Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

barodza
2014-10-05 11:04:13
Egy vasárnapi példabeszédem, ami apukámmal megtörtént a fogsága
idején nem egyszer, hanem többször is a kapcájába dugva
burgonya héjat tett, hogy bevigye a társainak a barakkba,
de a nacsanyik észrevette, levetkeztette molinóra és leöntötte
egy vödör vízzel és bezárta egy olyan barakkba, amibe ki - bejárt
a mínusz negyvenfokos szél, hogy meg ne fagyjon neki járkálnia
kellett reggelig utána mehetett a többiekkel dolgozni. Ha a
szentlélek nem lett volna, ott vele most ezeket nem tudnám leírni
mindenkinek tanúságul, hogy van remény.

Olivér
Topi
2014-10-04 20:24:08
Választás-

Csak a rejtett választási erőforrások száma gyarapodott, a többi nemzetiség szavazóinak száma apadt

Tizenháromezerrel többen jelentkeztek a nemzetiségi névjegyzékbe, mint négy évvel ezelőtt, a 13 országosan elismert nemzetiség közül azonban csak a roma tudta növelni választópolgárai számát, közel ötödével, a többi 12 nemzetiség szavazóinak száma csökkent - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adataiból.

Az NVI adatai szerint 2010-ben az - akkor szóhasználattal - kisebbségi választásra 228 038 választópolgárt vettek fel a kisebbségi választói jegyzékbe, az idei, október 12-i voksolásra azonban 13 ezerrel többet, 241 289-et. A négy évvel ezelőtti adatokkal összehasonlítva kitűnik: a 13 nemzetiség közül egyedül a roma tudta növelni választópolgárainak számát, amíg 2010-ben 133 492-en szerepeltek a jegyzékben, most 24 ezerrel többen, 158 101-en, azaz a roma nemzetiség 18 százalékkal növelte szavazóinak számát. Az összes többi nemzetiség szavazóinak száma azonban csökkent: a legnagyobb arányban, közel 35 százalékkal a bolgár nemzetiségé, amelynek négy éve még 2088 szavazója volt, most viszont csak 1355, valamint a szlovéné, amelynek négy évvel ezelőtt 1025 szavazója volt, most viszont 33 százalékkal kevesebben, 692-en vetették fel magukat a névjegyzékbe. Harminc százalékkal kevesebb a rác nemzetiség szavazóinak száma (2432-ről 1692-re csökkent), 26-26 százalékos a csökkenés a ruszin (4228-ról 3115-re) és a lengyel nemzetiségnél (3052-ről 2251-re), vagyis ők is "elvesztették" szavazóik egynegyedét négy év alatt. Az ukrán nemzetiség szavazóinak száma 1338-ról 1021-re csökkent (24 százalékkal), a görögé 2267-ről 1745-re (23 százalékos csökkenés). A második legnépesebb nemzetiség, a német névjegyzékben szereplő tagjainak száma 46 629-ről 40 923-ra csökkent (12 százalék) négy év alatt. A horvát nemzetiségnél 8 százalékos csökkenés figyelhető meg: 11 571-ről 10 644-re csökkent a szavazók száma, 3 százalékos a csökkenés a oláh nemzetiségnél (5277-ről 5118-ra), 2 százalékos az örménynél (2357-ről 2411-re). A legkisebb arányban - mindössze fél százalékkal - a tót nemzetiség szavazóinak száma csökkent: 12 282-ről 12 221-re.
(MTI nyomán)
Józsi
2014-10-04 18:36:41
Ezt az írást bár egy kicsit hosszú érdemes végig olvasni !!!


Bunyevácz ZsuzsaAz örök bölcsesség útján


A Grál magyar lovagjai, a pálosokA pálosok egész életük folyamán azt próbálták megvalósítani, amit odafönn az égben, az angyalok szféráiban láttak – tartotta a rend történetét megíró Gyöngyösi Gergely, aki 1520 és 1532 között a pálosok generálisa volt. Novemberben óhatatlanul foglalkozunk az elmúlással. A halál azonban - a régmúlt nagy beavatottaihoz hasonlóan - a pálosok számára sem az elmúlást jelentette. A rejtett barlangokban folyó, csak beavatottak számára ismert szertartásaikon az „örök bölcsesség útját” keresték.A Szent Grál kutatói közül sokan úgy vélik, hogy az nem egy kézzel fogható tárgy, hanem sokkal inkább egyfajta Istentől kapott titkos tanítás, rejtett bölcselet. Az arra érdemesek beavatás útján kerülhetnek ennek a hihetetlenül ősi, rejteki tudásnak a birtokába.

Az egyes beavatási szertartások sok mindenben hasonlítanak egymásra.

Dionüszosz istenkultusza az antik világ legjelentősebb beavatási iskolája volt. Szertartásaik közös eleme a halál és az újjászületés átélésének élménye volt. Sok minden arra vall, hogy ténylegesen átélték azt, ami a halál pillanatában történik, tehát átléptek az anyagtalan világba, a beavatottak így szert tehettek a tudásra, azaz közvetlen kapcsolatba kerülhettek a gnózissal.

Platón allegóriái közül talán legismertebb a barlanghasonlat, amiben rámutat a barlangban leélt szolgasorsból való kiszabadulás, azaz a gyakran lélektelen beidegződésekkel teli életből való kilépés szükségességére. E gondolat ragadta meg a későbbi gnosztikusokat is: tanaik szerint a lélek az anyagba, a testbe, az anyagi világban van bebörtönözve. Úgy vélekedtek, hogy az emberi élet leginkább a víz alatti élethez hasonlítható, ahol nem tudatosodik az ott élőben, hogy felette fény van. Elég lenne, ha csak egyszer felúszna felszínre, majd visszatérne a tényleges élettérbe. Azok az emberek, akik a gnózis (tudás, bölcsesség, ismeret) birtokában vannak, képesek a felszínen úszni, és erre másokat is meg tudnak tanítani. Ennek a képnek a barlangban való megjelenítése a beavatási misztériumok alvilágba szállását juttatják eszünkbe.

A barlang szimbolikát számos filozófus és beavatott átvette és továbbfejlesztette. Egyik közülük Porphürosz (232-304), aki nem mulasztja el megjegyezni, hogy a vének a barlangot nemcsak az anyagi világ szimbólumának, hanem a láthatatlan erők jelképének is tartották. Valószínűleg ez a szimbolika az oka annak, hogy Platón, Empedoklész és Püthagórász is sziklabarlang formájában jelenítették meg világunkat.

C. Knight és R. Lomas szabadkőműves szerzők a jelöltek harmadik fokozatba való beavatást így írják le: „jelöltnek elmondják, hogy ennek a fokozatnak a fő eszméje a halál. A rituálé első része sötétben zajlik, és drámai módon fejeződik be, amikor a jelöltet meggyilkolják, és „élettelenül” fekszik a padlón egy halotti lepelbe begöngyölve. A szertartás tovább folyik a sötétben, míg egy bizonyos aktus elvégzése után a jelölt ki nem emelkedhet a „sírjából”, és vissza nem térhet az élők közé”. Különféle szertartásaik során a jelöltet egyedül hagyják az úgynevezett sötétkamrában, amely szimbolikája feltűnő a hasonlóságot mutat a barlanggal.

A szerzők a titkos tudásba való beavatási rítusok utáni nyomozásukban hasonlóságot találtak ez és a skóciai Newgrange mesterséges barlangjában ötezer évvel ezelőtt nagy valószínűséggel végzett rítusok között. Szerintük akkor a halott király vagy főpap maradványait elhozták a koromfekete kamrába, ami a „halál sötétségét” jelképezi, azonban már akkor is tudták, hogy ez a sötétség csak előfutára egy még ragyogóbb fénynek. Szerintük a rítus a megalitikus népektől származik, a kánaánitáknál találkozhatunk vele először, így került a judaizmusba, majd a szabadkőművességbe.

További vizsgálódásaik során arra a következtetésre jutottak, hogy a Nagy Piramis belsejében is hasonló szertartások folyhattak. Alátámasztja ezt az ott talált kőszarkofág, amelyben holttestet nem találtak. Több kutató van azon a véleményen, hogy a Nagy Piramist nem temetkezési céllal építették. C. Knight és R. Lomas és mások is úgy gondolják, hogy a piramis belsejében, úgy, mint egy barlangban, a fáraó beavatása zajlott. A „halott” fáraó a csillagokba repül, hogy befogadja őt az istenek társadalma, spirituális értelemben megkoronázták őt, majd „feltámadt”. A fáraó, így az istenek általi beavatás révén vált valódi uralkodóvá.

Véleményük szerint hasonló szertartást alkalmaztak a kumráni közösség tagjai a jelöltek beavatására. Többen jutottak arra a következtetésre, hogy Jézus is ennek a közösségnek volt tagja. C. Knight és R. Lomas szerint a kumráni barlangrendszer olyan, hogy akár kánaánita barlangrendszer is lehetett. A kánaániták eredetétől pedig a Biblia azt írja, hogy Noé fia Hám, az ő fia többek között Kús és Kánaán, Kús fia pedig Nimród.

Próbáljunk meg utána nézni annak, hogy a Nimródig, sőt sokak szerint a vízözönig visszanyúló, csak a beavatottak számára ismert rítusnak van-e nyoma idehaza!

A Pilisben találhatók az ősi Pálos-rend kolostorainak nyomai, a Pilis rejtekhelyein éltek a pálos atyák, s a barlangok legmélyén folytak titkos beavatási szertartásaik. Történetírásunk Boldog Özsébhez, IV. Béla királyunk kortársához fűzi az egyetlen magyarországi alapítású, Róma által is elismert rend létrehozását, azonban sok kutató van azon a véleményen, hogy maga a pálos tudás és eszme a messzi régmúltban gyökerezik. A rend megalapításának célja talán csak az lehetett, hogy Róma ne akadályozza tevékenységüket.

A Pilis körvonala hatalmas szívet formáz, amelynek a közepén található Dobogókő, a Kárpát-medence energetikai központja. Őseink nem véletlenül adták a terület középpontjában álló csúcsnak ezt a nevet, tudniuk kellett, hogy itt „dobog” a világ szíve. A területet a ma itt élők is a Föld szíveként emlegetik.

Maga a pilis szó a kopasz, illetve leborotvált fej jelzője, illetve a fejtetőt nevezték így régen. Papi kifejezés is egyben, másik megfelelője a tonzúra. Itt található az emberi test korona-csakrája, amin keresztül – az ezoterikus tanítások szerint – a Teremtő energiája áramlik. A tiszta, isteni energiának, illetve ennek a pontnak a tanítás szerint fehér a színe. A fehér szín állandóan, kísértetiesen visszaköszön a Pilissel kapcsolatban, a pálosok tagjai is fehér ruhát hordtak, valamint feltűnő, hogy a történelmi Magyarországon mennyi Fehér- vagy Fejérvár van. Ma már egyre többen vallják, hogy Fehérvár koronázó városunk egykor a Pilisben helyezkedett el, ami a korona-csakra, a fehér és a beavatás fogalmak érdekes találkozása.

A pálosok központja, a Pilis, tehát pontosan az a hely, ahol a beavatás történhet. Mint ahogy az emberi testben ez a hely a fejtető, ugyanúgy a Kárpát-medence „pilise” az, ami képes a fentről jött finom energiák befogadására. A korona- és a szív-csakra a Pilisben egy helyen található, ezáltal teljes szakrális uralkodói programot képvisel. A Pilis Árpád-kori szakralitását oklevelek bizonyítják: mindvégig királyi központként működött, soha nem lehetett adni-venni benne földterületeket, csak királyi jóváhagyással. Később, az Anjou-kortól Visegrádon, a fellegvárban őrizték a Szent Koronát és a Képes Krónika képein a koronázás helyeként a Pilis azonosítható. A Pilis alagútrendszerében, a titkos barlangokban, pedig a pálosok végezték titkos beavatási szertartásaikat.

A pálos kolostorok mellett országszerte mindig ott találjuk a barlangokat. Gyöngyösi Gergely művének töredékeiből megtudhatjuk, hogy a pálosok itt keresték az „örök bölcsesség útját”. A beavatás egy kőkoporsóhoz kötődik, ebbe fektették be a jelöltet. A szertartáson csak néhány beavatott vehetett részt. Az ifjú jelentkezőt úttalan utakon levitték a barlang mélyére, a belső termekbe. A főteremben semmi más nem volt, mint a kőkoporsó. Amikor a jelölt belefeküdt, megnyílt előtte az ég, és a lelke, áttörve a kőboltozatot, felszállt az égbe. „Ezek az atyák egész életük folyamán azt próbálták megvalósítani, amit odafönn az égben, az angyalok szféráiban láttak” – írja Gyöngyös Gergely.

A pálosok a magányt kedvelték. Csak egy év után végezték el a felvételi szertartást, addig a jelölt minden kötelezettség nélkül köztük élhetett, aztán el kellett döntenie, hogy belép-e vagy sem, mert ha igen: valóban be kellett feküdnie a kőkoporsóba, hogy élje át a halált. Sokak szerint nem csak jelképesen, hanem valóban, a halálnak azt az arculatát, amely fenyegette iszonytató és hatalmas nagy egyedülléttel és magánnyal. Ezért írnak úgy a pálosokról, mint akik „kiállták a magány és az egyedüllét próbáját”.

Az archaikus magyar népi imák szavai feltűnő hasonlóságot mutatnak a rítussal: „Én lefekszem az én ágyamba, mint Úr Jézus Krisztus a koporsóba.” A néphagyomány szerint a beavatandó fejénél (mint Krisztus fejénél) megjelenik a ragyogó Nap, lábánál pedig a fénylő Hold. A kutatók szerint ez a rítus a Fénnyel való egyesülést szimbolizálta. Aki átélte ezt az élményt, annak testét a halála után – a pálos legenda szerint – nem kezdte ki az enyészet. Ha valaki a rend tagja lett, az eljutott erre az emelkedett szintre.

Egy „külföldi tudósító”, Kapisztrán János, miután végiglátogatta a pálos kolostorokat, a következőt írta: „Ezek egytől egyik szent emberek, és ha valaki élő szentet akar látni, menjen… Pilisszentkeresztre, mert itt a régi atyák – szinte az összes – romlatlan testtel várja a feltámadást.” Tudni kell azonban, hogy nem egyetlen romlatlan testről van szó, hanem kolostoronként több százról.

A pálos liturgiában azonban egyetlen nem romló holttest játszotta a vallásos tisztelet központját és szerepét, amelyet a Pilisben őriztek és nagyobb ünnepeken a körmenetek szereplője volt, sőt olykor Magyarország legtávolabbi részeiből is ennek a holttestnek a látására érkeztek az emberek. Több kutató jutott azonban arra a következtetésre, hogy a holttest nem biztos, hogy a névadóé, a IV. században Egyiptomban, Théba környékén remetéskedő, később szentté avatott Pálé.

Azt azonban tudjuk, hogy az Anjouk idején már Thébai Szent Pál rendjének nevezik a pálosokat. Ekkortól mintha egy különös történet kezdődne, mindenki Szent Pál testét akarja megszerezni. Ismert, hogy a bizánci császár a romlatlan tetemet 1169-ben Konstantinápolyba szállíttatta, majd a testet Velencében őrizték, a fejet, pedig Rómába vitték, ahonnan IV. Károly császár Prágába menekíttette, majd Karlatein várába került.

Nagy Lajos királyunk 1381-ben Velencét majdnem a földdel tette egyenlővé. Hadi sikerei ellenére megkegyelmezett a városnak, de békefeltételei között egy érdekes mondatot találunk: „Remete Szent Pál holttestét adják vissza!” Végül titokban szállítják el, hogy a nép ne próbálja azt megakadályozni. Jogos a kérdés: vajon miért olyan fontos a holttest? A „törökdúlás” után a holttest hollétéről nem tudni semmit.

Több elgondolkodtató ténnyel is szembesülünk kell azonban mindezekkel kapcsolatban: Nagy Lajosról tudjuk, hogy mint Anjou leszármazott, a Grálok ivadékának tartják. Bensőséges szálak fűzték a pálosokhoz, akik viszont hazánkban egyedül tartották számon a Grál őrzőjének tartott Arimátiai József ünnepét.

A pálosokat, öltözékük után, fehér barátoknak hívta a népnyelv. Tudjuk, hogy az egyiptomi papok csakis fehér vászonöltözetet viseltek, a kumráni közösség tagjai is fehér ruhában jártak, ugyanúgy, mint a druida papok. A Tir-nan-og című kelta sagában pedig kijelentik, hogy a Grál misztikus földjén az „ember soha nem fogja látni a halált vagy a test felbomlását”.

Láttuk, hogy a titkos tudás, rejteki bölcselet őrzői és továbbvivői egy olyan beavatási szertartás során jutottak hozzá az isteni titokhoz, melynek lényege az, hogy a jelölt szimbolikusan (vagy talán valójában?) meghal, lelke az Égbe száll, és miután végigment „az örök bölcsesség útján”, visszatért, és immár beavatottként, újjászületettként, a gnózis birtokában tett eleget földi feladatának. A pálosok rejtett barlangjaiban folyó szertartások gyakorlatilag ugyanolyanok, mint azok, amelyeken az emberiség nagy beavatottjai átmentek. A szertartások gyökerei, pedig évezredekkel ezelőtti időszakra vezethetők vissza, ugyanúgy, mint a pálos tudás vagy eszme. Bátran nevezhetnénk hát a pálosokat az ősi titkok őrzőinek, a magyar Grál lovagoknak!Bunyevácz ZsuzsaForrás :

Gönczi Tamás: Pilisi titkok, pálos barátok

Szántai Lajos: A két hollós

Dobogó folyóirat
Topi
2014-10-04 16:44:41
Nem csak gyarmattá de Off-shore országgá is tették Magyarországot!

Megszedik magukat és elmennek... az igazi hasznot befektetik máshol.

Az átlagos nyereségadó-terhelés az adókedvezmények miatt 10,1 százalékos volt tavaly Magyarországon - mindez azt jelenti, hogy lénygében off-shore minősítésű ország hazánk. A kétes nyugati cégeknek azért éri meg ide települni, mert így uniós országban tudnak élni a jogszerű adóelkerüléssel.Az adóbevallást benyújtó 400 ezer vállalkozás közül (az evás, katás és kivás végeket nem számítva) 150 ezer volt nyereséges, az ő összesített adózás előtti eredményük 2713 milliárd forint volt. A vállalkozások több mint 90 százaléka a kisebb, 10 százalékos nyereségadó alá tartozó, 500 millió forint alatti nyereséget vallott be. A többi minden hasznát kivitte az országból!

Azok a cégek, amelyek elvben a magasabb, 19 százalékos kulcs alá tartoztak, bátran éltek az adókedvezmények lehetőségével, összesen 104 milliárd forintnyi adókedvezményt vettek igénybe. Az így összesített adózás előtti nyereségük 329 milliárd forint volt, amellyel az ő adóterhelésük is 10,1 százalékra csökkent. Mindez azért problémás, mivel azokat az országokat, amelyek 10 százalék alatti nyereségadó terheléssel „sújtják” vállalkozásaikat, off-shore helyszíneknek minősülnek.

A vállalkozásfejlesztést támogató adókedvezmények mellett számottevő, 70 milliárdos tétel volt az elmúlt évben, amelyről az állam a film- , az előadóművészet és a látvány csapatsportok javára mondott le, a költségvetés terhére. Az idén az arányok változni fognak, hiszen a sporttámogatás szabályai szigorodtak, ugyanakkor a filmtámogatás szabályai kedvezőbbek lettek, sőt jövőre még nagyobb kedvezményt lehet majd igénybe venni.

Ez pedig azt jelenti, hogy számos cégnek kedvezőbb lehet a magyarországi adózás, mint a hazai vagy akár bármely más off-shore országban történő megjelenés, miután Magyarország esetén uniós tagországról van szó.

Aligha véletlen, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a következő időszakban csökkenjenek a tagállamok közötti adózási különbségek (ezzel pedig a közép-európai térség elveszítse kevés előnyei közül az egyiket.)
barodza
2014-10-04 10:34:27
M Bálint, meg a volt meleg ügyi, meg az oktatásügyivel
lezüllesztettek mindent és itt tartunk, ahol vagyunk...
barodza
2014-10-04 10:15:59
Katyn-Teljes film.


http://www.youtube.com/watch?v=UG7qybObtTw

1:33/ tól,lépj be a pártba, hogy több legyél,
ez van e honban is,
cselédekből lettek valakik!
1+35/ig,
56:25/től/57:33/ig
Sok a rongy rázogató forma a közéletben azért
nem jutunk egyről,kettőre, vagy tévedek?

Olivér
Topi
2014-10-04 08:55:42
- A ​Magyarok Világszövetsége Elnökségi határozata: Az MVSZ-...Sarkalatos határozatot hozott a Magyarok Világszövetségének Elnöksége, amelyben kimondta, hogy a továbbiakban összeegyeztethetetlennek tartja az MVSZ-beni tagságot az egyidejű Jobbik-tagsággal. A határozatot ellenszavazat nélkül, 23 igennel és 2 tartózkodással fogadta el a testület. Az MVSZ Elnöksége felhívja az MVSZ azon tagjait, akik egyúttal a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pártnak is tagjai, hogy válasszanak: a két tagság közül melyiket kívánják megtartani, a másikról pedig mondjanak le.
Az ügy előzményeiről tudni kell, hogy az elmúlt hónapokban egyre feszültebbé vált a Magyarok Világszövetsége és a Jobbik viszonya. Az első komoly ellentét akkor rajzolódott ki, amikor kiderült, hogy a Jobbik európai parlamenti választási listájának előkelő, 5. helyén az a Sípos László szerepel, aki annak az alattomos kísérletnek a vezetője volt, amellyel az elmúlt években megpróbálták elorozni és "idegen kézre játszani" kulturális örökségünk egyik legértékesebb részét, a székely-magyar rovásírást. A kazárosítási kísérletről lásd Gyetvay György Gergely, az MVSZ rovásírás-ügyi megbízottjának nyílt levelét Vona Gáborhoz, a Jobbik elnökéhez. Az MVSZ Elnöksége ez ügyben idén tavasszal konzultációt kezdeményezett a Jobbikkal. A testület ülésén részt vevő Murányi Levente Jobbik-alelnök döbbenten hallgatta a Sípos László áldatlan szerepéről szóló beszámolót, és megígérte, hogy minderről tájékoztatja a Jobbik elnökét, elnökségét. Ezt követően az MVSZ hiába várta a Jobbik válaszát. Sem válasz, sem intézkedés nem történt.
Következett egy súlyos incidens júliusban, amikor a Jobbik nemhivatalos lapjában, a Barikád-ban Petőfi Sándor 25. évvel korábban Szibériában feltárt hamvainak joggal elvárt újratemetése kapcsán egy olyan írás jelent meg, amely nemtelenül támadta a Magyarok Világszövetségét, "románozta" és "szlovákozta" az MVSZ elnökét, illetve elnökhelyettesét. Bővebbet erről itt olvashatnak.
A pohár akkor csordult ki, amikor egy héttel ezelőtt kiderült, hogy az október 12-én esedékes önkormányzati választásokon a Jobbik Ferencvárosban indítja azt a személyt, aki rendkívül sokat ártott az MVSZ-nek, és akin keresztül a 76 éves Magyarok Világszövetsége történetének legsúlyosabb támadássorozata zajlik a Szövetség ellen. Kvacskay Károly indításának hírére, az MVSZ négy vezető tisztségviselője – Fuksz Sándor elnökhelyettes, Oláh István térségi elnök, Borsos Géza térségi alelnök, Bottyán Zoltán térségi alelnök – levelet írt Vona Gábornak, amelyben rendkívül súlyos következményeket helyeztek kilátásba arra az esetre, ha a Jobbik október 1-ig nem vonja vissza Kvacskay Károly indítását. K.K.-ról itt, itt, és itt olvashatnak.
A levél írói közölték, hogy indítványozni fogják az együttes MVSZ- és Jobbik-tagság összeférhetetlenségének kimondását. Ezt követően kilenc elnökségi tag rendkívüli szavazást kért ez ügyben. Ilyen esetben az elnök köteles elrendelni a szavazást. Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke, a szavazás elrendelése előtt telefonon kereste Vona Gábort, a Jobbik elnökét. Meg kívánt győződni arról, hogy az MVSZ-vezetők levele célba ért, és közvetlenül az elnöktől akarta megtudakolni, hogy milyen álláspontra helyezkedik e kérdésben. Az egész délelőtt zajló telefonálás nem vezetett eredményre, jóllehet az MVSZ titkárságának több vezető jobbikos politikus is megígérte a közvetítést. Vona Gábor személyi titkára azt is megígérte, hogy a Jobbik elnöke még aznap visszahívja az MVSZ elnökét. Sem aznap, és azóta sem történt Vona Gábor részéről visszajelzés.
Több olyan MVSZ-tisztségviselő, aki egyben a Jobbiknak is tagja, kijelentette, hogy a történtek után az MVSZ Elnökségének határozata nélkül is kiléptek volna a Jobbikból, mert ez a Jobbik már nem az a Jobbik, amelybe ők beléptek.
MVSZ Sajtószolgálat

8396/141003
Topi
2014-10-03 21:17:31
Ahol mernek beszélni róla: román film mutatja be, mi történhet, ha a helyzetet megelégelő lakosság veszi kézbe a cigánykérdés kezelését Kommentár nem szükséges hozzá - de arra azért kíváncsiak lennénk, nálunk Vajnáék mikor támogatnának egy ehhez hasonló, a valódi társadalmi problémákkal foglalkozó filmet... https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V0lU769wQF8 Forrás: https://kuruc.info/r/6/133941/
Topi
2014-10-03 21:05:35
bémargó
2014-10-03 20:37:42
Sánta Őz, a sziú indián sámán c. könyv letölthető a netről.

https://hu.scribd.com/doc/128367179/Richard-Erdoes-John-Fire-Santa-%c5%90z-a-sziu-indian-saman
Csaba
2014-10-03 20:29:31
Drabik Janos oktober 1.-en , szerdan eloadast tartott Szovatan. http://www.youtube.com/watch?v=EGD0HZDMkyk
barodza
2014-10-03 20:27:39
Apista
2014-10-03 19:05:19
Topi tegnap belinkelt egy cikket, amelyet a beszédes nevű David P. Goldman jegyez. Nos, ott az egyik hozzászóló írja, hogy kb. 17 évvel azelőtt találkozott Teller Edével egy zsidó gyűlésen, ahol egyértelműen elsősorban zsidónak és lelkes cionistának vallotta magát, nem pedig magyarnak. Persze lehet, hogy hazudott, hisz zsidó, de én úgy gondolom, hogy valaki nem lehet zsidó is meg magyar is.
bémargó
2014-10-03 16:17:14
Kozsdi Tamás: A magyar király működési rendje
https://www.youtube.com/watch?v=L5ao8_uj3UM
Topi
2014-10-03 12:22:09
Topi
2014-10-03 11:55:58
HAZUDTUNK ELEGET - http://youtu.be/aWSnjdWiKN8

NE NÉZZEN ÚGY RÁM - KALMÁR P. - NOSZTALGIA - http://youtu.be/LwgJUyAxNUc

KATONADALOK - BALOGH MÁRTON - http://youtu.be/MNzKWaAzDnI
Topi
2014-10-03 11:46:47
​Weöres Sándor - A teljesség felé (hangoskönyv):
https://www.youtube.com/watch?v=6YOf3oU-kag
barodza
2014-10-03 09:14:18
A lehetetlenségből született kényszermunkásnak
a fia üdvözöl mindenkit, aki ide látogat és meg-
osztja a véleményét velünk, én is ezt teszem. Fel-
adtam a japán nagykövetnek a leveleimet, amit mások
segéltek megírni angolul, először is a mi teremtőnket
kérem, a nagykövet urat segítse támogatásom lebonyolít-
ásában és jó eredménnyel járjak a felkutatásomban, hogy
megpiszkálták a fejemet nekem nem olyan egyszerű semmi
sem minden nehezebb, mint másnak, sokan csak kacagnak rajtam
magukban. A családomnak nagyon sok békát le kellett nyelnie a volt
és a mostani állrendszerektől. Tibornak és ismerősének is köszönöm
a segítségét. Még a nyilvánosság segítségét abban kérem, hogy segítsenek
abban hogy a 3 / 3as jelentésekhez hogyan tudok hozzá jutni, amit apukámról
készítettek. Az isten áldjon meg mindenkit mindenkor és segítsen mindnyájunkon.

Olivér
Terez
2014-10-03 03:13:13
Az eheto rovaroke es fergeke a jovo http://www.youtube.com/watch?v=j0sNwysS1fA
Admin03
2014-10-02 22:22:54
Catie ismeretlenül vádol beírókat akik erre nem szolgáltak rá. Ideje megkövetni őket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.