Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

miskolcilaci
2014-07-01 17:23:55
Vona: Javulhat a Jobbik és a zsidóság kapcsolata.
https://www.youtube.com/watch?v=O0x-_QkmT-U
Peter123
2014-07-01 11:30:24
Peter123
2014-07-01 11:29:58
miskolcilaci
2014-06-29 21:37:34
miskolcilaci
2014-06-29 12:43:45
HunorMagor
2014-06-28 22:49:44
Áldottak legyenek azok örökre, akik a magyarok számára áldásul vannak, és jó előmenetelén !
HunorMagor
2014-06-28 22:49:43
Áldottak legyenek azok örökre, akik a magyarok számára áldásul vannak, és jó előmenetelén !
HunorMagor
2014-06-28 22:46:27
Kedves Kubinyi Tamás !

Ami átok fogott a habszbúrgon, fogjon a világ 300 leggazdagabb családján is, a Magyarországi összes ávós családon is, soros györgyön és rokonain, és minden engedelmes kutyáján is, mindörökre.
És mindenkin akik a magyar nép kiirtásán dolgoznak !

Úgy legyen !
barodza
2014-06-28 16:33:57
barodza
2014-06-28 16:24:55
VilágPanoráma: Feldarabolt áldozatok

20 00. perc-től.

http://www.youtube.com/watch?v=Qu3zwfnXEx4


Olivér
Topi
2014-06-27 22:05:09
él még egyáltalán igaz magyar e földön? (vagy csak magyarul beszélő)


Megfogant már...

Félhomályba burkolózva árva, tépett nemzetem
Meggyalázva, megcsúfolva, tépve és elfeledve
Nyirkos rögje vérbe fagyva, kínok hangján ordibál
Gyáva népnek, szolga lelkét tiporhatja óriás

Vethetsz magot halott földbe, nem ereszt majd gyökeret
Marok számmra hullhat bánat, nem hajt az sem zöldeket
Ordíthatod ki a bűnös, okoljad csak önmagad
Zsidó átka megfogant már, mert az sárban megtapad

Őseidnek véres kardját, gyalázta a kényelem
Amit giccses otthonokba ágyazott a szégyened
Asztalodnak üres hangján. korduljon a gyomrod is
Nem vagy különb zsidónál már, görbüljön az orrod is

Gyáva népem, szolga lelked tiporhatja idegen
Megfogant az ördög fattya, nem volt elég intelem
Sorsod nehéz jövő képét, gyertya lángon égetik
Nem titkolták, nem volt tabu, de kevesen érthetik

Vethetsz magot halott földbe, nem ereszt majd gyökeret
Marok számra hullhat bánat, nem hajt az sem zöldeket
Ordíthatod ki a bűnös, okoljad csak önmagad
Zsidó átka megfogant már, mert az sárban megtapad

Kardos Ildikó
Topi
2014-06-27 21:41:31
Népáruló, köpönyegforgató, hazug kormányunk jóváhagyásával a nacionalista ukrán állam válogatás nélkül gyilkolja az autonómiára, önrendelkezésre vágyó más nemzetiségűeket. Akkor hogy is állunk Székelyföld autonómiájával?????
http://www.youtube.com/watch?v=wZDLbQcRE0Q
Ajózsef
2014-06-27 21:27:44
Olvastam egy érdekes könyvet:
John Fire Lame Deer & Richard Erdoes - Sánta Őz, a sziú indián sámán.
Aki érdekel innen letöltheti:
http://data.hu/get/7834469/John_Fire_Lame_Deer__Richard_Erdoes_-_Santa_Oz_a_sziu_indian_saman.pdf
Sánta Őz a Sziú indián sámán: "Mi, indiánok úgy mondjuk, „saját országunk", mert hiszen a miénk, most is, akkor is, ha jelenleg más emberfajták vették fizikailag birtokukba, mert a föld sohasem lehet egyetlen emberé, hanem mindegyiküké és a jövő nemzedékeké.
Meg kell kísérelnünk, hogy a pipát az emberiség érdekében használjuk, az emberiségért, amely a legjobb úton van önmaga elpusztítása felé. Meg kellkísérelnünk visszatérni a pipa vörös útjára, az élet útjára. Meg kell kísérelnünk, hogy megmentsük a fehér embert önmagától. Ez pedig csak akkor sikerülhet, ha mindannyian, indiánok és nem indiánok egyaránt, újra úgy tekintjük magunkat, mint ennek a földnek a részeit, nem pedig mint holmi külső ellenséget, amely rá akarja erőszakolni az akaratát. Mert mi, akik ismerjük a pipa jelentőségét, azt is tudjuk, hogy mivel magunk is a föld élő része vagyunk, egyetlen részecskéjét sem sérthetjük meg anélkül, hogy magunkon is sebet ne ejtenénk. A szent pipa révén talán újra megtaníthatjuk egymást,hogyan nézzünk a mögé a levegőszennyeződésből összeállt felhő mögé, amelyről a politikusok, a nagyiparosok és a műszaki szakemberek el akarják velünk hitetni, hogy ez a „realitás". A pipa segítségével talán békét köthetünk leghatalmasabb ellenségünkkel, amely saját énünk legmélyén lapul. A pipával, mindannyian összefogva, újra megalkothatjuk a végtelen kört.
Az indián, amikor imádkozik, nem könyvből olvassa hozzá a szavakat. Az indián imája nagyon rövid. Aki hosszasan, sok szóval imádkozik, végül maga sem tudja, miről is beszél. Ezért az utolsó tudás, amire én megtaníthatlak - ha már éppen egy rozzant viskóban éldegélő vénembertől akarsz tanulni, egy olyan aggastyántól, aki nyolc évvel ezelőtt elérte a harmadik fokozatot —, az imádság, a fohász a látomásért:
„Wákhá Tágá, Túkásílá, úsimálá—Nagyapa-szellem, könyörülj rajtam, add, hogy fennmaradjon a népem."
szilveszter
2014-06-27 10:20:46
Merész ötlettel kívánom hogy Tamás Kubinyi Tamás az ÁKTV vezetőjeként felhívással éljen sok magyar kívánságaként a Világ magyarjaihoz, foglalják el helyüket az elárvult csonka Hazában ne hagyják és ne hagyjuk hogy idegenek prédája legyen a Szent Magyar -föld.
barodza
2014-06-26 20:30:16
barodza
2014-06-26 20:20:46
barodza
2014-06-26 19:56:58
Magozott Cseresznye .Club 202 .2013.12.26. Teljes koncert

http://www.youtube.com/watch?v=Eyex3PQakus
HunorMagor
2014-06-26 12:11:10
Áldás és béksség nektek bőségesen !

Ez a szent írat nagyon megszívlelendő, és leleplezi a gonoszokat .

Tizenhatodik fejezet
Az isteni és démoni természet

1-3. vers

A Magasztos Úr szólott:
Félelemnélküliség, léttisztítás, a lelki tudás művelése,
adományozás, önszabályozás, áldozatok végrehajtása, a Vedák
tanulmányozása, vezeklés, egyszerűség, erőszak nélküliség,
igazmondás, mentesség a haragtól, lemondás, békesség,
idegenkedés a hibakereséstől, könyörületesség, mentesség a
kapzsiságtól, kedvesség, szerénység, rendíthetetlen
elszántság, életerő, megbocsátás, kitartás, tisztaság,
valamint mentesség az irigységtől és a becsvágytól - óh,
Bharata fia, ezek a transzcendentális tulajdonságok az
isteni természettel megáldott ember jellemzői.

4. vers

Óh, Partha, büszkeség, dölyf, beképzeltség, düh, durvaság és
tudatlanság tartozik a démoni természethez.

5. vers

A transzcendentális tulajdonságok elősegítik a
felszabadulást, míg a démoniak kötöttséget eredményeznek. Ne
aggódj, óh, Pandava, mert te isteni jellemmel születtél!

6. vers

Óh, Prtha fia, kétféle teremtett lény van ebben a világban:
az egyiket isteninek, a másikat démoninak hívják. Az isteni
tulajdonságokról már bővebben szóltam. Hallj most Tőlem a
démoniról is!

7. vers

A démoni emberek nem tudják, mi a helyes és mi a helytelen
cselekvés. Sem tisztaság, sem helyes viselkedés, sem pedig
igazlelkűség nem található bennük.

8. vers

Azt mondják, hogy ez a világ irreális, s nincsen alapja, sem
irányító Istene. Szerintük a nemi vágy hozta létre, semmi
más.

9. vers

Az efféle végkövetkeztetéseket követve, az énüket vesztett,
értelmetlen, démoni emberek kedvezőtlen, szörnyű tettekbe
fognak, hogy romba döntsék a világot.

10. vers

A kielégíthetetlen kéjnél, a gőgnél és hamis tekintélynél
keresnek menedéket, a múlandó vonzza őket, s ily módon az
illúzió hatása alatt mindig tisztátlan munkára tesznek
fogadalmat.

11-12. vers

Hiszik, hogy az élet végéig tartó érzékkielégítés az emberi
civilizáció legfontosabb szüksége, ezért aggodalmuk nem
ismer határt. Sok-sok ezer vágy, kéj és düh köti őket, s az
érzékek kielégítéséhez szükséges pénzt illegális eszközökkel
szerzik meg.

13-15. vers

A démoni ember így gondolkodik: "Milyen nagy vagyonnal
rendelkezem! A terveim szerint ez még egyre gyarapodni fog.
Mind az enyém most, de a jövőben még több lesz... Volt egy
ellenségem, de már megöltem. Előbb-utóbb a többivel is
elbánok majd... Én vagyok mindennek az ura, mindennek az
élvezője, tökéletes, hatalmas és boldog. Én vagyok a
leggazdagabb, és arisztokratikus családból származom. Nincs
nálam hatalmasabb és boldogabb... Áldozatokat hajtok majd
végre, valamennyit adományozni is fogok, így élvezem majd az
életet." Ily módon téveszti meg a démont a tudatlanság.

16. vers

A számtalan aggodalomtól megzavarodva, a káprázatok
szövevényébe keveredve, erősen kötődnek az érzéki örömökhöz,
és ocsmány pokolba csúsznak.

17. vers

Önelégültek, örökké szemtelenek, s a vagyontól és a hamis
tekintélytől megmámorosodván néha áldozatokat hajtanak
végre, de csak névleg, mellőzvén az Írások minden előírását
és szabályát.

18. vers

A démonok a hamis egonál, a hatalomnál, dölyfnél, bujaságnál
és dühnél keresnek menedéket, gyalázzák az igazi vallást, és
irigyek lesznek az Istenség Legfelsőbb Személyiségére, aki
nemcsak mások testében, de az övékében is ott lakozik.

19. vers

Az anyagi lét óceánjába, a különféle démoni fajok méhébe
dobom a gyűlölködőket és gonoszokat, akik az emberiség alját
képezik.

20. vers

Óh, Kunti fia, ezek a balgák ismételten démoni fajokban
fognak megszületni, Engem sohasem érhetnek el. Fokozatosan a
lét legförtelmesebb fajtájába süllyednek.

21. vers

Három kapu vezet a pokolba: kéj, düh és kapzsiság. Minden
józan embernek meg kell válnia tőlük, mert a lélek
degradálásához vezetnek.

22. vers

Óh, Kaunteya, aki kikerülte a tudatlanság e három kapuját,
az olyan tettekbe fog, melyek elősegítik az önmegvalósítást.
Ily módon fokozatosan eléri a legvégső célt.

23. vers

De aki félredobja az Írások szabályozó parancsait, és a
kéjtől indítva a saját szeszélyeire hallgatva cselekszik, az
sem a tökéletességet, sem a boldogságot, sem pedig a
legvégső célt nem éri el.

24. vers

Az Írások irányadásából kell megérteni, hogy mi a kötelesség
és mi nem. Miután az ember megismerte e szabályokat,
cselekedjék úgy, hogy fokozatosan fejlődhessék általuk.
Martin Killeen
2014-06-26 06:45:42
Aniko!
Ha hallgattad volna Kubinyi Tamas mai musorat, akkor okosabbat kerdeztel VOlNA! Szebb jovot!
Anikó3
2014-06-26 00:05:21
Kedves Barbara! Csak egy kérdés maradt, hol van VG hazája? Mert a Zazrivecek és a Vonák bevándorlása két nemzedékel ezelőtt történt, előtte pedig se hírük se hamvuk. Tehát: mi az igazi hazájuk?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.