Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Horvathek
2016-01-30 04:48:06
"Ki tekintetét nem szegi az égre, ne kérdezze mért jött e földre !! Nincs már hova menni, nem lehet feladni, sírhalomnál állok, hangosan kiálltok, mivé lett a föld, hogy nem veti magából, ki gyáván megalkuvó, azt hiszi megélhet bárhol. Őseim szellemét magamba zárom. Tanít a múlt mi ősi jussunk, cselszövőkre ne hallgassunk! Kik a sorbók mind kiállnak, rájuk már keselyűk várnak. Nem létezik vészkijárat, szeretet nélkül a lélek kifárad !!"
Horvathek
2016-01-29 21:01:50
Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben

Mint egykor Erdély meghajszolt határán A fölriasztott utolsó bölény, Úgy állsz most, népem, oly riadtan, árván Búd vadonának reszkető ölén. És én, mint véred lüktető zenéje, Ahogy most lázas ajkadon liheg, A hang vagyok, mely belesír az éjbe És sorsod gyászát így zendíti meg: Két szemem: szégyen, homlokom: gyalázat, S a szívem, ó jaj, színig fájdalom... Mivé tettétek az én szép hazámat? Hová süllyedtél, pusztuló fajom? Fetrengsz a sárban, népek nyomorultja, Rút becstelenség magad és neved, - Én mit tegyek már? - romjaidra hullva Lehajtom én is árva fejemet. Laokoon kínja, Trója pusztulása Mesének oly bús, sorsnak oly magyar; A sírgödör hát végkép meg van ásva, A föld, mely ápolt, most már eltakar; Búm Nessus-ingét nem lehet levetnem, De kínja vád s a csillagokra száll, Ha végzetem lett magyarrá születnem: Magyarnak lennem mért ily csúf halál? Nemzet, mely máglyát maga gyújt magának És sírt, vesztére, önszántábul ás, Hol száműzötté lett a honfibánat És zsarnok gőggé a honárulás, Hol a szabadság őrjöngésbe rothad S Megváltót s latrot egykép megfeszít, Hol szívet már csak gyávaság dobogtat, - Ah, rajtunk már az Isten sem segít! Pattogva, zúgva ég a magyar erdő, Az éjszakába rémes hang üvölt, Lehullt az égből a magyar jövendő, Milljó görönggyé omlik szét a föld; De bánatomnak dacra-lázadása - Mint őrület, mely bennem kavarog - Fölrebben most is egy-egy szárnycsapásra: Még nem haltam meg, - élni akarok! A mindenségbe annyi jaj kiáltson, Ahány magyar rög innen elszakad; A tízkörmömmel kelljen bár kiásnom, Kikaparom a földbül a holtakat: Meredjen égnek körül a határon Tiltó karjuknak végtelen sora, S az ég boltján fönt lángbetűkkel álljon Egy égő, elszánt, zordon szó: soha! Soha, soha egy kis göröngyöt innen Se vér, se alku, se pokol, se ég - Akárhogy dúl most szent vetéseinkben Idegen fajta, hitvány söpredék! E száz maszlagtól részegült világon Bennem, hitvallón, egy érzés sajog: Magyar vagyok, a fajomat imádom, És nem leszek más, - inkább meghalok! Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyar földön és csak magyarul; Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, Jobb is, ha szárnyam már most porbahull; De ezt a lelket itthagyom örökbe S ez ott vijjog majd Kárpát havasán És belesírom minden ősi rögbe: El innen rablók, - ez az én hazám! És leszek szégyen és leszek gyalázat És ott égek majd minden homlokon, S mint bujdosó gyász, az én szép hazámat A jó Istentől visszazokogom; És megfúvom majd hitem harsonáit, Hogy tesz még Isten gyönyörű csodát itt: Bölcsővé lesz még minden ravatal, - Havas Kárpáttól kéklő Adriáig Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar! 1919
Horvathek
2016-01-29 20:56:44
Magyar ének ! Illés Lajos hitvallása a Magyarságáról !
https://www.youtube.com/watch?v=fxCSenmaeuk
Horvathek
2016-01-29 20:46:41
Horvathek
2016-01-29 20:45:32
Civitas Fortissima - 1919 Január 29. Dobrocsi Lénárd irása

Csehkiverés - A Legbátrabb Város

"A háború lezárásának közeledtével az egész Kárpát-medencében baljós, gyilkos szelek lengedeztek. 1000 esztendő vitézségét taposta sárba a proletárok vérgőzös bosszúja, mely a tradíciók legapróbb jeleit is el akarta tüntetni a magyar lelkekből. Ezen időkben 1919 januárjában Nógrád vármegye székhelyén is eljött a szinte elmúlást jelentő pillanat, amikor idegen csizmáktól retteghetett a magyar. Az egész Felvidéken kisebb ellenállásokat leszámítva végigmenetelő cseh légiók sajátjukká akarták tenni Balassagyarmatot is. Mellesleg nem ez lett volna a végállomás, ahogy azt sok korabeli térkép és visszaemlékezés is bizonyítja. A Hatvan, Gyöngyös, Miskolc vonalig akarták kitolni határaikat a csehek.

Balassagyarmaton ezen vészjós időkben sikerült félrerakni a politikai és társadalmi rétegek közti ellenfeszüléseket. Sikerült a haza érdekében a vörös posztókat és kitűzőket eldobni és nemzeti színre cserélni. A város már egy bő hét után jelét adta annak, hogy Palócország Fővárosában nem fognak törött gerinccel aszisztálni az Ipoly völgy sárba tiprásához. Legelőször a város vasutasai érezték az új ország „jótékony” hatásait. Hozzáértő cseh alkalmazottak híján a nógrádi vasutasokat kényszerítették szolgálatba, néha botozás és fenyítések árán is. Emellett a közigazgatás sem akart fejet hajtani az idegen járomba. A vármegyeházán postások, vámosok, tanárok, orvosok, vasutasok és közalkalmazottak százai fogadták meg, hogy nem tesznek esküt a cseh impériumnak. Talán ez a hazafias, feltüzelt gyűlés volt az egyik legfontosabb kiváltója az igazi magyaros ellenállásnak.

A város polgársága és vasutasai is tucatjával, százával rejtették el korábban az eldobált fegyvereket. Ennek tudatában léptek kapcsolatba a városból Magyarnándorba visszavonult katonasággal. Kérve őket a beavatkozásra melyet, kormány szinten tiltottak. Viszont vezetőjük Vizy Zsigmond és a legénység is feltüzelve szándékozott odaütni a cseheknek. Vizy vezetésével szinte az egész Ipoly-völgy mozgósítva lett Rétságtól Litkéig.

Az első puskalövések 1919.január 29-e hajnalán dördültek el. Vasutasok és a katonák több csoportra osztva támadták meg a cseh őrségeket a laktanyát és a vasútállomást.
A 16-os és 38-as honvédek hajnali rajtaütése nagy riadalmat okozott a cseh légionáriusok körében. A katonák a csehek megadási jelének megörülve rohantak a laktanya átvételére amikor váratlan és aljas gépfegyvertűz fogadta őket. Ezután a lelkében megtört honvéd egységek visszavonultak a városból.
Kisebb szerencsével már ekkor magyar kézre kerülhetett volna Balassagyarmat. A nap további részében a postásoktól a vámosokig bezárólag az egész polgárság, a város apraja nagyja megértette, hogy helyt kell állni ha meg akarnak szabadulni az idegen igától. Polgárőr csoportok járőröztek a város határában és utcáin. Nem hagyhatták hogy akár egyetlen cseh katona is elhagyja a várost vagy oda belépjen. A laktanyát folyamatosan tűz alatt tartották a gyarmatiak. A gimnázium épületéből még a diákok is lőtték az országhódítókat. Ennek meglett az eredménye mert a csehek elhitték, hogy a városban a magyar honvédség uralkodik. A délután folyamán megérkezett az erősítés az Iglói géppuskások személyében. Az ő rohamukra már szinte ellenállás nélkül letette fegyverét a fogságba esett 78 cseh légionárius. Eközben az Ipoly teljes bal partjáról (Dejtár, Drégelypalánk, Őrhalom, Szécsény, Ipolytarnóc, Litke, Rapp)kiverték a helyiek és a honvédek a cseheket. Ipolytarnócon a veterán határvadász tisztek kisiskolásokkal együtt rontottak rá a csehekre. Dejtáron a polgárőrségen és a vasutasokon kívül közel száz falusi ragadott kaszát, hogy megvédje szülőföldjét.

Január 31-én már tömve volt Balassagyarmat katonasággal, a 16-os és 38-as honvédek mellett a városban állomásoztak székely bakák is, akiket ha ráeresztettek volna a csehekre talán ma szabad lenne az egész Felvidék, mivel Losoncon a cseh katonaság már fűtött vagonokban várta a visszavonulást.
1998-ban városi ünneppé nyilvánította a képviselő testület január 29-ét. Majd 2005-ben törvényi szinten is megkapta Balassagyarmat a Legbátrabb Város - Civitas Fortissima elnevezést.

A hazaszeretet igazi példájaként, pedig az egyik hős halott Czakó Balázs szavait idézzük fel halottaságyáról:
"Tessék tudatni szüleimmel, hogy őket nagyon szerettem, de az édes magyar hazámat még jobban szerettem."

Ha a Károlyi éra vörös bitangjaiba csak negyed annyi hazaszeretet szorult volna mint akár egy-egy gyarmati vagy ludányhalászi kisdiákba akkor ma Balassagyarmat helyett Brassó és Trencsény lenne Magyarország egyik határvárosa."
Topi
2016-01-29 17:42:38
mindszentiocsi
2016-01-29 13:15:25
Ady Endre-Illés Lajos: Adja az Isten https://www.youtube.com/watch?v=7VgKAhJE7eI Úgy legyen!
mindszentiocsi
2016-01-29 12:44:12
Utassy József-Illés Lajos: Küszöbén az estnek -Szvorák Katalin(ének) . Dalba fog az ember,ha már fáj a sorsa nagyon szépen fájjon.......Gyönyörű a vers is,csodaszép a zene is! . https://www.youtube.com/watch?v=pjN-zqHszLA
Topi
2016-01-29 10:13:56
Trianonban tárgyalnak az országok további sorsáról a világháború után. A tárgyalás közepén jelentkezik a magyar küldött, hogy szólni kíván.
Felszólítják!
- én csak azt szeretném mondani, hogy mikor mi idejöttünk a Kárpát-medencébe, az éjszaka ellopták a románok a lovainkat.
A többiek nem igazán értik, kérdi az elnök, szeretné-e a magyar ha a hozzászólását jegyzőkönyvbe vennék-e.
- á nem, nem kell. Csak úgy mondtam...
A tárgyalás folytatódik, megint szólni kíván a magyar:
- én csak azt szeretném mondani, hogy mikor mi idejöttünk a Kárpát-medencébe, az éjszaka ellopták a románok a lovainkat.
Megint kérdik, jegyzőkönyvbe akarja-e vetetni? Mondja:
- Nem kell, csak úgy mondtam...
A tárgyalás folytatódik, a magyar megint szólásra kér engedélyt:
- én csak azt szeretném mondani, hogy mikor mi idejöttünk a Kárpát-medencébe, az éjszaka ellopták a románok a lovainkat.
A román küldöttnek már vörös a feje! üvöltve kifakad:
- De hisz akkor még itt sem voltunk!!
Mire a magyar:
- Na, ezt vegyék jegyzőkönyvbe...
barodza
2016-01-29 09:23:23
Tegnapi; Szabó Ferenc bátyámat köszöntöm,
és köszönöm a jó segítő szándékát.
Fel szeretném venni vele a kapcsolatot,
ha nem veszi tolakodásnak.
Olivér
Topi
2016-01-29 08:28:25
A Mátyás templom tornya - lokálpatrióták büszkeségére

Felújították a Mátyás-templomot. A csodás épület újra eredeti pompájában vár benneteket. Nézzétek meg milyen lett a renoválás után!

A templom térszintje alatt látogatóközpontot hoztak létre, a kriptákat statikailag rendbe hozták, teljes közműcserén is átesett az épület (ezt régészeti feltárások előzték meg), továbbá épületgépészetileg felújították a templomot, és a műtárgyakat is restaurálták. A kor technikai elvárásainak megfelelő komplex fűtés- és hűtésrendszert is beépítettek a templomba.

A pécsi Zsolnay gyár mintegy 250 ezer autentikus cserepe került fel a tetőre, amely így "régi fényében tündököl". Elkészült a külső és a belső díszkivilágítás is, valamint teljes körű homlokzatfelújítást is végeztek.

A munkálatok során 2300 köbméternyi földet szállítottak el, 138 ajtót, 291 ablakot, mintegy 300 négyzetméternyi ólomüveget, továbbá számos faliképet újítottak fel, és 11 koronázási zászlót restauráltak.

NEM EU-s pénzből készült !!

a torony belső restaurálásának költségeit a főváros támogatásával államilag finanszírozta a kormány 2013-ban.

2015. jan. 23. - Befejeződött a budavári Mátyás-templom orgonájának felújítása. ... A beruházást a magyar állam finanszírozta, költsége mintegy bruttó 210 millió ... felújítása a Mária-kapu és az oltárok restaurálásával a tervek szerint idén végeznek.

https://drive.google.com/file/d/0B2EE1ZBABznLWlRfY0dnektSS0E/view?pref=2&pli=1
Olvasó
2016-01-29 03:24:02
Bálint Natália írása: Tegnap volt a Holokauszt-emléknap. Ennek alkalmából fogadjátok ezt a "szívszaggató" művet! "Magyar Zoli", aki a "rosszfiú", les az osztály legjobb tanulójáról, a "hősünkről", "Rosenberg Daniról", akiről mindenki tudja, hogy "jó ember". Majd a házmesterné "feldobja" a családot, mert "egy nagylakásról álmodott". És persze felsorolják, hogy kiket vittek el. Magyar Zoli aztán üdvözül, elmegy barátja, Rosenberg Dani helyett, akinek "tartozott", azért ment hozzá véletlenül akkor, amikor a családot vitték a nyilasok. (Kis koppintás a Hairből.) A dalban nem csak az a legszörnyűbb, hogy szar, hogy a magyarokat rossz embereknek állítja be, hanem, hogy ez mai felfogás! Ez a zsigeri gyűlölet! Ettől az is antiszemita lesz, aki eddig nem volt az, és akkor végre igazolhatják az ideológiájukat. Nagyon ocsmány húzás. És mivel a vérkommunista Bódi László is dörmög a műben, gyanítom, hogy ez a dal nem mai. Biztos azért nem futott nagyobbat, mert szentségtörésnek fogják fel sokan, hogy egy magyar zsidót ment a dalban. És nem, kedves Köves Slomó, ha valaki, hát én nem vagyok senkinek és semmilyen népnek a gyűlölője. A propagandát vetem meg, de azt nagyon! A Holokausztot sem tagadom, mert tény, hogy nagyon sok ártatlan ember meghalt, és nem azok, akik miatt a háború zajlott. Azok megvették a korrupt náciknál a szabadságukat, és mentek Svájcba. Göhring így gazdagodott meg, ahogy Himmler is. És így menekültek meg azok a gyárosok, bankárok, akik előzőleg hazavágták Németország gazdaságát. Na mindegy, a szar emberek származástól függetlenül szarok. És a propaganda nem segít senkit tisztára mosni. De besározni sem! Mert én magyarként nem vagyok bűnös senki halálában, de még a nagyapám sem volt az, aki Szibériában volt 7 évig, illetve a másik, a Donnál volt. Róluk miért nincs dal, miért nincs film? Miért nincsenek csúnya "bűnösök", akik máig fizetnének nekem, és miért nincs minden héten emléknap? Nem undorító ez a kettősség? Az én fájdalmam, az én népem fájdalma smafu, egy népnek van joga gyászolni, egy népnek jár kárpótlás bemondásra, egy nép gondolja úgy, hogy neki minden szabad? Így van: a keltákról beszélek!
https://www.youtube.com/watch?v=RPPQ5GJN0mk
Topi
2016-01-29 00:25:43
EGY irodalmár TRIANONRÓL Első rész Takaró Mészáros Mihály SUNYÓ mihi 2016

https://www.youtube.com/watch?v=9U0upbBxbA4&feature=youtu.be


EGY irodalmár TRIANONRÓL Második rész Takaró Mészáros Mihály SUNYÓ mihi 2016

https://www.youtube.com/watch?v=T6fff-v17xU&feature=youtu.be


Szülőföldem-Kisfaludy Károly-Mensáros LÁSZLÓ-mihi-2016

https://www.youtube.com/watch?v=Q6QpC_AukUc&feature=youtu.be
Topi
2016-01-29 00:19:06
Kocsis Lászlóné
2016-01-28 18:43:02
Német fiatalok: A mi Európánk haldoklik! A jövőnk veszélyben van!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=155&v=q20atUxN2U0
mindszentiocsi
2016-01-28 16:50:17
Csaba
2016-01-28 16:41:25
Magyarellenesseg www.magyarellenesseg.com
Csaba
2016-01-28 16:40:01
Topi
2016-01-28 16:19:52
A Kopt Ortodox Egyház vezetőjének a véleménye a "tömeg-áradatról".

A már hetekkel ezelőtti véleményünket ezzel a "furcsa tömegakcióval" kapcsolatban egyes " európai egyházvezetők" is osztják. Az akció lényege:
ezen az égitesten csak egyetlenegy vallás létezése engedhető meg." GB.

_______________________________________________________________

A Kopt Ortodox Egyház vezetője szerint
Orbánnak igaza van, de már késő, az iszlám megszállja Európát - 2015.A Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetője szerint a migránsok nem menekültek, céljuk az iszlám terjesztése Európában, ahova a gazdag
arab országok küldik őket.

Youssef Khalil azt mondja: idővel nemcsak Németországot veszik célba, hanem a teljes földrészt. A Magyar Nemzetnek adott interjúban a főpap
emlékeztet rá, hogy Egyiptomban már javult a keresztények helyzete, de amikor a Mozlim Testvériség uralkodott egy évig, „az a legsötétebb korszak volt”.

A gond az iszlámban van, a Korán a probléma forrása: olyan fejezeteket tartalmaz, amelyek megparancsolják a mozlimnak, hogy megölje a hitetleneket.

Nem vallási vezetőként, hanem magyar állampolgárként mélyen egyetért Orbán Viktor bevándorlással kapcsolatos intézkedéseivel. Szerinte a kormányfő tisztában van
a kialakult helyzettel, érti is, mi történik.

Azok, akik most Európába jönnek, valójában nem menekültek. Ha azok lennének, mehetnének Szaúd-Arábiába, az emirátusokba, Katarba, azokba
az országokba, amelyek dúskálnak a pénzben.

Ezek a gazdag országok éppen azért nem engedik be őket, hogy megszállják Európát.

Ugyanaz megy végbe most a földrészen, ami ezernégyszáz évvel ezelőtt történt Egyiptomban. Megszállták az országunkat. A koptok naivan
elhitték az araboknak, hogy békés szándékkal érkeztek és szeretnének az országban letelepedni. Mintha csak újraolvasnám a történelmet, csak
most sokkal gyorsabb a ritmus. Tíz év, és az európaiak nem találnak maguknak helyet a saját országukban.

Sötét jóslatát a főpap azzal indokolja, hogy az iszlám kihasználja az európai mentalitást, az emberi jogokat, azt, hogy a keresztény értékeket betartják.

Az EU-ban számos kártékony lobbi létezik a keresztény tanítás ellen. A sátán kihasználta, hogy Istent kiutasították Európából. Azok az
alapvető keresztény értékek (a másik ember elfogadása, segítése), amelyeket az európai mentalitás még mindig elfogad, okozzák, hogy a
földrész megnyitotta a kapuit az iszlám térhódítás előtt.

Youssef Khalil szerint a polgárháború elől menekülő szírekhez sok török is csatlakozhatott.

Törökország nem csatlakozhatott az Európai Unióhoz. Erre a törökök úgy reagáltak: akkor ők viszik be az iszlámot Európába, s kiderül, ki uralja majd a másikat.

Törökország úgy fogad be menekülteket, hogy nem biztosít nekik lakást, élelmet, orvosi ellátást, munkát, egyebet. Libanonban és Jordániában
is hasonló a helyzet. A főpap szerint a migránsáradatot már nem lehet feltartóztatni.

„Akik megérkeztek, már bőven elegen vannak. Számoljon utána, mennyibe kerül az államnak, ha valakinek négy felesége van, és mindegyiktől
születik öt gyereke, a kormány mindannyiuknak fizeti az iskoláztatást, egészségügyi ellátást. Azután átveszik a magyarok helyét. (…) Meg
fogják szállni egész Európát. A csalit már bekapta a földrész.”

Ezek az emberek nem integrálhatóak, hiszen éppen azért jönnek, hogy terjesszék az iszlámot. Idő kérdése, és Európa mohamedán kontinens
lesz. A terroristák már Európában vannak, akik jönnek abban hisznek, hogy ha az európaiak felveszik az iszlámot, ők a mennyországba kerülnek.

Ugyanaz a kéz, amely most segélyért folyamodik, megfogja a kést, és szép lassan ellenünk fordul.

A vallási vezető jelzi, ami most történik, azt már azóta mondja, hogy idejött. Azzal vádolták, gyűlölködő, pedig most minden valóra vált. Ő
nem tekinti ellenségeinek a mozlimokat, csak nem szereti az erőszakos tanítást.

Krisztus a békére, a szeretetre hív, mi ezért követjük őt. Jézus azt tanítja: szeresd felebarátod! Ezért sajnálom a mohamedánokat, és imádkozom értük.

Európa vezető politikusainak nem tanácsol semmit, mert a politikához nincs köze.
mindszentiocsi
2016-01-28 16:10:52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.