Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Ajózsef
2013-12-27 17:21:27
Nem vitázom, inkább újraolvasom "Endrey Antal - A disznófejű Nagyúr" c. könyvét,(link: http://mek.oszk.hu/01500/01558/01558.htm ) hogy jobban megértsem Ady versét:
Megöl a disznófejű Nagyúr,
Éreztem, megöl, ha hagyom,
Vigyorgott rám és ült meredten:
Az aranyon ült, az aranyon,
Éreztem, megöl, ha hagyom.
Ajózsef
2013-12-27 16:17:18
A blikk-es, Magyarellenes mózesbrigád is igyekezett hozzátenni a karácsonyi hangulathoz, és az Ady kérdéshez:

-Így jelentkezett Ady szabadkőművesnek
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/igy-jelentkezett-ady-szabadkomuvsenek-2228691

Egy füst alatt megpróbálják Kossuthot Széchenyit és Horthyt is kikezdeni. Nem tudják, de innen üzenem nekik, még egy szívességet tehetnek...
Magyar testvérim, a kutyák ugatnak de attól a karaván halad.
yobo8258
2013-12-26 08:22:06
Kedves Ajózsef!
Még egyszer:
a Hatvany-Deutsch család romlottságáról:
Ennek a családnak több tagja már akkor homoszexuális volt (ez ma különösen jó jönne ennek a romlott familiának)
Igen, és is úgy tudom, ők a bárói címet egyszerűen megvásárolták a királytól.
Mitöbb: ugyanilyen szinten mozgott az ugyancsak "széphangzású" Rappaport név is, ő is báróvá - vált.

Ady kifejezetten feslett, züllött életet élt, naponta több liter bort ivott meg.Az ilyen élethet szükséges volt az anyagi bázis, amit nagymértékben ez a két zsidó "bárócska" juttatott el hozzá.
Cserében csak annyit vártak el, hogy írjon - az egyébként zseniális költő - zsidó szájíz szerinti költeményeket.

A dualizmus idején különösen megnőtt a Galíciából ideérkezettek száma, akik a saját életvitelük szerint egyre inkább alakították át az ezeréves magyar társadalmat.
Természetesen jóval előbb is volt ilyen, de ekkortájt gyorsult fel exponenciálisan ez a jelenség.
Trianon még rájátszott erre is.
József Attiláról: br. Rappaport Samu a pszichológiáról írt dolgozatát éppen József Attilával nézette át. A költő nem fogadott el pénzt, viszont a Cserépfalvi kiadótól igen komoly (600 pengő) érkezett. Gondoljunk csak a korabeli slágerre a havi kétszáz pengő fixről.
J.A. hatalmas elme, éles látnok volt: valaki a napokban idézte az ECHO tv-ben a költőt: "...Jogállamban pénz a fegyver..."
Nekem a középiskolában kötelezően megtanult verse tetszik: címe: Munkások.
Egyik sora: "...Kis búvó országokra rálehet a tátott tőke sárga szája, Párás büdösség-felhő lep bennünket el..."
A fantáziájára bízom, kit (kiket) nevezett a költő sárgának és büdösnek is - egyszerre.

Tanulta mindenki az Éhség című költeményt, ami eredetileg az Aratók címet viselte.
"A gép megállt. Elfáradt por kering fölötte, s mint őszi ködben a pára, rászáll az emberek hajlott nyakára, kik esznek most.......................csak esznek, esznek, nem beszélnek, esznek."
Ha most nem Éhség hanem Aratók címmel olvassuk, egész más értelmet kapunk.
Itt elnézést kérek, ha nem betűszerint van a fenti idézet, valamikor 50 évvel ezelőtt kellett tanulni ezt a verset.

Az elvtársak nem szívesen emlékeznek rá, de a költőt meghívta az akkor fiatal kommunista színész, M a j o r Tamás is. Major az Altató -t kifogásolva ráripakodott, mi az hogy "...tűzoltó leszel s katona, vadakat terelő juhász..." Major szerint a vadakat le kell lőni, nem pedig terelgetni.
J.A szó szerint így fakadt ki: "...ha majd elolvasod többször és megérted, akkor visszajövök..."
Major Tamás (Major Ákos vérbíró testvére) képtelen volt felfogni az ősi magyar mentalitást, miszerint a vadak is Isten teremtményei.
Többször nem találkoztak.

Elnézést, nem tudálékoskodni akartam.
Horger Antal (Szeged) kiváló nyelvész, filológus volt, édesanyám elmondása szerint többször is járt nálunk (apám 1886-ban született.) és főleg felvidéki szavakat értelmezett. Egy elsárgult és általam őrzött papíron pl. a málna = malina szót elemezték. De ez már másik téma.

Boldogabb Újévet kívánva, üdvözlettel:

Czékus Jób
yobo8258
2013-12-26 07:54:00
Kedves AJózsef!

Örömmel olvastam a XIII: Leó pápát is érintő írását (Valamint: az idézeteket Jób könyvéből).
A leghíresebb "Jób" a bibliai szereplő - természetesen csak utánam. (Bocsánat a gyenge humoromért!)

Azt viszont talán kevesen tudják, XIII. Leónak több magyar vonatkozású megnyilatkozása is van: az idén éppen 165 éve született nagyformátumú magyar püspök P r o h á s z k a Ottokár fiatal káplán korában a püspök-nagybátyjával együtt tiszteletét tette Rómában. Amikor Prohászkát bemutatták a pápának, Leó felkiáltott: Aha, ő az a .................Barrasca! A pápa képtelen volt kimondani a Prohászka nevet, ezért a Barrasca azaz "vihar" kifejezést használta.

Aztán Prohászka még egy ideig Rómában dolgozott, mitöbb: még Csontváryval, a táltos töltésű festővel is találkozott.
A festő éhezett, mire egyik olasz pap megadta Prohászka ottani címét.
Csontváry így emlékezett erre naplójában: "...a fiatal magyar pap, aki még egy tányér levest is adott..."

Karácsonyi üdvözlettel:

Czékus Jób
totya54
2013-12-25 19:27:50
HunorMagor
2013-12-24 23:13:35
Áldott Jó Magyar Karácsonyt, kedves, drága, áldott, Magyar Testvéreim !

ÁLDOTTAK LEGYETEK
MAGYAROK,
ATILLA NÉPÉNEK ÖRÖKÖSEI!
J.J. Modi indiai történész, hun-kutató rövid beszéde
1925-ben, amikor Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia kitüntette őt
(Zajti Ferenc festőművész, magyarságkutató társa
és barátja volt, az eredeti angol szöveget
Zajti Ferenc fordította magyarra)(A magyarság életében ünnepnappá emelkedett az a nap, amikor Horthy Miklós meghívására, 1925-ben hazánkba érkezett a világhírű hindu tudós, Dr. J. J. Modi, aki óriási tömeg jelenlétében tolmácsolta India üdvözletét, majd előadást tartott „A régi magyarok nagyságáról, viselt dolgairól, faji őserejéről” címmel. Ebből az előadásból emeltük ki azt a részt, amellyel leghatalmasabb királyunkat, Atilla nagykirályunkat, „az Isten Ostorát” kívánom bemutatni és jellemezni):
„Áldottak legyetek magyarok, Atilla népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak, s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint minden igaz hős, lovagias és nagylelkű is volt, amit Róma alól történt visszavonulásával a legcsodálatosabb módon bizonyított be.
Tudják-e önök, hogy a világtörténelem legnagyobb alakjait, összehasonlíthatatlanul legnagyobb hadvezéreit, legnagyobb államépítőit és államszervező zsenijeit önök, magyarok adták? Tudják-e önök, hogy Atilla hadvezéri nagyságához képest a történelem többi nagy katonai héroszai: egy Cyros, egy Nagy Sándor, egy Hannibál, egy Julius Caesar, egy Napóleon elenyészően kicsi figurák? Ki volt a világtörténelem folyamán, Atillán kívül, aki a kínai nagy faltól egészen az Atlanti-óceánig terjedő két világrészt átfogó, roppant területet tudott uralma alá hajtani? De volt-e Atillán kívül a világtörténelemnek még egyetlen zsenije, aki hadvezéri tehetségével megszerzett és megalapított két kontinensnyi birodalmat nemcsak meghódítani, hanem megszervezni, élő organizmusban összefogni, törvényekkel szabályozni, renddel fenntartani tudta volna? És ezt a szinte emberfeletti, emberen túli nagyságot, ezt a minden idők legnagyobb tehetségű katonáját és államférfiját önök, magyarok adták a világnak! És én, az egyszerű öreg hindu ember büszke vagyok arra, hogy ezt most önöknek elmondhattam és meghajthattam személyesen is az önök nagyszerű fajtája előtt az elismerés zászlaját. Mert ez a faj, amely egy Atillát tudott produkálni, magából kitermelni, olyan érték és olyan erő, amelyet ideig-óráig érhetnek ugyan leromlások, kisiklások, letörések, de mégis a maga őserejéből táplálkozva megújulhat százszor és ezerszer, s amelyet végleg elpusztítani nem lehet soha! A magyarok mindig az első faja voltak a világnak s azok is maradnak mindvégig, a történelmi idők jó és balsorsán keresztül.
ATILLA AZ ISTEN OSTORA, A KIRÁLYOK KIRÁLYA
(434 – 453 között uralkodott)
Ajózsef
2013-12-24 21:43:17
A Szent Mihály ima
XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Bizalmas munkatársainak XIII. Leó elárulta, hogy ördögien gonosz hangot hallott, amint ezt mondta:
– El tudom pusztítani Egyházadat!
Jóságos hang válaszolt. A pápa úgy érezte, az Úr beszél a sátánnal. Hasonlóan a Jób könyvében zajló párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-7), a sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része fölött, hogy Egyházát próbára tegye. Ebben a megpróbáltatásban kértek segítséget az ú. n. Leó-imák, amelyeket a pap térdenállva imádkozott a szentmisék végén, egészen a 2. vatikáni zsinatot követő liturgikus reformig, amely a szentmise után minden hozzáfűzött imát megtiltott. A fenti Szent Mihály ima azonban ma is aktuális. Magánimaként nemcsak imádkozható, hanem az Egyház kifejezetten ajánlja is a híveknek a Gonosz elleni küzdelemben.
Ajózsef
2013-12-24 20:25:06
Kedves kurucPista!
>Vajon lesz egyszer ebből szabadulás...?<
épp most szőjük a szabadulás szőttesét...
Topi
2013-12-24 14:40:46
kurucPista
2013-12-24 10:41:01
... és akinek -vajon miért...?- Ady ezt írta: "Bajt okozott a te pénzességed... Hidd el, hogy nagyon sokszor nagyon-nagyon szerettem volna, ha neked sincs pénzed."
Köszönet az 'adalék'-ért - kedves Ajózsef! Át és át vagyunk szőve ezekkel... Vajon lesz egyszer ebből szabadulás...?!
Topi
2013-12-24 09:39:22
ÁLDOTT BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDEN IGAZ MAGYARNAK! http://youtu.be/OCf0yu_AwbE
Martin Killeen
2013-12-24 07:01:35
Bocsanat, Schiff! Szebb jovot! Barbara
Martin Killeen
2013-12-24 06:51:46
Kedves Mindenki, akit erdekel a kuruc.info Schiffer Andrasrol szolo cikke, mert az uldozott retteg hazajonni Magyarorszagra. Csak egy hozzaszolast ragadtam ki a sokbol, ime: "Mindent felforgattam,hogy egy fekete karszalagot találjak,és azt feltegyem....De nem vóóót...Hát akkor...Nincs gyászolás,marad az öröm"
Topi
2013-12-23 18:52:10
Ajózsef
2013-12-23 18:35:26
Egy kis adalék deutschtomika pedigréjéhez:

Hatvany Lajos báró úr ősei természetesen valamikor sem „Hatvanyak“, sem pedig bárók nem voltak. A „Deutsch“ család (mert eredetileg így hívták őket) az 1867-es magyar agyalágyulás eredményeként megvalósított emancipációnak köszönhette, hogy a nemrég még Galiciából beszivárgott hasonszőrű hittestvéreivel együtt pár évtized alatt olyan mértékben meghódíthatta Magyarország gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi életét, mint a waterlooi csata nagy börzejátékával a Rotschildok Angliáét...
1873-ban 500 000 kemény aranykorona ellenében és a kormánypárt választási kasszájának állandó üressége következtében I. Ferenc József először magyar nemesi, majd 1908-ban bárói rangra emelte őket. Hatvany Lajos báró úr ezt később úgy hálálta meg, hogy 1918-ban tagja lett Károlyi Mihály hírhedt nemzeti tanácsának, összebarátkozott az 1919-es kommunista gyilkosokkal, majd Kohn-Kun Béla menekülése után maga is Bécsbe „emigrált“. A Kúria hazaárulásért 4 évi fegyházra ítélte, de 1927-ben már újra otthon volt, beleszerkesztgetett az általa pénzelt Pesti Naplóba s a Horthy-rendszer, kiváltképpen Bethlen István rosszemlékű korszakában eltűrte, hogy a hazaáruló báró újra meghatározó tényező lehessen a meghódított magyar honban. A Nyugat megalapítása, azon keresztül Ady Endre és a legjobb magyar írók felvásárlása, a magyar szellemi élet befolyásolása a szabadkőművesség, liberalizmus, majd egész a kommunizmus irányáig a Hatvany-Deutschok és a velük összeházasodott vagy rokonvérű családok teljesítménye volt...
Sértő előtt Adyn kívül „támogatta“ már József Attilát is. S talán az sem teljesen véletlen, hogy az általa megtámogatott három nagy magyar tehetség sorsa félelmetesen hasonlatos. Mindhárman fiatalon és tragikusan fejezték be földi pályafutásukat. Ady mindössze 42 éves, mikor a vérbaj végez vele. József Attila valószínűleg a melegszívű mecénás önzetlen támogatásának hatására, örömében ugrott vonat alá. Sértő Kálmán pedig már legalább három halálos betegség hordozója, mikor végül rádöbben, hogy kik közé keveredett.
Szabó Dezső az „Elsodort falu“-ban mindenesetre jól megérdemelt emléket állított a „báró“ Hatvany-Deutsch családnak és a család legnevezetesebb tagjának, Hatvany Lajosnak.

További részletek: http://kuruc.info/r/9/103973/#ixzz2oK68uRn9
Topi
2013-12-23 18:20:42
Ezúton kívánok Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket minden jóravaló igaz magyarnak !
http://youtu.be/lwchWQi9RTw
http://youtu.be/axgV-52pch8
Lehel
2013-12-23 15:05:33
Köszönöm a választ kedves Tamás és köszönöm az előadást is !
Árpád királya szerepelhet és nem Árpád király.
Áldott Karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok !
Ajózsef
2013-12-23 13:47:32
Kedves Jób!
Köszönöm válaszát, tökéletesen igaza van, >Ha elfogadjuk, a "...csak a szépre emlékezem..." elvet, hamar tévútra kerülhetünk.<
Magam is ezt vallom. A múlt hibáiból tanulnunk kell, mindig igazi nevükön kell neveznünk őket, ezért viszketett meg a billentyűzetem amikor azt hallottam, hogy előléptette Grúznak azt a gazembert.
Sajnos az is előfordul, hogy Kohn Berele-t vagy Roth (Rosenfeld) Manót és tettestársaikat valaki Magyarnak nevezi, szarvashiba, mintha valaki zsidónak mondaná Ponczius Pilátust, nem ő római volt, Júdea helytartója. Emezek pedig a mi helytartóink voltak, rokonságukat pedig a következő 2014-es választáson, legalizálhatja aki akarja.
A gyógyulás útja ha egyre többen felismerik és nevén merik nevezni az alattomos kórt, ami gyengíti nemzetünk, márpedig nemcsak hiszem és vallom, de hála Istennek, azt látom nap mint nap, hogy ébred a Magyar.

Országok országa Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt
A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted,
Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos,
Hogy föl sem érheted.

Mint a magas mennység,
Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere
Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdők,
Hős föld büszke népe,
Ez a te végzeted
Ősi öröksége:

Erős, gazdag vár vagy,
De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt,
Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön
Győzelmes végzeted:
Úr oltára te vagy,
Emeld fel a fejed!


Adjon az Isten Önnek és minden Magyar testvérünknek erőt és kitartást a ránk váró munkához.
Borsodi
2013-12-23 11:40:31
helyesbítés:
Atilla Király Gimnázium

:-)
Borsodi
2013-12-23 11:36:49
2013-ban az abai gimnázium felvette az Attila Király nevet! :)

Ez hogyan lehetséges? Az igazgató és a tanárok bemutatkozását elegendő elolvasni és megérthetjük:
http://www.abaigimnazium.hu/tanitoink.html

Ilyen iskolába szeretném járatni gyermekemet! :)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.