Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2014-05-03 15:57:11
Topi
2014-05-03 14:46:35
MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG
(SZÓRÓLAPJA)


A HOLOKAUSZTRA EMLÉKEZZÜNK 2014-BEN!
A Magyar Justitia Bizottság felhívással fordul Európa népeihez, hogy a 2014-es évet (a magyar kormány ez irányú tervezését és szervezését akceptálva) tekintsék a holokauszt évének és méltó módon emlékezzenek meg az áldozatokról, valamint azokról, akik minden lehetőt megtettek, hogy a vis maior ellenére, elhárítsák, akadályozzák vagy csökkentsék Hitler, Himmler, Eichmann és bandájuk népirtó tevékenységét.
Az emlékévben célszerű a megtörtént események elemezésével és értékelésével foglalkozni, mert parttalan vitát eredményezne, ha mai ismereteink és szemléletünk birtokában azt szeretnénk tisztázni, hogy hét évtizeddel ezelőtt: kivel vagy kikkel, mivel és hogyan lehetett (vagy kellett) volna másként eljárni az egyes kritikus helyzetekben.
Tekintettel arra, hogy az emberek holokauszt történéseivel kapcsolatos ismeretei rendkívül szórt képet mutatnak, az események tagadásától kezdve, az áldozatok, a bűnösök és a kollaboránsok mennyiségi mutatónak irreális "feltupírozásáig" bezárólag, ezért a szubjektivitástól, az elfogultságtól, a torzítástól, a hazugságtól és a hamisítástól mentes (megcáfolhatatlan, hiteles és ellenőrzött), tudományos színvonalú anyagokkal kell megismertetni a közvéleményt, megalapozva és biztosítva a holokauszt emlékév értékét, méltóságát és jelentőségét.
A kormányunk által létrehozott Magyar Holokauszt-2014 Emlékbizottság már folyó év januárjában megkezdte a magyar zsidóság deportálásának hetvenedik évfordulójára tervezett programok előkészítését, mégpedig Lázár János államtitkár úrnak, a megemlékezés vezérfonalának minősülő (minősíthető) gondolatainak szellemében, miszerint: 2014-nek a szembenézés és a bocsánatkérés esztendejének kell lennie, amelyet a felejtés tilalmával kiegészített két feltétel törvényerőre emelése biztosítana. Mivel ezt a megfogalmazás balról is és jobbról is, részleteiben vagy összességében is támogatható vagy elutasítható, ezért az Emlékbizottság részére (munkájuk önzetlen segítésére), összeállított kérdés csomagunk elemzése, korrekt és konkrét válaszok kidolgozását teszi lehetővé, a szembenézés, a bocsánatkérés és a felejtés alanyi, tárgyi, határozói és jelzői részére (összetevőire).
Szükségesnek tartjuk, hogy az emlékév folyamán, külön fejezet tartalmazza a hazánkat érintő kérdéseket, mert az elmúlt évek során külföldről és itthonról egyaránt, súlyos (hamis) vádakkal illették a magyarságot az elfogultságban és tudatlanságban szenvedők. Ezért kell a holokauszt évének "termését" Európa (sőt a világ) népeivel is megismertetni, mert léteznek olyan államok is, ahol sokak előtt még a holokauszt kifejezést sem ismert.

KÉRDÉSEK

1.
A holokauszt végrehajtásában főszerepet játszó antiszemitizmus, mennyiben függ össze a bolsevik forradalom vezető testületében elsöprő többségben lévő zsidók tevékenységével, az oroszok vagy szovjetek antiszemitizmusával és Magyarországra való begyűrűzésével?
2.
A magyar 1919-es Tanácsköztársaság (egy kivételével) minden fontosabb vezetői beosztásban lévő zsidó származású személyek: népirtó, fosztogató, kitelepíttető, kisajátító, terrorizáló tevékenysége, milyen mértékben befolyásolta az antiszemitizmus terjedését? Mikor kértek bocsánatot a zsidó közösségek a magyarságot ért atrocitásokért, mikor határolták el magukat Kun Béla, Szamuely Tibor és söpredék társaik borzalmas tetteitől?
3.
Rákosi Mátyás, Péter Gábor, Apró Antal, Farkas Mihály és bandájuk "proletár-diktatórikus" módszerei mennyiben hatottak ki az antiszemitizmus terjedésére?
4.
Az antiszemitizmussal vádolt Horthy Miklós kiengedte Rákosi Mátyást és elvtársait Sztalin birodalmába és védelmezte a náci terror elől hazánkba menekült német, lengyel, szlovák, román, osztrák és szerb zsidók tömegét. A makulátlan "szemitabarát" Sztalin viszont kivégeztette a Szovjetunióba menekült zsidó-lengyel Bund vezetőit, a Szocialista Internacionálé Végrehajtó Bizottságának zsidó tagjait, Lenin legközelebbi zsidó munkatársait, a magyar Kun Bélát és számtalan szovjet vagy külföldi zsidó származású állampolgárt! Kétségtelen, hogy jót is tett a zsidóknak: több tízezer családot irányított a Zsidó Autonóm Területre (Birobidzsanba), ahol négy helység, és egy faipari üzem is található, sőt vasútvonal is átszeli a területet, amely Oroszország távol-keleti részén, a kínai határ közelében fekvő, szúnyogokat "termő" mocsaras terület volt. Vajon Horthyt azért antiszemitázzák egyesek, mert nem adott a magyar zsidóknak egy autonóm területet?
5.
Vajon az európai államok közül hány államfő mondott nemet Hitler követelésének vagy kérésének? Hány államfő fogadott be nácik elől menekülő embereket? Hány államfő vezényelt páncélosokat a GESTAPO pribékei ellen, a zsidó állampolgárok deportálásának megakadályozása céljából? Hány államban kaptak élelmet, fedelet, anyagi segítséget, óvodai és iskolai ellátást, útlevelet és továbbutazási lehetőséget, (még a németekkel ellenséges viszonyban lévő országokba is)?
6.
Vajon a németek által megszállt országok melyikében vészelte át legtöbb zsidó, a náci terror kritikus időszakát? És kinek volt köszönhető a megmenekülésük?
7.
Egyesek részéről, a fasisztának kikiáltott Horthy Miklós idejében: betiltották a Nyilaskeresztes Pártot, börtönbe került Szálasi Ferenc és zsidó újság jelenhetett meg még 1944-ben is(!!!). Talán sokan vannak, akik emlékeznek arra, hogy a Szovjetunióban például Sztalin betiltatta a jiddis nyelv oktatását, zsidó folyóiratok és újságok kiadását, irodalmi és színházművészeti tevékenységük művelését, sőt népszerű jiddis írókat és költőket végeztetett ki, (David Bergelzont, Icik Feffert, Perec Markist, stb., ),végül (élete alkonyán) személyesen állította össze azoknak a névsorát - az orvos per előkészítésére - akik kivétel nélkül zsidók voltak! Lehet tehát elmélkedni azon, hogy ki volt az antiszemita és fasiszta, Horthy vagy Sztalin?
8.
A nácikkal kollaborálók büntetését hol hajtották végre a legnagyobb szigorral és túlzott keménységgel az érintett államok közül? Hazánkban még a családtagok vagy rokonok üldözése és kirekesztése is a büntetés szerves részét képezte! Hol hajtottak végre látványos önbíráskodást Európában, az Oktogon téren lévő lámpaoszlopokra felakasztott nyilasokhoz hasonlóan?
9.
Hol fordult még elő, hogy egy zsidó ember villalakását sem a Horthy, sem a Szálasi érákban nem tulajdonították el, de a hatalmat megragadó kommunisták egyik vezéregyénisége, az '56-os forradalmunk leverésében aktív szerepet játszó Apró Antal rátette a mancsát az objektumra, és az önmagát szocialistának, majd demokratának tartó Gyurcsány Ferenc és családja a mai napig birtokolja.
10.
Célszerű azt is vizsgálat tárgyává tenni, hogy a hazánkat a fasiszta tendencia kialakulásával és az antiszemitizmus terjedésével vádló, (elfogult, gyűlölködő, tájékozatlan vagy alul képzett) külföldi és itthoni személyek, szervezetek, médiacézárok, politikusok és történészek mire alapozzák a nyilatkozataikat? Európa melyik államában van a legtöbb zsinagóga, Európa melyik állama fővárosában rendeznek legtöbb helyen Chanukah/Hannukah zsidó örömünnepet (beleértve a Hősök terét is), Európa melyik államában rendeznek - egy hétig tartó - Zsidó Nyári Fesztivált, Európa melyik államában lehet parlamenti képviselő vagy nemzetbiztonsági szempontból kiemelt beosztást betölthető, kettős állampolgárságú személy?
ÖSSZEGEZÉS
Megítélésünk szerint, a fenti kérdések vizsgálata a 2014-es, Holokauszt Év programjának részét kell, hogy képezze. Az emberiség, az évtizedek során többször átírt, meghamisított vagy kitalált holokauszt történésekkel ismerkedhetett meg. Meggyanúsítottak (vagy "kiátkoztak") ártatlan embereket, és szemérmesen elhallgatták egyesek "égbekiáltó" bűneit! Sőt elérkeztünk oda, hogy a Benes féle dekrétumot plagizálva, kollektív bűnösnek kiáltanak ki egyes nemzeteket, és többek között olyanokat is, akik a kritikus 1940-es évek elején még meg sem születtek.
Bocsánatkérésre, szembenézésre és a felejtés tilalmára szólítanak fel olyanokat (a "fűnyírási" elvet alkalmazva), akik már nem kérhetnek bocsánatot és szembenézésre is képtelenek (bár - talán - bűnösök voltak), de népbírósági ítélet alapján kivégezték őket, felejteni pedig azok sem tudnak, akik a holokauszt időszakában még óvodás korúak voltak.
Ezeket a vizsgálati anyagokat kell majd terjeszteni bolygónk államai, illetve állampolgárai felé, a jelen felhívással pedig azokhoz a külföldi és hazai állampolgárokhoz fordulni, akik az igazságot igényelve, észrevételeikkel (tapasztalataik közreadásával) segíthetik a 2014-es Holokauszt Év előkészítését és sikerre vitelének biztosítását.

Közreadta:

(Prof. Dr. Bokor Imre)
az MJB elnöke
Topi
2014-05-03 11:59:32
Topi
2014-05-03 11:28:53
Az állampolgárok ezentúl büntethetőek lesznek erkölcstelen viselkedésért, más vallások terjesztéséért és azért is, ha nem jelennek meg a pénteki imán. A tervek szerint két éven belül lehetővé válik, hogy a lopást a végtagok levágásával, az alkoholfogyasztást és az abortuszt korbácsütésekkel, a házasságtörést pedig halálra kövezéssel büntessék.
A politikusainkat bankárokat és a liberálisokat mind egytől egyik oda kellene költöztetni, de mehetnének utána a cigok is!
http://hvg.hu/vilag/20140501_Nemsokara_vegtagok_is_hullhatnak_a_saria

http://internetfigyelo.wordpress.com/2014/05/03/miert-voltak-tizezrek-a-nemzeti-majalison/
Marcsi
2014-05-02 21:58:28
Baráth Tibor: A Magyar Népek Őstörténete
Mózes a zsidókat asszír segítséggel
klszökteti Egyiptomból
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_A_magyar_nepek_ostortenete_2._kotet.pdf
Marcsi
2014-05-02 21:34:19
Baráth Tibor: A Magyar Népek Őstörténete
Hun_Magyar Testvériség Kárpátországban
https://docs.google.com/file/d/0Bx_g_ETSUtASRkhZUVZ5NDNfWnc/edit?usp=drive_web&pli=1

Küzdelem A Fekete Bőrű Kusokkal
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_A_magyar_nepek_ostortenete_2._kotet.pdf

A RÉGI KELET NÉPESSÉGE ÁTTELEPÜL
DÉLKELET-EURÓPÁBA
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_A_magyar_nepek_ostortenete_3._kotet.pdf
LacháziGábor
2014-05-02 17:20:34
Köszönöm a jókívánságot, az egészség bizony rám férne.. Az hogy vannak fenntartásai, helyes! Nekem is vannak, a legtöbb képviselő múltjában vannak érdekes és ijesztő foltok, ez alól a kirúgott képviselők sem mentesek, sőt!
Benedek, a tegnapi gyásznapon csak mulató, nevetgélő, vásárolgató embereket láttam, akiknek a legnagyobb gondja az volt hogy mit nézzenek este a tévében, sajnos itt tartunk..
miskolcilaci
2014-05-01 23:53:47
Tisztelt Lacházi Gábor! Mivel nem célom mást, vagy másokat győzködni, hitében megrengetni sem most sem a közeljövőben, a tapasztalatom az-az, hogy fenntartással fogadok minden olyan: A hazájáért tenni akarót, akiknek a leghalványabb kétség fedi múltját, valamint kapcsolatát illetően. De önnek elhiszem, hogy ennek a nagyszerű embernek lehetősége adódott, hogy szorgalmas és kemény munkával az évek hosszú sora alatt, kiváló hazafi váljék belőle. Én kívánok önnek erőt, egészséget és sok a baráti kapcsolatban együtt töltött időt!
LacháziGábor
2014-05-01 21:10:22
Miskolcilaci, a "Miért a Jobbik?" facebook oldaltól óva inteném, ostoba fröcsögő és gyűlölködő oldal(kíváncsi lennék ki szerkeszti, és milyen a származása..). Mondok is egy példát, a harmadik linken található Hegedűs Tamást évek óta ismerem, kiváló hazafivá nemesedett az évek során, igaz nem a nemzeti oldalon kezdte pályafutását, de ezt nem is titkolta, a 2010-es választások előtt őszintén leírta a tévedéseit itt: http://kuruc.info/r/6/54464/
A gyűlölködő facebook oldalon utalnak arra hogy a dédszülei Antal Tossenberger és Erzsébet Kremm, zsidók lehetnek, mindenki nézze meg a dédszülők fényképeit, aki veszedelmes élősködő zsidókat lát bennük, az elmehet oda ahová gondolom..
Dédszülők fényképei itt: http://www.hegeduscsalad.hu/Hegeduscsalad/Fotoalbumok/Pages/Tossenberger_dedszulok.html#0
kurucPista
2014-05-01 20:48:57
Szép lista! Németh Sanyibá is megnyalná a szája-szélét...
Ha EZ nem a biztosítéka a 'SzebbJövő'nek - akkor mi?!
Szerencséd mLaci, hogy nincs itt barbiAnyu - me kapná a zarcodba...!
miskolcilaci
2014-05-01 20:06:14
2014-05-01.
Üldözött nép (holokauszt túlélők) leszármazottjai a Jobbikban.
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/550359325084352/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/392748064178813/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/392748067512146/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/393122017474751/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/393122020808084/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/393980950722191/?type=1&permPage=1
http://ch-serverhosting.com/postaimre/news.php?readmore=1362&c_start=60
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/393980957388857/?type=1&permPage=1
Turul márkájú kipa eladó, vagy fitymára cserélhető. https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/381153935338226/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/381154445338175/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/381153582004928/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/385373788249574/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/385373798249573/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/394968063956813/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/397077693745850/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/400145380105748/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/400241620096124/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/402835919836694/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/402835923170027/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/402835926503360/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/407057526081200/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/407067482746871/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/407080319412254/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/415820155204937/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/438409032946049/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/miert.a.jobbik/photos/a.392747694178850.1073741832.372913179495635/504481783005440/?type=1&permPage=1

Régi de aktuális: http://www.youtube.com/watch?v=JRA0WdS8gGk
LacháziGábor
2014-05-01 19:11:52
Borsodi
2014-05-01 17:40:22
Még egy kérdés: a kuruc info mért csak most a választások után szellőzteti meg, hogy O.V. azt nyilatkozta egy francia lapnak, hogy zsidó származású? http://kuruc.info/r/2/127268/
Nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy nem tudták! Hisz az ÁKTV közönsége is nagyon régóta ismeri ezt a a tényt.

Parlament: 3/3.
Borsodi
2014-05-01 17:29:45
Vajon Vona magától dolgozta ki a Merkel-féle taktikát vagy a tanácsadói segítették?
Borsodi
2014-05-01 17:25:46
Balczó Zoltánt pedig elküldik az EP-be..
Teljesen leépült a parlamenti Jobbik 2014-2018-as csatársora.
Vonának nem maradt belső kihívója a pártban.. , nincs akit megválaszthatna az ébredező Jobbik tagság.
Sakk!!!

A szakadék felé száguldó vonatot a terveknek megfelelően 2018-ban átveheti a ballib kommunista szárny ..., akiket visszaszavaz az élelmiszer árakat megfizetni nem tudó városi csűrhe..
Borsodi
2014-05-01 17:17:29
Rendkívül sok hír jelent meg a "nemzeti" portálokon a Balló család EP szerepléseiről az utóbbi két hónapban, már már kezdtem agymosott lenni, hogy mennyire szolgálta a nemzeti ügyet , hisz a Jobbik első számú EP jelöltje a Jobbik pártjába be nem lépő Morvai.
Ám kijózanító statisztikát hozott az index portálja:
index.hu/kulfold/eurologus/2014/04/30/ki_volt_a_legjobb_ep_kepviselonk/

Mindenki megtekintheti, hogy ki hányszor szerepelt , s a nyíltan magyarellenes Gönz mennyivel többször szerepelt a Jobbikosoknál.

S ha már itt vagyunk, akkor nézzük a Jobbik EP listáján a harmadik Kovács Bélát, aki a lista végén van, szereplésével alig előzi meg az egykor nemzeti színekbe öltözött Szegedi Csanádot.

Mai mottó:
EU-s BÁBSZÍNHÁZBA NEM SZAVAZOK BÁBOKAT!
LacháziGábor
2014-05-01 13:45:15
Ma elmentem a helyi majális előtt, nagy nevetés és ünneplés, a Jobbik által is támogatott polgármester is majd kicsattant a boldogságtól. Népviseletbe öltözött lányok mosolyogva várták a fellépésük kezdetét, az édességes előtt az emberek vártak a sorukra, vették a édesítővel és színezékkel teletömött szemetet. Hazafelé betértem az egyetlen ma is nyitva lévő helyi kis élelmiszerboltba, közel fél órát álltam a sorban, annyian voltak. A sorban többeknek is a kosarai rogyásig megpakolva zacskós "élelmiszerekkel" üdítőkkel, energiaitalokkal, csupa külföldi árúval. A pénztáros bosszankodott hogy szinte mindenki tíz és húszezressel fizet, már alig van aprója. A hosszú sorbaállás közben hallgattam a nép hangját, megbeszélték az aktuális televízió-műsorokat, hogy ki kivel kicsodát csalt meg, és hogy melyik boltban milyen ruhát nézett ki magának. A földkérdésről és a való élet dolgairól egy szó sem esett, lehet hogy ők látják jól a világot és én ülők fordítva a lovon? Lehet hogy minden rendben van? Ha igen, akkor megyek és Bécsben nyitok egy cukrászdát..
kurucPista
2014-05-01 11:06:24
Topi
2014-05-01 10:17:57
Hazugsággal nem lehet május 1-ét ünnepelni – A valóságot pedig gyűlöli a polelit- http://internetfigyelo.wordpress.com/2014/04/30/hazugsaggal-nem-lehet-majus-1-et-unnepelni-a-valosagot-pedig-gyuloli-a-polelit/
kurucPista
2014-05-01 09:39:07
Földtörvény és majális - 2014május1 ... http://youtu.be/nbYe7Kp4Dq4
Majális keretében csusszantja le az 'új földtörvény't a 'magyar kormány' a magyarok torkán...
Ma - 2014. május 1-jén - vagyis pontosan tíz évvel uniós csatlakozás(unk) után jár le a földmoratórium és lép életbe az eu-diktálta földtörvény és szabadítja a magyar földre a 'felvásárló'kat...
OVI: https://www.youtube.com/watch?v=sH6WfR3Mlaw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.