Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Anna
2016-06-16 10:17:10
Mado szerint a jelenlegi iskolarendszer a birkaképzés céljait szolgálja. A jövő kihívásainak az a felnövő gyermek tud majd megfelelni, aki megismeri a Természet törvényeit, megtanul tanulni, s céltudatosan éli életét.
A tankötelezettség nem iskolakötelezettség https://www.youtube.com/watch?v=OtsQHdanu2o#t=1636.549938
Ajózsef
2016-06-16 08:46:45
Kedves Magyar testvérim, ma éjjel hallgattam Tamás 15-ei gondolatait gyerekvállalásról és haza iránti kötelességtudatról. Minden szavát kőbe kéne vésni.
Addig van remény amíg van 1 ember aki így érez, de Istennek hála nem egy van.
Annyit tennék hozzá, hogy életünk jobbra fordulását ne az ország vezetőitől várjuk, ők azért vannak, Orbánt idézem; "hogy fenntartsák a rendet a vonaton amely a szakadék felé robog". Azon a vonaton mi vagyunk, ne hagyjuk, hogy országunk a sátánfattyaké legyen.
Magunknak kell megteremteni a szükséges körülményeket, családunknak és hazánknak is, segitséget csak egymástól várhatunk.
Nehéz kimondani, de annak a Magyar embernek volt kár megszületni aki nem akar utódot felnevelni. Akinek az Isten nem adott gyermeket az más feladatot kapott, az is nevelhet jó Magyar hazafikat.
Elestt Buda de mi még itt vagyunk. Nagy a nyomás rajtunk, de bírni kell. Tartsuk szárazon a puskaport és várjuk a percet amikor felébred Szent László serege.
Topi
2016-06-16 07:08:09
Fekete István: Az ima

Az ima nálam nagyon régen kezdődött. Szinte emlékeim
legelején. Ülök az ágyban és egy pár száraz, öreg kéz
összefogja az enyéimet.

- Mondd, kisfiam...
És én mondtam utána az imát. Az ágy puhasága simogatott, az
est zsongított, az álom a szemem körül járt, és én mondtam
az imát, és gyönge gyermeki képzeletemmel felemeltem lelkem
az Istenhez.

Később - a diákévek kamaszos rohanásában - az ima a
templomot jelentette, ahol elcsitultak a zűrzavaros vágyak,
lassúra vált a lépés, tompán koppantak a szentelt kövek és
az oltár előtt lobogó örökmécs mindig megmelegített, ha
kinyújtottam feléje didergő kezemet. Ekkor már nem könyvből
imádkoztam és nem is a régi kis imádságokat mondtam. A
kivilágosodó értelem szavakat keresett, melyek újak, szépek
voltak és csak az én örömömet, bánatomat, kérésemet vitték
az Örökkévaló elé.

Aztán jött az előbbi világégés és mindig mélyen megrendített
az imára zendült kürtök rivalgása s a térdre hullt harctérre
induló századok halálos csendje, ahol szinte érezni lehetett
az elhagyott otthonok felé szálló gondolatokat, aggódást,
szeretetet, igazi imát, ami hangtalanul szárnyalt a halál
felé induló férfiak lelkéből.
Ó, milyen kicsik és mégis mennyire férfiak voltak ezek a
katonák, akik káromkodva ébredtek, káromkodva feküdtek és
csak itt döbbentek rá, hogy az igazi kiállás hitben, vérben,
fájdalomban, betegségben - és imádságban akár ezrek előtt a
nyílt terek porában: az egyetlen és valódi férfiasság.

Aztán jött a zuhanás Trianon halálos völgyébe. Jött a
megalázás, a szégyen, az elesettség, szegénység, járvány és
jöttek az imák. Az egész nemzet megtanult imádkozni és nem
szégyellték már a férfiak sem - egy-egy ,,szóra" -
befordulni a templomba. Ezek a férfiak többnyire megjárták a
harctereket és megtanulták, hogy egyetlen félelem örökös
csak - nem halálfélelem, hanem az istenfélelem. És ahogy az
imádság felé fordult a nemzet, úgy emelkedtünk ki a
halálraitéltség posványából.

Amilyen csendesek lettünk, olyan hangos volt körülöttünk a
győztesek páholya, és amilyen fennhéjázók voltak ők, olyan
alázatosak lettünk mi, mert akkor éreztük már, hogy az
alázatosságnál nincsen nagyobb a világon. És elhallgatott
körülöttünk az erőszak süvöltése, mert halkan szólni kezdtek
a kassai harangok és meghallhatták az egész világon, amikor
a dómban a magyarok Te Deum-ot imádkoztak. Nagy, szent
pillanatokban mindig az ima volt velünk, mellettünk, értünk.
Nagy örömökben, nagy sírásokban, csendben és viharokban:
ima, ima. És most mégis mind több helyen hallom, olvasom,
hogy valaki imádja a lencsefőzeléket, imádja a karóráját,
imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett ez a szó,
melyet magyar paraszttól sohasem hallott senki, és elkopott
lassan, mint a kocsmaküszöb.

Mindenki ,,imád" mindent. A lovát, a szeretőjét, a
nyakkendőjét... megszentségtelenítve egy szót, az emberi
lélek néma himnuszát, tisztaság, a kérés, a vigasz, a
félelem, az istenkeresés egyetlen, utolsó felkiáltását,
amikor már nincs semmi, de semmi segítség, mentsvár, csak az
ima.

Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, ne szórd lelked
aranyát, nyelved szépségét a rombolás disznai elé, ne imádj
semmit, csak az Istent, mert nem tudod, milyen idők jönnek
és nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az
imádság és veled van az Isten.
Topi
2016-06-16 06:50:26
Szégyellje magát az a magyar, aki nem hajlandó ezt megérteni! Birkák! https://www.youtube.com/watch?v=Kzn7hZ8H0LQ
Topi
2016-06-15 21:37:14
Országgyűlési határozat TTIP/CETA-ról: a Te sikered is!

Kedves Leslie!
Közel 40 napja Te is kérted Szijjártó Péter külügyminisztert és dr. Mikola István államtitkárt, hogy a TTIP-vel kapcsolatos magyar álláspontot hozzák nyilvánosságra, és ne menjenek bele a hazánk számára hátrányos nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodásokba. Ahogy korábban már be is számoltunk róla Neked: mintegy 4500-unk levelét követően a nemzetközi egyezményekért felelős dr. Mikola államtitkár fogadta és tájékoztatta a civil delegációnkat, mi pedig felhívtuk a figyelmet a legfontosabb veszélyekre.
Az elmúlt hetekben az Országgyűlés napirendjére tűzte az EU-USA (TTIP), illetve az EU-Kanada (CETA) között tervezett kereskedelmi egyezmények tárgyalásaihoz kapcsolódó országgyűlési határozati javaslatot és részletes vitát folytatott róluk, sőt előremutató egyéni képviselői módosító indítványok is születtek.

Az általad is elküldött levélnek bizonyosan volt szerepe abban, hogy a tegnapi napon a parlamentben egy nagyon fontos eredmény született!

Az Országgyűlés tegnap elsöprő többséggel elfogadta "Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről" szóló, módosító indítvánnyal bővített egységesített határozati javaslatot.
A 178 igennel, mindössze 2 nem ellenében elfogadott Országgyűlési határozat számunkra három nagyon fontos dolgot is tartalmaz:

Kimondja, hogy a Kormány ne támogassa olyan szabadkereskedelmi megállapodás létrejöttét, amely anti-demokratikus vitarendezési eljárást tartalmaz, továbbá veszélyezteti a környezet- és egészségvédelem, az élelmiszerbiztonság, valamint az emberi jogi, illetve munkajogi garanciák jelenlegi szintjét.
Kötelezi a kormányt, hogy a tervezett egyezmények tárgyalásain azt az álláspontot képviselje, hogy az egyezmények hatályba lépéséhez a tagállamok parlamentjének a jóváhagyása legyen szükséges.
Az egyezmények előzetesen ne léphessenek életbe mindaddig, amíg valamennyi EU-tagállam nem dönt annak elfogadásáról.

Ennek az elfogadott határozatnak európai szinten is nagy jelentősége van, mert ezzel Magyarország erőteljesen letette a voksát amellett, hogy a tárgyalás alatt álló nemzetközi kereskedelmi egyezmények ne tartalmazzák az anti-demokratikus vitarendezési eljárásokat és ne jelentsenek visszalépést a környezet- és egészségvédelem, az emberi jogok és a munkajogok, illetve az élelmiszerbiztonság már elért szintjéhez képest. A tagállamok közül szintén az elsők között foglaltunk állást arról, hogy a közvetlenül választott hazai döntéshozóknak is beleszólásuk kell legyen az ekkora horderejű nemzetközi kereskedelmi egyezmények elfogadásába, és ezek csak akkor léphessenek életbe, ha minden EU-tagállam ratifikálta már az egyezményeket.

Köszönjük, hogy segítetted a kampányt, aminek még ugyan távolról sincs vége, de ez egy igen fontos lépés a siker felé vezető úton!
Üdvözlettel:
Simon Gergely
Greenpeace Magyarország
Fidrich Róbert
Magyar Természetvédők Szövetsége
Újszászi Györgyi
Védegylet
Ui.: Az országgyűlési határozat kapcsán kiadott közös sajtóközleményünk itt található. http://zoldcivil.hu/hirek-cikkek/szervezetek-hirei/zold-civil-szervezetek-udvozlik-szabadkereskedelmi-egyezmenyekkel-kapcsolatos-orszaggyulesi-hatarozatot/ Kérjük, oszd meg, terjeszd a hírt!


Kanadaiak Ti is iratkozzatok fel!. A magyar greenpeace ugy latszik elenkebben dolgozik mint a kanadai.

Leslie
Fényfia
2016-06-15 21:07:05
sándor87
2016-06-15 15:26:05
Lehel!Ez a társadalom?Nagyjából annyiba tud gondolkozni,hogy legyen pénze,tudjon sörözni,mulatni,ha kell ezért a másik nemzet társát is földbe tapossa!Röfögő disznó műveltebb ennél a társadalomnál....
sándor87
2016-06-15 15:20:10
topi! Elegem van ebből a mocskos zsidó világból,el kell pusztítani az összes férget!!!!!!!A tököm ki van Habonnyal,Orbánnal,Rotchildal,Rockefellerel,Sorosssal ,Vonával stb,,,,,,,,,
Terez
2016-06-15 15:02:23
Habony mediaja hazudott - kimondta a birosag http://www.youtube.com/watch?v=u5oq4GXYsfA
Topi
2016-06-14 22:32:57
Ez igen!!! Minden részlete megtekintendő https://www.youtube.com/embed/qJHlXe_RnYo
Topi
2016-06-14 11:29:22
David Icke beszél a menekültek mögötti valódi helyzetről 13 percben, http://www.ezvankonyvek.hu/icke

Ez a videó első része, dolgozunk a további fordításokon, küldjük, amint megvan.
mindszentiocsi
2016-06-14 11:17:45
Minden Igaz Jó Magyar Embernek Jó Szívvel Ajánlom! Magyar Zene Jó Zene! Nem Is Lehet Más, Mert Magyar! https://www.youtube.com/watch?v=xN-injDQ1lw
Topi
2016-06-13 23:19:29
Botrányos magyarellenes cikk Bécsben

Tisztelt Szerkesztőség,tisztelt Hölgyeim és Uraim !

Kedves magyar barátaim !

A múlt hétvégén Bécsben egy elképesztő cikk jelent meg a Weekend Magazinban, amelyben botrányos módon megalázzák a magyarokat, mivel azt írják, hogy az EB mérkőzés több mint egy játék, ez egy harc a JÓ A GONOSZ ELLEN, ami azt jelenti, hogy a jó osztrákok a gonosz magyarok ellen harcolnak. Csatolmányban küldöm ezt a cikket. Már az első oldalon látszik a lényeg –GUT GEGEN BÖSE ( A JÓ A GONOSZ ELLEN)

A mellékelt levéllel fordultam az Osztrák Sajtótanácshoz, amely máris kiosztotta az ügyet az illetékes szenátushoz, amely foglalkozni fog az üggyel. A beadvány sajnos csak németül van meg. Lényegében hivatkoztam az Osztrák Sajtó Kódex megsértésére, mivel a cikk nem csak a futballcsapatot, a magyar miniszterelnököt, de az egész magyar nemzetet is megalázza. A „Gonosz“„tekintélyelvű futballállam“, „alattomos“ a magyarokra vonatkozóan olyan kifejezések, amelyek akár bűncselekményt is jelentenének.

A sportot nem szabad politikai célokért felhasználni, a sport feladata hidakat építeni, a népeket véleményeltérés esetén is összekötni és nem egymás ellen felheccelni.

A Sajtótanács határozatáról fogom majd értesíteni.

A holnapi meccsért bizakodó üdvözlettel

Eva Maria Barki
Topi
2016-06-13 13:56:49
Lehel
2016-06-13 07:28:30
Gondolkozzunk el, mi is folyik körülöttünk !
Úgy vélem rosszul állunk a "rasszizmussal "kapcsolatosan -a main stream által sugalltan - a kérdéséhez.
A természet törvénye a kiegyenlítődés törvénye. Ha a természetben -ide tartozik a társadalom is - kialakult szimbiózis felborul, egy immunrendszer - az élő természet fő mechanizmusa- azonnal ellenanyagot produkál és blokkolja az egyensúly szempontjából káros, azt veszélyeztető idegen anyagot. Így kell legyen ez társadalmi szinten is.
Az immunrendszernek része a felismerő és beazonosító mechanizmus, ami a külső jegyek és tapasztalatok alapján ösztönösen ellenanyagot kezd aktivizálni a káros, sőt az ismeretlen ellen is, hiszen az nem része az általa felismert biztonságosnak ismert "szokásos készletnek". A Társadalomban ezért van különös felelőssége minden csoport vezetőinek, hogy a tagjait tartsa féken, hogy a többségi társadalom elfogadja őket és a csoportjuk ellen ne alakulhasson ki ellenállás, bizalom vesztés. EZ az ismerten ártónak, vagy az ismeretlenek elleni fellépő ellenállás a természeti népeknél is megfigyelhető. Ezt ma már itt elítélendő rasszizmusnak is hívnak, mintha az egy elítélendő hozzáállás lenne. Ezzel ellentétben az immun folyamat nem bűncselekmény,hanem a természet rendjébe tartozó ösztönös mechanizmus. Megnyilvánulhat ellenállásként, avagy csak a megelőlegezett bizalom hiányával való hozzáállásként.
Mivel a bizalom a hit része és lévén a hit szabadsága alapvető jogként deklarált emberi szabadság, a jog által is megengedett,elismert, abban ezen szadadság tehát teljesen lefedett . Ilyen alapon az ellenállás mind indokoltan jogos, sőt szükséges.
Akik viszont ezért ezen jog gyakorlóit dehonesztálják, sértik, kirekesztik, azok követnek el bűncselekményt !!!
Csaba
2016-06-13 01:03:41
Ne felejtsuk: nem , nem , soha! http://www.youtube.com/watch?v=mSbZzJy-ayY
Topi
2016-06-12 22:26:40
Terez
2016-06-12 09:44:42
MERT Egyesulet - Trianoni megemlekezese Sepsiszentgyorgyon 2016 http://www.youtube.com/watch?v=TZKCU-TgsSE
Régi Jobbikos
2016-06-12 09:11:31
Terez

Melyik a hülyeség, mert Baranyi meg Orosz Mihály igaz.
Terez
2016-06-11 22:59:32
Regi Jobbikos , hulyesegeket irogatsz , gondolom , hogy elgurult a gyogyszered.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.