Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Takács
2013-12-15 19:28:58
Nem Benedek "színvonalú" károgásra vagyok kíváncsi hanem a KONKRÉT Pap Gábor által említett írásra ami alátámasztaná állítását!
Takács
2013-12-15 18:01:40
Muszáj megosztanom.................
Teljesen értetlenül állok Pap Gábor vádjával kapcsolatban.
A jobbikot illetve vezetőjét a habsburg restauráció előmozdításáért tevékenykedő álnemzeti pártként állítja be,vádolja.
Lehet hogy nem vagyok elég tájékozott,de nem jutott el hozzám olyan információ ami ezen vádat igazolná.Keresem a vádat "bizonyító" írást,eddig nem találtam,mindenesetre ha a jövőben a jobbik elnöke Pap Gábor vádját alátámasztóan fog nyilatkozni annak súlyos bizalomvesztés lesz az eredménye a nemzeti oldalon.
Bízom benne hogy a mégoly hiteles és művelt Pap Gábor is tévedhet,és ez esetben valamit félreértett,vagy olyannak tulajdonítja a habsburg restauráció előmozdításának szándékát akinek már nincs köze a jobbikhoz.

http://www.youtube.com/watch?v=lYZbNOcWnxw

1óra 3perctől hallgatható a vád.Aki tudja melyik írásra gondolt Pap Gábor légyszíves linkelje be,ha előbb megtalálja.Köszönöm!
Marcsi
2013-12-15 17:57:05
Hazatalálás Tárnokréti - Pap Gábor
Nagyon érdekes az egész előadás,de különösen 1-óra 02-perctől ahol a Jobbikról beszél.

https://www.youtube.com/watch?v=lYZbNOcWnxw
HunorMagor
2013-12-15 16:51:04
Kedves Magyar Testvérek ! Ki tudná számomra elérhetővé tenni Magyar nyelven, a Kincses barlang Szír ős iratot ? Ezen az oldalon természetesen.

Köszönöm !
Ajózsef
2013-12-15 16:10:38
Szabo Dezső - A végzet ellen:
részlet:
-...olyanok, akik faji, felekezeti, világnézeti vagy politikai téren irgalmatlanul kakaskodnak egymás ellen: egységesen együtt vannak azokban a rágalmakban, torzításban és hazugságokban, melyekkel tanításom elől el akarják lopni a lelkeket...
-Természetes ellenségeim voltak ebben a harcban azok a bármely vérű idegen szüretelők, akik egy hangos magyarkodás s megemésztő hazafiság hagyományos frázisaival ütik csapra a magyar vért.. Aztán a „reálpolitika” ügyesei, akik nemes liberalizmussal minden fajú, felekezetű és világnézetű kassza számára síkporral hintik a zsebüket. A szajha írók, akik hogy versikéjük, drámácskájuk vagy regénykéjük közönséghez és pénzhez juttassák: keritőül kaphatók a világ-lupanár[kupleráj] minden emberi fertelméhez. És a szerencsétlen középosztály velőtlen koncon feldresszírozott házikutyái...Hiszen ezer éven át oly pompában tudták a „magyar” hazafiságot megszervezni arra, hogy hontalanná tegye a magyarokat.
-De ezek az ellenfelek sokszor mégis áldás voltak.
-De a ,,híveim", a ,rajongóim", akiket az én gondolataim mozgatnak az üzlet vagy a tébolyda útján! Ezeket igazán nehéz elbírni. Az ellenséget mindig lehengereltem, de a „táborom” mindig megvert.
-Bizony: a nyomaimra futó apostolokat fájdalmas könnyűséggel lehet a bolondok és svihákok két hadosztályába beosztani. Legfennebb az okozhat egy kis zavart, hogy legtöbbje joggal sorozható be mindkét csoportba.
-Természetes és elkerülhetetlen: hogy aki üzleti okokért: holnapi mandátumért, pénzért vagy állásért szegődik bizonyos gondolatok kurjantói közé, meg is hamisítja azokat. Meghamisítja akkor is, ha nem akarja. Meghamisítja: úgy, hogy legtöbbször nem is tud róla. Piaci hangon ordít olyan dolgokat, melyeket halkan és nyugodtan kell elmondani. Brutálisan hadonászik akkor, mikor ezer emberi tekintetből kíméletesnek kellene lennie. Követelő és irgalmatlan olyan dolgokban, melyekben a magyarság szélesebb érdekei megalkuvást követelnek, és vígan megalkuszik ott, ahol egy jottát sem szabadna engedni. Mert minden mozdulásának és hangosságának célja az, hogy magára vonja a piac figyelmét, hogy a közvéleményt saját balekjává bódítsa, és olyan szelet csapjon maga körül, mely felsodorja őt a megáhított polcra. Az ilyen ember szükségszerűen igen alkalmas arra, hogy bármily gondolatot rövid idő alatt lejárasson.
Kell-é arra a véres, sáros és gyilkos komikumú példára hivatkoznom: ahogy a csaló kurzus elején minden idegen faj szemenszedett gyülevésze összeállt „magyar fajvédelmet” csinálni, hogy csírájában megölje a magyarság védekezésének minden kísérletét?...
Van aztán „híveim” közt egy harmadik, egy szép számú csoport, melyet nem lehet beosztani sem a bolondok, sem a svihákok hadseregébe. Ellenkezőleg: igen tehetséges, becsületes emberek, sőt: sok köztük az igen művelt és értékes elme. Ez a csoport a legnagyobb vereségem. Látnak mindent, amit mutatok, megértenek mindent, amit tanítok. Szeretik azt, amit szeretek, gyűlölik, amit gyűlölök és hisznek küldetésemben. És aztán?
És aztán: ha nagyon egyedül vannak, szobájuk zárt ajtaja mögött, este, és még nem gyújtották fel a villanyt: zsebükbe teszik a kezüketés ott ökölbe szorítják. És gondolnak egy kuruc-nagyot a gondolataim nyomán. Vagy ketten-hárman nagy óvatos összebújásban elsuttogják, hogy igazam van. Aztán élnek úgy, mintha semmit nem látnának, semmit nem értenének meg, semmit nem szeretnének és nem gyűlölnének. Mintha nem hinnének bennem. Nem kezdeményeznek, nem akarnak, nem fognak össze, nem védnek és nem istápolnak senkit és semmit.
-s mégis: magamnak is csodálatosan és érthetetlenül: hiszek. Hiszek minden vereség, minden zátonyra jutott hajóm után. A magyarság rá fog lépni az élet és fejlődés egyetlen útjára. Minden tünet odamutat, hogy a magyar faj most áll európai szerepének kezdetén. Es tényleg: a nyugodt és helyes történelmi szemlélet is azt mondja: nincs semmi ok a kétségbeesésre és megvan minden ok a reményre. Az Európába letelepülő magyarságot Szent István talán elkerülhetetlen, de irtózatos operációja annyira megbénította szervezete minden erejében, az új államiság, az új egyház s az európai élet követelményei annyira félretaposták az élet minden útjáról: hogy a hódító fajból voltaképpen meghódított lett. Úgy volt uralkodó faj,hogy állandóan idegen elemek uralkodtak rajta. Úgy volt övé az ország, hogy egész állami életünk arra volt jó: hogy őt termeljék ki az idegen kizsákmányolás szervezői. Idegen arisztokráciával, idegen papsággal, később a megemésztő idegen dinasztiával, és még később az idegen középosztállyal: mindig oly életet kellett élnie: melyet idegen organizmusok élettörvényei teremtek meg saját organikus céljaik életformájává.
...Nem is állítok ám én új igazságot fel — új és külön igazságot — a magyarság számára. Csak azt az igazságot követelem részére is, mely minden más fajnak kijár. Nem is kívánom, hogy más fajok életét sarcolja elnyomó uralmával. Csak azt akarom, hogy ne legyen más fajok kizsákmányolt hűbérese vagy balekja. Semmit nem követelek számára olyant, ami az egyetemes emberi igazság, a tudomány és a természet törvényei ellen volna. Csupán az a célom: hogy e törvények őt is védjék fejlődése és emberi hivatása nehéz útjain...
HunorMagor
2013-12-15 15:17:45
Kedves Magyar Testvéreim ! Íme ! http://www.youtube.com/watch?v=erEB96xD7mc
Éva
2013-12-15 13:08:05
Közelednek a választások, és ezért egyre nagyobb mértékben fokozódnak a mocskolódások mindegyik részről. Az egyik fél fasisztázik, antiszemitázik a másik oldal komcsi, ávós, zsidó megjelöléseket ragaszt a számára ellenségnek gondolt személyekre. Nem tikolom, jómagam sosem szavaztam a kommunistákra, amióta eljárok szavazni régebben a miépre szavaztam, majd Csurka árulása és pálfordulása után a tőlük kiváló jobbikra. Többeket személyesen ismerjük a miépes időkből és igaz magyar embernek tartjuk. Vona Gábort nem ismerem személyesen, azt se tudom, hogy milyen származású. Csak annyit mondhatok az itt lévő keresztény hívőknek, hogy a nemzet iránti szeretet nem anyagi jellegű, tehát ha hisszük, hogy Isten ajándékozza meg az anyagi testet lélekkel, akkor bármilyen emberben lehet magyar lélek. Csak annyit, hogy családom ősei állítólag valamikor Linzben éltek, onnan származtak Magyarországba, a nevünk is magyarosítva lett. De nagyszüleim magyar polgárok illetve magyar vidéki emberek voltak. Mindettől függetlenül a családom minden tagja magyarnak tartja magát, szívvel lélekkel, mert Isten magyar lélekkel ajándékozott meg minket. Szeretném hinni, hogy a fórum beírói egyenes emberek és nem azért férkőztek a többiek bizalmába, hogy ellenségeskedést szítsanak az igaz magyar emberek között.
Mindenkinek áldott Karácsonyt kívánok.
Borsodi
2013-12-15 12:25:27
FÉNYLÁNC

Alulról induló szervezkedés:

Fénylánc december 21-én 17 és 18 órakor:
A kezdeményezésről:
http://www.youtube.com/watch?v=wCw74-cW1F4

Weboldala:
http://fenylanc.uw.hu/2013/

"Új fénypont" csatlakozás :
http://fenylanc.uw.hu/2013/
Ajózsef
2013-12-15 12:02:57
Ne feledjük el, hogy az a szent terület, amelyet mi hazánknak nevezünk, Közép-Európában, Európa belvárosában fekszik és ha mi magyarok csak egy kisebb műveltségű állam zsupfedeles házában akarnánk élni, akkor ilyen ház számára nagyon korán túlságosan drágává válnék Európának ebben a belvárosában a házhely. Lebontanák szegény zsupfedeles házunkat és más szerencsésebb nemzetek építenének itt modern palotát. Valójában lét vagy nemlét kérdéséről van itt szó.
Gróf Klebelsberg Kuno
Takács
2013-12-14 19:39:08
Kedves magyar érzelműek szeretném felhívni azok figyelmét Dr.Tóth Ferencre akik nem ismernék.
Jó lenne ha Tamás felvenné vele is a kapcsolatot a televízióban.
Itt egy előadása,mindenki választ kaphat arra miért hívtam fel rá a figyelmet :

http://www.youtube.com/watch?v=bFcZeM3AmXA

Áldás,békesség,ahogy László mondaná:-)
Borsodi
2013-12-14 18:25:12
Ukrajna Naracsos forradalom 2.0:


- A ClA hadművelete az újabb színes forradalom

- Miért kell az EU-nak Ukrajna?

- EU egy lassan süllyedő Titanic
az ország vagyonának felélésével még tovább életben tarthatnák az EU-t .Kiszipolyoznák az országot: privatizáció, energiaszektor árszabályozások , termelés korlátozása és a nyugati selejt-termék lerakata, piaca lenne.

- Az ukránok még nem tudják, hogy a már jéghegynek ütközött süllyedő Titanicra jelentkeznek utasnak.

- A nagy kérdés: egyszer már becsapták az ukránokat (narancsos 1.0) , vajon tanultak a múltból?

- Ha ugyanez a tüntetés az USA-ban lenne, akkor körbekerítenék a területet és csak egyesével, ujjlenyomatvétele után engednék el a tüntetőket.

bővebben:
http://www.storyleak.com/kiev-protests-another-cia-coordinated-color-revolution-progress/
Topi
2013-12-14 18:21:55
vita Istenről

Kislány olvasgat a repülőn, mire a mellette ülő ateista

hozzáfordul:-Tudod kislány, az idő gyorsabban múlik, ha beszélgetsz az
utastársaddal.Erre a kicsi hölgy összecsukja a könyvét, és udvariasan
válaszol.-Rendben. Miről szeretnél beszélgetni?-Mondjuk beszélhetnénk
arról, hogy nincs semmilyen Isten, se mennyország, se karma, se élet a halál
után! -dobja fel a témát kárörvendő mosollyal az ateista.A kislány
elgondolkodik, és így szól:-Rendben, de előtte hadd kérdezzek én valamit. A
lovak, a tehenek és az őzikék is nagyjából ugyanazt legelik igaz? Füvet. Akkor
miért van az, hogy a lovak gombócokat kakilnak, a tehenek nagy lepényt, az őzek
meg apró pici bogyókat hagynak maguk után?Az ateista szemmel láthatóan
meglepődik. Kikerekedett szemekkel csak annyit válaszol:
-Fogalmam sincs.Erre a gyermek:-Nos akkor már csak az a
kérdés maradt, hogy mitől érzed magad olyan okosnak, hogy Istenről,
mennyországról, karmáról, vagy halál utáni életről beszélj nekem, mikor még
a szarhoz sem értesz! Zárta le a beszélgetést a kislány, és ment vissza
olvasni.
Topi
2013-12-14 15:20:31
Topi
2013-12-14 15:01:10
Topi
2013-12-14 10:02:47
Honnan ered a Váralja Szövetség neve?

Bár szerencsére egyre többen ismerkednek meg a Váralja Szövetséggel és közösségünk eszmeiségével, de még mindig sokan nem tudják, honnan is ered a Váralja név. Pedig már önmagában is értéket közvetít.

Az Árpád-korban országszerte megépültek az első királyi várak, nemzeti honvédelmünk bástyái, amelyek körül sajátos területi önkormányzatok jöttek létre. A várakban királyi szabad emberek, a várjobbágyok szolgáltak, akik a várak aljában éltek. Nekik állítottunk emléket 2008-ban, amikor mozgalmunkat megalapítottuk.

Olvassa el, hogy miért rájuk esett választásunk! Kattintson: http://varaljaszovetseg.hu/h109.html
totya54
2013-12-14 09:11:31
Topi
2013-12-13 20:27:48
Borsodi
2013-12-13 19:53:36
Az adáshoz:
TEVA, O.V. kiemelt - közpénzből támogatott - "partnere".
Ismét nagyot kaszáltak, mert az állam elengedte nekik a társasági adó 90%-át.

Tavasszal nagy lakomát rendeztek, ahol az EU-s pénzhez szükséges önrészét dobták össze.
Ugyanis EU-s pénz került a zsinagóga építésre.
A zsidó hívek ezt nem hozták össze a szükséges önrészt ???
így közpénzből (kormány által biztosított adókedvezményekből) a TEVA segítségével hozták össze.

Természetesen nem csak a helyi városvezetés, Mr 20%, hanem a kormány is képviseltette magát.


Debrecen a megszerzett gyógyszergyárak és egyetemek révén a második legnagyobb mo-i zsidó város.
400 zsidó "tanul" , jár az egyetemre ott.

Infok
MTI és

www.civishir.hu/hajdu-bihari-hirek/a-debreceni-zsidok-nagy-alma-valhat-valora/0318082216
Topi
2013-12-13 19:52:01
Borsodi
2013-12-13 19:06:18
Ukrajnának is csökkenteni kell az egészséges élelmiszerek termelését és importját, ha belép az EU-ba.

Mi épül Magyarországon a felszántott sóval behintett cukoripar helyett?

Édesítőszer gyársor Komáromban.. EU segédlettel (befizetett adónkat ide csöpögtetik vissza)

Többen állítják, ez a fajta szirup egészségtelen...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.