és kitessékelt, mert zárnia kellett az épületet.
Másnap hazafelé ismét meglátogattam Szent Mártont Szombathelyen, valamint azóta még két szent ereklyéjénél is volt szerencsém meditálni, Szent Eufrozinánál Porecben és Boldog Gizellánál Veszprémben.
Következtetések

Mint írtam, a tapasztalatok hatására megváltozott a véleményem a szertartásokról, ereklyékről és az egész egyházi jelenlétről a világon:
Az ereklyék igen nagy erőket hordoznak, közvetítenek, vagy talán úgy még pontosabb a megfogalmazás, hogy egy kaput nyitnak odaátra, ahol végtelen a szeretet, a bölcsesség és az energia.
A szent vagy a szentté avatott, de a szentséget még maradéktalanul nem megvalósított lényétől, tisztaságától függ, hogy mekkora ez a kapu, mennyire szűri meg vagy hagyja tisztán áttörni az energiát, tudást, szeretetet odaátról.
Ezekkel az erőkkel valóban lehet imádkozni, gyógyulni, akár kívánságokat is teljesítenek, de nem ez az elsődleges rendeltetésük!!! Ezek ugyanis mind a kikerülései a tudatos probléma megoldásnak: Önmagunk felvállalásának, megismerésének, elfogadásának, vagyis a tudatos fejlődésnek.
Valódi megoldást az adhat, ha fejlődünk, tudatosodunk és ehhez ezek a szentektől származó ereklyékből fakadó erők, energiák, információ áramlások tökéletes tanítók lehetnek.
Sokszor panaszkodunk, hogy bezzeg nálunk nem rohangálnak szentek, megvilágosodottak (vagy csak nem ismerjük fel őket!), mint ahogy Indiában (feltételezzük legalábbis).
Nem, nem rohangálnak, de az isteni források bent vannak a templomainkban, csak be kell menni, megkeresni ezeket és rájuk kapcsolódni! Máris érezni fogjuk, ahogy közvetlenül elindul az energia áramlás, benne a tanításokkal, tudatossággal, bölcsességgel.

http://www.youtube.com/watch?v=9hsDusqmLtU&feature=youtu.be
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.