Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

HunorMagor
2014-01-31 02:20:52
Szívemből kívánom !

Szívemből kívánom, drága Magyar nemzetemnek, hogy a Jó Isten áldjon meg nehézségeidben .
Kösse be sebeid, amit rajtad évezredek alatt ejtettek, gyógyuljon be napjainkban lelked tested.
A gyógyír amely a magas mennyekből reád szál, múlassa el veled szíved minden fájdalmát .
Jöjjön reád vigasz öröm könny áztassa orcádat, a fájó sebeid mihamarább begyógyuljanak .

Bár csak a gondolatomtól drága nemzetem, örökre meggyógyíthatnálak légy egészséges, és
erős, ép, s a tiszta erkölcs járja át a szívedet, lelkedet és a testedet s így gyönyörködve állnék
hálával a szívemben imigyen kiáltva, köszönöm áldott Teremtőm hogy ily hatalommal épségessé
tehettem, drága nemzetemnek apraját és naggyát, öregeket, fiatalokat gyermekekkel egyben .

Drága testvérem, igaz Magyar testvér, bármi bajod is van szűnjön meg már végre, hogy téged
épségben tudjalak, minden égi és földi jóval, jól megrakva lássalak igen, igen áldottnak.
Áldás áldás áldás kísérjen utadon, családodon különleges kegyelemnek áldott állapota, majd
betöltekezve édes békességgel és nyugalommal, a Jó Istennek áldása kísérjen téged utadon .
Borsodi
2014-01-30 21:32:36
Tömeges pusztulás kihalás a Csendes-óceánban:
http://naturahirek.hu/csendes-ocean-haldoklik/
Csupán egyetlen párt tiltakozik Paks ellen: az SZDSZ utódpárt, de az is csak taktikai ok miatt.


Ne az ígéreteknek dőljetek be, mert a kampányt a pártok gazdasági programjait fizetett külsős szakértők készítik - vagy sokszor jósszándékú emberek adják ingyen, akik jót akarnak az országnak -, ám azokat csak a választóknak kommunikálják és nem kerülnek végrehajtásra! A bejutott pártok a választási pénzt szállító megrendelők programját hajtják végre!

Tehát: nem ésszel, hanem lélekkel kell szavazni. Zárd ki a külső zavaró lármát!

Amit a szíved diktál!
Apista
2014-01-30 20:55:06
Íme a tipikus haláltábor:
http://www.hir24.hu/kulfold/2014/01/30/hegeduvel-kerulte-el-a-gazkamrat/
Negyven fős női zenekar, munkás zsidók, mi kell még, túlélő, mi kell még? Ki halt meg?
Apista
2014-01-30 20:19:58
Fetrengek a röhögéstől! "Vona jót akar, csak rosszak a tanácsadói." Ugyanezt mondták az Echo tv-ben pár évvel ezelőtt orbáncosról.
Na de majd most! Vona akhbar! Vona akhbar!
HunorMagor
2014-01-30 15:43:40
Saul rabbi
Részlet: Badinyi Jós Ferenc: Jézus, a Pártos herceg - című könyvéből

http://aranylaci.freeweb.hu/jezus/saul.htm
HunorMagor
2014-01-30 15:42:04
Izraeliták

Miután korunk embere nem ismeri kellőképpen az elmúlt ezerévek történetét, kénytelen elhinni a napisajtó és álmodozó novellisták írásaiban közölteket. Így keletkeznek azután az „állandósult tévhitek", melyek az ókorig visszanyúló származással rendelkező népekről nem hirdetik a történelmi valóságot.

Ezen tanulmány célja a címben közölt népre vonatkozó történelmi igazság lerögzítése, és - az olvasó meggyőzésének érdekében - az előtalálható tudományos forrásanyag közlése.

I. IZRAEL

Az elnevezés sumér eredetű, mert az agglutináló sumér nyelv szerint:

IZ (L. 296) = Istenlélek,

RA3 (L. 381. és 293.) = fény, ragyogás, tisztaság,

EL (L. 13. és 564.) = Tisztaság, purification, menny, az isteni nagysághoz felemelkedett.

IZ-RA-EL tehát az a nép volt, mely a sumérnak nevezett Isten­szemléletből a fenti tulajdonságokat magáénak tudta és hitte.

IZ-RA-EL nép nem abból a fajból ered, amit SEMITÁNAK neveznek általánosan a biblikusok. Ez a nép ázsiai (turáni) eredetű, és az időszámításunk előtti 5. évezredben települ a jelenlegi Palesztinának területre. Sir Leonard Woolley - az archaeológiai bizonyítékok alapján(1) (1 Sir Leonard WOOLLEY: „A Forgotten Kingdom" (Pelikan Books, 1958.) ­ kaukázusi eredetűnek mondja őket és - azután a hely után, ahol nagy mennyiségű kerámiát találtak, mint ennek a népnek a saját alkotását ­ „Khirbet Kerak" népnek nevezi őket.

IZ-RA-EL ezen ősnépe nem azonosítható tehát sem a JÚDAI, sem a HÉBER néppel, mert ez a Kaukázusból - Sir Woolley szerint ­ „családokkal, gyerekekkel és minden kézműves és mesteremberekkel, tömegben letelepedett nép" (33. oldalon) „magával hozta fejlett ipari technikáját és ezek képezik az őseit a Chati népnek is".

Ne tévesszen meg senkit a Biblia sok konfúzos leírása, mely politikai hagyomány, s így történetei nem hitelesek. Nem is bizonyíthatók. A Bibliában említett IZRAEL népe sohasem tartozott a júdaizmus és héberizmus világához, hiszen a júdaiak ellen háborúkat vezettek. Tekintve, hogy a bibliai tőménetek eredeti „kéziratai" nem léteznek és a legidősebb .,bibliai kéziratmásolat" nem öregebb az i. e. 3. évszázadnál, mondhatjuk azt, hogy

mindaz, ami a Bibliában az izraelitákról írva van, nagyon kései fogalmazás, történelmileg bizonyítva nincs és

a júdeai héberek egyszerűen magukra vették a náluknál kulturáltabb, náluknál régebbi származású, de júdai segítséggel legyőzött IZRAEL népének nevét akkor, amikor a kánonjukat szerkesztették.

A világtörténelem legnagyobb szemfényvesztése ez, melyet csak úgy tudtak keresztülvinni, hogy „pápai csalhatatlansági dogmával" „Isten szavának" nyilvánították a Bibliát.

De a hivatásos történészek sem fogadják el szótlanul a biblikus szellem által köztudatba vitt történetet. Nem akarják maguk ellen lázítani a júdai­kereszténység összes teológusát és a mai héberizmus gazdag könyvkiadó vállalatait, tehát óvatosan, de a szakemberek részére érthetően utasítják el a biblikus „story"-k hitelességét. Példának említjük J. M. Roberts: „History of the World" c. munkájából a következőket (88. oldal):
HunorMagor
2014-01-30 15:37:41
Köszönöm Benedek soraid nagyon értékesek !

Ezt a szántai videót, hallgassátok meg : http://www.youtube.com/watch?v=EQeYQOncJ5A
HunorMagor
2014-01-30 14:39:19
Kedves Benedek !

iz-ráhel ereje nulla

Ez a nép ha egyáltalán az, csak bitorolja az általa 90% ban kiirtott igazi, és turáni eredetű IZ-RA-EL szent nevét, semmi közük hozzá, mert az ősi IZ-RA-EL soha nem támadott meg aljas és gonosz szándékból más népeket, főleg nem irtotta ki őket. Senkit nem uralt le, de minden jóravaló népekkel szövetséget kötöttek. Az igazi IZ-RA-EL-hez semmi köze sincs a szemita, habiru, héber, háború, háborodott, népséghez, csürhe bandához mely mindenhová, csak a romlást képes vinni.
HunorMagor
2014-01-30 14:25:12
Továbbítom én is... Bekezdésenkénti magyar nyelvű összefoglalással... Minden aláírás fontos lehet

A családellenes erők nem nyugszanak.

Kérlek, klikkeljetek, és akadályozzuk meg ezt is, mint az Estrella jelentést! http://www.citizengo.org/en/2882-european-parliament-will-vote-roadmap-special-lgbt-rights-lunacekno

Lent az angol szövegben van az a link (többször is), amire kattintva tiltakozhatunk (keresztnév, vezetéknév, ország (Hungary) kiválasztása, irányítószám - ennyi!)

De gyorsan!

És terjeszd, mert

Február 3-án szavaznak!

Shortly after the Estrela Report was defeated, European Parliament leftists went straight to work with their next initiative, the "Lunacek Report." With your help, as we did with the Estrela Report, we can defeat this too.
On 3 February, the European Parliament will vote on the Lunacek Report, officially known as "EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity."
Nem sokkal azután, hogy az Estrella jelentés elutasításra került az Európai Parlament baloldali képviselői azonnal benyújtották az új Lunacek jelentést. Az Önök segítségével ezt is - csakúgy, mint ahogy az Estrela jelentést is kivédtük - semlegesíthetjük.

Febr. 3-án fog szavazni az Európai Parlament a jelentésről, ami hivatalosan az "EU ütemterv a szexuális orientáción ill. nemi identitáson alapuló homofóbia és diszkrimináció ellen" néven fut.

The Lunacek Report is an attempt by the LGBT lobby to push for special rights and further their agenda into Member States. They claim they are only pushing for equal rights, but that is not true! The Lunacek Report tells a different story.
A Lunacek jelentés az LGBT* (magyarul: Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok és Transzneműek, rövidítve LMBT) lobbi próbálkozása arra vonatkozóan, hogy különleges jogokat harcoljanak ki maguknak, és céljaikat minél szélesebbre terjesszék, ill. minél több helyen jobban napirendi ponttá tegyék a tagállamokban. Azt állítják, hogy csak egyenlő jogokat akarnak, de ez nem igaz.

A Lunacek jelentés egy másik történetet vázol fel:

Help us defeat one of the most liberal reports to ever enter the European Parliament..
Segítsen elutasítani az egyik legliberálisabb javaslatot, amit valaha az Európai Parlament elé terjesztettek!

If adopted, the EU institutions and the Member States must engage in a holistic homosexual mainstreaming of all public policy domains, including not only the basic national competencies of public health and education, but also employment, asylum, and external relations.
Amennyiben elfogadásra kerül ez a javaslat, az EU intézmények és a tagállamok kötelesek lesznek részt venni egy átfogó homoszexuális mainstreaming (~érvényesítés) megvalósításában a közpolitika valamennyi területére vonatkozóan, beleértve nemcsak az egészségügy és az oktatás alapvető nemzeti kompetenciáit, de a foglalkoztatási, menekültügyi, és külkapcsolatok területét is.

The Lunacek Report includes an EU-wide veto mechanism that favors the LGBT community, meaning: no future EU legislation might contradict the interests of gay and lesbian activists.
A Lunacek jelentés, egy az egész EU-ra kiterjedő, az LMBT közösségek érdekeit előtérbe helyező vétó mechanizmus kialakítására vonatkozó javaslatot is tartalmaz,
ami azt jelenti, hogy semmilyen jövőbeni EU jogszabály nem állhat szemben a homoszexuális és leszbikus aktivisták érdekeivel.
The roadmap can be dangerously misused to force Member States to accept same sex "marriages." This is done in an insidious and hidden way, e.g. by requesting the automatic recognition of, and giving effect to, all civil status documents. In practice, this would mean that Member States where same-sex "marriages" are not recognized by the law of the land would be mandated by the EU to recognize a same-sex "marriage" that took place in another Member State.
Ez a tervezett ütemterv azért is veszélyes, mert arra is felhasználható lesz a jövőben, hogy a tagállamokkal elismertesse az egynemű párok "házasságát". Minderre nagyon alattomos és burkolt módon kerülne sor: pl. "minden hivatalos anyakönyvi dokumentum automatikus elfogadtatása és érvényesítése" kérvénye révén. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy azok a tagállamok, melyek az egynemű párok "házasságát" a maguk törvénykezése alapján nem ismerik el, tehát nem elfogadott az adott országban, az EU jog által mégis arra lennének kényszerítve, hogy elfogadják egy másik tagállamban kötött azonos nemű pár "házasságát".

The report clear outlines an agenda in which:
Can be politically misused to force Member States to allow "same sex marriage for all."
Same sex couples in all Member States will have access to full adoption, in vitro fertilization, and surrogacy.
Guarantee freedom of assembly and expression for gay activists and use language like "hate speech" and "hate crime" to silence Preachers of the Gospel, critics of homosexuality, and LGBT activism. In doing so, the European Parliament wants the EU and its Member States to apply double standards: unrestricted freedom of speech for the gay community, but restricted freedom of speech for possible critics.
A jelentés egy olyan jövőképet tár elénk ahol:

. a tagállamokat lehetne arra kötelezni, hogy "engedélyezzék az azonos neműek házasságát" a jelentésre való (téves politikai ) hivatkozással..
. az egynemű párok valamennyi tagállamban teljes hozzáféréssel bírnának az örökbefogadások, a mesterséges megtermékenyítések és a béranyaság területén is.
. garantálva lenne a gyülekezés és önkifejezés szabadsága a meleg aktivisták számára, és megnyílna az út a "gyűlöletbeszéd" és "gyűlölet-bűncselekmény" jogi fogalmak alkalmazásának lehetőségére is, melyet kimondottan az evangélium hirdetői, és más, homoszexualitást ill. meleg lobbit ellenzők kritikáinak elhallgattatására használnának fel. Ezzel, az Európai Parlament az EU-t és a tagállamokat egy kettős mérce alkalmazására kényszerítené: korlátlan szólásszabadságot a meleg közösségnek, de korlátozott szabadságot a lehetséges kritikusok számára.
It is what's not included in the report that is most frightening. The report makes no provision to protect the rights of parents to educate their children and to protect children from inappropriate homosexual propaganda, or the right to conscientious objection.
A legriasztóbb azonban az, ami hiányzik a jelentésből. A javaslat nem rendelkezik a szülők gyermekeik nevelésére és oktatására vonatkozó jogainak védelméről, valamint arról, hogy megvédhessék gyermekeiket a helytelen/nem megfelelő homoszexuális propagandától, vagy lelkiismereti okokból tiltakozhassanak ezek ellen.

*LGBT az angol Lesbian, Gay, Bisexual, és Transgender rövidítése, magyarul: Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok és Transzneműek, rövidítve LMBTÜdv,

Tamás
HunorMagor
2014-01-30 14:20:40
Tiltakozás a homoszexuális törvények ellen, ha jól értettem és itt kell ezen a linken leszavazni . : http://www.citizengo.org/en/2882-european-parliament-will-vote-roadmap-special-lgbt-rights-lunacekno

Az embereket férfiúvá, és asszonnyá teremtette a Jó Isten ! Aki ezzel szembe megy, az saját magát és meg nem született utódait ítélte halálra, és azok is akik megtehetnék, hogy gyermeket nemzzenek, és szüljenek de mindenféle kifogást keresnek.
Régi közmondás ! Ha a Jó Isten megteremtette a nyulat, bokrot is adott, hogy el tudjon bújni.
totya54
2014-01-30 11:37:58
Topi
2014-01-30 10:32:33
Meggyógyultam tebenned Istenem. https://www.youtube.com/watch?v=BQ1HQDV8q14
Peter123
2014-01-30 08:06:49
Peter123
2014-01-30 08:05:02
Csak gratulálni lehet a Pátriarkának.
Peter123
2014-01-30 08:03:14
HunorMagor
2014-01-30 01:58:26
A zsidók messiása, az maga az Antikrisztus ebben senkinek ne legyen kétsége, nem véletlenül nem fogadták el, a Pártus Magyar Jézust . Jézussal kapcsolatban maguk a zsidók kérdezik, hogy támadhat e Galileából valami jó ? Tehát, Jézus nem születhetett a judai Betlomonban, azért írtam így mert ez az igazi neve, hanem a Galileai Betlehemben . Betlomont csak a Szentírás meghamisítói írták át Betlehemmé, hogy passzoljon az elképzeléseikhez . A Magyarok soha nem voltak tűzimádók, hanem tisztelték a tüzet, a vizet, a levegőt, és a földet, de imádni csak a Teremtő Istent imádták, aki Atya, Anya, és Fiú=Jézus a Pártus Herceg/és ma a Mennyei Király !
HunorMagor
2014-01-30 01:35:47
Hirosima=Hiero solyma=Jeruzsálem Nagasaki= Naga Szaka Szaka=Szkita ! Nem véletlenül dobták pont erre a két Japán városra, a két atom bombát. A liberált gonoszok, ördögök nagyon jól tudták azt, hogy Szkita népet irtanak. Ez nem volt véletlenül, dobhatták volna más városokra is vajon Berlinre miért nem dobták rá ? Ha nyitott szemmel járunk, akkor arra a meggyőződésre kell jussunk, hogy mindenhol a világon csak a turáni népek szenvednek a legjobban . Vagyis, csak azokat a népeket irtották a háborúkkal, akik az igazi népe a Jó Istennek, és ez nem a zsidó . A zsidó maga a pusztító utálatosság, mert ahol csak megjelennek ott minden tönkre megy, népek kerülnek a kihalás szélére, és ahol békesség van ahogy a szidók megjelennek pusztító háborúk veszik a kezdetét. És a gazdag uralkodó nép, mély szegénységbe süllyed . Ahogy Jézus mondja, még a gyermek is a cselekedeteiről ítéltetik meg, hogy jó, vagy gonosz. Ezen, nagyon el kell gondolkodni .
Apista
2014-01-29 22:41:03
Apista
2014-01-29 22:28:00
Még mindig le vannak maradva egyesek! Az anticionista zsidók csak a jelenlegi Izraelt nem ismerik el, de ha eljön a messiásuk, akkor jogot formálnak rá. Ők, tehát a judaisták ugyanúgy azt képzelik, hogy kiválasztottak, mint a cionisták.
Borsodi
2014-01-29 22:21:18
- 2014 még a választások előtt se jut eszükbe elszámoltatni a váltópárt bűnözőit
- 2013 meghurcolják az adócsalást leleplező Horváth Andrást (mert a váltópártok maffiózók)
- 2012 december : Fidesz az MSZP-vel egy színpadon a Jobbik ellen közösen tüntet a titkos kettős állampolgárok parlamenti hatalmáért
- a cigányság ellen eljáró rendőröket meghurcolják, aminek következtében elszabadul a cigánybűnözés, majd a cigánybűnözés szót betiltják a váltó-párthű tv csatornákon (az összesen!)
- 2010 választás után a Fizess párt folytatja az MSZP-SZDSZ megkezdett munkáját (oktatás züllesztése, egészségügy ellehetetlenítése, adók növelése ) a magyar emberek vegzálására a rendőrséget és a TEK-et is rendszeresen bevetik
-2009 összefogás az atomért-> Paks (titkos háttér-megállapodás)
- 2001 Fidesz bevezeti a devizahitel alapú csalást, amit a váltópárt hatalma alatt szétszórnak, hogy időzített bombaként ketyegjen
- A Zétényi–Takács-féle igazságtételi törvényjavaslat: OV is leszavazza azt a törvénytervezetet, amely kommunisták törvénytelen cselekedeteit elszámolhatóvá tette volna; Gönz Árpika és Sólyom László elkaszálja a törvényt
- rendszerváltás előtt: a Soros alapítvány a KISZ-es OV-t kiképzi Angliában
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.