Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2015-08-22 01:25:29
Mindenki csomagol….
A Heti Világgazdaság augusztus 19-én a fenti címmel közölt egy írást. A magyarországi zsidók, hosszú éveken át, azt híresztelték, hogy börröndjeik be vannak csomagolva, s ha menekülniük kell, akkor késedelem nélkül kereket oldhassanak. Nos, ők simán megúszták, mert köszönik, nagyon jól érzik magukat Magyarországon. Ez nem mondható el mintegy négymillió magyarról. Most ők csomagolnak. Akinek eladható képzettsége, képessége van, az Orbán Viktor és Pintér Sándor „paradicsomából” húzza a csíkot nyugatra. Ezek közül vajon hányan szavaztak másodszor is a stadionépítő miniszterelnökre?
Lincoln elnök mondta egykoron: „Mindenkit be lehet csapni egyszer. Van, akit mindig be lehet csapni, de nem lehet mindenkit mindig becsapni.” A 2014-es választás eredménye azt igazolta, hogy a kétharmados többség nagyobb részét másodszor is be lehetett csapni. Most ezek is csomagolnak? Sebaj, megérkeztek az új honfoglalók, az új munkaerő. Végtére is, Csányinak, Nyergesnek, Damjánnak, Leisztigernek, Mészárosnak, stb, és a nemzetközi rablótőkének teljesen mindegy, hogy kik dolgoznak éhbérért. Úgy látszik, a „rejtett erőforrásban” nem bíznak, pedig nagyon élelmes emberek. Most is feltalálták magukat. kihasználják a helyzetadta lehetőségeket. Jól menő személyszállitó vállalatokat alapitottak. Na, de a jövevények talán megbízhatóbbak lesznek. Jelek szerint igen, mert a nyugati országokba igyekvőket Pintér rendőrei leszállítják a vonatokról és buszokról. Igyekeznek nyilvántartásba venni annyit, amennyit csak tudnak, és a déli határon özönlenek át a jövevények.
Az 1956-os menekültek között sok fiatalkorú is volt, akik külföldön fejezték be iskoláikat. Voltak köztük olyanok is, akik magyarságuk ápolására is gondoltak. Ennek érdekében létre hozták a Magyar Baráti Közösséget. Az MBK kiadott egy folyóiratot: az Itt-ott-ot. Nos, e titánok között akadtak látnokok is. Ha jól emlékszem, a 80-as évek valamelyik számában közöltek egy írást a magyar népfogyás aggasztó helyzetéről, de a szerző megnyugtatott bennünket, hogy nincs ok az aggodalomra, mert a hiányt Afrika minden nehézség nélkül pótolni tudja. Az pedig ne zavarjon senkit, hogy 100 év múlva, ékes magyar nyelvet beszélő fekete gyerekek szaladgálnak városaink, falvaink utcáin. Jelek szerint, nem kell 100 évet várnunk. A magyar csomagol és kiköltözik, a színes beköltözik, csomag nélkül és marad. Kérdés: Ki tanítja meg a jövevényeket magyarul? Talán csak nem a cigányok?
Beteljesedik Gyurcsány és Orbán vágya! A magyarok végre, ki lesznek irtva a Kárpát-medencéből.
Olvassátok a hvg cikket.
miskolcilaci
2015-08-21 22:07:16
Mit ünneplünk augusztus 20.án?
https://www.youtube.com/watch?v=6IkFwPbrKow

Fejeteket a sírba teszem, meghaltok még ma éjszaka.
https://www.youtube.com/watch?v=CSxsuJbZ8ug
Nem vertem meg! Hemperegtünk, mint a gyerekek.
https://www.youtube.com/watch?v=uovckKeAiR0
Topi
2015-08-21 22:00:47
A Fruska gora-i sárkánygyík és a migránsok http://martonveronika.blog.hu/
Topi
2015-08-21 10:32:15
István király teremtette meg a "Boldogasszony-tisztelet" hagyományát azzal, hogy országát a "Szűz Mária oltalmába ajánlotta". - Ez hangzott el ma a Kossuth rádióban.

A boldog, bódog szavunk sumér eredetije: bau-dug. (Recsenyédi Fekete Miklós szófejtése.)

Tehát boldog az a nő, aki már anya, - hogy ezt jobban NE is részletezzem. (Tény, hogy magam is átéltem: kivételes isteni kegy, boldoggá tesz, amikor az ember úgy érezheti: ő is részt vesz az isteni teremtésben!)

A Boldogasszony-tisztelet tehát az én laikus felfogásom szerint minden bizonnyal ősidőktől fogva a magyar lelkiség része, - ehhez csak alkalmazkodott a katolikus egyház, amikor Szűz Máriát azonosította vele.

Botos László: „Olvasókönyv”-ét olvasva Magyarország "Szűz Mária oltalmába ajánlása" különös értelmet kap számomra. (Botos L. számos történelmi adatot idéz Grandpierre K. Endre tanulmányaiból.)

István király az 1038-ban bekövetkezett halála előtt már hét évvel, 1031-ben át akarta adni a trónt Imre fiának. Ez a szándéka annyira nyilvános volt, hogy 1031. szept. 8-ra a rendeket is meghívták, és a koronázási előkészületek javában folytak, amikor szept. 2-án Imre herceg meghalt. (Vadászaton mélyre ásott, gallyakkal álcázott vaddisznóverembe zuhant, és a hat nappal később megkoronázandó, leendő magyar királyra valahogy éppen akkor nem vigyázott senki… Vagy éppen a magyarok ellenségei irányították oda vadászat közben, és hagyták szörnyű halált halni.)

István király belebetegszik fia elvesztésébe, és országa sorsáért érzett aggodalmába. (De lehet, hogy betegségét ugyanazok okozzák, mint akik miatt elvesztette egyetlen fiát.)

István király ezentúl óvatosabb. Még a (német földről hozatott Gizella) királyné elől is eltitkolva küld Vazulért Nitrába, hogy rokonát királlyá tehesse, mielőtt meghal. A hűtlen küldönc elárulja a király tervét a királyné előtt, és Vazul nem kerülheti el a sorsát: a felbérelt szolga „Vazulnak mindkét szemét kitolja, és a fülét ólommal beönté”. (A magyarok ellenségei tehát meg akarják akadályozni, hogy az István alatt megerősödött Magyarország tovább erősödjön újabb magyar királlyal. Alig több, mint száz év telt el azóta, hogy az egyesült német hadak Pozsony alatt, 907-ben hosszú időre végzetes vereséget szenvedtek a németek által teljes kiirtásra ítélt magyarság Árpád-vezette hadaitól! A hon-visszafoglaló Árpád vezér és három fia is ott vesztette életét…)

István király nem torolja meg Vazul iszonyú megcsonkítását, csak sír a krónikák szerint, ami arra utal, hogy tapasztalja: hatalma már megrendült…

Királyunk ezután további megoldást keres, mert „rádöbbent az őt és országát fenyegető közeli veszélyre”: unokaöccse, Szár László fiainak (András, Béla, Levente) titokban azt tanácsolja, fussanak, mentsék az életüket és épségüket. (Csehországba futottak…)

Ezek a történelmi részletek megvilágítják: akkor is volt magyarüldözés!

Ilyen előzmények után mi mást tehetett még az Isten-hívő István király, mint azt, hogy halála előtt Magyarországot Szűz Máriának ajánlotta fel?!

István király halála után Gizella a velencei németet, Orseolo Pétert emeltette a magyar trónra, aki nyíltan hirdette az ország tönkretételét és a magyarság kiirtását. Hároméves (1038-1041) uralkodása után a magyar nép elkergette, és csak III. Henrik német császár hadaival tudott visszatérni, aki előtt megalázkodott. Kétéves újabb királysága (1044-1046) után a magyar nép végleg elkergette az u.n. „Német Pétert”.

Közben Aba Sámuel volt a magyar király (1041-1044 között), de árulás miatt elvesztette a ménfői csatát a német hadakkal szemben, és áruló főurak meggyilkolták. (Grandpierre Endre megjegyzi, hogy „érdekes módon a kereszténységre térítés és az idegenek beözönlése óta mérhetetlenül elszaporodtak az országban az árulók”.)

István nagy király lehetett: felismerte a magyarságra állandóan leselkedő veszélyt, és halála előtt belátta: RAJTUNK CSAK ISTEN SEGÍTHET!

Latinul nem tanultam, de a különbséget értem: patrónus az, aki védelmez, atyáskodik.

Regina pedig az uralkodó királynő!

Az ősi Boldogasszony, vagy ahogyan a katolikus egyház behelyettesítette: Szűz Mária - Magyarország égi KIRÁLYNŐJE! Nem csupán „patrónája”! – Mióta István királyunk neki ajánlotta fel országunkat.

És ma is olyan a helyzet, hogy rajtunk már csak ő segíthet!

Legyünk rá méltók!

KSM
Topi
2015-08-20 23:58:50
Topi
2015-08-20 23:28:34
Felettébb figyelemreméltó Dr. Csath Magdolna https://www.youtube.com/watch?v=vzviXLEN_Yk
Topi
2015-08-20 20:08:56
Létezésünk ünnepe

Csak egy példa korabeli nagyságunkra: II. Konrád német-római császár 1030-ban megtámadta a Magyar Királyságot, majd rövidesen rommá vert sereggel távozott az országból, miközben az őt üldöző magyar könnyűlovasság még Bécset is elfoglalta.

Ilyen erős lett volna az alig harmincéves magyar állam? – tehetjük föl a kérdést. Úgy tűnik, igen. Ám a kérdés második felét érdemes lenne alaposabban körüljárni. Vagyis: tényleg csupán harmincéves államról beszélhetünk? Egyáltalán, mi az, hogy állam? Mikortól állam az állam? Georg Jellinek német jogtudós meghatározása szerint az állam „a földfelszín elhatárolt területén letelepedett, legfőbb hatalommal rendelkező és ezáltal egységgé összefogott emberi sokaság”. Elhatárolt terület és egység – ezek a kulcsszavak. 899. szeptember 24-én az észak-itáliai Brenta folyónál egy ötezer fős magyar csapat tönkreverte I. Berengár itáliai király tizenötezer fős hadseregét. A Sváb Évkönyvek szerint 902-ben a magyarok „usque ad solum”, azaz a föld színéig rombolták a Morva Fejedelemséget, amelyet előtte fél évszázadig még bolgár segítséggel sem tudott legyőzni a keleti frank birodalom. 907. július 4. és 6. között Brezalauspurchnál (a mai Pozsony) Árpád fejedelem seregei megsemmisítő vereséget mértek a Luitpold bajor őrgróf, Hatto mainzi érsek és Theotmar salzburgi érsek által csatarendbe állított százezres nyugati haderőre, amelyet maga a pápa is támogatott. Három évvel később a keleti frank királyság főerőit győzték le őseink két csatában.

Hogy is mondta Jellinek? Elhatárolt terület és egység. A 896-os, László Gyula szerint úgynevezett második honfoglalás után néhány éven belül kiterjesztettük uralmunkat a Kárpát-medence java részére, ami azért sem okozhatott nehézséget, mert a területet – a történész kettőshonfoglalás-elmélete szerint – nagyrészt már magyarok lakták, akik 670 táján érkeztek ide. Ezt külföldi és magyar források (például az óorosz Nyesztor-krónika, a Widukind-krónika, a Tarih-i Üngürüsz ősgeszta, Anonymus és Kézai Simon művei vagy éppen a Képes Krónika) mellett egyebek között a két különböző időpontban érkező népesség azonos temetkezési szokásai és egymást kiegészítő szállásterületei bizonyítják. Az a tény, hogy néhány évvel Árpád honfoglalása után a magyar haderő sorozatban legyőzte a korabeli Európa legszervezettebb hadseregeit, szilárd hátország és jól szervezett, egységes államhatalom nélkül elképzelhetetlennek tűnik. De ha feltételezzük, hogy legkésőbb 900 körül a magyarságnak már önálló állama volt, érthető, hogy nemcsak könnyedén megvédte magát a külső támadásoktól, de arra is jutott ereje, hogy támadásaival más európai országok hatalmi viszonyaiba beleavatkozzon.

Mert valahogy nem áll össze a történelemkönyvekben sugallt kép a barbár, nomád magyarokról, akik kizárólag szokatlan harcmodoruknak és szerencséjüknek köszönhetően évről évre tönkreverik fél Európát, majd csata után hazamennek jurtáikba, és mindenféle központi irányítás nélkül tengnek-lengnek, mígnem 1000-ben megérkezik István, és bevezeti a magyar államot.

http://mno.hu/velemeny/letezesunk-unnepe-1300590
Topi
2015-08-20 19:47:49
Uszít a Népszabadság

Nem először...

Jellemző a Népszabadságra, hogy ilyen cikkeket ír.

Tegnap este a híradók is tele voltak a hírrel, hogy milyen sérülést

okozott a pengés kerítés. Mert ez egy lelketlen kormány és véletlenül

sem arra hegyezték ki a történteket, hogy a migránsok ne másszanak fel

a kerítésre.( http://nol.hu/belfold/hatalmas-vagast-kapott-orbantol-emlekbe-1558007 )

és a 2 kommentár sem rossz a cikk után.

http://alfahir.hu/roszkenel_minden_menekult_no_es_gyermek_haaaaat_persze
Terez
2015-08-20 17:53:21
A nemzeti ontudatnal jovedelmezobb a nemzeti buntudat? http://www.youtube.com/watch?v=eWZg_tXX2Tc
Marcsi
2015-08-20 09:31:59
Szántai Lajos előadása Esztergomban 2011-09-07.(Koppány vezér és Szent István király)
https://www.youtube.com/watch?v=TTKwLTUBWVA

Szántai Lajos - Koppány vezér és Szent István király című előadás 2. része
https://www.youtube.com/watch?v=ZFehRAZFJ8U

Pap Gábor - Szent István király a mumus / audio
https://www.youtube.com/watch?v=Q6TnPAvQzO4
Marcsi
2015-08-20 07:27:49
Szántai Lajos a Nagyboldogasszony napi Szeren 2015.08.15
https://www.youtube.com/watch?t=41&v=tWKo_ajM8tE

Molnár V. József - Isten hatalma helyreáll (2015. Nagyboldogasszony napi szer, 2.rész)
https://www.youtube.com/watch?v=uStAdqhxFW0
Boldogasszony Földje
2015-08-20 07:04:40
Topi
2015-08-19 22:41:13
Amnesty International: Izrael háborús bűnöket követett el https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u72rWcer0QI
Topi
2015-08-19 21:56:21
Boldogasszony Földje
2015-08-19 20:04:20
Szent Istvan Kiralyunkrol nezzük meg meg Lajdi Tamas elöadasat is:
https://www.youtube.com/watch?v=VL6nWW8n_Gw
Topi
2015-08-19 19:12:19
“Menekült vagyok én is, csak éppen a saját hazámban” – szoclib kártevők és a koldus este

Egy szoclib recept menekültügyben: A magyar hajléktalan most nem számít, ha bele is hal az éhezésbe, vagy ha tüdőgyulladást is kap az átázott ruhája miatt, mert ennek most nincs politikai "hozadéka" - most a "menekültek megsegítése" a sláger, ezzel lehet lejáratni a magyar kormány, Magyarország hitelességét - legalábbis szerintük!

Tegnap este, Keleti Pályaudvar. Tranzitnál a liberálisok épp ételt osztanak a bevándorlók számára. Egyszer csak felcsattanó hang követeli, hogy intézkedjenek a biztonságiak. Odanézek, hogy mi folyik itt?

Egy női hang kiabálja, hogy intézkedjenek az őrök, mert egy hajléktalan odament kéregetni, márpedig az adomány csak a menekülteknek jár.

Az addig csendes csöves ekkor már hangosabban, méltatlankodva mondja, hogy csak egy meleg ruhát szeretne, mert fázik az átázott ingében.

A nő erre elismétli: ott minden a “menekülteké”. A hajléktalan erre csak ennyit válaszolt, már ismét csendesen: “Menekült vagyok én is, csak éppen a saját hazámban”. Aztán elballagott, vizesen, vacogva…

A liberálisok adományai pedig szokás szerint a kukában végezték. Ennek ellenére a magyar hajléktalan nem kaphatott belőle, mert ő magyar, nem idegen, nem más.

És a liberálisok gyűlölnek mindent, ami magyar. Még azt a szerencsétlen, átázott koldust is…


This is Christian Hungary oldal
miskolcilaci
2015-08-19 17:48:48
Mindenki csomagol, a mozdonyvezető, az eladó és a varrónő is

Az orvosok, az egészségügyi szakdolgozók, az informatikusok és a kamionsofőrök már régen leléptek. Újabban nincs már elég hentes, pincér vagy cukrász sem, de ezzel még nincs vége. A pénztárosok, a bolti eladók, a mozdonyvezetők, a varrónők és a fogászati asszisztensek is csomagolnak, mennek nyugatra a magasabb bérekért. A kontraszelekció tökéletes: itthon maradnak a képzetlenek, ők fogják a magyar vevőket, ügyfeleket kiszolgálni.
https://balrad.wordpress.com/2015/08/19/de-ki-vezet-majd-mozdonyt/

Rendőri védelmet kért a tiszabezdédi özvegyasszony, akinek drogos cigányok verték agyon a férjét, s azóta őt terrorizálják - elutasítva
https://kuruc.info/r/26/147187/
A cigányok ismét megöltek egy dolgos családapát" - minden előzmény nélkül támadtak
https://kuruc.info/r/35/143978/
https://www.youtube.com/watch?v=w621K0E4jy4
bémargó
2015-08-19 13:06:59
: A látnok Csurka....


17 éve írta https://www.facebook.com/photo.php?fbid=832302253532233&set=a.414739191955210.1073741825.100002573984832&type=1 Pista bácsi nem látnok volt , annál sokkal több , hazaszerető politikus . Nyugodjék békében. Ha tud !!!!!!!!!!!!!!
miskolcilaci
2015-08-19 11:33:39
Miközben az európai médiát elárasztják a bevándorlással kapcsolatos hírek, az amerikai hadsereg gyakorlatilag minden európai országba bevonult, haderő-összpontosítást folytat az orosz határ mentén, és a kelet-európai országokban az állandó katonai jelenlétet biztosító létesítmények építését kezdte meg.
http://hidfo.ru/2015/08/bulgariaban-is-megerositik-a-liberalis-demokraciat/
http://www.hir24.hu/Belfold/2015/08/19/Amerika-tankokat-telepitene-Tatara-Orban-ovatos-Moszkva-miatt/
Topi
2015-08-19 08:04:30
Egy asszonyt bántalmaztak, a ravatalozót feltörték https://www.youtube.com/watch?v=I4v2qEBmV98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.