Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

HunorMagor
2014-01-15 23:04:05
Hallgatva a műsort, vannak olyan drága Magyar testvérek, akiknek nem tetszik az olyan embernek a mondandója mint a Lacié aki a látomásairól beszél. Arra kérem őket gondoljanak arra a tényre, hogy drága őseink akik bejöttek a Kárpátmedencébe igen Istent félők voltak és mellette derék harcosok ! Ezeket ne feledjék el, mert összetartoznak, mind az Istenfélelem, a Hazaszeretet, a hazafiasság, és a harcos természet amely a Magyarságnál mindig becsületes, és honvédő megnyilvánulásai voltak, és sohasem támadó vagy rabló !
A küzdelmünkben, élenjáró legyen a Magyarok Teremtő áldott Istene, Atya Anya és a Pártus Magyar Jézus a Teremtő szent Istennek a fia .
HunorMagor
2014-01-15 22:39:55
Kedves Csaba !

Egyet értek azzal, hogy a tolvajokkal és a rablókkal szemben keményen fel kell lépni, de a politikus rabló és tolvaj bagázzsal mi legyen és a bankár dinasztiákkal akik nemzet rontók és nemzetgyilkosok, és a legnagyobb tolvaj és rabló kaszt ? Ha a világ szabad lenne tőlük, akkor édenkertté válna az egész világ, és ha az egész világ édenkert lenne a Kárpát medence maga a mennyország !

Tisztelettel !
Topi
2014-01-15 22:35:19
Egy kis történelem Leninről...!
Vladimir Iljics Lenin (i)gaz emberi vonásai

A száz évvel ezelőtti Oroszország egyre vészjóslóbban fortyogó politikai üstjébe egy életveszélyesen kalandor politikai emigráns keverte bele saját robbanóanyagát. Egy minden gátlás nélküli figura, akinek az olyan fogalmak, mint család, lelkiismeret, emberélet az égvilágon semmi tartalmat nem hordoztak. Mindent gyűlölt, ami emberi, hagyományos vagy polgári volt. Egy lelkileg súlyosan deformált – gyilkos hajlamokat is hordozó – megszállott, akinek az emberiség balsorsa megadta az esélyt arra, hogy megvalósítsa sötét terveit. A balszerencse beteljesedett, az üst felrobbant, a világot elárasztotta a bolsevik szenny. A következményeket a mai napig hordozza az emberiség…

A „létező szocializmus” időszakának elemi iskolai olvasókönyveiben gyakori volt egy történet, amely arról szólt, hogy Lenin elvtárs, lábadozása idején, amikor tudomást szerzett arról, hogy a kórházban nagyon kevés a párna, végtelen önzetlenségében elküldte a magáét egy szenvedőnek, pedig ő is nagyon rossz bőrben volt. Eddig az aranyos, együgyű történet, amin aztán 2-3 tanórán át kellett rugózniuk a peches nebulóknak. El kell fogadnunk azt a hipotézist, miszerint a polgárháború korának orosz közkórházaiban valóban nem a párnacsaták jelentették a legnagyobb veszélyt a betegekre, hanem az éhség, a tífusz és a kolera. De a történelmi igazság kedvéért azonnal meg kell jegyeznünk, hogy Iljics ezen nagylelkű gesztusai nemigen valósulhattak meg ily módon, ugyanis a közelében sem járt ilyen intézményeknek. Ő ugyanis hatalomra kerülése után már csak a Kreml, a főúri paloták és a hatalmas gorkiji dácsája helyszínein morzsolgatta dolgos hétköznapjait.

Vlagyimir Iljics vagyonos, a cárhoz a végletekig lojális köztisztviselői családban született Szimbirszkben, 1870-ben. Örök rejtély marad, hogy egy ilyen nagypolgári környezet miképpen hozhatta létre bátyjában és benne azt a megszállottan lázadó, anarchista attitűdöt, ami bátyja halálához, benne pedig a bosszú örök és őrült tébolyához vezetett. Diákévei az állandó baloldali radikalizálódás és a lázadozások hosszú sorozatából állnak. Jó tanuló, de mégis szinte mindenhonnan kicsapják, végül magánúton mégis befejezi tanulmányait. Örök bajkeverő, aki már fiatalon megéli első száműzetését, amit aztán a '17-es bolsevik puccsig tartó folytonos bolyongás követ.

A személyiségében rejlő, ellentmondást nem tűrő brutalitás és megszállottság a magánéletére is rányomta bélyegét. Szűnni nem akaróan hajtotta a női nemet, és sikeres hódítás esetén meglehetősen egyoldalú kapcsolatba kényszerítette partnereit. Állandó szoknyabolondságát egészen az irracionalitás szintjéig el tudta fogadtatni partnereivel. „Szerelmi” pályafutása sokakat megbotránkoztatott akkoriban, de később az egészet agyonhallgatták. Életében két nő játszott kiemelkedő szerepet (a sok közül) Nagyezsda Krupszkaja, egy katonacsaládból származó szocialista aktivista, és egy francia származású őrült világforradalmár, Inessa Armand.

Nagyezsda – számomra az egyetlen elfogadható alakja a történetnek – a nyugalom, türelem és a teljes tolerancia megtestesítője Lenin életében.

1898-ban veszi feleségül - még a száműzetése közben -, miután először egy másik aktivista, Apollinarija Jakubova kezét kérte meg, tőle azonban kosarat kapott. Nagyezsda azonban a súlyosan megalázó bánásmód ellenére a sírig, sőt azon jóval túl is hűséges férjéhez. Kiáll a becsületéért, szellemiségéért még jóval férje halála után is, sőt ez okozza később vesztét is, mivel Sztálinnal is konfrontálódik eközben. Az őrült grúz végül 1939-ben megmérgezteti, majd hősként eltemetteti. Az utókor állandó gúnyolódással illette, mivel nagyon puritán módon öltözködött, és mélyen megvetett mindenféle fényűzést.

Kigúnyolták csúnyaságát és teljes aszexualitását. Ez utóbbi különösen igaz volt, de ennek oka a súlyos Basedow-kórban keresendő, ami miatt az ilyen jellegű kapcsolata férjével minimális lehetett (olyannyira, hogy ő nem is kapta el tőle a végzetes vérbajt).

A jelcini érában előkerült iratok között megtalálták a Kreml akkori gondnokainak feljegyzését, amiben az szerepelt, hogy – amíg a Kremlben volt – édeshármasban laktak egy lakosztályban. A külső helyiségben Nagyezsda, a belsőben Iljics és Inessa. A forradalom hős vezére tehát cselédként használta feleségét a maga és szeretője kiszolgálására! Természetesen a baloldali történetírás – amely először tudomást sem akart venni Inessáról – mindössze annyit ismer el, hogy lakása volt a Kreml szomszédságában, és plátói módon leveleztek.
Inessa Armand egy egészen más típusú asszony volt. Megszállott forradalmár, aki sorban tölti börtönbüntetéseit, miközben férjének, egy nagykereskedőnek 4 gyermeket szül. Majd elválik férjétől, és annak öccsével kezd viszonyt, akinek szintén szül gyermeket. Ez még ma is elég kalandosan hangzik, de el lehet képzelni, milyen visszhangokat váltott mindez ki az akkori idők erkölcsei között. De második férjét is elhagyja, és ekkor már Lenin következett, és vele a nagy szerelem. És egy őrült forradalmi szervezési hajsza egész Európán át.

Időnként az őrült szenvedély pislákolássá változott, ami annak tudható be, hogy a lánglelkű Iljics bizony mindenhol és mindenkor a kuplerájok lelkes látogatója volt. Ez abban az időben is meglehetősen költséges dolognak számított, amihez az anyagiakat főhősünk bizony a pártkasszából biztosította. És ezek során a nyilvánosházi kalandjai során szerezte szifiliszét, amellyel megfertőzte szerelmét, Inessát, és amely a későbbiekben végzett is mindkettőjükkel. Sorozatos agyvérzések közepette megtébolyult, majd 1924 januárjában visszalehelte lelkét a sátánnak, akitől azt majd 54 évvel azelőtt vételezte. Ezeket a tényeket a rajongói és a propaganda alaposan elferdítették, és a mai napig is mentegetik a dolgokat, mintha az „agyvérzés és szélütés” felmentené a politikai és erkölcsi rémtettek felelőssége alól.

Inessának „vonatútja közben szerzett kolerája” (amiben fél nap alatt meghalt) is igen gyanús, mivel előtte már évekig hordozta a vérbaj tüneteit. Az ő temetésén látták először az őszinte bánat „tüneteit” a bolsevizmus apostolán.

A Lenin ellen elkövetett merényletek sem járultak hozzá ahhoz, hogy hosszú életű legyen. Nyilván nem tartozott az Eszer párt welness szolgáltatásai közé, hogy félig vak és őrülten idealista leányuk, Fanny Kaplan háromszor is belelőtt a bolsevik rémbe 1918 augusztusában. (Távol álljon tőlünk a fekete cinizmus, de ha inkább egy süketet küldtek volna, az lehet, hogy rendesen eltalálja 4 lépésről, és másképp alakul a világ sorsa.) Főhősünk azonban egészen golyóállónak bizonyult, mivel ezenkívül még két másik merényletet is túlélt. Valószínűleg romlottak azért némileg a laboreredményei a fenti merényletek hatására, de mint megállapítottuk, a végzetét nem ez okozta.

Ideológusi tevékenységét, politikai, gazdasági írásait a maga korában szuperlatívuszokkal méltatták. Mai szemmel nézve ezek az írások meglehetős együgyűségek, de természetesen nem vetíthetjük vissza az utókor „éleslátását” az akkori idők lehetőségeire és mércéjére. Elemzéseinek mélysége messze elmaradt a „klasszikusok”, de főleg Marx rabbinikus mélységeitől. Antikapitalizmusa vulgáris és egysíkú, következtetései nem bizonyultak időtállónak. Amiben nem vitathatjuk tehetségét, az a néptribunusi tevékenysége, propagandista- és szervezőkészsége. Megvolt az a képessége, hogy bonyolultabb információkat egyszerűen adjon tovább a hallgatóságnak vagy az apparátusnak.

Azt, hogy ezekben az években milyen megnyilvánulások származtak tőle, és mi az, amit csak utólag aggattak rá (például az öröklési legenda, amikor nem javasolja utódjának Sztálint), azt már nagyon nehéz kihámozni a hazugságok tengeréből. Utódja, Sztálin elvtárs elég sokat tett azért, hogy a Szovjetunió ne népesedjen túl, bár ehhez a maga szerény módján Vlagyimir Iljicsünk is tett hozzá valamicskét. Az általa levert több tucat parasztfelkelésben lemészároltak százezrei valószínűleg sokat mélyítettek a munkás-paraszt testvériségen, és a cári család, valamint az arisztokrácia halomra gyilkolása is a kommunista humanizmus általános jó hírét keltették szerte a világon. A megtorlásokat elrendelő parancsokon, repressziókon bőven megtalálhatók Lenin kézjegyei, sőt a legtöbbször részletes végrehajtási instrukciókkal is kiegészíti ezeket. Hemzsegnek ezekben az utasításokban a „megsemmisíteni”, „kiirtani”, „mindenkit agyonlőni”, „kegyetlenül elfojtani” kifejezések. Hogy a forró szívű csekistái hány millió embert küldtek a forradalmi túlvilágra, azt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni. Meglehetősen szórakoztató dolog felidézni, hogy Lenin „mélyen demokratikus” természete a parlamenti szájtépést egy egész napig sem bírta idegileg elviselni. A nemzetgyűlést 1918 januárjában már megalakulása napján feloszlatta, és megjegyezte, hogy ennyi idiótát még nem látott egy rakáson.

Az első világháború idején a német titkosszolgálat felismerte, hogy a bolsevista agitátorok hasznos segítségére lehetnek a keleti óriás gyengítésében. A hírszerzés egy Moltke nevű századosa (csak névrokona a nagy hadvezérnek) kapta a tippet a zürichi rendőrségbe beépített emberétől, hogy a zürichi nyilvánosházak világában egy új, karizmatikusnak tűnő orosz anarchista forgolódik. A tipp felkarolása, majd a kellő környezetbe helyezése és elindítása a wilhelmiánus német katonai hírszerzés fantáziáját és alaposságát dicséri. A svájci emigrációban élő Lenint ők segítették vissza Oroszországba, éppen a kellő időben. A lepecsételt vagon történetét utólag találta ki a kommunista propaganda azért, hogy demonstrálják, miszerint Iljics semmilyen módon nem került kapcsolatba az imperialistákkal. (Az, hogy előtte számtalanszor került meghitt kapcsolatba különböző imperialista kuplerájokkal, az átutazás szempontjából nem bírt relevanciával.) Az alkuját megkötötte a német hadvezetéssel, anyagilag is támogatták, azonban véleményem szerint semmiképpen sem tekinthető német ügynöknek, mivel egy pillanatig sem ténykedett az ő érdekükben. Mindent magáért és a bolsevikokért csinált, és az eredmény valóban néha egybeesett a német érdekekkel. A fantáziadús német titkosszolgálat, ha tudta volna, hogy milyen gyilkos mételyt szabadít rá a világra, valószínűleg inkább még 100 évig fizette volna a kupleráj számláit, mintsem hogy egyszer is a német határok közelébe engedje.

Halála utáni első „viszontagságai” az 1941-es német támadás után következtek be. '41 novemberében – bár Moszkva légvédelme kiváló volt – az ő „kuckóját” mégis telibe találták. A mauzóleumot a németek állítólag többször is lebombázták – amit érthető okokból szintén elhallgattak – sőt később a brezsnyevi érában öngyilkos robbantók is romba döntötték a mauzóleumot. Így valószínűleg a jelenleg ott fekvő pufók, babaarcú kispajtásnak semmi köze sincs a bolsevizmus nagy mágusához. No, nem mintha ennek lenne jelentősége. (A Wehrmacht nem volt tekintettel a forradalom többi ereklyéire sem, mert az Auróra cirkálót is szilánkokra bombázták '41 szeptemberében.)

… És az Iljics által továbbfejlesztett ideológia zökkenőmentesen járta embermilliók tetemeivel kikövezett útját, egészen a dicstelen összeomlásig. Addig, amíg kiderült, hogy az egész hiábavaló volt, amíg nyilvánvaló lett, hogy a több generációt kitöltő százmilliók keserves nyomorúságán és pusztulásán épült birodalom egy kardcsapás nélkül kimúlt. A hidrogénbombák ezreiben dúskáló szuperhatalom polgárait a kilátástalanság, a depresszió és az alkoholizmus tizedelte – lelküket a falanszter ideológia megnyomorította. Nem tudták már lerázni a részben maguk által is gyártott béklyókat. És úgy múlt el az egész befejezetlenül, hogy ki lehet rá mondani a legcsüggesztőbb következtetést: felesleges volt a tengernyi szenvedés, nem vezetett sehová a sikeres belső és külső agresszió, nem hozhatott megnyugvást és harmóniát senkinek a birodalomban.

A kommunizmus „kísértetének” elszabadításában Lenin a 20. század kulcsfigurája. Nemcsak ő a felelős, nélküle is létrejött volna a jelenség. De talán nem lett volna belőle a század nagy drámája.

Vlagyimir Iljics Uljanov, e világi ítéletedet nagyrészt kimondta már a történelem, másvilági bűnhődésed nem a mi kompetenciánk. Irgalmazzon neked az Úr minden borzalomért, és óvjon meg minket követőidtől.

Reméljük, nem lesznek már túl sokan.
Topi
2014-01-15 18:16:56
Kedves kurucPista!
Annyi trágya halmozódott itt fel a 24 év alatt, hogy tíz Herkules munkája és a két nagy folyónk
vize kevés lesz a kitakarításához !!!!
kurucPista
2014-01-15 17:54:44
Re: mejik jómagyarnak van több zsidaja a pártjában?
Eccer egy ismerősöm-ismerőse aszt-monta: fegyver nélkül csak önmagatok paródiái lehettek (hm...)
bmariaterezia
2014-01-15 17:36:19
Akit komolyabban érdekel az alapjövedelem, ajánlom figyelmébe Both Gábor beszélgetését Takáts Péterrel és Szabó Józseffel:www.youtube.com/watch?v=qpLsl_KYIQI#t=484.Hasznos dolgokró esik szó!!! Áldás!
Topi
2014-01-15 17:25:14
Rövidke elemzés, hogy világos legyen: tudvalévő, hogy a magyarországi állandó lakhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben szavazhatnak. Ez így rendben is van. Viszont az a kb. 500 000 ember, aki jelenleg külföldön él/dolgozik, de megtartotta otthoni lakhelyét (egy szebb jövő reményében nem vágta el a gyökereit, hátha "lesz minékünk itt még jó világ"), több száz kilómétert kell, hogy utazzon, hogy külképviseleten leadhassa a voksát. Őket nem illeti meg a levélben szavazás kényelmes intézménye. Miért? Nagyon egyszerű: azok a határon túl élő magyarok, akik a jelenlegi kormánytól kaptak állampolgárságot, hálásak, és nagy valószínűséggel a jelenlegi kormánypártokra szavaznak. Azok a magyarok, akik a jelenlegi határok között születtek, de ellehetetlenültek otthon, az elmúlt 24 év politikája miatt, kiábrándulva a többször is lehetőséget és hatalmat kapott álbal és áljobb (semmi sem az, aminek látszik) kormányokból, nagy többségében a Jobbikra szavaznának. Ezt saját tapasztalataim alapján mondom. Emigrációban az emberekben sokkal inkább feltámad a nemzeti büszkeség, amit a ballib média undorító módon kiforgat, lenácizva, lerasszistázva a nemzeti érzelmű, csalódott, átvert magyar embereket. Továbbá mi itt nem a kereskedelmi média agymosásával vagyunk elsötétítve, hanem árgus szemekkel igyekszünk tájékozódni, 6-8 forrásból is, az internetről. Látunk továbbá olyan megoldásokat, amelyek otthon is létezhetnének, de tudatosan sanyargatják az országot és a honfitársainkat, akik nem ismerik például a külföldi szociális és gazdasági rendszereket, így elképzelni sem tudják, micsoda jogfosztottságban élnek otthon. Nyilván ezt a kormány is tudja. Ezért nem lenne neki szerencsés, ha hirtelen félmillió ember - mondjuk ki - a Jobbikra szavazna. Ezt próbálják meg mindenáron megakadályozni. Hiszen az, aki munkásszállón tengődik, hogy a devizahitel törlesztőrészletét összegürizze, és hazaküldje a családjának (a magyar GDP 2%-át a hazautalások teszik ki!), nem fog Münchenbe autózni szavazni. Így történhetett az, hogy már nem csak másodrendű állampolgárok vagyunk (hiszen ingyen házat, ingyen laptopot, ingyen áramot, ingyen vizet felelős, gyermektelen értelmiségi párok nem kaphatnak, csak akiknél fényre jön a "családipótlék"), hanem harmadrendűek is: előttünk a sorban ott vannak - már nem csak a primitív, bűnöző életmódot folytató, dolgozni nem hajlandó gyerekgyárak, hanem a határon túli magyarok is. Ez több szempontból is kapóra jön az uralkodó színjátszókörnek: össze lehet ugrasztani a magyart a magyarral (divide et impera - oszd meg, és uralkodj), és meg lehet nyirbálni az eddigi politikai rendszerből kiábrándult, szerencsétlen rétegek jogait. Aki pedig ezt kimondja, az náci/rasszista/fasiszta/antiszemita, (trapista) nem számít, hogy nem erről van szó, nincs más érv. Nincs más válasz. Ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek mind pálcát törnek a Jobbik mellett. Egyszerűen szeretnének olyat, aki még nem játszotta el a bizalmukat. Ez Magyarország, 2014.
Imi
2014-01-15 17:21:00
Évának
Érdekes ez a visszatérő vád, a vitaparner lefideszesezése, miközben az húsz évig Mszmp-ben, szakszervezetben tevékenykedő Nyikos László jobbikos képviselő nem szúr szemet. Itt tartunk, kedves Éva? Vallja be, hogy Nyikos önt nem zavarja.
Éva
2014-01-15 17:02:25
Imi! szerint: "Orbán cigány-zsidó származására hivatkozni akkor, amikor Vona is az, nevetséges."
Válaszom: Miért ne lehetne Orbán származásáról beszélni, az nem hivatkozás, hanem megállapítás, függetlenül attól, hogy a más milyen. Ezzel a mondattal is bizonyítja fideszes rokonszenvét, és kifejezi ellenállhatatlan gyűlöletét a jobbikkal szemben. Mert úgy is írhatta volna, hogy: nemcsak Ov.zs, hanem sajnos a jobbik vezetője is... Milyen jó, hogy van aki megvédi OV-t.

Seraf!
1:"Koronával kapcsolatosan vannak olyan kérdések, amik nem párt-politikai szempontok alapján mérlegelhetőek és nem is politikusi feladatkörbe tartozik az irányvonal megjelölése..."
Válaszom: Ezt a birkanyájként megvezetett fideszes szavazókkal nem tudná megértetni-egyenlőre biztosan nem. Ezeknek az embereknek a többsége egyszerű magyar ember, sajnos még nagyon messze vannak attól, hogy igaz magyar keresztényként gondolkozzanak. Nem tagadják a Teremtőt, de nem is hiszik igazán. Majd csak a halálos ágyukon fogják a nevét a szájukra venni.


2: "Semmi nem lesz attól jobb, hogy a fidesz kevesebb százalékkal folytathatja tovább, mint a -
mit eddig tett, miközben az ellenzék valamelyest nagyobb százalékkal helytelenítheti majd
ami ellen konkrétan és hathatósan tenni nem tud."
Válaszom: Ha az a cél és a megoldás, hogy még kevesesebb szavazója legyen a radikális oldalnak, akkor lelke rajta annak aki erre bíztat. Lassan fel lehet morzsolni így a magyar összetartást. Amennyiben nincs 2/3-ad akkor törvényt sem tudnak elfogadni megfelelő számú ellenzékkel szemben-persze a liberálisokkal együtt igen. Sajnos várható, ha nem tud a fidesz 2/3-os többséget szerezni, akkor összefog majd a baloldallal a jobbik ellen.
folyatást legitimálták Seraf
Éva
2014-01-15 16:57:15
T. Jovalista!
Egyetértek, mert amint már régebben írtam, tudomásom szerint őseim között vannak Linzből származottak is. Nem is kutattam minden ősöm iránt, mert szerintem is az identitás számít. Egyszer megkérdeztem egy Tanítómestert erről és azt mondta, hogy bennem magyar lélek lakik, mert az Isten olyannal ajándékozott meg. Ha az Isteni teremtésben és a reinkarnációban hiszünk, akkor nem az anyag számít, hanem a lélek.
Jovialista
2014-01-15 16:34:09
Tisztelt Fórumozók!

A Nemzet nem azonos a Néppel.

A nemzet magasabb rendű fogalom, szellemi fogalom, ellentétben a néppel ami fizikai.
A nemzet sorsközösséget vállaló emberekből áll, akik önként vállalják fel, mert azonos lelki és szellemi késztetést éreznek erre. Önkéntessége miatt senki nem zárhatja ki a másik embert a nemzetből, onnan csak saját magát zárhatja ki, ha megtagadja annak szellemiségét. Senki nem születik bele a nemzetbe, csak a népbe, ami vérségi, állampolgársági, földrajzi kötődés, de nem szellemi. A nemzethez tartozás szellemi fejlődés, majd önkéntes döntés.

Nem szeretnék egy olyan társadalomban élni, ahol DNS mintát kellene ahoz adnom, hogy elfogadjanak, helyette ítéljenek meg érdemeim szerint (csak is azért és semmi másért).

Tisztelettel: Tollár András
Ajózsef
2014-01-15 16:14:24
A demokrácia és a pártokrácia csak a zsidók egyik fegyvere az emberiség ellen.
Az világ irányítása és kizsákmányolása már sínen van, és egy vonat menetirányát nem lehet megváltoztatni szavazással, ez a vonat pedig rossz irányba halad, tehát ki kell szállni.
Aki ebben kételkedik gondoljon arra, hogy a nagy zsidó forradalmak, az angliai "ipari forradalom", a francia "felvilágosodás", az orosz vagy a 1919-es patkányforradalom milyen irányba, jó vagy rossz irányba vitte az emberek (a gójok) életet. Nem véletlenül jutottunk ide ahol vagyunk, ez volt a terv, és elérték amit akartak.
Aki elégedetlen a magyarság és a saját sorsával, az változtasson a saját életén, ezt bárki bármikor megteheti és meg fog változni a magyarság sorsa is.
Ez persze nem fogja megváltoztatni a minket elnyomó, rajtunk uralkodó, jehova által kiválasztott nép tevékenységét, ők továbbra is teszik a dolgukat, igyekeznek behálózni minden magyart, de ki kell bújni a hálóból, ki kell lépni a rendszerből amit ők találtak ki és ők irányítanak.
Ne várjuk, hogy a mindenkori kormány és a háttérapparátus tesz valamit érdekünkben, nem is ez a céljuk, a választási szöveg ellenére sem, ők azokat szolgálják akik helyzetbe hozták őket, aki fizetik a választási kampányukat, és akik bármikor nyomtalanul kitörölhetik őket a politikai életből.
Ki kell kapcsolni életünkből a sátánfattyak által irányított médiát, mert az hazugságokkal és részigazságokkal eltakarja a lényeget, a lényeg pegig az, hogy minden párt ellenünk létezik, a jobbik is, a többi meg annál inkább.
Nem a pártoktól kell várni a megváltást, hanem a megváltótól, és addig szolgálni Istent, a hazát és a családot.
Jovialista
2014-01-15 16:06:39
Tisztelt Imi!

Szerencsésnek mondhatod magadat, hogy a családfád Árpádig visszamenően csak magyarokból állnak.
Tudod az én őseim ezt a földet művelték, ezért az országért dolgoztak, harcoltak, gyereket szültek, neveltek és ebbe a hazába képzelték el unokáik jövőét, csak úgy mint én.
Lehet hogy vérszerit nem Árpáddal jöttek be mind, mint a te felmenőid, mégis magyarrá váltak és magyarnak vallották magukat.
Az hogy most én is annak vallom magam a legjobb bizonyíték arra, hogy kik is voltak ők.
Ha az unokáim is annak fogják magukat vallani (gyermekeim még csak általános iskolások és óvodás korúak), akkor majd elmondhatom magamról, hogy nagybetűs magyar vagyok.
Imi
2014-01-15 15:13:05
Tisztelt Jovialista!

Miután az őseidet magad nevezted horvátnak, svábnak, magyarnak miegyébnek, és hozzátetted "az identittás az a lelki és szellemi azonosság, ami összeköt őseimmel" óvnálak attól, hogy nagybetüs Magyarnak kiálsd ki magad, kívánom, mondják azt rólad mások. Mi van, ha másik ősödre ütsz?

Attilának
Magad mutattál be egy bizonyitékot, VG szavait származásáról. Ha az ő identitása is chanádosodik, elvégre üzlettársak voltak, együtt adták ki a Barikádot és az egész párt az ő üzleti vállalkozásuk, a szálak ma is igen kuszák. Szóval saját állitásaidat saját szavaiddal cáfoltam meg. Most, hogy a munkaidő végéhez közeledünk, értem, hogy nincs rám több időd. Vedd úgy, hogy a mai munkádat elvégezted itt, ezen az oldalon. Megértettük.
Topi
2014-01-15 14:34:06
Jovialista
2014-01-15 14:31:55
Kedves Imi!

Nem válaszoltál a kérdésemre, - de sebaj.
Az én identitásom ugyan az mint ami a nagyapámnak volt.
Az hogy én valójában magyarnak nevelem e három gyermekemet, az majd akkor fog kiderülni,
ha az unokáimnak is ugyan az lesz az identitása mint ami nekem volt.
Az én identitásom ugyanis Magyar!
A kérdésedre válaszolva pedig: - az identitás az a lelki és szellemi azonosság ami összeköt az őseimmel.
Imi
2014-01-15 14:13:41
Tisztelt Jovialista!
Az ilyen mellébeszélés újabb fogalommeghatározáshoz vezet. Mi az identitás?


Tisztelt Attila!

Örülök, hogy a bizonyíték alapján magad is elismered és megerősited azt, amit két bejegyzéssel korábban még mendemondának neveztél. Amit a nyilatkozat egészének nevezel, azt továbbra is töredék. Ennek a nyilatkozatnak a legérdekeseb része az, amit titkositottak a Vona életrajzban. Ha ebben tudnál segíteni, sokkal eőrébb jutnál. Én már ott vagyok, várok rád.
Jovialista
2014-01-15 14:08:24
Kedves Imi!

Ön szerint mi a nemzet, ki számít egy nemzethez tartozónak?
A pedigré számít, az állampolgárság, vagy az identitás?
Szerintem a nemzet: - Azonos identitású emberek önként vállalt sorsközössége.
Imi
2014-01-15 13:31:56
Jovialistának
Azt csak ön tudja, hogy mik a gyermekei. Ha magyarnak nevelik, azok lesznek egy nemzedékre. A magyar vezetőnek viszont ebből a nemzetből kell származnia. Nem vendégekre van szkség.

Attilának
Nem mendemondát, hanem VG szavait idéztem. Ha neked ez mende-monda, kövesd őt bátra.
Jovialista
2014-01-15 13:03:19
Tisztelt Imi!

Nem kívántam ide írni, de az ön bejegyzésén megakadt a szemem.
Az én őseim apai ágon horvátok voltak némi német és kis-nemesi magyar beütéssel.
A feleségem félig sváb, félig kun.
Kérdésem önhöz, hogy a gyermekeink akkor mik?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.