Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

HunorMagor
2013-12-31 20:13:36
Hogy is volt akkor:

1.) Jézus 12 éves korában került el Izraelből és 30 évesen tért vissza. A kettő között keleten tanult és tanított (Egyiptomban, Indiában és Tibetben), amit mind kivágtak a Bibliából !
A Koránban és tibeti írásokban viszont szerepel Jézus ezen útja ! (ők Isszának nevezik).

2.) “Halála” után 300-400 évvel különböző zsinatokon:
- Kivették Jézus tanításaiból a reinkarnáció, asztrológia, numerológia tanait,
és … hogy “Isten országa Bennetek van !” , “Ugyanaz a Fény van Benned … “

Ezek “helyébe” írták: hogy Isten rajtad Kívül, elérhetetlen magasságokban van, és így az Isten és közted szükség van egy közvetítőre: a papságra.

De elkerülte a figyelmüket ez a 2 rész:
Károli Gáspár fordítás, 82. zsoltár 6. vers:
“Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan.” Illetve:
“Én vagyok a világ világossága” – mondta Jézus. Később pedig a tanítványainak mondta: “Ti vagytok a világ világossága.”
- Tehát nem azt mondja, hogy .. én vagyok az Isten fia, ti pedig csak emberek, hanem hogy ugyan azok vagyunk !

-Kitalálták, hogy legyen bűn, amiért büntetés jár, és hogy legyen pokol, és ördög.

Míg Jézus azt tanította:
“Nincs bűnös, csak tudatlan. Ezért meg kell Tanítani !
Nincs gonosz, csak beteg. Akit a Szeretet gyógyíthat meg !”

-Próbálták összemosni Jézus tanait a zsidó vallással (ami valójában Ég és Föld) :
Elnevezték Jézus tanait Újszövetségnek,
Jézus származását átírták zsidóra, és egy zsinaton kimondták, hogy Jézus apja: Jáhve.

[Ez még a papok között is akkora felháborodást váltott ki, hogy lázadás tört ki az egyházban!
Miért?
Jáhve Egyiptomban csecsemőket ölt (Kivonulás 11.1), Kánaánban pedig népirtást végeztetett.

Jézus tetteiből és szavaiból pedig mindig a SZERETET áradt.
Még keresztre feszítése közben is:
"Bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek."
> Ugye, nem mindegy hogy ki az apja ? :) ]

napkereszt- “A női princípium kitörlése:
- Az Atya, Anya és Fiú szent-háromságot átírták Atya, Fiú, Szentlélek -re.
- Jézus mindig azt mondta: “… az Isten és az Istennő …”

Mindenhonnan kiradírozták, hogy: Istennő.
- A történetből (ahonnan csak tudták) kitörölték Mária Magdolnát – Jézus legKözelebbi Tanítványát – a 12 tanítvány közül ” , … de Leonardo Da Vinci odafestette az “Utolsó vacsora” című művére Jézus mellé.

- Jézus, amikor feltámad, Mária Magdolnával találkozik először (mintha megvárná, míg a többiek elhagyják a sírt), és Jézus úgy szólítja Mária Magdolnát, ahogy egyik tanítványát sem ! Ez a megszólítás csak a legközvetlenebb tanítványnak járt ki !

- Mária Magdolnát (aki Egyiptomban tanult, és felnőtt korára már nagy hatalmú mágus főpapnő volt), “bűnös nővé” írták át, … amit később egyesek prostituáltként értelmeztek.

Visszatérve és összefoglalva: az írások szerint Jézus:

- A SÓLYMOT tisztelő kánaániták PÁRTUS helytartójának fia volt, PÁRTIA trónörököse !
- Akit SZKÍTA névre kereszteltek! Aminek a jelentése: a FÉNY fia !
- Tudott HUNUL !
- A Talmud NIMRÓD fiának nevezi. (Talán arra gondolnak, hogy leszármazottja.)

Mondjuk ki:
Jézus az ősi MAGYAR népbe született le.
Trónörökös volt, de az uralkodás helyett az emberiséget tanította,
félelmet nem ismerve, tűzön-vízen keresztül,
adta át az embereknek a Fényt.
Tegyük mi is ezt.
HunorMagor
2013-12-31 20:02:52
GYIMÓTHY GÁBOR: Nyelvlecke

Firenze 1984. X. 12.)

Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok-sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmespár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet – és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Mért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés,
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó – egy kép – egy zamat!

Aki ‘slattyog’, mért nem ‘lófrál’?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki ‘beslisszol’ elinal,
Nem ‘battyog’ az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, eloldalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
Elárulja kósza nesz
Itt kóvályog, itt ténfereg
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?
Aki surran, mért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!

Gyimóthy Gábor Svájcban élő költő, műfordító, természettudós, feltaláló, ipari formatervező 1956-ban disszidált Ausztriába, majd onnan települt Svájcba. A kiváló humorú irodalmár a magyar mellett nyolc nyelven beszél, de örök szerelme a magyar nyelv. Ezt szemlélteti a fenti vers is, amikor a megy szó jelentését annak 75 rokon értelmű megfelelőjével írja le.
Topi
2013-12-31 19:06:01
HunorMagor
2013-12-31 15:48:48
Áldásokkal teljes, mélyen megáldott, áldott 2014-es égi, és földi jóval megtöltött esztendőt, minden drága Magyar testvéremnek !
Marcsi
2013-12-31 14:19:48
Boldog új Esztendőt!

Virradjon rátok szép nap,
köszöntsön rátok jó év,
kedves hajlékotokba
költözzön a jólét.

A lelketekbe boldogság,
a szívetekbe béke,
ezt kívánom nektek
a következő évre.
Topi
2013-12-31 10:09:19
Sík Sándor
Az andocsi Máriához

(http://4.bp.blogspot.com/-uulq9SkjzLo/UsHnU50MD-I/AAAAAAAAHHw/NtTtN1gQBkU/s1600/AC+20131231-400.jpg)Koldusboton, törött mankón
Jövünk búcsút járni,
Szűzmáriás magyaroknak
Kopott unokái.
Éjfél van a Duna táján.
Magyaroknak éjszakáján
Nincs más, ki virrasszon.
Baráttalan, testvértelen,
Hozzád ver a veszedelem,
Boldogságos Asszony!

Megcsúfolták, megpöködték,
Ami bennük szép volt,
Kilencfelé hasogatták,
Ami rajtunk ép volt;
Tépett testünk megtapossák,
Ragadozók ragadozzák
Édes-kevesünket,
Koporsónkat faragdálják.
– Eléd sírjuk, magyar árvák,
A mi keserünket.

Idegenek megnevetik
Drága magyar szónkat,
Idegentől kéregetjük
Kenyerünket, sónkat.
Magyar kezek szántogatnak,
Régi rögön új uraknak,
Néped hegye-völgyén.
Más arat, hol mi vetettünk:
Jövevények, szolgák lettünk
Úr-apáink földjén.

Boldogasszony, ezer évig
Édesanyánk voltál,
Eleink, ha hozzád sírtak,
Hozzájuk hajoltál:
Száz ostorral ostorozzon,
Csak ez egyért, Boldogasszony,
A jó Krisztust kérd meg:
Négy-víz-parton, három-hegyen
Mindörökké magyar legyen
A máriás ének.
------------
Topi
2013-12-31 10:02:29
Elmúlik az ó-év, beköszönt egy újabb, szívünkben ismét új remények gyúlnak. Teljesüljön vágyunk, legyen minden még szebb, kívánok Nektek egy boldogabb, hitben és kitartásban gazdagabb új évet. B.Ú.É.K ! http://www.igazsagok-gazsagok.info/
Takács
2013-12-30 19:25:46
Tisztelt Seraf!
Úgy érzem nincs itt ellentmondás.
Egyetértek abban hogy Szaniszló Ferenc véleménye alapvetőleg tükrözi a Pesti Srácok szellemiségét és ezáltal ő is a szuverenítást,függetlenséget tekinti elsődleges szempontnak.
A kérdés továbbra is az hogy önerőből képesek vagyunk e külső támogatás igénybevétele nélkül ezt véghezvinni.
Szaniszló Ferenc azzal hogy feltette a kérdést kik lehetnek a (külső) szövetségeseink és meg is válaszolta,úgy érzem szerinte sem lehet külső támogatás nélkül mindezt véghezvinni.
Az egy más kérdés mit értünk támogatás alatt PONTOSAN.....

Szeretném megköszönni Kubínyi Tamásnak és segítőinek az egész éves áldozatos nemzetért tett szolgálatukat!KÖSZÖNÖM!
Áldás,békesség!
Topi
2013-12-30 19:15:31
Topi
2013-12-30 18:12:12
A tetű rohadt labanc, osztrák mindíg is ellenség volt és az is maradt!
http://www.youtube.com/watch?v=wxfMxY7dl18&feature=youtu.be
Ajózsef
2013-12-30 16:46:03
Így év végére azért csak jutott még egy nagy közéleti tanulság: soha, de tényleg soha ne mondd, hogy nincs lejjebb. Mert van. Mindig van. Miután Josip Simunic horvát focistát eltiltották a vb-n való részvételtől egy „náci köszöntés" miatt...
Ezúttal Nicolas Anelkára csapott le az antifasizmus vasökle, miután „fordított karlendítéssel" ünnepelte a szombati meccsén szerzett gólját...
Szörnyű tettét néhány órán belül elítélte a francia sportminiszter és az Európai Zsidó Kongresszus is...
Szerencsétlen srác egyébként elkövette azt a hibát, amit a modern inkvizíció bírósága elé hurcolt vádlottaknak soha nem szabad: megpróbálta elmagyarázni, hogy miért nem náci. Anelka ugyanis ezzel a mozdulattal barátjának, a humorista Dieudonné-nak akart üzenni...
Dieodunné amúgy igazi posztmodern abszurd humorista, aki imád provokálni és megbotránkoztatni...
Ha a kereszténységet, vagy a hülye középosztálybeli francia fehér nyárspolgárokat savazná, imádná a média. Csakhogy ő a hülye francia zsidó nyárspolgárokat szereti pukkasztani. Abból az egyszerű megfontolásból, hogy a humor mindig az uralkodó elit ellen irányul. És Dieudonné szerint, ma Franciaországban, meg úgy általában az egész nyugati világban ezt az elitet a zsidók képviselik...
Nos, emberünk is lelkesen küzd a faji megkülönböztetés ellen, de aljas antiszemita indulataitól vezérelve úgy gondolja, hogy azok a sztenderdek, amelyek a Földkerekség minden országára vonatkoznak, Izraelre is érvényesek. Vagyis a feketék, homoszexuálisok és a bálnák jogai mellett van pofája kiállni a palesztinok elnyomása ellen is. S ami a legfelháborítóbb: a szólásszabadság szerinte nem csak a templomokat gyalázó feminista aktivistáknak és a sarló-kalapáccsal felvonuló komcsiknak járó exkluzív szolgáltatás, hanem mindannyiunk alapvető joga. Azoké is, akik úgy vélik, hogy a második világháború alatti zsidóüldözés nem feltétlenül úgy történt meg, ahogyan az a tankönyvekben áll...
A francia belügyminiszter a napokban úgy nyilatkozott, hogy Dieudonné „egyáltalán nem humoros", gonosz antiszemita előadásait be kell tiltani. És ha a humoristát letörlik a pódiumról, a barátai sem maradhatnak a focipályán, vagy bárhol máshol. Mert a futballban nincs helye a politikának – csak a politikusoknak...

link: http://jobbegyenes.blog.hu/2013/12/29/heil_anelka
Topi
2013-12-30 16:27:42
Pap Gábor - Szkíta kereszténység (Aranyfüst) https://www.youtube.com/watch?v=20lbMegGkcA#t=0
Topi
2013-12-30 11:09:11
Élő történelem: https://www.youtube.com/watch?v=P2nTvi2cS2s
Ez mind megtörtént tehát valós még ha tagadják is. Sajnos még a magyarországi jobboldal is ignorálja ezt a Nemzeti Emigráció ellen elkövetett merényletet, nem is akarnak beszélni róla de talán helyeslik is mint az elszakitott országrészek magyar lakossága elleni szavazást .
Topi
2013-12-30 10:08:37
Valamennyi hazáját féltő magyar embernek sikeres, eredményes, boldog újesztendőt! https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=op6LarW8gQs
Topi
2013-12-29 23:20:28
Januárban az MTV-n: „Az igazság soha nem késő” című dokumentumfilm

http://www.polgarportal.hu/hirozon/3052-januarban-az-mtv-n-az-igazsag-soha-nem-keso-cimu-dokumentumfilm

Örömmel adjuk tovább a hírt, hogy az MTV 1 új időpontban, mégis csak műsorra tűzi Jelenczki István AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ I-III. című dokumentumfilmjét. A film az 1991 őszén Zétényi Zsolt által benyújtott, és az országgyűlés által elfogadott igazságtételi törvény sorsát mutatja be.

A film egymást követő két napon kerül sugárzásra az alábbi időpontokban:

2014.01.02. csütörtök 21.50 első és második rész,

2014.01.03. péntek 22.15 harmadik rész.
HunorMagor
2013-12-29 21:21:56
Legyetek áldottak drága Magyar testvéreim ! Mivel a sötétség erői minden erejüket, és hatalmukat a ti megsemmisítésetekre tette föl, leírom azt, hogy látlak én titeket.
Drága Magyar Testvérem ! Te, aki igaz Jó Magyar testvérem vagy, igen értékes vagy az én számomra, és kedves az én szemeim előtt, és igen becses ! Soha ne feledd azt, hogy ki a te nagyszerű, és áldott teremtő Istened . Ne feledd Isten Atyát, Isten Anyát, és Jézust az ő szent fiukat, nekünk pedig drága PAP Királyunkat . Hölgyeim, ti akiket ez a világ semmibe sem vesz, és úgy kezel titeket mint használat után eldobandó szemetet, majd eltipor és gúnyt űz belőled, azért hogy magadat egy senkinek és semminek lássad. Most figyeljetek rám, áldott és igen drága hölgyeim, a ti értéketek sokkal több mint az arany és az ezüst, még a gyémántnál is értékesebbek vagytok ! Fogadjátok el azt, hogy a JÓ ISTEN igen jónak teremtett, és alkotott titeket a férfi feletekkel együtt. Az igazi férfi értékesnek fog tartani titeket, olyan értéknek amilyennek a Teremtő alkotott meg, és ezt pénzben nem lehet mérni. Aki egy hatalmas értéket pénzre vált, "egy örök(HÖLGY) értéket", az bizony tudatlan gazember, aki csak a mának él és nem foglalkozik a valódi és örök kincsekkel . Drága HÖLGYEIM, legyetek áldottak, és ne feledjétek azt, hogy sokkalta nagyobb a ti értéketek mint az fel tudnátok fogni, amikor pedig eggyé váltok a másik feletekkel (FÉRFI), akkor teljesedik ki az igazi értéketek .
totya54
2013-12-29 17:28:40
Takács
2013-12-29 12:36:03
Tiszteletem magyar honfitársak!

Pénteki adásból sok mindent ki lehetne emelni hiszen szokás szerint rengeteg értékes gondolat,információ hangzott el.
Gábor egyik megjegyzését emelném most ki,mivel Tamás határozott ellenvéleményt,ellenérzést fogalmaz meg a pl a jobbik szövetségkeresési politikájával kapcsolatban.Vona Gábor személyéről nem is beszélve.....

"Magyarország jelenlegi megszállóival szemben akik 66 éve megszállták Magyarországot csak török vagy orosz segítséggel tudunk felülkerekedni"

Tamás ellenérzése (természetesen) teljesen jogos ha azt nézzük a múltban mennyit konfrontálódtunk ezen történelmi szereplőkkel.A kérdés talán az,hogy egy ennyire kivéreztetett és kiszolgáltatott ország mint a miénk "önerőből" hogy lesz képes ellenállni a jövőben az elpusztításunkra törekvő erőkkel szemben.Valóban van realitása jelenleg a semlegességi politikának?

Az az igazság hogy e pár sor beírására Szaniszló Ferenc által e témában elmondottak motiváltak.
Kik lehetnek a szövetségeseink teszi fel a kérdést Szaniszló Ferenc.

http://www.youtube.com/watch?v=qTKLkeOubC4
51 perc 24 másodperctől hallható,természetesen az egész előadást ajánlom meghallgatni!Érdemes....

Minden tiszteletem ellenére azt kell írjam ha következetes Tamás,akkor Szaniszló Ferencet is bírálnia kell véleményéért e kérdésben,nemcsak Vona Gábort......
Zoltán
2013-12-29 06:20:19
De tőled Violám......
Zoltán
2013-12-29 05:32:40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.