Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2014-11-25 07:40:18
Csaba
2014-11-25 03:51:12
Megalaztak Belenyes magyarsagat (Bihar varmegye) http://www.youtube.com/watch?v=rzWHIgnXebU
Topi
2014-11-24 17:56:21
"Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért,soha mások ellen, sót párolunk, és vásznakat szövünk, s míg kisebbítenek, lassan megnövünk ..." (Dsida Jenő)
Topi
2014-11-24 11:56:40
barodza
2014-11-24 11:24:07
Topi
2014-11-24 10:00:51
Valódi emberek valódi sorsáról döntenek http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Tiy6M_1X9vc
Topi
2014-11-23 10:55:09
Csaba
2014-11-23 02:33:13
Ellensegeink darabokra szagattak az ezereves Magyarorszagot. http://www.youtube.com/watch?v=QoBJx0DaTmY
Topi
2014-11-22 16:56:10
Topi
2014-11-21 22:06:28
Ilyen barát mellé ellenség sem kell http://www.netboard.hu/viewtopic.php?topic=20969
HunorMagor
2014-11-21 20:30:28
Szép magyar nyelv!

Csillagösvény-Csill-ág-ős-vén! Tökéletesség-Tök-él-ét-ess-ég! Dicsőség-Dics-ős-ég! Tisztesség-Tiszt-és-ég! Felelőség-Fel-él-ős-ég! Tisztaság-Tiszt-ás-ág! Jószerencse-Jó-szer-én-c-se! Erdély-Érd-ély!

Áldás Rátok! Áld-ás-Rát-ok!
Ébredő
2014-11-21 18:43:47
A petrodollár - úton a III. VH felé

http://www.youtube.com/watch?v=HP7L8bw5QF4
Lehel
2014-11-21 08:46:51
Kedves Fórumtársak !

Nem csak a "félrevezetett" de - bocsánat a kifejezésért - az elbutult ember is rengeteg.
A kádári éra bár tiltotta és vezetői útján lehetetlenné tette az érdem szerinti gyarapodást, de az eldugott magángazdaságokban még tűrte, csak nem lehetett látszata, azaz nem engedte a hivalkodást.
A rendkívüli teljesítmények honorálását egyszerűen megtagadta az által, hogy rendkívüli teljesítmény érvényesülése csak felső gazdasági szinten lehetséges,mert csak nagy tömegeket érintően hozhATJA MEG GAZDASÁGI HASZNÁT,amit a társadalom vezetői el lehetetlenítettek.
( jellemző példa Rubik Ernő sorsa és szándékosan nem mondom mellette a meggymagos ügyet, mivel Rubik teljesítménye abszolútt világi mércével is rendkívüli és kiemelkedően hasznos , amíg a meggymagos csak ittt, a gúzsba kötött magyarok között volt inkább bátor, mint magas szintű teljesítmény, ugyanakkor egy tilalommal övezett környezetbe a bátrak, a szabályszegők kaszálhatnak -ha áthágják a szabályokat )
Számomra a tanulság : a ténylegesen magas szellemi és fizikai teljesítményt és magát a teljesítményt is annak hasznossága szerint el kell ismerni, mert az elismerés részben igazságosságot szül, másrészről inspirálja az egyént is és a közösséget is a még nagyobb teljesítményre.
Ha ez nem történt és ma sem történik meg, akkor jár egy nép úgy, ahogy a magyar nép (és talán az ukránok is ) eluralkodik a jóra restség, kényelem szeretet és ahogy jellemzően a volt keleti blokk a fejlődés versenyébe lemarad.
A politikai háttér talán azzal magyarázható, hogy maga a kommunista szemlélet, az ál egyenlősdi szellemisége - valójában a rendszer irányítóinak, kiváltságosainak féltékenysége - ahol a társadalom számára hátrányos és igazságtalan elosztás szokásjoggá vált - mivel a vezetők jól tudták képességeik korlátját és féltékenységük, irigységük is motiválta őket a tehetség és teljesítmény szerinti elosztás ellehetetlenítésében, ahol a magas teljesítményre képesek gyorsan fejlődve hatalmat szerezhettek volna és a tehetségtelenek elvesztették volna kiváltságos jogaikat és érdemtelen gyarapodási lehetőségüket...

A különösen nagy baj, hogy ezt a társadalom elfogadta és a szokásjog rangjára emelte.
A 900 ezer párttag zöme azért csatlakozott a párthoz, mert tudta hogy számára maga a párthoz csatlakoztás előnyt jelent, különben
KIREKESZTETT
MARAD, AHOGY BIZONYOS SZINTIG KIREKESZTETTEK VOLTAK A NEM PÁRT TAGOK, BELÉPÉSÉIG Ő IS.
eZ A KIREKESZTETTSÉG FŐLEG A KÖZJAVAKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL KAPCSOLATBAN MERÜLT FEL,mert arra voltak leginkább hatással a " vezetők".

A magángazdaságot azonban megtűrték, ahol a jóra nem rest emberek akár erejük megszakításával is képesek lehettek a természet rendje szerint gyarapodni.
Nem részesülhettek azonban - és a természet rendje ez, hogy ne részesüljön - a másoktól való rablással szerzett javakból, ahogy csekély mértékben, de élvezték előnyét ennek a párt tagok.
Nem volt igazi verseny vállalati szinten sem, mert a rosszul gazdálkodókat is felkarolta a támogatási rendszer, amíg a jól gazdálkodókat lefékezte a központi elszívás,illetve a magasabb párt vezetés "fűnyírása"
Lásd Vitézi László . Békeidőben c. filmjét...

Csak kevesek maradtak önállóak, ők képezték a társadalmi megvetéssel sújtott "maszek" világot, ugyanakkor ez a szűk réteg volt legalkalmasabb az országunk független fejlődése alapjainak,a gazdasági alapok biztosítására, lévén, hogy tudásban eszközben, erkölcsben az elnyomás ellenére is életben,felszinen tudott maradni.

A mai állapot pontosan annak köszönhető, hogy állami szinten is meg maradt a támogatás piac torzító hatása, illetve a mérhetetlen elvonás a jóra nem resteket fejlődését gúzsba köti, ma a multinál
a gyarapodás egyedüli lehetősége az idegen tőke gyarapodásának szolgálata, akár testvéreink béreken keresztüli lerablása árán is, ezért csak kevesekben maradt meg az az erkölcs
aminek gyakorlása mellett továbbra is állandó hátrányokkal kell szembesüljünk a gazdasági életben.
Milyen önbecsüléssel élhet egy katona, aki családja életben tartásához ölni megy idegen országba, vagy akár a kossuth térre, vagy akár egy rendőr, aki akár a testvérét is megbüntetni köteles, mert nem kapcsolta be az övét, vagy a Bosc , vagy bármelyik multihoz beszállító cég műszakvezetője, aki még WC-re sem engedi ki a vezetésére bízottakat, miközben ő 3-4 szeresét keresi az éhségtől és fáradtságtól összerogyó, magát össze vizelő magyar testvérének ?

Ugye nehéz ezeket a hazafiság, emberiesség dicsőség tábláján megjeleníteni !!!
Milyen önbecsülés az, ahol ez elfér ?

A tehetetlenség tanult tehetetlenséggé, majd a munkahelyek megszüntetése miatti munka gyakorlatok szűkülésével a jóhoz szükséges tudás is elveszik és helyébe a tanult tehetetlenség, a másra várás következik ( részben jogosan, hiszen a privatizációs rablást csak a közösség lett volna képes megállítani ) ,ahonnan csak az ébredés, azaz a rendszer hibáinak felismerése, saját képességeinknek feltárása és környezetünkben tudatos közösség - jézusi elvek szerint - építésével igen kemény munkával maradhatunk talpon és foglalhatjuk vissza Hazánkat !

Add Uram, hogy felismerjem mit kell tennem, add, hogy legyen erőm megtenni azt és ellenállni a tétlenség rossz kísértésének !
Topi
2014-11-20 23:26:47
Budapest, Hungary - Bánk Bán's - https://www.youtube.com/watch?v=fTXmaD08-Zs
HunorMagor
2014-11-20 21:22:36
Magyarország!

Magyarország, áldott és drága hazám, szeretlek téged és szabadulásodat kívánom, minden fertelemtől, mely téged a nyomorúságba dobott. Multad a dicsőség járja át, jelenedben elhomályosították dicső tetteid, s a jövőd oly messze magasztos hogy népek és nemzetek hajtanak főt előtted, mint legdicsőbb testvérük előtt, aki akár 200,000 éves multal is rendelkezik.
Semmirekellők sokasága osztogatja neked az észt, de égi tudás birtokosa e kerek világon csak te vagy, ez az oka annak, hogy téged már sok ezer éve halálra ítélt a sok pribék, de a te ellened elkövetett bűnei sűrű szennylével tölti meg a poharat, mely mikor megtelik kíméletlenül inni fogja a söpredék.
A te számodra pedig Turáni nemzet tisztelt sarjadéka örömpohár tétetett el, melyből a legfinomabb nedűt szűrcsölöd, mint örök győztes azok között, akik a kezdettől fogva hóhéraid voltak.

Áldás rátok!
Topi
2014-11-20 21:20:57
Mi fog történni Magyarországgal?

Lassan egy hónapja, hogy heti rendszerességgel tartanak Budapesten – és mostanra már a vidéki városokban is – kormányellenes nagygyűléseket. Miközben a résztvevők különböző társadalmi csoportokból kerülnek ki, a megmozdulások szervezői, szónokai egyértelműen, kivételt nem ismerve a liberális baloldalhoz köthető személyek. Gondolhatnánk: a nép hosszú évtizedek hallgatása után végre megelégelte az elnyomást, és kezébe veszi saját sorsát. Aki figyelte a külpolitikát, valami hasonlóról magyaráztak az arab országokban („arab tavasz”), Szíriában, Csehországban vagy éppen Ukrajnában. Mondhatjuk ezt úgy is, hogy egy külföldről kirobbantott, bizonyítékokkal alá nem támasztott korrupciós ügy hatására „kisarjadt” a semmiből a „közfelháborodás” és a népi demokratikus ellenállás.

Szép is lehetne ez a történet. De nem az. Felelős embernek illene felismernie a látható jelekből (pl. EU-s zászlót a székely zászló helyére, „Ria-ria-Norvégia” skandálása – ami a jelen helyzetben nyílt hazaárulás), hogy Magyarországon nem valamiféle demokratizálódás, hanem egy külföldről előkészített puccskísérlet szervezése történik. Nagyon szomorú és komoly félelemmel tölt el, hogy naiv emberek tömege felült ennek a tegnapi provokációnak. Különösen, hogy senki nem tudta megmondani, egyáltalán miért szervezték a tüntetést? Az internetadó ellen, ami nem lesz? Aligha. A tömeg valóban a kormány távozását követelte, de a lényeg mégsem ez volt. A „vonakodó csatlós” (a magyar kormány) számos rossz pontot gyűjtött össze a külföldi tőkeérdekeltségek által megszállt, rendkívül antidemokratikus módon irányított transzatlanti nagyhatalmak szemében (különösen az Egyesült Államoknál). Valószínűleg a paksi orosz bővítéssel és a déli áramlat tervezett megépítésével húztuk ki a gyufát. Ennek a tüntetésnek határozottan az volt a kitervelt célja, hogy a keleti nyitás és az új külpolitikai irányvonal ellen tüzelje fel az állampolgárokat, akiknek valójában a kormányzati hatalomgyakorlás mikéntjéből (pl. az oligarchák befolyásosságából, a káros intézkedésekből) lett elege. A tömeget tegnap csapdába zárták azzal, hogy EU-s, norvég és amerikai zászlók lepték el a teret. Innentől kezdve a kordon másik oldalán már nem Orbán Viktor és kormánya áll, hanem sokkal több, a Keresztény Magyarország eszméje, valamint nemzeti szuverenitásunk, amely a külföldi beavatkozások miatt folyamatos veszélyben van.

Egy dolgot azonban mindenki elfelejtett: a kormány legvitathatóbb intézkedései ellen legfeljebb százan tüntettek annak idején. Én leginkább a földügyeket hoznám fel példaként. Az alaptörvény elfogadása nem esik ebbe a kategóriába, mert alapvetően társadalmi konszenzus talaján áll, azt követelni pedig, hogy egy jobboldali kormány által megalkotott jogi dokumentum mindenben szabadelvű legyen (pl. azonos neműek házassága), liberál-fasizmus. Vagyis, Orbán Viktor és kormánya hiába hozott olyan intézkedéseket, amelyek mind ideológiailag, mind erkölcsileg helytelenek, a tiltakozást csak kevesen vállalták. Ehhez képest azóta volt egy választás, amelyet – tagadhatatlanul – valakik megnyertek és valakik elveszítettek. Lehet, hogy a kormánypártok támogatottsága csökkent. De vajon a balliberális ellenzéké növekedett? Szó sincs erről! Fél évvel a választások után viszont úgy látom, hogy bár számos intézkedéssel nem értek egyet, semmi olyan nem történt, ami indokot adna a kormány „elkergetésére.” (Egyébként is egy megválasztott kormány elkergetéséhez nagyon komoly jogalap szükségeltetik a társadalom részéről!) A mostani puccskísérletek tehát amellett, hogy a jó erkölcsbe ütköznek, mérhetetlenül antidemokratikusak is egyben. Nem tudom azt az érvelést elfogadni, hogy pusztán azért, mert a jelenlegi rendszer érvről évre központosul, le kellene váltani ilyen kétes, „forradalmi” eszközökkel a kormányt.

Van a dolognak azonban egy másik aspektusa is, mégpedig a külpolitika. Hosszú évek óta az egyik legnagyobb hibának éppen azt tartottuk, hogy a magyar kormányok (pártszínezettől függetlenül) a nyugati pénzhatalom láncos kutyájává tették az országot. Az, hogy ma egyetlen gazdasági rendszertől függünk, mérhetetlenül sebezhetővé teszi országunkat. Éppen ezért a keleti nyitás programját üdvözöltük, és helyesnek tartjuk a továbbiakban is, mivel megnöveli a magyar állam mozgásterét. Ráadásul Oroszország amellett, hogy jelentős felvevő piaccal rendelkezik, alkalmas lehet a jövőben arra is, hogy a liberalizmus által kivéreztetett, elmocsarasított Nyugat-Európa szellemi szerepét átvegye. Eljött az idő ugyanis, amikor komolyan aggódnunk kell a Nyugatért. Nyugat-Európában ma már szinte egyetlen állam sincs, amelyik megvallaná a tradicionális-keresztény értékrendet. Ha ezt sarkosan akarjuk megfogalmazni: ezek az országok nem európaiak. Mindez köszönhető a liberalizmusnak, amelyik az állam „értéksemlegességét” hirdeti, Istent „magánügynek” nevezi, a család fogalmát átértelmezi, Európát pedig az „egyenlőség” hamiskás ideológiájára hivatkozva gyökerüket vesztett muszlim és fekete-afrikai bevándorlókkal tölti fel. Ezt a helyzetet csak súlyosbítja, hogy az „Öreg Kontinens” gazdasági szerepe hanyatlik a világ feltörekvő tájegységeivel szemben. Megítélésem szerint Nyugat-Európa még nem veszett el, de akár ezzel a – számunkra egyébként siralmas – eshetőséggel is számolnunk kell az elkövetkezendő évszázadokban. A keleti nyitást ezért (mivel az egyoldalú nyugati függés helyében kiegyensúlyozottabb függési rendszert hoz létre) támogatom, és az sem titok, hogy a liberális demokrácia és a liberális állam meghaladottságával is egyetértek. A liberalizmus minden esetben az intézményekben méri a demokrácia állapotát. Én ezzel sem értek egyet. Teljesen mindegy, hogy ezek az intézmények hogy működnek, az egyetlen fontos kérdés, hogy a társadalom akaratával egyezik-e az adott intézkedés? Meg van-e a politika demokratikus legitimációja? Véleményem szerint a keleti nyitással a magyar állampolgárok többsége egyetért, ezért az ellene való tüntetés jó erkölcsbe ütközik.

Változatlanul az a véleményem, hogy ha valamivel nem értünk egyet, a jelenlegi kormányt kell helyes útra terelni (ebben minden eszköz megengedett lehet!), nem pedig a kormányt megbuktatni. Ennek ugyanis beláthatatlan, polgárháborús következményei lehetnének. Ma nincs Magyarországon olyan kormányképes politikai erő, [ez nem igaz,mert van, éspedig a Jobbik, ugyanúgy, ahogy Vona Gábor is van olyan karizmatikus vezető, mint a kicsit megkopott, egyáltalán nem tiszta, hanem Soros multú Orbán Viktor! H.E.] amelyik át tudná venni az ország vezetését, és azt a társadalom többsége elfogadná, neki engedelmeskedne. Arra pedig semmi esély, hogy egy új erő szülessen, ugyanis én nem látom még a láthatáron sem az erre alkalmas vezetőt,[az, hogy a cikk írója nem látja, nem jelenti azt, hogy nincs is, esetleg azt viszont igen, hogy szemellenzőt visel! H.E.] vagy akár vezetőket. Karizmatikus vezető nélkül megítélésem szerint soha semmit nem lehet elérni, mivel ebben a földi világban kizárólag az egyéni felelősség létezik. Ha mégis lesz ilyen személy, akire a nemzet felnézhet, és megszerzi a Nemzet Bölcseinek támogatását, akkor én az elsők között fogok mellé állni. Addig viszont mindenki helyesebben cselekszik, ha teszi a dolgát, és a maga személyes szintjén küzd az ország gyarapodásáért. A kormány leváltása önmagában semmit sem oldana meg, csak viszályt szülne, ráadásul a kormánypártok szavazói valószínűleg nem fogadnák el egykönnyen azt, hogy az általuk megválasztott és támogatott rezsim „külső hatásra” elbukik, az ország nyakára pedig visszaülnek nagyjából ugyanazok, akiket 2010-ben az ország 80%-a elküldött a hatalomból.

Napnál világosabb, hogy a globális háttérhatalom végre rájött, hogy a jelenlegi ellenzékkel soha sem fogja az Orbán-kormányt leváltani vagy akár megszorongatni. Figyelemre méltó, hogy Északkelet-Magyarországon az ellenzék szerepét teljesen átvette (pl. ózdi választások) a Jobbik, amelyik szintén anti-globalista párt.[Na végre, hogy észre teccett venni!!H.E.] Szüksége van tehát azoknak, akik ennek az országnak megkérdezésünk és beleegyezésünk nélkül gyarmati sorsot szánnak, egy olyan új ellenzékre, amelyik nem bűzlik a Gyurcsányhoz, Bajnaihoz hasonló erkölcsi hulláktól. Teljesen világos, hogy ezt a szerepet ma csak az egyetemet végzett, a kormányt hosszú ideje utáló – balliberális gyökerekkel rendelkező – kozmopolita fiatalság képes betölteni.

Ez ma már nyílt titok. Évek kérdése, és megszületik egy külföldről pénzelt és felhasznált, jelentős részben a pesti liberális holdudvarból kikerülő fiatalokból álló politikai alternatíva, amelyik – szükségképpen – a teljes politikai elit leváltását fogja meghirdetni. Rengeteg pénzük lesz, így azzal, hogy ez a kezdeményezés még idejében elhal, sajnos nem kell számolnunk. A szervezkedés már elkezdődött, a szimbólumok megjelentek.

Isten óvja Magyarországot ezektől a fiataloktól!

2014. november 18.

Hetzmann Róbert

https://kuruc.info/r/2/136010/
HunorMagor
2014-11-20 21:01:47
Az igazság felszabadít!

David Cole a világ minden zsidójának igazi példa képéűl szolgálhat, ezt a kis filmet már sokszor megnéztem és szívemből tisztelni tudom David Colet emiatt az őszinte, és igaz hozzá áállása miatt a tényekhez.

Áldás rája, és áldás rátok!
Topi
2014-11-20 18:10:22
Az I. és II. VILÁGHÁBORÚ ÉS A REJTETT CÉL

- A világháborúk hamisak voltak.
- Mindkét oldalt ugyanazon emberek irányították, ugyanazzal a céllal.
- Több mint 100 millió ember halt meg teljesen más okokból, mint gondolták volna.
- Ezekben a háborúkban harcoló mindkét oldalt - tengelyhatalmakat és szövetségeseket - ugyanazon erők, nemzetközi bankárok irányították.

Ez a leghatalmasabb és legcsúfabb igazság, amivel szembe kell néznünk, ha ezt az emberiséget és bolygót rendbe akarjuk tenni !

A világháborúkat arra használták fel, hogy mind a központi bankokat, mind a privát tulajdonosokat világszerte megfosszák aranytartalékaiktól és mindez a FED tulajdonosaihoz és irányításuk alá kerüljön. Így gyakorlatilag ők a világ urai...

A FED 2,420,937.4 tonna aranyat lopott össze és irányította a történelmet

https://www.youtube.com/watch?v=qTu2iIjm5oA
Barteli2
2014-11-20 14:02:54
Az orosz "hidfő" üzenete:

Idézet:
Alexandr Lukasenko belorusz államfő kijelentette, hogy Belorussziában elképzelhetetlen lenne az ukrán forgatókönyv megismétlődése. Az államfő szerint az ukrán "forradalom" kiváltó oka a korrupció és a rossz gazdasági helyzet volt, ami lehetővé tette, hogy idegen hatalmak azt kihasználják. "Ha a gazdaság megfelelően működik, nincs mitől félni - se színes forradalomtól, se idegen beavatkozástól - semmitől." - mondta Lukasenko a Grodno régió vezetőivel tartott találkozót követően. "De ha burjánzik a korrupció, a felelőtlenség, nemtörődömség - az ideális táptalaj a sokszínű forradalmak számára. Sőt, a színes forradalom győzelmének kiváltó oka lehet".

Lukasenko megjegyezte, hogy ezek voltak a problémák, melyek végül Ukrajnában forradalomhoz és a kormány eltávolításához vezettek. Belorusszia azonban mindezeket a feltételeket - a korrupciót, felelőtlenséget, nemtörődömséget - nem engedi meg magának, így az ukrán felforgatáshoz hasonló folyamat nem bontakozhat ki az országban.

forrás:
http://www.hidfo.net.ru/2014/11/17/lukasenko-indirekt-modon-uzent-orbannak
Csaba
2014-11-20 13:15:00
A bekecsi (Szekelyfold) megemlekezes 2014 oktober 4-en http://www.youtube.com/watch?v=-OqQmCLqtvc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.