Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2015-11-12 06:46:01
Lehel
2015-11-11 22:41:28
Kedves " sándor87 " !

Én sem tudom honnan veheti egy hozzászóló azt, hogy 4. millióan éheznek Magyarországon.
Sajnos nagy tévedésben van az, aki ilyent a helyi objektiv körülmények okára fogja, csak egy dolog indokolhatja, ha az illető vagy elődei lusták vagy prolik- voltak.
Ha megtanulta volna, hogy helyesen értelmezze imánkat, miszerint : " mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma" bizony nem objektivizálná ezt a problémát- már ha egyáltalán létezik.
Persze el lehet menni az idegen szívűekhez közel éhbérért, de ott sem kötik le az ember kezét a munka idő végeztével.
Ne, ne hergeljük tehát egymást feleslegesen, mert azzal ártunk.

Bár a "rejtett tartalék" valós veszélyt jelent arra, hogy munkánk eredményét a háztájiban esetleg más fogja learatni, de ha nem teszünk érte, bizony az "Istenadta Föld" csak füvet fog teremni. Ha valaki éhezik, bizony azt is learathatja, de ha többre is képes, bizony egyéb veteményt is termelhet és nincs oka éhségről panaszkodni.
Ne feledjük, hogy Ausztriában 80-100 évvel ezelőtt szomorú realítás volt a gyermekek éhezése, de ott sem a szorgos és gondos családokban - nem mellesleg az ottani Föld termelő képessége a hegyes vidékeken nem mondható gazdagnak,műágis művelik.
Bizony sok a baj itt is, de csak kivételes esetekben hallok olyant, hogy az egyéni felelősséget bárki is emlegetné az esetleges nélkülözés esetén, ami azért többnyire nem szó szerinti éhezés..
Miért szoktuk ill. szokják meg, hogy máson akarjuk elverni a port,- attól úgysem lakhatnak jó a gyermekeink- miközben úgy lehet az "éhező " forgószéken ülve,kávézva a meleg szobából nézi a havazást és az ott dolgozókat.
Talán meg sem fogan benne, hogy ilyen attitűddel aligha lesz olyan szorgalmas ember, aki jó szívvel megosztaná vele munkája eredményét .
Miért is várná el ?
Nos ez a kommunista ármány lényege -szerintem elegünk volt belőle.
Topi
2015-11-11 20:38:02
Eltitkolt történelem https://vimeo.com/24356988

Arcfelismerő - FÉLELMETES!,

Nem lehet már elbújni a tömegben....
Egyenként mindenkit fel tudnak ismerni....
És ilyen képet már akkár műholdról is lehet csinálni.

Nézz ki egy személyt a tömegben,kattints rá kétszer, és megint kétszer, amíg tisztán kivehető az arc! ELKÉPESZTŐ!!!
http://www.gigapixel.com/image/gigapan-canucks-g7.html
Csak, hogy tudd (ha majd tüntetni mész)!!!!!!!
Kocsisilona
2015-11-11 18:28:12
Az igaz, jó magyar emberek küldetésének beteljesítéséhez!!!
Kocsisilona
2015-11-11 18:14:09
kedves Tamás!
Gratulálok az újságírói díjhoz, adjon Isten erőt és egészséget a küldetés beteljesítéséhez!
mindszentiocsi
2015-11-11 11:23:39
Gábor tényeket állapít meg és kész.Kedves sándor87,gondoljon csak bele,hogy akik itthon maradtak azok azért teszik ezt ,mert nagy részüknek elfogadható állásuk van az apparátusban, ami persze júdás-pénzt jelent.Itt vannak mindjárt az Ön ismerősei az oktatásügyből.Megkérdezem kik nevelik, illetve nevelték a gyermekeket öt éves kortól, huszon-egynéhány éves korig ilyenné, ahogy azt Ön leírta(maximum újabb nómenklatúra tagokat tudnak csak nevelni mint ők maguk)?Megkérdezte már ezektől az ismerőseitől,hogy rendre utasítják-e a renitens rosszalkodó gyerekeket,vagy inkább félre néznek,hogy ne legyen összeütközés az etnikummal? Mert hát ez is a kötelességük lenne,de hát féltik az állásukat,meg az egészségüket. Ezzel nem mutatnak valami jó példát,sőt,még csak a hazát sem védik,sőt ártanak.Nem kötelező pedagógusnak lenni,mert hát itt most nagyon kemény emberekre lenne szükség,viszont nagyon kényelmes és kiszámítható az állás.Hogy a többi hivatalnoki állásról ne is szóljak(finánc,adóellenőr,TB ügyintéző,NAV- ügyintéző,képviselő,rendőr,önkormányzati ügyintéző,MÉDIA személyiség,újságíró,jogászok,banki ügyintéző,ügyintézők ügyintézőinek az ügyintézői stb,erröl is beszélt Gábor,oda tetszett figyelni?) .Hol vannak ezek az itthon-élő "Hazafiak"mikor összefogva ki kellene állni a Magyar Igazságért és Életért?Megmondom: lapítanak! Akikre Ön gondol az néhány még haldokló kisvállalkozó,kubikos-brigád és feketemunkás akik egyik napról a másikra élnek(ha Ön is közéjük tartozik,minden tiszteletem az Öné,sajnos én is ide tartozom,de már egyre nehezebb)..Nekünk esélyük sincs,hogy összefogjunk,ha ez az állítólagos ""értelmiség"" mellénk nem áll.Ezért vagyok nagy tisztelője az Álmos Király Televíziónak,mert a vezetője otthagyva a biztosat, sorsközösséget vállalt ezzel a maroknyi népréteggel,mint a miénk.
mindszentiocsi
2015-11-11 09:48:47
""Nekem tele van a padlás meg a pince,,,, mi minden nap ebédet pakolunk a gyerekeknek....Ezt megteheti minden szülő.nem hiszem el ,hogy otthon nem tud egy tál levest otthon adni gyerekének.Nem főz mert lusta.Nekem elegem van akik siránkoznak.Nagyon el vannak kényeztettve a magyarok....., nem féltem a palocokat.....Otthon mindenki panaszkodik,,,,nem küldök videókat. ..elemzéseket . Lusták a magyarok... szégyen milyel lusták otthon."" Ne tessék már abbahagyni a beírást és az elemzéseket valamint a videók küldését! Legyen szíves máskor is beírni! Én nagyon élvezem. .
Topi
2015-11-11 06:51:34
Topi
2015-11-11 06:31:27
Újabb háború a nemzet ellen! Lopakodó invázió és a hódítás !

A Hegyvidéki Trianon Társaság és az Országos Trianon Társaság nyilatkozata

A magyar vendéglátó - befogadó nép. Vendégül láttukmajd befogadtuk A Magyar Szent Korona Országaiba a kunokat, a jászokat, a felvidéki zipszereket, ésaz erdélyi szászokat. Utóbbiak éles harcot hirdettek a befogadok ellen a Rákóczi szabadságharc alatt, de mbertelenül bántak az 1848-49-es forradalom-és szabadságarc hőseivel, a Bem tábornok vezette magyar honvédekkel.

Erdélybe a Kárpátok bércein legeltető oláhokat (a vlah, a magyar nyelvben az oláh)a 13. században kezdtük befogadni. Az iszlám elől a Balkánról menekülő ortodox keresztény népcsoportot vendégül láttuk,mineka az lett az eredménye, hogy a 18. század végére Erdélyösszlakosságon belüli arányuk már meghaladta az 50%- ot. A befogadottak 1848-tól folyamatosan orvul hátba támadták és brutálisan, szörnyű kegyetlenséggel gyilkolták az erdélyi magyarságot. A vendéglátásedményeer TRIANON.

A magyarok befogadták a rácokat isA. rác megnevezés a Ratka helységbő ered. Rigómez ő utánők is menekültek a muszlimok el ől. A köszönet a befogadásért a „vadrác” életvitel abefogadó magyarok kiirtása volt. A magyar királyságban iszonyatos vérfürdőket rendeztek a „kedves vendégek ” 1703. és 1711. között a

felső Tiszavidékig, majd 1848-49-ben a Délvidéken. A befogadásért hálából elnyomják és irtják a Bácska- Bánáti magyarságot. EZ IS TRIANON

Az északi Kárpátokat régóta a tót nép lakjaA. „tót” elnevezés régmúltra tekint vissza. A kiegyezésig a magyarok és a tótok jól megfértek a natio hungarica kebelében. Sajnos a tót atyafiak bujálkodásba kezdtek a monarchia cseh kedvenceivel. Viszont a „bérleményt”, a Felvidéket a magyarság nem adta a tót népcsoportnak a frigyhez. Azt erőszakkal elszakították. EZ IS TRIANON

1526-ban a magyar királyság jelentős része magyar volt. Az ország lakossága Angliáhozasonlóan 4 millió körül lehetett. Mohács után 1691-ben végleg sikerült kiűzni a muszlimokat A Magyar Szent Korona Országaiból. A 165 év alatt a hont-védő magyar lakosság közel 2/3-a óriási véráldozat során elpusztult. EZ IS TRIANON !

A muszlim hatalom elvette a földeket, és üldözte a keresztény lakosságot, a muszlimok telepedtek rá a keresztény városokra, a muszlimok változtattákőszakkaler mecsetekké a templomokat. A Balkánon az ottani országok leigázása után Mohácsot őkövetena Magyar Királyságban kezdte el kíméletlen hódítását és a nemzet kiirtását az iszlám.

Buda majd Szalánkemén után a tragikusan megfogyatkozott ország majdnem néptelen lett. Ekkor kezdődött el az „újkori” befogadás-betelepítés, aminek egyenes következménye lett A Magyar Szent Korona Országai

lakosságának drasztikus etnikai megváltozása, amelykétszáz év után 1920. június 4-én Trianonban elősegítette a magyar nemzetgyilkosság tényleges majdalattomos de iure eljárását.

Európában, de különösen Közép-Európában egyedül Mag yarországnak van joga kimondani, elég volt az 1000 éves befogadásból, betelepítésbő és az azt követő nemzetgyilkosságokból. Elvégre a magyar embereknek elévülhetetlen joguk, hogy eldöntsék kit látnak vendégül és kit fogadnak be a Kárpát- medencébe és megcsonkított hazájukba! Ezért ontották vérüket hős őseink együtt a kereszténység nagy védelmezőjével Kapisztrán Szent Jánossal aki az iszlám elleni nándorfehérváriőgyzelem előtt így kiáltott.

„ én negyven évig szomjaztam, vártam és kerestem eztaz alkalmat!

A világon a vallási üldözöttek 75 %-a keresztény. Naponta 270 embert ölnek meg a Földön csak azért, mert keresztény.

Budapest, 2015. november 3.

Európa muszlim leigázása először a Pireneusi – félszigeten kezd ődött, majd a Balkánon folytatódott. 717. Bizánc elleni sikertelen muszlim támadás. Balkán-félsziget: Muszlim uralomkezdete. (1359–1389) Drinápoly – Rigómez ő. Bizánc 1453. május 29., majd 1526. Mohács, 1541. Buda, 1683. Bécs, 1912. Konstantinápoly a 800 éves muszlim uralom vége. Pireneusi(Ibériai)- -félsziget: Muszlim uralom kezdete. 711. Hispánia (Spanyolország) - / 732. Poitiers Franciaország./ 1492. a 459 éves muszlim uralom égev. Jogos az európai történelmi „iszlám földek” felszab adítása és hódítása akár terrorista merényletekkelis,” nyilatkozta O.al-B. sejk.

18-20 éves lányok tartják fel az iszlamistákat a végső védelmi vonalon Szíriában https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x3iH2xIko9s http://www.kephost.com/image/SHbR
Horvathek
2015-11-11 02:53:29
Otthon mindenki panaszkodik,,,,nem küldök videókat. ..elemzéseket . Lusták a magyarok... szégyen milyel lusták otthon. .
Horvathek
2015-11-11 02:29:24
Nagyon el vannak kényeztettve a magyarok....., nem féltem a palocakat.....
Horvathek
2015-11-11 02:29:23
Nagyon el vannak kényeztettve a magyarok....., nem féltem a palocakat.....
Horvathek
2015-11-11 02:19:30
Nekem tele van a padlás meg a pince,,,, mi minden nap ebédet pakolunk a gyerekeknek.... Ezt megteheti minden szülő. nem hiszem el, hogy otthon nem tud egy tál levest otthon adni gyerekének. Nem főz mert lusta. Nekem elegem van akik sirankoznak.
sándor87
2015-11-11 02:15:23
A mai műsorban az első telefonáló,Gábor hozzászólásához szeretnék reagálni.Azt mondta,hogy aki nem megy ki külföldre az beteg,én szerintem meg az a beteg aki így gondolkozik,az általa szidott cionizmus elképzelését támogatja!Mint tudni illik a cionisták egyik elképzelése a" multi kulti"társadalom létrehozása,és erre jó alany az elbutított pénzsóvár,erkölcstelen magyar ember!Nem az a megoldás,hogy rohanunk ki külföldre,hanem az mint pl a Francia emberek is csinálják,sztrájkokat ,több milliós tüntetéseket,a másik a legtöbben azért mennek külföldre dolgozni,hogy haza térve Magyarországra nagyképűsködjön,azzal,hogy ilyen kocsit vettem,meg ilyen ruhát..Rengeteg olyan párt feltudnék sorolni aki tele van pénzzel,még sincs gyereke vagy esetleg egy de az is azért,hogy kitegye a facebookra mutogatni:)Még a magyar "fiataloknál"megy az élvhajhászat,magamutogatás,közben egyre több a cigány, "nyugaton meg a színes bőrű,magyarul szorul a hurok az ő nyakuk körül is,de annyira buták,hogy nem veszik észre.Egyre nagyobb a divat,hogy 40 évesen diszkóba járni,gyerek nem kell,mert az csak nyűg!Itt a műsorban is játszák a külföldről betelefonálók a "nemzetit" az igazi nemzeti nem menekül el külföldre,az igazi nemzeti a szülőföldjéhez ragaszkodik,életét áldozza szülőföldjéért,nem hagyja ott a cigányhordáknak,araboknak a szülőföldjét,nem dűl a be cionista politikusoknak hanem harcol ellenük.Az embernek van szelleme nem csak teste ezt felejtik el sokan.Gyermek éhezéshez meg csak annyit,hogy én miskolcon élek,több tanár és ovónő ismerősöm van és ők azt mondják,hogy az "éhező" gyerekek nem eszik meg ételt,a kenyérrel dobálóznak,mert otthon hamburgert,kínait,pizzát,chipset esznek,+még a gyümölcsöt se eszi meg a legtöbb,tehát ha valaki éhezik az nem válogat!És még hozzá teszem,mivel borsodban lakok ezeknek a gyerekeknek 60%-a cigány.Kubínyi úr is szidja a Nemzeti Szocializmust,pedig az volt az egyetlen rendszer ami Európát megmentette volna a zsidók karmai alól,ettől a multikulti,erkölcstelen,mocskos világtól amiben ma élünk.De hát izlések és pofonok...
Topi
2015-11-10 21:57:21
Kisebbségi Fórum – Temerin

KIFO HÍRLEVÉL II. évf. 293. szám

2015. november 10.

Januártól a külhoni magyaroknak is lehet e-kártyájuk

Január elsejével a külhoni magyar állampolgárok is jogosultak lesznek e-kártya használatára - közölte Pintér Sándor belügyminiszter Szávay István jobbikos országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott válaszában

A belügyminiszter a parlament honlapján hétfőn közzétett válaszában azt írta: az elektronikus személyazonosító igazolvány igénylésének nem lesz feltétele a magyarországi lakcím, az adóazonosító jel vagy TAJ-szám megléte, továbbá a személyazonosító igazolvány sem.

Az elektronikus személyazonosító igazolvány bevezetését követően a külföldön élő magyar állampolgárok a szokásos módon, az okmányirodai rendszerben - okmányirodákban, kormányablakokban, illetve a Központi Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) Központi Ügyfélszolgálati Irodájában - igényelhetik az elektronikus személyazonosító igazolvány kiállítását - fejtette ki Pintér Sándor.

A kormány célja, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerint külföldön élő magyar állampolgároknak - lakóhelyükhöz közel - Magyarország külképviseletein is legyen lehetőségük benyújtani a személyazonosító igazolvány iránti kérelmet - olvasható a válaszlevélben.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt jelölte meg célként az e-kártya bevezetésére vonatkozóan, hogy egy okmánnyal minden helyzetben lehessen ügyeket intézni. A parlament július 6-án fogadta el az e-kártya bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. Az új okmányt - ami összevonja a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, az adókártyát, a TB-kártyát és az útlevelet, kibővíthető közlekedési kedvezmények igénybe vételére jogosító kártyákkal és akár diákigazolványként is funkcionálhat - felmenő rendszerben vezetik be.

Ágoston András:

Csak Magyarország tudta?

Úgy látszik igen. Különben a többi, aki bakot lőtt, elkerülhette volna a blamázst.

Szlovénia kerítést épít Horvátország felé a határon. Becsületére legyen mondva, Szlovénia soha nem állt be a hőbörgők közé. Egyedül ő nem hibáztatta Magyarországot a hatékonynak bizonyult határvédelmi intézkedés miatt, hanem, amikor a migránsözön erre kényszerítette, némi konzultáció után, meghozta az egyedül ésszerű döntést.

Merkel asszony erről ugyan nem beszél, de megkönnyebbülést hozhat számára, ha felépül a „műszaki akadály”. Mit fog mondani csütörtökön, Máltán a magyar miniszterelnöknek?

A mocskolódók lassan elcsitulnak. Ausztria az utolsó mohikán. Kicsit megkésve, de törve nem, az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke Reinhold Mitterlehner még tegnap még hetykélkedett, mondván, hogy „Ausztria nem épít kerítést és nem zárkózik be, ahogyan azt Magyarország, illetve Orbán Viktor miniszterelnök teszi”.

Általános a hátrálás. Visszavonulót fúj Soros György is. Aki meggondolta magát, s ma már ellenzi a kötelező migráns kvótákat és beismeri: Európának nehéz lenne évente egymillió migránst „felszívnia”. Itt azért álljunk meg egy szóra. Az, hogy többek Európában önnön nagyságuktól megszédülve, vagy a nagyok bűvöletében, a magyar miniszterelnökön köszörülték a nyelvüket, s most szűkölve visszavonulnak, az még hagyján. Soros azonban nem sorolható közéjük. Ha az év elején jó üzletnek tartotta Európára, főleg Németországra és Magyarországra zúdítani a migránsáradatot, nem valószínű, hogy most feladná a befektetést. A cél, Németország meggyengítése ugyanis megvalósulni látszik. Különben is, ha most Németország, s az egész Európa egy kis lélegzethez jut, az nem feltétlenül baj. Kezelhetőbbé válnak.

Létezik az, hogy az év elején csak a magyar miniszterelnök ismerte fel a migránsvonulás lényegét? Hogy csak Magyarország húzta meg időben azokat a lépéseket, amelyek eredményeként – igaz irigykedő tekintetektől övezve – most kívülről szemlélheti a történéseket? Úgy látszik, igen.

Persze, ami megtörtént, nem múlik el nyomtalanul.

Először is jön, illetve már meg is érkezett az új, minden eddiginél nagyobb migráns-hullám. Mi lesz, ha fennakad a szlovén kerítésen? Milyen új utakon indulhat el? Vagy Málta mégis megoldást hoz? Ismeretes, hogy az uniós kormány-, illetve államfők csütörtökön informális tanácskozást tartanak, Máltán az EU-Afrika csúcs után. Mivel az előkészületek már nagyban zajlanak, elképzelhető, hogy olyan egyességre kerül sor, amelynek eredményeként, legalább egy időre megszakad a migráns-folyam.

Minden esetre ma igencsak érvényesnek látszik Orbán Viktor megállapítása, miszerint Magyarországgal ma nagyon sok ország cserélne Európában.

Slovénia

Épül a kerítés a szlovén-horvát határon

Szlovénia „műszaki akadályt” emel Horvátországgal közös határán – jelentette be Miro Cerar szlovén miniszterelnök kedden rendkívüli sajtótájékoztatóján

Elindul a balkáni dominó. Szlovénia döntött, műszaki akadályt hoz létre a szlovén-horvát zöldhatáron.

A szlovének ehhez már korábban megvásároltak a 100 kilométeres kerítéshez szükséges eszközöket – a Bild állítása Magyarországról, bár más források Lengyelországot jelölik meg. Vesna Györkös Znidar is úgy nyilatkozott kedden, hogy eszközök már készen állnak.

A lépést Szlovénia előre egyeztette Ausztriával és Németországgal. A Bild véleménye szerint ezzel gyakorlatilag elzárul az út a migránsok elől észak felé, hiszen Magyarország már október 17-én teljessé tette déli határzárát. A Bild és a szlovén Delo is kiemeli a szlovén álláspontot, hogy nem zárják el a határt, a hivatalos határátkelők üzemelnek majd, az itt létrehozott ellenőrzőpontokon pedig a migránsok átadhatják menedékkérelmüket és regisztráltathatják magukat – csakúgy, mint Magyarország hasonló pontjain.

A szlovén kerítésépítés célja, hogy nyomást helyezzen Görögországra, Szerbiára és Horvátországra, hogy hagyjanak fel a migránsok szervezett utaztatásával és minél gyorsabb továbbadásával.

„A következő 10 napban akár 100 ezer migráns is érkezhet Szlovéniába. Ez nem tudjuk elviselni” – mondta Cerar. Október 17-e óta 157 ezer migráns érkezett a mintegy 2 millió lakosú országba. Csak erre a hétvégére 30 ezer illegális bevándorlóra számítanak. „Nem engedhetjük meg, hogy a migránsok egyre növekvő száma és a tél közeledtének veszélye humanitárius katasztrófát okozzon Szlovéniában” – tette hozzá a szlovén államfő.

A zöldhatár lezárása után is csak nehezen tudják majd megoldani a helyzetet, ehhez Szlovénia 400 rendőrt kért az EU tagállamaitól. A Bild szerint ebből eddig 78 érkezett meg, 20-20 Litvániából és Szlovákiából, 25 Észtországból, 8 Ausztriából és 5 Németországból. A lap tudósítója elfelejtette megemlíteni, hogy Magyarország 50 rendőrrel segíti a szlovén-horvát határ ellenőrzését.

Cerar szavaiból az is kiderült, hogy déli irányba legalább Horvátországgal is történt egyeztetés, mert a szlovén kormányfő kihangsúlyozta, hogy a horvátokkal vannak határvitáik, de a kerítés felépítésénél külön figyelnek arra, hogy a vitás pontokon ne sértsék meg a másik fél álláspontját. Ezt megemlítette Zoran Milanovic horvát miniszterelnöknek is. (Magyar Idők)

Németország

Merkel: Szlovénia nem kényszerülne rendkívüli intézkedésekre, ha rend lenne

a görög – török határon

Angela Merkel sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: a szlovéniai fejlemények aláhúzzák annak „sürgősségét, hogy összeurópai megoldáson kell dolgoznunk”, és mindenekelőtt biztosítani kell a görög-török uniós külső határt.

Éppen ezért fontos, hogy az uniós kormány-, illetve államfők informális tanácskozást tartanak csütörtökön, Máltán az EU-Afrika csúcs után.

Az idő sürget, megoldásokat kell találni a külső határok jobb védelmére, tárgyalni kell Törökországgal egy migrációs akciótervről és fel kell gyorsítani az uniós regisztrációs pontok (hot spotok) kiépítését Görögországban és Olaszországban – mondta Angela Merkel. (Magyar Idők)

Ausztria

Szijjártó: Magyarország nem zárkózik be, hanem betartja a közös európai szabályokat

Osztrák néppárti bírálatokra válaszolt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter.


A politikus szerint Ausztria néhány vezetőjének nem világos, hogy mi a különbség a közös európai szabályok betartása és a bezárkózás között.

Magyarország nem zárkózik be, hanem betartja a közös európai szabályokat - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető arra reagált, hogy az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnökségségének hétfői ülését követően Reinhold Mitterlehner pártelnök hangsúlyozta, hogy Ausztria nem épít kerítést és nem zárkózik be, ahogyan azt Magyarország, illetve Orbán Viktor miniszterelnök teszi. Párttársa, Othmar Karas európai parlamenti képviselő szerint a magyar kerítés jelzi, hogy egy európai kihívásra adott nemzeti válasz egyetlen menekültnek sem segít és egyetlen problémát sem old meg, csak áthelyezi a problémát - idézte fel a tárca.

Szijjártó Péter mindezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: "Ausztria néhány vezetőjének nem világos, hogy mi a különbség a közös európai szabályok betartása és a bezárkózás között". Magyarország nem zárkózik be, hanem betartja a közös európai szabályokat. Magyarország nem "helyezi át a problémát", hanem érvényt szerez az európai jognak - vélekedett.

A külügyminiszter kiemelte: Magyarország őszintén beszél a migrációs kihívásról, "mi nem mondjuk például a kerítésre azt, hogy olyan kapu, aminek szárnyai vannak".

Szijjártó Péter hozzátette: "a képmutatás sehová sem vezet". (Hirado)Jön a nagy roham. A szakértők azt mondják: több tízezer migráns van úton Európába, feltorlódtak ugyanis a görög komposok sztrájkja idején, és most egyszerre indultak el. Egyes hírek szerint akár 50 ezren is lehetnek. A görög-macedón határon már tegnap délelőtt több ezren voltak. Szerbia száznál is több busszal vitte a migránsokat a horvát határra, egész nap. A végső cél most is Németország, Szlovénián és Ausztrián keresztül. (hirado.hu)
Topi
2015-11-10 18:23:11
Topi
2015-11-10 18:10:11
Topi
2015-11-10 17:43:27
Egy kis pihentető, rövid és szép https://www.youtube.com/embed/auSo1MyWf8g?rel=0
totya54
2015-11-10 17:42:36
Topi
2015-11-10 17:07:13
Svédországi barátom gondolatai

Gondolkodjunk, kérem, idézzék fel most magukban repülési élményeiket!
Áll a fehér, keresztény európai középosztály alsó és felső része Európa repülőterein.
Áll, hosszú sorokban, egyre rémesebb körülmények között. Mert "9/11 óta megváltozott
minden, óriásiak a biztonsági kockázatok, védekezni kell a terrorveszély
ellen!" Állunk reptereinken, és próbáljuk megszokni. Hogy elveszik
a véletlenül magunknál felejtett körömcsipeszt, körömvágó ollót,hajcsatot
meg a dédnagypapától örökölt bugylibicskát. Elveszik a húszforintos műanyag
borotvát is meg a húszforintos műanyag öngyújtót. Kidobatják velünk a
borotvahabos flakont, az arcszeszt, a sampont, az ásványvizes
palackot. Állnak Európa repülőterein a fehér, középosztálybeli lányok
és asszonyok, megalázva, kezükben a cipőjük, toporognak
mezítláb. Toporgunk mi is, férfiak, ha bokán felül ér a cipőnk, szintúgy le
kell vegyük. És minden mást is. Idegesen kapkodjuk le magunkról
a végtelenbe kígyózó sorban a karóránkat, karkötőnket,
derékszíjunkat, hajigáljuk a műanyag kosárkába tárcánkat, telefonunkat,
aprópénzünket, aztán ha mégis elkezdünk csipogni a biztonsági kapuban, akkor
állunk hülyén, és pislogunk, amíg körültapogatnak a tapogatóval,
közben imádkozunk, nehogy testüregi motozásnak vessenek alá. Ilyenné
vált a világunk.

Mert "óriási a terrorveszély!"
S amíg mi, a fehér, keresztény európai középosztály alsó és felső része ostobán, idegesen toporgunk reptereink
végtelenbe kígyózó soraiban, addig délről számolatlanul és ellenőrizetlenül özönlik be Európába minden.
Jönnek. Özönlenek.Hordába verődve, megállíthatatlanul. Ha valaki mégis elébük áll, tüntetnek, ordítoznak, zavarognak,
kővel dobálnak,fenyegetőznek, az idióta európai "jogvédők" meg melléjük állnak és segítik őket.
Együtt a mainstream európai politikusokkal, akik öntudatosan és határozottan menetelnek szembe saját népük akaratával.
S a "mérvadó" európai sajtó ugyanezt teszi. Csupa eszement, kártékony gazember írja a vezércikkeket a "szegény menekültekről" meg a "gonosz nácikról", akik bármiben is korlátozni akarják őket.
S persze mindig minden kiderül. A médiasztárrá vált, a gonosz magyar operatőrnő által "felrúgott" (nem rúgta fel, az egészet egy pornós tetű találta ki!) szír "fociedzőről" kiderült, hogy az al-Kaida tagja volt.
A kurdok közölték, hogy tömeggyilkosságban vett részt, és felvételük van róla, ahogy azt fejtegeti, miért kell kiirtani a kurdokat. (Előlük menekült el!) És ez az alak most sztár, fociedzői állást kapott Spanyolországban, kölykét maga Ronaldo viszi ki a pályára.
Csodálatos. És itt van nekünk Ahmed H. is. Ő sem veszélyes ám! Ez az ocsmánypofájú rohadék megafonba üvöltözve lázította a hordát, és fenyegette a magyar rendőröket Röszkénél. Eközben kilenc (9!) útlevél volt nála,meg schengeni vízum meg négy bankkártya, amúgy ez a mocsok kőgazdag, Cipruson él, bármikor beléphetett volna az unió területére. Ehelyett Röszkénél "tevékenykedett" a kilenc útlevelével. De ő sem jelent kockázatot.
Mert a kifejezetten nemzetbiztonsági kockázatot jelentő Index még a mai napig védi.
Hát persze. A szír al-Kaidás fociedző meg a kilenc útleveles Ahmed semmilyen kockázatot nem jelent.
Az Iszlám Állam egyik vezetője a napokban azt nyilatkozta egy ukrán honlapnak, hogy eddig négyezer emberüket juttatták be Európába a "menekültekkel". (Ha az ukrán médiának nyilatkozik valaki, akkor a CIA-nek nyilatkozik, ezt is jó, ha tudjuk!)De ez sem jelent kockázatot.

Biztonságpolitikai szakértők őrjöngnek az egész kontinensen, hogy öngyilkosság, amit teszünk, de ez sem számít.
Semmi sem számít. Mert tudják, mi a kockázat?
Jenő bácsi az orrszőr-csipeszével meg Lujza néni a WU2 száraz samponjával.
Ezt mantrázzák ma Európa vezetői és a ,kilóra megvett, aljas, rohadék "újságíróink".
Meg az osztrákok debil kancellárja a hülye, ostoba, bandzsa,kifejezéstelen tekintetével.
Merkel pedig, német egyetemisták között járva, arra a kérdésre, hogy mi lesz a terroristákkal, és ki fogja megvédeni a németeket,
azt válaszolja, hogy nincs itt semmi baj, majd adunk a kezükbe egy Bibliát, és elmagyarázzuk nekik, mit jelent az első áldozás
és a húsvét.
Emberek!
Ez nem vicc! Ezt bírta mondani Európa vezető nagyhatalmának első embere!
Ez már a vég! És természetesen szoros összefüggésben áll a Volkswagen körül kirobbant botránnyal.
Ugyanis Merkel nem magától hülyült meg hétfőről keddre.

Kiket képvisel immár ő is?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.