Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

HunorMagor
2013-07-11 22:02:21
Topi
2013-07-11 21:08:45
Hogy tudjuk milyen világban élünk, hogy ne áltassuk saját magunkat dajkamesékkel.
Tegyük saját magunkat a minket megillető helyre és vegyünk tudomást a valóságról..
Putyin kimondta a tényt:
"Az első szovjet kormány tagjainak 80-85 százaléka zsidó volt"
A cionista befolyás alatt álló nyugati média természetesen igyekezett elhallgatni Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentését, amely a moszkvai Zsidó Múzeumban és Tolerancia Központban hangzott el. Majdnem bizonyosra vehetjük: nem freudi elszólás történt. Putyin alighanem tudatosan dörgölte a zsidók orra alá a számukra kínos igazságot. (Amiért most - ha a Nyugatnak nem lenne égetően szüksége Oroszország támogatására Szíria és Irán ügyében - megkapná az "antiszemita" minősítést.)
Vlagyimir Putyin a napokban látogatást tett a tavaly novemberben létesített moszkvai zsidó múzeumban, ahol is kiállítás nyílt a nevezetes Schneerson Könyvtár gyűjteményéből. A 12 ezer zsidó vallásos könyvet és 50 ezer dokumentumot tartalmazó kollekciót a Chábád Lubavics ortodox zsidó szervezethez tartozó Joseph I. Schneerson rabbi hozta létre még a 20. század elején. A bolsevikok hatalomra kerülését követően azonban az értékes dokumentumokból és könyvekből álló gyűjteményt államosították. A Chábád Lubavics 2004-ben indított pert Oroszország ellen a könyvtár megszerzése érdekében. Hat esztendővel később egy magát illetékesnek nyilvánító amerikai bíróság természetesen a zsidók javára döntött. 2013 januárjában pedig az amerikai bíróság arra kötelezte az orosz államot (!), hogy napi 50 ezer dollárt fizessen a Chábád Lubavics részére mindaddig, amíg a kollekció részét képező könyveket és dokumentumokat át nem adja a zsidó ortodox szekta részére. Oroszország igazságtalannak nevezte az ítéletet, mivel Moszkva álláspontja szerint a könyvtár az "orosz nemzeti örökség részét képezi".
Vlagyimir Putyin ez év februárjában azzal az ötlettel állt elő, hogy a gyűjtemény ugyan az orosz állam tulajdonában maradjon, de a nemrég megnyílt moszkvai Zsidó Múzeumban és Tolerancia Központban nyerjen elhelyezést. Az elképzelés a jelek szerint valósággá is válik. Az év végéig 4500 könyvet szállítanak át a múzeumba, ahol az Orosz Állami Könyvtár felügyelete alatt álló részlegben fogják azokat őrizni. (Mivel az oroszok valószínűleg attól tartanak, ha nem felügyelik a könyvtárat, annak darabjait a zsidók kicsempészhetik Oroszországból.)
Vlagyimir Putyin is megjelent a gyűjtemény egyes darabjait bemutató kiállításon, beszédében pedig az alábbi döbbenetes kijelentést tette a zömmel zsidókból álló közönsége előtt: "A döntést a könyvtár államosításáról az 1920-as évek elején az első szovjet kormány hozta meg, amely 80-85%-ban zsidókból állt." Putyin ezzel nyilvánvalóan a könyvtár megszerzésére törekvő zsidók értésére adta, hogy a kérdésben kialakult konfliktusért bolsevik köntösbe bújt elődeiket terheli a felelősség. Azonban jóval több is történt. Ez volt az első eset, hogy komoly pozíciót betöltő orosz politikus kimondta az igazságot az egyik legfőbb taburól, melyről a szovjet időszakban sem volt szabad nyíltan beszélni: arról nevezetesen, hogy a forradalmat előkészítő és levezényelő bolsevik vezetők döntő többsége zsidó származású volt. Korábban bárki, aki ezt a tényt kimondta, "antiszemitának", "gyűlölködőnek" lett bélyegezve, és "alaptalan összeesküvés elméletek" hirdetésével vádolták meg az illetőt. (Költői a kérdés, de elkerülhetetlenül fölmerül az emberben: vajon melyik magyarországi politikus merné a nyilvánosság előtt kijelenteni, hogy a Tanácsköztársaság, majd a Rákosi-rezsim idején hazánkat terrorizáló kommunista vezetők jelentős része zsidó származású volt?)
http://kuruc.info/galeriaN/2012/Schneerson_Konyvtar01.jpg
Schneerson Könyvtár
A témáról annak ellenére is tilos írni és beszélni a nyugati világban, hogy az Encyclopedia Judaica sem hallgatja el a zsidóknak a bolsevik forradalomban játszott jelentős szerepét. "A kommunista mozgalom és a kommunista ideológia fontos szerepet játszott a zsidók életében, különösen az 1920-as, 1930-as években, valamint a második világháború alatt és után. Egyes zsidók komoly befolyással rendelkeztek a bolsevizmus korai szakaszában, és a szovjet rendszerben." - olvasható a zsidó enciklopédiában. Ezen a ponton persze érdemes megjegyezni: a zsidók hatalma elsősorban azért csökkent folyamatosan a Szovjetunióban és a kommunista mozgalomban, mert Sztálin szép lassan (habár a terror eszközét is bevetve) kiszorította a zsidókat a vezetésből.
Vlagyimir Putyin - aki ugyancsak megmentette országát attól, hogy a zsidók ott átvegyék a hatalmat - a kiállítás megnyitóján mondott beszédét azzal a fordulattal fejezte be, hogy Oroszország "a könyvtárat mosollyal az arcán adja át a zsidó közösségnek". (A mosoly többszörösen is indokolt: részben, mert Putyin kiakolbólított néhány hatalomra törő zsidó oligarchát az országból, részben pedig azért, mert tényleg nevetséges, hogy zsidók államosították a könyvtárat, és most zsidók akarják visszavenni.) De vajon a "zsidó közösség" is visszamosolyog-e az oroszokra? Lehetnek kétségeink.
Perge Ottó - RT News - Pravda nyomán
Topi
2013-07-11 20:57:35
ÍGY TANULTAD AZ ISKOLÁBAN?
-Egy az Isten!-

Tegnap este -egy szűk közösségben- meglehetősen érdekes, sőt izgalmas kérdést tett fel nekem egy barátom:
"Testvérem, mondd, mióta keresztény a magyar?"
Én itt kívánok neki válasszal szolgálni.
A világhálón nincs hely a tudományos értekezésekre és akadémikusi tanulmányokra, így be kell érnie az én szerény válaszommal.
Csupán néhány érdekességet kívánok kiemelni, mert csupán elgondolkodtatni akarlak, nem meggyőzni.
A Te hited és érveid, a tieid.
Én, csak lakmuszpapír vagyok a históriában.

Bizony, lehet, hogy sokan felszisszennek az olvasásuk után...

Orosius egyházatya 418-ban így írt:
"Kelet és nyugat templomai hunokkal telnek meg, mivel a hunok Jézus- hitűek.

444-ben Baronius: "a hunok istenfélőek, szelídek, emberségesek, szentéletűek.
Olyan királyok kerekednek ki belőlük, akik a keresztény egyházra dicsőséget hoznak."
A VI. században Kozmasz Indikopleusztész 540-ben "Keresztény tipográfia" c. művében a hunokat kereszténynek írja le,
mint ahogyan Theophülaktosz is 570-ben is hasonlóképpen cselekedte meg.

Timotheus patriarcha 781-ben keltezett levelében a hunok püspökségéről, az onogurok püspökéről
és a türkök püspökségéről ejt szót.

Upos in Madar 739-ben kazárokkal kötött szövetségének fennmaradt betűvetése nyomán tudjuk,
hogy az Opos vezette szabír-hunok arabellenes, védelmi szövetséget köttettek.
S mikor Obadiah kazár fejedelem a zsidó hitre tért, a magorok ott hagyták a kivált kabarokkal az egyesülést.
A Jézus hitűek Pannóniába vették az irányt.

889-ben- hol van még a "honfoglalás?- Hungarus püspök ír a Kárpát- medencei Csák és Salek püspöknek ,
de ezt megelőzően II. Jenő pápa 822-ben a keresztyén hunokat- hungarusokat üdvözli a vatikáni leírat szerint.

...és végezetül a "honfoglalás" korából: Phötiusz bizánci patriacha 895-ben keresztény türkökről ad hírt,
kik Kijevből tértek meg őseik földjére. Georgiusz Monarchosz 839-ben az ungárok, akiket hunnak, türknek is hívnak
- Álmos fejedelem udvarában járva- Jézus- hitűnek mondja a népet, mely Maninak, a 276- ban mártírhalált halt
párthus pátriarkának szentségét őrzik és Isten- hívőek.

A tudomány általában a magyarokkal kapcsolatosan a kevés forrásra, kutatási hiányosságra hivatkozik eleink kapcsán.
Én csak azt kérem az egy igaz Istentől, hogy mielőbb engedjenek be bennünket a vatikáni levéltárba!

Pio atya:
"Magyarország olyan kalitka, melyből egyszer gyönyörű madár fog kiszállni.
Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük.
Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre
Kevés nemzetnek van olyan nagy hatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

Ebben hiszünk, ezért teszünk!
Amen.
Kis Tibor
2013-07-11 20:10:50
Totya54,
Szerintem a Molnár F-t nem kellene itt erőltetni
Kis Tibor
2013-07-11 20:05:31
A mai adás után:
Nem lehet többé kérdés az összefogás a magyarok között.
Nem lehet kérdés a megtísztulás szükségessége.

A sehonnai bitangok, ha vannak, márpedig vannak, tehetnek bármit, jó ha tudják, le fogunk számolni velük.
Topi
2013-07-11 19:53:09
http://youtu.be/kmNAi6ZgO-M

Mint egykor Erdély meghajszolt határán
A fölriasztott utolsó bölény,
Úgy állsz most, népem, oly riadtan, árván
Búd vadonának reszkető ölén.
És én, mint véred lüktető zenéje,
Ahogy most lázas ajkadon liheg,
A hang vagyok, mely belesír az éjbe
És sorsod gyászát így zendíti meg:

A mindenségbe annyi jaj kiáltson,
Ahány magyar rög innen elszakad;
A tíz körmömmel kelljen bár kiásnom,
Kikaparom a földbül a holtakat:
Meredjen égnek körül a határon
Tiltó karjuknak végtelen sora,
S az ég boltján fönt lángbetűkkel álljon
Egy égő, elszánt, zordon szó: soha!

Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull;
De ezt a lelket itt hagyom örökbe
S ez ott vijjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen rablók, - ez az én hazám!

És leszek szégyen és leszek gyalázat
És ott égek majd minden homlokon,
S mint bujdosó gyász, az én szép hazámat
A jó Istentől visszazokogom;
És megfúvom majd hitem harsonáit.
Bölcsővé lesz még minden ravatal, -
Havas Kárpáttól kéklő Adriáig
Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar!
Topi
2013-07-11 18:07:20
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qxBjGcQ1yXs
http://hunhir.info/hir_kepek/60ezerzsido.jpg

A két legüldözöttebb, legechelonistább demokrata

Na. A honi baloldalon sincs már szükség a sötétben fényre. A megvilágosodás bekövetkezett. Innentől már egyenes az út, csak a szellemi lángoszlopot kell követni. Pontosabban a szellemi lángoszlopokat, akik immár minden bizonnyal együvé válnak, hogy közösen világítsák be a nagyon demokratikus és borzasztóan antifasiszta oldal már-már sötétségbe boruló egét.

Így aztán nem kell már aggódni arrafelé senkinek sem a jövő miatt. A nagy páros, mégha csak egy beszélgetés erejéig is, de összeállt. Feri és Árpi a két legüldözöttebb, legechelonistább demokrata egymásra talált. És innentől pedig bármi lehet…


Orbán Viktor és a sérthetetlen horogkereszt (Gyurcsány Ferenc - Mol... from Miller Yourbarley on Vimeo.


„Az én közvetlen ismereteim is azt bizonyítják, tanúja vagyok ennek, hogy rengeteg titkosszolgálati operatív akció volt, amely a tengerentúlon is azokat a hungarista és neonáci mozgalmakat hivatott erősíteni, amelyek nem csak a magyar fasizmust hivatottak terjeszteni, szélesítették volna ki Magyarországon, külföldön és a tengerentúlon, hanem kimondottan egy… Nekem minden ismeretem arról szól, hogy Orbán Viktor mindig erősen szélsőjobboldali beállítottságú volt, csak akkor még ezt nem lehetett úgy artikulálni, ahogyan most viszont igen nyíltan teszi.” - adta meg a lényegét a beszélgetésnek Molnár F. Árpád (ELI), az orbán-vona és velük szövetséges külföldi fasiszta terrorista bűnbandáik által halálos fenyegetésekkel üldözött és 100%-ban BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Újságíró, Emberjogvédő, a Legkedveltebb Roma Jogvédő, Operatőr, Filmrendező, a Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ), a Törökök Életvédelmi és Emberjogi Szövetsége (TÉESZ) és a Pszichiátriai Állami Bűnözést Leleplezők Nemzetközi Emberjogi Szövetsége (PÁBLENESZ) alapító-elnöke, A Rekordbetiltott HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA Alapító-Főszerkesztője, általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja. *

A felvetés hallatán még maga Gyurcsány is meglepődött, majd zavartan közölte: „Hát ritkán találkozom olyan emberrel, akinek rosszabb a véleménye a miniszterelnökről, mint nekem, de most ez a fura helyzet történt meg. Én ezer rosszat gondolok Orbánról, de nem gondolom, hogy szélsőjobboldali. Én azt gondolom, hogy használja a szélsőjobb eszméit a maga politikájához. Nem gondolom, hogy demokrata lenne a miniszterelnök, azt gondolom, hogy az önkény embere, de komolyan mondom szerintem nem fasiszta.”

Szép történet.

Néhány éve Molnár F., aki fentieken túl még az Alsóörsi Hírhatár főszerkesztő-helyettese, a Koppány Csoport FB-elnöke, minden magyarok Első és a világ Legmélyebb HAARP- és Echelon-Filmjeinek Rendezője, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg*, még baseball-ütővel akarta szétverni Gyurcsány fejét. Most pedig már a legnagyobb egyetértésben küzdenek a demokratikus értékekért. http://vimeo.com/66076151

Azért ha lassan is, minden a helyére kerül, és még az is előfordulhat, hogy ilyenek láttán valakinek talán eszébe jut, hogy érdemes lenne újranyitni az OPNI-t, mivel ahogy látszik, lenne rá igény.

Az egész ügy egyébként úgy szánalmas, ahogy van. De egy kérdés, pontosabban az arra a adható válasz, azért mégiscsak érdekes lehet: Vajon mit keres Molnár F. a Koppány Csoportban? Vajon hogy lehet ő ennek a szervezetnek az FB-elnöke?

http://1.bp.blogspot.com/-06RvVuhHCGs/UZKeBrTlFiI/AAAAAAAAGjw/zlRA_D7-8yM/s400/MFGYF+20130515-800.jpg
totya54
2013-07-11 17:41:40
Kis Tibor
2013-07-11 17:38:33
Benedek,
Mivel már nincs hova, és szándékom sincs hova hátrálni, ezért én nem félek.
Inkább mérhetetlenül elkeseredett és dűhös vagyok, hogy vajon a romlásunk megállításáért teszek-e eleget?
Kis Tibor
2013-07-11 17:34:14
Addig, amig egy olyan egyszerű, mindenki által átlátható és megérthető űgyben ,- mint a devizacsalás- sem tudunk összefogni, addig az ellenségeink akarata szerint cselekszünk, valójában őket szolgáljuk.
Magyarok minek kell még történnie, hogy egymásra találjunk?
Topi
2013-07-11 17:15:54
Benedeknek!
"
Engedelmeddel felidézem egy régi emlékemet.

Főügyész voltam, amikor felkeresett egy bíró, akinek a testvérét nyomorékká lőtték a tiszakécskei "repülőtámadásnál". Felvettem a panaszt. Konkretizálni akartam azonnal a hallottakat. Rádumáltam az MTV debreceni csoportját, hogy "rangrejtve" egy tényfeltáró riportot készíthessek. Egy fél nap alatt mindent tudtam, amit akkor tudni lehetett. Még a MIG-15-ös repülőgép gépágyújának néhány töltényhüvelyét is sikerült elhoznom. Beszéltem az öreg plébánossal, aki templomi zászlókat és terítőket adott a sebkötözéshez, stb.

Szabályos feljelentést tettem a Szegedi Katonai ügyészségen. Ott évekig fektették az ügyet.

De nem is ez a jellemző. A jellemző az, hogy mint főügyész faxot írtam Für Lajos (volt III/III-as) honvédelmi miniszternek. Megírtam, amit tudtam és azt javasoltam, hogy a légisortűz következő évfordulóján a magyar légierő gépe repüljön a kivégzőhely, azaz a főtér fölé (18 halott és száznál több sebesült volt a téren) és dobjon le egy kegyeleti koszorút.

Ez az emberforma tetű - nem válaszolt... Ez a szellem, ami máig sem változott!
üdvözlettel, Gyula"
http://szeszkgyulablogja.blogspot.hu/2010/03/peldakepunk-legyen-izrael.html
Topi
2013-07-11 16:52:06
Kis Tibor
2013-07-11 16:51:25
Egy Jobbikos,
Pedig, ha nem találjuk meg az összefogást, a megtísztitott, széles, a magyar ügyeket szolgáló összefogást, nagyon nagy bajban maradunk és még inkább kerülünk.
Lehet, naívitás részemről, de 2014-t mint utolsó lehetőséget látom a változásra. Azért gondolom mérföldkőnek, mert utána már a harc természete is változni fog, amelyet ellenünk folytatnak, és a nemzeti oldal merőben új feltételekkel fog szembesülni.
Azt látom, hogy gőzerővel folyik a kazárosításunk. Ez mindenképpen új fejlemény. Nemcsak arról van szó, hogy a mimimkrivel találjuk szembe magunkat lépten-nyomon. De még inkább arról, most már a bőrünkbe is beleakarnak bujni és a magyart helyettesíteni szándékoznak. És ők lesznek az "állam-alkotó", sőt az "állam-alapító" "magyar" nemzet, minden jogosítvánnyal, és a valódi magyarság teljes kiszorításával, felőrlésével.
És az idő egyre csak fogy, a mozgástér szűkül.
Most még van lehetőségünk arra, hogy ne befejezzük, hanem felszámoljuk a trianoni folyamatot.

Ez csak egy vélemény. Nagyon borúlátó vagyok.
Topi
2013-07-11 15:51:44
Gyönge idegzetűeknek ez nem való:
http://iflgazdasag.blog.hu/2013/07/02/es_elkezdodott_a_devizahitel_meszarlas

Azt még nem tudom, hogy hol és mikor, de az biztos, hogy ezeket érzékeny helyükön találtam el.

Hiszen csak nagy fájdalmában tud úgy szűkölni, vonyítani ember és állat, ahogy az alábbi cikkben ezt Szarvas Norbert a Napi Gazdaság által jelzett írásában ezt elsősorban velem kapcsolatosan teszi.

Felfokozott gyűlöletük azt bizonyítja, hogy érdemes volt tennem azt, amit idáig tettem.

Csaholásuk megnyugtat.

Dr.Léhmann György
ankica
2013-07-11 15:02:49
T Borsodi, mélyen egyet értek Veled.
Kis Tibor
2013-07-11 15:00:53
devizacsalás kerekasztal:
http://www.youtube.com/watch?v=FisqWQv2J4Y&feature=youtu.be&t=3m1s
kedves egy Jobbikos, kérlek segíts.
Miért nincs ez ügyben az általad is szorgalmazott összefogás?
Én remélem nem értem.

üdv Tibor
Kis Tibor
2013-07-11 14:51:25
Kedves Barbara,
Nem azt mondtam, hogy a Jobbik van tele beültetett emberekkel, hanem azt, hogy minden kezdeményezés, amely a politikai térben mozog fertőzőtt a küldött emberektől.
Valószinűleg kisebbségben vagyaok, és esetleg naívításnak is tűnik részemről, de fenntartom a 2014-s választásokkal kapcsolatos véleményemet, és ebben a Jobbik vezető erejének szükségességét.
És a megtisztulás igényét is.
Ezzel kapcsolatban:
Nem tudom ismeri-e a Császárné Kollár Timeával kapcsolatos felvételeket:
http://www.youtube.com/watch?v=TDDj6IMdhFc
Abban biztos vagyok, hogy a sporttámogatással és a Trianon emlékművel kapcsolatos történések, semmilyen magyarázat mellett sem szolgálhatják a nemzeti ügyet.
Sajnos ez is olyan dolog, ami megtsztulást igényel, amely csak erősítheti a nemzeti oldalt.

üdv Kis Tibor
Kis Tibor
2013-07-11 14:18:37
Egy Jobbikos utóbbi beírásait korrektnek, megfontolásra érdemesnek tartom.
1,A stratégiával kapcsolatban, annyit tennék szóvá, hogy nem hiszek a titkosság szükségességében. Ellenkezőleg a nyilvánosság ereje erősíti azt. Az igazságnak egy dolog tud ártani, az ha elhallgatják.
2, A magyarság várja a megszóltást, várja a hívó szót. Ennek azonban csak akkor van ereje, ha tisztán cseng.
3,Az összefogás szükségességéről:
Az alapvetően fontos magyar ügyet jelentő devizacsalás ügy például ilyen, összefogást igénylő ügy. ( több más ügy mellett)
Továbbra sem értem: miért nincs e kérdésben egység.
A Kásler álláspont világos, vállalható. Miért nem vállalja fel a Jobbik ? És mit képvisel ezzel kapcsolatban a Jobbik?
A nézetkülönbségeket ütköztetni kell nem elhallgatni. A Kásler többször vett részt a Z. Kárpát féle kerekasztalon, majd azt a véleményét fogalmazta meg, hogy az nem tísztáz, hanem inkább összezavar. Érdemi vita ezzel a véleményével szemben sem történt.
4, A devizacsalással kapcsolatban korábban leírt összefoglalásommal kapcsolatban itt a fórumon sem fogalmazodott meg érdemi kritika. Ha azonban valóban a Kásler látja jól, akkor miért nem történik meg az összefogás?
5, A Z. Kárpáttal kapcsolatban feltett kérdésemre kaptam kritikát. De még mindig nem tudom, igaz vagy rágalmazás.
Miért baj az ha tísztázni akarom ezt a dolgot? Ez kicsiben ugyanaz mint a kettős állampolgárság problémája.
Én azt akarom, hogy magyar ember képviseljen ebben a kérdésben is.
Talán a legjobb lenne, Z. Kárpát nyilatkozna ebben a kérdésben, akár itt a fórumon.
Ha rágalom, akkor az a Jobbikot fogja erősíteni, ha igaz akkor meg kell szűntetni a problémát, tsztulni kell.
Borsodi
2013-07-11 13:09:21
Benedek, nagyra értékelem a hozzászólásaid.
Most is fején találtad a szöget, az elmúlt 3,5 évben nem kezdeményezett népszavazást..
de legalább mutassanak hajlandóságot!
Ha azt mondhatod nekik, hogy nyújtsanak be módosítást vagy újt törvényt, azt elintézik azzal, hogy nincsenek többségben.
és akkor jönnek a szavak, HA majd 2014-ben többségben leszünk, akkor visszavesszük stb (hangsúly a "HA")

Viszont akkor mindenki tisztán látna, hogy ki mit szeretne elérni és a sok félretájékoztatott Fideszes kiábrándulna!
Tudsz jobbat?
Szabó Ferenc
2013-07-11 12:30:35
Igazad van Borsodi, én is ezt várom mint szavazójuk.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.