Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

HunorMagor
2014-01-19 17:16:26
Kedves Kubinyi Tamás !

Tisztelettel szeretném megkérdezni azt, mivel fölvetődött a kérdés hogy lehetséges lenne az, hogy a hiszek egy Istenben Hiszek egy hazában minden nap a műsor végén, Király Álmos Testvérünk vezetésével elmondhassuk a közös imát élő adásban ?
HunorMagor
2014-01-19 17:09:16
Drága Magyar Testvérek !

Arra gondoltam, hogy ha már imádkozunk akkor legyen teljes az imádság .

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.Ez az én vallásom, ez az én életem,

Ezért a keresztet vállaimra veszem,

Ezért magamat is reá feszíttetem.Szeretném harsogni kétkedők fülébe,

Szeretném égetni reszketők lelkébe,

Lángbetűkkel írni véres magyar égre:Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,

Ezzel porba zúzod minden ellenséged,

Ezzel megválthatod minden szenvedésed.E jelszót, ha írod lobogód selymére,

Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,

Halottak országát feltámasztod véle.Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,

Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted,

Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,

Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,

Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,

Mert az minden halál és kárhozat fölött

Az élet Urával szövetséget kötött.Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,

Annak vas a szíve minden vésszel szemben,

Minden pokol ellen, mert véle az Isten!Annak lába nyomán zöldül a temető,

Virágdíszbe borul az eltiport mező,

Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.Napsugártól fényes lesz a házatája,

Mézes a kenyere, boldogság tanyája,

Minden nemzetségén az Isten áldása.Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,

Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,

Magyar legyen hited s tied a jövendő.Magyar, legyen hited és lészen országod,

Minden nemzetek közt az első, az áldott,

Isten amit néked címeredbe vágott.Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,

Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,

Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában!
Peter123
2014-01-19 16:29:59
Kedves József .Én mindennap több órát imádkozom de azért köszönöm hogy erre hív, ígérem hogy csatlakozom önökhöz.
Topi
2014-01-19 16:22:40
Szunnyadó Spirituális KÉPESSÉGEINK!

Mindannyian - akik emberi, anyagi testben élünk, mind Örök életű Szellemi Lények vagyunk, akik a test elhasználódása után elhagyjuk azt, és Hazamegyünk Isteni világunkba.
MINDEN ISTENI KÉPESSÉG ÉS TUDÁS A BIRTOKUNKBAN VAN! - MERT ÖRÖK ÉLETŰ, ISTENI EREDETŰ SZELLEMI LÉNYEK VAGYUNK!
JÉZUS azt mondta: "SEMMI SINCS ELREJTVE ELŐLETEK!" Valóban ÍGY VAN, Isten Atyánk által semmi nincs elrejtve, csak az állítólagos "emberek" által!
http://boldognapot.hu/blog/ebredesek-szunnyado-kepessegeink-2014-01-16/
HunorMagor
2014-01-19 16:06:11
Áldás Áldás Áldás Magyar Mag Úr Mag Ár, áradat ár-adat ! Magyar áldott vagy, Mag-ár áld-ott vágy ! Magyar gyógyulj már, Magyar gyógy-új már ! Már Rám fér, férg ék től, szab a dúlni örök RÉ ! Mag Ár test vérem, áld ott vágy te, mind ör ökre, szer etet ben-t élj étek !

Az igaz Jó Magyar testvéreimre, csak a Szent Korona alkotmánya, törvénye a mérvadó velem együtt ! Ami ezeken fölül, vagy kívül van az a gonosztól van, és az számunkra nem érvényes ! Számunkra csak a Felséges Szent Háromság Örökké élő, Teremtő Jó Isten törvénye az amit elfogadhatunk, semmi más és ez a Szent Korona alkotmánya-törvénye ! Aki ezzel nem ért egyet, annak nyugodtan el lehet menni a Kárpát hazából, most még szabadon megteheti !
HunorMagor
2014-01-19 15:32:49
Ajózsef
2014-01-19 14:02:30
Kedves Péter!
„Ha ti, emberek, térden állnátok Előtte és dicsőítenétek, mint az angyalok, nem lenne semmink abból a hatalomból, amelyet ti biztosítotok nekünk fölöttetek”.
Az ima a legerősebb fegyverünk a sátánfattyak ellen, ha egyszerre elég sokan egy akaraton vagyunk és akaratunkat imába foglaljuk, akkor a Jóisten segít, hogy az igét cselekedettel is valóra váltsuk.
Minden este 8h után mondjuk el a nemzet imáját:

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen.”
Peter123
2014-01-19 13:32:17
VEGYÉTEK KOMOLYAN
2014. január 10., péntek
Az ördög jellemrajza
Kaptam, küldöm...!

Találtam egy cikket a riscossacristiana.it c. olasz honlapon Bamonte atya, római exorcista tapasztalatairól és lefordítottam, hátha titeket is érdekel:


"Napjaink egy ördögűzőjének harca a Sátán ellen
Don Marcello Stanzione cikke

Megjelent a Riscossa Cristiana-ban, 2014.I.10-én

A gonosz jellegzetes viselkedése ördögűző szertartások alatt, hogy gyakran beszél pusztításról és rombolásról: gúnyos hangon vesz számba mindent, ami szép, jó, egészséges, tiszta, harmonikus és azzal fenyeget, hogy elpusztítja. Kifejezi különleges gyűlöletét a házasság szentsége és a családi szeretet irányában, rendkívül erőszakosan reagál, amikor két jegyes házasságának a megáldására kerül sor vagy amikor a házasok megújítják házassági fogadalmukat.

Francesco Bamonte atya, Mária Szeplőtelen Szívének Szolgálói rendjéből, aki 1990 szeptember 8-án lett pappá szentelve, a római egyházkerület ördögűzője és az olasz ördögűzők egyesületének elnöke. Már papsága első éveitől kezdve meghallgatás, tanács, bátorítás és az imában való kísérés által segítette azokat az embereket, akik varázslók áldozatai lettek vagy különféle okkult praktikák révén szenvedtek károsodást. 1997-ben lépett be az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségébe. 2005 óta tanít a római Regina Apostolorum főpapi egyetem „Ördögűzés és szabadító imák” kurzusain. Különböző olasz és külföldi egyházmegyék püspökeinek kérésére néhány éve papnövendékek és papok számára tart előadásokat az exorcizmus végzésével, az exorcizmus lelkipásztori megközelítésével és az okkultizmus különböző formáinak a társadalomban való elterjedése által előidézett problémákkal kapcsolatban..

Az Ancora (horgony) kiadó adta ki a „Mit csináljunk ezekkel a varázslókkal? Hogyan szabaduljunk meg a babonától és hogyan védjük meg magunkat a csalóktól” (2000); „A spiritizmus okozta károk. A Gonosz okkult akciói a túlvilággal történő állítólagos kommunikációk során” (2003) c. könyveit, míg a Paoline Editoriali Libri az „Ördögi megszállottság és az exorcizmus. Hogyan ismerjük fel a ravasz megtévesztőt?” (2006), a „Lázadó angyalok. A gonosz rejtélye egy ördögűző tapasztalatain keresztül” (2008) és a „Szűz Mária és az ördög az ördögűzésekben” (2010) címűeket.
2012. július 19-én az Ördögűzők Nemzetközi Egyesülete elnökének választották.

Bamonte atya egy nagyon érdekes előadást tartott az olasz ördögűzők országos gyűlésén 2013-ban és egyebek között megerősítette: Az ördögűzés során rendszeresen visszatérő jellegzetesség, hogy a Gonosz folyamatosan azt kéri, imádják, mintha Isten lenne. A Gonosz, aki képtelen elfogadni teremtmény mivoltát, beképzeli magának, hogy Isten és mohón vágyik az emberektől arra az imádatra, ami csak Istennek jár ki. Gyakran, amikor azzal foglalatoskodom, hogy kiűzzem, azt mondja: „Imádjatok, imádjatok, Isten vagyok, Isten vagyok. Essetek térdre, ha a nevemet kiejtik előttetek. Én vagyok a Mindenható! Hívjatok meg!” Ezekre a kifejezésekre a Rituale Romanum 20. szabványa által előírtak szerint (Titulus XII. De exorcizandis obsessis a demonio) a Szentírás szavaival válaszolok, pl. Jézus szavaival a pusztában: "Takarodj, sátán! Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!"
Vagy Szent Pál szavaival: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr”.
(Fil 2, 10-11). Néha spontán hozzáteszek olyanokat, hogy „Csak az Atya, a Fiú és a Szentlélek az Isten. Nincs más Isten! Vesd térdre magad Előtte és imádd!” Ismételt felszólításaimra, hogy imádja az egyetlen igaz Istent, az egyik mondat, mellyel dühösen válaszolt nekem és amely kifejezi büszkeségét és gőgjét, ez volt: „Soha! Soha! Én Isten vagyok! Nézz körül és lásd, hogyan követ mindenki engem és hogyan keresi mindenki azt, amit én akarok neki adni!”.

Egy másik jellegzetes viselkedésmódja a Gonosznak az ördögűzések alatt, hogy gyakran beszél pusztításról, rombolásról: gúnyos hangon vesz számba mindent, ami szép, jó, egészséges, tiszta, harmonikus és azzal fenyeget, hogy elpusztítja. Kifejezi különleges gyűlöletét a házasság szentsége és a családi szeretetkötelék irányában, rendkívül erőszakosan reagál, amikor két jegyes házasságának a megáldására kerül sor vagy amikor a házasok megújítják házassági fogadalmukat. Egy napon (2005-ben) nagyon jól fejezte ki család iránti gyűlöletét ezekkel a szavakkal: „Még mindig nem tetszik nekem, ahogy a nők öltöznek. Még többet kell megmutatniuk a testükből, hogy a szex egyre inkább domináns lehessen és még inkább le tudjam rombolni a családokat!” Más alkalommal a nemi szervekre tett egyértelmű meghatározást, mint a: „a világ közepe”. Más dühödt reakcióival is találkoztam, például amikor olyan fiatalok jegyességére adtam áldást, akik nagyon komoly tisztasági fogadalmat tettek. Az Ördög úgy definiálta ezt az elhatározásukat, hogy az mocskosság.


Egy másik jellemvonása az Ördögnek, amely erősen megmutatkozik az exorcizmus során, az a benne forrongó gyűlölet. Élvezi a rosszat, bármilyen formájában is. Egyszer ezeket a szavakat kiabálta: „Vedd azt a mocskos könyvet az Apokalipszisről. Írnak benne egy asszonyról, aki szül. Én mindig azon dolgozom, hogy a gyerekeket felfaljam. Tudod, hogyan?” És leírta, szörnyűséges szavakkal, az anyaméhben lévő magzatok ezreinek minden nap és a világ minden részén folyó elpusztítását az abortusz révén és a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális erőszakot. Az, ami még borzalmasabbá tette minden alkalommal ezeknek a leírását az volt, ahogyan hozzátette: „Ó, hogy élvezem!” Ugyanezt a kifejezést használta fiatalokra, akik a kábítószerrel emberi lárvákká alázzák magukat és az öngyilkos merénylőkre, akik felrobbantják magukat. Az a mód is mellbe vágott, ahogyan a dolgokat felcseréli: ahogyan a jót rossznak, a rosszat pedig jónak kiáltja ki: Például sok alkalommal, amikor valamilyen relikviát mutattam föl neki, azt mondta: „Micsoda bűz! Annak a bűze, aki Őt választotta!” (Jézus Krisztusra utal, Akinek a nevét gyűlöletből és megvetésből, sosem ejti ki). Amikor pedig Rózsafüzért mutattam neki, azt mondta: „Átkozott lánc, azzal a Kereszttel az alján!” Ha pedig szenteltvízzel hintettem meg, tiltakozott, hogy nem akarja, hogy megmossák azzal a vízzel, ami bűzlik és éget. Szavaimra: „Áldd meg Uram ezt a testvérünket!”, ezt mondta: „Legyen átkozott, magammal viszem a pokolba!”. Az Evangélium szavaira pedig, „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok: Én felüdítlek titeket.” Rögtön azt válaszolta: Gyertek hozzám mind, gyertek ti mind, akik perverzek vagytok és én felüdítelek titeket!”.

Egyszer, mikor ördögűzést végeztem a következő exorcista szavakkal: “inimìce fidei, hostis, géneris umani, mortis adductor” (Hit ellensége, az emberi nem ellenfele, halálhozó), az ördög kifejezte ellenállhatatlan vágyát a rosszra ezekkel a szavakkal: „A bűn hatalma lesz nekünk oltárunk, amelyen feláldozzuk átkozott gyermekeid lelkét, azon az oltáron fogjuk vérét ontani átkozott fiaidnak. Van egy istene azoknak, akik gyűlölnek és ez az isten én vagyok!”

Azután pedig, rágalmazásaiból mindig kitűnik az is, hogy valóban ő az, aki folyamatosan megpróbálja megosztani az embereket és egyiket a másik ellen uszítani. Szereti kihangsúlyozni azt, hogy tetszik neki, ha az emberek gyűlölik egymást és vágyik az emberi gonoszságra, mert ahogy többször is megerősítette: „ez számomra étel, mely táplál és erősít”.

Apropó, annyiszor hallottam megerősíteni, hogy – a teológiával tökéletes összhangban – a rossz a mi akaratunk választása és amennyiben az emberi akarat, a kegyelemmel megtámogatva ellentmond neki, nem tehet semmit. Ugyanakkor, számtalanszor és egyértelműen fogalmazva megerősítette azt is, hogy az ő legfontosabb tevékenysége az emberek között a maga a kísértés. Egy alkalommal, amikor is az ördögűzés rítusa szerint ehhez a ponthoz érkezünk: „malorum radix, fomes vitiorum, sedùctor hòminum, proditor gentìum” (minden rossznak gyökere, bűn terjesztője, emberek elcsábítója, népek átejtője), akkor ezekkel az ékesszóló szavakkal fejezte ki kísértői feladatát: „A mi feladatunk az, hogy kísértsünk, mindig, mindenkit, mindenhol és minden körülmények között. Aki beleesik a hálónkba, örökre lezuhan hozzánk”.

Egy utolsó élmény, amelyet megemlítek, hogy az ördögűzések során mindig mélyen megérint engem az ima kézzelfogható ereje és hatásossága. Az exorcizmus egy liturgikus cselekedet, ezáltal az Egyház imája. Az ördögűző nem a saját nevében, hanem Krisztus és az Egyház nevében exorcizál. Így aztán, ha nagyon sajnálkozunk azon szenvedések miatt, melyeket az ördög okoz azoknak, akiket megszállva tart, jó ha elmélkedünk egy kicsit és így megértjük, hogy amennyiben ez az ima ilyen mértékben zavarja őt, akkor bármilyen más ima is, liturgikus vagy saját szavakkal elmondott ima meghozza gyümölcsét, feltéve, hogy mély hittel imádkozunk. Ez még akkor is igaz, ha nem látjuk ilyen kézzelfoghatóan és azonnal eredményét. Mindez arra ösztökél, hogy szeressük az imát, úgy a közösségit, mint az egyénit és növeljük a gyakoriságát és a kéréseinket, azzal a bizonyossággal, hogy az őszinte ima mindig jót hoz, saját magunkra is, még ha ez nem is nem érzékelhető az adott pillanatban. Emlékszem, hogy az ördög egyszer, akarata ellenére, nyilvánvalóan az Istentől kényszerítve ezt volt kénytelen mondani: „Ha ti, emberek, térden állnátok Előtte és dicsőítenétek, mint az angyalok, nem lenne semmink abból a hatalomból, amelyet ti biztosítotok nekünk fölöttetek”."
Az eredeti itt található: http://www.riscossacristiana.it/la-lotta-di-esorcista-contemporaneo-contro-il-demonio-di-don-marcello-stanzione/
totya54
2014-01-19 12:09:00
Topi
2014-01-19 08:44:23
Elég sok kérdés merül fel - szerintem - mindannyinkban.
Például:
1. Miért kellett egyáltalán létrehozni az Európai Uniót egy olyan földrészen, ahol minden egyes ország más és más kultúrával bír, majdnem minden ország más nyelvet beszél. Hogy lehet ezeket az országokat összeerőszakolni egy kupacba?
2. Hogy dönthet Brüsszel bármiben is egy olyan ország fölött, amelyiket csak hazug mesékből vagy képről ismer?
3. Milyen előnyökkel járt, vagy mi szüksége volt a magyaroknak az EU-hoz való csatlakozáshoz?
4. Visszagondolva a gengszterváltás előtti időszakra, amikor nem volt akkora különbség a szegények és gazdagok között, nem élt jobban az átlag magyar? Hány hajléktalan volt akkor és hányan vannak most?
5. Mit hozott az iskolareform? Okosabbak a mai fiatalok, mint azok, akik a 60-as, 70-es években kerültek ki az iskolapadból?
...........és folytathatnám, de minek? Változtatni úgysem tudok rajta, hiszen én csak egy kis porszem vagyok a hatalmasokhoz képest.
Imi
2014-01-19 08:44:17
Váradinak
Egyetértek veled, indulatból, gyűlöletből, pártsovinizmusból nem itt kell levelezni. Én megértem, hogy itt nem lehet trágárkodni, sértegetni és támogatom is. Megnéztem a Vona beszédet és a Kubinyi előadást. Mintha két különböző világ lenne, az egyikben egy szót sem találtam arról, amit a másik elmond, azon túl, hogy Atttila unokái jól hangzik Törökországban. Hunok vagyunk, ezt ki kell mondani. Mi van a zsidó habsburgokról, mi van az ország jövendő államformájáról?
Évike
2014-01-19 08:35:59
Barbarának
A nekem irt bejegxzésed másik rovatba került de itt kérdezed és azt mondom, ha az Mszmpéseket továbbra is benntartják a Jobbikban, akkor fájó szívvel távolmaradok. Meg kell értened, hogy rájuk akkor sem szavazhatok, ha jobbikosok. Szerintem Lisbet túllépte a határokat, engem és mindenkit durván gyalázott, nem kellene úgy beállitani, mintha nézetei miatt zárnák ki őt. A nézetei érdekes módon nem voltak annyira sem radikálisak, mint az enyém, ő semmi kivetnivalót nem tett szóvá a jobbikos kommunistákkal kapcsolatban. Remélem Barbara ezt megérted és mellém álllsz.
Martin Killeen
2014-01-19 07:38:12
Kedves Attila!

Nagy kar, hogy nem fog tobbet beirni, miert all be a felig, vagy egeszen kitiltottak soraba? Nem tudom, hogy bent hagyjak-e ezt a keresemet (termeszetesen nem eroltethetem On), mert nem talaltam az utolso Evikenek kuldott valaszomat es fogalmam sincs miert nem? Az legalabb vigasztal, hogy nagyon sokat lehet tanulni, megtudni minden nap, szombaton is. PENTEKEN IRTA A SZERKESZTO, HOGY KESOBB KEZDODOTT AZ ADAS, DE MA SEM TUDTAM MEGHALLGATNI! kERNEK SZEPEN UJBOL SEGITSEGET. kOSZONOM! Szebb jovot! Barbara
HunorMagor
2014-01-19 04:26:09
A nagyszentmiklósi aranykincsek és körülményei http://www.youtube.com/watch?v=-XtANj3uwlc
Régi Jobbikos
2014-01-18 23:54:55
Évek óta mondom, hogy nagyon sokat ártanak a Jobbiknak az erőszakosak és akik nem látják meg a másikban a magyart. Nyitnia kell a Jobbiknak az Orbánból kiábrándultak felé, különben soha nem kerül hatalomra. Rendkivüli volt a Kubinyi előadás a nemzeti királyságról, így már értem, mi folyik a fejünk felett. Keressük a magyar összefogást mert anélkül elveszünk.
Évike
2014-01-18 23:50:56
Azok akikat Attila felsorolt igen sokakat sértettek itt meg folyamatosan pl. Lisbet "nagypofályú hungaricumnak" nevezett valakit csak azért mert nem értett vele egyet. Nem baj, ha megszabadultunk tőlük, igazából a Jobbiknak is ezektől kell megszabadulniuk. Attila is mint a Jobbik munkatársa türelmetlen, erőszakos volt, ráadásul nem válaszolt egy sor kényes kérdésre. Magam nem látok más esélyt a Jobbikra kell szavaznunk, mert a többi katasztrófa, de a Jobbikkal sem vagyok elégedett, csak ők még nem voltak hatalmon. Persze ha volt MSZMP-sekből akarnak képviselőt, tanácsadót, kitartott tanulmányirót akkor rájuk sem fogok szavazni. Egyelőre bízzunk a Jobbikban, ne haggyuk magunkat lefideszesezni. Ha jót akar a Jobbiknak, Attila soha többé ne írjon be sehova, még akkor sem, ha ezért kapja a pénzét. Utóbbi esetben ezen nagyon el kell gondolkodnia, mert az alkalmatlanság a legnagyobb bűn.
Topi
2014-01-18 22:14:18
Váradinak, de másnak is;
"Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak fel, az optimisták pedig vitorlákat"
http://saga2012.com/?id=s22101713992677801
De egyébként - "A történelem viharait csak az a Nemzet éli túl, mely felkészült rá!"
Egy alternatíva Ajózsef feltöltéséhez: http://prohungarianemzetiportal.ning.com/forum/attachment/download?id=6573332%3AUploadedFile%3A43054
Ajózsef
2014-01-18 20:40:41
Kedves Éva!
A "Magyarság" egy érzés, ami vagy van vagy nincs, és ha van azt senki el nem veheti. Az ember érzi, hogy magyar, nem kell azt megmondani vagy elismerni.
-"A magyar ember nemzeti öntudata, az a bizonyos szellemi gyökér, ami a múltból táplálkozva kijelöli az ember helyét, gazdagítja mindannyiunk lelkét, s akárcsak egy szellemi mentőöv, gondoskodik arról, hogy el ne merüljünk a népek tengerében, - lelkünk mélyébe beültetett vallás, mely az Istenbe, és önmagunkba vetett hiten alapszik, s csak, mint magyarok teljesíthetjük hivatásunkat, melyre rendeltettünk. - Egyedül a magyarságtudat teszi magyarrá a magyart, és nemzetté a magyarul beszélő népet!" (Wass Albert)
Topi
2014-01-18 20:10:06
Ellopott Égbolt - első magyar chemtrail ellenes rendezvény

25 perc mindössze
de ha 5 percet nézel belőle, már megerősítve érzed magad: Be akarnak tolni bennünket a vágóhíd ajtaján!
http://www.vntv.hu/vivanaturavideo.php?vid=66f549c83 És mindezt ráadásnak adják a zsideszek!

http://www.azigazijezus.hu/php/page.php?24
Éva
2014-01-18 20:08:58
Szeretném kérni, hogy Kubínyi Tamás az egyik beszélgető adásban arról beszélne, hogy aki nem tudja "igazolni" tősgyökeres magyarságát, de több generáción keresztül itt él, azt le kell nézni? Vagy aki netán be meri vallani, hogy ősei között tót, sváb vagy egyéb nemzetiségű volt, az ne vallja magát magyarnak?
Na nem nagybetűs magyarnak, mint ahogyan itt valaki ezt írogatta egyik fórumozónak, csak olyan picike magyarnak érezheti magát az ilyen?
Mint tudjuk, viharos történelmünk során betelepítések, kitelepítések gyakran előfordultak, vajjon mindenki egyértelműen vissza tudja vezetni származását?
Ha jól tudom, történelmünk nagyjai közt is többen voltak akik más nemzetiségből származtak, mégis felnézünk rájuk, mint igaz nagy magyarokra.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.