Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2015-06-20 06:19:00
Topi
2015-06-20 06:12:42
A tegnap jelent meg Ferenc pápa legújabb enciklikája és ezzel kapcsolatosan én is megfogalmaztam néhány gondolatot! Az önzés, a bűnös kapzsiság úgy elharapózott a világunkban, hogy Ferenc pápa példájára úgy érzem, hogy nekünk is meg kell szólalnunk! Úgy gondolom, hogy alázatosan hiába hallgatunk, mert az emberi kapzsiság, bűnös hatalom utáni vágy a világunkat a pusztulásba vezeti!! Ezért kisebb testvéri szeretettel megosztom veled gondolataimat, Csaba t.

http://www.magnificat.ro/portal/index.php/szent-ferenc-alap-mainmenu-144/roviden/11249-ferenc-papa-mellett-a-helyunk
Bedi
2015-06-19 20:53:50
Egy fél órája nem látható az adás.. a szerver nem található, hibaüzenet jelenik meg. Másnál működik?
Topi
2015-06-19 20:47:00
Végre megtörtént az első lépés a Regnum Marianum-emlékhely ügyében

Megkezdődik a Regnum Marianum-emlékhely kijelölése

A főváros most dönt a Városligeti Építési Szabályzat módosításáról, amely révén az 1951-ben lerombolt Regnum Marianum-templom emlékhelyének megvalósítása végre hivatalosan is bekerül a tervek közé. Az előterjesztést a főváros városfejlesztéssel foglalkozó bizottsága már támogatta.

A Magyar Patrióták Közössége mindezt történelmi fejleménynek tartja, ami elsősorban a civil szervezetek összefogásának köszönhető. Végre megtört a jég, 25 évvel a rendszerváltás után ez az első lépés annak érdekében, hogy közeli történelmünk egyik tragikus jelentésű szimbólumának méltó emléket állítsunk.

Egyesületünk további célkitűzése, hogy a Regnum Marianum-emlékhely rendkívüli történelemórák helyszíneként bekerüljön a középfokú oktatásba, az egykori templom története pedig legyen része a középiskolai tananyagnak.Kattintson: http://www.magyarpatriotak.hu/megkezdodik-a-regnum-marianum-kijelolese/

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Magyar Patrióták Közössége
Vili
2015-06-19 15:10:50
Az Orosházi-tárgyalást levezető bíró, az nem a nő, nem a hölgy, hanem a csaj kategória. Gesztikuláció, mimika, hangnem, nem a szakmai kritériumoknak megfelelő, egyenesen ripacs a szakmájában, konyhai főzőcske közepette odahaza megengedett (esetleg) ez a parlagi, közönséges viselkedés.
Gerinctelen-gusztustalan. S ez még csak a felszín.
Minden romlott minden szinten. A gyarmatosítók és a hazaáruló kollaboránsok közös terméke.
Győzzön a jó, pusztuljon a rossz!
Topi
2015-06-19 11:34:38
Topi
2015-06-18 22:53:44
Német katonai vezetők az amerikai agresszió ellen

A német hadsereg mintegy száz vezető tisztviselője, és a Német Demokratikus Köztársaság számos nyugállományú tisztje írt alá egy nyílt levelet, ami elítéli a nyugati országok Oroszország elleni agresszióját. A “Béke katonái” című nyílt levelet a Junge Welt publikálta, és Heinz Kessler volt védelmi miniszter, Theodore Hoffman volt védelmi miniszter, 19 altábornagy és 61 vezérőrnagy aláírása szerepel rajta.

A Junge Welt szerint a nyílt levelet – a nyilvánosságra hozatal mellett – elküldik a Bundestagnak és a NATO-országok nagykövetségei számára, akiket emlékeztetnek arra, hogy a 70 évvel ezelőtt véget ért háború során a Szovjetunió 27 millió állampolgára vesztette életét, majd “a világ újjáépítése Washington és szövetségesei vezetése alatt csak újabb háborúkhoz vezetett, mint Jugoszlávia, Afganisztán, Irak, Szudán, Jemen, Líbia és Szomália esetében”.

A levél kitér arra, hogy az ukrán válság egyetlen oka, hogy az Egyesült Államok meg akarja semmisíteni Oroszországot mint vetélytársat, és eközben meggyengíteni az Európai Uniót. A nyílt levél egyben a most zajló médiapropagandát is példátlannak nevezi, Németországot pedig elítéli amiatt, mert háborús hisztériát folytat ahelyett, hogy diplomáciai úton a válság rendezésére törekedne, és saját népe érdekét képviselné, valamint okulna a történelmi tapasztalatokból.

Theodore Hoffman kifejti, hogy mivel ők tudják, mit jelent a háború, a béke oldalán állnak. “Nincs szükségünk Oroszország elleni hadjáratra, ehelyett kölcsönös megértésen alapuló békés együttélést akarunk. Nincs szükségünk arra, hogy az Egyesült Államoktól katonai függésben létezzünk.”

Hoffman szerint sokan, akik aláírták ezt a levelet, maguk is szemtanúi voltak a második világháborúnak, és egyetértenek abban, hogy korunk kulcskérdései csakis Oroszországgal együttműködve megoldhatóak, és megengedhetetlen, hogy Európa az Amerikai Egyesült Államoktól függésben létezzen.
hídfő.net- http://www.szittya.com/
Topi
2015-06-18 22:46:09
Orosházi Ferenc MOST(2015.06.18) a bíróságon https://www.youtube.com/watch?v=eh7_qFGmnew
Topi
2015-06-18 21:08:30
Nép(be)Vándorlás -- Szaniszló rendesen beolvas https://www.youtube.com/watch?v=iPlZyVwDqVs&honnan=Nemzeti_Hirhalo
Topi
2015-06-18 19:19:43
Az Európai Unió egyre inkább félelmet kelt:Dr. Eva Maria Barki: Veszélyben az alapvetö jogok és alapértékek az Európai Unióban

Martin Schulz Elnök Úr részére
az Európai Parlament Elnöke
Rue Wiertz 60
B-1047 Brüssel
elozetesen email útján: martin.schulz@europarl.europa.eu

Az Európai Parlament képviselői részére
email útján
Bécs, 2015. 06. 15.

Tárgy Veszélyben az alapvető jogok és alapértékek az Európai Unióban
Véleménymonopólium és államokkal szembeni egyenlőtlen bánásmód

Mélyen tisztelt Elnök Úr!
Mélyen tisztelt európai parlamenti Képviselők!

Az Európai Unió egyre inkább félelmet kelt. Eltávolodik azon értékektől, amelyekre az Európai Unióról szóló Szerződés a 2. cikkében hivatkozik, különösen a demokrácia alapértékeitől és az emberi jogok biztosításához szükséges értékektől. Megsérti az államok szuverén egyenlőségének elvét is, melyet nem csupán az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmánya 2. cikke 1. pont rögzít, hanem az EUSz 4. Cikke is.

Ez a tendencia világosan megmutatkozik Magyarország példáján és az Európai Parlament Magyarország helyzetéről szóló jelentéseiben.

1. Már a Tavares-jelentésen alapuló 2013. 07. 03-i jelentés is beavatkozást jelent Magyarország szuverenitásába, nem tartalmazta tényeken alapuló az alapjogok sérelmeit és nyilvánvalóan politikailag volt motivált.

2. A 2015. 03. 03-i jelentés "a magyarországi helyzetről" a halálbüntetés és bevándorlás szenzibilis témája alkalmat ad arra, hogy ezekkel a problémákkal kapcsolatos témákban korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát.

3. Bár az Európai Unió a Lisszaboni Szerződésben lehetővé teszi a halálbüntetést háború idején vagy háború közvetlen veszélye idején, valamint az élettől való megfosztást bírósági ítélet nélkül zavargás vagy felkelés elfojtása céljából, a jelentés már a halálbüntetésről szóló vita kezdeményezését is kritizálja..

4. Hasonló módon megtiltják a bevándorlás és terrorizmus körüli vitát. Bírálják a magyar kormányt, mert egy megkérdezést kezdeményezett "a nyilvánossághoz" és ennek azonnali befejezését követelték.

5. Hozzá jön még, hogy a jelentés azt a feltételezést tartalmazza, hogy a megkérdezés menekültekre vonatkozik. Nemcsak a címéből, hanem a tartalomból is világosan kitűnik, hogy a konzultáció kizárólag a bevándorlásra és a terrorizmusra vonatkozik, és nem pedig a menekültekre, a Genfi Menekültügyi Egyezmény alapján vagy a háborús területekről érkező nemzetközi védelmet kérőkre.

6. Ebben az összefüggésben utalni kell a 2005. 05. 27-én kelt Prümi Szerződésre a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében, amelyhez az Európai Unió 13 tagállama - köztük Magyarország is - csatlakozott. Már önmagában az a tény, hogy a kérdőív kizárólag az ebben a szerződésben szereplő témakörre vonatkozik, megmutatja a jelentés tényszerűtlenségét és a Magyarországgal szemben tendenciózusan alkalmazott egyenlőtlen bánásmódot. Észrevételezendő, hogy a kérdőív egyáltalán nem tartalmaz olyan jogellenes intézkedéseket, mint amilyeneket - hajók elsüllyesztése - tízpontos cselekvési tervében az Európai Bizottság javasolt.

7. Az egyenlőtlen bánásmód abban mutatkozik meg, hogy más tagállamok elutasító viszonyulása és a menekültek és nemzetközi védelmet kérők befogadásának megtagadása nem vált ki olyan negatív reakciókat, mint az állampolgárokkal kezdeményezett konzultáció Magyarországon a terrorizmussal és az illegális bevándorlással szembeni védekezés céljából. Éspedig: Franciaország által határlezárás Ausztria a menedékkérelmek feldolgozásának leállítása, Észak-Olaszország önkormányzatai megtagadják a további menekültek befogadását, Nagy-Britannia megtagadja a kereső- és mentőakciókat a Földközi-tengeren, Málta megtagadja a menekültek befogadását, Csehország és Lengyelország nem fogad menekülteket Szíriából, Lengyelország csak 100 szír befogadására hajlandó, Ukrajna teljes egészében felmondta a Genfi Menekültügyi Egyezményt.

8. Magyarország ezzel szemben a legnagyobb számú menekültet fogadja be a közép- és kelet-európai térségben, sőt, a lakosságszámhoz mérten Magyarország európai viszonylatban - Svédország után - a második helyen áll. Magyarország tehát bírálat helyett az Európai Uniótól támogatást érdemelne.

9. Lelepleződik azonban az Ukrajnához való viszonyulás. Jóllehet Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, ennek ellenére az Európai Parlament foglalkozott Ukrajnával, különösen a 2015. 01. 14-i jelentésében. Tehát felfoghatatlan, hogy a hadiállapot megkísérelt és csak a második szavazásnál meghiúsult bevezetése ugyanúgy figyelmen kívül marad, mint a parlament által immáron kinyilvánított "visszalépés a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 9, 12, 14, 17 cikkeiben és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5., 6., 8.és 13. cikkeiben foglalt kötelezettségektől éppen úgy, mint a Genfi Menekültügyi Egyezmény felmondása is. Már a 2015. 01. 14-i jelentés nem ítélte el az ukrán kormányt a súlyos alapjogsértések miatt: nehéztüzérség bevetése és bombatámadások a saját lakosság ellen, a nyugdíjfizetések és szociális juttatások beszüntetése, humanitárius katasztrófa ellenére a segítségnyújtás megtagadása, a sajtószabadság megsértése, a nemzeti kise bbségek és az autochton népek jogainak figyelmen kívül hagyása.

10. Különösen aggasztó azonban, hogy a European Council on Tolerance and Reconsiliation (ECTR) által készített Model National Statute for the Promotion of Tolerance tervezetet nem régen újból elővették. A tolerancia leple alatt a tervezet a véleménynyilvánítás szabadságát olyan mértékben korlátozza, mely messze túllépi az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikk (2) bekezdése szerinti határokat, ideológiákat, valamint véleményeket kriminalizál, azokat súlyos bűncselekményként (!) üldözni rendeli. A létrehozandó felügyeleti hatóság, a tolerancia biztosítása érdekében tervezett iskolai oktatási előírások, de különösen a speciális ifjúsági átnevelőprogramok mintájául nyilvánvalóan az a totalitárius kommunista rendszer szolgál, melytől Európa csak 25 évvel ezelőtt szabadult meg.

11. Az Európai Unió szerveinek is vannak kötelezettségeik, különösen a saját alapvető jogok betartása érdekében. Egy olyan közösség, mely úgy véli, hogy bizonyos vélemények elfojtásával kell védenie magát, a totalitarizmus útján halad. A tolerancia hiánya azokkal szemben, akik meg nem engedett véleményt képviselnek, minden diktatúra lényege. A pluralizmusnak és a demokráciának lételeme a véleménynyilvánítás szabadsága. Elfogadhatatlan és aggasztó a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása politikai fegyverként.

Azzal az elvárással, hogy az Európai Parlament is tartsa tiszteletben az alapvető jogokat, és ne hozzon olyan jelentéseket melyek az alapértékeket megingatják, továbbá azzal az elvárással, hogy tiszteltben tartsa az EUSz 4. cikkében fogalmazott alapelveket, éspedig az államok szuverenitásának és azok nemzeti identitásának figyelembevételét, ahogy ez a szuverenitás az alapvető politikai és alkotmányos struktúráiban kifejezésre jut, a tagállamok szerződések előtti egyenlőségét, valamint a lojális együttműködést és támogatást az Unió részéről.

maradok megkülönböztetett tisztelettel
Dr. Eva Maria Barki
totya54
2015-06-18 17:16:01
AZ ALAPTÖRVÉNY ELLEN, AZ ALKOTMÁNY MELLETT!
https://www.youtube.com/watch?t=9330&v=B_4VYSMZ2hQ
Topi
2015-06-18 08:45:14
"– Lehet-e várni enyhülést környezetünkben? Honnan, hogyan?
– Az enyhülést várni a román, szlovák, szerb stb. államhatalomtól önmegtévesztés, illúzió.
Vegyük észre a történelmi tények ezreit: nekünk nem jogokat akarnak adni, hanem el akarnak tüntetni bennünket. Ami pedig az európai helyzetet illeti, a NATO bővítése Kelet-Európában nem más, mint a nyugati nagyhatalmak, mindenekelőtt az USA hadszíntér-kibővítő tevékenysége, hogy a leendő oroszellenes háború Kelet- és Közép-Európát, ennek népeit sújtsa, ne a Nyugatot."

http://www.szekelyfold.ma/hirek/nekunk-nem-jogokat-akarnak-adni-hanem-el-akarnak-tuntetni-bennunket
miskolcilaci
2015-06-17 23:36:10
Mivel minden mindennel összefügg nem véletlen az, hogy ukrán "hadsereg" továbbra is lövi a "szeparatisták" az életük által védett, már különálló területeit.
Az ukrán hadsereg foszfor bombákat használ.
https://www.youtube.com/watch?v=lpkDEC3F5aY

Régi, de aktuális.

Felsőbb "kóser" parancsra cincálják szét a légvédelmi múzeumot.

Magyarország légvédelme nagyjából olyan állapotban van, mint Magyarország bármelyik egyéb haderőneme: az igazán érdekes dolgokat az emberek a múzeumokban láthatják. Mármint amíg a múzeumot be nem zárják, ahogy azt épp Zsámbékon tervezik.
Kezdjük a jó hírrel: Szolnokon 2,3 milliárd forintos, 100 százalékos EU-s támogatásból új haditechnikai és repülőmúzeum épül. A REPTár elnevezésű projekt több száz hektáros területre költözteti el a korábbi helyéről a már régóta üzemelő múzeumot, de ez nem minden. Fel is újítják a kiállított tárgyakat, felhúznak pár épületet, igazi szabadtéri múzeum jellege lesz az egésznek, akár egész napos programnak is beillik majd, ahogy ez amúgy mindenhol a világban lenni szokott a haditechnikai múzeumokkal.
A rossz hír az, hogy a szolnoki újdonsághoz az kell, hogy kibelezzenek egy régi helyet, a Zsámbéki Légvédelmi Múzeumot. Pontosabban csak az biztos, hogy a kibelezés meg fog történni, de sokak szerint erre egyáltalán nem lenne szükség. Ennek ellenére most úgy tűnik, hogy Zsámbékon megszűnik valami, aminek egyébként ott lenne a helye.
A zsámbéki múzeum, ahogy a nevéből is látszik, a hazai légvédelem emlékeit gyűjti össze. A gyűjtemény teljes, ráadásul autentikus helyen, egy korábban valóban légvédelmi bázisként működő területen van. A probléma, hogy a múzeum a tulajdonviszonyok nem túl szerencsés konstellációjában létezik: a terület az államé, de a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület kezeli, a kiállított tárgyak pedig a honvédség, egész pontosan a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tulajdonát képezik. Ennek megfelelően, bár a hatalmas radarok, rakéták, légvédelmi ágyúk, a célmeghatározást és -követést végző eszközök valóban egy helyen állnak, a gondozásukra igazából senki sem áldozott.
Egész pontosan sokan áldoztak, de ezek a sokak valójában azok a haditechnika-őrültek, akik a saját pénzükből és idejükből adtak azért, hogy a gépek egészben maradjanak, és a múzeum is kinézzen valahogy. A közösség tagjainak kötődése több forrásból jöhet: valamelyik eszközön szolgáltak katona korukban, vagy egyszerűen csak érdekli őket az a technika, amit hangsebesség felett repülő csodagépek lelövésére találtak ki. Ebből a közösségből kereste meg az Indexet névtelenül valaki azzal, hogy a zsámbéki múzeumot a szolnoki REPTár miatt egyszerűen szétcincálják, és a Közép-Európában egyedülálló jelentőségű és teljességű múzeumi gyűjtemény valószínűleg soha nem lesz már látható a maga teljességében.
A folyamat már elkezdődött: a Zsámbékon álló tárgyakra első körben krétával írták fel a HIM munkatársai, hogy mit hova szállítanak majd. Ugyanis a gyűjtemény nem egyben kerül át Szolnokra, van, amit Budapestre, van, amit Győrbe szállítanak el. Az ide kerülő dolgok szétszerelése és pakolása már meg is kezdődött, bár erről a múzeumot üzemeletető egyesületet, illetve a helyi önkormányzatot nem tájékoztatták. Ők ezt már nem is furcsállják, korábban személyesen is próbáltak érdeklődni a projekt vezetésénél, de a legfontosabb kérdéseik közül egyre sem kaptak igazi választ.
A múzeumban meglepetésszerűen felvonult szállító és műszaki egységek a kisebb dolgokkal kezdték a munkát. Teherautóra raktak egy kiképzésre használt komplexumot, szétszereltek egy kisebb radarantennát, de ami a legérdekesebb: kiszereltek ezt-azt a múzeumban álló KUB-ból. Ez azért érdekes, mert a KUB-okat még ma is aktívan használja a honvédség, ilyenekkel (pontosabban ezek modernizált változatával) védik például Paksot.
Pletykák szerint akár az is elképzelhető, hogy a múzeumban kiállított, eredetileg 402-es oldaljelű KUB-ot a honvédségnél megszokott módon kannibalizálták:
azért szereltek ki belőle valamit, hogy azt alkatrészként felhasználják egy másik, még aktív gépben.
Ez persze még pletyka szintjén elég sok kérdést felvet, de talán még a honvédség sincs akkora bajban, hogy múzeumi tárgyakból kiszerelt cuccokat helyezzenek vissza hadrendben szolgáló, készültséget adó eszközbe.
Tények vannak, parancs is van
Most, hogy vázoltuk az alaphelyzetet, ideje rögzíteni pár tényt. Tény, hogy a kiállított eszközök a honvédség (pontosabban a HM) tulajdonában állnak. Tény, hogy emiatt a HM azt csinál velük, amit akar. Tény az is, hogy Zsámbékon a múzeumnak otthont adó egyesület nem fordított nagyobb összeget a tárgyak restaurálására vagy karbantartására. Tény, és erre a Honvédelmi Minisztérium külön fel is hívta a figyelmünket, hogy a kiállított eszközök nagyon rossz állapotban vannak. Az sem lehetetlen, és fontos is leírni, hogy Szolnokon még valami igazán jól működő dolog is lehet a Reptár, bár kicsit túlzás az az elvárás, hogy a múzeum teljesen önfenntartó legyen. Még a nagy nyugati múzeumok sem mondhatják el magukról, hogy erre képesek lennének.
Viszont az is tény, hogy a szállítás, pontosabban a zsámbéki gyűjtemény szétbontása hatalmas pénzeket emészt majd fel. Ezek az eszközök ugyanis nem könnyen szállítható dolgok, a saját erejükből valószínűleg mozdulni sem képesek. Ráadásul óriási méretű és tömegű dolgokról beszélünk, tucatnyi, egyenként húsz-harminc tonnás lánctalpas járműről, hatalmas felületű radarantennákról. Ezeknek nemcsak a szállítása, de már a szétszerelése, egyáltalán a megmozdítása is szakértelmet igényel, ráadásul adjuk hozzá a nehézségekhez a tényt, hogy az eszközök 7-8 éve állnak ott bármilyen karbantartás nélkül.
A szállítást ráadásul információink szerint szinte senki sem nézi jó szemmel. Még a katonai vezetés legmagasabb szintjén is akadnak olyanok, akik csak azért teljesítik a feladatot, mert parancs szól róla. Ha nem így lenne, semmi sem szólna a szállítás végrehajtása mellett, mert
drága,
felesleges,
veszélyes,
és idő sincs rá igazán.
Úgy tudjuk, hogy több probléma is van. Az egyik, hogy bár a REPTár valóban kétmilliárd forintnál is nagyobb forrásból gazdálkodhat, a projektben a zsámbéki múzeumban kiállított illetve tárolt dolgok szállítása, felújítása és újra kiállítása nem szerepelt, így igazából forrás sincs rá. Ez főleg azért probléma, mert egy Sz-200 Vega rakéta, illetve a hozzá való tréler 30 tonnájának 100-150 kilométeres útja nem olcsó. A költségeket EU-s forrásból csak akkor tudják finanszírozni, ha azt nem a honvédség, hanem külső cég intézi, forrásaink szerint a kijelölt eszközök százmillió forintot is meghaladó szállítási és szerelési költséget is jelenthetnek majd. Bár a HM a nekünk írt levelében azt állítja, hogy kizárólag a honvédség vesz majd részt a szállításban, információink szerint ez nem teljesen igaz. Katonák segítenek majd a szakszerű szétszerelésben, de a szállítás egy részét civil szállítók végzik majd.
Ez nem olyan meglepő, ha tudjuk, hogy bár a katonai eszközöket alapvetően könnyen szállíthatóra tervezték, a könnyű szállítás valójában azt jelenti, hogy a sereg eszközeivel és módszereivel könnyen szállítható, civil megoldásokkal már nem. Teljesen eltérnek a méretek, a rögzítési pontok, a súlyhatárok és minden, amit ilyen esetben figyelembe kell venni. Ezért is ritka, amikor katonai járműveket nem más katonai járművek szállítanak.
Az ár azért is fontos, mert a zsámbéki múzeum szétkapása mellett (állítólag) a HM szerint az az érv, hogy az eszközöket elszállítják egy külön pénzbe kerülő helyről valahova, ahol más is van, vagyis megspórolnák a zsámbéki költségeket. Ez igazából a telep őrzését jelenti, forrásaink szerint ez évente 20, legfeljebb 30 millió forint (ráadásul a fegyveres biztonsági őrséget a HM leányvállalatának is mondható HM EI Zrt. adja).
Ezt a 20-30 milliót spórolnák meg azzal, hogy ennek többszörösét költik el csak a szállításra. Ami a spórolás egy igen furcsa módja.
Információink szerint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai szerint is sokkal jobb megoldás lett volna a zsámbéki gyűjtemény költöztetése helyett a helyben felújításra költeni. Ez nemcsak múzeumszakmai okokból jobb ötlet, de sokkal olcsóbb is. Azt is beszélik, hogy az egész projekt eleve halálra van ítélve: az EU-s határidőket a szakemberek szerint akkor sem lehetne betartani, ha az eszközök már most Szolnokon lennének, de így, hogy a szállítás igazából még meg sem kezdődött, kizárólag a csoda és a parancsra bármit elvégző honvédségi hozzáállás párosításában bízhatnak a REPTár projekt felelősei.
A REPTár egyéb dolgai
Az Iho.hu-n egy hónapja megjelent írás szerint nem a zsámbéki gyűjtemény az egyetlen, amiből a REPTár úgy válogat, mintha cseresznyét szedne. A szolnoki repülőmúzeum ugyan hivatalosan a projekt keretein belül az új, sokkal jobb helyre költözik, valójában csak néhány előre kijelölt repülőt szállítanak majd át. A nagyobb testű gépek, illetve több, egyedülálló külföldi adomány (például egy Saab JA-37 Viggen, a légierő jelenét adó An–26-os) helyben maradnak. A kérdések ebben az esetben is állnak: vajon miért van erre szükség, vajon ki figyel majd a hátrahagyott eszközök állagmegóvására, és vajon mit szólna ehhez egy múzeumi, haditechnikai szakember, ha őszintén beszélhetne?
Kit érdekel, úgyis csak dísznek kell
De vajon hogy lehet, hogy egy olyan, amúgy jól összerakottnak tűnő, nagyívű és tényleg jó projekt, mint a REPTár, ezt a feladatot ilyen nehezen teljesíti? Jól értesült forrásaink szerint a helyzet az, hogy a REPTár mögött álló döntéshozók valójában díszként, és nem kiállítási tárgyként gondoltak a zsámbéki múzeum készletére. Bár ezt hivatalosan nem tudjuk alátámasztani, de sok mindent megmagyaráz. Például azt, hogy miért nem a teljes gyűjteményt viszik el, miért csak a leglátványosabb, legnagyobb dolgok kerülnek át, vagy azt, hogy miért nem volt felkészülve senki a probléma méreteire, és a megoldáshoz szükséges dolgokra.
A zsámbékiak természetesen nem véletlenül szeretnék, ha az eszközök a helyükön maradnának. Ők is évek óta tervezik egy interaktív haditechnikai park létrehozását, amihez egyelőre mindenük meg is van: autentikus környezet, önkéntes munkát végző megszállottak és az eszközök. Ha az utóbbi elveszik, a bázis hasznosítása sem lesz egyszerű. Mint mondják, Zsámbék Pest megyei településként nulla eséllyel kap EU-s támogatást, hiszen nem támogatott régióba tartozik.
Folyamatosan keresik a kapcsolatot és szeretnének tárgyalni a továbbiakról, de udvarias kapcsolatfelvételen túl nem történt semmi. Abban is partnerek lennének, hogy a hasonló kiállításoknál megszokott karbantartási támogatáson túli költségeket a tervezett interaktív hadipark segítségével önfenntartóra hoznák ki (bár itt is érvényes az, hogy ez másnak sem nagyon szokott sikerülni). Vagyis középtávon a HM Zsámbék esetében úgy tudná a legegyszerűbben csökkenteni a költségeit ha segítené, vagy legalább hagyná kifejlődni a terveiket és a bázis a mostaninál látogatottabb, gazdaságosabb múzeummá tudna válni.
Viszont az üzemeltetők, a parkot látogató rajongók, illetve forrásaink szerint még az elszállítással megbízott szakemberek is egyetértenek abban, hogy a mostani megoldás a lehető legrosszabb. A név nélkül, illetve a sokszor még úgy sem nyilatkozók legnagyobb félelme ugyanis nem az, hogy a zsámbéki gyűjteményt szétbombázza egy legfelülről érkező utasítás, ami kihasználja honvédség parancselvű rendszerét.
A hozzánk eljuttatott információk alapján minden esély megvan arra, hogy a szerelés és a szállítás közben komoly károk érjék az eszközöket, és mivel több tíz tonnás eszközökről van szó, a (sietség által növelt) balesetveszély sem kicsi. Nem is feltétlenül a szerelőket érné baj, de elég csak azt tudni, hogy a kiállított rakéták többsége nem szereti, ha speciális eszköz nélkül mozgatják őket. Az alumínium felépítmény simán beroskad, ha nem az egyetlen, előre kitalált módon mozdítják meg az eszközt, ráadásul információink szerint senki sem tudja, mennyi balesetveszélyes hajtóanyag maradt a rakétákban.
Az állagromlás miatt kell széthordani az eszközöket
Természetesen a Honvédelmi Minisztériumot is megkerestük az üggyel kapcsolatban. A kapott válaszból kiderült, hogy valóban szerepet játszott a döntésben az, hogy "a kiállítóhely üzemeltetését végző egyesület – a használatbavételi szerződésben foglalt kötelezettségei ellenére – elhanyagolta az eszközök karbantartását, a műtárgyakon pedig, a több éves szabadtéren való tárolás miatt, jelentős állagromlás jelentkezett". A HM szerint van logika abban is, hogy a tárgyakat nem hagyják meg egyben, a 2012-ben beadott előterjesztés (amit sajnos nem kaptunk meg, pedig kértük) szerint a gyűjtemény csapatlégvédelmi része kerül Győrbe és Budapestre, a radarok és a rakéták pedig Szolnokon kapnak helyet.
Az is kiderült, hogy a szállításban valóban a honvédség egyes alakulatai vesznek részt, de igyekeznek a lehető legolcsóbban kihozni a műveletet. A szétszereléshez és szállításhoz szükséges dokumentáció és szaktudás is így áll a legegyszerűbben a szállítók rendelkezésére.
A HM válaszában kiemelte: a céljuk az eszközök megóvása, illetve egy valóban látogatott kiállítás létrehozása.
Arra a kérdésre, hogy mennyibe kerül majd a szállítás és a felújítás, illetve hogy igazak-e a százmilliós végösszegről szóló pletykák, nem kaptunk pontos választ a minisztériumtól.
Csak a belátásban bízhatnak
Vannak, akik abban bíznak, hogy a szállítást elrendelők belátják a szakmai hibákat, illetve az ezzel járó veszélyeket, és a honvédségre egyáltalán nem jellemző módon változtatnak az eljáráson, leállítják a munkát. Egyszerűbb, és a végeredmény szempontjából szerencsésebb lenne ugyanis az, ha nem a szétszerelés, elszállítás, felújítás, kiállítás lenne a sorrend, hanem először helyben, Zsámbékon felújítanák, és csak eztán szállítanák el a kinézett eszközöket. Ez a csúszás elég időt adna mindenre, amire most csak erőltetett menetben van lehetőség.
Több idő lenne a szakértelmet igénylő feladatok elvégzésére (egy 25 éve nem használt, rendszerből kivont antenna összehajtogatása nem egyszerű feladat), jobb feltételekkel lehetne kiírni a közbeszerzést a szállítók kiválasztására (ki az, aki nem nyomná meg a ceruzát, ha harminc tonnás katonai járművek sürgős szállításáról lenne szó?), és az eszközök rongálódása, illetve a baleset veszélye is csökkenne. Egyelőre úgy tűnik, hogy ha megindul a nagyobb eszközök szállítása,
az két hétig 30 szállítójármű és ötven ember megfeszített munkáját jelenti majd, akár éjjel-nappal. Nehéz elképzelni, ahogy ez egy fillérbe sem kerül senkinek.
Információink szerint az időközben elkezdett szállításokat a honvédség fizeti. Állítólag amikor a költségvetést először látta a jóváhagyási joggal rendelkező hivatal, nagyon hosszú és nagyon meglepett ordibálás lett a dologból: a szállítási projekt első szakasza is 50 millió forintnál többet igényel. És ebben még nincs benne a külső szállítók, a felújítás, és egy halom más költség, pletykák szerint a végösszeg akár a több százmilliót is elérheti.
Ráadásul még ha a szolnoki szállítást valahogy sikerül is belepasszírozni az EU-s támogatási körbe, a győri Arrabona rakétaezrednek, illetve a 15. kerületi mezőre (mert állítólag ott nem bázis lesz, hanem egy akácoktól megszabadított mező van) elszállított eszközökkel kapcsolatos költségeket egészen biztosan a honvédség állja majd. Felmerülnek hát a kérdések. Valóban a zsámbéki gyűjtemény szétverése most a legfontosabb feladat a honvédségnél? Valóban nincs jobb helye annak a pár tízmilliónak?
http://index.hu/tech/2015/06/08/zsambek_legvedelem_muzeum_bezaras/

Az Sz-75-ös Volhov rendszer még egyben van Romániában, működését még napjainkban is ellenőrzik. Az utána következő Vega túlszárnyalta technikailag a rendszer lefedettségét, de előnyére legyen mondva az elektroncsöves technológia, amit a mai napig nehezen lehet kiütni a többszörös fogyasztás mellett.
https://www.youtube.com/embed/ypyyd3jmxyc
Topi
2015-06-17 21:04:36
Már 600 ezer körül akik elhagyták Magyarországot (Világ-panoráma , 2015.06.15.) https://www.youtube.com/watch?v=one1JSYfv38

Szlovák nyelvi tolerancia - benes csettintene http://www.origo.hu/itthon/20150615-szlovakia-nyelvtorveny-plakat-gombaszogi-nyari-tabor.html
Vili
2015-06-17 18:25:39
Valami nem stimmel.
A műsorok visszanézegetése közben fellelhető egy dr ... Edit betelefonáló 15-én.
A Kubínyi Tamás legelőször csókolomoz, majd később Edit ukmukfuk letegezi. A hölgy (aki nem az az Edit - a beállítás szerint -, aki korábban többször az önellátásával küszködött közszemlére téve a problematikát) szaktekintélyként fellépve, nem tudni, milyen szakmában, rébuszokban, fura gondolatokat öltögetett egymásba, Kubínyi Tamás óriási, oroszlán-ásítozásai közepette, s egy bizonyos "köz" számára pénzt lejmolt - volna. Mindenhol vagyok, de sehol sehol sem vagyok, találjátok ki, ki vagyok, és mit akarok...
Kitaláció, hamisság, színjáték.
Topi
2015-06-17 16:55:21
miskolcilaci
2015-06-16 22:14:29
Boldog születésnapot kívánok Pesta!
Él a magyar mindörökké (Máté Ottilia)
https://www.youtube.com/watch?v=bJe8a0DClZw
miskolcilaci
2015-06-16 22:07:30
Oroszország új mikrohullámú ágyúja képes kisütni a repülőgépek és drónok fedélzeti elektronikáját.

Oroszország bejelentette a fejlesztését egy "mikrohullámú ágyúnak", amely képes megbénítani a drónokat és a precíziós fegyverek robbanófejeit.
A fegyver egy 360 fokos repüléstilalmi övezetet hoz létre maga körül mintegy 10 km-es körzetben, és kisüti bármilyen repülőgép, drón, és nagy pontosságú irányított rakéta elektronikáját a hatósugarán belül.l
Ez a mobil mikrohullámú sugárzás komplex módon végzi a frekvencia blokkolását a fedélzeti elektronika esetében az alacsony magasságú légi célpontoknál és nagy pontosságú fegyverek robbanófejeinél.l
A forrás szerint az ágyú kialakítása lehetővé teszi, hogy fel lehessen szerelni a BUK légvédelmi rakétarendszer vázára is.l
l"A teljesítményét és a jellegét illetően nincs versenytársa a világon... Ha feltelepítik egy speciális platformra, egy SHF 'ágyú' teljes körű védelmet tud biztosítani", tette hozzá.l
http://persianews.vcp.ir/
barodza
2015-06-16 15:29:02
Azért tiltották meg június 4. én az egyházi
harangozást: Ne hogy felébredjen bennünk
honfivérünk, a haza szeretetünk és az öntudatunk,
megvilágosodjék bennünk, mindenben. Idegenszívük
diktálnak, majdnem, mindenünkben, akikben tudnak.
barodza
2015-06-16 11:16:43
Megjött, én édesapám a muszkaföldről
japánkenyeres társától kapott szájhar-
mononikáján játszott régi sanzonokat, a
Kapott fillérekből vette meg a kenyerét
és azt ette alázattal, nem kellett néki a
mások kéretlen kenyere, ha mindenki
ilyen lett volna, mint édesapám nem lenne
az országunk kifosztva, és a szolgák szintjére
lesüllyesztve. El lehet ám ezen gondolkodni
és együtt keressünk kiutat mindenkivel,mert
csak így tudunk megmaradni. HA VÁLTOZÁST
SZERETNÉL AZ TE MAGAD LÉGY!
Ezt nem én találtam ki!
Hidegen fújnak a szelek azok nem jót jelentenek..

Olivér

https://www.youtube.com/watch?v=b-yjz6vtShA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.