Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Ica
2014-03-11 21:03:15
Hegedüs püspök is békepap volt valamikor? Mit tudtok erról?

Hegedűs Loránt
Április 4-re

“Ez az ünnep a megmaradást és életet jelenti számunkra. A második világháború 55 millió halottjára gondolva minden egyes élet megmenekülésének csodájáért, s a háború szörnyű és véres pusztításának hazánk földjén való megszűnéséért mindig megújul bennünk a hála. ? A személyes vonatkozáson
túl látjuk azt is, milyen közel állt népünk a nemzethalál tragédiájához. E szörnyű látomás kínját átéreztük. És most elmondhatjuk, hogy a magyar ref. templomokban tiszta szívből fakadó hálaimádságot mondanak az emlékezés esztendejében azért, hogy ezt a népet, szívünkhöz forrott drága hazánkat
Isten kegyelme megmentetteŤ, ? halljuk és tanúsítjuk Zsinatunk lelkészi elnökének szavait. ? Egyházunk életét is teljes megsemmisüléstől féltettük Isten megérdemelt ítélete folytán. És most új bibliafordítás és -magyarázat, új énekeskönyv és a szolgáló egyház megújító igei látása jelzik országos
méretű egyetemes életünk folyamatosságát, melyen belül kis gyülekezetünk is újult lélekkel és akarattal dicséri Istenét áldozatosan megújított épületeiben, felékesített gyülekezeti termében, csendes, folyton épülő és szépülő otthonaiban és munkájával az emberek javára a világban. b) Ez az ünnep a szociális forradalmat s annak hívő igenlését jelenti nekünk. Ez előtt 25 évvel a hárommillió koldus országa voltunk s ennek oka egy megítélt társadalmi renden túl az egyház bűne is volt. Munkanélküliek megalázott serege, több gyerekes ipari és agrárproletárok családjaiban a betevő falat hiánya, a széleskörű analfabétizmus szellemi nyomora kiáltottak mindenek előtt és minden világosan látó emberrel együtt új társadalmi rend és igazság után. ? És most mint fejlett mezőgazdasággal rendelkező ipari ország építjük a szocialista társadalmat, melyben egy gyerek sem éhezik, minden gyermek felnevelhető (a világon eddig egyedülálló gyermekgondozási segélyt különösen köszönjük!), méltó a munkás a maga jutalmára és aránylag igen olcsón jut el a kultúra, valóban forradalmi lendülettel és eddig elképzelhetetlen méretekben, népünk legszélesebb rétegeihez. Ebből az építő munkából szüntelenül részt kérünk és vállalunk a hitünkből folyó megbízhatósággal, áldozatkészséggel, szorgalommal és örömmel, a szeretet parancsa szerint. c) Ez az ünnep a békét, annak szakadatlan munkálását és az érte vívott küzdelmet jelenti számunkra. A szocialista társadalom csak békében építhető fel és győzelméhez világtávlatokban sincs szükség háborúra. Termonukleáris korszakban egy háború kirobbanása az emberiség pusztulását jelentheti. Atomháborúban elpusztult emberek nem védik a kapitalizmust, nem építik a szocializmust és nem imádkozzák a Miatyánkot! Isten elénkbe adja az életet és halált – és mi, Igéjének biztatására, az életet választjuk imádsággal, munkával, állásfoglalásunkkal, egész valónkkal. [?] A háborús tűzvészből való menekülés, a szociális forradalmi vajúdás és alkotás, a békéért vívott áldozatos küzdelem szenvedései és kivételes eredményei után bízón és megújult hűséggel induljunk a jövő felé, ünnepi határozattal csatlakozva az ünneplők seregéhez. [Határozati rész:] Presbitérium kifejezi egyházunk hálaadását hazánk felszabadulásáéért, a szociális társadalmi átalakulásért, 25 esztendő építő munkájáért, amely népünket a boldogulás útjára vezette.
Hálát adunk Istennek azért a kegyelemért, amely egyházunkat népünk és a népek igaz ügye mellé állította. Kifejezzük a gyülekezet készségét arra, hogy a hívő református keresztyének teljes hűséggel részt kívánnak venni továbbra is abban a nemzeti összefogásban, amelynek célja a szocialista
építés folytatása hazánkban, és a társadalmi igazságosságért, valamint a béke megőrzéséért folytatott világméretű küzdelem támogatása.
Forrás:
Hidasi Református Egyházközség presbitériumi üléseinek jegyzőkönyvei.”
(Hegedűs Lóránt, 1970., presbitériumi ülésre készített előterjesztés, a Hidasi Református Egyházközség presbitériumi üléseinek jegyzőkönyvei)
Régi Jobbikos
2014-03-11 20:59:06
Ha ingyen lehet menni Visegrádon a múzeumokba, akkor mihez kell a fogadó nyilatkozat? Talán a vonaton is van kedvezmény? A végén elviszem az egész családomat. Ide másolom a Borsodi által feltett oldalról a lényeget:

Letöltés: FOGADÓ NYILATKOZAT díjmentes vasúti utazás igénybevételéhez
Letöltés: Hivatalos MÁV állásfoglalás egyes fogadó nyilatkozatok ELUTASÍTÁSÁRÓL
INGYENES
belépésre jogosultak (a magyar állampolgárokon kívül az Európai Gazdasági Térség állampolgárai is)
kiskorúak 6. életévük betöltéséig,
70. életévüket betöltött látogatók
fogyatékkal élők és kísérőik (jogosultanként 1 fő),
a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők,
országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai,
közoktatásban dolgozó pedagógus
újságíró igazolvánnyal rendelkezők, idegenvezetők (csoportonként 1 fő),
ICOM és ICOMOS igazolvánnyal rendelkezők,
Tájak-Korok-Múzeumok egyesületi igazolvánnyal rendelkezők,
minden hónap harmadik szombatján a 26 év alatti személyek, továbbá a 18 év alatti személyeket kísérő, legfeljebb két közeli hozzátartozó,
a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., október 23.) valamennyi látogató.
Borsodi
2014-03-11 20:02:01
Nézegettem, hogy milyen belépő kell Visegrádra...

Jó hír: március 15-én a Mátyás Király Múzeuma ingyenesen látogatható:
http://visegradmuzeum.hu/nyitvatartas

A várnál a jogszabály van megemlítve, elméletileg szintén ingyenes nemzeti ünnepen. :-)
Topi
2014-03-11 19:22:31
Kedves Dr Lehmann György!


Bocsásson meg, hogy ismeretlenül írok Önnek, de napok óta kikívánkozik néhány gondolat belső világomból. K .... G ................ nak hívnak és kérem, hogy szánjon rám néhány percet az alábbi üzenet elolvasása folytán.

Nemrég olvastam egy cikket önről, mely arról szól, hogy indul a választásokon, később pedig, hogy az ehhez szükséges aláírásokat ellopták.
Én a rendszerváltás után 2-szer voltam szavazni, mire rájöttem, hogy nincs mire és nincs kire szavazni, mert mindenkinek önmagán kell segítenie.
Nincs rá ok, hogy bárki is egy kevés „kiválasztottat” (politikusok, hivatalnokok) szolgáljon. A politika soha nem volt magyar találmány, nincs benne a DNS-ünkben, mert a politika soha nem szolgálta az élhető létet egyenrangúan és egyenjogúan minden ember számára.

Ezt a népirányítási módszert a „Szent” Istváni árulás hozta el számunkra. De kitudja, hogy nem –e Nimród, Attila vagy valamely más nagy ősünk egy-egy hibás vagy téves cselekedete hozta ránk karmikusan a pártoskodó, szétválasztó rendszert.
Netalán azért kellett, hogy megismerjük az elmúlt 1000 évben a pártoskodás praktikáit, hogy amikor letesszük terheinket, akkor ismét utat mutassunk az emberiségnek?
Megmutassuk, hogy a politika egy szükségtelen megoldás az emberi élet fenntartására?
Megmutassuk, hogy másképp is meglehet szervezni egy nagyobb közösség élhető jólétének mindennapjait?
Ha ez így van, akkor azt is meg kell mutatnunk nekünk magyaroknak az emberiség felé, hogy nincs szükség szavazásra, mert nincs szükség politikára, mert a pártoskodás nem Isten útja.
S ha ez így van, akkor lehetséges, hogy 2014 áprilisában nem is lesz szavazás. De az is lehet, hogy valódi szavazás, valódi döntési joga a magyar embernek a vezetőink személyét illetően soha nem is volt a politika korszakában. S ha mindez igaz – márpedig igaz lehet, hiszen sok betű forog efelé -, akkor az is igaz, hogy van Isten és van karma. Azaz ha pártoskodik az ember, akkor nem tud kapcsolódni Istenhez, tehát a szeretet ellen van, vagyis nem ura saját létének, életének.
Ebből adódik, hogy a világban most egy olyan folyamatot élünk át – kivétel nélkül minden ember -, amelyben le kell vedlenünk magunkról a politika alapú rendszert annak érdekében, hogy önmagunkká váljunk, hogy a belső igazságunkra hallgassunk, ezáltal belső Istenünkkel kapcsolatot teremtsünk, hogy az élhető lét alapjait építsük. Amint az jól látszik, egy haszon alapú rendszerben ez nem működik, mert mindig akad olyan, akinek ez nem érdeke.

Kedves Lehmann Úr!

Ön már nagyon sok embernek segített rendezni anyagi ügyeit. Spirituális beállítottságomnál fogva látom, hogy Ön ezen tetteivel kellőképpen véghezvitte feladatát, elindította a megfelelő „ébredési” hullámokat és megfizette karmikus terheit. Egy olyan útkereszteződésben áll Ön, amelyben döntési joga van arról, hogy merre viszi tovább az életét.
E szerint az egyik út azt mutatja, hogy itt az ideje békességet kötnie Önmagával, saját belső isteni lényegével és további hátralevő idejét Önmagára és szeretteire pazarolni. Mert minden embernek meg kell hoznia azt a döntést, - amelyet Ön már jóval korábban megtett -, hogy kiáll Önmagáért és legjobb képessége szerint képviseli saját és szerettei életét felelősséggel a rabszolgasággal fertőzött rendszer ellen.
Ön ezt a felelősségvállalást nem veheti le egyetlen ember válláról sem. Tudom, hogy nem is akarja.
De ha a másik utat választja, azaz hogy politikusnak adja magát – még ha a jó szándék is vezérli -, akkor éppen a felelősség felvállalásától szabadítja meg a magyar embert, mert döntésével éltetni kívánja azt a rendszert, amelynek alapjait a hazugság tartja fenn, hazugságra épült.


Kedves Lehmann Úr!

Alkalmasint a jó szándékot is a tudatlanság sötétje vezeti az orránál fogva. Higgye el, hogy senki helyett nem változtathatja meg az Önnön saját világát, mert a politika mindig a hatalomról fog szólni még jó szándékból is. Ön legfeljebb annyit tehet, hogy kilép ezen emberek világából és a sajátját építi tovább, de nélkülük. Nem naivság azt gondolni, hogy mai politikai vezetőink egy része - még akár Orbán Viktor is – jó irányú változtatási szándékkal kezdte meg anno politikai pályáját.

Ön számomra egy hiteles ember, aki stabil küldetéstudattal megtett minden tőle telhetőt az igazság feltárásáért. Bár személyesen nem ismerem Önt, mégis napok óta bennem van a nyugtalanító kérdés, hogy miért akar bemenni oda, arra a helyre, ahol az emberiség útvesztőjét építik? Mi változik attól pozitív irányba, ha egy isteni lényegű ember, mint Ön bemegy oda és az asztalra csap? Hiszen Önnek már nincs ezzel dolga,- ahogyan írtam – már megfizette tévedéseinek az árát. Miért akar olyanok közé menni, akik most írják meg tévedéseiket?

Nem célom és nem szándékom Önt a meglátásaimmal másik vágányra terelni, mert ez a döntés nem az enyém. Az Öné. De Íziszi múltamból adódóan késztetést éreztem rá, hogy feltárjam Ön előtt a lehetőségeit, még ha ezzel azt kockáztatom is, hogy kéretlen tanácsadónak tart vagy más egyébnek, ami ennél rosszabb jelző, esetleg megharagszik rám.

A magyar ember DNS-ébe a béke fenntartásának kódjai és a szeretet, a fény növelésének kódjai vannak bevésve. Ez a mi feladatunk és nem a harc. Harcolni – akár szavakkal is – csak és kizárólag Önmagam vagy szeretteim védelme érdekében. Vannak olyanok ezen a földön, akiknek céljuk a háborús uszítás, a provokáció, mert ha a külső világban fejetlen pörgés van, akkor az ember nem találja meg saját emberségét és szétesik, ezáltal nem képes kapcsolódni a többi emberi lényhez (elveszik a kompatibilitás) és irányítható rabszolgává válik. Egy igavonó hátaslóvá.

Nekünk magyaroknak a béke fenntartása a dolgunk, az emberi méltóság visszaszerzése és megtartása minden körülmények között. A sötét tudatlanságot a saját eszközeik felhasználásával és ellenük fordításával tudjuk legyőzni! Ezt mi magyarok tudjuk, Ön is tudja, a szívünkben van ez.

De kérem Önt, hogy ne álljon az „útvesztő építők” táborába. Ne akarjon nagy buzgalommal rendet tenni. Hagyja, hogy a többi ember is meglépje azt, amit a szíve diktál.

Még egyszer leírom, hogy nem áll szándékomban Önt vezetni vagy megvezetni, épp csak egy üzenetet tolmácsoltam Önnek.Üdvözlettel és tisztelettel:

Ízisz tollából, Nagyboldogasszony segítségével K ........ G ............
Topi
2014-03-11 18:35:16
Topi
2014-03-11 18:05:47
Topi
2014-03-11 18:02:38
barodza
2014-03-11 17:16:57
Rend!És jött az új rend, mit sosem vártunk
S a bitó előtt reszketve álltunk
Gépek zajától hangos az álmom
S ha látom, mit nézek, ím elért az átok
Mást jelent a szó, mit egykoron szóltam
Mást jelent a vers, és mást a szózat
Kik hősök voltak, s vérüket adták
Ma már mást nem, csak könnyüket ontják

Sírok mélyén a névtelenek, tekintenek rád
Sírok mélyén várják az imát
Sírok mélyén a névtelenek, tekintenek rád

Más az igény, mást diktál az érdek
Csak az az enyém, odabent, mélyen
Mit koponyánk rejt el féltve
Az a néhány köbcentiméter

Sírok mélyén a névtelenek, tekintenek rád
Sírok mélyén várják az imát
Sírok mélyén a névtelenek, tekintenek rád

Sírok mélyén a névtelenek, tekintenek rád
Sírok mélyén várják az imát
Sírok mélyén a névtelenek, tekintenek rád
Sírok mélyén a névtelenek, tekintenek rád
Sírok mélyén várják az imát
Sírok mélyén a névtelenek, tekintenek rád
Topi
2014-03-11 16:46:02
LacháziGábor
2014-03-11 16:23:05
Topi
2014-03-11 11:56:12
miskolcilaci
2014-03-11 10:50:59
Az évtizedek óta tartó folyamatos szubliminális üzeneteknek, no meg a genetikai hajlam által megvalósuló, az igazi ción-kóser-liberális-dankó szemlélet, melyeknek eredményeként egyre sűrűbben találkozhatunk ilyen, és ehhez hasonló esetekkel. Íme a sátán zsinagógája, és íme a példaképp szolgáló családmodell:
http://www.hir24.hu/sotet-oldal/2014/03/11/brutalis-kinzasrol-vallott-a-battonyai-kislany/#a3

Mariann! Mivel folyamatosan enyhül az időjárásunk ennek köszönhetően bárkinek megadatik a lehetőség a kirándulásra. A kirándulásra, ami által olyan helyekre is eljut a túrázó, melynek eredményeképp szélesebb spektrumban látja, láthatja környezetét. Különösen olyan magaslati területeken vagy kilátó(k)ban, melyről lenézve láthatja a táj, eddig nem látható minden részletét.
Topi
2014-03-11 10:42:17
Nincs kiút hazaszeretet nélkül http://www.youtube.com/watch?v=vDPLtZdZ0Q0
Mariann
2014-03-11 07:32:12
titiba
voltjobbikos

Furcsa hogy enyi magyar között csak ti lláttok tisztán- Igazatok van, a lényeget ismertétek fel, nem globalista pakspártokban kel gondolkodnunk, hanem a Magyar Nemzetben. Még ezt is lefoglalta egy napi lap, de ti értitek mit mondok. Én megértettem a Hunyadi intézet lényegét, és megértéssel vegyes szánalommal nézem azokat, akik továbbra is a pártjaikat védik, másokat ellenségként szidnak és gyaláznak, és amelyek amikor egymást legyőzik, a magyarságot láncolják le és kiszolgáltatják az idegeneknek. Figyeljünk a Hunyadi intézetre. Itt most valami nagy ügy kezdődik.
Topi
2014-03-11 07:16:30
miskolcilaci
2014-03-11 06:54:28
Az USA ellopta Ukrajna aranytartalékát. http://szabadriport.wordpress.com/2014/03/09/az-usa-ellopta-ukrajna-aranytartalekat/
A zsidó igazi arca: Ukrán háborút tervező emberjogi szervezetek. https://www.youtube.com/watch?v=FHhftEaXZGE
A réselmélet – Egy hézagos elképzelés? http://idokjelei.hu/2014/03/a-reselmelet-egy-hezagos-elkepzeles/
Kitálal, egy volt CBA-s dolgozó. Olvasói levél: http://www.hirhatar.hu/hir/kitalal-egy-volt-cba-s-dolgozo-olvasoi-level
A jövő, a példaképeink, akik majd becsületesen fizetik a járulékokat nyögdíjas éveinkre. Már ha lesz. Lakásfeltörés után szavazati jog. http://www.youtube.com/watch?v=pBUqMEh7B9I#t=159

"Sajnálom, hogy annyi fájdalmat okoztam."
-P’sachim, fol. 113, col. 2: „Kánaán öt dolgot tanított fiainak. Szeressétek egymást, szeressetek fosztogatni, szeressétek a kicsapongást, gyűlöljétek mestereteket, és soha ne mondjatok igazat. „
- Szanhedrin 59a: „Egy gój megölése, egyenlő a vadállat megölésével.”
- Abodah Zara 26b: „A gójok legjobbjait is meg kell ölnötök.”
-Libbre David 37: „ Vallási hagyományaink felfedése a gójok előtt egyenértékű a zsidó megölésével, hiszen ha a gójok tudnák mit tanítunk róluk, azonnal megölnének mindannyiunkat.”
-Zohar 1, 160a: „ A zsidóknak mindig meg kell próbálniuk megvezetni a keresztényeket.”
-Hilkhoth Akum XI: „ Ne ments meg egy gójt, ha az életveszélyben van.” „Ne mutass könyörületet a gójok iránt.”
-Choscem Ham 156.5 Hagah : „Zsidónak megengedett, hogy üzleteljen a gójjal, becsapja, és elvegye a pénzét. A gójók vagyona köztulajdonnak minősül, és azé, aki megszerzi magának”
-Sotah 12a: „Egy igaz zsidó pénze értékesebb, mint a saját teste.”
http://444.hu/2014/03/10/tudtza-ki-a-hibas-azert-hogy-zuschlag-bortonbe-kerult-on/ http://index.hu/belfold/2014/03/10/egy_idosebb_politikus_a_parlament_liftjeben_fogdosta_zuschlagot/ http://szrterra.wordpress.com/2014/03/08/kire-szavazzunk-ne-a-politikai-mocsokbol-valasszunk/

50 FIATAL MEGTAGADTA A BESOROZÁSON VALÓ RÉSZVÉTELT IZRAELBEN. http://www.hidfo.net/2014/03/10/50-fiatal-megtagadta-besorozason-valo-reszvetelt-izraelben

Régi de aktuális:
Új Világot Építünk! http://www.youtube.com/watch?v=p_4eEHXK-IM
Illuminati szimbólumok: http://www.youtube.com/watch?v=pAmGjGZIsPw
Már akkor sem volt titok, hogy mire valók az oltások. http://www.youtube.com/watch?v=i3aQyAShnIU&list=UUmPgPbPpAULqJTgZVnFetBQ
A Szabadkőműves Biblia: http://www.youtube.com/watch?v=ZFdmEu73j54
Topi
2014-03-11 06:54:18
Törvényen kívül.....
Godfrey Bloom független uniós képviselő (az EP gazdasági és pénzügyi bizottságának tagja) egypercese az Európai Parlamentben
http://www.youtube.com/watch?v=X6JaUibNDPY&feature=youtu.be

Íme a szöveg:
Rendben, elnök úr! Murray Rothbard amerikai filozófus jutott eszembe, aki azt mondta: „Az állam egy rabló intézmény. Az adózás pedig az a lehetőség, melynek révén a politikusok és bürokraták ellophatják az állampolgárok pénzét, hogy szégyenletes célokra költsék.” Ez a hely (mármint az Európai Parlament) sem kivétel! Döbbenetes, egyúttal kérdezem önöktől, hogyan sikerül megőrizniük komolyságukat, amikor pénzügyi dolgokról beszélnek. Ugyanis a bizottság egyetlen tagja, egyetlen bürokratája sem fizet adót! Önök, uraim – az állampolgároktól eltérően –, nemcsak adót nem fizetnek, de egyéb pénzügyi kötelezettségeiknek sem tesznek eleget! Teszik ezt számos kedvezmény és különleges törvény fedezékében! Önök a legnagyobb vagyonmentők, pénzmosók Európában! Mégis önök ülnek itt, és okítanak másokat! Az unióban élő emberek kezdik megérteni, mi folyik itt. Ne csodálkozzanak hát azon, hogy rohamosan nő az euroszkeptikusok tábora. És hadd mondjak még valamit önöknek: Ha egyszer az emberek rájönnek, kik önök valójában, rövid időn belül lerohanják majd a (európai) parlamentet, és felkötik önöket! És igazuk lesz!
Martin Killeen
2014-03-11 03:52:13
Kedves Borsodi!
Emlekszem, hogy a szomszedunk tv-jen neztuk Iharost, mert az uszas volt mindannyiunk kedvenc sportja. Koszonom az emlekeztetot, mert kulonben mar elfelejtettem volna. Udv. Barbara
Martin Killeen
2014-03-11 03:45:47
Kedves kpista!
Hujhujhajra zsidesz1 Hujhujhajra zsidesz! Hujhujhajrazsidesz! Hujhujhajrazsidesz!Hujhujhajrazsidesz! Hujhujhajrazsidesz!Hujhujhajrazsidesz! Hujhujhajrazsidesz! Hujhujhajrazsidesz! Hujhujhajrazsidesz! Hujhujhajrazsidesz! Hujhujhajrazsidesz! Hujhujhajrazsidesz! Hujhujhajrazsidesz!Hujhujhajra! Hujhujhajrazsidesz!Bocs, a MASZOPOT kifelejtettem!! Szebb jovot! Barbara
titiba
2014-03-10 23:01:46
Csak helyeselni tudom a Hunyadi Intezet felallitasanak ötletet!Legyen valasztas:magyar kiralyt valasszunk!Ne partoskodjunk!A partokracia nem vezet sehova.Megosztja a nepet.Van szakralis hagyomanyunk,van Szent Koronank!De nem demokratikus kiralysagra gondolok!Csak talaljuk meg a megfelelö embert aki el is vallalja!Egy beavatott,felszentelt kiraly melle fel fog allni a nep!Minden hatalom a Szent Korona Öfelsegee,minden termeszeti kincs,föld,viz az Ö tulajdona.A magyar kiralysag nem szunt meg,hisz nem lehet megszuntetni azt,amit Istenunktöl kaptunk!Aldas a magyarokra,aldas a Hazankra!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.