Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Terez
2015-12-14 05:56:56
Ketnyelvu feliratok tiltasa Marosvasarhelyen(Szekelyvasarhelyen) http://www.youtube.com/watch?v=x2Ul6E_bAcU
Topi
2015-12-13 23:07:34
Videón a Menekültjog és a migráció időszerű kérdései az Európai Unióban című konferencia előadásai
Forrás: https://kuruc.info/r/34/152298/
Zsuzsi
2015-12-13 18:44:46
A Népszabadságban ír egy Révész Sándor nevű lény, aki nagyjainkat gyalázza, végül az embert állatnak nevezi. igaza van szerintetek?


Van egy meseíró (Mosonyi Alíz), akit a gyerekeimmel együtt nagyon szeretek. És van neki egy meséje, amit nagyon nem szeretek. Naná, hogy ezt hallom a legtöbbször, mert a Klubrádióban mantraként ismételgetik:
„Volt egyszer egy rádió, ez egy reggel a világ összes nyelvén bemondta, hogy szégyelljétek magatokat. Meghallotta ezt a világ összes embere, és mind elszégyellték magukat. Csak a magyarok nem, ők gyorsan kikapcsolták a rádiót."
Ha lehetne – de persze nem lehet – bármi a világon, amit „a magyarok" egyöntetűen tesznek, akkor ezt tennék a legjobban. Ki kell kapcsolni az ilyen ostoba rádiót, mely a kollektív szégyenérzet parancsát hirdeti gonosznak, jámbornak, jó- és rosszakarónak, becsületesnek s becstelennek egyaránt.


HIRDETÉS
De vajon mit tesz a meseíró? És a Klubrádió mesehallgatói? Ők sem érzik úgy, hogy szégyellniük kell magukat? Ők is kikapcsolják a rádiót? De akkor mi bajuk a többi kikapcsolóval? Vagy ők mások? Nem tartoznak „a magyarok" közé? Tényleg nem magyarok? Ahogy a libsifaló mélymagyarok vélik? Mégis nekik lenne igazuk?
„A magyarok birkák"
– olvasom ezredszerre ezt a közkeletű mondatot a minap a Facebookon egy bejegyzésben, mely amúgy helyénvaló indulattal ostorozza a honi közállapotokat. A bejegyzést sokan megerősítik és lájkolják. De kicsodák ezek a sokak? Birkák? Vagy nem magyarok? Ha magyarok, de nem birkák, akkor hogyan lehetnének „a magyarok" birkák? És hogy állíthatják ezt azok, akik éppen ott vannak ellenpéldának?
Kertész Ákos szerint „a magyarok" nem is birkák. Hanem sertések. Mert hát „a magyar... boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire". Ezek lennénk mi? Kertész Ákos is és mindenki, aki egyetért vele? Meg aki nem? Én is? És a kedves olvasó is?

HIRDETÉS
Vagy pedig mi, nem magyarszerű, magyarkritikus magyarok olyan kevesen lennénk, hogy bízvást el lehet tőlünk tekinteni? Elhanyagolható mennyiség, mely a kerekítésnél kiesik? Na de akkor kik azok, akiket legyilkoltak? Egylényegűek a gyilkosaikkal? Vagy nem magyarok, ahogy a gyilkosaik gondolták? Vagy ama elhanyagolható mennyiség, ama törpe minoritás részei? De akkor mitől lenne a bűn hatalmas, ha az áldozatok száma, az a cirka félmilliócska oly jelentéktelen? Még akkor is, ha hozzácsapjuk azokat, akik nem gyilkoltak, hanem bújtattak, ellenálltak, vagy legalább igyekeztek nem ártani.
Fischer Iván, a világszerte megbecsült magyar karmester a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak nyilatkozott a világszerte megvetett magyar kormányfőről, aki a jó nagy többségét arra akarja kihasználni, „hogy felszámolja a demokratikus struktúrákat, ellenőrizze a sajtót, és manipulálja a választójogot, sőt az alkotmányt is... Ezt azért nem szabad megengedni, mert Magyarországon sok szabadságszerető ember él. Nem szabad cserbenhagyni a magyar demokratákat."
Orbán vazallusai és a neonácik kórusban mocskolták a karmestert mint hazaárulót, aki elárulta és gyalázta a hazáját és a magyarokat. Minden rezsim így szokott reagálni,
ha a hazát azonosnak tekinti önmagával, a nemzetet pedig a táborával. Így rekeszti ki a nemzetből, a politikai és állampolgári közösségből az ellenzékét és kritikusait, mindazokat, akik igénybe veszik a kommuniká­ciós egyeduralmukat korlátozó fórumokat és a hatalmukat korlátozó bel- és külföldi jogvédő intézményeket.
Így tett Horthy, Rákosi, Kádár, Antall, így mocskolta ebben a lapban 1982-ben Rényi Péter Konrád Györgyöt – de bizony még a Gyurcsány-kormányra is hatott ez a hagyomány. Ebben a felfogásban a nemzet politikailag homogén, a politikai pluralizmus eleve nemzetellenes dolog, tehát a nemzetet veszélyezteti minden jog és intézmény, mely a pluralista demokráciát szolgálja, hiszen ezek fegyverek a nemzetidegen elemek kezében. A demokraták is tehetnek valamit azért, hogy ezt a demokráciaellenes nemzetfelfogást hitelesítsék és visszaigazolják. Ők is kezelhetik politikailag homogén egységként a nemzetet, illetve a haza polgárságát.
Fischer Iván nem ezt tette, amikor még külön ki is emelte, mennyi szabadságszerető ember él Magyarországon. 2011-ben nem tette ezt, akkor mondta a fentieket. A minap viszont ugyanabban a lapban már másképp beszélt. „A magyarokról" állapította meg, hogy még mindig úgy érzik, hogy igazságtalanul bántak velük Trianonban, holott azóta „a magyarok" „a legszörnyűbb gaztetteket követték el: segédkeztek félmillió zsidó kiirtásában és Hitleren csüngtek, hogy egy-két területet visszakapjanak".
Varga Bence: Drótkerítés alkotása (15. arc kiállítás)
Varga Bence: Drótkerítés alkotása (15. arc kiállítás)
Amit Fischer Iván tehetett azért, hogy a rászórt rágalmakat utólag igazolja, megtette. És hol van most akkor az a sok „szabadságszerető magyar"? Hol vannak a „magyar demokraták", akiket Európának nem szabadna cserben hagynia? Ha „a magyarok" azonosak a Hitlernek hódoló gyilkosokkal, akkor ugyan kit ne hagyjon cserben Európa és miért ne?
Fischer Iván leszögezi, hogy a jobboldali populisták kihasználják a majd száz évvel ezelőtti trianoni sokkból ránk maradt áldozati szemléletet. A helyzet rosszabb: mert „sokoldalúan" használnak ki legkülönbözőbb felfogású emberek egy legalább két évszázados nemzetostorozó hagyományt. Ennek gyökereit tovább is lehet követni, de a „nemzeti ébredéssel", a nacionalista korszellem kibontakozásával vált jelentőssé. Berzsenyi „rút sybarita vázából" lett a magyar most birka, sertés, gyilkos stb. Homogén egységként ostorozni a nemzetet és megtagadva azonosulni vele az ostor nyeles végéről – ez volt a természetes Kazinczy, Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Széchenyi, Petőfi, Arany, Jókai, Ady stb. számára. Összefért az ostorozás a magasztalással, az áldozati szemlélet a hősivel és mindez más nemzetek feldicsérésével és legyalázásával.
Meggyökeresedett egy rendkívül népszerű beszédmód, mely tökéletesen alkalmatlan a tiszta, értelmes beszédre, önmagunk elhelyezésére, a helyzet leírására.
Történelmileg szükségszerű volt bemenni ebbe a kommunikációs zsákutcába, mert a polgári állam és a nemzet építése összekapcsolódott. A pluralista társadalom számára alkalmas intézmény- és normarendszer a homogén, „egy akaraton lévő", bűnben, dicsőségben egy nemzet képzetével. Ez a történelmi ellentmondás meglehetősen elfajult. Ebből a zsákutcából, melybe egykor muszáj volt bemenni, most már nagyon jó lenne kijönni. Mert hiszen az általánosítás rutinja logikusan vezet a kollektív felelősség, bűnösség tételezéséhez, az pedig a kollektív büntetéshez és jogfosztáshoz. Zsidókéhoz, cigányokéhoz, németekéhez, egyebekéhez, mikor kiéhez – és persze magyarokéhoz, ahol ők vannak kisebbségben. Ennek a legitimációját erősíti végső soron mindenki, aki ezt az általánosító rutint követve magyarozik, akkor is, ha antifasiszta, antirasszista alapon teszi.
Ezért kellene sürgősen leszokni a magyarozásról, s nem azért, hogy takargassuk, mennyi magyarra igaz, amit „a magyarokra" rááltalánosítanak. Hiszen az arányok iszonyúan fontosak. Meghatározzák a sorsunkat az országban és a világban. De az általánosító vádak, a felelősségvállalásra, szégyenkezésre való felszólítások nem javítják, hanem rontják az arányokat.
Mert akik személyesen nem tehetnek semmiről, azokat kevés eséllyel nyerhetik meg azok, akik azt hirdetik, hogy mindenki tehet mindenről és mindenki felelős mindenért.
Sokkal nagyobb eséllyel azok, akik azt hirdetik, hogy senki nem tehet semmiről. Így gyarapodik a legszörnyűbb bűnök és rendszerek apologétáinak a tábora.
Nem magyarozni nem olyan nehéz. Nem egy intellektuális kihívás. Kinek jut eszébe azt mondani, hogy a magyarok férfiak, vagy nők, öregek, vagy fiatalok, nyomorognak, vagy dőzsölnek? Vannak, akik férfiak, vannak, akik nők, vannak, akik öregek, vannak, akik fiatalok, vannak, akik nyomorognak, vannak, akik dőzsölnek, vannak, akik rasszisták, vannak, akik antirasszisták, vannak, akik birkák, sertések, gyilkosok, és vannak, akik egyéb állatfajták. Például emberek. Ez ilyen egyszerű.
Topi
2015-12-13 16:02:03
Románia hatvan év alatt hatszor árulta el szövetségeseit - átlagban minden tíz évben egyszer
http://alfahir.hu/igy_teptek_szet_nagy_romania_terkepet_a_moldovai_parlamentben?honnan=Nemzeti_Hirhalo
Kocsis Lászlóné
2015-12-13 11:38:27
Ezt az írást ma találtam a facebookon. Kéri a terjesztést és kimondottan a fiatalokhoz szól, akik talán még nem elég tájékozottak, és az információkorlátozás okán esetleg még megtéveszthetők is. Igen tanulságos lehet, ha valaki megérti, miről szól: http://lovasistvan.hu/2015/12/12/hamenei-elhallgatott-levele-a-nyugati-fiatalokhoz/
egymagyarember
2015-12-13 07:48:57
"jó ez az úgynevezett demokrácia magyarnak kuss ne ugassál nem vagy te roma erre felé minden jó megold itt mindent majd Brüsszel és Unió megyünk együtt a világgal azt suttogják hogy tele van itt cigánnyal"."A faluba az ész az iskola,de az baj egytől egyig mindenki roma". Két idézet a Fehér vihar Borsod című számából,teljesen igaz mind a kettő.
egymagyarember
2015-12-13 07:23:42
Horvathek
2015-12-13 04:17:45
Kedves ÁKTV, ÁKA és Fórum-ban résztvők, szedjük már össze magunkat, hogy az ÁKTV alapitójának, fenntartójának, minden munkatársának kifejezzük köszönetünket azzal, hogy összeállunk és mindenki tesz érte, hogy megmaradjon az ÁKTV és működhessen a jövőben is. Amihez legkevesebb az kell, hogy fizessük be azt a havi egy ezer forintot. Támogassuk az ÁKTV-t pld hogy karácsonyra Bartók és Álmos könyveket is vásárolunk ajándékba , ha más nincs, magunknak..ne csak a nagy szánk legyen a fórumban.....
Szamaritánus..Magyarként irom angolul...ami latinul van Cogito Ergo Sum..... "I think, therefore I am". Magad gondolkozz....
Kati
2015-12-12 21:38:45
szamaritánus

Az ÁKTV nem csak egy ékezetben különbözik.
Terez
2015-12-12 20:55:11
Marcsi
2015-12-12 20:28:22
Csaba
2015-12-12 05:57:02
Wass Albert utca Kezdivasarhelyen http://www.youtube.com/watch?v=KkWCBmzILLg
Csaba
2015-12-12 01:39:16
Azoknak a jo magyaroknak ajanlom akiket erdekel az elszakitott tobbmillio magyar sorsa is. www.magyarellenesseg.com
Szabó Ferenc
2015-12-11 14:42:24
sándor87
A fejtegéseid igazak, nem azzal volt bajom.
sándor87
2015-12-11 14:10:36
Szabó Ferenc!Az én fejtegetéseim igazak,már a múltban is voltak akik lenézték az én fejtegetéseimet és pár év elteltével kiderült,hogy nekem lett igazam!Kezdem magamat Nostradamusnak érezni:))2 példa! 1/2007-ben több munkatársam is lenézett,hogy nem vettem fel deviza hitelt,mondták is hülye aki nem vesz fel, 2/ már 2009-ben rájöttem,hogy a Jobbik a Fidesz jövőbeli helyettesítője,ne ezért is kaptam eleget a kuruc.infón. A lakosság 20%-a belsőleg megújul az kevés,mert a Többség... nem is folytatom
A pénzügyi rendszert se fogja ember megbuktatni,mert olyan ember nem kerülhet hatalom közelébe aki ezt végrehajtaná...
mindszentiocsi
2015-12-11 12:30:04
Ha valaki azt gondolja,hogy ma már ilyenek nincsenek az nagyon rosszul teszi,ha így képzeli! Ma is itt élnek köztünk azok a "szürke egerek" akik bárkit letaposnak, beszerveznek,besúgnak,megbírságolnak,packáznak- velünk az ügyfelekkel- az irodai székükből-mondván: nekik és a családjuknak is élni kell valamiből,meg különben is ,ha nem ő tenné ezt a dolgot, akkor megtenné más.Nem is biztos,hogy tartótisztek,lehet,hogy csak egyszerű közpénzen eltartott hivatalnokok.Mondogatják is közben maguknak: ""milyen jó , hogy éppen ők vannak ebben a pozícióban,hiszen nekik csak egyetlen egy hibájuk van ,és ezt ők is belátják,hogy nagyon nagy hiba,még pediglen az ,hogy ők állati jó emberek."" Ilyen és ehhez hasonló baromságokkal próbálják elaltatni a lelkiismeretüket.Természetesen hiába,mert előbb vagy utóbb az úgy is megszólal. https://www.youtube.com/watch?v=aW4ih6nWK7c A TARTÓTISZT-film
kurucPista
2015-12-11 11:23:20
Nem lehet teljes az Ádventetek, ha nem látjátok, miként hanukáz önfeledten a 'magyar elit':
Ilan Mor - házi(és ország?)gazda
Lévai Anikótól kezdve - Szijjártón, Tóbiáson, Fodor Gabikán,Vizi E Szilveszteren, Szuromi Szabolcs-on (Pázmány rektora) át Colleen Bell-ig csak Szegedi Csanád hiányzik ... Látványos a készülő SzebbJövő ! ... ... https://kuruc.info/r/6/152299/
Barteli2
2015-12-11 10:43:07
"Napokig karácsonyi pompában díszelgett a Pest megyei település üzlete. Azonban az arab tulajdonos gondolt egyet, és leszedetett mindent, ami az az ünnepre utalt."
Forrás: https://kuruc.info/r/6/152301/

1. az arab tulajdonos tisztában van vele, hogy a karácsonyi hangulat elvételével a vásárlói kedv is picit kisebb lesz..
2. így tehát pénzt áldoz arra, hogy a tudatunkat "átnevelje" - szoktasson a karácsony megszüntetéséhez és a saját "vallásának" hangsúlyosabbá tételéhez
Barteli2
2015-12-11 10:37:22
Zrínyi halálóról megemlékezett az ÁKTV a mult-kor ( portál is).
Ám a kettő között óriási a különbség:
- az egyik a valóságot tényeket közöl , tényfeltárása révén a magyar emberek tamogatásának jóvoltából
- a másik a magyar emberek adójából, nagyszámú jól fizetett stábbal, történelmi hamisításokat támaszt alá és a magyar nagyjaink lejáratására, történelmi gyökereink szétzilálására, bűnüsségünk hangsúlyozására, címkézésre összpontosít.

Ön kit támogat? Ön hol vásárol?
Kik az ellenségeink és kik a barátaink?

megjegyzések:
- szándékosan nem erősítem linkel az aljas portált, aki kíváncsi: google kulcsszavak: mult-kor zrinyi vadkanbaleset
- az idegenek mindenféle formában felbukkanak, hol nyiltan mult-kor új-kor stb.. , hol álcázva egyéni bloggernek mutatkozva..
- nem ez az első eset, hogy a mult-kor , hogy a jelenlegi álhatalom manipulációjáról kell írnom. :-(
barodza
2015-12-11 08:41:10
HOLVANNAK AZOK A POLITIKAI VERŐTARTÓTISZTEK
MEGNEVEZVE EGYTŐL – EGYIG, AKIK VÉRESRE
VERTÉK ÉN ÉDESAPÁM FÉLÉKET BŰNTETTLENÜL
- ÉLHETNEK AZOK, AKIK MÉG - ÉLNEK ÍGY VAN – É?
BISZKU BÉLA FÉLÉKET - A ZSARNOKHATALOM JÓL MEG
FÍZET ÉRTE, MINDET, ILYEN ÉN FAJTA GYEREKEK NYOMORÁBÓL.
NEM GYALÁZATOS EZ AZ EGÉSZMINDENSÉG EGYÜTTESEN IS?
ZSARNOK HATALOMNAK NEM ÁLL ÉRDEKÉBEN TÍSZTÁZNI A
A MÚLTAT, MERT AKKOR NEM LESZ JÖVŐJE SEM!

http://www.echotv.hu/video/109225/20151206_Civil_osszefogas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.