Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Peter123
2014-02-03 10:48:15
barodza
2014-02-03 09:12:40
Alázatos szolgája vogyok mindenkinek.Édesapám Igy vészelte át a gyalázatos, gyílkos
Kényszermunkát.
Juhász Ferenc!
Időkbe látó szemetek nem volt, de kezetek mely a hazát sírba taszítja igen.
HunorMagor
2014-02-03 02:13:44
Drága Magyar Testvéreim !

Ha netán tán, én tudnám a kulcsot az idő utazáshoz, hányan volnátok olyan kedvesek, hogy a legspécibb kamerákkal felszerelkezve ellátogatnátok velem Auswicba, és egyéb ilyen fura helyekre, és forgatnánk egy kicsit a minden napi életről?
Mert azt még a gyermek is tudja, hogy nincs lehetetlen csak tehetetlen. Élőben látni mindent, szerintem sokkal izgalmasabb lenne, mint a színészek által reprodukált produkciókat nézni nemde ?
Amúgy élőben volt alkalmam látni néhány ezer évre visszamenőleg bizonyos háborút, amit ugyanazok robbantottak ki akik bennünket szarnak és szapulnak a mai napon. Hát elég tanulságos volt a jelenet, mit mondjak még nem tanultuk meg a leckét .
Topi
2014-02-02 22:01:56
Topi
2014-02-02 21:58:49
Józsi
2014-02-02 19:50:43
Ezt a videőt érdemes végig nézni, bár egy kicsit hosszú de megéri. Magyar feliratos https://www.youtube.com/watch?v=sJiU1N0EQ8w#t=1235
barodza
2014-02-02 17:56:19
A Kun Bélának ezt mondta az Orbán papám.
"Hidd el bolond ég a balaton szómával oltják"
Topi
2014-02-02 17:04:14
Numerus Clausus törvény, meg ami arról tudható…

1920. szeptember 26-án jelent meg a Numerus Clausus törvény, melyet 1945 után félévszázadig „zsidó” törvényként tituláltak, s akiknek ez érdekük, teszik ma is. Teszik, kihasználva, hogy az 1920: XXV. Törvénycikk szövegét, annak rövidsége ellenére a társadalom nem ismeri, s előbb-utóbb készpénznek veszi, amit gyakran ismételnek. Pedig a tények mást mutatnak.

A „Nagy háború”, ahogy az első világháborút sokáig nevezték, erősen felborította a közép-európai térség vallási és etnikai viszonyait. Így, bár meglepő, de a Huszadik Század című folyóirat 1917-ben feltett körkérdésére a polgári zsidó családból származó Jászi (Jakubovics) Oszkár válaszában felvetette valamifajta numerus clausus háború utáni bevezetésének szükségességét (Lásd: Litván György Jászi Oszkárról írt könyvét, és Pelle János ahhoz írt recenzióját – Magyar Szemle, 2004. június). Így az első Teleki-kormány idején bevezetett Numerus Clausus törvény az akkori viszonyok ismeretében szükségszerűnek látszott, s bármily furcsa nem mondott ki negatív diszkriminációt. A törvény ugyanis sem a zsidóságot, sem más valláshoz, vagy etnikumhoz való tartozást nem nevez meg, s nem mond ki korlátozást.

Ez utóbbi alátámasztására érdemes idézni a mindössze egy oldalnyi terjedelmű, négy §-t felölelő törvény lényegi, 3. §-ának harmadik bekezdését, mely az egyetemi karokra való beiratkozás rendjét szabályozza:

„Az engedély megadásánál a nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóság követelményei mellett egyfelől a felvételt kérők szellemi képességeire, más­felől arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctized részét.”

Mindenkinek ajánlom, mielőtt „zsidótörvénynek” titulálja a Telekinek felrótt Numerus Clausus törvényt, figyelmesen olvassa el a fenti bekezdést, vagy akár a teljes törvényt, s keresse ki a diszkrimináló passzusokat.

Nem fog találni! Amit az is alátámaszt, hogy 1938-ban, a valóban már „zsidótörvénynek” minősülő 1938. évi XV. törvény bevezetése előtt a hivatalos magyar statisztikák a következő adatokat mutatták (1930. évi népszámlálás, ügyvédek vonatkozásában):

Országosan:

Római katolikus
1685

Görög katolikus
31

Református
774

Ágostai evangélikus
233

Görög keleti
6

Zsidó
2693

Egyéb
51
A táblázatból látszik, hogy országos viszonylatban összesen 5473 ügyvédből 2693 volt zsidó, azaz az ügyvédek 49,3%-a.
Budapesten:
Római katolikus
778

Református
275

Ágostai evangélikus
112

Zsidó
1523

Egyéb

A táblázatból látszik, hogy Budapesten összesen 2730 ügyvédből 1523 volt zsidó, azaz az ügyvédek 55,8%-a.

(Adatok forrása: Vértes Róbert: Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938-1945. Polgár Kiadó kft. 1997)

A fenti adatok alapján bizton állíthatjuk, hogy a „zsidóellenes” törvénynek mondott Numerus Clausus hatása nem érvényesült, talán nem is alkalmazták.

De az aggályoskodó nem fog találni zsidóellenességet a Numerus Clausus törvény 1928, évi módosításában sem, mely módosítás eltörölte a népcsoporthoz tartozás alapján történő támogató válogatást és a fent idézett 3. § harmadik bekezdését az alábbi módon – igen bölcsen – változtatta meg (1928. évi XIV. törvény):

„A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról szóló 1920. évi XXV. törvénycikk 3. §-ának harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép: Az engedély megadásánál a nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóság követelményei mellett egyfelől a felvételt kérő megelőző tanulmányi eredményeire, illetve szellemi képességeire, másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy elsősorban a hadiárvák és a harctéri szolgálatot teljesítettek és a közalkalmazottak gyermekei, továbbá a különféle foglalkozási ágakhoz (mezőgazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szabad foglalkozásokhoz stb.) tartozóknak gyermekei az ezen foglalkozásokhoz tartozók számának és jelentőségének megfelelő arányban jussanak a főiskolákra és a fölvettek száma az egyes törvényhatóságok között is igazságosan osztassék fel. A vallás- és közoktatásügyi miniszter felügyel arra, hogy ezek a szabályok megfelelően alkalmaztassanak.”

A ma oly gyűlölt kirekesztést ebben a szövegben sem lehet találni, s ha belegondolunk, hogy a foglalkozási ágak közül a kétkezi munkás, legyen az mezőgazdasági, vagy ipari munkás alkotta az akkori Magyarország társadalmának zömét, úgy nyugodtan megállapíthatjuk, hogy az „úri Magyarország” törvényhozása a szegényebb rétegeket igyekezett, mai szóval: helyzetbe hozni.

Nagyon sajnálatos, hogy az ügyben leginkább érintettek mindezt másként látják, vagy érdekeik ezt másként mondatják velük, és aszerint cselekszenek.

Dobai Miklós
barodza
2014-02-02 15:00:17
Juhász Ferenc!

Időkbe látó szemetek nem volt, de kezetek mely a hazát sírba taszítja igen.
totya54
2014-02-02 14:42:07
miskolcilaci
2014-02-02 09:07:26
Szegedi Csanád az Izraeli tv-ben.
http://444.hu/2014/02/01/riport-szegedi-csanadrol-az-izraeli-teveben/

Csak Ferit tartsuk távol: Cifra kaloda.
http://www.youtube.com/watch?v=bbTQm1dpEss

Nem hagyták annyiban a levegőből érkező háttérhatalmi halálos támadást
http://444.hu/2014/01/25/tiltakozas-a-magyar-emberek-halalos-permetezese-ellen-elo-kozvetites/
http://videa.hu/videok/hirek-politika/haboru-zajlik-az-ionoszferaban-origo-video-chemtrail-8uu36AMhAS9pKG6V

Posta Imre előadása. /Teljes./
http://www.youtube.com/watch?v=p7n6PlzCYyY

Hollókoszt megemlékezés. 70 év, 70mp. adásszünet a médiában.
http://www.youtube.com/watch?v=tg6S2wsW9oM

Ilyen amikor egy politikus igazat mond.
http://www.youtube.com/watch?v=PY0BxnLv5Mg
HunorMagor
2014-02-02 00:52:54
Nagy érték !

Nagy értéket adott nékem az én drága Jó Istenem, akkor amikor megteremtett.
Adott mellém olyan társat, aki számomra felbecsülhetetlen értéket jelent .
Megteremtette a nőt, hogy én férfi lehessek, amikor majd őt feleségül elveszem.
Számomra az Jó Isten nagy és értékes ajándéka, csak egy hölgy lehet, aki
örömmel szül majd nekem, nagyon sok, sok áldott drága gyermeket .

Egy igazi hölgy áldott, és örök hívatása csak a Jó Istentől meg teremtetett,csakis
a következő hívatások lehetnek, jó feleség, áldott drága édesanya, nagymama .
Drága Hölgyek mily nagy érték adatott meg tinektek, hogy a Jó Istentől íj nagy
hívatásban részesedtetek, mily nagy hiányt szenvednénk mi ti nélkületek. Az én
szememben, mily nagy áldás vagytok ti, áldott értékek számunkra vagytok ti mind.

E világ tinéktek értéket nem teremtett, és elvette tőletek minden ami érték volt néktek.
Megfosztott titeket amennyire csak lehetett, minden jótól amit a Jó Isten megadott nektek.
Elvették tőletek az igazi hívatásotokat, s leértékeltek titeket mint a teszkó az árukat.
Be lettetek csapva, és ezt észre sem vettétek, hogy igaz értéket csak a Jó Isten adhat nektek.
Kaptatok ti számtalan hamis hívatást, csak nehogy a Jó Istentől kapott értéket csináld.

Gondolkodjál drága és áldott hölgy el ezeken, hogy vissza térj a Jó Istentől való igaz értékre.
Legyen újra az ősi hívatás a számodra, áldott jó és hűséges feleség majd drága édes anyuka.
Mindezek után foglald el a következő mélyen tisztelt, értékes és igen rangos helyeket, mely
nagymamaként tégedet megilletett, hogy szemeiddel megláthassad nagyon sok unokáidat.
És ha a Jó Isten hosszú időt ad neked, akkor foglald el a déd és üknagymama helyedet .

Nagy áldás a Hölgyekre !
Peter123
2014-02-01 14:24:46
Nekem közbe kell lépnem, hogy megmentsem az emberiséget attól, hogy még az Úr Nagy Napja előtt elpusztítsa önmagát
2014-01-29

2014. január 29. szerda, 15:00

Drága szeretett leányom, ne magatokért sírjatok, hanem Értem, Jézusotokért, Aki sír és szenved ama gyorsaság miatt, amellyel az emberi nem a züllött és bűnös életbe zuhan.

Mivel Szavamat oly sok ember utasította el, oly hosszú ideje, így sok embernek már nincs irányvonala, vagy nem tudják hogyan tovább, amikor döntést kell hozniuk az életükben. Azoknak a lelkeknek, akik elsodródtak az Igazságtól, csak saját vágyaik vannak, és a saját érdekeiknek megfelelően irányítják azokat. Az önmegszállottság, a szexuális erkölcstelenség, az önkielégítés és az anyagi javak utáni törekvés tönkreteszi a lelküket. Semmi sem fogja vagy tudja kielégíteni őket. Amikor már elérték a bűn mélységét, akkor más lelkek felkutatásán serénykednek, hogy tőrbe csalják őket. Ez azért van, mert a Sátán már annyira elnyelte a lelküket, hogy így felhasználja őket, annak érdekében, hogy minél több lelket vonszoljon az ő aljas csapdájába.

Az emberiség erkölcse olyan mélyre süllyedt, hogy ez a gonosz szellem millió lelket nyel el naponta. Ó, mennyire nő az Én Fájdalmam, és mennyi munkára van még szükség, hogy ezt a fertőzést ki lehessen irtani. Eljön majd az idő, amikor az emberiségnek csak egyharmada fogja megkapni a kegyelmet, hogy felismerje a jó és a rossz közötti különbséget.

Azok, akik a gonoszság bármilyen formáját szívesen elfogadják, mint jó dolgot fogják azt bemutatni. Nemsokára nagyon bátor kell, hogy legyen az az ember, aki felemeli hangját, hogy kijelentse: „Ez helytelen” anélkül, hogy le ne ördögöznék, és meg ne vetnék, mivel ezt egy ésszerűtlen kirohanásnak fogják tekinteni.

Ó, milyen mélyre fognak süllyedni Isten gyermekei. A keményszívű – aki gyűlöl másokat, akiből hiányzik az együttérzés -, a kapzsi és az erőszakra szomjazó lelkek száma növekedni fog. Őket most csodálni fogja az egész világ, holott évtizedekkel ezelőtt féltek volna tőlük. Éppen ezért Nekem közbe kell lépnem, hogy megmentsem az emberiséget attól, hogy még az Úr Nagy Napja előtt elpusztítsa önmagát.

A Sátán terve az, hogy annyi lelket pusztítson el, amennyit csak lehetséges. Az Én tervem az, hogy megállítsam ezt a fertőzést, és nem fogok tétovázni abban, hogy megadjam azokat a jeleket, amelyekre szükség van, hogy felébresszen benneteket Isten Szeretetére, és annak szükségére, hogy kellőképpen felkészüljetek az eljövendő világra.

Soha ne utasítsátok el Isten Kezét. Soha ne hagyjátok figyelmen kívül Isten Szavát, mert e dolgok nélkül semmik vagytok.

Jézusotok
Topi
2014-02-01 14:23:56
Ajózsef
2014-02-01 12:40:12
Barbara, nem az a kérdés falura kell-e menni vagy sem, az a kérdés mikor. Most vagy amikor már késő lesz.
miskolcilaci
2014-02-01 12:34:24
Miért nem győzhetők le az igazságot keresők.
07.54- 09.10ig. No én erről beszélten önnek Tamás!
http://www.youtube.com/watch?v=z8lWgHusTwg&feature=share
Martin Killeen
2014-02-01 01:42:40
A Jozsef! Legalabb a Vona-kat ne emlitetted volna. Nekunk, a csaladomnak soha nem volt autoja, foldje sem, de a piacon vasaroltunk parasztemberektol. Nem tudom hany szazezer, vagy millio kellene az embereknek, hogy uj eletet teremtsenek es foldet vegyenek maguknak, lehetne-e minden varost "felszamolni", falura koltozni nagyon sok embernek? Volt par 5leted, de annal sokkal-sokkal tobb altalanositas! Szebb jovot a JOBBIKKAL! Barbara
Topi
2014-01-31 20:26:55
Furcsa hó esett Amerikában!

Az alábbi video azt mutatja be, hogy a bolygómérnökségi ("geoengineering") program keretében a légkörbe permetezett természetellenes anyagok milyen hatással vannak a hóra. Azt látjuk, hogy nehezen olvad meg, és nem keletkezik víz az olvadása után. A felvétel vélhetőleg az USA-ban készült, ahol talán a legerősebb ez a tevékenység. Tegnap hallottam először arról, hogy ott speciális tőzsdéken már időjárásra, illetve időjárási jellemzőkre is lehet fogadni. Nyilván való, hogy aki befolyásolni tudja az időjárást, az egy újabb módszerrel tud rengeteg pénzhez jutni, és kézben tudja tartani az emberek élelmezését is.
http://www.youtube.com/watch?v=WnTJTP-_uYw
http://www.youtube.com/watch?v=5tEza2wB20c
Peter123
2014-01-31 19:17:22
Peter123
2014-01-31 18:28:56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.