Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2013-12-18 10:39:01
Topi
2013-12-18 10:22:14
Endrődi Sándor: A szeretetről

Valakit, valamit szeretni kell.
Istent, szülőföldet, hazát.
Kinek lelkében nincs szeretet:
Az élete csupa pusztaság.

Valakit, valamit szeretni kell.
Nyíló virágot, kék eget,
Minden koldusnál százszor koldusabb,
Ki senkit, semmit nem szeret.

Valakit, valamit szeretni kell.
Jók vagyunk, ha szeretünk.
Az Isten a szeretet tüzét
Szövet nélkül adta nekünk.

Valakit, valamit szeretni kell.
Hogy szívünk boldogabb legyen,
Kivert kutyánál is gazdátlanabb
Az ember, hogyha szívtelen.

Valakit, valamit szeretni kell.
A szerető szív tündököl.
S Isten világa örök éj marad
Annak, ki mindent csak gyűlöl.
Ica
2013-12-18 10:00:18
Tipikus se ez, se az Vona vélemény. Úgy állitja be, mintha nem lehetne valódi cél a királyság visszaállítása, mert végig monarchiáról beszél, azaz Habsburg császársággal egyesülő magyar alárendelt királyságról, nem független ősi királyságról. Marad a köztársaság, ahol biztos állása van, és elég érte ilyen semmit mondó gondolatokat leirni. A magyarok vissza kell térjenek ősi rendjükhöz. Vannak még magyar családok, olyan is van, amely az Árpádház idejéből származik, talán ott kellene keresgélnünk. Ez a tengertől tengerig tartó Vona féle fejtegetés a lengyel magyar horvát unióról teljesen alaptalan egyelőre, nekünk addig is élnünk kell. Olasz-tót-zsidó-balkáni zabigyerekkel ne akarjuk megoldani a magyar ügyet, mert abból mégnagyobb zűrzavar lesz.
Régi Jobbikos
2013-12-18 09:20:39
Itt a Vona cikk: Monarchizmus, vagy nacionalizmus a címe, ami magyarul annyit jelent, a habsburgot hozzuk vissza, vagy maradjunk magunk. A kérdést nem így tenném fel, hanem: MIKOR ÁLL HELYRE A MAGYAR KIRÁLYSÁG? A rossz kérdésfeltevésből következnek a helytelen válaszok, olvassátok: .
Techet Péter tabudöntögető írással indított vitát a Magyar Nemzet hasábjain. A megszólalók különféle irányokat képviseltek, de talán még senki sem mondta ki egyértelműen: végre! Ezek azok a tisztázó történelmi viták, amelyek hosszú évtizedek óta hiányoznak. Itt az ideje, hogy saját történeti múltunk elemzése ne csupán szakmai, értelmiségi szalonokban, párhuzamos monológokba zárkózva, intellektuális önkielégítés szintjén folyjon. Nyíljanak ki a kapuk, ütközzenek az érvek! Tudva természetesen, hogy az ilyen vitáknak általában nincs lezárásuk, egyszer csak abbamaradnak, mégsem értelmetlenek, mert minden irányzatot a saját álláspontja további tökéletesítésére vagy éppen módosítására ösztönöznek.
Írta: Vona Gábor.
Véleményem szerint a vita kezelhetősége szempontjából célszerű lenne három, eléggé összekeveredett kérdést különválasztani. Máskülönben könnyen előfordulhat, hogy a kérdésfelvetés is helyes, a válasz is, csak a kettőnek semmi köze egymáshoz. Az első kérdés: kell-e, lehet-e királyság Magyarország államformája? A második: ha igen, akkor Habsburg legyen-e az uralkodó? A harmadik: mi hazánk regionális jövőképe?
Az első kérdésre monarchista szemléletű történészként természetesen igen a válaszom. Nagyon szeretném, ha Magyarország visszatérne ahhoz a monarchikus tradícióhoz, amely évszázadokon keresztül – minden vesztesége és hibája ellenére – százszorta sikeresebb volt annál, mint amit köztársaságként fel tudunk mutatni. De ez csupán elméleti válasz, mondhatni vágy. Ha a praxis szintjén vizsgáljuk meg a kérdést, hamar kijózanodunk. A vitában többen adtak hangot szkepszisüknek, de amíg a királyság visszaállításának valószínűtlenségét általában külső okokkal – közjogi akadályok, történelmi avíttság, az uralkodó személye körüli vita stb. – magyarázzák, addig én úgy gondolom, a probléma alapvetően belső. Hiába váltunk államformát, legyőzve a külső akadályokat, ha a belső feltételek nem adottak: sem „királyérett” társadalom, sem „koronaérett” király nincs. A monarchikus berendezkedés pedig ezen alapok nélkül rövid időn belül önmaga karikatúrájává torzulna. Képzeljük csak el, amint a bulvársajtó megkérdezi, mennyi adóforintba került a király kávés csészéje; ahogy éhségsztrájkot szervez a DK az uralkodói elnyomás ellen? Vagy a másik oldalról nézve: lenne ma király, aki fel merné vállalni a monarchia valódi lényegét, vállalva ezzel a belföldi és nemzetközi támadásokat? Mondjuk ki, monarchistaként, őszintén, fájó szívvel: a megmaradt európai királyságok csupán kultúrtörténeti rezervátumok, a királycsaládok pedig gyakorlatilag súlytalan celebek.
Mit tehet akkor ma egy monarchista? Mivel a probléma belső, belső ellenállásba és építkezésbe kezd. Nyilván egy koronaérett királyért keveset tehetünk, maximum bízunk a Gondviselésben, hogy ha lesz királyérett társadalom, akkor megadja nekünk. A királyérett társadalomért viszont tehetünk. Nem agitációval vagy ismeretterjesztéssel, hanem valójában azzal, hogy ki-ki a saját életében igyekszik megélni a monarchikus erényeket. Még akkor is, ha ez a társadalom legszélesebb rétegeitől az értetlenséget és az élcelődést eredményezi. Mit jelent megélni a monarchikus erényeket? Úgy létezni, mintha lenne királyunk. Egyfajta állandó készültségben, feszültségben. Tisztelni a Szent Koronát, a monarchikus eszmét, a hierarchiát, a nemesi lelkületet, az önfeláldozást, a minőséget, mindazt, amitől a demokratikus, egalitárius, republikánus hatások megfosztották az emberiséget.
A vita második kérdésére, vagyis hogy Habsburg legyen-e a király, a fenti sorok fényében nem kívánunk válaszolni. Megjegyzéseket azonban teszünk. A vita eme részét ugyanis meddőnek tartjuk. Az egyik oldalon állnak a dogmatikus legitimisták, a másikon az érzelmi nacionalisták. Bibói értelemben mindketten túlzott lényeglátók. Törvényes királyaink voltak a Habsburgok? Törvényes igényük lehet a koronára? Igen, a legitimistáknak igazuk van. De figyelembe kell-e vennünk a magyar függetlenségi hagyományt? Beleivódott-e a magyar lelkekbe Petőfi és Kossuth? Igen, a nacionalistáknak igazuk van. Pontosabban, egyiknek sincs teljes igazsága: az egyik oldalon, a legitimisták negligálják a magyar közösség történelmi élményeit, a néplelket, a nacionalisták pedig a monarchizmus alapvető lényegét, logikáját és teremtő erejét. Így jön az állóháború, ahol az egyik a nacionalizmusok szűkkeblűségében, a másik a Habsburgok magyarellenességében véli a maga ősellenségét. A nacionalizmus és a monarchizmus egymásnak szegezése helyett mindkettő átszellemítésére lenne szükség. Ez azonban önkritikát feltételez. A legitimistáknak első lépésként el kellene ismerniük, hogy a Habsburg-ház trónutódlása megkérdőjelezhető, a nacionalistáknak, hogy a Habsburg név önmagában még nem ördögi. Félek tőle, ennyit ma el nem várhatunk…
A vita harmadik szintje hazánk regionális jövőjével kapcsolatos. Egyesek a Habsburg Birodalom jelenkori újrateremtésére, mások a visegrádi együttműködés elmélyítésére tettek javaslatot. Itt sajnos többen beleragadtak abba a távlattalan vitába, melyik kor, mennyi pusztítást okozott a magyarságnak. Ki ártott többet, a törökök vagy a Habsburgok? Mindez fontos történelmi kérdés, de ha külpolitikai stratégiáról van szó, tegyük fel a kérdést: a jövőnk szempontjából mi számít jobban, hogy a törökök, az osztrákok (egyeseknél az „osztrák” és a „Habsburg” szinonimaként szerepelt, amely komoly badarság) vagy az oroszok ártottak-e jobban, vagy, hogy melyik irányba lehetünk képesek az érdekeink leghatékonyabb érvényesítésére? Természetesen nem akarom a történelmi emlékezés fontosságát és értelmét elvitatni, de a sérelmekbe zárkózástól óvnám magunk. El kellene gondolkodni, hogy miért az osztrák-német, az orosz és a török ejtette rajtunk a legtöbb sebet. Nem azért talán, mert e nagyhatalmak hármas metszéspontjában élünk mi, magyarok? És ha így van, nem az lenne a dolgunk, hogy ezt felismerve igyekezzünk mindhárom, továbbra is velünk élő erőcentrum felé partneri külpolitikát megvalósítani? Én Világost tudva vagyok tántoríthatatlan monarchista, Mohácsot siratva vagyok meggyőződéses turanista, és Erdélyben orosz találattól elesett nagyapám emlékét tisztelve vagyok az Országgyűlés orosz-magyar baráti tagozatának elnöke. Hogy miért? Mert hiszem, hogy ez a hazám érdeke. És egyetértek: kell egy közép-európai összefogás, hogy ebben a háromszögben sikeresen fennmaradjunk. Ennek lehetőségét viszont én a visegrádi négyek – mondjuk már ki! – kudarcos erőlködése helyett egy történelmileg szintén igazolható és sokkal ígéretesebb lengyel-magyar-horvát államközösségben, a tengertől tengerig tengely megvalósításában látom. Végezetül szembesítsük magunkat egy, eddig a cikksorozatban ki nem mondott ténnyel. Az, hogy ez a regionális jövőnkről szóló vita ilyen különféle irányzatokat is megszólalásra ingerelt, túlmutat önmagán. Ami történt, egy indirekt (talán sokak részéről tudatalatti) beismerése annak, hogy Magyarországnak nincs hosszú jövője ebben az Európai Unióban.
(a szerző történész, országgyűlési képviselő)
Martin Killeen
2013-12-17 22:39:47
Szerencsere;
Többször elmondtam (Volner) a Parlamentben, hogy az internet cenzúrája és a blokkolás mennyire elmaradott szánalmas módszer. Itt erre most a bizonyíték, hiszen kb. két kattintással megoldható, hogy az Irodaházban és Parlamentben ismét elérhető legyen a kuruc.info :)) - írja Facebook-oldalán Németh Zsolt jobbikos országgyűlési képviselő.

További részletek: http://kuruc.info/r/6/121666/#ixzz2nm4YS1u7 Udv. Barbara
Takács
2013-12-17 20:37:28
Tiszteletem magyar honfitársak!
Nem tudom Tamás mennyire ad Pap Gábor szavára.Csak azért hozom szóba mert ha jól értettem a törökökről sincs túl jó véleménnyel,illetve a magyar-török kapcsolatok szorosabbra fűzésének gondolatát sem tartja pozitívumnak.
Pap Gábor a belinkelt előadásban viszont kifejezetten pozitívan nyilatkozik róluk a török megszállás ellenére is,szerinte közel nem okoztak annyi kárt mint a habsburgok és a mai napig testvérnépnek tartanak minket.Sőt!
A szkíta múltból eredendően minket tartanak a népek közül hát társ nemzetnek,erre külön szavuk van az arkadas.
Előadásában beszámolt törökországi útjáról is,ahol állítása szerint az átlagemberek körében a mai napig ismert a jelentése a hát társ kifejezésnek a magyar-török nemzet között.Gyakorlati hasznát is vette mikor a helybeliek tudomására hozta hogy ő magyar és használta az arkadas kifejezést bizonyos szituációban.

Egyébként aktualitása is van a török témának.
orbán tanácsadói ügyesen sakkoznak és próbálják kifogni a szelet a jobbik vitorlájából. Erre friss példa orbán törökországi tartózkodása, a Magyar-Török Stratégiai Együttműködési Tanács megalakítása.
Kis Tibor
2013-12-17 16:55:23
Egy újabb vészjósló hír.
A bilderberges külügyérek, magukközött, parancsra döntőttek. A birodalom egyetlen alattvalóját sem kérdezték meg...

http://www.hir24.hu/kulfold/2013/12/16/kulonleges-statuszt-kinal-izraelnek-az-eu/~~beuszo
Topi
2013-12-17 16:09:25
Borsodi
2013-12-17 12:58:47
Totya, köszi a linket!

Megjegyzéseim az adóHATÓSÁGhoz:
A kirobbant botrány óta számos kiskereskedő és magánember ellen indítottak eljárást , viszont egyetlenegy multi sem volt köztük!

A NAV-so botrányt kirobbantásában szerepet játszó atlatszo.hu-t a TEK megfenyegette (feljelentés kilátásba helyezte), igaz, hogy egy másik ügy miatt -> a TEK-esek árvízvédelmi pénzeiről írt, de nagyon "átlátszó" az eset mivel valszeg csak a pontos számot nem találta el az atlatszo.hu a TEK-es dolgozók árvízvédelmi órabéről, mivel nem voltak hajlandóak ("időben") információt adni az internetes portál megkeresésére.
Szóval a NAV-hoz , már a TEK is felsorakozott, mint népnyúzó - megfélemlítő hatósági cég..
Ajózsef
2013-12-17 12:44:19
IV. Károly írásbeli lemondásával a Magyar nép egyszer és mindenkorra megszabadult a habsburg-lotharingiai zsidó elnyomás alól (keserves árat fizettünk érte),ha a Magyarok Istene megsegít minket és sikerül megszabadulnunk a jelenlegi zsidó politikai uralmától is, akkor Magyar királyt szeretnénk a trónon látni nem pedig valami sátánfattyat.

Adalékok a tisztánlátáshoz:
-Ferenc Ferdinánd külön szláv államot óhajtott alapítani a Monarchia szláv népeiből. Ez a trónörökös, aki házassága révén rokonságba került a szlávokkal, magyar gyűlöletből 1909-ben Sinajában tett látogatása alkalmával ígéretet tett az oláhoknak, hogy ha uralomra kerül Magyarország egy részét átengedi nekik. Mintha csak az övé lett volna Magyarország...
-A magyarországi zsidóság túlnyomó része I. Ferenc József uralkodása alatt települt az országba. Ő ajándékozott 133 zsidó családnak nemesi és bárói rangot. Ez a nagy zsidó támogatás nagyobb csapás a magyar nemzetre, mint a tatárjárás vagy a mohácsi vész és az utána következő török dúlás volt.Azokat kiheverte a nemzet, de a zsidók által okozott szellemi, biológiai és anyagi rombolást nehezen fogja kiheverni...
-Az első Habsburgról, Rudolfról, akivel a magyaroknak csak mind szomszéddal volt ismeretsége, és akinek Kun László királyunk segítette a cseheket legyőzni, lelki milyenségét tekintve félreértetetlen bizonyítványt ad a tény, ahogyan a harcban elesett cseh király holttestével elbántak. Ottókar hulláját a harctéren kirabolták, a meztelen holttestet összeszurkálták, majd Rudolf Bécsbe vitette, ahol mindennek szemeláttára vágó marhaként feldarabolták, kibelezték és a holttest darabjait megsütötték...

teljes cikk:
http://www.magtudin.org/A%20Habsburgok.htm
Ajózsef
2013-12-17 12:19:26
Netikett ((network etiquette):
-Ne írj csupa nagybetűvel, (mert az kiabálásnak számít) használj kis- és nagybetűket is!
-Ne használj többszörös írásjeleket!
-Használj szóközt is! (Felsorolásban a vessző nem helyettesíti a szóközt!)
-Használd a magyar ékezeteket és a magyar nyelv helyesírási szabályait!
-Légy tömör anélkül, hogy túlságosan lényegretörő lennél!
-Amikor egy hozzászólásra válaszolsz, csak annyit idézz az eredeti anyagból, hogy érthető legyen a válaszod és ne többet!
-Ne írj személyeskedő hozzászólásokat és ne válaszolj ilyenekre!
-Ne írj csúnyán, fórumba nem illő dolgokat!
-Tilos mások tudatos provokálása, fórumozók személye (és nem véleménye) ellen irányuló (becsmérlő, megalázó) megjegyzés.
totya54
2013-12-17 10:38:49
Borsodi
2013-12-17 10:27:00
Barbara, köszönöm az utasítgatásait,a jelzőit, amit másokra és rám is aggatott.
kurucPista
2013-12-17 09:26:54
ism:
Kedves Martin Killer vagy Barbara (nincsen itten kis tudat-hasadás...?) - csak mert nem válaszolt(ál)...-
'Meredek' IGAZA ! nem zavar ? véletlen ? - csak a színvonal...?
Miért is nem a Jászol, a Betlehem-ezés a Karácsony JEL-e? miért a kereszt?!
Mert ha nincs IGAZ-a -Benedeknek- írd meg nekem -lécci- MÉRT nincs?!
Miért is nem a Jászol, a Betlehem-ezés a Karácsony JEL-e? miért a kereszt?! ... Ádventi Üdvözlettel! kP
Ajózsef
2013-12-17 08:24:28
Ha valaki esetleg, valamilyen okból, mégis szeretne ékes magyar nyelven írni, a gépét egyszerűen átállíthatja a következő helyen:
" Vezérlőpult\Minden vezérlőpultelem\Nyelv " / beállítások / MAGYAR / ment
Ajózsef
2013-12-17 08:04:27
Ha Ön az átkos rendszerben "27 evig dolgozott kulkereske-delemben" akkor már sok mindent értek...
az hasonló munkakör volt mint a békepapok közössége... semmi köze a Magyarsághoz.
Ajózsef
2013-12-17 07:51:54
"TALAN MEGALLNAK EGY PILLANATRA ELGONDOLKOZNI, HOGY JEZUS SZULETESET UNNEPELJUK!"
- Jézus megölésére emlékezteti a zsidókat a kereszt, a rejtőzködő zsidók szívesen is állítják aztán fajtársaik meg ledöntik...
- a születésére a jászol emlékeztet minket keresztényeket...
Martin Killeen
2013-12-17 07:24:55
Bocsanat Z BORSODINAK AKARTAM CIMEZNI a 2. HOZZASZOLASOMAT, NEM KURUC PISTANAK!
Martin Killeen
2013-12-17 07:20:32
Kedves Kuruc Pista!
Biztonsag kedveert lemasoltam, amit a kerdesed feltevese elott bizonyara nem olvastal. Takacs hozzaszolasara irtam meg a valaszomat:

"Nem Benedek "színvonalú" károgásra vagyok kíváncsi hanem a KONKRÉT Pap Gábor által említett írásra ami alátámasztaná állítását!'
EDDIG AZ IDEZET
Erre termeszetesen semmilyen allitas alatamasztas nem erkezett.

Benedek
2013-12-15 19:06:58

Tökéletesen igaza van Pap Gábornak ebbe !!!

Arról a bunkóságukról nem beszélve, hogy játsszák a keresztényeket, miközben teljesen idiótán Karácsonykor nem jászolt állítanak, hanem keresztet. Tipikus OCSKA ZSIDO FEKETE MAGIA (ócska zsidó fekete mágia) ! Jézus születésnapjján CSAK A ZSIDOKcsak a zsidók(a nagyapja gorogkatolikus pap volt, amit csak en tudok roluk) ACSOLNAK KERESZTET (enszerintem kereszt nelkuli hamukazas megy)ácsolnak keresztet. Többször üzentem a novák-elődnek 10 éven át, hogy majd a SAJAT GYEREKENEKsaját gyerekének A MEGSZULETESEKORa megszületésekor állítson KOPORSOT....koporsót otthon és ne bölcsőt. Azóta 2 gyereke van és nem tudom, hogy betartja-e a gyerekeivel azt, amit ő Jézus Urunkkal csinál. (ismetelten leirom: AZERT ALLITJAK FOL NAGY NEHEZEN A HAZAI IGAZI ZSIDO-CIGANY ZORBAN-KOZEGBEN, HOGY A FANATIKUS BEVASARLOK TALAN MEGALLNAK EGY PILLANATRA ELGONDOLKOZNI, HOGY JEZUS SZULETESET UNNEPELJUK!
ELNEZEST KEREK A NAGYBETUKERT, DE EZZEL AKARTAM A LENYEGET KIFEJEZNI!
Udv. Barbara
Akik ilyen aljasságra képsek, azok lábtörlőnek is satnyák és csököttek, nemhogy egy SZENT ORSZÁGOT vezetni.

Röhej a gyilkos farizeus zsidók jobbik szárnya !
Martin Killeen
2013-12-17 06:51:20
Kedves Z. Borsodi!
Vissza kene menned az indexre es ott is maradnod, mert azok, ha kerdeznek is hazudnak. Ott voltal, vagy valaki megbizhato ember mondta, amit allitottal Krisztinarol, aki min. 2010 ota, de mar elotte is Magyarorszagert harcolt, es tett nagyon sok mindent! Azt a mar korabban 100x emlitett megjegyzest mindenki hozzateszi, aki ellene, tehat Magyarorszag ellen beszel, hogy nem jobbikos, amit mindenki tud. Ezt milyen indokkal emlegetted te is?
Mar kimondtad vegre...., hogy alkalmasabb embernek kene a Jobbikot vezetnie, mert a Jobbik tele van jo magyar emberekkel , ki lenne szerinted alkalmasabb, ha mar nem neveztel meg senkit a sok jo magyar ember kozul? Az miert nem magyar gondolkozas, hogy Vona Gabor
fel akarna lenditeni a magyar kulkereskedelmet az altalad emlitett orszagokkal? (itt jegyzem meg, hogy 27 evig dolgoztam a kulkereske-delemben, de nagy erdeklodessel varom a te magyargondokozasu 5leteidet! Mondd mar ki, ki mas, sokkal alkalmasabb ember vezethetne a Jobbikot (bar te nem vagy jobbikos, pont ugy nem, mint Dr. Morvai Krisztina - ez csak idezet volt toled-) es a vezetoseg kozul altalanositas helyett, ki es miert kifogasolhato? Szebb jovot! Udv. Barbara
rdezd meg Kubinyi Feremc urat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.