Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Csaba
2016-05-16 06:14:24
Gyalog indultak a zarandokok Gyergyoalfalubol Csiksomlyora http://www.youtube.com/watch?v=0QSEOxldY2o
Marton Aron puspok szobranak avatasa Csikszeredaban 2016. majus 15-en http://www.youtube.com/watch?v=VACcNDuUfpw
Topi
2016-05-14 21:45:05
Nálunk még valamivel jobb a helyzet, de az irány már megvan.
Topi
2016-05-14 21:34:30
Ők is szavazók abban,hogy kik döntenek a 3. világháborúról - https://www.youtube.com/watch?v=0OpPgA1buC4&list=RD0OpPgA1buC4&index=1
barodza
2016-05-14 11:56:52
Égi élő igazság A Szent Korona misztériuma és tana(magna corvina)

https://www.youtube.com/watch?v=MVEoFqyiJrk
Topi
2016-05-14 05:43:52
Egy örvendetes hírt szeretnék közölni: Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága elfogadhatónak minősítette a Benes-dekrétumok ellen 2014. szeptemberében benyújtott petíciónkat.

Az Felvidék.ma internetes hírportál cikke az eseményről itt olvasható: http://felvidek.ma/2016/04/elfogadhato-a-benes-dekretumok-ellen-benyujtott-peticio/

Üdvözlettel

Práznovszky Miklós

Érsekújvár
Topi
2016-05-13 18:29:04
Tesztek kimutatták, patkány és emberi DNS van az amerikai hamburgerben
Úgy gondolja, hogy burger amibe beleharapott az egész marha? Még ha ez hirdetett, hogy így van, egy kis esély, hogy meg tudja bevétele lesz fogyasztásából helyettesített összetevőket, vagy akár a szennyeződéseket a patkányok vagy emberek, állítja egy új tanulmány. A jelentést a kaliforniai székhelyű élelmiszer elemző cég készítette Labor mintába 258 hamburger terméket vizsgáltak, beleértve a darált marhahúst. http://rinf.com/alt-news/latest-news/tests-find-rat-and-human-dna-in-us-hamburgers/
Topi
2016-05-13 15:56:57
kurucPista
2016-05-13 09:25:57
Választási Segédlet - Vona: A Párt Én vagyok! - https://youtu.be/bfQjWy4dQHU - (humor...?)
Topi
2016-05-13 08:53:51
Péntek 13

Ma a babonásoknak nincs jó napjuk. Hogyan is lehetne, hiszen köztudott, hogy péntek 13-a csak rosszat hozhat. De miért alakult ez ki a köztudatban? Kicsit utánajártam.

Sokak szerint eme városi legenda eredete 1309. október 13-a (természetesen ez a nap péntekre esett). Ez volt az a nap, mikor IV. Fülöp francia király elfogatta a Templomos Lovagokat és tetemes vagyonukat elkobozta. Ezt az eseményt Dan Brown művészettörténész és író hozta köztudatba, mikor megírta “A da Vinci-kód” című könyvében.
Persze találtam más magyarázatot is. Például a kereszténységnek hála. Egyik ilyen szerint a Paradicsomból való kiűzetés is pénteken volt. Krisztus keresztre feszítése is (nagy)péntekre esett és az utolsó vacsorán is összesen 13-an ültek az asztalnál.
Érdekes, hogy az Egyesült Államokba a 13-as számtól való félelem olyan méreteket öltött, hogy nincs a felhőkarcolóiknak 13. emelete, hogy a kórházakban nincs 13-as szoba, és hajdani elnökük, Franklin Delano Roosevelt nem volt hajlandó olyan asztaltársasághoz csatlakozni, ahol 13-an lettek vele együtt.
Eddig a leghihetőbb talán az az “elmélet”, hogy a péntek volt a hóhérok, így a nyilvános kivégzések napja, a 13-as szám meg egyszerűen nem szerencsés, így adódik a feltételezés, hogy a 13-a, ha péntekre esik, az valami borzasztó és iszonyú és félelmetes következményekkel járhat. Már annak, aki hisz bennük.
De ami a babonákat illeti, hadd idézzem Rejtő Jenő szavait: „Nem vagyok babonás és nem hiszek a badarságokban, mert aki minden hétfőn hármat köp kelet felé egy barna kavicsra, azt nem érheti megrontás“. Ez rám is vonatkozik, tehát, babonás vagyok.
Csaba
2016-05-12 23:30:19
Boldogasszony Zarandokvonat Marosvasarhelyen 2016. majus 12-en
1. resz http://www.youtube.com/watch?v=vh9EayOHK4Q
2. resz http://www.youtube.com/watch?v=Ay0GuXtQJXQ
Apista
2016-05-12 22:55:00
Topi
2016-05-12 22:36:18
Topi
2016-05-12 16:32:45
[Taltos] Mindenki azt ünnepel amit akar,...


Mindenki azt ünnepel amit akar, senki sem tudja pontosan, hogy mit? - ez a feliratú írást kaptam a héten.

Hát igen, az emberi "Én" felülkerekedett mindenen, tótágast hánytak az események, összekeveredett a valóság az elképzelésekkel, az érdekeknek megfelelően többször is átírták és írják a történelmet. Ma már mindenféle vallási irányzat az érdekek eszköze, Jézust, a Krisztust sokan kisajátították, nevével visszaéltek és élnek, az embert addig pofozták jobbról, balról hogy már eredetét is teljesen elfeledte.
Pedig eredetünket elfeledni nem lehet, mert erről gondoskodott az Isten, az örök mennyei Atyánk, aki a mennyből való távozásunkkor lelkünkbe véste isteni örökségünket. Valahol minden ember, függetlenül a külső egyházak befolyásától, őskeresztény, és ha befele fordul megnyílnak a kapuk, egyre jobban tudatába kerül, hogy ki is Ő tulajdonképpen!
Atyánk kinyilatkoztatása: "Én Vagyok, és te az Én képmásom vagy.
Légy tisztában származásoddal, és mostantól fogva önzetlen, jelentős gondolatok közepette élj és cselekedj, mert akkor érezni fogod fénylő örökségedet, a szeretet törvényét, ami Én Vagyok."

Engem már az út elején megragadott a "feltámadás" fogalma. Utána is néztem mindenhol, kérdezősködtem is, de kielégítő választ nem adott senki. Már lassan kezdtem beletörődni és majdhogy nem elfogadtam egy rég osztálytársam véleményét, akivel újra egy iskola találkozón találkoztam.
Mikor arra került a sor, hogy egyenként bemutatkozzunk, rögtön felfigyeltem, hogy Ő azt mondta, lelkész lett belőle, református lelkész.
Az est folyamán, igyekeztem is mellé telepedni és egy két hivatalos érdeklődő kérdés után elkezdtem a kérdezősködést, Jézusról, Krisztusról és a feltámadásról. Hagyta, hogy kibeszéljem magam, nem szólt semmit. Már arra is gondoltam, talán megsértettem, azért nem válaszol, de végre aztán megszólalt, miután a borát kiitta.
Nézd, Csaba Jézus személye az egyház Atyai előtt nem bizonyított, pont úgy mint Mennybemenetel. Az egyház fogalmazott egy dogmát, elénk a lelkészek elé tették és ehhez kell ragaszkodnunk, ezt prédikáljuk. Vagy hiszi valaki vagy nem, ezt az egyház nem érdekli, csak azt, hogy a hívek a templomhoz kötődjenek. Ha valaki annyit kérdez, mi te most annak azt feleljük: "Isten útjai kifürkészhetetlenek, Isten megőrzi titkait, nem közli az emberekkel" Látod, mondta ez is egy megtámadhatatlan dogma tétel, de jól távol tartja a kérdezősködőket"

Időközben megjelent magyar nyelven is: Jézus a Krisztus evangéliuma, egy hatalmas Krisztus kinyilatkoztatás (1082 oldal), az őskeresztény élet elengedhetetlen tanulmánya. Ebben a műben maga Krisztus beszél, ismertetve a Názáreti Jézusként megélt útját, eseményeit és mindezt élethűen.
Az alábbi sorokat ebből a könyvből idézem:

És akik elhaladtak a kereszt mellett, gúnyolták Őt, és fejüket csóválva mondták: "Te, aki le akartad rombolni a templomot és három nap alatt újra felépíteni, segíts most magadon! Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!" (868 oldal, 82.fej.17)
Én, Krisztus, magyarázom, helyesbítem és elmélyítem a szót: "Én leszálltam a keresztről, de nem földi testemmel. A földi test nem tud a Mennyekbe jutni, hanem egyedül csak a tiszta szellemtest. Aki azonban a földi testet tekinti minden dolog mércéjének, az meg akarja tartani a fizikai testet. Mivel ezért bűnben él, fizikai testét bűn által és bűnben hagyta el. Ez sok szenvedéssel járhat, mert meg akarja tartani bűnét. A bűn a fizikai testhez kötődik, s így ehhez a világhoz. (869 oldal.)
Írva van:" fogják tehát Jézus testét, és a füvekkel együtt lepelbe takarják, ahogy a zsidóknál temetni szokás". Ez zsidó temetkezési szokás volt - tehát szokás, de nem parancsolat. Ezért Én, Krisztus azt mondom: Ha még fennálló földi törvényetek megengedi, takarjátok lepelbe a halott földi testeket, és adjátok át a földnek? Vagy pedig, ha felismertétek, hogy az elhunyt lelke Istenben él, mivel emberként becsületes Istennel betöltött életet folytatott, akkor adjátok át néhány nappal az elhalálozás után a bomlandó testet a tűznek. (877-878 oldal.)

1. A szombat elmúlásával a hét első napjának hajnalán, amikor pirkadni kezdett, Mária Magdolna elindult a sírhoz? Vele mentek még mások is.
3. És íme, nagy földrengés támadt. Az Úr angyala leszállt a Mennyből, elhengerítette a követ a bejárattól, és ráült. Olyan volt a megjelenése, mint a villám, és a ruhája fehér volt, mint a hó. Az örök annyira megrettentek, hogy mint a holtak földre estek.
4. Az angyal pedig így szólt az asszonyokhoz: "Ne féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt; mert feltámadt, ahogyan megmondta.
5. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol az Úr feküdt! Menjetek gyorsan, és mondjátok meg tanítványitoknak, hogy föltámadt a halálból, és íme, előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok Őt. Íme, megmondtam nektek. (880 oldal, 84fej.1,3-5)

A mű, a Krisztus kinyilatkoztatása pontos megnevezése:

Ez az Én Szavam, Alfa és Omega, Jézus evangéliuma
Krisztus kinyilatkoztatása melyet időközben az igazi keresztények
az egész világon ismertnek

Krisztus, Isten Fia
A Menny társuralkodója,
minden lélek és ember Megváltója,
Isten földi birodalmának építője és uralkodója
kinyilatkozik Názáreti Jézusként eltöltött életéről,
gondolkodásáról és tevékenységéről
Isten prófétáján,
Gabriellán keresztül


ISBN 978-963-06-6045-7

https://youtu.be/tbmLCh4mBBw
Topi
2016-05-12 15:45:17
A politikában minden, és annak az ellenkezője is lehetséges.
Szerintem a Jobbik betöltötte a számára kirótt feladatot, és Vona most azt az utasítást kapta, hogy számolja fel a pártot.
http://viszavzsodor.blogspot.hu/2011/12/barati-tuzben-haltak-meg.html?m=1
kurucPista
2016-05-12 15:36:35
Egy alig 17 éves csíkszeredai diák fantasztikus teljesítménye: https://youtu.be/KtSCo6hIlRQ
magyar leírás: http://888.hu/article-a-gondolataval-mozgat-targyakat-ez-a-magyar-srac/?source=share
Topi
2016-05-12 06:10:44
Értelmes megközelítés, érdemes megnézni, közelebb visz a migrációs gondok megértéséhez! https://www.youtube.com/watch?v=W0cqu4AuRMg
Terez
2016-05-12 02:12:31
Az erdekeltek meg probaljak elhitetni , hogy Romaniaban 1989-ben forradalom volt. http://www.youtube.com/watch?v=qTSYihagWok
Kocsis Lászlóné
2016-05-11 23:22:50
kurucPista
2016-05-11 22:41:50
néha elkelne egy kis igazítás - ezen a fórumon ...
Topi
2016-05-11 18:33:20
Ezer száz-egynéhány év könnyei - Mit is kaptunk mi ezalatt Nyugattól? http://tinyurl.hu/Ye9g/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.