Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

HunorMagor
2014-07-15 11:23:26
Áldásotok bőséges legyen !

Aranyi László: A Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár https://www.youtube.com/watch?v=U_2rKZPjcUw&feature=youtu.be
Martin Killeen
2014-07-15 08:44:41
Orosz Laszlo!
Nem erzem feljogositva magam, hogy szidjalak, ezert csak ennyi a valaszom. Szdebb jovot! Barbara
Martin Killeen
2014-07-15 08:33:26
Kedves Bartell!
Kit tavolitottak a Jobbikbol, melyik jobbikost? Udv. Barbara
sonaj73
2014-07-14 21:11:19
antaljovon@gmail.com
2014-07-14 18:27:38
Kedves igaz jó Magyar Emberek! Hogyan lesz új jövőnk,ha összefogás helyett egymás bántásával foglalkoztok?! Szégyen és Gyalázat.
antaljovon@gmail.com
barodza
2014-07-14 13:47:40
Ha meg van valakinek Tamás Hősök Terei szombati beszéde
Az tegye fel ide."Kérem szépen”.
Szabó Ferenc
2014-07-14 12:51:57
Kedves Socrates alias Baki Gábor!

Aki szent királyunkat gyalázza, az legfeljebb szeretne igaz Magyar ember lenni, de nem az. Hasonló jellemhiba Socrates álnéven védekezni és levelezőket bántani. A gyűlöletet le kell vetkőzni mert rombol.
szilveszter
2014-07-14 11:44:19
Korábban Oroszország volt a cionizmus gyakorló terepe mely a Világ 1/6-ra terjedt el.Most a Putyin vezette Oroszország megakadályozhatja a cionizmus világhódító törekvéseit az Eurázsiai Szövetség államaival összefogva.Magyarország is ezáltal szabadulhat meg cionista sanyargatóitól akár ezt elkönyveljük akár nem vesszük tudomásul a valóságot.Egy valódi keresztapaság Putyinék részéről nagyobb reményt adhatna mint valamely cionista keresztapa.Zsarolás nem jöhet szóba keletről sem ez kézenfekvő.
Imi
2014-07-14 10:47:57
ezt nem lehet ennyibe hagyni szekelyfoldi, en is kerlek tegyel vlamit.
Kati
2014-07-14 00:36:59
Annyit megtehetsz székelyföldi, h akitől kaptad a "teljes felvételt" attól elkéred a hiányzó részt is. Közülünk csak te tudod megtenni, különösen ha ilyen fontos. Azt is megtudhatnád, mért vágták ki azt a beszédet. Szépen kérlek az ide irók nevében.
Kati
2014-07-14 00:16:56
Kedves Székelyföldi!

Küldözgetsz olyan emberekhez akiket te ismersz én nem. Nem érted hogy mi történt? Nem érted hgy mit teszel? Egy ügynöki munkában veszel részt amikor a legfontosabb beszéd eltüntetésében közreműködsz. Én a helyedben nem venném ilyen lazán. Ez becsületbeli ügy. Megtennéd, hogy előkerited azt a beszédet?
Mariann
2014-07-13 21:08:14
Egy hét telt el és még mindig a hatása alatt vagyok. Tamás beszélt 300 millió magyarról akik felülről figyelnek bennünket és azt mondta ha igazán akarjuk, megnyillik az ég. Amikor szikrázó napsütésben kánikullától forró felhőtlen égből hullott valami csodálatos néhány csepp meleg eső, égi áldás ami szintén belekerült a beszédbe és megtapsoltuk, annyira természetesnek tűnt pedig utólag értem, nem volt az. Olyasmi történt, ami hihetetlen, de megtörtént, tanuk vagyunk rá akik ott voltunk.
HunorMagor
2014-07-13 15:33:06
Kedves Jób ! Kérdéseire őszinte válaszom !

1-Igen
2-igen
3-igen
4-igen
5-igen
6-igen
7-igen
8-igen
9-igen
10-igen
11-igen
Akiknek ez a véleményük, és őszinte válaszuk kedves JÓB azok igaz, jó és csodálatos Magyar emberek !!!
Régi Jobbikos
2014-07-13 14:40:49
Szerintem is lépjél székelyföldi mert ez a kivágás rajtad marad külömben. ott voltam, Budaházy előtt egy órás Kubinyi beszédet vágtak ki afelvételeden.
Kati
2014-07-13 12:08:48
Kedves Székelyföldi!

Nem tudom érted-e, hogy ügynöki munkában veszel részt, amikor tetszés szerint csonkított a köznépnek szánt nemzeti anyagokat teszel fel. Hatodik alkalommal kérlek, hogy a Hősök terén július 5-én felvett pozsonyi csata megemlékezés legfontosabb beszédét tedd fel, mert ahogy szavaidból kiderül, te kapcsolatban vagy a haísitókkal. Nekem nem válaszolt az általad megadott cím, de te el tudnánd érni, csak nem veszel róla tudomást.
Itt a meghamisitott vágott felvétel:

http://www.youtube.com/watch?v=8TBe4YkaS1U
Topi
2014-07-12 20:37:22
Marcsi
2014-07-12 19:54:28
Szántai Lajos előadása Esztergomban 2011-09-07.(Koppány vezér és Szent István király) 1-rész
https://www.youtube.com/watch?v=TTKwLTUBWVA

Szántai Lajos - Koppány vezér és Szent István király című előadás 2. része
https://www.youtube.com/watch?v=ZFehRAZFJ8U
HunorMagor
2014-07-12 19:14:55
Egyházalapítás
Badinyi Jós Ferenc: A Káld-Pártus hagyomány és a magyarok Jézus-vallása - részlet

Miután azonban az evangéliumi iratok között szereplő „két" levelet Péter Apostol a „Poptusban, Galatziában, Kappadociában, Ázsiában és Bithiniában elszéledteknek" írja, és ez a terület magába foglalja Kis-Ázsiát, a Káspi-tenger déli részét és az egész Pártus Birodalmat az Indus völgyéig - biztosan állíthatjuk, hogy Péter Apostol tökéletesen elvégezte a Jézusi megbízatás küldetésének munkáját és hirdette az Úr Igéjét a saját Népe között, akiket akkor „scytháknak" neveztek görögösen és akiknek nyelvét beszélte is.
Mert nem a zsidóknak, hanem a nagy Mah-Gar Népnek mondja így:
„Ti pedig választott Nemzetség, királyi papság, Szent Nemzet, megtartásra való Nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, ki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el Titeket." (Péter I. lev. 2, 9.)
De már nem Antiokiából köszönti őket, hanem azzal búcsúzik: „Köszönt benneteket a Veletek együtt választott babiloni gyülekezet". (Péter I. lev. 5, 13.)
A Pártus Birodalom nagy Babilonja lett így a zsidóktól mentes Péteri Egyház Eufráteszen inneni központja, és Antiókia maradt a római megszállás területén az egyházi székhely.
Igen fontos ennek az Egyháznak Péteri-Tanaiból hangsúlyozni azt a felfogást, hogy az Úr Jézus nem Megváltó, tehát nem azért jött, hogy minket a „bűntől megváltson".
Péter mindenkor MEGTARTÓ-nak nevezi az Urat. (Péter II. 1,11. és 3,2.) - aki megtartotta az Ő Népét.
Péter nem értett egyet Saul-Pál zsidó-kereszténységével és - mi úgy véljük - hogy azért tűntek el a Péteri írások, hogy a római módra kifejlődött kereszténység „Páli módon" alakulhasson.
Péter 11. levelében inti híveit a Pál-féle „nehezen érthető dolgok" (3,16.) ügyében, hogy „ki ne essenek saját erősségükből" (3,17.)
Az Új-Szövetségbe foglalt iratokból - különösen az Apostolok Cselekedeteiből - azt látjuk, hogy a kereszténység terjesztésében azokra a feljegyzésekre esik a hangsúly, melyek a zsidóság, a görög és római területek lakosaira vonatkoznak. Viszont - a Szentlélek kitöltetésének tanúságtételében a számbeli fölény és túlsúly a „Pártusok és Médek, Elamiták és azok, kik lakoznak Mezopotámiában... Kappadociában, Pontusban és Ázsiában" (Ap. Csel. 2,9.) oldalán van.
Ez tehát azt bizonyítja, hogy a „Péteri Egyház"-nak sokkal több híve volt, mint a Saul alapítású júdai-kereszténynek.
Miután a „Bibliát" e júdai-keresztény saulizmus szerkesztette és kanonizálta, teljesen érthető, hogy az Evangéliumi írásokban hiányoznak azok az adatok, melyek Péter Egyházára és a „szkíta" népre vonatkoznak. De mindannak ellenére így is megállapítható az apokrifus iratokból és a „gnosztikus" evangéliumokból, hogy a „scythák és pártusok" között Péter és öccse András, valamint Tamás Apostolok voltak „otthon". Nagyszerűen leírja ezt Tamás Evangéliuma, hogy „Párthia fejedelmei hogyan ragaszkodtak Tamás Párthiába való visszatéréséhez".
Ezek mind beletartoznak abba a „Nagy Népbe", amit a Biblia HGR héber jellel írt „népnév" fordításaként „hagarénus"-nak ír, akik ellen harcol Saul király, (I. Krónika 5, 10. 20.) Dávid is kapcsolatban van velük (I. Krónika 27, 31.) és akik a Júdea elleni népszövetség tagjai (Zsolt. 83, 7.). Nem véletlen, hogy a középkori és újkori zsidó írók HGR alatt Magyarországot értik és a héber írásokban a „magyart" úgy írják... „hagri".
Így vezeti le a zsidó vallásos irodalom a zsidómentes babiloni Jézus-Hitet Péter apostol alapításától az Árpádokon át - a mai magyarokig. Ezért írja Izsák Ben Tróky: „A magyarok a Názáreti Jézus vallásának egyetlen követői."
Ugyanis a Pártus Birodalom babiloni Jézus-hitű központjának ellensúlyozására az a jeruzsálemi nagy szynhedrium, amelyiket a rómaiak Kr.u. 70-ben elhamvasztották és kiűzték onnan a zsidóságot, Babilonba települt át, ahol már 500 éve megerősödött zsidó kolónia élt azoknak a leszármazottaiból, akik Nabukodonozor babiloni fogságából nem tértek vissza Júdeába. Amikor Traján (Kr.u. 98-117.) és Hadrián (117-138) római császárok üldözték a zsidókat, csak szaporodott ezeknek a Babilonba települteknek a száma.
Ezek a babiloni zsidók voltak tulajdonképpen a szellemi vezetői és finanszírozói az ún. Bar Kochba féle jeruzsálemi zsidó lázadásnak, amelynek következménye a zsidóságnak Palesztinából való kiszórása lett (Kr.u. 135.) Így ezek a zsidók - nagyrészben - Babilonba vándoroltak. A Pártus Birodalom békés uralkodói Jézus szeretetből beengedték ezeket a bevándorlókat és támogatták a római hatalom (a Pártusok egyetlen ellensége) elleni politikai szervezettségüket is. A Babiloni Talmud tanúsága szerint vallásilag teljesen függetlenek voltak a Pártus Birodalomban. (Valahogy úgy, amint Magyarországon is voltak.) Ezeknek a babiloni zsidóknak a feje az „exilarcha" - vagyis „a száműzöttség feje" nevet viselte és Kr.u. 299-ben már „három tudományos intézetük" van Párthiában, az Eufrátesz partján.
Topi
2014-07-12 17:30:09
Topi
2014-07-12 16:58:42
Oroszország elengedte a kubai adósság 90 százalékát

Oroszország 32 milliárd dollár kubai adósságot engedett el - az erről szóló döntést pénteken írta alá Vlagyimir Putyin orosz államfő. Kuba összesen 35,2 milliárd dollárral tartozik Oroszországnak a még a szovjet időben nyújtott kölcsönök után.
A most elengedett 90 százaléknyi tartozáson felüli összeget, 3,2 milliárd dollárt Kubának tíz év alatt kell törlesztenie húsz egyenlő részletben, félévenként. Havannának az első részletet idén október 25-én, az utolsót 2024. április 25-én kell átutalnia.

Az orosz döntés szerint a visszafizetendő 3,2 milliárd dollárt kubai beruházások finanszírozására költhetik el orosz cégek.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.