Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Terez
2016-01-26 04:36:26
Szekely a magyar himnuszt eneklo fiatal hokis , Horvath Laszlo http://www.youtube.com/watch?v=8nDkuVzwYBo
Terez
2016-01-26 03:55:38
Szombaton tuntetes volt Gyergyoszentmikloson is a roman hatalom magyarellenes elnyomasa ellen.
http://www.youtube.com/watch?v=mlNIT5SqTHk
Terez
2016-01-26 03:49:03
Szombaton tuntetes volt Gyergyoszentmikloson is a roman hatalom magyarellenes elnyomasa ellen.
Gyergyo TV http://www.youtube.com/watch?v=lNIT5SqTHk
Feny Tv http://www.youtube.com/watch?v=l-LOfp3BCgM
Topi
2016-01-25 23:30:03
Fegyverbe, Magyar Ifjúság!Az idő halad, a magyarság marad. Petőfivel együtt: mossuk le az évszázadokon át ránk kent gyalázatot! Hiába volt minden igyekezet, hogy tűnjünk el, váljunk németté, majd szovjetté, az igazi magyarság megőrizte kultúránk egyik legbecsesebb értékét: a saját magyar-székely írásunkat, amellyel évszázadokkal előztük meg Nyugat írásbeliségét. Most nem az egykori, dicső szovjet katonáktól elvett kalasnyikovokra van szükség, hanem kattogtassuk megállás nélkül a számítógép billentyűit, kiáltsuk a világ népei felé, hogy ősapáink messze megelőzték a magyar nyelvre tökéletesen illő rovásírásunkkal Európa népeit, tehát írástudók voltak, egyáltalán nem barbár nép! Írástudatlanná akkor tettek minket, amikor ezer éve vatikáni akarattal kiirtatták, kétszáz év óta pedig MTA-rendelettel letagadták évezredes kultúránk fába, kőbe, csontra rótt bizonyítékait. De hiába volt minden. Az ősi körtemplomaink falán Istenhez fohászkodó, rovásírásos vésetek maradtak fenn. A rámeszelt mész lehullott, és a megtalált rovásfeliratokból kiderül ősi Isten-hitünk. Dr. Nagy Sándor: A magyar nép kialakulásának története c. könyvében írja, hogy a VIII. században már magyar templomi nyelvünk volt! Ez három évszázaddal megelőzte a római katolikussá válásunk időszakát! (A mai templomi nyelvben 193 a magyar szó, 38 a görög, 24 a latin és csak 4 a szláv műszó, mégis úgy tanítják, hogy a római katolikus kereszténységet a szláv népektől vettük át.) Mi nem voltunk pogányok, ennek ellenére, lelkiatyáink az Árpád-kori legendákban (lásd a Széchényi Könyvárban) Istentől elrugaszkodott, szentségtörésben élő, barbár ördögfajzatnak neveznek bennünket. Követeljük ezek törlését és a javítás elvégzését!

Rovásírásunkat nemrég megpróbálták „kazárosítani” (elzsidósítani), de sikerült megmentenünk. Végre fel kell emelnünk a fejünket! Elég volt a hazugságból, az igazságtalan vádakból! Éljünk magyarként, hittel, bizakodóan! Ne feledjük el a székelyek által megőrzött, náluk még az utolsó pillanatban megtalált rovásírás-kincsünket: ismertessük országszerte, hiszen egy ilyen, egyedülálló, nemzeti kincsre minden nemzet büszke lenne!

Botos László

2016.1.24
Topi
2016-01-25 23:17:07
Bakay Kornél előadása Európa harmadik iszlám megszállásáról http://tinyurl.hu/q1Yh/
Topi
2016-01-25 22:23:27
A CTRL és + billentyűk együttes megnyomásával lehet nagyítani, (minél többször nyomjuk a + annál nagyobb lesz) hátha úgy a szemitáknak is könnyebb elolvasni! Az alap méretre a CTRL és a nulla gomb együttes lenyomásával lehet vissza állítani, vagy a + helyett a - mínusz gombot nyomkodni.
Topi
2016-01-25 22:03:18
Antiszemitizmus

Az antiszemitizmus egy újkori szó.

1860-ban az osztrák-zsidó Moritz Steinschneider használta el

őször

"antisemitische Vorurteile" (antiszemita előítéletek) formában.

Ma ez a szó egy kétes értékű politikai réteg kedvenc szava, mellyel bárkit

megbélyegez és megpróbál háttérbe szorítani, e szó használatával is, aki nem

az ö kénye, kedve szerint hajlandó élni, és öt kiszolgálni.

Ezzel a szóval próbálnak mindenkit, arra kényszeríteni, hogy első szava az

legyen: "én nem vagyok antiszemita" s miközben az illető magyarázkodni kezd

ennek bizonyítására, máris teret veszít velük szembe...

De ezt a fenti csőcseléket ki kell ábrándítanunk!

Azzal a puszta ténnyel, hogy mást antiszemitának neveznek, elismerik a

"szemita" fogalom létét, így a sémi-szemita azonosságot, is mivel ez ismert

fajtaazonosító.

Mivel a sémi népcsoporthoz csak az arab és a genetikailag zsidó

tartozik, nem része a kazár-zsidó, így a keleti, és az ashkenázi,

vagyis a „nyugati-zsidó sem!

Nézzük tehát ki is a "szemita".

A szemita magát többnyire "zsidónak" vallja. Többnyire alaptalanul (Izrael

lakosságának 90%-a kazár-zsidó).

(Mert álljunk csak meg! Mi is a zsidó?

Keresztény hitvallásunk arra épül, hogy a Biblia Istentől ihletett szent könyv

melynek minden szava igaz.

Ha a Bibliát vesszük alapul, mégpedig annak első részét az Ó Testamentumot,

melyet minden igaz zsidó szintén szent könyvének tekint, akkor a zsidó

Ábrahám vérszerinti leszármazottja! Az és csak az tekintheti magát "Isten

választott népének".

A másik követelménye az Ó Szövetségnek, hogy a "választott nép fia, el kell

fogadja, szeresse és tisztelje" az Urat, s be kell töltse a Mózesi törvényeket!

A Magyarországra a 19. sz. végén beáramlott "askenázi zsidók" egy jelentős

részét a kazárok adják. Ez a nép Kr.u. 740-ben felvette (!) a zsidó hitet. (Nesze neked Ábrahámi vérvonal!)A magyar Wikipedia „meghatóan” elhallgatja a "Falasha zsidók" létét. Nem

csodálni. Nem kellemes arra gondolni, hogy Ábrahám vérvonala netán néger

lenne!)

A szemita a világ "legfasisztább" embere. (Nem megyünk itt bele a "fasiszta"

szó értelmezésébe, mert mivel e szót pont a szemita használja legnagyobb

előszeretettel biztosan tudja mit jelent!). Addig, míg más nemzetek

legszélsőségesebb rétegei csak odáig mertek elmenni, hogy saját fajukat más

fajoké fölé helyezték, fajilag megkülönböztetve az emberiséget, addig a szemita

vélt zsidóságát és azt a tényt hogy elvileg Isten "kiválasztott" népe volt a zsidó,

(addig míg az általuk megfeszített, és mit is csodálkoznánk, Isten fiának soha el

nem fogadott Krisztus vére ezen előjogukat elmosta!) kihasználva magát szinte

Isteni eredetűnek tekinti és, a nem szemitát szinte még az állatok szintjénél is

kevesebbé teszi...

A szemita a világ minden országában élősködik és parazita. Sehol nem

hajlandó beépülni, és hasznos elemévé válni a befogadó országnak.

A szemita beépülve a pénzügyi intézményekbe és az államapparátusban

hátrányosan megkülönbözteti a befogadó népet szemita barátaival szembe. Fő

célja hogy a befogadó nép, gazdaságilag gyengüljön.

A szemita, ha orvosi pályára lép, akkor azt csakis anyagi érdekből teszi, fütyül

nagy ívben a letett Hypokráteszi Esküjére.

A szemita váltig hangoztatja a Holokauszt, mely léte az általa ecsetelt

mértékben és formában soha nem létezhetett, csak azért, hogy ebből is anyagi,

erkölcsi előnyökhöz jusson.

(Érdekes módon fél évszázados életem alatt soha nem halottam az

"antiszemita" Németország ellen harcoló csapatok valamely hősi halált halt

katonájáról, hogy az, szemita lett volna!)

Szemita az 1919-es és az 1945 utáni vörös diktatúra vörös pribékje, aki kezéhez

magyar emberek vére tapad.

Szemita minden magát zsidónak való kommunista, mert ha más nem csendes

társa volt a fentebbieknek és hozzájárult a magyar nemzeti tudat a magyarság

gazdasági erejének céltudatos gyengítéséhez.

Szemita az a művészkritikus, aki befogadó népe művészeti alkotásait

ocsmányolja és csak a szemita művészek alkotásait hajlandó pozitívan

értékelni.

Szemita minden újságíró, rádió vagy tv riporter, mindenki, aki a médiát arra

használja fel, hogy a saját szemita világképét ráerőltesse másokra, és némán

elhallgat minden olyan hírt, amely szemita érdekeit sértené.

Végezetül szemita Izrael azon rétege (politikai és katonai) mely ártatlan nőket

és gyermekeket öl meg naponta, s az, aki ezzel egyet ért.

Szemita az, aki a 21. (!) században könyveket éget Izraelben (Új

Testamentumot).

Kedves antiszemitázó embertársam, ha a fentiek alapján magadra ismertél, és

azt mondod igenis ez az én ingem, s ezért magamra veszem, akkor

megengedem, nyugodtan leantiszemitázhatsz!!!

Akkor téged, mint a fentiek értelmében szemitát mérgezettségi fokod

függvényében megvetéstől, akár a gyűlöletig terjedő antiszemitisztikus

érzelmekkel illetlek meg, nemi, faji, vallási, nemzeti és politikai

hovatartozásodtól függetlenül!

/Ismeretlen, de világos gondolatokat megfogalmazó szerzőtől
willikosztyo@gmail.com
2016-01-25 21:53:58
Kedves Spartakusz!

Megoldhato lenne a video megnézése, amit most nem szeretnék részletezni. De a google-ba is be lehet adni: Bakay Kornél elöadasa Europa harmadik iszlam megszallasa... You Tube, és igy egész biztos elérhetö.
Sok sikert kivanok!

Szilvia
willikosztyo@gmail.com
2016-01-25 18:47:35
Erdemes meghallgatni!

https://www.youtube.com/watch?v=X4GqS0c--Lg

Szilvia
Topi
2016-01-25 16:55:24
Topi
2016-01-25 16:50:46
Veszélyes a déligyümölcsök héjának a fogyasztása!
Néha árulnak olyant, amelyre ráírják, hogy a héja is fogyasztható.
http://www.balintgazda.hu/kertesz/novenydoktor/veszelyes-e-a-citromfelek-hejanak-fogyasztasa.html
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/citrusok-heja-%E2%80%93-mielott-belereszelned-sutemenybe
Terez
2016-01-25 00:38:55
Szekely igy vasarol Amerikaban http://www.youtube.com/watch?v=2dp5HbS8LcY
Terez
2016-01-24 19:37:44
Tuntetes volt Sepsiszentgyorgyon a szekely politikai foglyokert .
Uto Gusztav beszede http://www.youtube.com/watch?v=eBEkNHZFuVQ
Antal Arpad az erdelyi magyarsag elnyomasarol http://www.youtube.com/watch?v=K-8Vm66wVck
Terez
2016-01-24 18:07:15
Dallal a szekely hazafiakert http://www.youtube.com/watch?v=u7kHLF4plOw
Apista
2016-01-24 12:41:57
Nahát mindszentiöcsi, szegény Morvai Hisztikét így pocskondiázni! Pedig ő egy igaz magyar (anyja neve Schwartz Klára) szabadság és jogvédő (vagyis izé, liberálbuzi védő) asszonyság (ex Baló Györgyné). Vajon Gaudival is a "metélt farkincákról" értekezik?
https://www.youtube.com/watch?v=JFV10wJ3ajw
Hisz itt is védik a drágámat:
http://szolnok.jobbik.hu/content/mocskos-kampány
A szerzője pedig az a gárdista, aki felnőtt fejjel döbbent rá, hogy miért hiányzik a bőrke.
mindszentiocsi
2016-01-24 11:54:20
mindszentiocsi
2016-01-24 10:42:18
Szappany- O/A, az Ajrópajiúnió kamerái előtt. . Ez egy kész tanulmány ! A hajnak a fül mögé símítása ,a sármos "Simon Templár"-os nézés női változatai,a balfelfelé- elnézés a távolba, majd behúnyt szemmel fejcsóválva, kedvesnek tűnő mosolygás,később a kisgyermekeknek szánt (tipusú ) , gügyögés.sejpegés.és végül a fontoskodó,komoly arc felvétele. Fantasztikus szinte HIHETETLEN ennek a nőnek az ilyen irányú viselkedés-eszközeinek a kimeríthetetlen tárháza. Csak néztem tátott szájjal,mint tanyasi gyerek a búcsúban. Hejj! Gaudi Nagy Tamás!Hejj! Gaudi Nagy Tamás! Meg vagy te már fogva rendesen .Nehogy úgy járjál mint Csurka István a "Gizivel",hiszen kár lenne érted! Ki küldhette ezt az úrhölgyet? Kiknek a feladatát hajtja végre az SZDSZ hajdani kisebbségügyi (homoszexuálvédő-romavédő) miniszterjelöltje? Hejj!Jobbikosok!Hejj! Jobbikosok! https://www.youtube.com/watch?v=qIukWge7g-M&feature=share http://www.gondola.hu/cikkek/70563-Ismet_a_Tizparancsolat%26%238230%3B_-_Morvai_es_Gaudi-Nagy_romanca.html
Kocsis Lászlóné
2016-01-23 23:29:19
Dr. Aradi Éva India-kutató előadása: Rokonaink Indiában címmel https://www.youtube.com/watch?v=ht706BHeePw
mindszentiocsi
2016-01-23 23:01:16
Emlékezem! Igaz jó magyar ember volt,vitte a hátán az egész zenekart, akik persze, miután híresek lettek hátba szúrták,még a halála után is.Nem véletlenül állt a MIÉP mellé elsőként! Igazi magyar sors volt az övé.A lelke is magyar volt érzem,hallom a zenéin,őszintén tiszta szívből jönnek a dallamok és nem másolt,majmolt külföldi hazugságokat . Megénekeltette még a "prozelitákat" is az 1988-as lemezén,akik valamit érezhettek ,mert távolságtartóan,de tisztelték és tartottak tőle,mert valamit tudott amit ők soha nem fognak megtudni. https://www.youtube.com/watch?v=6-CXNP4TLTA
Kocsis Lászlóné
2016-01-23 22:43:10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.