Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2013-12-04 07:35:53
http://www.echotv.hu/vilag-panorama

1. Nem itt tartanánk, ha…

Bizony, bizony, nem itt tartanánk, ha képesek lettek volna - a szocializmusnak nevezett társadalmi formációt kiszolgáló - annak neveltje értelmiségijei - egy erős nemzetállam újjáépítésére és megszervezésére!

Elmulasztották a legfontosabbat:, mégpedig a TISZTA FEHÉR LAPPAL való kezdést!

A TISZTA FEHÉR LAPPAL (TABULA RASA) VALÓ KEZDÉSHEZ BE KELLETT VOLNA VALLANI A MÚLT BŰNEIT!!! Be kellett volna vallani, hogy a magukat szocialistának hazudók valójában DIKTATÚRÁT valósítottak meg 1990 előtt...Nem lett tisztázva - még 1990-ben - hogy valójában azért adták át oly "békésen" a hatalmat, mert máskülönben be kellett volna jelenteni Magyarország fizetőképtelenségét. (Tessék csak megnézni ennek bizonyítékát: az 1989-es MSZMP KB ülésein készült jegyzőkönyvek itt látható kivonatát!)

http://furaila.xfree.hu/256559 MSZMP KB-jegyzőkönyv fizetésképtelenségről:Be kellett volna vallani, hogy amiért az egyetlen párt oly mértékben telepedett rá Magyarország MINDEN ÜZEMÉRE, GYÁRÁRA és INTÉZMÉNYEIRE - a függetlenített kisz- párt- és szakszervezeti bizottságaival, annak minden infrastrukturális hátterével és az alkalmazottaik bérével - hogy FELÉLTÉK ezen üzemek, gyárak, és intézmények MINDEN nyereségét... És, már az 1970-es évektől kezdődően – mindent - attól a rothadónak hazudott Nyugattól fölvett kölcsönökből kellett fizetni!!! Egyik bizonyíték a máig érvényben lévő 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza! Ez alapján az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében. Bővebben itt látható:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98200006.TVR#id=I1_1326320839250&parent=http%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu&rpctoken=720540082&_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe

A másik bizonyíték az 1989-es MSZMP KB jegyzőkönyvek tartalma!

http://furaila.xfree.hu/256559 MSZMP KB jkv. Az ország tönkretevéséről- eladósításáról:

Az, hogy már akkor is folyamatosan ELÁRULTA a MUNKÁSOSZTÁLYT ez a "PUHA" DIKTATÚRÁT megvalósító hatalmas PÁRT apparátus - mi sem bizonyítja jobban, mint-hogy az 1980-as évekre pont a MUNKÁSSÁG volt a legszegényebb!Tessék csak elolvasni Báthory Zoltán: a „Tanulók, iskolák, különbségek (Egy differenciális tanuláselmélet vázlata)” című könyvében! Megjelent: 1992-ben a Tankönyv Kiadónál.) BÁTHORY ZOLTÁN olyan statisztikai adatokra hivatkozik ebben, a mások munkáját is összegző tanulmányában, melyek azt bizonyítják, hogy az 1980-as évek szakmunkás rétegének gyermekei teljesítenek a legrosszabbul az iskolákban. A továbbtanulási arányuk egyre kisebb... Az okokat „kutatva” megállapítják a szerzők: a szegénységgel, az egzisztenciálisan halmozott hátrányos helyzettel magyarázhatók az „alul teljesítések” (vagyis: képességeik szerint többre lennének képesek).

Ezek után már azon sem lehet csodálkozni, hogy "... a kilencvenes évek kezdetétől ... az új helyzetbe került magyar társadalom elenyésző kisebbségének jelent reális kibontakozási lehetőséget. A többség számára a korábbi értékrendek felbomlása és a társadalmi kommunikáció új eszközeinek hiánya egyfajta funkcionális analfabétizmust eredményezett. Ha mindezekhez hozzáadjuk, hogy 1990-ben a 15 éves és ennél idősebb népesség 20,7 %-a nem rendelkezett befejezett 8 osztályos általános iskolai végzettséggel, és 1,2 %-uk iskolába sem járt, megállapíthatjuk, hogy Magyarország lakossága kettészakadt: a még mobilizálható tudással rendelkezőkre és a reménytelenül leszakadókra." És akkor még nem is beszéltünk a szakmunkásokról. Ők a további 42,5 %-ban találhatók (a középfokú és felsőfokú szakképzettségűekkel együtt) - egy 1990-ben elvégzett statisztikai felmérés szerint.(KSH Statisztikai Évkönyv 1991.)Tetszik érteni? 1990-ben a 15 éves és ennél idősebbek 20,7 %-a NEM VÉGEZTE EL A 8 ÁLTALÁNOST!!! És 1,2 % ANALFABÉTA VOLT!!!Nos, ez mind annak a magát szocialistának hazudó rendszernek a „SARA”, amiben a mai napig dagonyázunk!!!

És ezzel az osztályáruló HATALOMMAL kötötte meg a PAKTUMOT úgy - a magát demokratikusnak HAZUDÓ - új HATALOM, hogy MINDEN FELELŐSSÉGET áthárított az egyszerű polgárra, a volt melósra, aki elveszített mindenét és mehetett a munkaügyi hivatalba munkáért könyörögni. Ahol, viszont a régi-új bürokraták úgy kezelték őket, mintha ők árulták volna el a szocializmust!!! Mondván:

- „TI AKARTATOK KAPITALIZMUST! Hát, akkor most itt van nektek és egyétek meg, amit főztetek!”

-

ÉS AZÓTA IS A KAPITALIZMUST OKOLJA MINDENKI. Ez enyhén szólva tragi-komikus!!!Ezennel jelentem: 1990-ben egyetlen párt sem kampányolt a kapitalizmussal!!!


http://furaila.xfree.hu/213604Tehát, ebből logikusan következik, hogy senki nem a kapitalizmusra szavazott, amikor az MDF-re, SZDSZ-re, mint magát demokratikusnak és szabaddemokratának hazudókra adta a voksát!!!

És miért képesek magukat még mindig BALOLDALinak nevezni a legvadabb kapitalistákká vált - volt függetlenített pártvezérek?

Talán, mert megkötötték velük - a demokráciával és szabadság ígéretével kampányoló, magukat rendszerváltoztatónak hazudók - azt a bizonyos PAKTUMOT, aminek még a létezését is agyonhallgatják!Sőt! Még 2014-ben is a TUDATLANSÁG és FÉLISMERETEK alapján fogunk elmenni "SZAVAZNI" és NEM VÁLASZTANI-tudni!!!

Tessék csak beleolvasni ebbe a visszaemlékezésbe, amit külön kiemelnék:“...Ezért kötötte meg az ismert paktumot és nem tette lehetővé, hogy a tudatlanság, vagy félismeretek ezt lehetetlenné tegyék.”


http://furaila.xfree.hu/256559

Nemhogy 1990-ben NEM VOLT SZABAD a választás, hanem az azóta eltelt 23-24 évben sem! Mert milyen egy választási lehetőség az, amikor a NÉP nem választhat jelöltet saját maga lakóközösségéből, hanem el kell fogadnia a PÁRTOKra oszlott egy-párti előd utódainak JELÖLTJEIT, akikre aztán "SZAVAZHATUNK"!???

Vagyis, szó sem lehet valódi VÁLASZTÁSRÓL!!!Arról nem is beszélve, hogy a mai napig ünnepelhetnek az 1956-os népfölkelés és szabadságharcosok emlékére megtartott emlékezéseken azok és jogutódaik, akik a legfőbb GYILKOSAI voltak a 13 napos harcban résztvevőknek. És gyilkosként vettek részt az 1956-os népfölkelés leverését követő véres megtorlásban is...

Mansfeld Pétert a munkásosztály árulásáért ítélték még kiskorúan halálra, majd akasztották föl a 18. születésnapját követően.http://furaila.xfree.hu/146399

Zavartalanul kiárusíthatták az országot privatizáció címén - saját magánvagyonaikat gyarapítandó - a dolgozó munkásság feje fölül! Mi ez,. ha nem ÁRULÁS? Tessék csak elolvasni a fenti képen látható idézetet! Azt, amivel a bíró megindokolta egy akkor még kiskorú pesti srác – halálra ítélésének „jogosságát”! Az, pedig a munkásosztály "ÁRULÁSA" volt!!!

Kérdem én és azt hiszem, hogy jogosan - milyen büntetést érdemelnének ezek a mostani "hivatalos" ÁRULÓK? És ebben mindenki cinkos, aki ezt nem vallja be!!!

Addig álságos minden politikai tevékenység és minden un. "VÁLASZTÁS"!!!

Így, sajnos, a 2014-es sem lesz valójában "SZABAD", mint ahogy az 1990-es sem - és az azóta összes nem volt az!!!Ez a "ne érje szó a ház elejét"-kényszer is rettenetesen sokat ront abban a folyamatban, hogy ismét nemzetté váljon a nép, ami egyáltalán most kezd újra néppé válni. Hiszen a JOBB- és BAL-oldalra való osztottság is gátja ennek.

A NÉP valójában két „nyájjá” válva, felsorakozva - 20. éve ott „béget” a maga vezére mögött. Tetszett ez az okt. 23-i Békemenet még akkor is, ha nyájként lettek feltüntetve mindkét oldalon... Igen! Mindkét oldalon!!!

Pedig, a Békemenetelőket teljesen alaptalanul tüntetik fel BALRÓL „JOBBOSOKNAK”, JOBBRÓL, pedig „Fideszbirkák”-nak!

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=123508&n=furaila&blogEz a JOBB- és BAL-oldalra való osztottság azért sem tesz jót Magyarországnak és a benne élőknek, mert csak az „OSZD MEG ÉS URALKODJ!” elvét követő politikusoknak jó!!! http://furaila.xfree.hu/256215

Ezért folyik az uszítás és az alaptalan vádaskodás jobbról is és balról is… azok ellen, akik valójában KÖZÉPEN állva a Fidesz-szel rokonszenveznek és Békemeneteket szervezve a két oldal között egyfajta HIDAT alkotnak, vagy inkább azt a mélységes árkot szeretnék némiképpen betemetni, amit jobbról és balról is megpróbálnak minden létező módon és eszközzel – pl: média - mélyíteni.Pedig, a nép már kezd belefáradni ebbe. Talán ezért követelte október 23-án oly kétségbe esetten a baloldalinak nevezettek rendezvényén az "összefogást", hogy egyik vezérük percekig nem tudott megszólalni. Szemlátomást már ez a „nyáj” is belefáradt ebbe a megosztottságba.

Csakhogy, az ő vezérük nem a nemzeti összetartozásra, hanem pont ellenkezőleg: a gyűlölködésre való összefogásra szólította föl balosnak hazudott híveit.Mindaddig, míg ez így van, nem jöhet létre semmilyen összefogás a „NEMZETEGYESÍTÉS” jegyében!

Ez mind elmaradhatott volna, ha már 1990-ben megtörténik az 1949. évi XX. törvény hatályon kívül helyezése, és ezzel egy-időben a történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása!

Helyette, fondorlatos módon - megváltoztatva a népszavazási törvényt - beerőszakolták Magyarországot a NATO-ba… hogy még véletlenül se jöhessen szóba a történelmi alkotmány jogfolytonossága…Tessék csak olvasni az alábbi Alaptörvénykezés idején készült riportban a nyilatkozó fő paktumozó politikust:Boross Péter beszél még arról is, hogy „…erős miniszterelnökre van szükség, akit lehet rugdosni…” Hát, rugdosták is rendesen, igaz, egyenlőre „csak” a gipszszobrát… (Az alábbi fotón a jobb oldali szélső hasáb fölső-első bekezdése.)

Erről jut eszembe, hogy feltűnt nekem és elgondolkodtat, hogy Bajnait elintézi annyival: „Bajnainak nincsenek egészséges politikai ösztönei… azonnal szakítani kellett volna azokkal akik azt a gyalázatos bábulikvidálást, imitált kivégzést.”.

Az újságíró még közbe is szól, hogy: Bajnai „beszédével gerjesztette a lincshangulatot…”.

Megjelent a Magyar Nemzet 2013. október 19-i számában a „NEMZETI IRÁNYULTSÁG DÖNT” címmel. A másolata itt látható: http://furaila.xfree.hu/256215
Kati
2013-12-03 22:53:53
Kedves Lisbet!

Megnéztem kétszer a műsort, nagyon türelmes volt Kubinyi Tamás Baki Gáborral, semmivel nem vádolta, csupán pontositotta és javitotta a tévedéseit. Talán nem kellene a legtudatlanabbakhoz hasonlítani valakit, aki ennyit tesz értünk és ekkora tudása van. Baki Gábor jó ideje keveri a valóságot és a téves információkat, nagyon jó, ha valaki pontosítja, mert az átlagos hallgató nem tudja. A sértődöttség az ön levelében nem illik ehez a szeretetközösséghez. Gondolja, hogy Kubinyi Tamás nem tud külömbséget tenni a németek és magyarok között? És ezt komolyan gondolja, vagy csak kötekedni akar?
salesz73
2013-12-03 20:28:44
Topi
2013-12-03 20:00:23
Ica
2013-12-03 15:19:01
me-nek

József Attila halála napján ilyen szellemiségű kérdést feltenni mégiscsk szégyen. Szerintem ez a vers nem neked szólt. Én viszont hálás vagyok érte Cékus úrnak és az áktv-nek. Köszönöm.
Lehel
2013-12-03 14:01:05
Dologtalan kezeknek az ördög ad munkát !!!
Ezeket a dologtalan kezeket az ingyen Kegyelem teljes hiányától szenvedő, rideg ész vezérli és ezzel váltották ki a félelmet másokban.
Ez a félelem az, amire alapozhatják
hatalmukat.
Topi
2013-12-03 10:19:56
Páldaként álljon itt a közel 2ooo éve Jeruzselemből és környékéről szétzavart zsidóság a világ bármely pontján máig tartó összefogása, közös ünnplése, összetartása, egymást segitése és akár hithű akár atheista: ősi hagyományait megtartva védi és őrzi azokat.
https://www.facebook.com/photo.php?v=532337750187184&comment_id=3314229&offset=0&total_comments=2¬if_t=video_comment

Hogy más ( befogadó) népek- hagyományait miért kritizálják, ellenzik és próbálják nevetségessé tenni. az érthetetlen.Talán ez lehet nem ok nélkül 2ooo éve az antiszemitizmus élesztője?
yobo8258
2013-12-03 09:19:09
Kedves "Bémargó" !

Az Ön által küldött linken vagy Csurka László vagy Koncz Gábor szavalja nagy átéléssel a József Attila verset.
Talán 1989-ben még ezt a nagyszerű költeményt Hegedűs D. Géza mondta el a Nemzeti Múzeum előtt.
Talán vagy szándékkal, ki tudja, de belesült a szavalásba.
Ez a színész ha jól emlékszem, a Vígszínház KISZ majd párttitkára volt. (Szerintem az ilyen figuráknak inkább Majakovszkijt kellene szavalni.)

Úgy tudom, a legutóbb kiadott J.A. összes-ben már benne van az idézett költemény.

Üdvözlettel:

Czékus Jób
Kubínyi Tamás
2013-12-02 21:12:26
Kedves Barbara!

Tisztelem a kitartását, nem kívánom megváltoztatni a véleményét, csupán az eszmecsere kedvéért vetem fel. A finnugor fajelmélettel ugyanaz a helyzet, mint kereszténygyűlölettel, vagy az iszlámmal: nem lehetséges a kompromisszum. Ön szerint hol lennénk most, ha Hunyadi János, Dobó István, vagy Zrínyi Miklós leült volna megoldást keresni a törökkel?
bémargó
2013-12-02 19:49:29
A mai műsorban Czékus Jób említette József Attilát.
Hiába van meg a J.A. kötet sokunknak, egyikben sem szerepel ez a vers!
Nem! Nem! Soha!
http://www.youtube.com/watch?v=jKQJkqNs_qs
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége, Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke! Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret! Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett! Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel, Ha eljő az idő - a magyar talpra kel, Ha eljő az idő - erős lesz a karunk, Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk! Majd nemes haraggal rohanunk előre, Vérkeresztet festünk majd a határkőre És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! Szembeszállunk mi a poklok kapuival! Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár, Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ Teljes egészében, mint nem is oly régen És csillagunk ismét tündöklik az égen. A lobogónk lobog, villámlik a kardunk, Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk! Felhatol az égig haragos szózatunk: Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk. Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem, Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen! Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át: Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
bémargó
2013-12-02 19:38:11
Wass Albert
A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATA
Az Úristen kegyelméből azonban nincsen veszedelem a megmaradás lehetősége nélkül. Ha fölismerjük a veszedelmet, és él bennünk az akarat, hogy segítsünk magunkon, az Úr is velünk lesz! S ha már egyebet vénségemnél fogva nem is tehetek: szavakba foglalhatom a törvényt, mely részben minden nemzetre egyformán vonatkozik, de különösképpen a magyarra. És elnevezhetem ezt a törvényt A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATÁNAK:

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdekimádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt.
2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében.
3. De ne gyűlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyűlölet méreg, mely megmérgezi az elmét, és gyűlöletet terem. Rokonod minden isten-fia ember, bármely nyelvet beszéljen is.
4. Szeress minden magyart, mert testvéred Ő: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert közös hazát adott nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát rövidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik. Ki széthúzás magját veti el: romlást arat.
5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is.
6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken nemzeteknek, országoknak épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra épít: nyakát töri. A felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos az eső. A becsületesség olyan, mint a sziklakő: kemény és maradandó. Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendő az igazaké. Haladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jövendő az igazakkal van.
7. Legyetek bátrak és hűségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az Úr szereti a bátrakat és a hűségeseket, s megsegíti azokat, akik az igazság útjain járnak.
Őrizzétek szívetekben ezeket a parancsolatokat, s meglássátok: az Úr veletek lesz!
(1993. május)
HunorMagor
2013-12-02 16:19:06
Topi
2013-12-02 08:32:16
ILYEN LENNE EGY ANTISZEMITA ORSZÁG?

Ha hazánk valaha is tudott volna, il. akart volna olyan hatékony, de igaz propagandát közvetíteni a nagyvilág felé, mint amilyen hazugot a kisantant hiénái a XIX/XX. századforduló idején hirdettek, akkor nem következett volna be Trianon; akkor most nem kellene ezt a gyalázatot, ezt a megaláztatást sem elszenvednünk. Lásd alább.

https://www.facebook.com/photo.php?v=532337750187184&comment_id=3314229&offset=0&total_comments=2¬if_t=video_comment

Azt hiszem, mindenki tudja, hogy főként a csehek és oláhok hazudoztak rólunk mindent össze-vissza. Többek közt barbár állatoknak festettek le, csak épp azt nem mondták rólunk, hogy kannibálok vagyunk. Ezzel szemben, ill. ez ellen mit tettek őseink? — tudtommal semmit. Hát meg is lett a sok aljas hazugság eredménye. Az igazságot igenis hirdetni kell! Különösen akkor, ha a világon már csaknem mindenki hazudik, és ezt nem önvédelemből teszi. Megint minket vett szájára a bűnös világ, mert képtelenek maguk közt tolerálni a bűntelent. Mivel állandóan csak ártatlanságunkat tapasztalják, ezt nagyon nehezen viselik. Meg lehet figyelni, hogy csaknem minden közösségben bántanak valakit. És sohasem azt, aki erős, agresszív! — hanem azt, aki gyenge, védtelen. Leggyakrabban azt bántják, aki a legkevesebb vizet zavarja. Miután mi magyarok semmilyen erőt nem tudunk felmutatni, mert hazánk testén lakmározó belső halálos ellenségeink jó előre gondoskodtak arról, hogy egyetlen szál honvédő katonánk se legyen, így nekünk mára csak egyetlen önvédelmi fegyverünk maradt: az igazság. De ezt a „kardot” is forgatni kell ám! Ha nem harcolunk a létező, ill. lehető leghatásosabb fegyverrel, mert hüvelyében hagyjuk, hogy a rozsda marja!!! — akkor elveszünk. Isten se tud segíteni nekünk addig, amíg mi nem kezdünk segíteni önmagunkon. Isten mindent megtesz értünk; de helyettünk semmit!

Vattay Szabolcs

http://www.youtube.com/watch?v=gpQs_khGgOM&feature=youtube_gdata_player
Martin Killeen
2013-12-02 07:24:15
Kedves Kubinyi Tamas Ur!
Nem emlekszem pontosan, hogy fogalmazta meg, hogy a Parlament osszes partja megszavazta a finnugor valamit, stb.
En, mint mar a Jobbik tagja, szeretnem tobbedszerre (kozvetetten es a kedves felesegenek meg is mondtam par honappal ezelott, hogy a Jobbik a finn-ugor NYELVCSALADDAL valo rokonsagot ismeri el es nem azt, hogy gyonyoru magyar nyelvunk finn-ugor eredetu! Kulonben elismeressel es tisztelettel udvozlom. Barbara
Martin Killeen
2013-12-02 07:09:53
Szerintem egyaltalan nem volt a hatterben ricsaj, foleg nem minosithetetlen.Ha ezzel Onoket semmibe vette a betelefonalo,akkor nem ne hallgassak, vagy vegyek lejjebb a hangot, es ha befejezte, akkor lehet ujra bekapcsolodni.

Tk. SZENTKUTI PETERROL szerettem volna erdeklodni, mert honapok ota nem jelentkezett, pedig en nagyon varom. Abban viszont remenykedek, hogy talan mas neven jelentkezett. Egy beirora gyanakszom, de csak egy kicsit.
Borsodi
2013-12-01 18:23:10
Miskolcon már két millióért lehet panellakást kapni az Avason (legfertőzöttebb terület), ez az ár töredéke a tíz évvel ezelőttinek, ám az emberek egy élet munkáját (fél vagy egész életen át gyűjtögetett lakásnyi vagyonka) is feladják..
A lakások ötöde városszinten üres (legutóbbi népszámlálási adatok szerint), mert menekülnek az emberek. (etnikum és munkanélküliség hatásai)
Borsodi
2013-12-01 18:14:23
Javítás: emberöltőnyire -> generációnyira .
Borsodi
2013-12-01 17:39:07
Hová jutott a liberálisok által uralt Svédország?
1960-ban a világ egyik legbiztonságosabb országából a liberalizmus, a globalizmus urai (az értők tudják , hogy kik) a félelem országát kreálták.

rövid idézet:
"Egy 2009-es tanulmány szerint a 6 százalékuk bevallotta, hogy az előző évben megerőszakolták, minden harmadikat pedig zaklatták vagy fenyegették (Aftenposten, 2009. szeptember 20.). Ezek után nem csoda, hogy az Aftonbladet napilap online-felmérése alapján 82 százalékuk retteg az utcára menni sötétedés után. Nem mintha világos nappal nem fenyegetné őket a szexuális támadás veszélye, éppen ellenkezőleg. Nemrég például az egyik közfürdőben legalább harmincan nézték végig egy 17 éves lány megerőszakolását anélkül, hogy a kisujját is mozdította volna érte bárki. A stockholmi Husbybadet élményfürdőben 20 muszlim menekült követett el csoportos erőszakot egy 11 éves kislányon (friatider.se 2011. február 25.)."

Aki nem érti a "globalista" folyamatokat az gondolja végig, hogy a svéd szabadkőműves Brejvik rendőri segítséggel (rendőrség szándékosan nem mozdult a tömeges riasztásokra) kiírtotta azt a pártot, amely "keveredés" ellenes volt.

Most a norvég tv bemondóknak is megtiltották a kereszt viselését. Brüsszelben már két éve nincs karácsonyfa-állítás...


Amiért írtam erről a szörnyűségről az az, hogy minket is ilyen sors fenyeget Orbán Balog Lázár által vezényelt idegen szektától.
A belgáknák, a franciáknál, (a svédeknél?), már visszafordíthatatlan a helyzet, mi már csak egy emberöltőnyire vagyunk a szakadéktól.
A félelem azonban már itt van, a vidéki falvak idős lakói már rettegnek az "öregezőktől"... :-(((((

Az emberi faj keveredése által okozott feszültségek, belső konfliktusok polgárháborúkhoz fognak vezetni (akkor amikor arab tavaszt , narancsos forradalmat stb.. kreálnak), a gyújtózsinórt bármikor meggyújthatják immár 17 ezer laptopon egyszerre.

Az előző választások előtt már titkosszolgálati módszerekkel próbálkoztak hasonlót kirobbantani: cigánytámadásokat vezényelt le (háttér-) hatalom. (a rálövünk a saját rendőrpalotánkra után)

A svéd helyzetről bővebben Gazdag István cikkében:
http://www.antidogma.hu/node/3998
Ferenc
2013-12-01 17:12:52
Tamás ( Terézia ) véleményével tökéletesen egyettértek. A TV nézöket semmibe veszi az, aki minösithetetlen háttér ricsaj mellett tovább beszél, mert a nézök nem értik mit akar mondani. Ha nem tud rendet teremteni a háza táján , javaslom ne is telefonáljon az ÁKTV-ba!
Tamás
2013-12-01 09:05:21
Kedves Ernő,aki nov.28-án beszélt az AK tv-ben!
Kár, hogy egy szót sem értettünk abból amit Ön mondott.A megjegyzéséből, "gyerekek menjetek ki innen" kiderült hogy van másik
helyiség is, másik felnött hangját is lehetett hallani,tehát a zavartalan beszélgetésnek nem lett volna akadálya.
Üdvözlettel:Terézia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.