Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

mindszentiocsi
2019-03-05 18:06:42
UNOKÁINK SEM FOGJÁK LÁTNI?

Unokáink Sem Fogják Látni?

- Közeledik a rendszerváltás és a mi torkunkon erőszakkal lenyomott „akárminek” az évfordulója.
- Jönnek majd - a kormány által finanszírozott - dicsőséges visszaemlékezéseknek a hamisan zengő szirénhangjai!
- Íme tehát az igazság de csak azért hogy legalább magunknak ne hazudjunk!

- Azért gazdagok a fejlett nyugati országok, mert amit csak tudnak lehetőleg a saját otthoni gazdaságukban állítják elő. Semmit nem vesznek másoktól csupán és kizárólag olyasmit amit képtelenek otthon megtermelni, vagy előállítani.
- A másik módszerük a külföldiek kizsákmányolása, ami tulajdonképen álcába bújtatott gyarmatosítás. Ezek az olcsó munkaerőt valamint a potom pénzért kitermelt nyersanyagokat jelentik egy pénzügyileg alávetett országban az ő vállalataik által. - A legprimitívebb közgazdaságtan is azt tanítja: Sokat adj el másoknak, de te minél kevesebbet vegyél tőlük!
- Tessék szétnézni a plázáinkban ahol rengeteg a külföldi árú! Ezek megvásárlásával mind-mind a külföldieket gazdagítjuk.
- A privatizációt az álságos "rendszerváltó elitünk" iszonyúan felgyorsította, ahelyett, hogy egy mérsékelten gyarapodó magyar középréteget kialakítottak volna.
- Nem a nemzeti sajátosságainknak megfelelő kitörési pontokra összpontosítottak, hanem - teljesen hibásan - arra hogy az általuk ledegradált olcsó és megalázott munkaerőinkkel hogyan csábítsák ide a nyugati nagytőkét. - Mindezek következményeként szinte eltűnt a saját tőkejövedelmünk, a munkahelyi dolgozók érdekvédelme a nullára zuhant. - Saját kereskedelmünk elhalt és a rajtuk keresztül történő lakossági fogyasztás bevétele a zéróhoz közelít.
- Termelőágazatok nincsenek, az alapanyagaink és termékeink valamint a feldolgozóipar mind-mind idegen kezekben vannak, ahová minékünk beleszólásunk egyáltalán nincs. - Az itthonról történő exportálás az teljesen idegen kézben van. - Ebbe a beleszólási lehetőségünk egy "kuss"-al egyenlő. - Élelmiszer-behozatalunk drámai hirtelenséggel emelkedik.
- Az EU. a leg-agyamentebb és magyarellenes szabályozókat hozta a kárunkra.

- Jött a nyolcvanas évek első felében egy erős politikai nyomás ránk, amelyik a tengeren túlról szervezett és irányított nyomás volt, hogy az átalakulás jegyében a politikai függőségből egy másfajta függőségbe, vagyis a tőke, mégpedig a nagytőke függőségébe rendezzük át magunkat A nyolcvanas évek elején megérkezett az akkori nomenklatúránk elitjéhez egy hatalmas nyomás a tengerentúlról! Mondván: hogyha már ilyen politikai rendszerváltásféle készül kedves elitünk legyenek szívesek már és árulják már el a hazájukat, ha csak egy mód van rá, és mit ad Isten erre a kedves elvtársaink hajlandóak is voltak! "Egyik húsos kampóról átakasztottak minket egy másik húsos kampóra" - ahogyan ezt Csurka István is mondta annak idején, nagyon találóan. - Ideológiai mázzal kenték be az egészet: demokrácia, nyitott piac, szabad verseny. - A lózungokat amerikai és nyugat-európai boszorkány-konyhákon kotyvasztották, és adták ki ukázként a már előre jól lefizetett politikusainknak, akiket egyenként ők választottak ki, hogy totális nyugati érdekek alapján vezényeljék majd le a rendszerváltást. Magyarul: fosszák ki ha kérhetnénk a saját hazájuk népét, a nyugat javára, külföldi érdekek alapján, no persze ez most sincsen másképp.
- Ma már jól látható, hogy mi a hazai kisvállalkozók és kistermelők itthon úgy gondoltuk, hogy itten most egy a szokásos kis stílű csibészség - korrupció és egyéb baromságok - vezérelték ezt a folyamatot, holott ezzel szemben ez egy jól megtervezett külföldi program által zajlott le. - Ezeket a terveket pedig hát már a hetvenes nyolcvanas években és főleg a tengerentúlon készítették elő.
- Ma már szinte tisztán kivehető az amiről mi vállalkozók és gazdálkodók csak sejtésekkel rendelkeztünk. Még-pediglen abból a célból szervezkedtek, hogy a kelet - közép - európai országokban olyan gazdasági berendezkedés jöjjön létre, ami által a hazai állapotunk függő helyzetbe kerül a tengerentúli tőkével szemben.
- Brzezinski, Carter elnöknek a nemzetbiztonsági tanácsadója írt egy kis könyvet "A nagy sakktábla" címmel, amiben pontosan kifejti, hogy mit kell tenni az Eurázsia feletti hatalom megszerzésének érdekében, és régiónként ezt ő szépen el is magyarázza.
- Ebben különleges fejezetet szán azon módszerek leírásának, hogy miképpen kell megvásárolni a hazai és európai politikus bűnözőket. - Azokat a döntéshozókat akiket hát - mindenféle nyaralásos továbbképzésekkel elcsábítva - vegytiszta korrupciós bűnözésre ösztönözzenek.

- Így hát sajnos a mi privatizációnkat külföldi, és idegen érdekcsoportok vezényelték le, karöltve a tróger elvtársainkkal. Teljesen kiszolgáltatva hazánkat, aljasul és korrupt módon.
- Ez világosan levezethető.
- 1989 novemberében Mihail Gorbacsov - ugye tudjuk - akkor még a Szovjetuniónak a pártfőtitkára, és az első számú vezetője volt. - Olaszországban megegyezett az akkori nagy multinacionális, Fiat és Feruzzi társaságokkal, valamint azok leányvállalataival is, hogy bizonyos feladatokat kapnak ezek a nagy nemzetközi társaságok a volt, de akkor még Szovjetunióként, illetőleg annak csatlósaiként üzemelő országokban az átalakulása során.
- Na most ez kilencvenben amikor a német egyesülés történt - ez kilencven június elseje volt - előtte egy héttel Dublinban találkoztak az európai közösség vezetői. Ekkor Helmut Kohl kancellár öt milliárd német Márka - állami garanciával támogatott hitelt adott a Szovjetuniónak - Gorbacsovnak, és számos olyan döntést hoztak ami állítólag a Kelet-Közép-Európa úgynevezett "megsegítését" jelentette. - Például Olaszország húsz éves hitelt ígért a saját multi cégeinek fél százalékos (!!!) kamattal! Arra, hogy itt a volt szocialista országokban "bevásároljanak". - Nos aztán kilencvenegyben itt járt a világbanknak egy delegációja, ugyanis a nyolcvanas években az ország eladósítási programjaként az IMF illetőleg a Világbank különböző kölcsönöket nyújtott nekünk. A Világbanknál ténylegesen voltak némi fejlesztések, míg az IMF csak pénzügyi, újra és újra megújított kölcsönöket nyújtott ami felért egy adósságcsapdával. Ezzel folyamatosan növelte az adósságállományunkat, tehát rettenetesen eladósított bennünket.

- No de a világbank néhány iparág felújításához adott hitelezést, így volt tehát öt növényolajgyárnak a korszerűsítése. Nos 1991 Nyarán itt járt a világbanknak egy delegációja, és a pénzügyminisztériumban áttanulmányozták, hogy mit vigyenek el bizonyos nemzetközi társaságok a nemzeti vagyonból, és ekkor került például terítékre a növényolajipar is, holott már ugyanazok akik ezt kiszemelték maguknak - ez volt a Feruzzi érdekeltség - már a cukoriparunk bizonyos hányadát (egyharmadát) uralmuk alá vették anélkül, hogy fizettek volna már érte. Tehát végső soron ez a külső hatalmi berendezkedés zajlott le, amihez aztán hozzájárult egy színjáték. Még pediglen az, mintha ez valamilyen piaci versenyben, pályázattal normál üzleti körülmények között zajlana le.

- Nos, miután Varga István mérnök - közgazdász abban a helyzetben van, hogy ezekben az eseményekben több vállalkozó és gazdatársával együtt - akik szintén a magyar gazdaságot szerették volna megmenteni gyermekeink és unokáink számára a rabló külföldi tőkével szemben - vett részt, és nem a kormány oldalán, hanem pályázóként, ha úgy tetszik - több okból - ebből adódóan ismeri a döntéseket és azoknak a hátterét is. Utána sok energiát fektetett ennek a háttérnek a megismerésébe. Most ezek alapján nyugodt szívvel kijelentheti, hogy ezek a kívülről érkezett megrendelések, ezek voltak azok amik mindent meghatároztak.

- A mi vagyonügynökségi vezetőink, minisztériumi államtitkáraink, vagy minisztereink azok egy egyszerű végrehajtó bábfigurákká degradálódtak. Ráadásul úgy, hogy nekik az alattomos megtévesztés feladata jutott, tehát eljátszani azt a színjátékot amit a mindennapi ember úgy láthatott mintha az egy - valami normális - gazdasági folyamat lenne.
-Röviden!
- Az országot becsapták! Ehhez a becsapáshoz a mi politikusaink tevőleges segítséget nyújtottak, egészen a bűncselekményekig elmenő tehertétellel!
- Ugyanis!
- Oly események jellemzik ezeket a folyamatokat amiket Varga István mérnök-közgazdászunk jól ismer mint elszenvedő fél, illetve amik a rendelkezésére álló dokumentumokból kitűnnek, hogy amit a normál ész már nemhogy polgárjogi, de még csak nem is államigazgatási hibának, vagy hűtlen kezelésnek, hanem egyértelműen a lehető legnagyobb gazemberségnek, azaz HAZAÁRULÁSNAK kell hogy tekintsen !!!

A szocialista privatizáció lesújtó ára az, hogy csupán a privatizált közszolgáltató vállalatok - 1040 milliárd !!!! forint hasznot vittek ki tizenöt év alatt az országból ami vérlázító!

- Egy tíz éves pereskedést nehéz most pár percben összefoglalni, de a növényolajipar pályázatánál Varga Istvánéknak világossá vált a csalás. Szó szerint a legegyszerűbb módon véghezvitt csalás. Akkor már világosan látta hogy ő ezt a döntést megváltoztatni már nem tudja. - Viszont azért, hogy feltáruljon, vagy ha úgy tetszik - dokumentálttá váljon ez a mérhetetlen gazemberség, amit ezek a korruptan törvényt kijátszó és a külföldiek által lefizetett közszereplők (állítólag emberek) elkövettek.
- Ezért ő egy pert indított az állami vagyonügynökséggel szemben. - Egy forint kártérítést kérve, tehát deklarálva ezzel azt, hogy nem gazdagodni akar, hanem egy igazságtételi folyamatot akar végigvinni.
- Nos meg kell mondani, hogy ezalatt a törvénysértések oly listája tárult föl előtte amit ő is csak utóbb ismert föl, illetőleg hát szinte megjegyezni is sok az egy hétköznapi ember számára annyi törvénysértéssel találkozott!
- De! -
Hiába tárult föl, a bíróságok mégsem voltak képesek ezt még azon túl sem kezelni, hogy: "hát igen, igen hát igen, de hát azért, azért ez nem olyan nagy baj." ??? Szerintem ez meg már egy kész röhej!
- Na most ennek meg később az lett a következménye, hogy az ilyen ügyletekből egyértelmű az, hogy azonnali fellebbezések lettek.
- Aztán a legfelsőbb bíróság végül is azt mondta ki, hogy a magyar pályázóknak nincs is joguk számonkérni a vagyonügynökséget (ÁVÜ-t) már minthogy az csaló vagy nem csaló módon járt-e el, mert hát ugye a magyar pályázóknak nem fűződik ahhoz érdekük, hogy ez kiderüljön.(???)
- Ők ugyanis csak egyszerű pályázók voltak és hát a pályázónak ugyebár mindegy ám, hogy hogyan veszít(???) -
- Ha becsapták úgy is veszthet, ha nem csapták be úgy is veszthet. Tehát akkor nem tök' mindegy, hogy hogyan vesztett? -
- Kérem szépen ezt a legfelsőbb bíróság ma is elnökhelyettesi szintjén - ott lévő bírója írta le. (Hogy nem szakad rá még most sem az Ég?)
- Na most miután ugyanebben az időben volt egy másik legfelsőbb bírósági per - egy tévécsatorna ügyében, ahol a tévécsatorna érdekeltje (gondolom külföldi) - okán kimondták azt "bizony bizony nem szabad ám csalni a pályázatnál, és hogyha becsaptak valakit, az bizony igenis keresetet indíthat a pályázat kiírójával vagy a lebonyolítójával szemben" (Talán azért mert külföldi? - kérdem én)!
- Tehát két ellentétes ítélet volt! Erre mit csináltak? Hoztak egy jogegységi határozatot, és megállapították: igen lehet pályázónak keresetet indítania egy csaló eljárás számonkérésére, csakhogy a mi bíróságaink megállapították, hogy ebben az ügyben - vagyis a magyar pályázók ügyében - azonban tulajdonképen nem történhetett semmi hiba.
- Szóval azt kell mondanom hogy Varga István tíz éven keresztül dolgozott azért hogy bebizonyíthassa, tulajdonképen ennek a mérhetetlen nemzetpusztító magatartásnak a magyar bíróságok éppen olyan kisstílű korrupt szereplői voltak, mint azok a miniszterek vagy államtitkárok akik ezt levezényelték. A háttérnek valahol feltétlenül hogy össze kellett érnie, mert rendkívüli összehangoltság volt minden döntés mögött amivel történetünk szereplője sorozatban az évek folyamán találkozott.

- A Pries Waterhouse (Prájszvóterhausz) az úgynevezett Big Six-nek (Bigsziksznek), vagyis hat nagy nemzetközi multinacionális "tanácsadó és auditor" tehát könyvvizsgáló cégek egyike. No most nem csak ők a többiek is itt voltak mind a hatan. Tehát a nyolcvanas évek végén nyolcvanhét nyolcvannyolcban települtek le azzal a feladattal hazánkba, hogy az átalakulás magyarországi törvényeit szabályait ők fogalmazzák meg. Ők mondták meg hogy milyen törvényeket alkossanak a mi képviselőink. Tehát gyakorlatilag több minisztériumban lehetett látni olyan neveket kiírva az ajtókra akik az ő embereik voltak, néha még rossz magyarsággal azt is alá írták a nevüknek, hogy kávézni mentem.
- Szóval ezek az emberek beépültek a magyar kormányzatba, és dolgoztak nekik részben a törvények előkészítéséért, de a másik nagy feladatuk volt a vagyon értékelése.
- Na most azok akik meg akarták szerezni értelemszerűen azok abban voltak érdekeltek, hogy azt az objektumot - üzemet minél alacsonyabbra értékeljék, vagyis a lehető legalacsonyabb árra sorolják be.
- További feladatuk volt még a szerződéseknek az előkészítése.
- Olyanokat szerkesztettek ami a külföldinek jó volt, viszont a magyar államnak meg a lehető legrosszabb volt.
-Tehát ők kifejezetten egy betelepült "ügynökhálózat" voltak arra, hogy a majdani gazdaság leépítésében a mi kárunkra dolgozzanak.
- Mondjunk egy nagyon konkrét példát.
- A Price Waterhouse az a Feruzzi csoportnak a házi tanácsadója és auditor cége is volt. A Feruzzi csoportról annyit kell tudni - és ezt feltétlen el kell mondani - hogy Arturó Feruzzi alapította, aki 1973-ban még a New Orleans-i gabonatőzsde nagykereskedője volt, tulajdonképen egy bróker volt, de visszatelepült a családjával Olaszországba, és egy korlátlan (amerikai!!!) finanszírozással hatalmas felvásárlásokba kezdett. Mégpedig élelmiszeripari vállalatokat vettek meg azért - már látszott aztán, hogy Amerika föl akarja törni az európai kereskedelmi védelmi burkot - vagyis hogy betegyék a szőrös lábukat az európai piacra. - Addig voltak ugye Európának vámjai, illetőleg belső ilyesfajta támogatási szisztémái, azért hogy ne külső import jöjjön Európába, hanem a belső európai gazdaságot erősítsék ezek a rendelkezések. - No ezt Amerika agresszívan le akarta építeni, és Feruzziékat arra használta föl, hogy vásároljanak föl nagy élelmiszeripari vállalatokat és azon keresztül - kizárólag amerikai érdekből - és belülről szóljanak bele a Közép-Kelet-Európa-i átalakításba, amelyhez egyébként az ég adta egy világon semmi közük nem lett volna.

- Nos ez a társaság Magyarországon már a kilencvenes években megjelent és sok mindent vásároltak itt: takarmányt, cukorgyárakat is és így tovább. A Feruzzi csoport mintegy több száz más cégének az auditálását, tehát a mérlegének az elemzéseit is végezte a Price Waterhouse által. Ez a csoport 1993-ban csődbe jutott. Azért jutott csődbe, mert az egész - szintén egy nagy - csalásrendszer volt. Húsz milliárd dollárnak megfelelő hiány mutatkozott a rendszerben, és 200 bank volt ebben közvetlenül érdekelt. Egyszerre a 200 bank mindenkit csődbe lökött, és a kis részvényeseket elszegényítették valamint a nagy-részvényeseknek a vagyonát átvették (elvették) és ebben a Price Waterhouse játszotta a legnagyobb szerepet. Na most ezért Olaszországban őket nem csak hogy polgári hanem büntető bíróság elé is állították, és tíz évre visszamenőleg minden mérleghitelesítő aláírásukat is töröltették és visszavonták.
- Tehát ilyen nem is történt még Európában és azóta sem, hogy egy cégről tíz évre visszamenőleg kimondják azt, hogy csaltatok.
- Na most ez a cég vezényelte le nálunk többek között a növényolaj privatizációját úgy, hogy a vevőnek (Feruzzi) volt közben a tanácsadója, de egyúttal a mi állami vagyonügynökségünknek is a tanácsadója volt. - Tehát az állami vagyonügynökség nevében, de viszont a vevő (Feruzzi) javára csinált mindent, tehát a magyarok kiszorítására!
- Amikor már a magyar pályázók tudták hogy ez a csoport a csalást már régen el is követte és azt is tudták, hogy az a szerződés amivel ezt a növényolaj-iparágat átvették azt úgy fogalmazták meg - megint a Price Waterhous részvételével - hogy nem is kellett fizetnie a vevőnek Magyarország felé, mivel hogy nem írták le, azt mikor esedékes a vételár kifizetése, mert olyan bonyolult konstrukciót tettek bele, ami teljesen csak a vevő (Feruzzi) fizetési hajlandóságától függött. "Majd ha ráér, majd ha akar, akkor majd esetleg fizet!!!" Ezt a Price Waterhouse segítette nekik mert ők csinálhatták velük együtt karöltve a szerződéseket.
- No most nálunk - nem hogy nem marasztalták el őket hanem - a mai napig is tekintélyes tanácsadói ők a kormányunknak!!! A Fidesznek is!!! (2016)

A Price Waterhouse új neve: PriceWaterhouseCoopers és napjainkban is méregdrága tanácsokkal látja el az államot... vagyis a Fideszt!!! - Egyébként akik védik a privatizációt, illetve a privatizációnak a folyamatát, hát ők bizony sokszor hangoztatják azt, hogy azok az állami vállalatok melyek külföldi kézbe lettek adva, vagy amelyeket külföldiek vásároltak föl gazdaságilag nem működtek jól (????) Elavultak voltak, és a technológiák nem voltak már használhatóak - ebből vajon mi lehet az igaz?
- Az őszinte és igaz válasz erre a következő:
- Politikusaink nagyobb része mind töményen hazudott, és még a hazugságot is megírták előre nekik, hogy mit kell hazudniuk ennyire sötétek!
- Ugyanis emlékezzünk arra, hogy az egyik ilyen hazugság az volt hogy: nagyon-nagyon kell a hitel bár, nagy az adósság is, de kell a gyors bevétel, mert nincs pénze az államigazgatásnak!
- Amikor viszont megnézi az ember a szerződéseket, mármint aminek okán ők ezt mondták - egyébként a sajtóból is ezt hallották csak ki a hétköznapi emberek - akkor rájöhetünk arra, hogy valójában a privatizálandóságokért nem is kértek pénzt őkelméik!
- Többet fizetett a Magyar Állam a vevőnek - ami egyszerűen agyrém - mint amit az elkótyavetyélt üzemekért kapott!
- Úgy adták oda a társaságokat (vállalatokat) hogy Feruzziék az üzemi vállalati kasszákból kivették a pénzt, és ezek az idézőjeles vevők azzal fizettek az államnak.
- Tehát az tömény hazugság volt, hogy a bevétel volt az egyik fontos kényszer eladási motiváció.
- A másik ilyen hazugság az volt, hogy rosszak a vállalatok.
- Hát kérem nem igaz ez sem! Ugyanis nagyon jelentős nyugati exportot bonyolítottunk le abban az időben. A Varga István-féle szövetkezet négy év alatt - abban az időben - az ország 76. legnagyobb vállalatává nőtte ki magát úgy, hogy Nyugatra exportált magyar termékeket! Szinte minden készárunk, mezőgazdasági termékünk kiválóan eladható volt!
- Ez a színtiszta igazság!

- Tehát akkor nem lehettek rosszak azok a vállalatok - a mezőgazdaság sem volt az, és az élelmiszeripar sem - már hogy ne lehetett volna eladni a termékeket???
- Ez megint csak egy - a közvéleménynek a kábítását szolgáló - ilyenfajta kommunikációs panel volt.
- A harmadik ilyen, hogy nem voltak hatékonyak a vállalatok, hogy az emberek nem jól dolgoztak, és így tovább és így tovább, mondtak illetve hazudtak ilyeneket is.
- Kérem szépen!
- Például az élelmiszeriparban! Azok a gyárak melyeket a jelentkező nyugati vevők lebontottak, hát érdekes módon de onnan kiszerelték azokat a gépeket amiket mi világbanki hitellel felújítás címén hoztunk be Nyugatról, majd építettük ki a technológiájukat, erre az új tulajdonos ahogyan azt megvette, azonnal abban a pillanatban szétszereltette lebontatta és más országokban lévő saját gyárait - rögtön az innen elvitt gépekkel - korszerűsítette szédítő sebességgel!

- Ezt naná, hogy nem mondták el az embereknek azok a miniszterek, akik ma büszkék a teljesítményükre! De! Az a baj, hogy ilyen nagy történelmi léptékű eseményről a közvélemény semmit nem tud, mert a kommunikációs hatalom folyamatosan becsapja és ámítja őket, de még utólag is.

- Hogy mennyire???

- Varga István mérnök közgazdász szavait idézem:

- Ezt tessék nagyon megjegyezni amit most mondok, mert történelmi - súlya van annak amit most mondok!!!

- Képzeljék el egy ország jelene, jövője, múltja sok tekintetben a - levéltárakban lelhető fel.
- Hát hiszen tudjuk a régi kódexek, a régi íratok.
- Történészek hol kutatnak? Hát a Levéltárakban.
- Nos amikor Varga István a cukoripari privatizációval kapcsolatban - megnézte a levéltári anyagukat, döbbenten látta a következőket !!!
- Ott nem a valóságnak a dokumentumait találjuk!
- Hanem valakik írtak egy összefoglalót - hamisat "hogy mi történt" !!!
- Egy-két iratot mögé tettek és így ...
- A Magyar Levéltár ma a privatizáció valótlan és hamis képét őrzi!!!
- Csak azért hogy majd az utókort - az unokáinkat, dédunokáinkat, - ükunokáinkat is becsapjuk azzal !!!

- Kérem szépen a magyar történelemben még nem volt arra példa,
- hogy oly mértékben csaljunk, hogy még történelmi léptékben is: - Csalással intézzük az ügyeinket !!!
- Szóval a Levéltár az hamis a privatizációk ügyével kapcsolatban!!!
- Ezt a hamisítást emberek követték el!
- Itt élnek közöttünk, én úgy gondolom hogy:
- Ezt személyesen mindegyiken számon kellene kérni!!!
- Azért mert ennél nagyobb csibészséget én el sem tudok képzelni!!!
- Ez egyenesen :

- Nemzetgyilkosság !!!

(Mindszenti Öcsi)
miskolcilaci
2019-03-04 23:20:38
Kulcskérdések, nemzeti összefogás:Jásdi Kiss Imre, Hajnal János, Herédi Károly, Lica (Farkas Csaba János) egyetlen Posta Imrés rendezvényen.
Kulcsok 2019.03.02.
https://www.youtube.com/watch?v=c7bgITDfDpk&feature=youtu.be
Topi
2019-03-03 21:26:11
Hozzá hasonló, sajnos , nincs a mostanában Európába érkezők között https://youtu.be/U6-mtixekzk
orisany
2019-03-03 19:34:42
"Ezek a primitív hordák, akiknél a gyermek és nőgyilkosság régi tradíció... görbe lábú gyilkosok, primitív hordák, nyelvük nem lévén csak makognak, s a sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el... " - részlet Glatz: Magyarok Krónikája c. 1996-ban megjelent "művéből"
Gondolom mindenki ismeri ezt a szégyenletes Magyar ellenes megnyilatkozást, nem is ezért idéztem újra. Sajnos a gond az, hogy ez az eszme bekerült a tankönyvekbe, nagyon sok ember ezt be is fogadta. Nehéz ezért nézeteinket széles körben ismertetni, hiszen 1945 óta belenevelték e hamis tudatállapotba. Nekem is ezt tanították, az más kérdés, hogy Jókait vagy az akkor tiltott Wass Albertet olvasva ez mennyire hittem el. Hosszú nehéz munka vár ránk.
Szécsi Levente
2019-03-01 05:25:36
Jézus pártus király - Szkíta hadvezér, az Istenanya fia (4. rész)
A zsidó népszámlálás tilalma és elrejtett őskeresztény legendák

https://baalvany.blog.hu/2019/03/01/jezus_partus_kiraly_szkita_hadvezer_az_istenanya_fia_4_resz
Topi
2019-02-28 11:55:33
Topi
2019-02-27 23:17:02
Szécsi Levente
2019-02-27 21:16:06
Madai földje - Média, a magik birodalma
A magyarok eredete, a tűztisztelet és a turánizmus

https://baalvany.blog.hu/2019/02/22/madai_foldje_media_a_magusok_birodalma
Topi
2019-02-27 17:46:24
Már egyetlen nukleáris bomba hatására is a világon eljönne a nukleáris ősz/tél/klima katasztrófa....
https://newatlas.com/nuclear-autumn-climate-effects/50510/
mindszentiocsi
2019-02-26 03:05:54
karifia
2019-02-25 19:08:43
A kommunizmus áldozatainak emléknapján - 2019. február 25. - bemutatja a Duna TV 21:20-kor.
karifia
2019-02-25 19:08:33
A Sátán fattya
A Nagy Zoltán Mihály azonos című művéből készült film az 1944. novemberi kárpátaljai történésekkel kezdődik, és a tizenhat esztendős Tóth Eszter sorsán keresztül mutatja be az eseményeket. Beregszilasról útnak indul néhány asszony, leány, hogy élelmet vigyen a „háromnapos munkára" behívott hozzátartozóknak. Azóta tudjuk, a „malenykij robot" sokkal tovább tartott három napnál. Tóth Eszter, a 16 éves fiatal lány is köztük van, akit öt orosz katona megerőszakol. A lány teherbe esik, és megszüli a gyermeket, a Sátán fattyát. Ez megváltoztathatatlanul tönkreteszi nem csak az ő, de környezete életét is...
Topi
2019-02-23 07:11:24
mindszentiocsi
2019-02-23 07:01:34
Kedves Olvasó! Semmi gond ! Szándákos megfontolásból nem közöltem és direkt hallgattam el a forrást , már csak azért is hogy ne reklámozzam ezerrel őket. Ön viszont ezt megtette meggondolatlanul, ami végül is nem nagy baj. Egyébként én is utálom őket mint egy marék férget! Kifejezetten szerettem volna kiállni Szöllősi Ildikó középiskolai tanárnő mellett mivel úgy érzem, hogy ez a fiatalember először kedvesen de másodszor már durván vérig sértette őt és hirtelen felhorkanva mint egy kisgyerek, kinek elvették a játékát felhorkanva hepciáskodva a tanárnőbe fojtotta a szót! Már pedig ez így nagyon nem lesz jó ha már a kezdeteknél így nyitnak fiatal barátaink. Senki, egy személy sem akadt akkor és ott, aki kiállt volna a méltatlanul leforrázott tanárnő mellett. Szegények vagyunk, de azért hülyék nem, ezt próbáltam érzékeltetni. Higgye el kérem ezek a fiatalemberek - ahogy ezt eddig is bizonyították - finoman szólva is nagyon pragmatikusak tudnak lenni! Ide másolom a megegyezést-követő beszélgetés alatti véleményemet. Azután hagyom a fenébe az egészet hogy a dolgok menjenek úgymond a maguk szabad folyásával. Nem baj, köszönöm hogy fejemre olvasta bűnömet. Szerintem buszkén senkinek nem megalázkodva kell viselkedni, mivel a MIÉP semmivel nem alábbvaló párt mint a másik sőt, de hagyjuk ezt, mindenesetre a büszkeségünket ne adjuk fel. Nékik legalább annyira szükségük van ránk mintha ez fordítva lenne! Tehát itt az írásom és utána meg csak figyelem majd ezt a fiatalos szabad-folyást.

- Köszönöm szépen kedves Szöllősi Ildikó, hogy feltette kérdését és kérését sokunk nevében is Toroczkai Lászlóval kapcsolatban, de viszont ez a kedves, de ugyanakkor kevés élettapasztalattal rendelkező, valamint Vona "piperkőc" Gáborkába évekig belekapaszkodott, és azt kiszolgáló - Novák Előd - sajnos Önbe fojtotta a szót (és most itt nem csak a Tucsek dédi-papáról van szó) Arról van itt kérem szó, hogy vesse alá magát Toroczkai vagyis Nováknak az "újdonsült pártfőnöke" egyfajta népi átvilágításnak (vagyis, válaszoljon kissé kínos anyagi kérdésekre is, hiszen esendőek vagyunk és az vesse rá az első követ aki még életében soha nem követett Vóna el ilyesféle hibát) Nyíltan ki kell állni az emberek elé, és őszinte tiszta arccal válaszolni kell a kínos kérdésekre is. Attól még az, hogy elbújunk a kérdések elől, attól még azok a dolgok nagyon is léteznek és elgennyesedhetnek. Mivel ugyebár az ilyen dolgoknak ez a menete, egyébként is ez így illik! Különben pedig ezzel is megtiszteljük a választópolgárainkat.Tehát amit a "határszélen le-föl rohangáló és feltűnési viszketegségben szenvedő" Toroczkai (Tóth) László az önmagával készített interjúszerű könyvében nem írt meg és naná, hogy nem véletlenül nem tette ezt meg, így hát ezt azért valahogy mégiscsak tudatni kellene a magyar néppel vagy azok már nem is számítanak? - Nagy Tibor elnök úr és Szöllősi Ildikó tanárnő fényévekkel vannak élettapasztalatban és gyakorlati bölcsességekben ezeknek - az eddigi életükben még soha nem dolgozott - fiatalembereknek a fejei fölött! Ezért nekik óriási köszönet jár (nem pedig ledorongolás) a higgadt tapasztalatokban gazdag, megfontolt és előrelátó bölcs beszédeikért és, azért is hogy segítő és fejlesztő jó szándékkal, egyáltalán szóba álltak ezekkel a "hollywoodi akciófilmeken szocializálódott" valamint jót akarni látszó - persze jó pénzért - fiatal emberekkel. A megegyezésnek örülök, csak egy dolognak nem kifejezetten örülnék : Ha nyúl vinné a puskát! "Hánnéhogymán"! Malter csapja falhoz a kőművest? Hát hogy nézne az már ki ? Szerintem a jelszó sokunknak végül is ugyanaz maradt : "CSAKIS A MIÉP!!!"
Olvasó
2019-02-23 00:45:00
Mindszentiöcsinek: a mai műsor hallgatása közben arra gondoltam vajon melyik tag fogja elkaszálni a Toroczkai személyét. Abban nem csalódtam, hogy bekövetkezik, de abban hogy pont Ön az aki kimásolva a magyarnarancs írását teljes terjedelmében, de a forrás megnevezését ellhallgatva, ez kissé meglepett. Kedves Ildikó, remélem elolvasod a mellékelt linken lévő terjedelmes anyagot a képekkel és a szerző nevével, amelyből világosan kilátszik, hogy a potenciális ellenfelet minden eszközzel megpróbálják ellehetetleníteni. http://antifasisztahalozat.wixsite.com/antifasiszta/single-post/2017/10/05/És-betyárból-lőn-kiskirály-–-Toroczkai-László-és-Ásotthalom-elfoglalása... De ha ez nem nyitható meg, akkor a google keresőbe a cikk címét kell bemásolni: És betyárból lőn kiskirály – Toroczkai László és Ásotthalom elfoglalása October 5, 2017 Nagy Gergely Miklós
Személy szerint az a véleményem, hogy mint Kubinyi Tamás is javasolta, hagyjuk az ügyet folyni a maga útján, mert idővel az ellenségeik kiderítenek még el nem követett ballépéseket is. Nagy Tibor MIÉP elnök még ezután következik. Azt nem lehet elvárni Torockaitól hogy hátralépjen. Mint az idézett cikkből is kiderül, sokat végzett Ásotthalomban és a környékén az elmúlt évek alatt és ennek a munkának az eredményeképpen, ha tetszik ha nem, előbb utóbb viszi valamire reméljük a nemzet érdekében. Ma a látóhatáron se közel, se távol nincs még hozzá hasonló kaliberű vezető sem polgármester, sem egyéb funkcióban. Legalább mi itt, hagyjuk békén. Majd eleget kap a szembenálló oldalról, ebben biztosak lehetünk. Nem irigylem sem a tanyáját, sem az eddig elért eredményeit, és nem zavar hogy mi volt a dédapja. Mások is tegyék ezt, hiszen bárkiről kiderithetnek politikailag nem korrekt felmenőket. Csak remélhetjük hogy azon az úton halad amin elindult és mégis lesz remény az összefogás eredményeképpen mindannyiunk számára.
mindszentiocsi
2019-02-22 22:27:36
SZÖLLŐSI ILDIKÓ TANÁRNŐNEK a legjobb szándékommal ajánlom FELTÉTLENÜL OLVASSA VÉGIG a következő Toroczkai Lászlóról megjelent cikket! Hát igen! Lenne még itt miért kiállni Toroczkainak az emberek elé (és nem másokat küldözgetni maga helyett) nyílt őszinte tekintettel tisztázni azon-bizonyos pénzízű dolgait, mert az ilyesfajta tények előbb vagy utóbb, de az ellenségnek is támadási felületet nyújthatnak, és a dolgok tisztázatlanságai előbb vagy utóbb elgennyesedéshez vezethetnek!

Tessék :

"Skanzent épített KÖZPÉNZ-TÍZMILLIÓKBÓL, a hozzá közel álló jegyző pozíciófoglalásával - a régi jegyzőt kirúgta és helyére a saját emberét ültette - ilyenképpen pedig szintet lépett az önkormányzat maga alá gyűrésében. Nemcsak menekültekre vadászik, birodalmat is épít Toroczkai László polgármester. Megnéztük, hogyan.

Frissen borotválva, ingben száll ki a terepjárójából Toroczkai László, majd mosolyogva indul felénk, akik épp az ő birodalmát jöttünk feltérképezni. Toroczkai 2013 decembere óta vezeti Ásotthalmot, ezt a tanyákkal körbevett, 4 ezer lakosú csongrádi községet. A csaknem négy év alatt brit, német, francia vagy japán médiumok legsűrűbben interjúvolt magyar polgármesterévé vált. És emel­lett – mint azt mi is megtapasztaltuk – a hazai szélsőjobb szalonképtelen figurájából mára tudatosan alakította ki saját „cukibb” arcát. Mindeközben ugyanilyen tudatossággal építi ki saját hatalmát és kultuszát a környéken.


Süt a szeptemberi nap, a határátkelő alig kétszáz méterre fekszik, azon túl már Szerbia. Jobbra és balra is kerítés fut, ameddig a szem ellát. Nemcsak a Délvidéki Emlékpark van itt, de mögötte terül el a polgármester tanyája is, ahol a családjával él. Toroczkai itteni jelenlétének szimbolikus helyszíne is ez, mivel itt kezdődött minden: területfoglalás, mítoszépítés, a leegyszerűsítő történelmi emlékezés helyszíneinek közpénzből finanszírozott kiépítése (amiben végig segítette a JOBBIK a PÁRTALAPÍTVÁNYTÓL több mint 40 azaz NEGYVEN MILLIÓ FORINT érkezett ennek a megvalósítására – lásd erről táblázatunkat). Így hát mi is itt kezdünk körbenézni; miután az emlékparkba a polgármester kis hezitálás után beenged, ő maga elhajt a hivatalához.

Strómangyanús feleség

Toroczkai első vállalkozását, a Fulgatore Bt.-t 2009-ben adta el adótartozással együtt. (A vevő később felszívódott, a levelekre nem válaszolt, a céget felszámolták.) Amíg Toroczkaié volt a cég, az APEH végrehajtást rendelt el rajta. Ezután Toroczkai a feleségével közösen vállalkozott. Bár Toroczkai többször elmondta, hogy a felesége alapvetően a gyermekeiket neveli, ő volt a Balkan Bt. ügyvezetője és beltagja a kényszertörlésig – Toroczkai feleségét el is tiltották öt évre a cégvezetéstől. Az általunk megismert adatok szerint a cégnek mínusz 5 millió (2011), mínusz 1,5 millió (2006) és mínusz 400 ezer forint volt az üzemi eredménye. A sikeresnek nem mondható vállalkozásnak Toroczkai csak a kültagja volt, igaz, egy feljegyzés szerint neki volt valódi befolyása. Miért nem Toroczkai volt a Balkan Bt. formális vezetője is? Egy adószakértő erre azt mondta: az adótartozással terhelt cég eladása az „ötödosztályú adócsalók trükkje. Ha pedig Toroczkai valóban összehozott tartozást az első cégével, akkor a cégalapításnál visszadobták volna a kérelmét, ezért lehetett szükség mást ebbe bevonni. Összességében az rajzolódik ki ezekből a papírokból, ahogy a 90-es évek óta csinálják ebben az országban sokan: eladni a céget másnak, saját néven semmilyen tulajdont nem tartani, ha mégis cégezünk, más (feleség) a képviselő, de a döntési jog (szavazateltérítéssel) az övé”. Toroczkai a Balkan Bt.-vel kapcsolatos érdeklődésünkre így reagált: az „csak az Ön feltételezése, hogy az irányítást én végeztem”. A cég szerinte törvényesen működött.

Idén év elején már ajándékozással kapott egy árverésen szerzett fél tanyát a gazdasági tevékenységtől eltiltott feleségétől. Ez épp szemben van azzal a tanyával, ahol jelenleg lakik: ez utóbbi ingatlant az édesapja vette az említett H. Gézától 2012-ben, és Toroczkai gyermekeinek a nevére van íratva, ám egy általunk megtekintett tulajdoni lap szerint a polgármesternek haszonélvezeti joga van rajta 2036-ig.
Volt már korábban is tanyája Toroczkainak, igaz, azt elárverezték tartozás miatt 2008-ban. A Ruzsa külterületén található, 2000-ben vásárolt tanya tulajdoni lapja szerint előbb az Inform Média kért rá közel 2 millió forintért végrehajtást 2007-ben, a média­cég ezt – ahogy erről lapunkat tájékoztatták – a „vállalkozói díj megfizetése” (azaz a nyomdai munka kifizetésének) hiányában kezdeményezte. Az élet furcsasága, hogy aki megvásárolta a melegek ellen hol a Pride-on, hol a kuruc.infón, hol Ásotthalmon fellépő Toroczkai tanyáját, az éppen az Első Magyar Meleg és Leszbikus Egyesület alapítója volt. A környék egykor szintén „Rózsa Sándor búvóhelye” volt – nyilván ez is vonzotta a Délvidék elszakításáról akkoriban letevő Toroczkait. A ruzsai tanya különben ma is megvan, mint megtudtuk, éppen eladó.

A délvidéki mítosz

Toroczkait már akkor foglalkoztatta a Délvidék „problémájának orvosolása”, amikor közel húsz éve, 1998-ban előbb MIÉP-jelölt, majd MIÉP-sajtós lett. A délszláv háború alatt – erről önéletrajzi könyvében írt – úgy látta, Koszovóhoz hasonlóan a „megszállt” Délvidék is kiszakítható lenne Szerbiából. „1999 februárjában, amikor hazatértem Koszovóból, kezdtem gerillacsapatokat szervezni, természetesen a legnagyobb titokban, miután egy veterán egy hatástalanított AK47-es típusú gépkarabélyt adott a kezembe. (…) Attól a pillanattól kezdve azonban, hogy megfogtam azt a kalasnyikovot, egy olyan játszmába és dimenzióba kerültem, amiről korábban nem is feltételeztem, hogy létezik” – írja a könyvében. A szabadcsapatot barátja, Rózsa-Flores Eduardo képezte ki, ám Toroczkai 2000 táján ráébred, hogy „sem a magyar nemzetben, sem a világot irányító hatalmakban nincs meg a kellő akarat ahhoz, hogy Trianont ily módon (fegyveres beavatkozással – N. G. M.) orvosolni lehessen”. Miután feloszlott a Korona Fiai Különleges Alakulat, Toroczkai vett egy tanyát a közeli Ruzsán, ahol tár­sai­val megalapította a soviniszta Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalmat (HVIM). A Délvidék-témát nem engedte el, de finomított a retorikán: megkérdőjelezve a szerb jelenlét jogosultságát, és a kuruc.info előfutáraként Toroczkaiék a szerb–magyar határt következetesen gúnyhatárnak kezdték nevezni – térképünkön látszik, ennek közelében áll ma a családi tanyája is.


A Jobbik a vármegyés alapítványon (HVA) keresztül finanszírozta a 2010-es években, hogy előbb felvásárolják a környék földjeit, körbekerítsék azokat, majd jött a turulszobor, a tanösvény, az elszakított városokról szóló általános ismertető kialakítása – közel 15 millió azaz TIZENÖTMILLIÓ FORINTBÓL. A 2012-ben felavatott park többfunkciójú: a szélsőjobb idejár trianonozni, Toroczkai pedig százfős iskolás csoportokat szervez ide a határ mindkét oldaláról, előttük terjeszti nézeteit, és építi imázsát. A valóság távolról köszön: a szerb partizánok délvidéki magyar áldozatainak állított emlékmű 2012-es felavatásán Toroczkai 40 ezer halottról beszélt, holott a történészek szerint ez erős túlzás, a reális szám 5-7 ezer körüli. Továbbá nem esik szó a magyar hadsereg délvidéki mészárlásairól, a „hideg napokról”, az emlékmű megelégszik az áldozatszerep felmutatásával; a tágabb tanulságokkal, előzményekkel meg sem próbál foglalkozni. Tavaly általános iskolások előtt azzal zárta az előadását Toroczkai, hogy arra jó az emlékpark, hogy a „fejekben lévő határokat bontsák le”.


Betyármosdatás

A kettes számú kultusz színtere Ásotthalom központjában van, itt áll a Rózsa Sándor-ház a Rózsa Sándor közben. A TÍZMILLIÓS NAGYSÁGRENDŰ KÖZPÉNZEKBŐL pörgetett Rózsa-sztori (szobrok, múzeum, újság, fesztivál stb.) legalább annyira féloldalasan emlékezik a múltra, mint az előbb említett emlékpark. Egyúttal aggasztóbb is, mivel egy rasszista, paramilitáris csoport, a Betyársereg elfogadtatását segítheti, mely alakulatot éppen Toroczkai alapította.
Betyárbőrben


A Rózsa Sándor-házban tárlatvezetést kapunk. A belépésünkkor leszögezik, hogy amit látunk, az jórészt a polgármester gyűjtése, „Toroczkai László kutatta is Rózsa Sándor életét”. A házban egy sor tárgy, festmény, ilyen-olyan dokumentum, egy dohányzacskó, könyvek, ruhák stb. vannak egymás mellé rakva, szak­mai­lag igényes narráció nélkül. A hölgy, aki feltehetően önkormányzati dolgozó, a tárlatvezetés közben olyanokat mond, hogy Rózsa Sándor „jó embert nem bántott”, és „azért került börtönbe, mert a szabadságharcot szervezte”, mindig „jó útra akart térni”, de nem engedték a körülmények. Mindez Toroczkai idealizált Rózsa Sándor-képének a közvetítése; a polgármester ugyanis meg van győződve arról, és be is akarja bizonyítani, hogy Rózsa Sándor nem volt bűnöző, a magyar ellenállás – jelentsen ez ebben az összefüggésben bármit is – és szabadságszeretet nagy alakjai közé tartozik. Pedig, már ha a történészek véleménye számít, ma inkább az a konszenzus a meghatározó, hogy a 19. századi betyárok fosztogató életmódot folytattak, így Rózsa Sándor is, aki többször ölt embert, rabolt vonatot, és bár igaz, hogy az 1848/1849-es szabadságharcban részt vett, ám csapatával etnikai tisztogatásokat végzett román falvakban, „egységét” emiatt oszlatták fel. Életéből lehetne érdekes kiállítást rendezni, de Ásotthalmon csak a betyárromantika a fontos. Nemrég – dicsekszik a tárlatvezető – egy 50 fős iskolás csoport hallhatta, milyen nagyszerű jellem volt Rózsa Sándor.


Toroczkai a később Ásotthalmon kiteljesedő betyármániáját már a 2010-es évek elején Budapesten, az ún. Klub64-ben is igyekezett népszerűsíteni. Ez volt a „nemzeti radikálisok” fővárosi zenés találkozóhelye, tele Rózsa Sándor-portréval. Végül be kellett zárni a klubot, állítólag hiába „volt ingyenes a koncert, a sarki éjjel-nappaliból hozták be pofátlan módon a sört, a vécét szétverték, a gipszkarton falat bezúzták”, és egyszer egy meleg férfit bántalmaztak a helyiség előtt.


Toroczkai „betyárügye” nem érthető meg teljesen a tágabb hazai szélsőjobbos kontextus nélkül. Toroczkai a 2000-es években megalapította a Betyársereget, amely előbb azzal tűnt fel, hogy betyárjelmezbe bújt radikálisok vonulgattak ide-oda, majd egy extremista, rasszista, rendre romaellenes akciókat vezető félmilitáns csoporttá vált, amelynek vezetője többször is nácinak nevezte magát. Toroczkai, mint korábban nyilatkozta, belső rokonságot érez a betyársággal, maga is „szívesen lett volna főbetyár”. (Mindenesetre, ahogyan a betyárok, úgy ő is rendre összetűzésbe került a törvényekkel: a 2006-os zavargások és melegellenes ügyei miatt évekig járt bíróságokra a Jobbik mostani alelnöke, továbbá korábban már több országból – Szerbia, Románia, Szlovákia – is kitiltották.) Toroczkai néhány éve betyárgúnyában, a Betyársereggel koszorúzta meg Rózsa Sándor sírját a szamosújvári börtöntemetőben, ahol többek között elhangzott, hogy „nagy példaképünk, Rózsa Sándor” „az egyik legnagyobb magyar harcos” volt. A Betyársereg vezetője a Narancsnak Rózsa Sándor név alatt küldött e-mailt, miközben a sereg tagjai szívesen jelennek meg Ásotthalmon a közpénzből finanszírozott Rózsa Sándor Fesztiválon – mindez jelzi, hogy a romák elleni „igazságosztást” hirdető, több büntetett elő­életű tagot is a soraiban tudó csoportnak milyen fontos a „jó embert sosem bántó” Rózsa Sándor, és miként talál önigazolást általa a saját tetteire. A Betyársereg egy baráti interjút is készített Toroczkaival, amelyben szóba kerül „Rózsa Sándor halhatatlan seregének feltámasztása” – ami, ugye, maga a Betyársereg.


A fesztiválon és a helyi lapon kívül még egy fa is Rózsa Sándor emlékét őrzi Ásotthalom közelében, ahová állítólag egyszer felmászott a jeles betyár. A tervek szerint a Rózsa-ház mögött jövőre felhúzzák a Tömörkény-házat is a Toroczkai-skanzen újabb elemeként. A polgármester Tömörkény István iránt is élénken érdeklődik, mi több, önkormányzati pénzen meg is vette az író nemrég felfedezett balástyai házát. Bár az épületet fölkutató helybéli nem szerette volna, ha az elkerül eredeti helyéről, Toroczkai mégis lebontatta, a téglákat Ásotthalomra szállíttatta, a MAGYAR ÁLLAM PEDIG nemrég – UNIÓS - TOP - os forrásból – adott is 83 azaz NYOLCVANHÁROM MILLIÓ FORINTOT arra, hogy Tömörkény-házat építsenek a Rózsa Sándoré mellé. (Eszem megáll!)

Benzinpénz és fizetésemelés

A Betyárseregből olykor munkatársak is kerülnek Toroczkai László mellé. Ez úgy derült ki, hogy szerettük volna megkapni a testületi jegyzőkönyveket. Bár Toroczkai László a polgármesterré választásakor jelezte, hogy átlátható önkormányzatot szeretne, ám a honlapon e dokumentumoknak nincs nyoma. Jeleztük, hogy szeretnénk átolvasni ezeket, de a megbeszélt időpont előtt nem sokkal Toroczkai ezt mondta egy interjúban: „Amikor a Magyar Narancs újságírója idejön a hivatalba, akkor odaültetem mellé a legnagyobb munkatársamat, akit a Betyársereg-vonalról ismerek még régről. Ő fog vigyázni a Magyar Narancs újságírójára.” Ez a hatalmas korábbi betyár valójában Tari, akiről korábban a Die Weltből szerezhetett tudomást a magyar nyilvánosság: a németek riportjából kiderült, hogy Tari – aki mezőőrként a határon átjutott menekültekre vadászik –, korábban kidobó volt, sokat „rágózik, soha nem nevet és komoran néz”, amúgy „terepszínű nadrágot visel, fegyvere van, megjelenése félelmetes, karja lócomb vastagságú”. Mivel nem szerettem volna órákon át úgy dolgozni, hogy közben egy ilyen legény liheg a nyakamba, inkább kifizettük az önkormányzat által kért 40 ezer forintot, hogy elküldjék az egyébként törvényi kötelesség szerint elkészítendő és nyilvános jegyzőkönyveket. Megérte: enélkül nem tudnánk, hogyan emelkedik Toroczkai díjazása, aki azzal az ígérettel lett Ásotthalom polgármestere, hogy csak a minimálbérnek megfelelő összeget veszi fel, a többit egy alapítványnak utalja. A jegyzőkönyvek szerint azonban előbb bruttó 400 ezer forint fölé emelték a díjazását, majd az idén 548 azaz - HAVI ÖTSZÁZNEGYVENNYOLCEZER FORINTRA EMELTÉK HAVI DÍJAZÁSÁT. Toroczkai ezen felül 2015 óta KÖLTSÉGTÉRÍTÉST KAP (kezdetben havi 67 ezer forintot), és a benzinköltségeit is az önkormányzat állja – ebből aztán lett egy kisebb balhé is az ezekről döntő testületi ülésen. Egy képviselő szerint „a költségtérítést és az autóhasználatot együtt nem tudja felvállalni a lakosság felé”, míg egy másik képviselő egy nyílt ülésen, a lakosság bevonásával szerette volna mindezt megvitatni. Erre nem került sor, sőt 2017. év elején nemcsak Toroczkai díjazását, hanem a KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉT IS MEGEMELTÉK HAVI, utóbbit 82 ezer azaz NYOLCVANKETTŐEZER forintra. Cikkünk megjelenéséig közel 2,3 millió azaz összesen KETTŐMILLIÓ HÁROMSZÁZEZER forint KÖLTSÉGTÉRÍTÉST kaphatott a polgármester, az ezen felüli benzinköltséget azonban már nem árulták el. Illetve, ezt is csak pénzért tennék meg, mert az adatok összesítése az önkormányzat 20 munkaóráját emésztené föl, ami újabb 25 ezer forintunkba fájt volna. Toroczkai nem válaszolt azon kérdésünkre, hogy miért nem publikusak a jegyzőkönyvek, és – talán ironizáló szándékkal – ezt írta: „Testületi üléseink nyilvánosak, bármikor, bárki betekinthet a munkánkba. Kevés önkormányzat van, ami annyira átlátható, mint az ásotthalomi.”


Jobbikosított önkormányzat

Az önkormányzatnál mégsem ez a legfontosabb változás, hanem az, hogy a korábban független testületből többen elindultak a Jobbik irányába, sőt, ma már a törvényességi felügyeletet ellátó jegyző is a polgármester kapcsolatrendszeréből került ki. (Toroczkai kulcsembereiről lásd keretes írásunkat.) A jegyzőkönyvekből az derül ki, hogy kialakult egy a polgármesterrel soha szembe nem menő többségi csoport, még leg­inkább Nyerges Zsolt az, aki a legtöbbször felemeli valami ellen a szavát. Érdeklődésünkre a helyi vállalkozó elmondta: súlyos problémának tartja, hogy a testületi anyagok előzetes kiküldése sokszor csak előző este történik meg, így a munka és a család mellett nem mindig megoldható ezek áttanulmányozása – nem csoda, hogy többször is felkészületlenül kell szavazniuk. Ez állítólag mást nemigen zavar Nyergesen kívül, a többség a polgármester szándékának megfelelően voksol. „Többször jeleztem ezt a problémát Toroczkai Lászlónak, de nincs változás.” Szerinte a helyi rendezvények költségvetése sem eléggé átgondolt, ezt legutóbb is „jeleztem a polgármesternek, remélem, hogy itt lesz változás”.

Toroczkai csapata

Amióta Toroczkai László a polgármester Ásotthalmon, a Jobbik térnyerése figyelhető meg több szinten az amúgy kisméretű önkormányzatnál. A Jobbik jelöltje volt Derjanecz Vilmos Gyula a 2010-es önkormányzati választáson, de a testületbe nem jutott be. Miután Toroczkai polgármester lett, Derjanecz kapta meg a Várostanya nevű önkormányzati cég vezetését 2014 végétől 2017 elejéig.

Idén szeptembertől az a Hajnal Péter az új jegyző, aki egy szegedi hírportál szerint korábban feltűnt a HVIM-ben, illetve a 2012-ben alapított Innovatív Kommunikáció Alapítvány (IKA) képviselője volt, amely közpénzen szervezte a Rózsa Sándor-kultuszt Ásotthalmon (a helyi lap neve: Rózsa Sándor Népe). Az IKA a testületi jegyzőkönyv szerint egy ásotthalmi amfiteátrum tervezésére az önkormányzattól 600 ezer, majd további 200 ezer forintot kapott. Rákérdeztünk Toroczkainál, milyen amfiteátrumról lenne szó, de szerinte nem közvetlenül tervezési munkálatokra kapta a pénzt az alapítvány, hanem a megítélt összeget „működési költségekre, pályázati önerőre és a működésével összefüggésben kisebb értékű tárgyi eszközök vásárlására költötte”. Az alapítványt képviselő Hajnal és Toroczkai évekig együttműködött, ám a polgármester semmi kizáró okot nem lát abban, hogy régi ismerősét vette fel törvényességi ellenőrnek az önkormányzathoz. Toroczkai a helyi lapban jelentette be Hajnal érkezését: a „korábbi jegyzővel az útjaink egy hosszú beszélgetést követően elváltak. Azt a bizonyos beszélgetést én kezdeményeztem (…)” Hajnal Péter a hivatalba lépésekor IKA-beli posztjáról lemondott, helyére az a Dobó Veronika került, aki sokáig független képviselő volt, az idén azonban megalapította a Jobbik helyi szervezetét. Dobó a képviselőségen túl Toroczkai személyi asszisztense (!) is, derült ki egy nekünk elküldött leveléből. Nem csak ő közeledett a Jobbik felé a testületből: Fackelmann István alpolgármester is függetlenként dolgozott, de a múlt héten bejelentették, hogy a tavaszi országgyűlési választásokon ő lesz a Jobbik egyik Csongrád megyei jelöltje. Fackelmann-nak az év elején emelték a díjazását 200 ezer forintra, és ő is kap már költségtérítést (30 ezer forint/hó).

Varga László a Hatvannégy Vármegye Alapítvány kurátoraként, másrészt vállalkozóként is feltűnik Ásotthalmon. Varga a HVA kuratóriumi elnökeként pályázott többször is a Délvidéki Emlékpark megvalósítására igényelt pénzekre, és nyert is. Varga volt ezenkívül a Toroczkaihoz köthető Balkan Bt.-nek az első ügyvezetője, majd kültagja (ez a cég is segített a Toroczkai főszerkesztésével működő Magyar Jelen kiadásában, amelyre – mint az táblázatunkból is kitűnik – a Jobbiktól mentek a közpénzmilliók). Ásotthalom szempontjából ennél érdekesebb a Dave-Safety Vagyonvédelmi Kft., amely az atlatszo.hucikke szerint segítette Toroczkai 2013-as kampányát; a cég üzemeltette az ásotthalmi strandot. „Toroczkai nyíltan kampányolt a strand segítségével. Az Ásotthalom Strandjának kedvelői nevezetű oldalon osztotta meg például a lakossági fórumairól szóló meghívót adminként. Rendezvényeket is szerveztek, ilyen volt például az I. Rózsa Sándor-fesztivál. Nyilván ez is sokat segített abban, hogy csont nélkül vitte a választást” – fogalmazott az Átlátszó egyik forrása. A később eladott, ma kényszertörlés alatt álló Dave-Safety másik tagja egy ásotthalmi gazdálkodó, H. Géza. Ő is akkor érkezett, majd távozott a cégből, mint Varga. A H.-tól vett tanyán lakik Toroczkai, ahogyan azt a földet is, amelyen a Délvidéki Emlékpark található, szintén H.-tól vette meg a Hatvannégy Vármegye. A Toroczkai vezette önkormányzat több földet is vett H.-tól, például az emlékpark mellettit is; a park arrafelé bővülne. H.-nak a lakásában volt az Azonosságtudat Alapítvány ásotthalmi székhelye („szívességi használat”), sőt a rokona is bekerült az alapítványba. (Az Azonosságtudat Alapítvány Toroczkai lapját, a Magyar Jelent finanszírozta 2010 után milliókkal jobbikos forrásból.) Érdekes szereplő Márki József fafaragó is, aki 2013-ban azzal hívta fel magára figyelmet, hogy DK-sként kijelentette, Toroczkaira fog szavazni. Hamarosan kapott is megbízást a polgármestertől, ő faraghatta ki Rózsa Sándor alakját. Erre is a HVA biztosított pénzt.

Az önkormányzatban komoly vita volt a nagy nyilvánosságot kapott ásotthalmi rendeletről is, amely mecsetépítési stopot vezetett be, és a muszlim vallás mellett a „homoszexualitás” gyakorlását is megtiltotta. A Csongrád Megyei Kormányhivatal jelezte törvényességi aggályait, és februárban ennek a megtárgyalásakor alakult ki vita az ásotthalmi testületben. Az egyik képviselő szerint „átgondolatlan rendelet volt. A rendelet (…) ártott Ásotthalom hírnevének, a müezzin tiltása felesleges, a biztonságérzetet nem javítja a burka tiltása”. Nyerges Zsolt pedig azt mondta: „Provokatív döntés volt, nem volt indok rá. Toroczkai László képviselhet ilyen álláspontot, de javasolnám, hogy mint a Jobbik alelnöke, tegye ezt.” E két képviselő azt javasolta, hogy fogadják el a megyei kormányhivatal állásfoglalását, és töröljék el a rendeletet, de Toroczkai ezt személyes ügy­ként kezelte, és a támogatóival megszavazták a Kúria bevonását a vitába – de hamarosan az Alkotmánybíróság megsemmisítette a rendeletet. (Emellett egy határozat született, ami Toroczkainak volt igazán fontos: csatlakoztak a kerepesi önkormányzat amnesztiakérelméhez, amely kegyelmet akart kijárni a terrorista vádak miatt első fokon 13 évre elítélt Budaházy Györgynek. Amúgy a Magyarok Nyilai is kapcsolódik Toroczkaihoz, amennyiben Budaházy vallomása szerint Toroczkai részt vett a szervezet toborzásain. Budaházy egy interjújában a Hunnia Mozgalom alapítójaként említi Toroczkait, aki polgármesterként ilyen ügyeket is felkarol.)

Végül egy beszédes adat a választásokról: Ásotthalmon 2002-ben és 2006-ban csaknem 1500-an szavaztak a polgármester-választásokon, míg 2010-ben alig valamivel többen, mint 1300-an, és ez így volt a 2013-as időközi választáson is; ez a választásra jogosultak 40-45 százaléka. Ezeken rendre két vagy három polgármesterjelölt indult, ám 2013-ban, amikor Toroczkai először nyert, az egyik független jelölt az utolsó pillanatban visszalépett. Amikor megkérdeztem ennek okáról, közel négy évvel az eset után is azt mondta, nem publikus az ügy, nem akar beszélni róla. Szűk egy évvel később, 2014 őszén Toroczkainak már nem volt egyetlen ellenfele sem. Ekkor a választók kicsivel több mint negyede szavazott rá (csaknem 850-en). Az egy évvel korábbi időközihez képest a szavazók egyharmada otthon maradt, negatív részvételi csúcsot állítva be ezzel. De Toroczkai győzelméhez akkor már ennyi is elég volt.

Mivel Toroczkai László az egyes felmérések szerinti legnagyobb ellenzéki párt alelnöke, kíváncsi voltam, mit gondol néhány korábbi nyilatkozatáról. Arról például, amit a romákról mint „etnikai csoportról” mondott 2012-ben, amikor Devecserben vonult a Jobbik, a Betyársereg és a Toroczkai vezette HVIM a helyi romák ellen. Ahol „ők megjelennek (mármint a romák – a szerk.), ott a pusztítás, a pusztulás és a rombolás és a rettegés jelenik meg. És két lehetőség van, kedves testvéreim. Az egyik, hogy van olyan kormányzat (…), amelyik megfogja őket és kihajítja az országából. (…) Van még egy olyan lehetőség, amit az arab államokban szoktak alkalmazni velük szemben. Hát ott általában dögkutakban végzik. Vagy az akasztófán, mint Iránban” – mondta akkor Toroczkai. Egy évvel korábban, 2011-ben így beszélt Gyurcsányról a Magyar Szigeten: „Én is nagyon sokszor mondtam, hogy agyonlőném Gyurcsány Ferencet”, illetve „szívességet tettünk volna a magyarságnak, ha tizenéves korában, a KISZ-táborban lőttük volna agyon”. Könyvében pedig felidézte, hogy amikor a Parlamentben egyszer együtt vécézett Horn Gyulával, a piszoárnál állva „arra gondoltam, hogy bele is fojthatnám valamelyik vécé­kagylóba, a fél ország hálás lenne”. Amikor megkérdeztem Toroczkaitól, hogy ezeket ma, Jobbik-alelnökként is vállalhatónak tartja-e, kurtán csak annyit válaszolt: „Igen.”

Toroczkai ma az ötödik legnépszerűbb magyar politikus a Facebookon, bőven 100 ezer feletti követővel. A polgármester és Jobbik-alelnök legsikeresebb posztjai azok, amelyeken elfogott, földön ülő vagy fekvő menekülteket mutogat. Az ilyen fotókat ezrével lájkolják egyre gyarapodó támogatói."

Mindezt azért másoltam ide mert megígértük, hogy oda fogunk figyelni, ha tetszik ez valakiknek ha nem!

Mindszenti Öcsi -
Peter123
2019-02-19 18:29:46
mindszentiocsi
2019-02-15 08:26:42
Az Észt Példa!

Hogyan lett világelső a kis Észtország?

Pozitív példaként Észtországot hozzák fel, amely, miután elszakadt a nagy Szovjetuniótól, tudatosította, hogy szegény és kevés erőforrással rendelkezik, ezért húsz éve nagy építkezésbe kezdett. Elkezdte az elektronikus kormányzásra való átállást, és mára meghétszerezte a GDP‑jét. Észtországban az internet alapvető emberi jognak számít. 2000 óta a kormány ülésein és a parlamentben nem használnak papírt, 2007‑ben bevezették az online szavazást. Mára mintegy háromezer szolgáltatást érhet el az észt polgár az e‑kormányzati portálon keresztül. Az 1,3 millió lakos mindegyike a mobilján intézi a parkolását, az egészségügyi adataikat felhőben tárolják, az országból pedig 2022‑re teljesen eltűnhet a készpénz a forgalomból.

Pedig Észtországban 1992‑ben csődközeli állapotok uralkodtak. A fiatal, energikus kormány azonban bevezette az egykulcsos adórendszert, és elindította a privatizációt. Konszenzus alakult ki arról, hogy az információtechnológia lehet a kitörési pont, amelynek első lépése az elektronikus közigazgatási rendszer lehet. Az alapoknál kezdték, úgy építve a rendszereiket, hogy azok mindig továbbfejleszthetőek legyenek.
Mindent interneten intéznek

1997‑re minden iskolai osztályt elláttak számítógéppel, ’98‑ban internettel. 2001‑ben elindult az ország első mobil adatforgalmi hálózata. 2002‑ben bevezették a chipkártyás személyi igazolványt, és erre alapították az egész rendszerüket. Nincs külön egészségbiztosító‑kártya, útlevél, lakcímkártya, adókártya, még tömegközlekedési bérletként is ez szolgál. Így a polgároknak egy adatot mindig csak egyszer kell megadniuk.

Teljesen digitalizáltak a pénzügyi tranzakciók, így az éves adóbevallásnál már mindenki kitöltve kapja meg a saját (elektronikus) bevallását, és ha rendben találja az adóívet, 5‑6 klikkeléssel le is adhatja az adóbevallását. Ez az észtek 95 százalékának átlagosan négy percébe kerül. Azzal, hogy az állam szolgáltatásainak 99 százaléka elérhető interneten, 12 Eiffel‑torony méretű papírhegyet takarítanak meg. Úgy becsülik, hogy az elektronikus aláírás használatával 500 millió dollárt, az észt GDP 2 százalékát spórolják meg.

Észtország hamar felismerte: a kulcskérdés az oktatás, a képzés, mert a digitális társadalom nem létezhet a di­gi­ta­lizáció megértésére és lehetőségeinek kihasználására képes emberek nélkül. Gyakorlatilag támogatnak mindent, ami innovációval kapcsolatos, például az iskolák mindegyikében már ötéves kortól tanulhatnak programozni a gyerekek.
Hátulütő: a kiszolgáltatottság

A fejlettségnek azonban van árnyoldala is. Észtország volt az első, amely elszenvedte a totális kibertámadást. 2007. április 27‑én zavargások törtek ki a tallinni szovjet emlékmű eltávolítása miatt, és az oroszok kereskedelmi bojkottal fenyegetőztek. A tüntetések után megindult az első túlterheléses (DDOS) támadássorozat az észt parlament, a kormányhivatalok, a minisztériumok, bankok, telefontársaságok és médiacégek szerverei ellen. A szakértők szerint a szervezettség, a célpontok kiválasztása és a gyakoriság arra utalt, hogy ezt nem egy egyszerű hackercsoport csinálta. A támadások az ország infrastruktúráját célozták, naponta omlottak össze az online adatforgalmát irányító szerverek. Több állami intézmény hálózatát kellett ideiglenesen leválasztani az internetről. Észtországot tulajdonképp visszaküldték a kőkorszakba. Oroszország a végletekig tagadta, hogy köze lenne az egészhez.

Nem sokkal ezután a NATO felállított egy kibervédelmi központot Tallinban, és még abban az évben Észtország létrehozta a világ első információs követségét Luxemburgban. Ez gyakorlatilag egy hatalmas raktár, ahol Észtország összes információját tárolják, hogy egy újabb támadás során vissza tudják állítani a szervereket adatvesztés nélkül.
Csődülnek a befektetők

Miután digitális alapokra helyezték az ország működését, az észtek mások előtt is kitárták a kaput. Mindössze 100 eurós díj ellenében a virtuális letelepedés lehetőségét kínálják fel az idegen cégek számára, jöjjenek uniós tagállamokból vagy harmadik országból. Fizikailag nem is kell megjelenniük Észtországban, mégis beléphetnek európai cégként az európai piacra. Az e‑residency projektben több tízezer jelentkezés futott be 138 országból, és az ilyen engedéllyel rendelkezők száma 2025‑ig akár a 10 milliót is elérheti. Ebben nem a 100 eurós belépőjegy az üzlet, hanem a külföldi cégek által helyben igényelt szolgáltatások és munkahelyek, az Észtországba irányuló üzleti célú utak számának ugrásszerű növekedése és bizonyos esetekben az adóbevételek. Három évvel az e‑residency program bevezetése után Észtország lehet az első olyan ország a Földön, amely külföldiek számára lehetővé teszi, hogy digitális lakosok legyenek.

Az észt példából is látható, hogy ha komolyan akarjuk venni az e‑kormányzást, és ki akarjuk használni annak összes előnyét, akkor az alapoknál, a képzéseknél, a készségfejlesztésnél kell kezdeni, különben marad a fanyalgás és a géptől való idegenkedés.
Topi
2019-02-14 22:31:57
Ezt meg kell tanulni kívülről! https://tinyurl.hu/dHwn/
Topi
2019-02-13 17:07:30
Baranyi Tibor Imre: Európa végnapjai. Az Iszlám és a migránsválság
https://www.youtube.com/watch?v=IVc7Zt0Jzo8&t=1697s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.