Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Akadémia

Gyors üzenetváltás előadásainkkal kapcsolatban

 

Olivia
2021-03-24 09:09:17
BETEGSÉGEK FELTALÁLÓI - Pfizer egy RAI dokumentumfilmben a gyógyszermaffiáról.
(2021. február 13.)

"A nevem Peter Rost, orvos vagyok, és körülbelül húsz évig dolgoztam
a gyógyszeriparban, legutóbb a Pfizernél, mint
marketing alelnök , és miután elhagytam a Pfizer-t, mert nyilvánosan feljelentettem
néhány illegális gyakorlatot, a író, újságíró és tanácsadó az Egyesült
Államokban. Meghatároztam a gyógyszeripart: "egyfajta maffia". Arra gondoltam, hogy - a
szervezett bűnözéshez hasonlóan - a gyógyszeripart
is nagyon nagy bűncselekményekben bűnösnek találták, és dollármilliárdokat fizetett. Nagyon
erős, és ha valaki megpróbál nyíltan beszélni arról, hogy mi zajlik abban a
világban, szó szerint kirúgják. Ezért a gyógyszeripar igen
a maffiához nagyon hasonló politikát hordoz és rendelkezik hatalommal.
Az egész cikk a forrásban: https://www.databaseitalia.it/inventori-di-malattie-la-pfizer-in-un-documentario-rai-sulla-mafia-farmaceutica/

További interjú dr. Peter Rost orvossal (magyar felirattal):
https://youtu.be/06bmdBM44fs
Olivia
2021-03-23 08:08:56
Arthur Robert Firstenberg: A láthatatlan szivárvány: A villamos energia és az élet története (AGB Press 2017).

https://m.facebook.com/toktusok/photos/a.794442274282038/1270636756662585/?type=3&eid=ARA9Q8dOVbePbyA_RCgI9qJCllVTMFyhb3Us69AEEnqy61bURwOUbvLE_bz9BgNZLSJHVU9Pg-8enZNQ
Olivia
2021-03-21 13:15:35
A Hálózat (Network) 1976-ban készült színes, amerikai filmdráma. Sidney Lumet alkotása elsőként szólt a televízió hatalmáról és manipulációiról egy fiktív tévétársaság, a UBS ürügyén, melynek vezetői a nézettség érdekében a leggátlástalanabb eszközöktől sem riadnak vissza, miközben a valóság helyett csupán annak illúzióját közvetítik a nézők felé.
2 részlet a filmből:
1. https://youtu.be/HxyvbCyEV9k
2. https://youtu.be/2rrAAGhRLrk
Jovon Antal
2021-03-21 10:32:01
De Skiita Yani
2021-03-20 12:46:56
Egy Kis B I O T E R R O R I Z M U S

Ha megvan a technológia akkor máris lehet használi ellenünk!

https://www.youtube.com/watch?v=qECgqd6wJb0

Ébredni kellene végre már !!! *** Ébredni kellene végre már !!!

Mert ök szivesen barkácsolnak rajtunk, a mi vesztünkre akár!
Topi
2021-03-20 10:03:05
Nem kell a világotok! https://youtu.be/eF33NUnAI14
Topi
2021-03-19 21:21:48
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia ünnepi hangversenye https://tinyurl.hu/EnUV/
Topi
2021-03-19 21:10:33
De Skiita Yani
2021-03-19 13:57:37
Van még tisztességes jogász és biró németországban!

Gericht bestätigt katastrophales Versagen der Politik

Reiner Fuellmich Amtsgericht Weimar

https://www.youtube.com/watch?v=-hFdRSagaEs
Olivia
2021-03-19 13:30:41
MÁRCZIUS 15-ÉN
(Kósa Barnától)

Előtavasz fényes napja
Mosolyog a táj felett,
A megcsúfolt magyar zászló
Ujra büszkén fönnlebeg.
Föld megdobban örömében,
Rét virága kifakad,
Erdő fája ujra zöldül,
Zengenek a madarak.

Föltámadás évszakában
Támadtál föl nemzetem;
Márcziusnak szent Idusát
Ne feledd el sohasem!
Mert ha azt a nagy napot te
Valaha elfeleded:
Siri szellő fuvalmára
Elvész hired és neved!

A költőnek lángszózata
Felriaszta a hazát:
"Talpra magyar - hí a haza!"
Bércz és völgy visszahagozzák:
Széttördelé bilincseit
S szabaddá lett nemzetünk,
Milliók így esküvének:
"Rabok tovább nem leszünk!"

Jött az ármány ... a szabadság
Istennője könnyezett ...
Óriási lelkesülés
Szállta meg a nemzetet:
Mindenki a harczba ment el,
A ki fegyvert foghatott,
Tehetetlen béna volt csak
A ki otthon maradott!

Hőssé vált a gyermek ifju,
Erőssé a gyenge agg ...
Vitézségök híre, fénye
Mindörökké fennmarad:
Kardcsattogás, ágyúdörgés
Zúgó zaja közepett,
Háromszínű szent lobogónk
Diadallal lebegett.

De Világos róna terén
Besötétült gyászegünk.
A vad ellen elszedte és
Összetörte fegyverünk:
Hontalanná vált a magyar,
Büszke zászlónk szétszakadt ...
Elhúnytanak legjobbjaink ...
Zsarnok hóhér kéz alatt!

Néma sírban nyugvó hősök
Aludjatok csendesen!
Sírotokra szép virágot
Teszünk mi ez ünnepen;
Hervadás ne érjen téged
Emlékezet virága ... !
Ápoljuk azt, s mondjunk áldást
Nyugvó hősök porára!
És ha jönne olyan idő,
A midőn a szabadság
Szent zászlaját zsarnok kezek
Ujra összeszaggatnák:
Küzdünk mi is úgy, miként ők,
Zúzzuk össze ellenünk!
Megmutatva a világnak:
Hogy mi rabok nem leszünk!!
----------------------------------------------
Megjelent a Kassai Szemle 1886. évi márczius 14.-i számában, melyet Kósa Barna egy kebelbarátja a következő sorokkal küldött be az újsághoz:
"Azt hiszem, kedves barátom emlékének adózom az által, midőn felkérem költeményének becses lapjában való közlésére. Jelen költemény 1882. évi márczius 15. ünnepélyen hangzott először el az eperjesi ev. ág. collegium disztermében - de feledésbe ment. Szerzője hasonlókép, mert tevékeny elméjét lelki sötétség fogta el. Most pedig senki sem tudja, él-e, vagy meghalt-e? Csak néha-néha baráti körben történik róla emlékezés."

Együtt érzünk e baráti szeretet által sugallt sorokkal. Mi is ismertük e jobb sorsra érdemes derék fiatal embert, mi is nagyra becsültük jeles tehetségét, nemes jellemét. Maradandó emléket őrizünk meg számára, visszaidézve lelkesültség és hazafiui ihlettől áthatott két beszédét, melyek nehány év előtt a lengyel ifjak Kassán léte alkalmával a Schalkház szálló termében hangzottak le ajkáról.
barodza
2021-03-19 11:56:05
COVID-19 lettem háziorvosom tudja. Nem egy leányálom, aszmás is vagyok, idegrendszeri sérüléssel.
Olivia
2021-03-18 10:47:55
Per indult a hágai törvényszéknél az izraeli kényszeroltások leállítása érdekében

2021. március 1 Izraeli panasz a Nemzetközi Büntetőbírósághoz: Corona-oltások - emberiség elleni bűncselekmények

„A nürnbergi kódex megsértése Izrael kormánya által és más tényezők.
Izraeli ügyvédek egy csoportja pert indított a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon, az emberiség elleni bűncselekményként hivatkozva az izraeli oltási klinikai kísérletre. Lásd a csatolt angol PDF-et:
https://drive.google.com/file/d/1JjRt_OjBrHPjuegftFhvRmtdKwv9PFqo/view

Izraeli ügyvédek egy csoportja panaszt nyújtott be a hágai Nemzetközi Büntetőbírósághoz, az emberiség elleni bűncselekménynek nevezve az izraeli oltóanyag klinikai tesztelését. Lásd a csatolt angol PDF-fájl:
https://drive.google.com/file/d/1JjRt_OjBrHPjuegftFhvRmtdKwv9PFqo/view

A hágai törvényszéken az Adv. Ruth Makhachovsky és Adv. Arie Suchowolski az ügyben: A nürnbergi kódex megsértése Izrael kormánya és más részei részéről
COVID-19 - Nürnbergi törvénysértés: A hágai törvényszék elfogadó levele Mark Dillon aláírásával (hivatkozási szám: OTP-CR-75/21)
https://guyboulianne.com/2021/03/13/covid-19-violation-du-code-de-nuremberg-la-lettre-dacception-du-tribunal-de-la-haye-a-ete-signee-par-mark-dillon-ref-otp-cr-75-21/

Március 12-én, vagyis tegnap jelentettem be önnek, hogy az „ Igazság Népe ” (אנשי האמת) szervezet panaszt nyújtott be a hágai bírósághoz Ruth Machnes Suchovolsky és Aryeh Suchowolski, A. Suchovolsky ügyvédektől. & Co., az izraeli kormány és más pártok által a nürnbergi kódex megsértése miatt A benyújtott panaszt azonban elfogadták, és most döntésre vár. A panasz elfogadó levelét mindössze négy napja írta alá Mark Dillon, a Nemzetközi Büntetőbíróság információs és bizonyítási főtisztje ( OTP-CR-75/21 ).
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy közvetlen kapcsolatban vagyok az A. Suchovolsky & Co. cég ügyvédeivel, köztük Me Ruth Machnes Suchovolsky-val. Ezért különleges kapcsolatot ápolok velük, ezért a webhelyemen megosztott információk első kézből származnak. Amit tegnap megosztottam, az az ICC-hez benyújtott panaszra vonatkozik. Ezért fontos tudni, hogy ugyanazok az ügyvédek Izrael Legfelsőbb Bíróságához is fellebbezést nyújtottak be a nürnbergi törvénykönyv megsértése miatt, és állítsák le ezt a veszélyes oltást. Én, Suchovolsky azt írta nekem: „Fontos volt számunkra, hogy először a Nemzetközi Büntetőbírósághoz nyújtsuk be a panaszt, mielőtt az ügyet Izrael bírósága elé állítanánk. "
Mrs. Suchovolsky lefordítja a Legfelsőbb Bíróság ügyét héberről angolra, és átadja nekem. Képes leszek lefordítani francia nyelvre, és megoszthatom olvasóimmal a weboldalamon. A jogorvoslatnak 18 oldala van. "Fontos" - mondja Me Suchovolsky. „Itt sok ember súlyosan megsérül az oltás miatt, és a kormány elrejti az információkat. Az Izraelben folyó kísérlet a világ többi részén is követni fogja. " Ami az ICC-hez benyújtott panaszt illeti, a bíróság a panasz kézhezvétele után egy héttel elküldte az elfogadó levelet. Me Suchovolsky szerint: „Tehát ez jó jel. A jövő héten felhívom a menedzsert, és elmagyarázom a vészhelyzetet. "

Az ügyvédnek igaza van, amikor azt írja nekem, hogy ebben a válság idején olyan fontos az összefogás. ”

Forrás: https://zeromandatoryvaxx.com/2021/lawsuit-filed-with-the-hague-tribunal-to-stop-the-forced-vaccinations-in-israel/
Olivia
2021-03-16 11:05:59
Sürgős felhívás! A koronavírus elleni oltás beavatkozik a DNS-be!
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=hu&id=18331&date=2021-03-15
Olivia
2021-03-16 10:54:53
Portugália: A Fellebbviteli Bíróság megdöntötte a PCR-teszt hitelességét és a korona karantént
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=hu&id=18333&date=2021-03-15
Olivia
2021-03-16 10:50:17
Covid19-oltáskárosodások: Egy nyilvános párbeszéd az összes szakemberrel elengedhetetlenül fontos
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=hu&id=18325&date=2021-03-14
Olivia
2021-03-15 06:33:42
Sajó Sándor : MAGYARNAK LENNI

Magyarnak lenni: tudod mit jelent?
Magasba vágyva, tengni egyre - lent;
Mosolyogva, mint a méla őszi táj,
Nem panaszolni senkinek, mi fáj;
Borongni mindig, mint a nagy hegyek,
Mert egyre gyászlik bennünk valami:
Sokszázados bú, melyet nem lehet
Sem eltitkolni, sem bevallani.
Magányban élni, ahol kusza árnyak
Bús tündérekként föl-fölsirdogálnak,
S szálaiból a fájó képzeletnek
Fekete fényű fátylat szövögetnek
És bút és gyászt és sejtést egybeszőve
Ráterítik a titkos jövendőre.
Rabmódra húzni idegen igát,
Álmodva rólad: büszke messzi cél,
S meg-megpihenve a múlt emlékinél,
Kergetni téged: csalfa délibáb!...
Csalódni mindig, soha célt nem érve,
S ha szívünkben már apadoz a hit:
Rátakargatni sorsunk száz sebére
Önámításunk koldusrongyait.
- Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...

Magyarnak lenni: tudod mit jelent?
Küzdelmet, fájót, véges végtelent.
Születni nagynak, bajban büszke hősnek,
De döntő harcra nem elég erősnek;
Úgy teremtődni erre a világra,
Hogy mindig vessünk, de mindig hiába:
Hogy, amikor már érik a vetés,
Akkor zúgjon rá irtó jégverés.
Fölajzott vággyal, szomjan keseregve
A szabadító Mózest várni egyre:
Hogy porrá zúzza azt a szirtfalat,
Mely végzetünknek kövült átkául,
Ránk néz merően, irgalmatlanul,
S utunkat állja zordan, hallgatag.
Bágyadtan tűrni furcsa végzetünk,
Mely sírni késztő tréfát űz velünk,
S mert sok bajunkat nincs kin megtorolni:

Egymást vádolni, egymást marcangolni!
- Majd fojtott kedvünk, hogyha megdagad,
Szilajnak lenni, mint a bércpatak,
Nagy bánatoknak hangos lagziján
Nagyot rikolt ni: hajrá! húzd, cigány -
Háborgó vérrel kesergőn vigadni,
Hogy minekünk hajh! Nem tud megvirradni,
Hogy annyi szent hév, annyi őserő,
Megsebzett sasként sírva nyögdelő,
Mért nem repülhet fönn a tiszta légben,
Munkás szabadság édes gyönyörében,-
Hogy mért teremtett bennünket a végzet
Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!...
Tombolva inni hegyeink borát,
Keserveinknek izzó mámorát,
S míg vérünkben a tettvágy tüze nyargal,
Fölbúgni tompa, lázadó haraggal,-
S mikor már szívünk majdnem megszakad:
Nagy keservünkben,
Bús szégyenünkben
Falhoz vágni az üres poharat.
-Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...

De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,
Mely itt reszket a kárpátok alatt.
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!...

1919.

https://youtu.be/FC_SVrLwoeg
Olivia
2021-03-15 06:31:09
Sajó Sándor : MAGYARNAK LENNI
Olivia
2021-03-13 07:56:55
Anikó3
2021-03-12 21:26:31
Kedves Tamás, fantasztikus a könyve! A családomnak felolvasok az Időkereszt 2-ből, amit az idősebbek megsiratnak, a gyerekek tátott szájjal hallgatnak. Ráismerünk azokra a szavakra, eseményekre, amelyeket így úgy hallottunk, de soha nem tudtuk pontosan és főleg nem értettük, mi miért történt. Hála és köszönet!
Topi
2021-03-12 15:20:08
Koronavírus-terror – 13/A rész – A Nagy Felébredés – Szándékos nem–tudás https://www.youtube.com/watch?v=n3_0Bx6lwhU
Lássunk tisztán a koronavírus-elleni védőoltás ügyében! - Sajtótájékoztató https://www.youtube.com/watch?v=pYfl83XUgoA
https://magyartudat.com/az-emberiseg-selejtezese-elkezdodott-on-tuleli/
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.