Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Lehel
2013-09-25 21:38:09
Topi
2013-09-25 20:59:41
A MI HIMNUSZUNK MÁS , MINT A TÖBBI ...

A Himnuszról:


187 éves Nemzeti HIMNUSZUNK

187 éve, 1823. január 22.-én írta le Kölcsey Ferenc Himnuszunk szövegét szatmárcsekei magányában. Erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette meg.

Gyönyörű költői mű e 64 sor.

A tudós irodalomtörténészek azonban nem túl gyakran emlegetik, hogy valójában miért is más ez, mint sok európai ország himnusza.

Mindjárt válaszolok rá - három példával is:

A németek például a Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt kezdetű szöveget ma már nem éneklik. A második világháború után - mondjuk így - a győztes Európa tiltakozott e megfogalmazás ellen, mert e szöveg ugyebár annyit jelent, hogy Németország mindenek feletti, mindenek felett áll - az egész világon. Megmaradt Haydn gyönyörű zenéje és ma, az eredeti himnusz-vers harmadik szakaszát éneklik a németek. - Bármily hihetetlen is, de csak 1991 óta.

A Szovjetunió himnusza a soha nem létező szabadságot az emberiség legnagyobb pusztítóit, Lenint és Sztálin éltette évtizedeken át. A mostani Oroszországnak - mondjuk így a jogutódnak - csupán 10 esztendős a himnusza.

A franciáké, az úgynevezett La Marseillaise - a vérben álló harcról szól és fegyverbe hív.

E rövidke európai példákat csak azért hoztam ide, hogy lássuk a legfontosabbat. Azt ugyanis, hogy a mi Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót, nem himnusza még a honszerző Árpádnak sem, az ország építő IV. Bélának úgyszintén nem, de még a diadalt diadalra halmozó Mátyást sem dicsőíti. A mi Himnuszunk az évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett nép IMÁDSÁGA a mi megtartó Istenünkhöz. Az irodalom tudós művelői tehát gyakran felejtik el - így emlegetni e csodálatos 64 sort. Tehát, hogy ez egy KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG: Isten áldd meg a magyart!

Amíg nem volt Kölcsey Himnusza, addig is volt a magyarságnak összetartó, kollektív imádsága, a nép ajkán őrzött énekekkel. Nem minden időszakban, nem mindig azonos belső erővel, hiszen pl. az elmúlt század diktatúrái / 1919-re gondolok és az 55 évig tartó magyar bolsevizmusra / tűzzel-vassal irtottak mindent, ami nem a parancsszó ideológiája szerint született. De mondom: voltak a nép ajkán őrzött énekek, pl. a Boldogasszony Anyánk, a Csíksomlyói Szűz Mária (A székelyek régi nemzeti imádsága), később a Székely Himnusz / ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk /, a reformátusok 90-ik zsoltára: "Te benned bíztuk eleitől fogva", vagy az evangélikusok "Erős vár a mi Istenünk" kezdetű Luther éneke.

Tehát mindig az Isten segítségét, áldását kértük harcaink elcsüggedésünk, elnyomatásaink nehéz éveiben, vagy balsors tépte évtizedeink alatt.

Ilyen Himnuszt tehát egyetlen európai nép sem mondhat magáénak, mint amilyet nekünk hagyott örökül a 33 éves Kölcsey, a szatmárcsekei szoba csendjében. A Nemzeti Múzeumban őrzött kéziratban csak egy-egy parányi javítás látható, tehát szinte ömlött a tolla alól e felséges 64 sor.

Sajnos mindmáig nem védi az Alkotmány nemzeti imádságunkat, pedig rátört a sorokra maga Rákosi is az 5o-es évek elején mondván: az mégsem lehet, hogy a dolgozó nép Himnusza, vagy bármely ünnepség az Isten nevével kezdődjön. Alattomos terve céljából magához kérette Kodály Zoltánt azzal a felszólítással, hogy írjon másikat, a szocializmushoz illőt. Kodály rövid választ adott az élet és halál diktátorának. Ezt mondta: Jó a régi. Kodály a fejével játszott ebben a percben, de akkor Ő már Kodály Zoltán volt, a magyar zenekultúra és művelődés világszerte megkérdőjelezhetetlen tekintélye.

Rákosi nem nyugodott. Illyés Gyulát is magához intette, aki akkor a költészet, a haladó magyar gondolkodás legnagyobb vezéreként volt számon tartva itthon is, külhonban is, különösen Franciaországban. Írjon egy új Himnusz szöveget, mondta Rákosi, majd keresünk hozzá zeneszerzőt. A felszólításra Illyés ennyit válaszolt csupán: meg van az már írva.

Miért fontos ma, hogy a hamar árvaságra jutó, betegségekkel küzdő, Kölcsey mit hagyott ránk e nemzeti imában?

Azért fontos, mert a Himnusz megírásának napját január 22.-ét 1989 óta a Magyar Kultúra Napjának mondjuk ugyan - ám a magyar művészetek, a kultúra a szemünk előtt silányul el vagy hever romokban.

Ez az állapot kiállásra, kitartásra, s ha kell kiáltásra kell, hogy kényszerítsen minden jóérzésű, gondolkodó embert, a magyar értelmiséget pedig kötelezően.

Mert látható módon megszűnt a tudás, a kultúra, az ifjúság oktatása és az Istenhit közötti sok évszázados, megbonthatatlan egység. Ez, amit mondok nem vallási, és még kevésbé templomi kérdés. Mert ott, ahol az iskolaügy, tehát a jövő nemzedékének oktatása, nevelése csak tantervi, tantermi feladat vagy egyszerűen csak munka vagy pénzkérdés - ott ezt az első számú nemzeti feladatot - elárulták!

OTT, ahol nem a magyar nyelv és történelem a legfontosabb tárgy, ott a jövő sírját ássák a nemzetoktatást eláruló politikusok.

OTT, ahol iskolákat zárnak be, vagy síneket szednek fel politikai parancsra - mindegy, hogy milyen indokkal - ott, azokon a helyeken temetők lesznek. Ha hagyjuk.

OTT, ahol oly módon bomlik fel rend, hogy tanárverést látunk a képernyőn, ott, a kisebbség törvénytelensége tobzódik a többség felett egy - állítólagos jogállamban. Olyan kisebbségé, amely a Kárpát-medencében az elmúlt 6 évszázad alatt nemhogy egy templomot vagy iskolát, de még egy önsegélyező alapítványt sem tudott létrehozni magának, legjobb szándékú vezetőinek erőfeszítésével sem.

OTT, ahol egy Magyar Bálint nevű, magát a kultúra és oktatás miniszterének mondó ember kijelentheti, hogy nem a tudás az elsőrendűen fontos az iskolákban, hanem valamiféle reformanyag ilyen-olyan elsajátítása - ott a szellemi rókák garázdálkodnak a nemzet udvarán

OTT, ahol a kabaréban téma lehet az úgynevezett buta paraszt - nénikének öltözött férfiként - ott ország-idegenek uralják a televízió és rádió stúdióit. Akik e hazában nyilvánvalóan, nem érzik jól magukat Ezt a gyalázatot nem követhetnék el büntetés nélkül egyetlen európai országban sem. Hogy ugyanis ostoba közröhej tárgyává tegyék az ország egyik nemzetmegtartó erejét, a parasztságot.

OTT, ahol a tovább tanuló gyerek miatt a családoktól elvesznek és nem adnak nekik, ott szellemi tolvajok járkálnak közöttünk és a társadalom legfontosabb sejtje a család ellen intéznek, előre megfontolt, sátáni támadást.

OTT, ahol az emelkedő árak ellenére - lassan SEM tud szaporodni a családi könyvtár - csak és kizárólag a CD-k és DVD-k - ott már a globalizmus ütött tanyát. És úgy lesz, miként a globalisták szeretnék: lassan elvész a Pál utcai fiúk, a Robinson, Fekete István Tüskevára, Vörösmarty, Petőfi, Kölcsey, Arany költészete, Jókai száz meg száz felejthetetlen hőse. Ott apránként le lehet majd tagadni Móricz Zsigmondot, s hogy egyáltalán élt Gyóni Géza, Nagy László, Illyés Gyula, Sütő András, Német László vagy Kányádi Sándor.

OTT, ahol az orvost, a rendőrt, a papot az éppen uralkodó hatalom nem fizeti meg kellő megbecsülés mellett ott a nemzetet a tekintélynélküliség barbár útjára akarják lökni.

És cselédsorba a 21.-ik században.

Wass Albert írja: "aki bántja a magyart, Téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Mert bármelyik magyar vesztesége - a Te veszteséged is."

Mert, ha nem így tesszük, úgy némaságunkkal és bénaságunkkal hitelessé tesszük valamennyi, galád mozdulatukat.

A Magyar Kultúra Napján, csodálatos nemzeti közbenjáró imádságunk születésének évfordulóján tehát szomorúsággal kell megállapítanunk, hogy:

Magyarország bajban van!

S legelsőül azért, mert 93 ezer négyzetkilométeres ország az egyetlen a világon, amely saját országával van körülvéve.

Magyarországot - viharos, ám gyönyörű történelmével, máig példát adó kultúrájával, évszázadok óta a mai napig csodált művészetével - a jövő magyar generációjának kell átadnunk.

Mert Magyarországot, a mi Hazánkat, csupán megőrzésre kaptuk elődeinktől.

Magyarországot tehát meg kell menteni!

Kölcsey szavaival kérjük ezt, Himnuszunk utolsó versszakával:

Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart tengerén kínjának,
Balsors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt.

http://api.ning.com/files/-wPbKS8JJ3Hh4uPEb5FxqUIH*zVx2x1XQb*TMV21Y4NTjQxJpA0KCCqsNBDMXjodHx2sYw0Q7Ei3G6UYaWXPcwnZ-PhLJw5Y/noname.png
http://prohungarianemzetiportal.ning.com/forum/attachment/download?id=6573332%3AUploadedFile%3A36736
Kis Tibor
2013-09-25 20:44:02
Kedves székelyföldi,
azért ez a Vona Gábor nyilatkozat vet fel kérdéseket:
- a Hazánkban működő multik mögött teljes egészében ugyanaz a zsidó tulajdonosi kör áll. Jellemző a közvetlen izraeli kötődés is. Ezekkel szerintem nem szabadna stratégiai szerződéseket kötni. Ellenkezőleg sok iparágból ( pld élelmiszergazdaság) ki is tiltanám a multikat.
- a stratégiai szerződések elfogadása, a gyarmati lét elfogadássát jelenti, Vona ezeket elfogadja, abból indul ki, hogy ezek finomítása szükséges.
( a legutobbi példa talán a gyógyszeripari stratégiai szerződés a haifai teva multival, és világosan látszik, hogy a magyar tulajdonú patikák ellen irányul.) Ez kell nekünk?
- a másik a 80 % , miért annyi?, a magyar adottságolat ismerve, a világ leggazdagabb országa vagyunk, és polgárainak életszínvonala az elsők közötti lehetne.
Ehhez a gyarmati létet kell megszűntetnünk, Vona még a célok szintjén sem a lényegről beszél, hanem csak finomítgatni akar, A magát nemzeti és radikálisnak tartó párt vezetőjétől én többet várok.

üdv Tibor
Kis Tibor
2013-09-25 13:57:56
totya54
2013-09-24 21:34:58
Sziasztok! Jövőre minden igaz Magyarnak ajánlom én nagyon élveztem : http://www.youtube.com/watch?v=PKQmxQicBlQ
HunorMagor
2013-09-24 14:31:57
Hál Istennek, nem voltam soha a Hit gyülekezetében, az utcán találkoztam hit gyülisekkel akik hívtak hogy menjek el közéjük, de olyan rettegés fogott el tőlük, amit nem tudtam meg magyarázni, a hatása alatt voltam egész nap. Lehet, hogy önöknek idegenül hangzik, de én a Jó Isten figyelmeztetésére nem voltam, soha a hit gyüliben. Nem mondta azt, hogy miért ne menjek közéjük de nyomatékosan óvott attól, hogy oda menjek. Bizony sokszor kaptam invitálást amikor össze futottam az egyedeikkel, de soha nem voltam közöttük. A mai ismeretekkel rendelkezve, nem is csodálom. Olyan történt, hogy néhány alkalommal imát kértem tőlük, mert a munkahelyi kolléga panaszolta, hogy a család tagja beteg és én szerettem volna ha meg gyógyulna a hozzátartozója.
totya54
2013-09-24 14:12:13
Sziasztok! Egy kis érdekesség a Mongolokról: http://www.youtube.com/watch?v=5wwvPLPntZk
HunorMagor
2013-09-24 03:12:36
Borsodi
2013-09-23 22:02:15
1998-ban: Pusztai Árpád biokémikus a GMO veszélyeire hívta fel a figyelmet , az állásába került (britt? egyetem), és a média "mellőzte".

2010-ben magyarul adtak ki könyvet: Venetianer Pál az "MTA rendes tagja" a GMO előnyeit ecseteli.

2013: Monsanto magyarországi alkalmazottakat keres:
"Termékeink (kukorica és repce) vetőmag értékesítésének támogatása, konkurencia elemzése.Meglévő és új ügyfelek szakmai támogatása.Specifikus kísérletek beállítása, kísérletek követése.Kísérletek kiértékelése, eredmények értékelése kommunikációja a termelők felé"..

Mintha itt is átvertek volna minket, hogy nem lehet GMO-s növényeket termeszteni! Mégis kiknek árulják a Monsanto magyarországi értékesítői a Monsanto GMO-s termékeket???!!!!

(Google keresés: Monsanto állás.)
Lehel
2013-09-23 19:47:10
Kedves Benedek !
Az hogy időnként a kocsiban bekapcsolom a rádiót, az még nem jelenti azt, hogy nem látnám, mi történik körülöttünk.
Évente 70-80 ezer Km megtétele alatt elég sok mindent látok Itthon, főleg, hogy általában " hétköznapi emberekkel " érintkezek...
Szomorúan látom a változást ezekben a körökben is immár 30 éve.
Kedves Sári !
Nincs olyan vizsgálathoz kötve a bankok eljárása,amely revidiálná követelésüket annak megfelelően, hogy meg történt e a tőke megfizetése.
A befizetésekből "jogosultak" először a költségeket levonni.
Mivel önkényesen növelhették a "költségtérítést" és a befizetéseket erre számolták el, nem pedig a tőke csökkentésére.
Ezért , attól, hogy már többet is befizettek, mitn a felvett hitel, még mindíg akár a teljes tőke összegét is tartozásként kezelték és visszaélve a zálogjoggal, el is vehették az ingatlant.
Topi
2013-09-23 11:56:09
Országrontó, haza- és nemzetáruló bitangjaink minden kétséget kizáróan a
vesztünket akarják. Forgatókönyvük sokszínű; nagy valószínűséggel szerepel
benne egy általános elégedetlenség kivindikálása, majd ennek brutális
vérbefojtása. Minden intézkedésükkel irtanak minket, magyarokat. A teljesség
igény nélkül ide kell érteni a kötelező védőoltásokat, a káliummal mérgezett
konyhasót, a mérgező ételadalékokat, a mesterségesen gerjesztett
munkanélküliséget, a devizahitelek csapdájába csalt milliók teljes
ellehetetlenítését, a levegőből ránk permetezett mérgeket, mintha kártékony
férgek lennénk, lásd Chemtrails, azaz vegyi-csíkokat. Nincs a
költségvetésnek pénze semmire, ami enyhíteni tudná a lakosság egyre növekvő
nyomorúságát. Pénz csak gigaberuházásokra van, az is csak azért, mert ott
lehet hatalmas pénzeket lenyúlni. A magyarok számára egyre nagyobb iramban
teszik fizetőssé a tanulást is. Ez mind vérlázító. Ám amit az alábbi képen
látható csodaszép egyedek elterveztek, attól megáll az ember esze! Hamarosan
eljön az idő, amikor a hányingert keltő ábrázatuk feletti kép figurái
megelevenednek. Isten se legyen velük irgalmas!


...jelenleg mintegy 20 ezer külföldi diák tanul Magyarországon, ezt a számot
tíz év alatt a háromszorosára szeretnék növelni. Országonként meghatározták,
hány diák költségeit finanszírozza a magyar állam. A program megismertetését
segíthetik a tiszteletbeli konzulok is - mondta.

További részletek: http://kuruc.info/r/2/117797/#ixzz2fEU2bejb
Kis Tibor
2013-09-22 23:53:53
A pénteki élő műsorral kapcsolatban szeretném világosan fogalmazva elmondani a véleményemet:
1, Az elhangzottak nem segítették, hanem inkább rontották a megoldás, azaz, az igazság megfogalmazását.
2, A probléma megfogalmazásánál, és a megoldás kialakításánál alapvető kérdés, hogy a szerződéskötéseket bűncselekményként értelmezzük-e?
- az igen válasz kimondásában, éppen a Kásler Árpád munkássága tárt fel, és fogalmazott meg megalapozott bizonyítékokat.
- azok a személyek, szervezetek akik a kérdésre nemleges, vagy nem egyértelmű választ adnak,,csak "mismásolnak", valójában nem az igazság érvényesülését képviselik.
- a műsorban hallottak alapján állapítom meg, hogy a tipikus kazár probléma "mószerelés" zajlott. A Kásler ténymegállapításai, az igazság kimondása ebben a közegben nem érvényesülhettek. A legkirívóbb, a pénzügyi biztos által képviseltek voltak. Mindannyiszor tettenérhető volt a félreértelmezés, a szerepzavar, a felelősség furcsa értelmezése, a megosztás szándéka. A végén ráadásként Ő fogalmazott meg feladatot, amiről eleve tudató, hogy értelmetlen, munkapocsékoló.
A másik két résztvevővel szemben sem alakult ki bennem pozitív vélemény. Nem igazán értem: mit, vagy kiket is képviselnek?
Kérem a Jóistent, nehogy kompetenciát szerezzenek a probléma megszűntetésében.
3,Ma már tudható, hogy a regnáló jogrendszer is biztosíthatná az igazságos megoldást. Eszerint:
- ezek búncselekmények, amelyeket megtervezetten, bűnszervezetben követtek el,
- a felelősők név szerint beazonosíthatóak, és felelősségre vonhatóak,
- kötelezhetőek az okozott károk teljes megtérítésére,
Tudható az is, hogy most már mindenhol, az Usában, az Eu-ban, és legutóbb Horvátországban is megkezdődött a felelőssére vonás és a kárrendezés.
Magyarország ebből a szempontból is kivétel, valóban bízonyítva, hogy nemhogy az igazságszolgáltatás, de már a jiogszolgáltatás sem működik.
4, Ezért az erőket most már az eredményt elérő ellenálási módozatok kialakítására kell koncentrálni.
Azt gondolom az Astoria demonstráció érdemes a tovább gondolásra.
A levélírást, a peticiózgatást ideje elfelejteni.Olyan ez mintha a baromfiudvarba beszabadult rókátol várnánk az igazságos megoldást.
Nincs értelme sem a politikai hatalomhoz, sem a bankkokhoz dörgölőzésnek.
Egy konkrét példával: komolyan gondolhatja bárki is, hogy a 2/3-s felhatalmazással bíró, ugyanakkor a problémában nyakig bűnős, és most még szabadlábon lévő miniszterelnöktől várható az igazság érvényre juttatása ? Amikor a Napnál is világosabb, hogy a "zavartalan" 2014-s választások érdekében folynak mindenféle kazár látszat ténykedések, és az hogy a magyar nép belepusztulhat egy szemernyit sem számít.
A "szegény" bankok panaszaira sem kell tekintettel lenni, a legjobb lenne ha valóban elhagynák az országot. Persze a felelősségrevonás, és a kárrendezést követően. Ez persze maguktól nem fog megtörténni. Látott már valaki menekülő medvét a mézesbödön mellől mert a bödön fedele rácsapodik a a tolvaj mancsára?

A végén a Káslernak is üzennék.
A munkássága eddig komoly, támogatandó. Mutatott egy lehetséges útat, amelyen eredményesen végig lehet és kell is menni, Ez fáradságos, sok munkát és áldozatot követel. Az út keskeny és veszélyekkel teli.Úgy látom Ő lehet az a személy, az egyik "magyar kos", aki végig mehet velünk magyarokkal ezen az úton.
Ez most még mindig csak egy lehetőség. Az viszont biztos, ha jottányit is letér az általa feltört útról, a bukása elkerülhetetlen és ez mindannyiunk bukását jelentené.
Sári
2013-09-22 15:28:00
Tud valaki példát arra, hogy 95 százalékban ki volt fizetve a kilakoltatott lakása? Nagyon érdekelne. Megnéztem 2x a Kásler müsort, ennél többet nem lehet elvárni olyan emberektől, akik nem szövetségesek, hanem ellenérdekeltek. Köszönjük Kubinyi úrnak, hogy létrehozta és mindenki láthatta, hogy nincs megoldás a jelenlegi keretek között. Vagy mindent megváltoztatunk, vagy a lassú változás, egyességkeresés következik.
Lehel
2013-09-22 12:37:01
Nem látom én azt, hogy olyan nagyon porladna kedves Benedek barátom !
Persze lehet hogy most Szíria esetében katonailag meghátrálnak, ugyanakkor ha a mi kis Hazánkat nézzük, bizony éppen hogy mi porladunk el, ha nem találunk ellenszert az élet ellenes paradigma leváltásához.
Pont ma reggel hallottam a kocsiban a Polgár üdvöskét, aki beszámolt nagyszerű sikereikről és arról, hogy Zsófika a Jueszben, amíg a harmadik leány Izraelben él, addig Ő itt... Miért is kellett kiüríteni a rengeteg magyarországi lakó ingatlant ?
Hol és ki fogja keresni azon százezrek emberi méltóságát, akik akár 95 % ban már ki is fizették lakásuk árát, mégis kitoloncolják... és NINCS HAZA, AMELY MEGVÉDENÉ ŐKET
Régi Jobbikos
2013-09-21 21:22:38
Benedeknek

A meglátásoddal egyetértek, ugyanakkor azt látnod kell, hogy mindenkiről negatív vélemény nem vezet sehova. Devizaügyben a kislépés, pl a kilakoltatás leállitása is nagy segitség a családoknak, és ezt ki lehet kényszeríteni, ha van párbeszéd.

Lisbetnek
Kár védened a komcsi kormányokat, mert azok a gyilkosok közvetlen megjelenítői. Egyik rossszabb, mint a másik, ebben igaza van Kubinyi úrnak, de azért az akasztósnál nincs rosszabb. Egyébként a lényeget tekintve ugyanaz, mindkettő globálszolga. Baki Gábor helyzetelemzése szerencsére nem a valóság, hanem a negatív részletek felnagyitása, ami figyelemfelhivásnak jó, de tudni kell helyén kezelni.
HunorMagor
2013-09-21 16:37:48
Lehel
2013-09-21 15:45:10
Kedves Régi Jobbikos !
Azt hiszem innen elég nehéz pozicionálni azt, hogy ki kiknek az oldalán áll,ugyanis minden személy esetében vannak kétségek.
Az én állításom, hogy minden állam és nép csak akkor lehet erős,ha összetart és védi egymást.
Amellett a mi esetünkben lehetséges egy történelmi küldetés is, de az viszont bizonyos,hogy ha a természettel ellentétes irányba haladunk, akkor a végső bukásunk nem lesz kétséges.
Mint már írtam, három fontos kérdés körben látok problémát, amik végül is egy kérdéskörbe is befoghatók.
A reálgazdaságból itt kaszinót csináltak - látszatra- amíg a mélyben ellenünk folytatott háború zajlik.
Nem hiszek abban, hogy a minibiztos a lakosság oldalán áll, mert akkor már régen megoldotta volna a problémát.
Hiszem, hogy egy paprikajancsi a megtévesztésünkre.
Dr Damm Andrea ha bankjogász, akkor miért lenne a bank ellen , ez illogokus, bár sok olyant mondott már előadásaiban, ami számomra szimpatikus, ugyanakkor nem lehet a saját kenyéradója ellensége,mert az kizárt.
A hitelszövetség elnökét nem ismerem, de ahogy éreztem, inkább megérteni próbálta a bankárokat,akik velünk ellenérdekeltek.

Kásler Árpádot tiszteltem, de az, amikor elismerte, hogy nem vitatták az átváltás tényét (az erre felszámított díj okán nyert pert ), de nem folytatta ott, hogy amennyiben a bankok átváltották folyósítás előtt a CHF-et, akkor annak birtokába visszakerültek, tehát nem merülhetett fel a hitelesre áthárítható CHF kintlevőség, sem kockázat a bank részére- ezek után nem tudom mit gondoljak...Minden bizonnyal politikai ambíciói vannak és ez egy vaskos probléma, amivel népszerűség is szerezhető...
Ha csak ezért lépett színra, az bizony nem megnyerő a számomra.
Ebben a demokráciának álcázott diktatúrában csak annak legyenek ilyen ambíciói, akik képesek gátat vetni a visszaélésnek, ami viszont ezen a jogrendszeren belül kétséges,tehát fel kell vetnie annak a problémakörét is, hogy az előző Alkotmány, és azt azt MEGTAGADÓ Új Alaptörvény micsoda jogbizonytalanságot okozott, ami okkal szolgál az Ősi Alkotmány szerinti igazságszolgáltatás VISSZA ÁLLÍTÁSÁhoz, ILLETVE A TOTÁLIS ELLENÁLLÁSHOZ.
Régi Jobbikos
2013-09-21 14:32:59
Benedek!

Nem hiszem, hogy Dohnált bántanod kell, jól látja a dolgot. Az, hogy leültek egy asztalhoz olyanok, akik nem egy csapatban játcanak, de még ellenségek is, az nagy szó. Alapvető nemzeti ügy a devizahitel rendezése, vagy sem? Ez itt a kérdés, és ebben kell megoldást találni.
Lehel
2013-09-21 14:18:18
Nem lehetséges olyan irányú szellemi fejlődés, amit gyakorlat nem támaszthat alá. A hithez kell a magtapasztalás. ez által képes újratermelődni a szellem is abba az irányba, amelyből nincsen kicsapolás,ugyanis egy adott (fizikai, szellemi ) teljesítménynél senki sem képes tartósan nagyobbat nyújtani.Namármost, ! ha ezen teljesítmény hozamát nem képes az egyén és a társadalom akkumulálni és hasznosítva újra befektetni (vagy rabolni hozzá ) , akkor ki fog merülni, ahogy az a gazdasági életben (bővített újratermelés ) is törvényszerű.
Lehel
2013-09-21 14:09:08
Kedves Benedek !
Sok probléma van a magyar emberek tudatával is, de az ALAPVETŐ PROBLÉMÁT A TERROR TŰRÉSÉBEN KELL KERESNÜNK.
A fennmaradásért és túlélésért végzett versenyben az, ha egy népnek nincsen állama, az egyén számára behozhatatlan hátránytjelent.
Ráadásul, ha a létező állam deklarálva az erőszak monopóliumhoz fűződő jogát , ezt az erőt a közérdek ellen használja fel, akkor már
a hazaárulás és terrorizmus működését kell felvetnünk, ami ellen mindenki egyénileg is köteles fellépni.
Sajnálatos , hogy az emberek elvesztették az önálló élethez szükséges tudást és eszközöket, sokan az öngondoskodás ígényét is, így kényszerítve vannak alapvető szükségleteik által, hogy igénybe vegyenek közösségi szolgáltatásokat, amiket viszont IDEGENEK URALNAK..
Ezért tették tönkre az összes magyar szolgáltatót ( amelyben nem tudott, vagy nem akart az idegen érdek saját részére csapot nyitni ) így azok, akik nem önellátók, bizony tömegesen fordulnak a multihoz, vagy az azokat kiszolgáló vállalkozásokhoz (mert nincs más, ami mennyiségi igényeiket ki tudná elégíteni)
aHOGY cHURCHILL MONDTA, MÉGSEM TŰRHETŐ, HOGY EGY NÉP ÚGY BOLDOGULJON, HOGY EGY FAJHOZ KAPCSOLÓDÓ CSOPORTOT KIREKESSZEN, ITT PONTOSAN AZ ELLENKEZŐJE TÖRTÉNIK, UGYANIS ÁLLAMI ERŐVEL VAN ELLEHETETLENÍTVE MINDEN, AMIHEZ NEM KAPCSOLÓDIK EGY BIZONYOS CSOPORT Anyagi ÉRDEKE.
Ilyen teherrel egy nép sem képes versenyt állni.

EZT KELL LÁTNI !
Ami ehhez az állapothoz vezetett és ami ezt biztosíytott fenntartani, az pedig a működő joggyakorlat, amelyben a magyar érdek , a magyar munka elveszít minden érdemesülést.
Szabad versenyes Kapitralizmust hirdetnek, de gazdasági terrorizmus működik állami segédlettel.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.