Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2016-07-28 19:34:33
Nyílt levél dr. Áder János Köztársasági ElnökhözTisztelt Áder János Köztársasági Elnök Úr!Szeretném Önt tájékoztatni – először a magyarországi, sürgős megoldásra váró, égetően súlyos gondunkról, – levelem második részében pedig a világban szétszórtan élő és a Kárpát-medencei szülőföldjén ősidők óta helyben lakó magyarság KÖZÖS érdekképviseletének valódi megoldásáról.

Először tehát idézem egy magyarországi tanár tanulságos levelét, amelyet Balog Zoltán Emberi Erőforrás miniszter úrhoz kívánt elküldeni a cigány tanulókról:

Egy magyarországi általános iskolában (…) az alábbi értékelés az elsősök osztályfőnökétől és napközis nevelőitől származik, akiknek a nevét (mint ahogy iskolánk, településünk, megyénk és jómagam nevét sem) nem teszem közzé, okulva egyebek mellett a tanárverésekből (…) – szóval: mert félünk.

Részlet: az 1. osztály félévi értékeléséből: Az osztályomba járó gyerekek túlnyomó többsége kritikán aluli képességekkel és szülői háttérrel rendelkezik. (…) Ha szóvá teszem a szülőknek, hogy a gyerekük mosdatlanul jön iskolába, ordibálnak, fenyegetőznek. (…) A gyerekek követelőzők, akaratosak, hangosak, türelmetlenek, irigyek, koszosak, mosdatlanok. (…)

A képességeikről szólva: A szóbeli kérdéseket nem értik, nem fogják fel. A betűk hangjait nem hallják meg, nem tudják értelmezni. Nem tudnak egymással játszani, csak veszekedni, és egyfolytában ordítoznak. (…) Nem ismerik a betűket, a számokat. Hazudnak és lopnak, pedig csak 6 évesek, (…) előre megfontoltan, kitervelten. A lányok erőszakoskodnak a fiúkkal. Rájuk másznak, tapizzák, csókolgatják őket, a fiúk igyekeznek menekülni. Az iskolai élet egy végeláthatatlan küzdelem az osztályban. Semmit sem érnek a tanult és a korábbi osztályaimban sikerrel alkalmazott pedagógiai módszerek. (…) Tudják viszont betéve a Tv-sorozatok tartalmát, (…) hogy mi volt az esti horror- és pornó-filmekben. (…) A tankönyvet legtöbbször félre kell tetetnünk velük az órán, mert remény sincs arra, hogy haladjunk az anyaggal, – inkább megpróbálunk a tanítás helyett nevelni, amennyire lehet. (…)

(…) (A gyerek) a lapot középen kezdi el nézegetni, nem a bal felső saroknál. (…) Nem tudja, melyik a jobb és melyik a bal keze. Nem ismerik az alatta, fölötte, mellette fogalmakat. A menzán nem tudja a kanalat használni. A száját teszi bele a rizsbe, úgy lapátolja be az ételt, gyorsan, mohón, mint a kutyák. Nem tudják használni a WC-t. Már az oviba sem jártak rendesen. (…) A leggyakrabban használt szavuk az, hogy: Akarom, Akarom, Akarom!!

Eddig az idézet. Néhány egészen elképesztő történetet kihagytam, mert beazonosíthatóvá tenne minket. Iskolánkban még valamivel kevesebb a cigány, mint a magyar gyerek. Ismerve az elsősök és az óvodás gyerekek nemzetiségi összetételét: egy, legfeljebb két éven belül megfordul az arány. (…) Jól tudjuk, hogy kisujjal sem nyúlhatunk hozzá a cigánygyerekhez, amikor órán lehülyéz, – tudjuk, hogy nem érdemes még csak kiabálnunk sem a kezelhetetlen tanítvánnyal, mert bejön az öntudatos cigánycsalád, ordibál, fenyegetőzik, netán kiveszi a gyereket az iskolából, – mi meg bezárhatunk, mert a kritikus alá csökken a létszám. Sajnos, igaza van a borsodi cigányvajdának, aki így fogalmazott a minap: – egy cigánygyereknek több joga van, mint a tanárnak!

Egy ideje észrevettük, hogy nem egyenlő mércével mérjük a magyar és a cigánygyerekeket. Hátrányos megkülönböztetésben a normális családi helyzetben lévő tanítványainkat részesítjük, – azáltal, hogy a neveletlen és gyakran buta gyerekekkel kénytelenek vagyunk elnézőbbek lenni, – mert különben kellemetlen következményekkel kell számolnunk!

Az „integrált oktatás” következtében szinte minden osztályban hátrányt szenvednek a magyar gyerekek, mert az állandó fegyelmezési kényszer tőlük veszi el az időt. Mivel a 70-es IQ fölötti gyerekeket már „integráltan” kell tanítanunk, alig van lehetőségünk a tehetséggondozásra. (Megjegyzem, amikor integrált oktatásról beszélünk, akkor ez iskolánkban – ettől a tanévtől már – a kisebbségben lévő magyar gyerekek cigány osztályokban való tanítását jelenti.) (…)

Egyik kolléga sem cigánygyűlölő. Mi több: mi köszönünk előre az utcán a cigány tanítványaink szüleinek, igyekszünk alkalmazkodni a kihívásokhoz. Cigány tanítványaink között van több jó képességű, tehetséges és jó modorú gyerek is, akinek az oktatására kiemelt figyelmet szentelünk, – talán azért is, hogy bizonyítsuk: nem a származás alapján tanítunk és nevelünk. (…)

Számunkra ugyanakkor nem kérdés, hogy létezik-e Magyarországon „cigánykérdés”, mert mi TUDJUK, A SAJÁT BŐRÜNKÖN TAPASZTALJUK, HOGY LÉTEZIK, bármit mondjanak is a politikusok. Aki ezt tagadja, és nem tesz ellene semmit, az felelőtlen és bűnös politikát folytat.

Nehéz megmondani, hogy mi lenne a megoldás, és nem is a mi dolgunk, mi csak normális körülmények között szeretnénk tanítani, – mert ez a szakmánk, ez a hivatásunk. De tisztán látjuk, kiket adunk tovább a szakmunkásképzőkbe, és tudjuk, hogy ha ez így folytatódik, 10-20 év múlva már nem lesz ebben az országban elég képzett dolgos kéz, és nem lesz, aki megtermelje a nyugdíjunkat. És azt is látjuk – a KSH népességi adatai is előrejelzik – hogy rövidesen kisebbségbe kerül a magyarság – a saját hazájában. S ha a többség olyan lesz, mint a mostani alsósaink – márpedig csodát a legnagyobb erőfeszítések árán sem tudunk tenni velük –, akkor:

Isten óvja magyar hazánkat, gyermekeinket és unokáinkat!

(Szent Korona Rádió) Forrás: Jobbik-Nagyszénás, Nemzeti InternetFigyelő

* * * * *Tisztelt Áder János Köztársasági Elnök Úr!

Orbán Viktor Miniszterelnök úr, mint ötletgazda, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszony szervezésében már régen befejeződött a kanadai és az USA-beli városok Diaszpóra-Tanácsba való beszervezése, amely arra hivatott, hogy az ide bevándorolt, már évtizedekkel korábban itt letelepedett magyarságot és születendő utódait megtarthassuk magyarnak, – és ők pozíciójuk folytán segítsék őshazájuk népének nehéz életküzdelmét. – Nagyszerű ez a nemzetet és népet összefogó terv: de ebben az új szolgálatban valami fonákul hangzik: az igazság, az összefogás hirdetése.

Ha a Diaszpóra-szerveződés valóban ezt a célt szolgálná, amit hirdet, akkor miért nem csatlakozik a már 1938-ban, gróf Teleki Pál és báró Perényi Zsigmond koronaőr által létrehozott Magyarok Világszövetsége munkájához? Amely szervezet határokon is átívelő közös, magyar érdekvédelme éppen Trianon miatt lett létszükséglet számunkra, amióta egyetlen állam ezt a feladatot semmiképp nem láthatja el, – amióta a szülőföldjén maradt magyarságon is nyolc államhatalom uralkodik! És ez nem is a világgá szóródott, csupán töredék-„diaszpóra”! A Magyarok Világszövetségét tiszteletre méltó alapítói ezért, ezzel a céllal: a magyar nép összefogására hozták létre, és erre a nemzetmentő munkára – a fél évszázados kommunista (ügynöki) befolyástól 2000-ben végre megszabadulva, – újra képes.

Ezt Patrubány Miklós elnök úr önfeláldozásának köszönhetjük, aki az MVSZ minden állami támogatása nélkül is, hihetetlenül nehéz körülmények között is, becsülettel ellátja feladatát. Vezetésével a Magyarok Világkongresszusain hozott határozatokat az MVSZ végrehajtja: a legjelentősebb sikernek a magyar állampolgárság visszaadását tekinthetjük. A Fidesz vezetői elismerték, hogy a magyarok kettős állampolgárságát lehetővé tevő törvényre a Magyarok Világszövetsége által megszervezett népszavazás nélkül nem került volna sor.

„A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik.” (Alapszabály)

Tisztelt Áder János Köztársasági Elnök Úr!

Az egyetlen párt kormánya által létrehozott Diaszpóra Tanács igyekezete nem lehet nemzetépítő, hanem a fentiek alapján, sajnos, nemzetmegosztó. Az ő minden költségükre van fedezet, idegen szobrok, emlékhelyek állítására: – de itthon nem tanítjuk az iskolákban Trianont! Van kormány által támogatott dínom-dánom, „sosem halunk meg” mulatság, tánc, zene, eszem-iszom, – de nincs a nemzet jövőjét éltető, vagy veszélyt feltáró előadás-sorozat. – Hadd rohanjon az ország a sötét elmúlás zuhatagába?! – Tisztelettel kérjük Önt, Magyar Államfőnket, mint sorsunkról pártok feletti, objektív döntést hozni képes, legmagasabb tisztségviselő magyar embert: állíttassa le a magyarság további megosztását! Egyesítsen bennünket, hiszen ez az Ön legnagyobb jelentőségű feladata, mert ezzel Ön népünk és országunk erejét segíti, amire a legnagyobb szükség van, már évszázadok óta.

Csatolva küldöm Dr. Orosz Mihály Zoltán tanulmányát: Magyarország válaszúton: integrálható vagy önálló nemzeti lét felé kell-e segíteni a cigányságot? E tanulmány nagy számban nem jelenhetett meg, pedig nagyon tanulságos és követendő lehet

Isten áldását kérjük Önre, és azt, hogy adjon Önnek mindehhez erőt és bátorságot!Tisztelettel:

Botos László

a Magyarságtudományi Intézet vezetője

Groton, NY, 2016. Július 27.

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Visit our Website:
www.magtudin.org
Topi
2016-07-28 06:38:55
A gyarmatoktól a Charlie Hebdo-i terrorig -- http://www.vilaglato.info/a-gyarmatoktol-a-charlie-hebdo-i…/
Topi
2016-07-27 23:21:37
Citya16
2016-07-27 21:24:46
Nem kellene jobban átgondolni ezt a holdutazási témakört ?
Ajózsef
2016-07-27 13:34:34
Minden Microfos Windows rendszer tartalmazza a Magyar karaktereket, a 10-es Windows-on így kell beállítani a Gépházban:
1.-Idő és nyelv
2.-Régió és nyelv
3.-Új nyelv beállátása az adott nyelven való olvasáshoz és gépeléshez.
4.-Magyar nyelv kliválasztása
5.-Enter
Innentől kezdve a tálcán megjelenik a magyar karakterkészlet és aki akarja "egy kattintás után" használhatja.
Topi
2016-07-27 09:33:48
Szeszák Gyula -Világkáosz. http://tinyurl.hu/muE0/
Topi
2016-07-27 09:30:16
"Tévedni emberi dolog, mondta sün, és lemászott a súrolókeféről "
Az állítólagos egy kattintásos ötlet csak azoknál a gépeknél igaz, amelyiket magyar karakter készletet tartalmazva hoznak forgalomba, itt a csonka honban. De egy Romániában, Horvátországban, Ausztriában, vagy a világon máshol forgalmazott eszközök, egyáltalán nem tartalmazzák a magyar írásra is alkalmas karakter készletet, akkor több száz kattintás után sem fognak magyar ékezetes betűket (karaktereket) produkálni.

http://www.szeszak.hu/Gyors%20irasok/Facebook%20irasok/16.07.20%20-%20Chaos/Chaos.htm
Szabó Ferenc
2016-07-27 08:35:54
A nyelvrontás része az is, ha a gépünket bekapcsoljuk, (egy kattintás) de a magyar karaktert nem állítjuk be (egy kattintás).
Barteli2
2016-07-27 07:12:36
"A delvideki vagy karpataljai magyaroknak elkulonitett magyar adofizetok penze is sokszor nem magyaroknal kotottek ki."

úgy látszik tudatos!

Ismétlés: az ukrajnai segélyek, (ami nagyrészt adományokból , templomi gyűjtésekből jött össze) annak a felét is az ukránoknak adták, akik vezetői a nemzetiségi érdekeket a sárba tiporják.

Tehát a látszatra adnak!
Terez
2016-07-27 02:53:52
Ferenc , nagyon jol latja az erdelyi , szekelyfoldi helyzetet. Sajnos a globalizmus a Szekelyfoldre is betort. A magyarorszagi es erdelyi(RMDSZ-es) liberalis media pusztitasainak nyomai ott is lathatoak. Az elszakitott teruleteken elo tobb millio magyar szajat Orban nem apropenzel kellene , hogy betomje hanem gerincesen kialjon ertunk. Az erdelyi magyaroknak muszonyeges palya helyett igazi nemzeti mediara volna szuksege. A delvideki vagy karpataljai magyaroknak elkulonitett magyar adofizetok penze is sokszor nem magyaroknal kotottek ki.
Topi
2016-07-26 21:33:26
Szavazz Te is a Lovasíjászra!!!
Tisztelt Mindenki!

A felhívást JÓNAK TALÁLOM, én rá szavaztam, DE: a "díszes " társaságot elnézve, akár hogy is lesz NEM a Lovasíjászt HOZZÁK KI GYŐZTESNEK!

Ezért SZAVAZZ a FILMRE! jelenleg 2401 szavazattal az első, a másodiknak csak 435 voksa van! NEM reménytelen....

Ezen az oldalon szavazhatunk, hogy a nézők melyik filmet szeretnék magyar Oscar-nevezettnek:

http://index.hu/kultur/cinematrix/2016/07/22/megvan_kik_dontenek_a_magyar_oscar-nevezesrol/
Topi
2016-07-26 19:30:51
Szép világunk van!

Teletömött 52-es villamos, két, egymással szemben lévő szék.

Az egyiken egy jó arcú, kedves öreg néni kuporog, a másikon egy

nő a gyerekével az ölében.


A kisgyerek himbálja a lábát, és állandóan belerúg a néni térdébe.

Az öregasszony egyre hátrébb húzódik, várja, hogy az anya

mikor szól rá a kölyökre. De mivel ez nem történik meg,

udvariasan megszólítja az anyát:

- Elnézést hogy zavarom, de a kisfia folyamatosan rugdossa a

lábamat, és ez már az én koromban nem tréfa, eltalál egy

csontot, vagy egy eret, akkor az újságosig,

meg a patikáig se tudok lemenni. Legyen szíves szóljon rá.


- Mit akar? – kérdezi az anya -, én nem fogom egy ilyen

öregasszony miatt korlátozni a gyerekemet testi szabadságában!

Foglalkozzon a saját dolgával, ne az én gyerekemmel!

A villamoson mindenki megdöbbenéssel nézi végig a jelenetet,

míg egy tipikus rocker (acélbetétes, tar frizura, feszülős gatya,

bőr kabát, fülében üvölt a Tankcsapda) kiveszi a szájából a rágót,

és a paraszt nő hajába gyönyörűen beledolgozza, majd halkan így

szól:

- Na, engem se korlátoztak gyerekkoromban!
Csaba
2016-07-26 18:13:38
Ajózsef
2016-07-26 16:24:10
Kedves sándor87, igaz, sokan árulják és elárulják a Magyar javakat, ügyeket és magukat is, ez kifizetődő manapság... de nem lesz ez mindig így!
Nem nevezem ezt Magyar mentalitásnak, számomra követendő az a mentalitás, az az út amit őseim követnének ha ma élnének.
Aki nem így él és érez vagy elmarasztalóan szól Nemzetemről azzal szóba sem állok.
sándor87
2016-07-26 15:11:08
Ajózsef! Skorzenynek semmi köze nem volt a nyilas hatalomátvételhez! Egyszerűen fogalmazva Hitlernek lett elege,hogy Horthy a zsidókat mentegette és bújtatta, ezért vonult be 1944.03.19-én a Werhmacht Budapestre..Sajnos Horthynak sikerült megmenteni a Soros családot az emberiségnek:((Most issza a levét az egész világ "bárgyú,minden idegennek a seggét nyaló Magyar mentalitásnak"éljen a szemita terror a fehér keresztyén ember ellen jegyébe.........Van az a mondás,hogy " a Magyar csak a Magyart üti" ez van kis szinten is a munkahelyeken megjelenik egy cigány,hasalnak előtte:))) A youtubon nézzenek meg egy cigány meg egy magyar lagzit,még a cigány lagzin hagyomány őrző cigány zene megy a magyar lagzin meg Michael Jackson meg Omega stb..A cigányra nem hat zsidó média és a zsidó szenny kultúra továbbra is szaporodik,a magyar meg beleesett a zsidó csapdába mindenki luxusba akar élni,ez már gyerekekkel nem jön össze..Na meg arról nem is beszélve,hogy a magyar tolong a multiknál,hogy a zsidóknak rabszolgája legyen éhbérért,utána meg azzal nyugtassa magát legalább dolgozok:)) vicc ez az ország ........
Ajózsef
2016-07-26 14:20:44
Jó ha megjegyezzük a háttérből kik segítették a nyilas hatalomátvételt... talán most a kárpótlás egy részét is ezek kapják!

forrás: http://lovasistvan.hu/2016/07/25/putyin-buktatja-clintonnet-nyt-spiegel-sz/
A "HAARETZ" izraeli lap a Moszadtól kapott exkluzív értesülése alapján tíz nyomtatott oldal terjedelemben fedi fel, hogy Otto Skorzenyt, a Waffen-SS korábbi altábornagyát miként szervezte be a Moszad és használta fel arra, hogy megakadályozza német tudósok részvételét az egyiptomi rakétafejlesztési programban. A cikkben megemlíti, hogy Skorzeny vezette azon különleges erőket, amelyek feladata volt Horthy Miklós elrablása és kormánya behelyettesítése egy „keményebb vonalat követő nyilas rezsimmel”.
forrás: http://www.haaretz.com/israel-news/1.711115
Topi
2016-07-26 13:14:34
Topi
2016-07-26 13:10:48
sándor87
2016-07-26 11:39:29
Valaki magyarázza már el nekem,hogy nincs gyerek azt miért az életszínvonalra fogják?Ismerek nem egy olyan családot aki tele van pénzzel mégis 1 vagy 0 gyerek van!Nyugat európában nagy a jólét mégis kevés a fehér gyerek??A tegnapi műsorban Árpád meg az utána betelefonáló arról értekezett,hogy mindenki menjen haza és otthon boldoguljon,csak azt nem veszik számításba,hogy Afrikát,kelet európát meg ázsiát kirabolta nyugat európa meg az usa.....gyarmatosítás,rabszolgamunka stb.. Én sem szeretném,hogy feketékkel meg sárgákkal legyen tele európa,meg azt se tartom jónak a kelet európaiak mennek nyugat európába,de az igazsághoz ezek a tények is hozzátartoznak.. Egy régebbi adásba Ildikó azt mondta,hogy "aki nem dolgozik ne is egyék" jogos is lenne,de nem a kapitalista rendszerbe ahol mindig lesz 10% munkanélküli,még szocialista rendszerben jobban hangzott ez a szlogen mert tudtak mindenkinek munkát biztosítani..
Topi
2016-07-26 00:25:35
Pokol Béla: Európa végnapjai https://www.youtube.com/watch?v=nIhmXviQ5G0
A fehér Európa végnapjai... https://www.youtube.com/watch?v=1JLHQCscMVE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.