Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

HunorMagor
2013-11-20 17:49:32
KIVÁLÓ ÍRÁS, MELYET MINDEN MINDENEVŐ MAGYARNAK EL KELLENE OLVASNI ÉS MÉLYEN ELGONDOLKOZNI RAJTA. KÖTELESSÉGÜNK, HOGY IGAZUNKAT MEGVÉDJÜK!! ITT TÉNYEK VANNAK! TESSÉK HIVATKOZNI RÁJUK!Bűnös Nemzet? NEM.

BŰNÖS NEMZET?http://1.bp.blogspot.com/-MwLOlyXzRAE/Uk3X2q0yzKI/AAAAAAAAQ8I/xVKxoMqJz3M/s320/MO1944.jpg

Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bűnös nemzet alaptalan vádja... Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jó része a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár Erik garázdálkodása idején szívták magukba a burkolt, vagy nyílt magyar gyűlöletet. Sokuknak még ma sem jutott eszébe, hogy tüzetesebben kutasson a hiteles magyar történelmi múlt – lett légyen szó akár a közelmúltról – felderítése érdekében. Ha beütjük az Internet keresőbe ezt a két szót, számos pro és contra cikk ugrik elő. Az akkori történészek legnagyobb része elhallgatta a témát, vagy vonalasan tört pálcát az egész nemzet fölött. Minden rossz és bűnös volt, amit csináltunk. A magyar történelmet egyszerűen kivették az európai környezetből. Történelem könyveinket olvasgatván az a kényszerképzetünk támad, hogy Magyarország a Mars bolygó egyik kiszáradt tengerének a szigetén található. Ha mégis kapcsolódunk Európához, az csak kárunkra van, mert mindenki jobb, szebb és tisztességesebb volt nálunk. Szerintük!NOS, MI IS AZ IGAZSÁG:A németek által megszállt Európában, – kivétel nélkül minden állam együttműködött velük. A németek szolgálatába lépett norvég miniszterelnökről (Vidkun Quisling) nevezték el a kollaboráló államférfiakat quislingnek A Gestapo besúgó rendszere nagyszerűen működött Athentól Narvikig. A zsidókat minden állam nagy lelkesedéssel szolgáltatta ki a németeknek. Az antiszemitizmus nem volt magyar találmány. Nehéz elhinni, de Roosevelt amerikai elnök sem lelkesedett értük. Joseph E. Persico, ismert amerikai történész-író a „Roosevelt titkos háborúja” (Roosevelt‘s Secret War, Random House Trade Paperbacks/New York 2002, ISBN 0-375-76126-8) című könyvben eddig jórészt ismeretlen tényeket közöl. Szemelvények:

1. 218. oldal A St. Louis. Hamburg. Amerika hajón 1939 májusában menekülő 930 zsidót nem engedték partra szállni az USA kikötőiben, de Kubában, Kanadában sem. A Rooseveltnek írott távirat válasz nélkül maradt. Vissza kellett térniük Európába, ahol sokan a holocaust áldozatai lettek.

2. 218 oldal FDR ajánlotta Morgenthaunak: talán Kamerunban kellene letelepíteni a zsidókat. Ott csodálatos sík felvidék és fű (!) van. Az egész országot felfedezték, felkutatták készen (van a telepítésre)

3. 219-220 oldal. Észak Afrika megszállása után Rabatban a francia pk. tábornoknak az alanti kijelentést tette: A hivatásokban (orvosi, ügyvédi) pályán működő zsidók számát vissza kellene szorítani a lakossághoz viszonyított százalékukra. Ez a terv megelőzné a német problémát, ahol a zsidóság a népességnek csak néhány százalékát teszi ki, de az orvosok, ügyvédek, tanárok és professzoroknak közel fele volt zsidó… Mondotta Roosevelt.

Ezek elképesztő tények, nem illik bele a nyugati világról alkotott álomképünkbe. Ehhez képest a mi „numerus claususunk” és a II. zsidótörvényünk gyerekjátéknak tűnik.

Ebben a könyvben a hírhedt Morgenthau tervet is ledorongolják FDR mellett mások is. „Ennek a tervek a publikálása tíz új német hadosztály erejével egyenlő” mondotta az elnök.

Azt viszont már nem ismerte el, hogy a Casablancában meghirdetett „feltételnélküli megadás” elve oktalanul meghosszabbította a háborút, sok millió ember halálát és mérhetetlen anyagi pusztulást okozott, köztük angol és amerikai katona halálát is.

Eisenhower mondta ezzel kapcsolatban: (Persico, 235. oldal): „Ha választani kell a bitófa és húsz bajonett megrohanása között, inkább a húsz bajonettet kell választani.“

Ezt csak azért kell említeni, hogy a magyar vezetés dilemmáját érzékelhessük valamelyest. Akkoriban – amerikai közmondást idézve, választhattunk két rossz között. Ami természetesen nem mentheti a nyilas borzalmakat.Ami a szomszéd „győztes” államok „dicső” tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.Szlovákia: Tiso páter vezetésével lelkes szervilitással vették át a német ideológiát. Minden elszállított zsidó után 500 DM-et fizettek a németeknek. A németeknek engedélyt adtak útjaik és vasútvonalaik használatára a lengyel háború idején. (Ezt mi megtagadtuk, Hitler legnagyobb dühére.) A németekkel együtt, – pár nappal később – támadták meg a Szovjetuniót.


Románia: A zsidóirtást a Vasgárda kezdte, majd a román hadsereg folytatta. Bizonyítottan, 250-400 000 zsidót öltek meg, borzalmas körülmények között. Mindezt a legcsekélyebb német ösztönzés és segítség nélkül. (A németek csak később kapcsolódtak be a romániai zsidóirtásba.) Ezt következetesen tagadták 2004-ig, amikor a zsidó szervezetek nyomására bevallották rémtetteiket és a kormányfő bocsánatot kért a zsidóságtól. Ennek az önkéntes akciónak a leírását olvashatjuk Matatias Carp: „A Román Holocauszt” című könyvében, ami magyarul és angolul is megjelent. Ugyancsak megírta ennek történetét Randolph Braham amerikai professzor is és még sokan mások.

1941-ben, a németekkel együtt támadták meg a Szovjetuniót. Azonban amikor a Nyugattal folytatott titkos béketárgyalások alkalmával a románoknak egyértelműen tudomásukra hozták, hogy a Szovjetunióhoz forduljanak, 1944 júliusában átálltak a szovjetek oldalára. Jutalmul megkapták Erdély északi részét is.


Tito szerb partizánjai: 1941-ben, Bácska visszaszerzése után, a helyi szerbek és a (Trianoni békediktátum tiltó rendelkezései ellenére behozott) telepesek (dobrovoljácok), a titoista partizánok és a királyi csetnikek kezdték a gyilkolást. Régi, nemzetközi joggyakorlatnak megfelelően, az vállalja a teljes felelőséget, aki az ilyen hadviselést elkezdi. De! A győztest senki sem fogja felelőségre vonni, csak a vesztest.

Hosszas partizán provokációk és gyilkosságok miatt, a magyar fegyveres erők razziát rendeztek Újvidéken, ami sajnálatosan vérengzéssé fajult, minek során 1300 (a szerbek szerint 3500) szerb, zsidó és kommunista lelte halálát. Ez méreteiben nagyobb volt, mint az Amerikai Hadsereg Mi Lay-i (VietNam) hasonló módszerekkel kiváltott vérengzése volt, de ugyanolyan okai voltak.

A valódi háborús bűnösök nem a magyar Kovács őrmester volt Újvidéken vagy Zsablyán, nem az amerikai Calley hadnagy Mi Lay faluban. Borzalmas tettükre magyarázat van, de nincs mentség.

A Szovjet hadsereg nyomában beszivárgó partizánok megtorlásként kb. 40 000 (negyvenezer) magyart öltek meg, balkáni módszerekkel. Ezen áldozatokat 2006 áprilisában rehabilitálta a szerb kormány és kártérítést helyezett kilátásba az áldozatok hozzátartozóinak. Nota bene: Az áldozatok emlékének állított emlékműveket, kereszteket, a szerbek rendszeresen meggyalázzák, ledöntik és összetörik. Viszont az újvidéki híd közelében emlékműveket állítottak a magyar vérengzés áldozatainak, s azt minden odatévedő külföldinek megmutatják. A maguk több mint tízszeres népirtásáról pedig szemérmesen hallgatnak.

A szerb zsidókat pedig a quisling kormányfő Nedic, német zsoldban álló katonái irtották ki.


Csehek: Annak ellenére, hogy a cseh hadsereg több és modernebb fegyverrel volt felszerelve, mint a német, egy puskalövés nélkül adták meg magukat a németeknek.
Az egész háborút megúszták említésre méltó veszteség nélkül (Lidice). A német hadigépezetet mukkanás nélkül, megbízható módon ellátták fegyverekkel és lőszerrel. Több tízezer teherautó, harckocsi, rohamlöveg, löveg, lőszerek milliói özönlöttek ki a cseh gyárakból a Wermacht részére.

Amikor a Szovjet hadsereg megérkezett – egyedül Európában – testvérként fogadták és védelmében nekiláttak a németek lemészárlásának és kiüldözésének. ALAPOS MUNKÁT VÉGEZTEK. Ha valaki kíváncsi a számokra és a borzalmakra, amiket a „kulturált” csehek elkövettek, könnyen megtalálhatja az adatokat a Szudétanémet szervezetek honlapjain, vagy üsse be a Google keresőbe az „Usti nad Labem” vagy a „Brno death marsh” szavakat mintának.


Nem csak németeket öltek és telepítettek ki, de magyarokat is. Sajnálatos, hogy napjainkig csak a Pozsonyligetfalu árkaiban lemészárolt és kirabolt 90 erdélyi magyar levente és Dobsina magyar valamint német férfi lakosainak a lemészárlása van dokumentálva. Több ezer magyar férfi gyanított kivégzése még nyomozásra vár. Ugyancsak érdemes elolvasni Konstantin Sakharow cári tábornok könyvét az első világháborús Cseh Légió szibériai viselt dolgairól. Az orosz államkincstár aranya jórészének és minden mozdítható tárgy, gépezet, érték elrablása mellett a magyarok gyilkolásával is lelkesedéssel foglalkoztak.

Itt kell emlékeztetnünk az olvasót arra az évszázados íratlan törvényre, hogy a „szemet-szemért” alapon elkövetett kínzások és gyilkosságok, a megtorlót az eredeti bűntett elkövetőinek az erkölcsi szintje alá süllyeszti.Hitler által megszállt európai országokban – talán Dániát kivéve – a Gestapó kitűnően működött. A quisling kormányok a zsidókat nagy lelkesedéssel szolgáltatták ki a megszállóknak. Franciaország, Hollandia, Belgium, Norvégia sem volt kivétel! A Világhálón bőven találunk dokumentumokat a zsidók üldözéséről.MIT IS CSINÁLTUNK MI MAGYAROK,

akiket előszeretettel neveznek

hazai és külföldi politikusok és történészek

Bűnös nemzetnek?A Szovjet elleni háborúba lépésünknek több oka volt. Íme néhány:

1. 1941-ben még nem lehetett biztosan tudni, ki nyeri meg a háborút. Anglia egyedül állt a németekkel szemben. Az USA közvéleménye a legkisebb hajlandóságot sem mutatta a beavatkozásra a Pearl Harbor elleni japán támadásig (1941. december 7.).

2. A románok és a szlovákok már a háború első napjaiban csatlakoztak a németekhez. Erre való tekintettel vezetőségünk nem akarta megkockáztatni az esetleges győzelemből való kimaradást.

3. Hitler tudomására hozta Antonescu román diktátornak, hogy az kapja meg Erdély másik felét, aki a legnagyobb áldozatot hozza az orosz háborúban.

4. Hitlernek tervei voltak Magyarország megszállására (eleinte szlovák és román csapatok bevonásával), ha az nem vesz részt a hadjáratban. Ez meg is valósult volna, amikor 41 őszén látták, hogy nem sikerült megsemmisíteni a vörös hadsereget.

5. Horthy tanácsadóit arra késztette a német megszállás réme, hogy rábeszéljék a minimális erővel való részvételre, amely megmentheti a magyar zsidók életét is. Gondoljunk arra, hogy Horthyt nem állították a Nürnbergi Bíróság elé, és élete végéig Chorin Ferenc, Kornfeld Mór és társaik egy alapítványon keresztül tartották el a portugáliai Estorilban.

Amit soha nem vettek figyelembe

1. Közel 200,000 lengyel menekültet fogadtunk be és tettük lehetővé továbbutazásukat, hogy az angolok által felállított Anders hadseregben harcoljanak tovább a németek ellen. Akik nem mentek tovább, nyugodtan élhettek Magyarországon. Az egyetlen lengyel középiskola is Magyarországon működött akkoriban Balatonbogláron.

2. Francia, olasz (!), és zsidó menekülteket is ezerszámra fogadtuk be és védtük egészen a német megszállásig (1944. március 19), de még azon túl is, legtöbbször a helyi hatóságok hallgatólagos beleegyezésével.

3. A magyar légelhárítás nem lépett akcióba az átrepülő angolszász bombázók ellen, Magyarország bombázásának a napjáig (1944. április).

4. A foglyul ejtett angolszász repülő személyzetet nem adtuk át a németeknek, hanem dunántúli kastélyokban helyeztük el őket, és lehetővé tettük menekülésüket.

5. A német megszállás, 1944. március 19. után kezdődött a magyar zsidóság kálváriája. De amikor a német hadsereg java kivonult, Horthy leállítatta a deportálásokat.

6. Eichman, az „Endlösung” végrehajtója mondta Izraelben, hogy az egész megszállt Európában, csak Horthyék merték őt kiutasítani az országból.

7. Miért nem ugrottunk ki a háborúból? Erre, többek között, a brit külügyminisztérium egy nemrég felszabadított titkos jelentése adhat némi következtetésre okot. Egy Mr. Randal nevű magasabb beosztású úr jelentette, (értelemszerű fordításban):

1943. október 14

A Zsidó Ügynökség (Jewish Agency) megbízásából Namier professzor kérte, hogy ne kényszerítsük a magyar kormányt az idő előtti kiugrásra mert ez német megszállást eredményezhetne. Ez pedig a 800,000 zsidó megsemmisítéséhez vezethetne, akik most relatív biztonságban élnek Magyarországon.

Mr. Randal említette, hogy ez már oka lehet annak, hogy a magyar kormány nem közeledett a Szövetségesekhez...

Dr. Namier reménykedik, hogy a magyar kormány nem mozdul, amíg a németek (egy kiugrási kísérletre) reagálni tudnának.

Reg.: ) 012035/385/21î”


Nos, kik is voltak a bűnösök?UTÓSZÓ:Sokan vádolnak minket azzal, hogy nem tettünk meg mindent a zsidó honfitársaink megmentése érdekében és közömbösen viselkedtünk sorsuk iránt.. Ez sem igaz! Budapesten és a nagyobb városokban mindenki mentette a zsidó rokonait, barátait, aki tehette. Falvakban, kisvárosban általában nehéz volt, hiszen mindenki belelátott a másik tányérjába.
Természetesen nincs olyan törvény a világ egyetlen országában sem, ami arra kötelezne valakit, hogy saját és családja életét kockára tegye másokért. Ennek ellenére sokan vállalták a „felkoncolást”, amit a nyilasok ígértek a zsidó mentőknek. Wallenberg úr sem volt az egyetlen, aki ezreket mentett meg. Angelo Rotta pápai nuncius, a magyar Baránski Tíbor szervezésében legalább annyi zsidót mentett meg mint ő. Ezenkívül apácák, papok, hivatalnokok, katonák, külföldi diplomaták mentették zsidó polgárainkatEzenkívül tessék már tudomásul venni, hogy azok rendkivüli idők voltak. Túl voltunk Sztalingrádon, a Második Hadsereg pusztulásán. Minden hadköteles férfi katona volt. Nem volt már olyan család Magyarországon, ahol nem lett volna hősi halott, sebesült vagy hadifogoly. Az ember élete már egy fabatkát sem ért. A Szovjet hadsereg a határaink előtt állt, augusztus óta már hazánk területén folytak a harcok. Frontkatonáink elbeszéléseiből és 1919-es kommunista zsidó terror óta tudtuk, mi várt ránk. Mindenki leszámolt a saját és családja bizonytalan jövőjével s életével is. 1944 április harmadika óta pedig súlyos bombatámadásokat kellett elszenvednie az országnak az USA, UK és Szovjet légierők-től. Azok ne kritizálják a magyarságot, akik nem élték át azokat a rettenetes időket, vagy bűnös szándékkal nem akarnak rá emlékezni!

Kíváncsi volnék, külföldi kriktikusaink – hasonló rettenetes, kilátástalan körülmények között – hogyan viselkedtek volna?

Magyaródy Szabolcs
Martin Killeen
2013-11-20 08:08:53
Kedves Terezia!

Nagyon koszonom a segitseget es Gabornak is. Barbara
Tamás
2013-11-20 07:32:55
Kedves Barbara !
Kedden Békéscsabán volt előadás,várjunk türelmesen, biztosan megnézhetjük utólag az adást, ahol szoktuk !
Üdvözlettel :Terézia
Martin Killeen
2013-11-20 03:37:47
Segitsetek!!
A keddi adas helyett csak a hetfoi jott be. A Bartok konyvsorozatra kattintva meg semmi! Segitsetek!!! Barbara
HunorMagor
2013-11-19 21:06:55
Csodálatos Magyar nyelv !

Vers
Gyimóthy Gábor
Nyelvlecke (Firenze 1984. X. 12.)

Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok-sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmespár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Mért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés,
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér ...
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki 'slattyog', mért nem 'lófrál'?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki 'beslisszol' elinal,
Nem 'battyog' az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, eloldalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
Elárulja kósza nesz
Itt kóvályog, itt ténfereg.
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, mért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet...
Topi
2013-11-19 20:01:44
Topi
2013-11-19 19:12:06
Te, Gusztikám nyugtassá’ má’ meg!
2013.nov. 15

Főtiszteletű Zsinat! Az elmúlt időszak eseményeinek felemlegetésekor nem mehetünk el szó nélkül a 2013. november 3-án, vasárnap a Budapest-Szabadság téri Református Egyházközség Hazatérés Templománál történtek mellett. Én az Egyházak Világtanácsának (EVT) a dél-koreai Puszanban tartott nagygyűlésén tartózkodva némi időcsúszással értesültem a fejleményekről. E helyről is szeretném megköszönni Szabó István püspök úr határozott fellépését és sokunk nevében tett elhatároló nyilatkozatát. A püspök úr által, az egyház rendje szerint megindított fegyelmi vizsgálat egyértelmű jelzés az ügy kivizsgálására és elrendezésére. Erről már ott Puszanban is be tudtam számolni azoknak az európai egyházi vezetőknek, akik másfél-két nappal a történtek után, felháborodásuknak hangot adva jöttek hozzám és küldöttségünk más tagjaihoz” – írta tegnapi, a református Zsinatnak címzett nyílt levelében Bölcskei Gusztáv.

Azért akárhogy is nézzük, kezd a Horthy-szobor avatás utóélete egyre inkább gyomorforgató lenni. A balliberált politikai és közéleti reakciókra nem érdemes túl sok szót vesztegetni, hisz ők csak hozzák a szokásos formájukat és mantrázzák a semmitmondó szlogenjeiket, miközben fogalmuk sincs arról, hogy igazából mi ellen is tiltakoznak. Egymást váltják a nagyon demokratikus és felvilágosult megmondó emberek, akik kihasználva a híveik tudatlanságát osztják az észt egy olyan történelmi korszakról, egy olyan történelmi személyiségről, akiről lényegében a lejárató kommunista propaganda tanulmányokon kívül semmit sem tudnak.

Azonban az már jóval felháborítóbb, hogy magukat műveltnek és széles látókörűnek láttató egyházi vezetők állnak be ebbe a bégetőkórusba és a református egyház nevében maguk is tovább szajkózzák a nyilvánvalóan csúsztatásokra épülő cionista vádakat. Bár mondjuk, mit várhatunk, mit várhatnánk egy olyan vezetőtől, aki köztudottan önkéntes alapon, hazafias meggyőződésből állt kommunista ügynöknek a nyolcvanas évek közepén, hogy Bátori fedőnéven jelentsen a BM III/III-as főcsoportfőnökségének.
[Bölcskei Gusztáv III/III-as beszervezési adatlapja] http://2.bp.blogspot.com/-w1F_vOvP2l4/UoVO2SOjV8I/AAAAAAAAG_8/B4JopTcMFL4/s400/b%C3%B6lcskei+20131115-800.jpg

Arra pedig igazán kíváncsi lennék, hogy vajon mely egyházi vezetők rohantak oda Dél-Koreában Bölcskeihez felháborodottan reklamálni Horthy Miklós szobrának avatása miatt?

Az Egyházak Világtanácsa egy keresztény szervezet, melynek az a célkitűzése, hogy az ökumenizmus, a keresztények egységkeresése útján elsimítsa azokat a kulturális és teológiai nézeteltéréseket, amelyek az egyes keresztény egyházak között az idők folyamán kialakultak. Ebből adódóan a Mazsihisz cionistái nem lehettek ott. Legalábbis nyíltan nem.

Akkor lehet, hogy Grünwald, akarom mondani Erdő Péter szólt oda színtiszta hazafias érzelemtől fűtve, hogy Te, Gusztikám nyugtassá’ má’ meg! ?

Vagy mégis ki? Vajon kit érdekelt, kit érdekelhetett Dél-Koreában, hogy Budapesten milyen szobrot avattak? Vagy az egész csak duma, amivel Bölcskei alá akarja támasztani az álságos elhatárolódgatását?

Azt meg csak halkan jegyezném meg, hogy tudtommal a Magyar Református Egyház szabályzata szerint, az egyház felettes szervei nem szólhatnak bele a gyülekezetek dolgaiba…
http://betyarvilag.hu/bolcskei-avathat-horthy-emlekmuvet-hegedus-nem/
http://betyarvilag.hu/almos-kiraly-televizio-horthy-szobor-avatas-video/
barodza
2013-11-19 15:16:17
Vörös Rákfene
barodza
2013-11-19 15:12:13
Elhallgatott gyalázat :EZ MÉRT VAN AGYON Hallgatva?
Borsodi
2013-11-19 13:17:41
Benedek , a FB-os link nem működik.
Borsodi
2013-11-18 21:02:51
Véleményem szerint a legnagyobb országfeljelentőt nem az eu-s képviselők között kell keresni, van aki túltesz még Göncz Kingán is...
(Gönz Kinga nem azért acsarkodik az EU-ban, hogy mindenki utálja őt, hanem azért mert ez az előre megbeszélt ára - a havi sok milliós EU képviselői juttatásnak- , hogy eljátssza a rá kiosztott szerepjátékot.

Visszatérve arra a kérdésre, hogy ki utálja a legjobban a magyarokat, olyannyira, hogy pénzelvonással, és annak következményeivel a népirtással bünteti az embereket, a kézenfekvő válasz: O.V. .

Igen, neki van a legnagyobb szüksége arra, hogy az EU-ból olyan hírek jöjjenek, hogy büntetik az országot, hiszen szüksége van arra a szerepre, hogy eljátssza az "ország megmentőjének" hős szerepét.
Több sikeres békemenetet állított már ki eme hőstett alapján!

Neki van a legnagyobb szüksége arra, hogy minél kevesebb magyar éljen az országban, mert "a magyarokkal csak a baj van".
Míg párttársa GYF bűnöző kimondta , hogy el lehet menni, addig O.V - aki GYF kijelölt utódja meg is cselekedte:
- magyarok egymilliós kivándorlása (párhuzamnak lásd 1900-as évek amikor a kazár kifosztók miatt menekültek a magyarok amerikába..),
- zsidók betelepedése
- oláh és egyéb cigánycsaládok betelepítése a falvakba és a városokba
- cigányok jogainak a magyarok el helyezése
- oktatás lerombolása
- zsidó és cigány kultúra kötelező oktatása az iskolákban
- eü-s várólisták kialakításával a népesség kiírtása (a pénzzel rendelkezőkre ez nem vonatkozik, hiszen magán intézményeket megtudják fizetni, ilyenek a kiemelt nyugdíjat élvező párttagok és a több mint 8000 holokauszt kárpótolt )
- gyógyszergyárak kísérleti telepeinek kijelölése és a népesség kötelező jellegű beoltása (nincs még egy ennyire oltásos ország a világon)
- a föld átjátszása idegenek kezére
- vízkészlet átjátszása
- magyar cégek üldöztetése az APEH segítségével
- multik adókedvezményei, kiemelt partnerségek és szemhunyás az adócsalásaik felett
- a "nemzeti" gyökerek lejáratása: Finn-ugor, Nemzeti szín-ház, Nemzeti Dohánybolt, Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV), csak a Nemzet, multinacionális vállalatok kijátszása a magyar névvel Magyar Telekom, TEVA Magyarország,
Magyar Nemzeti Bank (ami minden de legkevésbé magyar) a most jövő Magyar Takarékszövetkezetek felszámolása (idegen pénzügyi köröknek átadják , ugyanúgy mint az idegen kérdeket szolgáló Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)

Összefoglalva: az idegenek strómanja a Soros pénzen politikai közösségszervező módszereken nevelkedett és kiképzett O.V. a MAGYARORSZÁG Zrt. megbízott vezérigazgatója a kék - fehér részvénytulajdonosoknak dolgozik.

A kérdés az, hogy elhisszük-e hogy a bemutatóra szóló részvények tulajdonosainak engedelmeskedni kell
vagy
rájövünk, hogy ki kell szórni magunk közül a "feketéket".
barodza
2013-11-18 20:35:47
Én úgy szeretek részeg lenni


Hallgassa meg mindenki,édesapám egyik nótája volt.
Betojt a mikrofonom kitéptem a helyéről
A komcsik meg a gazpalántáik azért nem szeretik ami kormányzó úrunkat, mert Ő nem a mások javaiból éldegélt,mint a paprika jancsi félék
HunorMagor
2013-11-18 17:12:16
A rombolás terén, 100% !!!!
HunorMagor
2013-11-18 17:10:57
Horty Miklósnak, még a nyomába sem érhet a mostani garnitura. Amit ő 8 év alatt meg tett, ezek a szélhámosok abból még az 1% kot sem érték el, csak a rombolás terén !
Marcsi
2013-11-18 14:56:48
Szántai Lajos_Attila király a Képes Krónikában

http://www.youtube.com/watch?v=B7tF0F7WIk4
Apista
2013-11-17 21:04:04
Én annak a Tibornak a véleményére lennék kíváncsi, aki már több, mint két éve megmondta az Echo Tv-ben, hogy nem lát különbséget O.V. és Gy.F. között. Persze ezután gyorsan el is kellett búcsúzniuk egymástól Tamással. Nem ismeri valaki?
totya54
2013-11-17 18:42:20
Sziasztok! Van második rész is: http://www.youtube.com/watch?v=_A3xes9Hdus
Marcsi
2013-11-17 16:59:42
Jásdi Kiss Imre előadása éppen az ingyen gázról és kőolajról szól a 30-perctől.

http://www.youtube.com/watch?v=3hchGiyqsqM
Zoltán
2013-11-17 04:43:12
ügyi vagy
Marcsi
2013-11-16 16:17:11
Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia

http://books.google.hu/books?id=j2PXAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Arnold+Ipolyi%22&hl=hu&sa=X&ei=InKHUsjRF4P20gXz44GoBQ&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.