Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Akadémia

Gyors üzenetváltás előadásainkkal kapcsolatban

 

Olivia
2021-03-31 09:22:32
Magyar népi viseletek
MARTOS (Felvidék)

https://youtu.be/TzIjGaFu7-E
Forrás: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség (youtube)
G.Róbert
2021-03-29 16:56:45
Olivia
2021-03-27 09:43:56
345 éve, március 27-én született II. RÁKÓCZI FERENC fejedelem (1676-1735), gróf Zrínyi Ilona fia.

"Rákóczi, édes vérünk,
Régi híres vezérünk:
Kérd a magyar szenteket -
Ne hagyjanak bennünket."

Kölcsey Ferenc: "Rákóczi hajh ..." (részlet)
"S ledőlt országok hamvain
Egy szép hon támad fel,
Mely lelket tölt, mely szívet rá
Neve zengésivel."

78 évvel ezelőtt, 1942 március 27- én hangzott el a kassai rádióban első alkalommal II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelemnek az az imája, melyet 317 évvel ezelőtt 1703. június 16-án a Cum Deo pro Patria et Libertate /Istennel a hazáért és a szabadságért/ feliratú zászló alatt gyülekező népfelkelők élére állva mondott el, majd a Vereckei-hágón a magyar területre lépve elkezdték a szabadságharcot.

Rákóczi imája:
Uram Isten, igazságnak kútfeje és kegyelmességnek kimeríthetetlen forrása, ki a Te parancsolatidnak ösvényétől eltévelyedett Népedet szolgálatnak igájával megszokta büntetni, hogy megtörvén az ő nyakának keménységét, minekutána Hozzád folyamodik: amint büntetésben igazságodat, úgy a Te engedelmességedben esmértessed meg vélle való kegyelmességedet.
Adj Uram azoknak, kiket vezérinkké akartál tenni, rendelésekben bölcsességet, az ellenkező dolgokban erősséget, a szerencsés állapotokban tartózkodást, a hadakozásokban bátorságot, az álomban vigyázást: hogy a Te akaratodnak után járjanak. Környékezd meg Uram Isten Táborinkat és azokat a Te irgalmasságodnak palástjával körülvévén: a mi ellenségeinknek leselkedésüktől oltalmazzad: kergesd el stázsálóinknak álmokat, hogy készületlen ne találtassunk: légyen a Te Angyalod őrizőnk és kalauzunk a harczolásban, ki az ágyunknak és puskánknak golyóbisit
elszélessze, és miképpen az Izrael Nemzetségét a tengeren száraz lábban: úgy bennünket a mi ellenségünknek rendelt seregei között boldogul vezessen! Egy szóval engedd meg édes Urunk és Kegyelmes Atyánk, hogy visszafogadván kebeledben Népedet: a Te parancsolatodnak utaitól el ne tévelyedjünk, hanem a Te igazságodat megőrizvén, csendességben és békességben a mi utaink igazgattassanak. Ki bennünket megmérhetetlen kegyelmességed szerént teremtettél, és megváltottál a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki Tevele és a Szent Lélekkel él és uralkodik mindörökkön örökké, Ámen.

Rákóczi imájának a történelme ezzel persze nem fejeződött be. Nyilván az sem véletlen, hogy Kassán a második világháború elején vették elő. Erről a Felvidéki Újság 71. számában, 1942. március 28-án ezt írták:

Pénteken délben hangzott el a kassai rádióban első alkalommal Rákóczi imája. Ezt az imádságot II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem írta a libertás zászlaja alatt küzdő kuruc csapatok számára. Nemrégiben került újra elő a szövege. Rákóczi imáját Csanády György, a rádió igazgatója olvasta fel. Az imát hanglemezre vették fel s azt a kassai rádió minden délben, a harangszó után közvetíteni fogja.
Topi
2021-03-26 18:52:22
Olivia
2021-03-26 11:39:59
217 éve, március 26-án hunyt el KEMPELEN FARKAS (1734-1804). Pozsonyban született, itt végezte tanulmányait is, valamint Győrben, Bécsben és Rómában is.
- 1767-ben kormánybiztosként ő irányította Bácska betelepítését.
- Közreműködött a pozsonyi hajóhíd építésénél.
- Megtervezte a pozsonyi vár vízvezetékét, a schönbrunni kastély szökőkútrendszerét, megoldotta a budai Vár vízellátását, foglalkozott egy Száva-Adria-csatorna építésével.
- Ő készítette a budai Várszínház terveit, és irányította a kivitelezést.
- Tökéletesítette a gőzgépet, megszerkesztette a turbina ősét, írógépet konstruált a vakok részére, mozgatható betegágyat készített.
- Számtalan találmánya közül kortársait beszélőgépe és sakkozó automatája nyűgözte le legjobban.
- Kempelen 1791-ben adta közre Az emberi beszéd mechanizmusa című tanulmányát, amellyel megalapozta a tudományos igényű fonetikát. Elméletének igazolására huszonkét év alatt elkészítette gyermekhangon megszólaló, a hangképző szervek működését utánzó masináját.
- Sakkautomatája, amelyet gyermekjátéknak, mechanikai tréfának nevezett, kora legnagyobb szenzációja lett. Az 1769-ben bemutatott, töröknek öltöztetett emberi alak alacsony szekrény mögött, egy széken ült, és az előtte lévő sakktáblán játszott. Az egész világot bejáró gépezet olyan ellenfeleket győzött le, mint Napóleon, II. Frigyes porosz király és Edgar Allan Poe. A gép a partner szabálytalan lépése esetén reklamált. Az automatában törpe lapult (ez mára bebizonyosodott), de a játékost olyan zseniális mechanikai és optikai trükkökkel tudta elrejteni, hogy az ajtók kinyitásakor csak fogaskerekek látszottak. A titkot Kempelen életében senki sem tudta leleplezni, a szerkezet 1854-ben elégett.
Olivia
2021-03-26 08:15:55
Az orvosok és a tudósok sürgős nyílt levele az EMA-hoz a COVID-19 vakcinák biztonsági kérdéseiről (2021.3.21.)

2021. február 28.

Emer Cooke, az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatójának sürgős személyes figyelmébe
http://vocidallestero.blogspot.com/2021/03/lettera-aperta-urgente-di-medici-e.html?m=1
Olivia
2021-03-26 08:12:39
Elnézést kérek, természetesen nem volt szándékomban 5x elküldeni a GAVI-ról szóló cikket, de
az "elküldés-re" kattintva 1x nem ment át a bejegyzés, így többször próbálkoztam, miután többször jelent meg ugyanaz a cikk...BOCSÁNAT!
Olivia
2021-03-26 08:04:31
A GAVI Vaccine Alliance a globális blokádok és az oltási kényszer mögött meghúzódó terror forrása.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elősegíti a globális egészségügyi diktatúrát azáltal, hogy valamennyi tagállamot totalitárius blokádok és nagy horderejű orvosi rendeletek végrehajtására utasítja, amelyek a kormányzati hatóságokat és az oltóanyagipart felhatalmazzák, nem pedig az emberi egészséget.
Bill Gates kihasználta a GAVI-t és megszerezte befolyását a WHO-ban. Azt is kérte, hogy 2017-ben tagsággá váljon, azzal a megtiszteltetéssel, hogy a WHO igazgatótanácsában legyen.

Bill Gates most ellenőrzi a Swissmedic-et, a svájci FDA-t, a Gates, a WHO és a svájci szabályozó ügynökség által kötött háromirányú oltóanyag-forgalmazási szerződés miatt.

A WHO ellenőrzésével Gates több tízmilliárd dollárt irányít a GAVI Vakcinaszövetségen keresztül, a tagállamok ellenőrzésének végső hatalmával.
Részletek a forrásban: https://koenig2099-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/koenig2099.wordpress.com/2021/03/25/gavi-vaccine-alliance-e-la-fonte-del-terrore-dietro-i-blocchi-globali-e-la-coercizione-dei-vaccini/amp/
Olivia
2021-03-26 08:04:31
A GAVI Vaccine Alliance a globális blokádok és az oltási kényszer mögött meghúzódó terror forrása.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elősegíti a globális egészségügyi diktatúrát azáltal, hogy valamennyi tagállamot totalitárius blokádok és nagy horderejű orvosi rendeletek végrehajtására utasítja, amelyek a kormányzati hatóságokat és az oltóanyagipart felhatalmazzák, nem pedig az emberi egészséget.
Bill Gates kihasználta a GAVI-t és megszerezte befolyását a WHO-ban. Azt is kérte, hogy 2017-ben tagsággá váljon, azzal a megtiszteltetéssel, hogy a WHO igazgatótanácsában legyen.

Bill Gates most ellenőrzi a Swissmedic-et, a svájci FDA-t, a Gates, a WHO és a svájci szabályozó ügynökség által kötött háromirányú oltóanyag-forgalmazási szerződés miatt.

A WHO ellenőrzésével Gates több tízmilliárd dollárt irányít a GAVI Vakcinaszövetségen keresztül, a tagállamok ellenőrzésének végső hatalmával.
Részletek a forrásban: https://koenig2099-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/koenig2099.wordpress.com/2021/03/25/gavi-vaccine-alliance-e-la-fonte-del-terrore-dietro-i-blocchi-globali-e-la-coercizione-dei-vaccini/amp/
Olivia
2021-03-26 08:04:31
A GAVI Vaccine Alliance a globális blokádok és az oltási kényszer mögött meghúzódó terror forrása.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elősegíti a globális egészségügyi diktatúrát azáltal, hogy valamennyi tagállamot totalitárius blokádok és nagy horderejű orvosi rendeletek végrehajtására utasítja, amelyek a kormányzati hatóságokat és az oltóanyagipart felhatalmazzák, nem pedig az emberi egészséget.
Bill Gates kihasználta a GAVI-t és megszerezte befolyását a WHO-ban. Azt is kérte, hogy 2017-ben tagsággá váljon, azzal a megtiszteltetéssel, hogy a WHO igazgatótanácsában legyen.

Bill Gates most ellenőrzi a Swissmedic-et, a svájci FDA-t, a Gates, a WHO és a svájci szabályozó ügynökség által kötött háromirányú oltóanyag-forgalmazási szerződés miatt.

A WHO ellenőrzésével Gates több tízmilliárd dollárt irányít a GAVI Vakcinaszövetségen keresztül, a tagállamok ellenőrzésének végső hatalmával.
Részletek a forrásban: https://koenig2099-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/koenig2099.wordpress.com/2021/03/25/gavi-vaccine-alliance-e-la-fonte-del-terrore-dietro-i-blocchi-globali-e-la-coercizione-dei-vaccini/amp/
Olivia
2021-03-26 08:04:31
A GAVI Vaccine Alliance a globális blokádok és az oltási kényszer mögött meghúzódó terror forrása.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elősegíti a globális egészségügyi diktatúrát azáltal, hogy valamennyi tagállamot totalitárius blokádok és nagy horderejű orvosi rendeletek végrehajtására utasítja, amelyek a kormányzati hatóságokat és az oltóanyagipart felhatalmazzák, nem pedig az emberi egészséget.
Bill Gates kihasználta a GAVI-t és megszerezte befolyását a WHO-ban. Azt is kérte, hogy 2017-ben tagsággá váljon, azzal a megtiszteltetéssel, hogy a WHO igazgatótanácsában legyen.

Bill Gates most ellenőrzi a Swissmedic-et, a svájci FDA-t, a Gates, a WHO és a svájci szabályozó ügynökség által kötött háromirányú oltóanyag-forgalmazási szerződés miatt.

A WHO ellenőrzésével Gates több tízmilliárd dollárt irányít a GAVI Vakcinaszövetségen keresztül, a tagállamok ellenőrzésének végső hatalmával.
Részletek a forrásban: https://koenig2099-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/koenig2099.wordpress.com/2021/03/25/gavi-vaccine-alliance-e-la-fonte-del-terrore-dietro-i-blocchi-globali-e-la-coercizione-dei-vaccini/amp/
Olivia
2021-03-26 08:04:30
A GAVI Vaccine Alliance a globális blokádok és az oltási kényszer mögött meghúzódó terror forrása.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elősegíti a globális egészségügyi diktatúrát azáltal, hogy valamennyi tagállamot totalitárius blokádok és nagy horderejű orvosi rendeletek végrehajtására utasítja, amelyek a kormányzati hatóságokat és az oltóanyagipart felhatalmazzák, nem pedig az emberi egészséget.
Bill Gates kihasználta a GAVI-t és megszerezte befolyását a WHO-ban. Azt is kérte, hogy 2017-ben tagsággá váljon, azzal a megtiszteltetéssel, hogy a WHO igazgatótanácsában legyen.

Bill Gates most ellenőrzi a Swissmedic-et, a svájci FDA-t, a Gates, a WHO és a svájci szabályozó ügynökség által kötött háromirányú oltóanyag-forgalmazási szerződés miatt.

A WHO ellenőrzésével Gates több tízmilliárd dollárt irányít a GAVI Vakcinaszövetségen keresztül, a tagállamok ellenőrzésének végső hatalmával.
Részletek a forrásban: https://koenig2099-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/koenig2099.wordpress.com/2021/03/25/gavi-vaccine-alliance-e-la-fonte-del-terrore-dietro-i-blocchi-globali-e-la-coercizione-dei-vaccini/amp/
Topi
2021-03-25 23:06:25
Topi
2021-03-25 22:38:28
https://www.facebook.com/racionaliselet/videos/1190250694750213/
A virológus és oltásfejlesztő FIGYELMEZTET AZ OLTÁSOK KAPCSÁN!
Racionális Életért Közösség
Március 23., 13:56 ·

„A korona elleni védőoltások egy globális mértékű, epikus katasztrófát
válthatnak ki!” - Mondja a top virológus és vakcinázási szakember Geert
Vanden Bossche.

Vanden Bossche, fertőzéskutatás és oltóanyagfejlesztés területén
dolgozott, a Novartis, Glaxo SmithKline gyógyszeripari cégeknél, továbbá
a Gavi nevű szervezet és Bill & Melinda Gates Alapítványnál. Saját maga
fejlesztett oltóanyagokat. És hangsúlyozza, hogy oltáspárti.
Most mégis arra figyelmeztet, hogy a tömeges korona elleni oltások,
epikus méretű katasztrófához fognak vezetni! A szakértő ezért egy külön
nyílt levelet intézett az Egészségügyi Világszervezethez.

Folyt. a weboldalon.
Topi
2021-03-25 21:27:32
Mesterséges intelligencia - Evolúció, vagy az emberiség vége? https://www.youtube.com/watch?v=OdPWblA3LZo

Tudósítás Kínából: Kínában már nincs járvány, de mi van helyette? https://www.youtube.com/watch?v=144Z-Zom7Uc

Az a helyzet, hogy a politikusoknak csak akkor szabad hinni, ha már a kecske vagy a ló legel a sírján. A politikusok csak olyan dolgokat mondanak (hazudnak) amit a háttér támogatóik( pénzelőik) elvárnak.
Józsi
2021-03-25 13:34:57
S Z E L L E M I H A R C VAN!!!
A GONOSZSÁG A HAZUGSÁG, ÉS AZ IGAZSÁG A JÓSÁG között. A Sátáni gonoszság, az emberek lelkének megnyerésére törekszik, azért, hogy Őt imádják és rabszolgaként neki szolgáljanak. Az oltások is arra lettek kifejlesztve (nem a vírus ellen), hogy az emberek gondolkodását genetikai beavatkozással megváltoztassák céljaiknak megfelelően. Ez a harc már régóta folyik. Úgy néz ki jelenleg, hogy ők állnak nyerésre, megvásárolva a világ országainak a vezetőit, akik ezt hivatottak levezényelni.
Fizikai szinten semmi esély nincs ezzel szembe szállni, sem tüntetésekkel, sem erőszakkal, hiszen minden megtorló eszköz az Ő kezükben van. Éppen ezért csak szellemi szinten lehet és kell felvenni a harcot ellene. Ebben van vagy lesz a Magyaroknak döntő szerepe, Szűz Mária, Magyarország örökös Királynője által. Közel ezer éve Szent István királyunk, neki ajánlotta fel Magyarországot (az egész Kárpátmedencét), amelyet Ő elfogadott és soha nem mondott le róla. A több száz éves Habsburg uralom alatt igyekeztek ezt kitörölni a magyarok tudatából nem kis sikerrel. Nem volt szabad Szűz Máriát a magyarok királynőjének nevezni, hanem csak, pátrónájának, amely nem ugyanazt jelenti.
Szűz Mária, a magyarok királynője közbenjárását kell kérjük, hogy Jézus Krisztus által mentse meg Magyarországot és a világot. Amivel a leghathatósabban kérhetjük a Szűzanyát, az a rózsafüzér napi imádkozása. Ha legalább egymillió vagy annál több magyar imádkozza naponta a rózsafüzért (örvendetes, fájdalmas és dicsőséges) egymást váltogatva, kiszabadulhatunk a Sátán karmaiból. Az imának, olyan hatalmas ereje van, amellyel szemben a Sátán tehetetlen. A rózsafüzért lehet imádkozni otthon egyedül, vagy csoportokban templomokban, vagy kivonulva a terekre, ahol nincs jelentősége, hogy ötvenen vagy tízezren stb. gyűlnek össze, és közösen imádkoznak, mivel Jézus mondta: ha ketten hárman össze gyűltök az én nevemben veletek vagyok. Természetesen minél többen imádkoznak együtt, annál hathatósabb. A rózsafüzér az Istentagadóknak ostobaság, a zsidóknak botrány. Éppen ezért csak keresztény-keresztyén jó magyar emberekre lehet számítani, akik hajlandóak vállalni.
A magyaroknak ezt kell felismerni, különben nincs esélyünk a megmaradásra, mivel minden oldalról támadásnak vagyunk kitéve és a kiirtásunkra törekszenek. Minél hamarabb elindulunk ezen az úton, annál kevesebb magyar ember esik áldozatul a halálnak és a Sátán mesterkedéseinek.
Erre kellene odafigyelniük a különböző magyar nemzeti szervezeteknek mozgalmaknak. Ez lenne és kel legyen az igazi harmadik út. Ennek a megszervezésére lenne szükség a különböző platformokon közösségi médiákon keresztül.
Szent Pió Atya a magyarokról szóló próféciája:
“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy hatalmú őrangyala, (oltalmazója) mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"
Ha megértjük, hogy az ima az a fegyver, amely megmentheti az országot, akkor van remény a megmaradásra. Jelenleg más lehetőségünk nincs.
Amennyiben van értelme a fenti gondolatoknak, ajánlatos minden lehetséges fórumon ismertetni és megfontolni.
Isten áldjon meg minden igaz jó magyar embert.

EGY RÖVID FOHÁSZ A MAGYAROK MEGMARADÁSÁÉRT.
Örökös Királynőnk, Nemzetünk reménye!
Szent Fiadat kérve könyörögj érettünk.
Veszni indult István öröksége,
Nagyasszonyunk, mentsd meg Nemzetünk!
Olivia
2021-03-25 09:30:05
Covid, GARAVELLI professzor: "soha nem oltanak járvány alatt" (2021. március 20.)

Pietro Luigi Garavelli, a novarai Maggiore Jótékonysági Kórház fertőző betegségekkel foglalkozó részlegének vezetője szerint:
"Bizonyított, hogy a Sars Cov 2 immár egész évben jelen van a lakosság körében. Az egészséges hordozók olaszok milliói. Tehát rövid járványhullámoknak lehetünk tanúi, amelyek hónapok óta lejárnak egymástól, a szokásos módon. És ahogy az normális, változik. Ami a változatokat illeti, hát, aki keres, az talál! Hány ezren lesznek most? Nem tudjuk! Emlékezzünk arra, hogy ez egy RNS vírus, hasonló a HIV-hez, ezért - immunválaszunk és oltásaink nyomására - megszökik és mutálódik a túlélés érdekében. Ebben a helyzetben a szakosodás első évében megtanulja, hogy nem normális. Vagyis járvány alatt soha nem oltanak. Mivel a vírus mutációval, változatok előállításával reagál, és mindig gyorsabb lesz, mint mi. Az RNS vírussal vagy megtalálja a közös nevezőt, amelyre az oltást fel lehet szerelni, vagy pedig a mutáns tüskék elleni oltással nincs remény arra, hogy előtte odaérjen. Mindig használni fogjuk, ismétlem, hajlamos gyorsan változni.
Az interjú teljes terjedelme a forrásban:
https://www.imolaoggi.it/2021/03/20/covid-garavelli-no-vaccino-epidemia/
pepecsin
2021-03-24 19:35:15
Kedves Tamás!

Balatonfüreden hála Istennek tökéletes az Álmos Király Televízió adása.

Korábban egy betelefonáló úr a soluman-nal kapcsolatban tájékoztatott bennünket, köszönjük szépen! A beszélgetésben említett orvos neve DR. NOSZTICZIUS ZOLTÁN és feltaláló csapatának honlapja a következő:
https://www.solumium.com/static/pdf/Solumium_A_feltalalok.pdf

Tisztelettel, Németh Ferenc
Olivia
2021-03-24 13:48:28
Az emberi rhinovírus fertőzés blokkolja a SARS-CoV-2 replikációt a légzőszervi epitheliumban: következményei a COVID-19 epidemiológiára.
(Közzétett: 2021. március 23)

A vírus-vírus kölcsönhatások befolyásolják a légúti fertőzések epidemiológiáját. A felső légúti fertőzéseket okozó vírusok hatása a SARS-CoV-2 replikációjára és átvitelére azonban jelenleg ismeretlen. Az emberi rhinovírusok a náthát okozzák, és ezek az emberek legelterjedtebb légúti vírusai. Kimutatták, hogy a rhinovírusok és az együtt keringő légzőszervi vírusok közötti kölcsönhatások alakítják a vírus epidemiológiáját az egyes gazdaszervezetek és a populáció szintjén. Itt megvizsgáltuk a SARS-CoV-2 replikációs kinetikáját az emberi légzőszervi hámban rhinovírus jelenlétében vagy hiányában. Megmutattuk, hogy az emberi rhinovírus interferon választ vált ki, amely blokkolja a SARS-CoV-2 replikációt.
Forrás: https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiab147/6179975
Olivia
2021-03-24 13:44:30
Helyzetfrissítés, 2021. március 16.
Az emberi populáció tömeges oltása az oltott embereket „szupertörzsű” gyárakká teszi, amelyek mutáns, halálos koronavírustörzseket rombolnak ki, amelyek pusztíthatják az emberiséget. Az oltástudomány vezető tudósa (Dr. Bossche) arra figyelmeztet, hogy a tömeges oltások „megállíthatatlan szörnyet” teremthetnek, és hogy a járvány idején bekövetkezett tömeges oltások a viszonylag ártalmatlan koronavírust, amelyet először láttunk, (SARS-cov-2) halálos „biológiai fegyverré változtathatja”. . ”
Forrás: https://www.brighteon.com/e86a8f0d-bae2-4c3c-926d-61c60c6e4c38
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.