Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2014-09-03 09:48:06
ANTIMAGYAROK - A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL http://youtu.be/ooenjfN0BKw

Jézus Urunk Evangéliuma http://youtu.be/8jVtJHsqZBk
Imi
2014-09-03 09:39:22
Barabara, inkább arra válaszolj, hazaárulót miért hasonlóra akarsz cserélni? Amikor László András felételét bizonyitéknak ide tette valaki, te nem birtad meghallgatni a szabadságharcaink hőseinek gyalázóját. Mégis támogatod azokat akik ezért neki komoly pénzeket fizetnek. Szereinted ez nem hazaárulásban való közreműködés?
Martin Killeen
2014-09-03 09:29:54
Barodza Oliver!
Csak most olvastam kedves soraidat, holnap megprobalok valaszolni,de sajnos nem biztos, mert nagyon el vagyok foglalva. Udvozletemet kuldom szeretettel. Barbara.
Martin Killeen
2014-09-03 09:18:33
Szeretnem felhivni az illetekesek figyelmet arra, hogy egyedul a "Jobbik politikai ero" programjaban szerepel az egesz rendszervalto elit levaltasa es elszamoltatasa! Tehat, zorbandiktator helyett nem qrcsanyit akarjak vissza! Sajnos, meg ITT is lassu az ebredes!!
Meg itt is lehordjak a hazafiakat, a musorvezeto egyetertesevel, hasonloan, mint zsideszek es az egyutteskomcsik az Orszaghazban. Azzal nem akarom vadolni, az igaz, jo Magyar embereket.., hogy a hazaarulokra fognak szavazni, de a tavolmaradok pontosan az elobbi alakokat fogjak "visszasegiteni" korlatlan hatalmukba! Szebb jovot, a JOBBIKKAL! Barbara
Anna
2014-09-03 08:11:12
Kedves HunorMagor!

Nagyon szépen köszönöm bíztató szavait.

Áldás önre!
Terez
2014-09-03 00:09:12
Senki sem emlitette meg itt az AKTV-n sem , hogy augusztus 30-an volt a II. becsi dontes 74. evforduloja. http://www.youtube.com/watch?v=IMPTqth7c1Q
HunorMagor
2014-09-02 22:59:35
Radics GézaKi volt Istenfia, Jézus urunk?Sokakat foglalkoztatott már Jézus urunk kiléte. Anyai ágon kérdőjelezik meg Jézus zsidó voltát, mert Szűz Máriáról ilyen bejegyzés nincs a bibliában, Szent József pedig csak nevelőapja volt. Azok részére, akik elfogadják a szűzi születést, ez egyébként se gond. A Katolikus Egyház főpapjai emiatt, érthetően méltatlankodnak. Legújabban a Heti Világgazdaság 2003. szeptember 27-i számában, a 97. oldalon Mi van a rovásunkon? címmel a következőkről számol be: „Jobboldali körökben egyre nagyobb teret nyernek az ősmagyarkodó, újpogány vallások, a Magyar Katolikus Egyház vezetői ezért pásztorlevélben készülnek felemelni szavukat a jelenség ellen.”

„Pápai Lajos győri megyés püspök kemény hangon bírálta azokat a jobboldali nyilvánosságban megjelenő nézeteket, amelyek szerint a kereszténység és az ősmagyar, pogány hitvilág elvei összeegyeztethetők, és amelyek Jézusról, anyján, Szűz Márián keresztül, mint a magyarokkal biológiai rokonságban álló „pártusról”, „hercegről” beszélnek.”

„Az ilyen keresztényellenes támadásoknak helyet adó, azt vállaló vagy támogató mozgalmakkal, sajtóval egy gyékényen nem árulhatunk.” - mondja Pápai püspök úr.

Sajnálatos, de tény, hogy az említett mozgalmakban előfordulnak a meggondolatlan túlzások, de ha belelapozunk a bibliába, és figyelmesen elolvassunk Máté apostol evangéliumát (1:18-21), akkor úgy tűnik, az Úr angyala nem azonosítja a születendő Jézus népét a zsidó József népével. Íme:

„Jézus Krisztus születése így történt:

Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprenkedett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert Ő váltja meg népét bűneitől.

Ha Mária is zsidó volt, mint József, akkor az Úr angyalának nem ezt kellett volna mondania: Ő váltja meg népedet bűneitől? Persze, ezt lehet értelmezni az istenhit szemszögéből is úgy, hogy Jézus tanítását követőkre gondolt az Úr angyala, mikor azt mondta Józsefnek: „Ő váltja meg népét bűneitől.” – de lehet úgy is, hogy a születendő kisded nem lehet zsidó, mert anyja se volt az.

Nem is lenne gond, ha most abbahagynánk vizsgálódásunkat. Azonban, János apostol a következőképp írja le Pilátus és Jézus urunk szóváltását (18:33-36):

„Pilátus maga elé hivatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy-e a zsidók királya?

Jézus így válaszolt: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?

Pilátus ezt felelte: Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak kezembe. Mit tettél?

Ekkor Jézus így szólt: Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.”

Ha Jézus zsidó volt, nem ezt kellett volna mondania?: ..., hogy ne kerüljek ellenségeim kezére? Ha például egy magyart a magyar hatóság el akar fogatni, akkor nem azt mondja: menekülök, hogy ne kerüljek a magyarok kezére, hanem azt, hogy ne kerüljek a hatóság, vagy ellenségeim kezére.

Máté apostol a 2:1-2. versben azt írja, hogy a kisded Jézust keletről „bölcsek” jöttek meglátogatni, akik a zsidók újszülött királyát keresték. Tudjuk, hogy ez nagy aggodalmat okozott Heródesnek, olyannyira, hogy megparancsolta a kémjeinek, hogy kövessék a bölcseket, és tudják meg, hol van az újszülött. A bölcsek is észrevették, hogy bajban vannak és sikerül elillanniuk a zsaruk szeme elől. Minden bizonnyal ők tanácsolták Szent Józsefnek és Szűz Máriának, hogy meneküljenek. Eredménye az lett, hogy Heródes legyilkoltatta a két éven aluli fiúgyermekeket. De vajon hová menekült Szt. József és Szűz Mária a kisdeddel? Feltehetőleg keletre, a bölcsek hazájába, ahol biztonságban érezhették magukat. Vajon milyen nevelést kaphatott ott a felcseperedő Istenfia? A következőkből talán némi fény derül az utóbbi kérdésre.

Kérdéses viszont az is, hogy valójában kik jöttek napkeletről az újszülöttet meglátogatni. Királyok, bölcsek vagy mágusok? Nem mindegy ugyanis. Az Oregon Katolikus Nyomda (Oregon Catholic Press) által kiadott Mai Misekönyv-ben (Today’s Missal, 1999. november - 2000. április. 52. oldal.) Máté apostol evangéliumában a „bölcsek” helyett „mágusokat” (magi) ír (2:1-2), mely a Hastings-féle Bibliai Értelmező Szótár (Hasting’ Dictionary of the Bible) szerint a „pap” szóval rokon értelmű. Valamint a Perzsiában élő médek főpapjai is mágusok, akik nem szemita és nem árja fajtájúak voltak. Talán turániak? Kr.e. 721-ben fellázadtak a perzsa uralkodó ellen, aki egy részüket Számáriába telepítette. Elképzelhető, hogy Szűz Mária e nép kései sarja volt? Számos jel arra mutat, hogy Isten fiának anyja nem volt zsidó. A talmud (Sanhedrin 106a) szerint pedig hercegnő volt. Tudjuk, hogy Jézus az Olajfák hegyére járt imádkozni, ahol egy templom állt. Szintén a talmud szerint e templomban Szűz Mária leány korában szent táncokat táncolt. Zsidó templomba a nők be se tehették lábukat. Milyen vallás temploma volt tehát az Olajfák hegyén, ahova Jézus imádkozni járt? A turáni mágusok az újszülött herceget jöttek meglátogatni a Pártos Birodalomból? Onnan, ahol a médek éltek félezer évvel korábban?

Elgondolkodtató az is, hogy Jézus az utolsó vacsorán a kehelyben lévő bort vérével azonosította, melyből mindnyájan ittak az újszövetség szentesítésére. E cselekedet is a turáni népeknél szokásos vérszövetségre emlékeztet, mikor a kehelyben lévő borba néhány csepp vért is vegyítenek. Árpád népe is vérszövetséget kötött, mielőtt elfoglalta a Kárpát-medencét. A kereszténység felvétele előtt a magyaroknak is mágusai voltak, és a turáni népek családjába tartozónak vallják magukat. Érdemes megemlíteni azt is, hogy Jézus arámi nyelven beszélt, melynek bölcsője Mezopotámia volt. Vajon milyen nyelven beszélt az apostolokkal? Megannyi kérdés. Magyar Jézusról beszélni azonban – mai értelmezésben – túlfeszítettnek mutatkozik, de ha Jézust Szűz Mária révén fajtánk-bélinek, azaz turáni születésűnek mondjuk, akkor valószínű helyes úton járunk.

Az itt felsoroltakat még a következők is alátámasztani látszanak. Pilátus nem látta Jézus bűnösségét bizonyítottnak. Mosta kezeit, és tett egy utolsó kísérletet megmentésére. Megkérdezte az egybegyűlteket, hogy kit szeretnének szabadon bocsátani az ünnep alkalmából: Jézust vagy Barabást? A zsidó tömeg a zsidó Barabást választotta, és „feszítsd meg őt” rivallt Jézusra. A tanítványok, a majdani apostolok is keletre mentek téríteni. Talán saját fajtájuk körében jobb eredményt reméltek?Radics Géza
HunorMagor
2014-09-02 22:47:32
Néhány ősi intelem !

A védtelenség okáról
Miként lehetett fizikailag is a kipusztulás szélére sodorni az ősi, ám máig érően is nagy hatású műveltséget? A válasz roppant egyszerű.
Fizikailag könnyen megsemmisíthető az, aki a békességnek szenteli életét, ebbéli hit járja át tetteit, minden pillanatát. Azt, aki messzemenően óvakodik attól, hogy visszaüssön.

Olvassuk csak el figyelmesen az alábbiakat:
Rossz tett helyébe jót cselekedjél!
Ne tégy rosszat ellenségeiddel.
Gonoszat ne szólj soha senkiről.
Csak szépet ér jót, bárki kérdez is.
Ellenséged iránt irgalmas légy.
Igazságos légy még azok iránt is, Akik bántanak és szorongatnak.
Ám hadd örvendjenek csak fölötte azon, Hogy te a rosszat jóval fizetted vissza!
Sose járj a rosszak tanácsán!
Nem dárda, nem fal, nem zár, nem vagyon ­ Csak Isten óv meg a veszedelemtől.
Amit titkon vallanak meg, Azt könyörületből felejtsd el.
Kenyeret szelj az éhezőnek, bort tölts a szomjúhozónak, a szűkölködőt fölruházzad, tiszteld az alamizsna kérőt.
Segíts a segítséget kérőn, Tégy jót mindig - örökké. Stb.

Nem, nem az Újtestamentumból, nem Jézus szájából szóló szövegek ezek.
Habár igaz, Jézus szóról szóra ezeket mondotta.
Az ellentmondást azonnal megértjük, ha elárulom:
e szövegek legalább 5-6.000 évvel ezelőttiek, sumér intelmek!
HunorMagor
2014-09-02 22:16:12
A táltos tanácsai

Mögöttünk van megint egy év... Mögöttünk van megint négy év... Tele volt keserűséggel, fájdalommal, megaláztatással; de tele volt örömmel, reményt keltő mozzanatokkal is. Mert, igaz, még mindig sokan vannak a haszonlesők, a korlátoltak, az irígyek, az igénytelenek, de egyre többen vannak az értők, a megértők, a hazáért tenni akarók, a szeretetre képesek...
Ha LÁPKUMÁNJA XIII. századi táltos 1948-ban, Rába-közi táltosok által megidézett SZELLEMÉNEK jóslatában, a megtörtént eseményekről szóló részt áttekintjük, meggyőzödhetünk a szöveg igazságáról, a táltos hitelességéről.
Mit is mond a közelmúlt eseményeiről?

„A csellel hatalomra segített Paprikajancsi
pofátlanul önkényeskedik, buzerálja a népet.
Nyegle és buta.”

Ugye milyen egyszerű, világos, tiszta beszéd. Nincs ember a hazában, aki ne értené. És milyen gyönyörű, költői magyar nyelven fogalmazza meg jelen helyzetünket:

„Nemes lovag-ősök fehér liliomán
tipródik a nemzet.
A csősz tolvaj, a bakter rabló, a bíró cinkos.
A különb nem viszi sokra, mert irígylik.
Ki-ki, rántja lefelé a másikat – az országot együtt.
Lenézett népek mögött kullog a magyar!

A nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld!”

Aztán beszél arról az időszakról is, ami ezután következik. És ekkor megdöbbenünk. Ráébredünk, a Paprikajancsi nem csak nevetséges, hanem halálosan veszélyes is:

„Kettészakad a nemzet,
lángra lobban az Ország.
A lángot vér oltja.

Magyar magyart gyilkol
...
A nép fele elpusztul.”

De mielőtt elborzadnánk a rettenetes jövőképtől, hallgassuk meg, mit mond a helyszínen rémülten kérdezőknek:

„Megírva semmi sincsen, mert minden megváltoztatható – ha nem fordultok el ISTENETEK-től, és megszívelitek az ősök intelmeit.”

Tehát adott a gyógyír. Csak rajtunk áll, megfogadjuk-e a táltos tanácsait. Látható, érezhető a tét. Nem csak egyéni létünk forog kockán, hanem a HAZA, a NEMZET sorsa. De irígységgel, korlátoltsággal, haszonleséssel semmire sem mehetünk. Csak bátorsággal, őszinteséggel, értéssel és megértéssel.

Igazi változásokat hozó, boldog új esztendőt kívánok minden kedves olvasónknak a Búvópatak szerkesztői és munkatársai nevében,

tisztelettel és szeretettel: Csernák Árpád
Topi
2014-09-02 18:52:45
HunorMagor
2014-09-02 17:48:26
Drága Magyar Testvérek !

A nyírkai jóslat végén a következő van írva, jól véssétek az eszetekbe és a szívetekbe .

A táltosok közös gondolattal kérdezték: ’Így van ez megírva – nem lehetne-e másképp?’A SZELLEM erre ezt felelé: ’Minden jövendölés ókumlálás, a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva semmi sincsen, mert minden megváltozatható – ha nem fordultok el ISTENETEK-től és megszívelitek az ősök intelmeit.’A táltosok megköszönték Lápkumánja táltos szellemének a jövendölést meg útbaigazítást. Ő távozott, a táltos asszony szelleme pedig visszatért testébe. Inni kért. Sokat ivott, és mély álomba merült azon nyomban. A többiek betakarták és strázsálták hajnal hasadtáig. Akkor lemosták róla a maszlagot.

A férfi táltosok térdet, fejet hajtottak előtte, asszony táltos-társa pedig fejére tette kezét és rámondta az igaz nő-barátok áldását:’BOLDOGASSZONY oltalmazzon fehérben, zöldben, feketében!’Ezek után ki-ki hazaméne és tette a dolgát.”

Nyirkai jóslat (teljes) http://yotengrit.hu/hu/article/nyirkai-joslat-teljes
Topi
2014-09-02 16:43:47
A hírháló által küldözgetett Koserárpád közleményre Gábor barátom a Somló hegyről Így reagált !

Sajnos ez is egy figyelemfelhívó szófosás marad csak, Kásler karrierjét egyengető. Na, ha hallom majd a puskaropogást, megyek én is a szénavonyogóval, meg a bujtókapával forradalmárkodni. De addig iszom még egy féldeci pálinkát... - kb félóránként!
Csak hogy forradalmi hangulatba hozzam magamat.
HunorMagor
2014-09-02 15:48:48
Már megint valamit látok ebben a szóban is . Holokauszt Hol-a-koszt Hol-a-kaszt Hol-akaszt ???? Hol-a-kását Hol-a-kassát Hol-a-kasszát, kinek is a fiókját ? Hol-a-kassza ? Hol-akassza-a bank kassza ? Hol a kasszában, hol a bank kasszában, hol a más pénztárcájában kutatnak ?

Ejnye de érdekes dolog, ez nem mese Emese, Holokauszt Hol a kaszt, hol volt és hol nem volt heted hét országon túl ahol a kis malac túr, Holokauszt? Hollókoszt? Vagy pedig Holokacsa Hol a kacsa ? Melyik kacsa malacka, hát az a tirke tarka réce ruca, amely a népek vagyonát úgy benyelte, mint kacsa a nokedlit. A hokedlit ? kérdi rece ruca, kis kacsa, nem válaszol a kismalac, henem a nokedlit, és nem halt meg tőle ? Kérdi kicsi kacsa rece ruca, nem szólal a kis malacka, csak éppen haldoklik . Miért haldoklik ? Kérdezte rece ruca, kis kacsa, azért mondta kis malacka, mert olyan falánk volt, hogy alig hagyott nekem belőle nézd meg mily sovány vagyok.
Érdekes dolgok ezek nemde ?
HunorMagor
2014-09-02 15:00:02
Drága Magyar Testvérek !

A nyírkai jóslat nem leszögezett, ezt úgy értem, hogy még most is el lehet kerülni a nagyobb borzalmakat mint ami most történik velünk. Mert az is igen nagy csapda, ha azt ültetjük a jó népbe, hogy 100% befog teljesedni . Ilyenkor a jó nép azt mondja, hogy nincs mit tenni !
De igen van még mindig van mit tenni, a magyar, legyen testvére a magyarnak, és hívja segítségül Nagyboldogasszonyunkat Istenanyánkat, és hagyja el az idegen isteneket, jehovát és stb, és tagadja is meg és tagadja ki őket.
Még most is meglehet változtatni a jövőnket igen jó irányba, és kérem ne sétáljunk már bele abba a csapdába amit finoman be akarnak adagolni nekünk, azért, hogy tehetetlenül várjunk .
Ha 1000 Istenanyában hivő, és szívéből hozzá fohászkodó van ebben az országban, akkor minden tetüt, bolhát és poloskát, stb férget kilehet írtani innen a Kárpáthazából csak úgy lazán.
Légy férfi, légy Szkita, Hunor, és Magor nagy Nimrud áldott utóda, övezd fel a derekadat, mert akik ellened vannak, és kiításodon dolgoznak, a leg gyávább sunyin elbújó hazúg alakok a világon, akiknek csak a kutyáik csaholnak a médiáikban, és azt szűkölik amit a gyáva orgyilkos gazdi sugall.
Ezek olyan gyáva férgek, ha fegyvert adnál a kezükbe, és a frontra küldenéd őket, beszarnának és behugyoznának azonnal. Csak abból a nyomorúlt háttérből tudnak irányítani, és ha veled szembekerülnek meg sem mernek nyikkanni állandóan változtatják a nevüket, csalók és hazugok és fertelmesek.
A szkíták pedig nyíltak és őszinték, tiszták és becsesek merik vállalni az arcukat, és maguk helyet nem kutyát küldenek akik a gazdáik helyet csaholnak, mert még ezekben a háttérhatalom által szerencsétlen küldött kutyákban is nagyobb a mersz, mint azokban akik őket elküldték.
A nyírkai jóslat kimenetele igen is megváltoztatható, és minden teva=teve igen is kitíltható ki lehet takarítani a szemetet=szemitát és a habiru-hapiru-hárpia-héber-hábor-háborodott-háborút akár a legmélyebb tenger fenekére is, és erre csak a Királyi szkita és testvérei képesek, és meg is teszik csak gyújtsák meg azt a régi és áldott tisztító tüzet.
A nyomorból pedig már kifelé haladunk, és nem bele. Nekünk a megváltás jön, nekik pedig az általuk elindított pokol, csak azt jól felszorozva, mert az elültetett gaz magok, megtermik a gyümölcsüket azoknak akik azt elültették, és lesz majd aratás-sírás-rívás-fog csikorgatás bőségesen olyannyira, hogy a jó Szkita embereknek a köny is kihullik a szeméből de ők már nem tehetnek semmit.

Áldás rátok!
Topi
2014-09-02 13:02:23
Veszélyes provokáció! Csak józanul, mindig józanul!

http://api.ning.com/files/bdG71GPfFwEy-KF115p9xl2YnJfknr6IMnRd4oCHjJo4RhI74BTButO0miquHJdDbBj3opcos-AExn3ZXAxXdArmkTkWLrvC/KslerManbrthzzkKrisztuskpre.jpg

Mit mond a nyirkai jóslat?
"Manó bőrét húzzák Krisztus képére,
Hogy megtévesszék a népet,
És aranyra válthassák a félhold csillogását."
gkVagy :
Bevezetik a hét tevét, hogy az innen köpködhessen lángot
a bikát nyergelő asszonyra.
A TEVE fegyveres terrorista egység, szinte 100 % bizonyossággal kijelenthető, hogy az ál-iszlám ISIS hazai mása. Élet-ellenes, emberiség-ellenes. A bikát nyergelő asszony pedig Európa szimbóluma. Úgy, hogy vigyázat, nagyon vigyázat, valami nagyon nincs rendben Kásler Manó körül, és a hét TEVE körül! Mordor serege gyülekezik mögötte!
Ha a cselszövés sikerül, és a nép besétál a csapdába, annak példátlanul súlyos következménye lesz:
Ők a kost áldozó, tevét nyergelő
fiát segítik,
Más magyarok meg a másikat.
Ketté szakad a nemzet
lángra lobban az ország.
A lángot vér oltja.

Magyar magyart gyilkol,
de a bika hátáról is ide lőnek
a hét TEVE miatt!
A nép fele elpusztul.

Tessék végig gondolni! Félelmetes üzenet és figyelmeztetés a múltból, és sajnos úgy tűnik, ez is rész is kíméletlenül pontos, mint ahogy minden korábbi szakasz! Nem szabad belemenni ebbe a sátáni forgatókönyvbe! Ez csapda!"
Topi
2014-09-02 12:44:32
Bakay Kornél : Történelmi tankönyv 5.,6. és 7. osztályosoknak
VIDEÓ : prof. Bakay Kornél régész az 5. osztályosoknak szóló tankönyvről https://www.youtube.com/watch?v=fGqoksEpYQY

TÖRTÉNELEM 5. OSZTÁLY PDF FORMÁTUMBAN: http://mek.oszk.hu/02100/02161/02161.pdf

TÖRTÉNELEM 6. OSZTÁLY PDF FORMÁTUMBAN: http://mek.oszk.hu/03700/03764/03764.pdf

Bakay Kornél 7. osztályosoknak írt történelemkönyvét meg lehet rendelni egyéb csodálatos könyveivel egyetemben a Magyar Menedék Könyvesházban, az alábbi linken : http://www.magyarmenedek.com/writer/45/1/

Bakay Kornél : Magyarnak lenni büszke gyönyörűség PDF formátumban: http://kapu.biz/kapu_files/file/anyagok/bakay_kornel_magyarnak_lenni_buszke_gyonyoruseg.pdf
HunorMagor
2014-09-02 12:37:11
Kedves Kubinyi Tamás !

A tegnapi műsor végén elmondott ima után, bejátszott egy igen színvonalas műsort, melyről azt állapítottam meg, hogy a papaok ilyen színvonalas Istentiszteletet amelyet ez az úriember lefolytatott, megszívlelhetnék. Nos ez volt az igazi bibliai tanítás, és minden jó legyen magyar, vagy más népbeli ember, megszívlelendő.

Az igazság szabaddá tesz, és nem kell nekünk a külföldről importált prédikátor, mert ahogy az ön műsorában láthattuk Tamás, ez az úriember magasan áll fölöttük, az egyszerű tisztánlátásával .

Áldás mindenkire!
Ica
2014-09-02 09:52:20
Kásler megint hülyiti az embereit, fegyveres felkelésről beszél de csak pénzgyüjtés lesz belőle, pedig a házát már kifizette a választásokra kapott 300 millióból. Milyen érdekes, hogy olyan szókimondást sosem hallok tőle ami itt a műsorban hallok, a tegnai kész csoda.
Topi
2014-09-01 21:03:11
Topi
2014-09-01 20:35:48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.