Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Akadémia

Gyors üzenetváltás előadásainkkal kapcsolatban

 

barodza
2021-04-27 07:47:05
Adjon Isten!
Minden elcsatolt részünkön ottélő lakosnak azt kellene mondania mikor Anyaország lopottjából ígérget, ne ígérgessen, mert itt is, csak lenin sztálin lopottja van, mint odahaza, így letudnák építeni Orbán Gyurcsány féle, cinkos, cenkjeit magukról mindenhol. Vagy lenin lopottjától elaléltak.
De Skiita Yani
2021-04-18 22:32:56
A nemzetközi hirü német ügyvéd Dr. Reiner Fuellmich mintha csak az AKTV törzsköréhez tartozna.

Egyre magabiztosabban küzd a sátáni Impfquizitorok ellen!

https://t.me/QAnons_Deutschland/851043
jjohann149
2021-04-15 08:13:44
Miért nincs Újabb műsor ?
De Skiita Yani
2021-04-13 09:01:40
Még is csak mozog a Föld? Én Nagyon Remélem !

https://t.me/QlobalChange/20736
De Skiita Yani
2021-04-13 07:46:22
Még a német köz-TV-knek is feltünik, hogy milyen jó üzlet az abszolut hatástalan i n f l u e n z a o l t á s !

Csak a halálozási staisztikát kell egy jó 100 szoros faktorral meghamisitani, s már remekül müködik is az üzlet a halálfélelemmel!

https://t.me/EvaHermanOffiziell/50045
Horeftos
2021-04-10 11:27:17
barodza
2021-04-08 08:09:34
SOLUMINIUM ORAL. Nálam csodát tesz ajánlom másoknak is, már nem fulladok annyira, mint fulladtam, köhögtem. Apám, anyám őr angyalait kérem segítségül
támasznak jó tevőivel együtt.
Olivia
2021-04-05 08:57:52
Ez az otthonunk: BÉNY (Felvidék)
https://youtu.be/8-RAs5ANCZA
Forrás: Vavreczky József

BÉNY - körtemplom kívülről
https://youtu.be/jVcytAaRAR8
Forrás: emanacio

BÉNY - körtemplom belülről
https://youtu.be/t2pAa2TGukA
Forrás: emanacio

BÉNY földsáncán
https://youtu.be/yY4lEa1RCkc
Forrás: emanacio
Olivia
2021-04-05 08:39:07
Népi szokások: NYITRAGESZTE ( Zoboralja / Felvidék)
https://youtu.be/GYwDzbcfBhU
Forrás: Forgórózsa
Olivia
2021-04-04 15:09:53
Húsvéti szokások ALSÓBODOKon (Zoboralja / Felvidék)
https://youtu.be/SPA5uFrzm5o
Forrás: Alsóbodok Faluvédő Egyesület
Olivia
2021-04-04 14:54:20
Húsvéti népszokások MADAR községben (Felvidék)
https://youtu.be/peb3WqeC0Pw
Forrás: mstvkn
Olivia
2021-04-04 07:47:50
Húsvéti szokások
https://youtu.be/uzP7YISwS00
Forrás: Filmarchívum

ÁLDOTT, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
Olivia
2021-04-01 11:53:36
AstraZeneca: trombózis kialakulásához kapcsolódó vakcina. Új Ema konzultáció (2021.3.31.)

"Az AZD1222 AstraZeneca vakcina olyan trombotikus rendellenességek kialakulásával jár, amelyek klinikailag hasonlítanak a heparin által kiváltott trombopéniára, kezelhetőek, ha korán azonosítják, de más szerológiai profilt mutatnak." Ezt a következtetést vonta le Németország, Kanada és Ausztria között a Paul Ehrlich intézet, a Greifswaldi Német Egyetem, a Kanadai McMaster Egyetem és a Bécsi Tudományegyetem által végzett drogszabályozó ügynökség.
Részletesen az alábbi linken:
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2021/03/31/astrazeneca-vaccino-associato-a-sviluppo-trombosi.-nuovo-consulto-ema_a5ce6086-5751-4c6a-a654-a6a4776d9441.html
Forrás: ansa.it (MTI megfelelője)
Olivia
2021-04-01 09:58:49
Népművészetünk őrzői
POGRÁNY (Zoboralja / Felvidék)
https://youtu.be/LneWsza_-7U
Forrás: Forgórózsa
Olivia
2021-03-31 09:22:32
Magyar népi viseletek
MARTOS (Felvidék)

https://youtu.be/TzIjGaFu7-E
Forrás: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség (youtube)
G.Róbert
2021-03-29 16:56:45
Olivia
2021-03-27 09:43:56
345 éve, március 27-én született II. RÁKÓCZI FERENC fejedelem (1676-1735), gróf Zrínyi Ilona fia.

"Rákóczi, édes vérünk,
Régi híres vezérünk:
Kérd a magyar szenteket -
Ne hagyjanak bennünket."

Kölcsey Ferenc: "Rákóczi hajh ..." (részlet)
"S ledőlt országok hamvain
Egy szép hon támad fel,
Mely lelket tölt, mely szívet rá
Neve zengésivel."

78 évvel ezelőtt, 1942 március 27- én hangzott el a kassai rádióban első alkalommal II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelemnek az az imája, melyet 317 évvel ezelőtt 1703. június 16-án a Cum Deo pro Patria et Libertate /Istennel a hazáért és a szabadságért/ feliratú zászló alatt gyülekező népfelkelők élére állva mondott el, majd a Vereckei-hágón a magyar területre lépve elkezdték a szabadságharcot.

Rákóczi imája:
Uram Isten, igazságnak kútfeje és kegyelmességnek kimeríthetetlen forrása, ki a Te parancsolatidnak ösvényétől eltévelyedett Népedet szolgálatnak igájával megszokta büntetni, hogy megtörvén az ő nyakának keménységét, minekutána Hozzád folyamodik: amint büntetésben igazságodat, úgy a Te engedelmességedben esmértessed meg vélle való kegyelmességedet.
Adj Uram azoknak, kiket vezérinkké akartál tenni, rendelésekben bölcsességet, az ellenkező dolgokban erősséget, a szerencsés állapotokban tartózkodást, a hadakozásokban bátorságot, az álomban vigyázást: hogy a Te akaratodnak után járjanak. Környékezd meg Uram Isten Táborinkat és azokat a Te irgalmasságodnak palástjával körülvévén: a mi ellenségeinknek leselkedésüktől oltalmazzad: kergesd el stázsálóinknak álmokat, hogy készületlen ne találtassunk: légyen a Te Angyalod őrizőnk és kalauzunk a harczolásban, ki az ágyunknak és puskánknak golyóbisit
elszélessze, és miképpen az Izrael Nemzetségét a tengeren száraz lábban: úgy bennünket a mi ellenségünknek rendelt seregei között boldogul vezessen! Egy szóval engedd meg édes Urunk és Kegyelmes Atyánk, hogy visszafogadván kebeledben Népedet: a Te parancsolatodnak utaitól el ne tévelyedjünk, hanem a Te igazságodat megőrizvén, csendességben és békességben a mi utaink igazgattassanak. Ki bennünket megmérhetetlen kegyelmességed szerént teremtettél, és megváltottál a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki Tevele és a Szent Lélekkel él és uralkodik mindörökkön örökké, Ámen.

Rákóczi imájának a történelme ezzel persze nem fejeződött be. Nyilván az sem véletlen, hogy Kassán a második világháború elején vették elő. Erről a Felvidéki Újság 71. számában, 1942. március 28-án ezt írták:

Pénteken délben hangzott el a kassai rádióban első alkalommal Rákóczi imája. Ezt az imádságot II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem írta a libertás zászlaja alatt küzdő kuruc csapatok számára. Nemrégiben került újra elő a szövege. Rákóczi imáját Csanády György, a rádió igazgatója olvasta fel. Az imát hanglemezre vették fel s azt a kassai rádió minden délben, a harangszó után közvetíteni fogja.
Topi
2021-03-26 18:52:22
Olivia
2021-03-26 11:39:59
217 éve, március 26-án hunyt el KEMPELEN FARKAS (1734-1804). Pozsonyban született, itt végezte tanulmányait is, valamint Győrben, Bécsben és Rómában is.
- 1767-ben kormánybiztosként ő irányította Bácska betelepítését.
- Közreműködött a pozsonyi hajóhíd építésénél.
- Megtervezte a pozsonyi vár vízvezetékét, a schönbrunni kastély szökőkútrendszerét, megoldotta a budai Vár vízellátását, foglalkozott egy Száva-Adria-csatorna építésével.
- Ő készítette a budai Várszínház terveit, és irányította a kivitelezést.
- Tökéletesítette a gőzgépet, megszerkesztette a turbina ősét, írógépet konstruált a vakok részére, mozgatható betegágyat készített.
- Számtalan találmánya közül kortársait beszélőgépe és sakkozó automatája nyűgözte le legjobban.
- Kempelen 1791-ben adta közre Az emberi beszéd mechanizmusa című tanulmányát, amellyel megalapozta a tudományos igényű fonetikát. Elméletének igazolására huszonkét év alatt elkészítette gyermekhangon megszólaló, a hangképző szervek működését utánzó masináját.
- Sakkautomatája, amelyet gyermekjátéknak, mechanikai tréfának nevezett, kora legnagyobb szenzációja lett. Az 1769-ben bemutatott, töröknek öltöztetett emberi alak alacsony szekrény mögött, egy széken ült, és az előtte lévő sakktáblán játszott. Az egész világot bejáró gépezet olyan ellenfeleket győzött le, mint Napóleon, II. Frigyes porosz király és Edgar Allan Poe. A gép a partner szabálytalan lépése esetén reklamált. Az automatában törpe lapult (ez mára bebizonyosodott), de a játékost olyan zseniális mechanikai és optikai trükkökkel tudta elrejteni, hogy az ajtók kinyitásakor csak fogaskerekek látszottak. A titkot Kempelen életében senki sem tudta leleplezni, a szerkezet 1854-ben elégett.
Olivia
2021-03-26 08:15:55
Az orvosok és a tudósok sürgős nyílt levele az EMA-hoz a COVID-19 vakcinák biztonsági kérdéseiről (2021.3.21.)

2021. február 28.

Emer Cooke, az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatójának sürgős személyes figyelmébe
http://vocidallestero.blogspot.com/2021/03/lettera-aperta-urgente-di-medici-e.html?m=1
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.