Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

HunorMagor
2014-03-16 01:23:19
Kedves miskolcilaci ! Rég,i de aktuális . Az üzenet ! Ide be illesztem Jézus Urunk evangéliomát, és ő teljesen leleplezi azt a kánaáni népet, melyik áldozott embert és állatot annak a Molok nevű istennek, mely Jehova=Lucifer=Molok !

Jézus evangéliuma
Részlet: Badinyi Jós Ferenc: Jézus, a Pártos herceg - című könyvéből


Ha a biztos tárgyi emlékeket a „szakemberek" hitelessé nyilvánítanák - fenn áll a veszély, hogy a Tamások is hinni kezdenek akkor, amidőn a világ törekvései épp ellenkező irányúak.

Gyakran kell gondolnom Jézus azon mondására, hogy: „Az Atya kövekből is tud támasztani Fiakat!" - Napjainkban a kiásott kövek, a régészeti leletek, mind a magyar igazságot hirdetik azoknál a „fiaknál" is hangosabban, akiknek minden igyekezete az, hogy magyar népünk elmerüljön a feledés tengerében Jézussal együtt.... de én hiszek egy isteni örök igazságban!

Sok adatot közöltem, de a lényegre, vagyis Jézus Urunk azon hagyatékára, melyet az Ő írás-emlékének nevezhetnénk - nem tértem rá eddig. Most, hogy így Jelek érkeznek hozzám, eddigi jószándékom új bátorítást kap és egybefonom azokat a böngészéseket, amelyeket a maniheus tudományban Mani igehir detésében és az újgur hitvilágban találtam és Jézusnak kijelentéseit, szavait tartalmazzák. Ezek pedig csak annak az „elveszett" írásnak részei lehetnek, melyet - az említett „Hegyi beszéd" pergamenthez hasonlóan - Jézus Urunk saját maga írhatott le. (A sorrend és a számozás az én jószándékomé, de a „tartalom" nem más, mintJézus Urunk Evangéliuma

I.) Messzi idők ígéretét teszem valóvá most, hogy emberként jöttem ide közétek.

2.) Nem volt ez szükséges addig, míg atyáitok lelkéből a szeretet imádsága törhetetlen hittel érkezett az örökké lett Mindenhatóság fényvilágá­ba.

3.) Amíg a földi ügyeket az Égi Törvény örök rendje irányította.

4.) Amíg az emberi gonoszság meg nem rontotta bennetek az istenfiú­ság méltóságát.

5.) Amíg az örök Szeretet Teremtőjét - akit ti Istennek neveztek - meg nem gyalázták e gonoszok azzal, hogy más népek legyilkolását ez örökké­való rendelésének és akaratának hirdetik.

6.) Amíg a mindent előre elrendező és a földi ügyeket is irányító Fényvilág Igazsága helyett - az ember- és állatáldozatokat követelő, gonosz akaratát, hogy az istenfiakat emberi szolgákká tehesse - „Törvény­nek" nem nevezte egy parázna nemzetség.

7.) Meglátjátok és halljátok is, miként ostorozom majd őket, mint mérges kígyók fajzatait, kiknek szája gonoszul és hamisul szól, mert csak önszeretet és önérdek lakozik bennük.

8.) Akik nem akarják észrevenni az Idők jeleit és azokban az Igazságra intés felemelt ujját.

9.) Akik Istennek tisztelik a maguk-csinálta írást, azt „Törvénynek" nevezik, hogy a sötétségben járók útját irányítsa.

10.) Engem meg akarnak ölni, mert tudják, hogy én vagyok a Világ Világossága, de az én beszédemet nem értik, mert nincsen bennük Igaz­ság.

11.) Ha majd legyőztem a halált és visszatérek a Fényvilágba, titeket is üldözni fognak az én nevemért.

12.) De érettetek és mindazokért, akik majd nektek hisznek, járom végig emberi utamat, hogy Atyánk Igazsága megszentelődjék és mindnyájan egyek legyetek az Ő Igazságában.

13.) Így teszek bizonyságot arról, hogy Ő küldött engem e világra, hogy az igazak és hívek megőriztessenek minden gonosztól.

14.) Mert a gonoszok a hazugságot és a bosszút vallják istenüknek. Majd eltitkolják és meghamisítják az én beszédemet is, amit az Igazságról hirdetek, hogy titeket a Fényvilágból a sötétség útvesztőjébe tereljenek.

15.) Azt fogják nektek mondani mindennap, hogy bűnösök vagytok és bűneitek terhétől csak az ő feloldozásuk szabadíthat meg titeket.

16.) De ne higgyetek nekik, mert nem születtetek bűnösöknek, hanem sokan meggyengültetek a Lélekben.

17.) Tartsátok meg azért és kövessétek az én tanításomat, hogy a Lélek által mindig elérjetek engem és megmaradjatok az én Igazságomban.

18.) Meg kell hát tisztulnod az önmagadba való nézéssel.

19.) Ha saját lelkedbe nézel, már ketten vagytok a megújulásra: jószándékod és az elhatározás, hogy jóváteszed azt, mit gyengeségedben rosszul végeztél. Jóvátevésed, lelked így megtisztulása, örömöt ad.

20.) Ilyenkor nézz a Fénybe. Én vagyok ott is Veled és új erőt kapsz.

21.) A Lélek Világosságára gyújtott Tűz is szent. Általa is tisztulhat Lelked, hiszen láthatod hatalmát a gonoszság elégetésére. Ne nézzed hát csak tűznek, mert bizony égi Fény az is. Jóra való elhatározásodat örökíti, jóvá tett vétkeidet elégeti. Szent fogadalmak születnek a Tűzbe, Fénybe vetett tekintetekkel.

22.) A Fény-tüze és a Tűz-fénye adja lelkednek sugarát, mely segít is, gyógyít is - ha úgy akarod és kéred a Kegyelem erejét hozzá.

23.) Maradj hűséges és fordulj hozzám, hiszen emberi, apró, igaz dolgaidban is megsegítlek. - De igaz légy útjaidon akkor is, ha a gonoszok közelítenek hozzád.

24.) Nehéz az Igazság útja - de ha a Fényt követed, szembe állsz vele, akkor a sötét árnyék mögötted van. - De bizony, ha hátadat fordítod a Fénynek, csak a sötétség vesz körül, melyben legnagyobb teher a saját árnyékod.

25.) Én úgy parancsoltam: "Szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket!" - Ez legyen életvizeteknek a forrása: a SZERETET.

26.) Szeresd nagyon atyádfiát, családodat, nemzet-testvéreidet, hiszen közéjük születtél. Sorsotok is egy - közös.

27.) A nemzetség, melybe Isten rendelt, földi életed vára, otthona. Hozzá láncol az Igazság. Ha eltéped e láncot, olybá leszel, mint a hulló falevél, melyet a szelek visznek magukkal s egyszer elvész valahol a feledés sarában.

28.) Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának, mert kőtelességetek az Igazság tanítása - az én földi munkám folytatása.

29.) Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Én veletek vagyok, de összefogott erőtök, közös akarattal és törhetetlen hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy veletek maradjak.

30.) Kaptok majd jeleket tőlem, amikor az idők megkövetelik. - Küldök majd vigasztalókat is. Egyszerű Fénylátókat. Nem hatalmasokat.

31.) De maradjatok meg mindig a FÉNYBEN, mert amint majd erősödik a gonoszság hatalma a Földön, úgy majd az épített, gazdagsággal és pompával berendezett templomok is a sötétség házai lesznek.

32.) De én veletek maradok a világ végezetéig!"


Amikor így egybefűztem e lélekmentő írástöredékeket, valahogy bennem is az a gondolat ébredt fel, hogy Jézus Urunktól igen sok pergamennek kellett megmaradnia, amelyekre Ő saját maga írta rá igehirdetését és az Igaz Istenhez való közeledés hittanát. Az a tény, hogy az újgurok hagyatékában is fellelhetők e Fényvilági tanítások, bizonyítják azt a közlésemet, hogy: miután a szaszanida­perzsák kivégezték a volt Pártus Birodalom Jézus-hitű egyházának főpapját, Mani-t és üldözték követőit is, a manicheus elnevezésűekre mindenütt halál várt. Így az igazhitű fénylátók vallásukat újgur-nak (új fordulásnak) nevezték, és ez az elnevezés aztán népnevük is lett. - Menekülési irányuk Korezm volt és itt váltak kétfelé. Egyik részük keletre ment; és ezek írásait gyűjtötte össze Sir Stein Aurél; másik részük nyugatnak tartott és ezek a mi magyar őseink, az igaz Jézus-hitet vallók
Martin Killeen
2014-03-15 23:43:42
Sajnos a penteki adas nem jon be. Aldott nemzeti unnepet kivanok mindenkinek, bar otthon mar nemsokra vasarnap lesz. Szebb jovot! Udv. Barbara
Topi
2014-03-15 20:19:35
"szent" István bűne! http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/figyelemre-melto/item/3690-a-tur%C3%A1ni-%C3%A1tok-%C3%A9s-szent-istv%C3%A1n-b%C5%B1ne
Mariann
2014-03-15 17:33:39
Életre szóló élmény volt Visegrádon a Hunyadi Intézet megalapitása. Köszönöm, hogy részt vehettem és köszönöm Király Álmosnak a Hiszekegyet.
Topi
2014-03-15 17:18:40
Topi
2014-03-15 17:02:22
totya54
2014-03-15 15:38:09
Ma nagyon szép napunk volt,köszönöm Tamásnak,Biankának és az Álmos akadémia résztvevőinek akik Visegrádon voltak. Tóth Imre és neje.
Topi
2014-03-15 14:16:36
Minden igaz magyarnak Szép Ünnepi hétvégét kívánok! http://youtu.be/Rv0AoSuYQQ0

Petőfit el kell temetni, élőben, most http://new.livestream.com/accounts/2560855/events/2489667
antaljovon@gmail.com
2014-03-15 12:33:21
Érdemes rákattintani a Goole Fordító-ban a gentile szó -alkalmazás- szószedeteire/29db/ , mert sok helyen pogányoknak fordítják a gojt!
HunorMagor
2014-03-15 10:13:00
Érdekes olvasmány !

A zsidóság

A zsidóság egy egységes maggal rendelkező dualisztikus rendszer. A magot alkotó zsidók egy genetikai csoport, vérvonal. Ennek ellenére be lehet térni a júdaizmusba. Viszont ekkor be kell házasodni a genetikai csoportba, abszorválni kell a kollektíva génjeit. A zsidók ennek köszönhetően tudnak beleolvadni a gazdatestként szolgáló társadalomba úgy, hogy közben nem veszítenek a genetikai-pszihikus erejükből. A betért egyén egy dzsentil arcú zsidó ügynökké válik. De soha nem juthat messzire a júdaizmus mély hierarchiájában.
A legmagasabb szintekre csak a legtisztábbb zsidó vérvonalak juthatnak el. Ez biztosítja a tiszta vérű zsidók vezetését.
A zsidóság a saját feljegyzéseik és írásaik alapján, mint például a Zohár, kijelentik, hogy nem a dzsentil vérvonalakból származnak, emiatt úgy hiszik, hogy felsőbbrendűek, és az egész világ, minden ami a bolygón található az övéké. A dzsentileket állatoknak tartják, akik azért lettek teremtve, hogy a zsidók szolgái és tulajdonai legyenek. Mivel nem az ő vérvonalukból származunk, nem számítunk embernek és nem vonatkoznak ránk a Tóra törvényei. Ez azt jelenti, hogy bármit megtehetnek velünk következmények nélkül. A júdaizmus az egész világot dehumanizálja.
A zsidóság fölött negatív entitások kollektívaja található, akiktől a fekete mágiában jártas legfelső rabbinikus réteg irányítást kap, együtt dolgoznak velük. A spirituális örököseik a zsidók, kik a vérükben hordozzák az örökséget, mivel genetikailag ők hozták létre a zsidóságot, magukból.
Ez azt jelenti, hogy egy mély lelki szinten ilyen embertelen entitásokkal vannak kapcsolatban a zsidók. Ablakként szolgálnak a bolygón ezeknek a lényeknek.
Még az átlag zsidó is ápol egy mély tudatalatti kapcsolatot velük, a lélek szintjén. Mind összeköttetésbe vannak a hatalmas zsidó tömegelmével, avagy a kollektív tudatosságukkal és tudatalattiukkal, melynek a fölöttük levő entitások is részesei. Egy azonos faji szellemen osztoznak.
A vallásos irataik a szellemiségük kódolt változata, a vallásuk az, amit a lelkükben hordoznak.
Vágyakoznak arra, hogy a dzsentileknek ártsanak, szolgasorba taszítsák, megyilkolják és elpusztítsák őket bármi áron. A hitük a biológiájuk.
Egyesek gyakran példálóznak a pártviszályokkal, ellentétekkel és belharcokkal, hogy elhitessék, a zsidóság nem egy emberek elleni egységes csoport. De ezzel nem bizonyítanak semmit, sok esetben az állításaik ellenkezőjét támasztják alá. Még ha a zsidó mozgalmak konfliktusba is kerülnek más zsidókkal, zsidó akarat érvényesül, amely csak árt a dzsentileknek. Ez a "nem minden alma romlott" elképzelés téves felfogáshoz vezet, ami által a zsidók közbeléphetnek és átvehetik az irányítást az ellenük irányuló oppozíciók felett, így átformálják valamivé, ami az ő érdeküket szolgálja.
Ez azt jelenti, hogy soha nem bízhatsz bennük. Sokan tudatalatt cselekszenek úgy ahogy, mert az indíték a lelkükből származik. A lelkükben vannak a vallásos parancsolataik.
Nem a keresztény, iszlám, kommunizmus, liberalizmus, cionizmus stb. -ellensség számít.
Valójában egy dolog számít, egy bensőséges és őszinte tudatosság. A JÚDAIZMUSSAL való szembenállás. Az összes felsorolt program a zsidó faj szellemiségéből származik. A társadalmiank sok tagja erős ellentétben áll a zsidósággal anélkül, hogy ez tudatosulna bennük.
A nagyobb mennyiségű dzsentil vért hordozó zsidókon erőteljes skizofrén viselkedést vehetünk észre. Ez egy belső konfliktus a lélek szintjén, mely manifesztálódik a tudatos elmében. Otto Weiniger kitűnik. Félig zsidó volt, de gyűlölte a zsidó felét, mint egy ronda és kártékony foltot a lelkében. Érezte ezt, egész életében ettől szenvedett, amíg meg nem ölte magát, hogy elmeneküljön előle. Egy mintapélda a dzsentil és a zsidó lélek különböző és összeegyeztethetetlen természetre, egy emberen belül. És rámutat a tényre, hogy akiben zsidó vér van, képtelen megváltozni, még ha tudatosan is törekszik erre. A lelkében van a zsidósága.
A júdaizmus célja, hogy egy olyan állapotba juttassa az egész bolygót, melyben a zsidókat létrehozó entitások vég nélkül élősködhetnek az emberen és szolgaként hasznalhatják őket. A zsidóság csak a mozgalmuk földi szekciója. Egyszerűen kifejezve a zsidóság pszihopaták faja. És nem részese hanem az ellensége a Dzsentil Emberiségnek.
http://josministr...pic81.html


.........................................................................................................


Miért is gyűlölnek minket a zsidók".Joseph Báli József: A gúzsba kötött világ

"; A héber nyelv mai formáját ugyanis csak a jelen időszámítás 19. századában alakították ki. SAz előző idők héber nyelvét "; Biblia utáni hébernek" mondák, mitől különbözik az azt megelőző Bibliai vagy ótestamentumi héber, az Ó-héber.
Nagyon vitás azonban, szabad-e az Ótestamentum nyelvét hébernek nevezni. Ez a nyelv ugyanis a Kánaánban használt nyelv volt, melyről előző előadásunkból már tudjuk, hogy az ősmagyar egyik ága volt. Ettől a kánaáni ősmagyar nyelvtől a tulajdonképpen i ó-héber csak hosszú idő múltán vált el, és lett előbb külön dialektus, majd önálló nyelv.(40m 177, 47 m 40.-Contenau G: La civilisation des Hittites et des Hurrites du Mitani . Paris 1948.- Daviessa. Powell: Ten Commandments. New York 1956.
A tények ezen állítása miatt az óhéber elnevezést a kritikusok ejtették és helyette szívesebben használják a pontosabb "kánaáni" elnevezést.
". Az említett botlások csak a magyar nyelvvel kapcsolatban fordulhatnak elő, ezért tovább erősödik gyanúnk, hogy az Ószövetség eredeti nyelve, vagy legalábbis azok a szövegek, amelyekkel dolgoztak nagyobb részben magyar nyelvűek lehettek.
Régibb és újabb tudósaink közül többen úgy vélik, hogy még a mai héber is feltűnő sok elemet őrzött meg a magyar nyelvből, a babiloni, egyiptomi, és kánaáni magyarból, amelyekből egykoron a mag útján elindult. Összeállították a két nyelvben található párhuzamokat és megpróbáltak azokra magyarázatokat adni. Az elsők egyike, aki magyar-héber párhuzamokkal foglalkozott, Nagy János volt. Munkája latin nyelven jelent meg Pesten 1823-ban "Grammatica linguae Hungaricae cum parallalismo inter Aramaeam, hebraem et Hungariam orientales linguas ducto” cimen. A tudós Horváth István már azt is megállapított ( 1825), hogy a héber párhuzamok magyarból való átvételek. A kérdést újratanulmányozta Venetianer Lajos pesti rabbi" A héber-magyar összehasonlító nyelvészet" című kis munkájában ( IMIT 1898-as évkönyve, 32 1.) Markos Gyula írásának ( 1918) címe pedig előre mondja vizsgálati eredményét: " Az Úr szava magyar volt. Négyezer éves írott, hatezer éves magyar szókincsek alapján szótári pontossággal bizonyítja Markos Gyula. "
miskolcilaci
2014-03-15 08:00:40
Tisztelt Váradi! Mivel világunkban szép számmal találhatóak őrültek, inkább azt javaslom hogy nem érdemes energiát pocsékolni sem a Tempo, vagy bármely más hasonló „pártra”. Szívélyes üdvözlettel: miskolcilaci
miskolcilaci
2014-03-15 07:52:11
Az NSA több millió számítógépet fertőzhetett meg Facebook-nak álcázva. http://idokjelei.hu/2014/03/az-nsa-tobb-millio-szamitogepet-fertozhetett-meg-facebook-nak-alcazva/
Moszkva: elfogtunk egy amerikai drónt Krím felett. http://444.hu/2014/03/14/moszkva-elfogtunk-egy-amerikai-dront-krim-felett/
GYORSHÍR: AUTOMATA FEGYVEREKKEL TÁMADTAK AZ OROSZOKRA HARKOVBAN. http://www.hidfo.net/2014/03/14/gyorshir-automata-fegyverekkel-tamadtak-az-oroszokra-harkovban http://index.hu/kulfold/2014/03/14/fegyveres_oszecsapas_kezdodott_az_ukrajnia_harkovban/
A rabok tetoválására szolgáló bélyegzőket találtak Auschwitz-Birkenauban. http://hir.ma/kult/a-rabok-tetovalasara-szolgalo-belyegzoket-talaltak-auschwitz-birkenauban/209852
http://index.hu/kulfold/2014/03/14/fegyveres_oszecsapas_kezdodott_az_ukrajnia_harkovban/
HABSBURGOKAT DICSŐÍTENEK SZABADSÁGHARCUNK ÉVFORDULÓJÁN. http://amagyaroldal.hu/hirek/content/tov%C3%A1bb-folyik-habsburgokat-dics%C5%91%C3%ADt%C5%91-kamp%C3%A1ny
Oroszország arra figyelmeztet, hogy készen áll Kelet-Ukrajna "alatt védelem". http://www.businessinsider.com/russia-warns-eastern-ukraine-over-riots-2014-3
Összefoglaló a Malajziai járat eltűnéséről: http://www.mirror.co.uk/news/world-news/missing-malaysia-airlines-flight-live-3239624#ixzz2vwJdvJ5m

Régi, de aktuális: Az üzenet.
-1. http://www.youtube.com/watch?v=pwgvW6D3_no
-2. http://www.youtube.com/watch?v=kYgMeSFrqis
-3. Törölve.
-4. http://www.youtube.com/watch?v=wglkjIgA52w
-5. http://www.youtube.com/watch?v=wpxF2WZEfpc
-6. http://www.youtube.com/watch?v=UNcQzZIHg60
-7. http://www.youtube.com/watch?v=a3SaNQh9gvw
-8. http://www.youtube.com/watch?v=v9-MNK4wf64
-9. http://www.youtube.com/watch?v=LJe6yh0lSbA
-10. http://www.youtube.com/watch?v=mqAfwMIbU4o
Extra: http://www.youtube.com/watch?v=U8OPMefLspc
antaljovon@gmail.com
2014-03-15 06:49:36
Kedves Fórumozók! Figyelmetekbe ajánlom /egy kis anziksz a Jobbikról/ a következőt:http://ch-serverhosting.com/postaimre/news.php?readmore=1362&c_start=60
Martin Killeen
2014-03-15 05:17:32
magyarxaljahajnal es hajnalkoveto Benedek!
Ismerem ezeket, akikre azt is mondhatnam, ha kerdeznek akkor is hazudnak (l. Jobbik majus elsejei unnepsege)l. Meg el sem kezdodott az unnepseg, vajon honnan tudjak, mit fog mondani Vona Gabor? Hogy lehetne a Jobbik elnoke altalatok lebuktatva (ahhoz kulonben is nagyon nagyra... kene nonotok, meg sokat tanulnotok! Hogy tudna es miert akarna elterelni a figyelmet haynau halalarol (azert, mert ez a melyseges-mely gyuloletbol eredo fobiatok az osszefogas helyett)? Es ha netan el akarna terelni a figyelmet, miert lenne ez baj?????????????????????????Ti emlegetitek haynaut, a gyilkost az egyik legnagyobb nemzeti unnepunkon! Es Gyuriba is bele tudtok
kotni, aki tobb idot toltott a bortonben zsideszek alatt, mint qrcsotanyek idejeben? A helyesirast is kifogasoljatok. Nekem ez a vesszoparipam, de ti meg az ujsagotokban is annyi hibat csinaltok, hogy az mar tenyleg elkepeszto, de ez lenne a legkisebb hiba!
(Benedek valaszat nem fogom elolvasni es valaszolni sem) Szebb jovot es sokkal nagyobb osszefogast a nemzeti oldalon az igaz magyar emberek kozott! Udv. Barbara

'A Magyar Hajnal által lebuktatott, Habsburg-imádó provokátor egy másik, valójában sokkal jelentősebb évfordulóról kívánja elterelni a figyelmet. 1853-ban ugyanis ezen a napon rántotta magával az ördög a zsidó magyargyilkost, Haynaut. A vonaista-baranyista szekta tagjai, akik az aradi vértanúk kivégzését koccintva ünneplik, Haynau halálára nemzeti gyásznapként tekintenek. De azért van pofájuk Petőfi idézettel plakáton kampányolni. A labancképző egyetlen szeánszán a többszörösét költik el, mint amennyi készpénzt a Magyar Hajnal az egész választási kampányába bele tudott tenni. Ahogy a honlap szerkesztése is teljesen ingyenes. A minőségre vonatkozó megjegyzések a magyarellenes provokátorok szájából nem túl hitelesek, hiszen tízmilliókat vágnak zsebre évente közpénzből, mégsem képesek önmagában is alacsony színvonalú közleményükben egy mondatot helyesen leírni. A káros nézeteiket álnevek mögé bújva terjesztő vármegyések egyetlen kifogása az lehetne, hogy tudnak ők “beszélni magyar” csak Haynau halála évfordulóján annyira könnybe lábadt a szemük, egyszerűen nem vették észre, milyen helyesírási hibákkal hányták ki a közleményecskéjüket.

T. Burckhardt (magyarhajnal)

http://deres.tv/20140314/huszonot-eve-hunyt-el-az-utolso-magyar-kiralyne

GYURI MIKOR SZÓLAL MEG?

Budaházy György köztudottan évek óta a SZKR adásainak szereplője, sokszor van határozott véleménye, de amikor hónapok óta folyik a „Habsburg-kampány” Toroczkai barátja és a Jobbik részéről, akkor Gyuri hallgat....Pedig neki igazán tudnia kéne, hogy mikor kell hallgani és mikor kell megszólalni. Várjuk Gyuri határozott véleményét ebben a szennyes ügyben. Azok után, hogy előzőleg Torockai „barátjával” elgennyezték ezt a Habsburg-témát.

Ami IV. Károly degenerált, tehetetlen, pipogya és beteg királyt illeti, valójában a családfájának a jelképe. Ahogy éppen egy ilyen gyenge figura végezte utoljára a trónon. És ezt a szánalmas figurát akarják a Habsburg-imádó körök Rómában szentté avatni...Ugyan mitől volt szent? Hogy aláírta a lemondó nyilatkozatát 1918-ban? Azért érdemes lenne Toroczkaitól megtudni, hogyan tudja összeegyeztetni a Habsburg és a magyar érdekeket, 2014-ben? Ő is egyfenékkel két lovat akar megülni? Igen jellemző, hogy ebben a piszkos ügyben a Jobbik mélységesen hallgat.
miskolcilaci
2014-03-14 21:31:55
Topi
2014-03-14 20:47:10
Topi
2014-03-14 20:43:58
HunorMagor
2014-03-14 20:37:01
Kedves Kubinyi Tamás és Seraf !

Tisztelettel föltenném a kérdést, hogy Mel Gibson számára nem kellene egy felvilágosítást adni arról, hogy a mi áldott Jézus Urunk nem volt zsidó, hanem Pártus Szkita Magyar Jézus ? És arról, hogy a Magyar nép az ősi, IZ-RA-EL ? És semmi köze a zsidósághoz ennek a nagyszerű IZ-RA-EL népnek. Mert Jézus kijelenti a zsidóknak azt, hogy az ő apjuk az ördög, és az ő kívánságait cselekszik.
És a Mennyei Atya a Jó Isten, aki Jézus Urunk édes Attya, akiről azt mondja Jézus, hogy én azt cselekszem, és azt szólom, amit az én Atyámnál láttam és hallottam, a zsidóknak mondja ti is azt cselekszitek amit a ti apátoknál láttatok és hallottatok, az ember ölő volt kezdettől fogva, hazug és a hazugság apja ha vesz is, a magáéból vesz és azt szólja.
Topi
2014-03-14 19:54:40
Kína figyelmeztette Putyint: az USA világháborút akar.

Putyin komoly figyelmeztetést kapott egy magas rangú kínai tisztviselőtől. Ezt azért lényeges kiemelnünk, mert nem holmi földalatti mozgalom fantáziadús elemzőinek irományáról van szó, amelyet közzétettek a honlapjukon, hanem a legfelsőbb szintű kínai vezetés figyelmeztetéséről Moszkva számára. Az FSB nyilvánosságra hozott adatai is alátámasztják, hogy a fenyegetés valós, és az ismert összeesküvés-elméletektől sem áll távol. A közelmúltban a kínai belügyminiszter-helyettesnek egy Underwood nevű Blackwater-zsoldos bizalmas anyagokat adott át, amelyekből kiderült, hogy ezek a műveletek már most is előkészítés alatt vannak, és a közeljövőben számítani kell olyan amerikai akciókra, amelyek célja katasztrófák okozása, hogy a világ káoszba boruljon.

Az Egyesült Államok az afganisztáni kudarcért a pakisztáni vezetést okolja, melyet azzal vádol, hogy kijátszották az amerikai vezetést és támogatták a tálibokat. A képet bonyolítja, hogy Pakisztán fontos stratégiai partnere Kína. Több közös vállalkozásban is érdekeltek, többek között a kínai-pakisztáni ötödik generációs vadászgépet is együtt fejlesztik, valamint Pakisztán a saját tengerpartján haditengerészeti támaszpont létesítését is felajánlotta Kínának és a nyár folyamán Kína közölte, hogy „Kína a saját maga elleni támadásként fog értelmezni bármiféle Pakisztán elleni agressziót." Ezért várható volt, hogy Pakisztán előbb vagy utóbb terítékre kerül az USA hadigépezete előtt. Pakisztán azonban atomfegyverrel rendelkezik. Van még egy csavar a történetben, miszerint az oroszok kezdik megszellőztetni a korábbi ukrán rakéta-eladásokat. A Szovjetunió széthullása után Irán 20 atom-robbanófejek hordozására alkalmas rakétát vásárolt. Ezek szolgáltak később a Sahab-3 rakéták alapjául. Állítólag a robbanófejek nélkül vették meg, de ezt senki sem tudja leellenőrizni már, az viszont tény, hogy Ukrajna több robbanófejjel nem tud elszámolni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Irán már nukleáris robbanófejekkel rendelkezik, de azt sem jelenti, hogy nem rendelkezik. És pont.

De vissza a jelenre. Az átadott anyagok szerint a CIA Pakisztánban szándékosan megfertőzött több tízezer embert dengue-lázzal, ami egy gyengített, katonai célú baktérium, és egy kis fejlesztés után az amerikai lakosság ellen szándékoznak bevetni. De tervbe van véve az USA és az EU gazdaságának szándékos bedöntése, masszív hagyományos háborúk az USA-EU és Afrika, Ázsia, Dél-Amerika viszonylatában. Mindezek után jönne a Nagy Béke, amikor be szeretnék vezetni a Világkormányt. A tervezett háborúk egyikét az USA vezetné Mexikó és Dél-Amerika ellen, egy másikat a dél-kínai tengeren egy harmadikat pedig Pakisztán ellen, ez utóbbiban már nukleáris fegyvereket is bevetnének. Mellesleg Pakisztánban megtörténtek az első nyílt fegyveres összecsapások az amerikaiak és a pakisztáni haderő között.

Underwood – akit most tartóztatott le a CIA, mert nagy mennyiségű nemzetbiztonsági anyagot adott át Kínának -, elmondta, hogy az USA olyan mocskos háborúra készül, ami annyi halottat fog eredményezni, hogy jóérzésű ember számára egyszerűen elfogadhatatlan, ezért adta át az adatokat Kínának. Pakisztán és Irán ellen a háború már teljesen elő van készítve, és hogy mikor fog kirobbanni, az csak a hatalmasok pillanatnyi döntésein múlik.

Kína felhívta arra is a figyelmet, hogy az USA csendes-óceáni katonai parancsoksága figyelmeztette Kínát, ne terjeszkedjen a flotta műveleti térségében, ne távolodjanak el a partoktól messzebbre, mert a Csendes-óceán egész területe az USA hadműveleti zónája, és oda senkit sem fognak büntetlenül beengedni. Kína reagált a fenyegetésre, és készenlétbe helyezte flottáját, valamit felgyorsították az anyahajók gyártását, amelyekből összesen négy készül, a korábban megvásárolt szovjet-ukrán repülőgép hordozó alapján. Közölték az Egyesült Államok haditengerészetével, hogy a dél-kínai tengert akár fegyveresen is megvédik, ha bárki be merészeli tenni a lábát oda. Az amerikai figyelmeztetés Észak-Koreának, és az oroszoknak is szól. Líbia ügyét, valamint a szíriai eseményeket is ebbe az eseménysorba helyezték.

Kína kifejezte aggodalmát, hogy az Egyesült Államok olyan háborúra törekszik, amelyben először katasztrófák tömkelegét idézi elő, járványokat fog elindítani, hogy a világ a káosz állapotába kerüljön. Először hangzott el az összeesküvés-elmélet gyártók tézisein kívül, hogy az amerikaiak még a saját területükön belül is karanténzónákat állítottak fel, és hatalmas tömegsírtelepeket hoztak létre.

Az amerikai hadianyag gyártás a csúcson üzemel, és több háborúra elegendő készletet halmoznak fel folyamatosan. Az előkészített háborúknak két célja van Kína szerint: először az, hogy az USA-val szemben felállt egységet szétverje, majd politikai rendszereit megdöntse, a másik pedig az, hogy kieszközölje a nyugati világban, majd az egész bolygón a világkormányt.

Kína két módon válaszol az amerikai kihívásra. Az egyik, hogy hadseregét, tengerészetét, rakéta technológiáit rohamlépésekben fejleszti, a másik, hogy gazdasági háborút fog indítani az EU és az USA között, és valószínűleg ezért támogatja az EU-tagállamokat segély-hitelekkel.

Kína külön kitért a kaukázusi térségre. Az USA által befolyásolt szélsőségesek a hírek szerint tömegesen kapják különböző csatornákon az amerikaiaktól a hadianyagot. Oroszország belbiztonságát elsődlegesen a Kaukázusban próbálják megingatni. Erre vonatkozólag Underwood nagyobb mennyiségű adattal is szolgált, 10 000-nél több fényképet, dokumentumot adott át Kínának. Az Egyesült Államok azonban próbálja bagatellizálni az ügyet, mivel hatalmas katonai-stratégiai hiba történt.

A hírek nem szólnak róla, de a történethez hozzá tartozik valószínűleg az Iránnal kapcsolatos új botrány, mely szerint Irán merényletekre készült az Egyesült Államokon belül. A történet már szinte sablonosnak mondható: vagy egy szeptember 11-e, vagy tömegpusztító fegyverek birtoklásának vádja, vagy egy mostanihoz hasonló terrorcselekmény előkészítésének a legendája és egyből készen is van az ürügy a cselekvésre.
Topi
2014-03-14 19:47:44
Gróf Széchenyi István fia Petőfi Sándor

https://www.youtube.com/watch?v=0DUISswvZ_I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.