Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

barodza
2015-10-13 07:37:21
barodza
2015-10-13 07:26:14
mindszentiocsi
2015-10-12 22:19:09
Te Jó Isten!!! Mit keres itt Schmidt Mária? Tudják ki ez? Ha nem,hát akkor sürgősen nézzenek utána! Ez a nő már megteremtette magának a nyugdíjalapját,ez már nincs rászorulva,hogy népszerűsítsék az" írásait". Akkor inkább jöjjön Kiszel Tünde és Donatellácska.
Topi
2015-10-12 20:48:07
A migrációról„A harmadik nemzedék már elfelejtette a kemény élet idejét, mintha az nem is lett volna…
A gyönyörökben és a bőségben való tobzódás miatt a fényűzés végleges formákat ölt közöttük. Olyanok lesznek, mint a nők és a gyermekek, akiket másnak kell megvédelmeznie.  A csoportszolidaritás elvész, s elfelejtik azt, hogyan kell megvédelmezni magukat, hogyan hárítsák el a támadást, vagy álljanak elő követelésekkel. Mindez addig megy, míg Allah nem ad engedélyt a pusztulására, s eltűnik mindazzal együtt, amit magával hozott.” Ibn Khaldún, 14. században élt arab történész

Az egykori gyarmatok, a Közel-Kelet, Afrika jelentős része, vagy a Pakisztán–India közötti konfliktusok egyik eredője a brit, illetve francia, holland, belga, portugál gyarmatbirodalmak érdekeinek megfelelő konfliktusgócok kialakításában gyökerezik.

Európa, mindenekelőtt nyugati és északi része olyan jóléti társadalmakat hozott létre, melyek méltán váltják ki az alacsonyabb életszínvonalú térségek – beleértve régiónkat is –, csodálatát és irigységét.
Ezek az országok gazdagok és gyengék. Gyengék, mert elitjük posztkeresztény, posztnacionalista és csoportidentitásokra töredezett (feministák, LMBTQ-mozgalmárok, környezetvédők, állatvédők,
biciklisták, globalisták, stb.). Gyengék, mert nincsen védelmi képességük. Hadseregeiket leszerelték, határaikat, és így civilizációikat nem képesek megvédeni. Polgáraik alig, de mindenesetre egyre kevesebbet hajlandóak dolgozni, egyre magasabb bérért. Alantasnak tartott munkákat évtizedek óta vendégmunkásokkal, bevándorlókkal végeztetnek, akiket még csak integrálni sem akarnak, egyrészt lustaságból, vagyis kényelemből, másrészt felsőbbrendűségi tudatuk miatt.

Ezeknek az országoknak a többsége ugyanis egészen a múlt század közepéig gyarmattartó ország volt, tapasztalataik és mentalitásuk az akkori értékrendben gyökerezik. Az elmúlt évtizedekben bevándorolt más kultúrájú kisebbségeik integrálása kudarctörténet. Muszlim újpolgáraik leszármazottainak munkaerő piaci esélyei rosszak. A statisztikai felmérések szerint köreikben a tartósan munkanélküliek aránya duplája a többségének

Minden generációnak válaszolnia kell arra a kérdésre, hogy merre menjünk. Mihez ragaszkodjunk? 
Mit adjunk fel? Mert a világ állandó és feltartóztathatatlan mozgásban van. A feladat, hogy felkészüljünk rá, mederbe szorítsuk, irányításunk alatt tartsuk.

Az Európai Unió nem rendelkezik sem védelmi, sem határvédelmi képességgel, nincs koordinált kül- és biztonságpolitikája, és önjáró bürokráciája üzembiztosan cselekvésképtelen. Az embercsempészet ezt
felismerve nőtte ki magát hatalmas és mindennél jobban jövedelmező üzletággá. Afgánok, pakisztániak, indiaiak, szírek, koszovóiak, eritreaiak, afrikaiak, nyugat-balkániak és még ki tudja, kik özönlenek
Nyugat-Európába. Németországba ebben az évben közel egy millióan érkeznek. Ha ezek az emberek befogadásra találnak, az felbátorítja az újabb hullámokban érkezőket, akiknek száma mindaddig nő majd, amíg elegendően lesznek ahhoz, hogy elfoglalják maguknak, amit mi, európaiak, évszázadok alatt létrehoztunk. A cél világos: a demográfiai fölösleg és a sok gyermeket vállaló nők áttelepítésén keresztül hont foglalni, elfoglalni a védekezésképtelenné vált Nyugatot, ami egykor kifosztotta és leigázta őket (keresztes háborúk, gyarmatosítás, demokráciaexport, bombázások, stb.). Ne legyenek illúzióink: ez a
betelepítési hullám egy jól megtervezett és kivitelezett stratégia része.

Nyugat-Európában, melynek az infókapitalizmusban elszemélytelenedett, megúszás orientált elitje képtelen a védekezésre; nem akar és nem is képes szembeszállni vele.

Ez az elit soha nem vállalt felelősséget semmiért, tévedéseiért nem kért, és nem kér bocsánatot. Támogatta Sztálint, Pol Potot, és Maót is, „felvilágosodottabb” része trockistaként kezdte. Tévedtek.
Na és? A lényeg, hogy a jó, a haladó oldalon álltak és állnak ma is. Különben is – a más vére, a más élete volt a tét. Gyerekeik, unokáik nem nagyon vannak, és ha vannak is, nem érdeklik őket. Mit kockáztatnak? Ők már csak meglesznek valahogy. Ebben bíznak, mert még képzelőerejük sincs.
Az Európát uraló ballib elit (közéjük tartozik sajnos a nyugati kereszténydemokraták nagy része is) képes újra és újra vakon hinni minden idiótaságban, az ismeretek olyan hiányáról tanúskodva, ami csak éveken át tartó tanulás eredménye lehet (Oscar Wilde). Ahogy évtizedeken keresztül készpénznek vették Moszkva összes propagandaszólamát, úgy szajkózzák most a mantrát, ami New Yorkból, Berlinből és Brüsszelből árad. Humanitárius katasztrófáról hablatyolnak és a menekültek emberi jogairól szónokolnak, meg arról, hogy keresztényi kötelesség segíteni a rászorulókon. Moralizálásban minden eddigi csúcsot képesek megdönteni, azon azonban még nem gondolkoztak el, vajon nem az olajpénzen ülő muszlim országoknak lenne a dolga az ottani szegénység enyhítése? Miért nincs a muszlim testvéreikről való gondoskodásnak más útja-módja is, minthogy hozzánk telepítik őket? Nem az ő dolguk lenne, hogy térségük politikai stabilitását megteremtsék? Ehelyett inkább a feleslegesnek ítéltek utaztatásának a költségeit fizetik. A ballib elit pedig önként és lelkesen asszisztál nekik, amikor még véletlenül sem új telepesekről, vagy betelepülőkről beszél, hanem szerencsétlen menekültekről sápítozik.

Minden valamirevaló ország, birodalom védi a határait. Az Egyesült Államok sem átjáró ház: kerítéssel és határőrséggel szűri az illegális bevándorlókat, akiket, ha fennakadnak a rostán, kiutasítanak.
Határvédelmi szervei felszólítás után lőnek. Úgy látszik, Szaúd-Arábiába, vagy az Emirátusokba sem lehet százezer számra besétálni és igényt tartani a jóléti ellátásra, pedig azok inkább útba esnek.
Vajon miért nem oda mennek? Lehet, hogy Németország vagy Svédország elitje abban érdekelt, hogy muszlimokkal népesítsék be országukat, de a magyar nemzeti érdek nem ez. Mi, ahogy Orbán Viktor
mondta, abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarország magyar ország maradjon.

A nemzetközi üzleti világ direktíváit közvetítő Economist azzal érvel az olcsó munkaerő Európába telepítése mellett, hogy miután egyelőre „csak” 1900 európai polgárra jut egy menedékkérő, nincs ok parázni. Különben is, mindenki tudja – így a szerző –, hogy a bevándorlók azonnal üzleti vállalkozásokat indítanak és felvirágoztatják a befogadó országok gazdaságát. Nem csak, hogy feltöltik a közös kasszát, de kevesebb bűncselekményt is követnek el, mint az őshonosok. (Franciaország lakosságának egyébként közel 10 százaléka, míg a börtönben lévőknek 60 százaléka muszlim.) Receptet is ad, hogyan kell a bevándorló tömegeket a legegyszerűbben asszimilálni. „A válasz négy szóban foglalható össze – a kibic szerint, akinek úgy látszik, semmi sem drága –: hagyni kell őket dolgozni. Ez a recept bevált Londonban,
New Yorkban és Vancouverben. A munkahely távol tartja a fiatal embereket a bajoktól. Munka közben a bevándorló együtt van a helyiekkel, és kölcsönösen megtanulják egymás szokásait.”

De mi lesz azokkal az országokkal, ahol nincs munkaerőhiány? Ahol alacsonyak a bérek és a jövedelmek, amiket a kínálat növelése még lejjebb szorít majd? És amelyeket egyáltalán nem győztek meg a fenti
példák, és még emlékeznek rá, hogyan zúdulnak időről időre a londoni, párizsi külvárosok friss, vagy már nem is olyan friss bevándorló tömegei törve-zúzva a városközpontokra.

A ballibek nagy bajban vannak. Ezért igyekeznek az iszlám kolonizációs kísérletét elbagatellizálni, és szokásuk szerint emberjogi kérdéssé átpozícionálni. Nem győznek eléggé hálásak lenni, hogy újabb
áldozatokat találtak, akiket pártfogolhatnak. Törekvésük ezúttal kudarcra van ítélve. Az európai polgárok életösztöne aktivizálja önvédelmi reflexeiket, és elsöpri majd az útból ezt a tehetetlen és tehetségtelen nyugat-európai elitet, amely kudarcot kudarcra halmoz.
Az elmúlt években mindenki megtapasztalhatta a politikai baloldal kiüresedését és eljelentéktelenedését. A francia szocialistákról nincs mit mondani, a német testvérpárt ötlettelen és érdektelen, a brit
munkáspárt teljes megsemmisülése Skóciában előrejelzi, mire számíthatnak azok a küldetésüket és identitásukat vesztett politikai erők, melyek továbbra sem nemzetük és hazájuk iránt lojálisak.

A határainkon beözönlő idegenek, akik nem beszélik a nyelvünket, nem ismerik, sőt lenézik a kultúránkat, bizonytalanságot, félelmet keltenek polgárainkban. Szorongásainkon nem segít, hogy
megmondó embereink reggeltől estig ostoroznak, szolidaritáshiánnyal és embertelenséggel vádolnak bennünket. Mindezt ugyanazok a ballib véleményvezérek zúdítják ránk, akik a kettős állampolgárságról
folytatott kampányukban habzó szájjal uszítottak határainkon túlra parancsolt testvéreink ellen, azzal vádolva őket, hogy elveszik a munkánkat, a nyugdíjunkat, csak a pénzünkre ácsingóznak.


Közép-Európaéletösztöne még működik. Robert Fico arról beszél, hogy a kialakult helyeztet nem Szlovákia okozta, nincs benne felelőssége, és nem áll szándékában a megoldásában részt venni. Szlovákia 200 szír keresztényt hajlandó befogadni, muszlimot egyet sem. 500 fő ideiglenes ellátásával kisegítik ugyan az osztrákokat – ahol 100 ezerhez közelít a menekültstátuszt kérők száma –, de nem maradhatnak náluk. A csehek azzal érvelnek, hogy ők monolit kultúrában élnek, és ezen nem hajlandóak változtatni. „Nem vagyunk hozzászokva másokhoz, és óvatosak is vagyunk” – nyilatkozta egyik vezető politikusuk. 
1500 fő befogadását vállalták azzal a kikötéssel, hogy képesek integrálódni a cseh társadalomba, és megtalálják a helyüket a munkaerőpiacon.
„Azonnal le kell zárni a schengeni övezet külső határait, és ezt az európai területet védeni kell a menekültek beözönlése előtt. A határok védelmébe a NATO-nak is be kellene kapcsolódnia” – jelentette ki Andrej Babiš, a cseh kormányfő helyettese, pénzügyminiszter. A lengyelek ugyanezekkel a feltételekkel 2000 főt fogadnak be, a litvánok 250-et. Az új lengyel elnök arra is felhívta Európa
figyelmét, országának készen kell állnia arra, hogy ha ukrán menekültek indulnak nyugatra, befogadhassák őket. Ez ránk is vonatkozik!

Magyarországon eddig 160 ezer telepes haladt át, az év végéig ez a szám háromszázezerre is nőhet.
A menekültellátást kérők száma 6 ezer felett van.  2014-ben 42777 menekült kérvényezett nálunk tartózkodást, 483-an kaptak letelepedési engedélyt. Ez a bevándorlási hullám zömében olyan gazdasági bevándorlókból áll, akik, mint ahogy azt Európa mostani vezetői is elismerték, a jobb életszínvonal reményében indultak útnak, hogy új hazát keressenek.

A legtöbb telepes Németországba, Svédországba, Ausztriába, Angliába, illetve a többi jóléti országba igyekszik. Rajtunk csak áthaladnak. Németország politikai és média elitje szemmel láthatólag nem fogta még fel, hogy ha idén 1 millió új telepest fogad be, akkor a folyamat feltartóztathatatlanná válik. A német állam 35 eurót – több mint 11 ezer forintot! – fizet naponta/személyenként azoknak a családoknak,
akik muszlimokat fogadnak be. Ezzel kényelmes megélhetést biztosít a már korábban érkezőknek is.
A menekültek minimum havi 1000 euróba kerülnek személyenként, ki tudja hány éven keresztül. Németország elég szabad és gazdag ahhoz, hogy ezt a problémát kezelje, állítja a német belügyminiszter. Annyira azonban nem szabad, hogy a németeket az iszlám kisebbség veszélyére figyelmeztető Thilo Sarazzint, a gleichschaltolt német közélet politikailag inkorrektté ne nyilvánította volna, és rituálisan
„ki ne végezte volna”, csak a miheztartás végett. Aki tehát felemelné a szavát, hogy az iszlám áradat veszélyeire figyelmeztessen, tudja, mire számíthat német földön, ahol csak az áldozati szerepben tetszelgőknek és a rájuk hivatkozóknak vannak jogai, a többiek neve: kuss!

Európa már kora délelőtt jókedvű vezetője, a luxemburgi Jean-Claude Juncker, akinek megválasztását a brit és a magyar miniszterelnök többek között tisztázatlan adó- és megvesztegetési ügyei miatt is
ellenezte, szívhez szóló üzenetben fejtette ki álláspontját menekültügyben. Leszögezte, számára Európa értékközösség, ami annyit jelent, hogy számolatlanul be kell fogadnia mindenkit, aki erre jár.
A bevándorlók ugyanis szerinte olyan emberek, akik nem voltak annyira szerencsések, hogy a világ egyik leggazdagabb és legstabilabb kontinensére szülessenek. Szívszorítóan naiv és reménytelenül cinikus
fejtegetését homályos frázisokba bújtató írása végén leszögezi, hogy Európa kudarcot vall, ha a félelem felülkerekedik, Európa kudarcot vall, ha az önzés kerekedik felül, nem a sok helyen megmutatkozó
szolidaritás. Európa – szerinte – terhelhető földrész. Lehet, hogy Európa első embere még nem járt Európa keleti felében? Nem tudja, hogy az itteni életszínvonal töredéke a luxemburginak, a fizetések pedig köszönő viszonyban sincsenek azokkal, amiket az euro-bürokraták leakasztanak?
Ami pedig a stabilitást illeti, szólhattak volna neki arról, hogy folyt errefelé egy pusztító délszláv háború, aztán egy koszovói, most pedig egy ukrán–orosz folyik éppen. Mint ahogy az is elkerülte a figyelmét, hogyan alakultak az ukrán életszínvonalra vonatkozó adatok az elmúlt években. Persze, ha a stabil és gazdag Nyugat-Európa számolatlanul beengedi az új telepeseket, az legyen az ő gondjuk.
(Mondjuk a szírekről való gondoskodás elsősorban „francia belügy”.) Ahogy az is az ő problémájuk lesz, ha integrálásuk és értékrendjeik összeegyeztetése nem sikerül majd.

Németország továbbra is a bukott multikultit erőlteti, és ami még nagyobb baj, az egész kontinensre is rá akarja kényszeríteni. Azzal érvel, hogy az öregedő Németország számára áldás a bevándorlás, mert a
munkájukra szükség van, az új telepesek pedig jól képzettek.
Százezer számra özönlenek a papírok nélküli muszlimok mindenféle ellenőrzés nélkül Európába, miközben az európai polgárok papírjait ellenőrzik, motozás alá vetik, átvilágítják őket, vizüket elkobozzák, ha repülőre, vagy hajóra kívánnak szállni.

„A menekültek ellenőrizetlen beözönlése az emberekben félelmet kelt. Félnek, és nemcsak Szlovákiában, de egész Európában. Ne tegyünk úgy, mintha nem látnánk a jelenség okait, és ne tegyünk úgy, mintha képesek lennénk megoldani ezt a problémát oly módon, hogy mindenkit tárt karokkal fogadunk, függetlenül attól, hogy gazdasági spekulánsokról vagy olyan emberekről van szó, akiknek reálisan szükségük van életük, egészségük és családjuk megvédésére. A migrációt illetően az európai
politika teljes mértékben csődöt mondott

Az Európai Unió elitje csődöt mondott. Nem volt képes a ritmusváltásra a bipoláris világ összeomlását követően. Nem volt képes levonni a tanulságot a 2008-as gazdasági válságból. Nem képes alkalmas vezetőket választani az Unió élére. És ami a lényeg, nem képes az európai politikát alakítani.

Anglia a kilépését fontolgatja, Görögországban állandósult a gazdasági és politikai válsághelyzet. Franciaország vezetésére olyan erő készülődik, amely tényként kezeli az euró-zónából való kilépést.

Hova lett a közös jövőkép, a közös európai álom? Az Unió élén álló tehetségtelen politikusokat mindenki semmibe veszi, hiszen még azt sem fogják fel, hogy a határok biztosítása nélküli Európa nem Európa. Egy„örök békére lefegyverzett, gyenge, passzív Európa áll szemben mozgó és növekvő belső és külső kihívásokkal.”

 Az az Európai Unió pedig, amelyik nem képes az európaiak érdekeit képviselni, az európai polgárokat megvédeni, biztonságukat szavatolni, felesleges ballaszttá válik. Az európai civilizáció, a mi
civilizációnk, óriási értéket képvisel, méltán ébreszt tiszteletet mindenkiben, amelyet kötelességünk megőrizni, megvédeni és továbbfejleszteni.


Schmitt Mária írása
Topi
2015-10-12 19:52:03
Kedves mindszentiocsi! Az általad említett gyermektelen légüres térrel akkor is hatalmas problémáink lesznek, ha egyáltalán nem létezne a bevándorlás. Ugyanis a betelepült multik, vagy a cigányok senkinek sem fogják a nyugdíj vagy másféle ellátásának az alapjait helyettünk megteremteni.
Csaba
2015-10-12 19:35:18
Bekecsi (Szekelyfold) emlektura 2015-ben http://www.youtube.com/watch?v=qOCnc5PxBWg
Topi
2015-10-12 18:57:16
24. órában vagyunk a pontos idő: 23 óra 50

Nekünk és főleg nekem nagyon tele van a hócipőm ezekkel az életükért futó menekültekkel! Miért is? Többek közt azért is, mert az európai vezetők mintha elfelejtenék, hogy Európát mi tettük Európává! Most pedig azt látom, hogy egy emberöltő és vége Európának! Addig pedig etetjük őket, majd hálából gyerekeinket nyomorba döntik, velünk együtt.
Keményen és határozottan kell lépnünk,
hiszen megmaradásunk a tét.
24. órában vagyunk a pontos idő: 23 óra 50 perc!

Az a magyar politikus, aki ezt nem látja az hazaáruló! Európai politikus, aki ezt nem látja Európa árulója!

Mészáros Imre
elnök,
Gój Motoros Egyesület
Topi
2015-10-12 18:06:34
Kedves mindszentiocsi! Látatom vicces hangulatban vagy, mert a halvány sejtelem dolog a Csaba testvérrel kapcsolatos állításaidra vonatkozott! A bevándorlással kapcsolatosan a magyarul beszélő szír úriember, csak azt bizonyította amit eddig is tudtunk, ugyanis ha valakit arabnak, kínainak,töröknek, zsidónak, kommunistának nevelnek, az a beilleszkedés ellenére is megmarad a gyökereinél, és akként fog viselkedni, de mind ettől függetlenül még másokat is szolgálhat.

A kedves Horváthék-nak tegnap írt fírkámat, szeretném azzal kiegészíteni, hogy nekem és a Kolumbusz videó készítőinek is nem az átlag Amerikai polgárokkal van gondunk és problémánk, tisztelünk és becsülünk minden jenki vagy bármilyen nemzetiségű átlag embert (főleg a Szkítákat és magyarokat. Mindenkit aki nem akar ártani a hazánknak, vagy Európának! A problémánk csak a politikával és a politikus bűnnőzőkkel van, nemzetiségtől függetlenül. Egyébként nálunk is vannak olyan állami ünnepek, amihez átlag emberként az égvilágon semmi közünk nincs, és a normális emberek (pár agymosott, vagy hátsó nyalogató barom kivételével) nem is ünneplik. Ráadásul az egyik ilyen kitalált ünnepüket, szégyenszemre éppen a nemzeti gyásznapunkon ünnepelgetik! De van már pár ránk erőltetett jenki és zsidó ünnep is, amik nélkül eddig is nyugodtan megvoltunk, ennek ellenére nem csak az óvodásokra ez iskolásokra is rá kényszerítik. Egyik ilyen új jövevény őrület a halovén, amivel a gyerekeinket már tökéletesen meghülyítették.
Topi
2015-10-12 17:16:17
Jezsuita, mint a pápa, ráadásul félig szír - mégis óv a bevándorlók özönétől.

Édesapja szír, édesanyja olasz származású, Egyiptomban él. Jezsuita szerzetes és keresztény tekintély, csakúgy, mint a pápa, mégis nagyon mást mond a bevándorlásról, mint a katolikus egyházfő. Idézzük csak fel Henri Boulad szavait!
Ferenc pápa újra és újra egyértelművé teszi: otthont kell nyújtani a bevándorlóknak. A keresztény közösségek - finoman szólva - megosztottak a témában. Érveket pedig nemcsak a befogadáspártiak kapnak a felsőbb tekintélyektől, hanem a többiek is. Nézzük csak, mit mondott idén májusban a Magyar Rádióban Henri Boulad jezsuita szerzetes!
Jóformán csak az iszlám nem képes az integrációra. "Ki is mondják: nem akarunk integrálódni, hanem mi fogunk titeket integrálni", és ennek a tervnek a megvalósításához az első lépés a bevándorlás, a második a gyermekszülés - mondta a rádióban Boulad. Hozzáfűzte: néhány éven belül a demográfiai egyensúly megbillen. A harmadik lépés véleménye szerint a megtérés, mert miközben a Nyugat elvesztette vallása gyökerét és morális tartását, az iszlám - főleg a fiatalok szemében - igazodási ponttá vált.
A szerzetes hangoztatta: Európa, a Nyugat már nem szabad sem politikailag, sem erkölcsileg. Szerinte Európának vissza kell nyernie erkölcsiségét és hitét, amelyet a második világháború után elvesztett. Henri Boulad azt mondta: "A nyitottság, a tolerancia, az emberi jogok nevében eladjuk a házainkat, eladjuk az országunkat, eladjuk a kultúránkat és eladjuk az identitásunkat." Sokan figyelmeztetik Európát, de nem akarja meghallani, és amikor majd megérti, késő lesz - vélekedett. Megjegyezte: "Európa fővárosában", Brüsszelben a leggyakoribb név, amelyet a gyerekeknek adnak, a Mohamed, és a város lakóinak 40 százaléka muzulmán.
Éva
2015-10-12 14:42:41
„Nincs igazi alapja a félelemnek -mondta a szír Bchara.
Nem tudom, hogy ez a szír látta-e azokat a mobilokat, amelyeket Röszkén hagytak ott a migránsok, miután betörték a magyar határt.
Gondolom mindenki értesült arról, hogy milyen agresszív, félelmetes felvételek voltak ezeken. És azokról is értesülhettünk, hogy az őket befogadó német és a többi nyugati táborban milyen agresszívek és követelőzőek, persze nemcsak a szírek, hanem más országból érkezett bevándorlók. Lehetne sorolni, hogy nem működnek együtt a rendőrökkel, szemetelnek, lepiszkítják az őket ingyen szállító járműveket köszönetképpen a "békés szándékú" orvos, mérnök migránsok. Sorolhatnám még.
Kocsis Lászlóné
2015-10-12 11:25:03
A szálakat valahogy össze kellene kötni! Nagyon sok embernek vannak zseniálisan jó meglátásai, megoldásai! Olyan, mintha mindenki mindenki mellett elbeszélgetne külön alagutakban... Valahogy ezeket az embereket kellene egymáshoz kísérni, hogy észrevegyék, meghallgassák egymást, mert akkor rájöhetnének, hogy MILYEN SOOOOK TÉMÁBAN ÉRTENEK EGYET! Ő is ide tartozik: https://www.youtube.com/watch?v=C4S2HZTS6as&feature=youtu.be
mindszentiocsi
2015-10-12 08:55:18
Most akkor mi van Topi?"Halvány lila gőzünk sincs",hogy mit tegyünk? Ha a migránsok nem a" gyermektelen légüres tér miatt jönnek"? Hanem bizony azért,mert nekünk 20-30 év múlva is lesz még vizünk és termőföldünk,kiépített kész infrastruktúránk. Nem baj ,mi azért nyújtsunk nekik segítő kezet, és létesítsünk átnevelő intézeteket,hogy tudjanak beilleszkedni,mint ahogy azt, egy ió ember tanácsolja?Tessék? Önök szerint mit fognak tenni a segítő kezünkkel?? Na ez a naivitás! Nem akarok senkit megbántani,de ez rendvédelmi és katonai kérdés, nem pedig egyházi.Törvényileg kötelezve van rá az aktuális kormány és "kutya kötelessége" is,hogy a Hazát megvédje! Ilyen irányban pedig a kormány SZÁNDÉKOSAN egy tyúklépést sem óhajt tenni.Középiskolás rendőrtanonc gyerekeket küld ellenük,mint Gyurcsán a TV ostromnál? (Ők is a mi gyerekeink még ha nem is árvák,vagy talán mégis, csak sok a gyerek és így majd hátha fogynak és a szüleik lesznek majd árvák?)Ez itt a kérdés: miért nem tesz semmi érdemlegest a vezetésünk?Na?Na ne vicceljünk kérem szépen! Most A MAGYARI NÉPET KELL SZOLGÁLNI(nem az etnikumokat)! Jó Napot Kívánok !! Már pedig ők nem ezt teszik,csak nagyon akarják ,hogy ez úgy látszon.Miért nem teszik?Megmondom: betegesen félnek attól ,hogy fegyvert adjanak a katonaképes emberek kezébe,pláne,hogy még tisztességesen meg is fizessék azokat(minimum minisztériumi ,ostályvezetői ,közalkalmazotti kategória)"Na még mit nem"- mondják erre ezek az idegenszívű anyámasszony katonái.Ők haszonelvű emberek tudjuk nagyon jól,hogy honnan jöttek és kik ők!!!
Topi
2015-10-11 22:32:40
NÉPVÁNDORLÁS, MAGYARORSZÁGI BEVÁNDORLÁS FÓKUSZBAN SZÍRIA
https://youtu.be/rm7wah2M7wE

Magyarországon élő szír vezető a menekültekkel való bánásmódról és a szíriai orosz katonai beavatkozásról

Budapest, 2015. október 11. vasárnap (MSZF)
Jó bánásmódot kért a magyar hatóságoktól a szír bevándorlókkal szemben a Magyarországon élő szír közösség egyik vezetője vasárnap, egy előadását követő budapesti beszélgetésen a Magyar Békekörben – jelentette a Békekört szervező Magyar Szociális Fórum.

Dr. Bchara Joul, a magyarországi Fórum Szíriáért Egyesület elnöke természetesnek nevezte a magyar kormány kezdeti reagálását a migrációra, de azt mondta, később túlzottá vált. „Nincs igazi alapja a félelemnek – vélekedett -, Magyarország biztonsága érdekében is fontos, hogy a magyar hatóságok túlkapásaikkal ne taszítsák a terroristák karjaiba azokat a migránsokat, akik békés szándékkal érkeznek az országba”. A szír bevándorlóknak legfeljebb 10 százaléka akar Kelet-Európában maradni, Magyarországon pedig hétszáz és kétezer között mozog a menekültjogot kérő szírek száma.

Bchara szerint a menekültek tömegét Törökország eresztette Európára azért, mert megelégelte, hogy az Egyesült Államok nem hagyja, hogy annektálja Szíria egy részét. Az USA saját ellenőrzése alatt akarta tartani Szíriát. Válaszul Erdogan elnök és kormánya arra biztatta a török menekült-táborokban összegyűlt több millió embert, hogy menjen Európába. Ankara útlevélgyártásba fogott, GPS berendezésekkel látta el őket, és amerikai alapokból pénzelték is a bevándorlókat.

A magyar állampolgárságú szír elmondta, hogy a menekültek között sok orvos, mérnök, jogász, és technikus van. „Ki kell szűrni azokat, akik nem jogosultak a menekült státusra, és integrálni kell a többieket” – fűzte hozzá. Véleménye szerint a szíriai helyzet normalizálása esetén a menekültek 40 százaléka hazatérne.
Úgy vélte, jó időben jött az orosz katonai beavatkozás. Néhány nap alatt többet értek el az orosz légi csapásokkal, mint az USA beavatkozásának egy éve alatt. A szíriai hadsereg és az orosz légierő közös akcióinak eredményeként egyre több terület szabadul fel az Iszlám Állam és az Al-Nuszra terrorszervezet rémuralma alól. Tudatta, hogy 3 ezer fős iráni és iraki önkéntes egység segít Aszad elnöknek a szent helyek védelmében. Sikeresnek bizonyult a szíriai-iráni-iraki-hezbollah szövetség. De szárazföldi erők bevetése nélkül nem szabadítható fel az ország a terrorszervezetek uralma alól. Ennek alapjául a szíriai-orosz katonai együttműködést nevezte.
Kérdésekre válaszolva a Fórum Szíriáért Egyesület elnöke azt mondta, hogy az Iszlám Állam terrorszervezetet a CIA kreálta, ezért sem fűződik az Egyesült Államoknak érdeke a katonai összefogáshoz Oroszországgal.
Bchara Joul végül azt mondta, hogy Magyarország elhamarkodottan szakította meg diplomáciai kapcsolatát Szíriával. Úgy vélte, hogy mindkét ország javára válna, ha a kapcsolatokat helyreállítanák.+++

Kiadta: MSZF SZK

+36 30 5927371

www.mszfszk.hu
Topi
2015-10-11 22:24:57
Kedves Horváthék!
Abban tökéletesen igaza van , hogy ez az oldal a magyarokért működik, hála érte Kubinyi Tamásnak!
De nem Magyarország vagy Európa és azok politikusai avatkoznak be Amerika ügyeibe és életébe, hanem ez már nagyon régóta fordítva történik. Egyébként a magyarázó szöveg és a film lehet, hogy túlzásokat is tartalmaz, mert az anyagot az európaiak, úgy hiszem angolok vagy az irrek készítették. Szerintem így is kevesebb túlzás, vagy tévedés található az anyagban mint a CNN világunkról szóló halandzsáiban. Mind ennek ellenére tisztelettel köszönöm az észrevételeit, amit majd az email forrásomnak is továbbitok.
Horvathek
2015-10-11 21:51:25
Meg az is meg igen bant, hogy meg itt a forumban is a leirt szavak fele angolul van leirava, Megall az eszem.! ....Elgondolkodom, hogy hol el meg a Magyar nyelv?
Horvathek
2015-10-11 21:26:03
Azert az tulzas, hogy a Kolumbusz napot "unnepli" Amerika, ez a nap csupan annyi, hogy minden allami hivatalban foglalkoztatott ember szamara ez egy munkaszuneti nap. Ezekbol nagyon sok van egy evben. Ebbol mi annyit tapasztalunk, hogy ezen a napon zarva van minden allami hivatal, az ovoda, az iskola, (ami gondot jelent a szuloknek) a bank, a posta, es meg sorolhatnam. Eleg sok gondot es nehezseget okoznak az amerikaiak legtobbjenek. Ez a valosag. Kerem, aki nem tapasztalta meg az amerikai ember eletet, es csupan olvasott hireket, meg latott videokat, nezzen jobban utana mielott leir valamit mint tenyt az amerikai ember eleterol, unnepeirol, szokasairol itt a Kubinyi Tamas altal mukodtetett oldalon. Ez az oldal a Magyarokert mukodik, rolunk beszeljunk... Koszonom azoknak akik vegigolvastak.
Topi
2015-10-11 21:25:48
Érdekes megközelítés a migráns ügyben... Különösen ha láttuk térképen is, hogy a menekülők közvetlen szomszédjai egyetlen főt sem fogadtak/nak be... pb

Ha a ma még dúsgazdag arab olaj országok nem akarnak 20-30 év múlva éhen és szomjan halni, akkor kell nekik Európa. Nem az itt élők, hanem a víz, az élelmiszer és az infrastruktúra.

Egy kérdésre soha nincs értelmes válasz migráns ügyben!

Hetek óta folyik pro és kontra az őrjöngés migráns ügyben. Vannak, akik érvelni próbálnak és vannak, akik érzelmi alapon küldik el a másik felet az édesanyjukba. Egy – sokak számára tán lényegtelennek tűnő – kérdésre soha sem érkezett értelmes válasz.
Miért ide, Európába özönlenek a migránsok, miért nem valamelyik gazdag arab országba menekülnek?
A beözönlést támogatók megelégszenek annyival, hogy „nem mindegy? Itt vannak, itt kell segíteni.” Vannak persze, akik érzik, hogy ez nem válasz. Ők mindenféle eszmefuttatást vezetnek le, hogy ezek demokráciára, szabadságra vágynak.
A baj mindkét válasszal, hogy hamis. Hamis, mert igenis tudnunk kellene, hogy a százezer szám „menekülők”, miért vállalják a halálos kockázatot a tengeren vagy az embercsempész autókban, illetve a sok ezer kilométeres gyalogtortúrát, miközben alig pár száz kilométerre gazdag és hasonló vallású, berendezkedésű államok vannak.

Nos, a valódi válaszért sokkal messzebb kell tekintenünk. Mégpedig előre az időben!

20-30 év múlva elfogy a kőolaj – ez biztos.

20-30 év múlva az emberiség tudja majd nélkülözni a kőolajat – ez is szinte biztos.

20-30 év múlva a megújuló energia nagyobbrészt pótolja a kőolajat – ez is szinte biztos.

20-30 év múlva elfogy az a kőolaj, amire a dúsgazdag arab olaj országok mai mérhetetlen jóléte alapszik – ez biztos.

20-30 év múlva a ma még dúsgazdag arab olaj országoknak nem lesz olyan bevételi forrása, amiből finanszírozni tudják az életüket – ez szinte biztos.

20-30 év múlva nem lesz pénze vízre és az élelmiszerre a ma még dúsgazdag arab olaj országoknak – ez is szinte biztos.

20-30 év múlva a ma még dúsgazdag arab olaj országok rá lesznek szorulva a vízre és az élelmiszerre. Honnan tudják ezt megszerezni? A legközelebbi Európából. Itt van ivóvíz, van értékes termőföld, van megfelelő infrastruktúra ezek fenntartására.

Ha a ma még dúsgazdag arab olaj országok nem akarnak 20-30 év múlva éhen és szomjan halni, akkor kell nekik Európa. Nem az itt élők, hanem a víz, az élelmiszer és az infrastruktúra.

Hát ezért vándorolnak be százezer, majd pedig millió szám muzulmán tömegek Európába.

20-30 év bőven elegendő idő arra, hogy átvegyék népességben is az uralmat az európai kontinens védekezésre képtelen részén.

A mostani beözönlők a szálláscsinálói a modern muszlim inváziónak. Ne feledjük, ma is van olyan nagyvárosa Európának, ahol már muszlim a polgármester. És vannak olyan nagyvárosok, ahol a muszlimok pár éven belül többségben lesznek. Ezt a folyamatot erősíti és gyorsítja föl a bevándorló invázió.

Ezért nem engedik be a dúsgazdag arab országok a muzulmán „menekülteket”. Sőt, nem is oly titokban ezért támogatják is azt, hogy Európába özönöljenek. Biztosan nem véletlen például, hogy a mostani nagy invázió az olajár tartós és drámai csökkenése után következett be. Az olajkorszak közeledő végének drámai jelei ezek.

20-30 év múlva azonban az olaj helyett a mai dúsgazdag arab olajállamok az európai vízzel és terményekkel fognak gazdálkodni, kereskedni. Az európai ember pedig szép lassan muzulmánná válik, vagy kiszorul a kontinens nagy részéről.
Topi
2015-10-11 20:54:35
Kedves mindszentiocsi! Nem tudom honnan és milyen forrásból szerzed a hamis információdat Böjte Atyáról, mert a valódi tevékenységeiről szerintem halvány lila gőzöd sincs. Egy pár napos anyag a több száz hasonló közül:
http://prohungarianemzetiportal.ning.com/forum/topics/jo-cikkek-erdemes-olvasni?id=6573332%3ATopic%3A10044&page=35#comments
Horvathek
2015-10-11 20:07:35
"A Magyarság égi jelet kapott !
Csongrád felett megjelent az égen a Turulmadár !
Köszönjük a képet H Lászlónak Csongrád-ból !"

http://www.letenyemedia.hu/img/picture/10775/turulmadar-felho.jpg
Topi
2015-10-11 19:00:45
Kolumbusz, az ünnepelt tömeggyilkos https://www.youtube.com/watch?v=hEQbb2RM3jU

Október 12-ét Kolumbusz napjaként ünnepli Amerika.
Pedig valójában olyan rémségeket követett el, amihez
képest az ISIS még csak labdába sem rúghat.
http://www.nemzetihirhalo.hu/htmlkeret/amikorjottek.jpg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.