Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Kubínyi Tamás
2014-02-04 21:10:42
Köszönöm, Tibor! Továbbítom a munkatársaimnak, az éltet bennünket, hogy vannak, akik értékelik a munkánkat.
HunorMagor
2014-02-04 19:02:10
Drága Magyar Testvérem !

Ültesd el ezt a kis magot, Magyar vagyok és örökké megmaradok !
Azért teremtett az én Jó Istenem, hogy mindörökké élhessek, ha
meghalok, én akkor is élek, mert örökségül ez jutott nékem, és néked .
Nagyboldogasszonyunk, drága Isten Anyánk, köszönjük Jézus nevében,
hogy gondod van reánk, köszönjük azt hogy érettünk cselekedsz .
S nem engeded el soha az én kezemet, áldott az aki tehozzád fordul
tehozzád kiált, és fohászkodik, áldott Jézus Urunk szent nevében .
Áldás áldás áldás arra, aki Isten Anyát segítségül hívja Jézus nevében !
HunorMagor
2014-02-04 18:04:10
Minden Igaz Jó Magyar Testvéremnek !

Ősi magyar áldás
Egyéb by Azaky
“Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed
Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet
Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak
És legyen áldott támasz karod
a segítségre szorulóknak
Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak
Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek
Légy Te áldott találkozás,
Minden Téged keresőnek
Legyen áldott immár, minden
Hibád, bűnöd, vétked
Hiszen, ki megbocsátja,
Végtelenül szeret Téged!
Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben
Örömben, bánatban
Bűnök közti kísértésben
Őrizze meg tisztaságod
Őrizze meg kedvességed
Őrizzen meg Önmagadnak,
És a Téged szeretőknek!
Topi
2014-02-04 17:54:12
HunorMagor
2014-02-04 17:40:57
Szabadkőművesség ! És láss csodát, a HIT gyülekezetének a fő pásztora Német Sanyi szabadkőműves ! http://www.e-ido.com/Europai_Ido_2012-18---14-oldal.pdf
Topi
2014-02-04 09:49:36
Topi
2014-02-04 08:38:44
„Rendkívüli válságot” sürget az „Új Világrend” felállításához az elit szervezet-
„Egy globális átalakulás szélén állunk. Csak egy megfelelően nagy válságra van szükségünk és a nemzetek el fogják fogadni az új világrendet."
(David Rockefeller)
http://vilaghelyzete.blogspot.sk/2014/01/rendkivuli-valsagot-surget-az-uj.html
Topi
2014-02-03 22:44:00
A világ legjobb, inkább leghasznosabb metrójegy-automatája Moszkvában van!

Nálunk is elkelne, ha nem is ez, hanem más mozgáscsalogató!

Nem találjátok ki, mit csinál, csak ha megnézitek a lenti linken:

http://urbanista.blog.hu/2013/11/13/a_vilag_legjobb_metrojegy-automataja_moszkvaban_van_nem_talaljatok_ki_mit_csinal
HunorMagor
2014-02-03 22:20:28
Drága Magyar Testvéreim !

A Maya próféciát a nemzet rombolók hirdették úgy, ahogy értettétek, a Mayák nem is vállalták be azt a hamis körmönfont magyarázatokat, amit a nagy sodrású média sulykolt belénk. Ők azt mondták, magyarázták, hogy egy új világkorszak veszi kezdetét a 2014-gyes évvel, és most jön az aranykorszak. A Maya nép, egy szkíta nemzet !
Peter123
2014-02-03 22:09:44
Peter123
2014-02-03 22:02:33
Nem én kaptam a kinyilatkoztatásokat.Viszont mélyen hiszem hogy mivel Mária országa vagyunk hogy égi édes anyánk nem fog minket hagyni hogy elpusztuljunk a sötét erőktől.A pokol létezik úgy tudom hogy erről már rég nyilatkoztam és elmondtam hogy nekem még mindig 16-Benedek a Pápám.HunorMagarnak köszönöm azokat a sorokat Pió atyától.Végezetül teszek fel valami szépet Magyarországról.Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Apista
2014-02-03 21:54:08
Szia Tibor!

Azt a moslékot felzabáljuk, mint a disznók!
HunorMagor
2014-02-03 21:28:52
Drága Magyar Testvérek !

"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni.
Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük.
Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre.
Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmu őrangyala, mint a magyaroknak,
és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!" (Pio atya)

Nyírkai Jóslat !

A kertek művelői könnyen vészelik át a nehéz időket, mert más módon se pénz, se posztó. Előrelátó ki kamrát tölt. Az Előrelátó Banya megálmodja és megépíti BOLDOGASSZONY nevébenYOTENGRIT Körevetét. Épülnek föld fölött, föld alatt.

Sehonnani bitang árulók ínségbe, romlásba döntik a nemzetet.

Csak alantas szolgálatok maradnak, égbekiáltó árulások. Lesznek, kik alattomos ellenséggel fújnak egy követ. Bevezetik a hét tevét, hogy az innen köpködhessen lángot-a bikát nyergelő asszonyra.

Ebből belviszály is támad, meg külső viszály is. A Kost Áldozó két fia tovább marakodik. A tevék magyar hajcsárai Manó bőrét húzzák Krisztus képére, hogy megtévesszék a népet, és aranyra válthassák a félhold csillogását.

Ők a Kost Áldozó, tevét nyergelő fiát segítik, más magyarok meg a másikat. Kettészakad a nemzet, lángra lobban az Ország. A lángot vér oltja.

Oltalmazó rejtekhelyről gondoskodik, aki hallgat az Egekből sugallt igékre. A Holdfényes Asszony köreveteket épített, alattuk rejtekekkel. Kertekben sarjad az új élet.

A vándor nép keserüli meg ocsúja garázdaságát. Ezeken nagyra nő a rájuk rakott szarv. Szítják, tüzelik őket távoli idegenek, akik vizeinket szomjazzák, földjeinket éhezik. Ezek egy része sivatag elöl fut,más részük tenger elöl menekül.

Magyar magyart gyilkol, de a bika hátáról is ide lőnek a hét teve miatt. A nép fele elpusztul.

DE EZT EL LEHET KERÜLNI ! AZZAL, HA A MAGYAROK MÁR MOST UKKÓT, A NAGYBOLDOGASSZONYT HÍVJÁK SEGÍTSÉGÜL. HUNOR ÉS MAGOR ÁLDOTT TESTVÉRI KAPCSOLATÁBA KERÜLNEK .

A szomszédok megmozdulnak, de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is. A megszeppent maradék UKKÓ-t híjja, BOLDOGASSZONY-t.

Áldanak Földnek és Égnek víz-szerrel, tűz-szerrel. Szívben, gondolatban, test és lélek mozdulataival, a Nap és a Hold járásának ösvényén.

A haragosok megbocsátanak egymásnak, az irigy örül más szerencséjének, a rátarti nem rázza a rongyot,a közönyös siet segíteni.

Ekkor a MAGYAROK ISTENE őrül állítja a zenélő sivatagok tigrisét, és böcsületes alkuval visszakerül, ami visszajár. Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé, YOTENGRIT, az ŐS-TENGEREK ISTENE nevében.

A JÓ SZOMSZÉDSÁG TÖRVÉNYE győzedelmeskedik.

A táltosok közös gondolattal kérdezték: „Így van ez megírva – nem lehetne-e másképp?”

A SZELLEM erre ezt felelé: „Minden jövendölés ókumálás, a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva semmi sincsen, mert minden megváltozatható – ha nem fordultok el ISTENETEK-től és megszívelitek az ősök intelmeit.”

A táltosok megköszönték Lápkumánja táltos szellemének a jövendölést meg útbaigazítást. Ő távozott, a táltos asszony szelleme pedig visszatért testébe. Inni kért. Sokat ivott, és mély álomba merült azon nyomban. A többiek betakarták és strázsálták hajnalhasadtáig. Akkor lemosták róla a maszlagot. A férfi táltosok térdet, fejet hajtottak előtte, asszony táltos-társa pedig fejére tette kezét és rámondta az igaz nő-barátok áldását:’BOLDOGASSZONY oltalmazzon fehérben, zöldben, feketében!’Ezek után ki-ki hazaméne és tette a dolgát.”
UTÓHANGOK A NYIRKAI JÓSLATHOZ

A mai napig általában világos minden. Ami megtörtént az könnyebben megfejthető, mint az, ami nem történt meg, csak sejtetve van, képletes szövegbe csomagolva. Azt már értjük, mit jelent, hogy a "nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld". Értjük, mert régóta zajlik az ország kiárusítása és már tényleg ott tartunk, hogy lábunk alól elkótyavetyélik a földet, tartalmával együtt. A jövőt illetően legtöbben a hét tevét nem értik és a zenélő sivatagot. A tevék az arabok felé sejtetnek, a zenélő sivatag pedig a Takla-Makán. Megkövült fák ágai zenélnek a homok mélyén, ha erős szél mozgatja a buckát. A "zenélő sivatag tigrise" azt sejteti, hogy számíthatunk problémáink megoldásában keleti rokonainkra. A jóslat, noha sok rosszat vetít be, kedvező jövőt ígér, ha sok vér árán is. A Magyarság összefog és "...új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé, YOTENGRIT, az ŐS-TENGER-ISTEN nevében. A jó szomszédság törvénye győzedelmeskedik!" Köznapibban fogalmazva: a YOTENGRIT vallás jegyében megújhodás történik nem csak Magyarországon, hanem "az öt égtáj" felé, a határainkon túl is. Ez a jóslat fedi Nostradamus jóslatát, mely szerint: "A tenger nevét viselő vallás győzedelmeskedik" (N. X./ 96.)Megosztás a FacebookonFacebookMegosztás az iWiW-en iWiWMegosztás a Twitteren Twitter


Máté Imre
Máté Imre riport 1. rész
Máté Imre riport 2. részTovábbi információk:
- Támogass, segíts!
- Programjaink
- ÉTHER Klub
- Kik a Hathorok?


< Előző Következő >

DRÁGA NAGY BOLDOG ASSZONYUNK, TANÍTS MINKET AKIK SOK MINDENNEL KAPCSOLATBAN TUDATLANOK VAGYUNK, ÉS HOZZ FÉNYT DRÁGA MAGYAR, HUN, SZKITA NEMZETEMNEK, ÉS TEGYÉL ALKALMASSÁ E NEMES FELADATRA, HOGY ÁLDOTT SZÍVED SZERINT CSELEKEDJÜNK. TISZTELNI AKARUNK TÉGED, MAGYAROK ISTEN ASSZONYA ÉS EZÉRT KÉRÜNK TÉGED ALÁZATTAL, HOGY MÚLJÉK EL HARAGOD FELŐLÜNK, ÉS ÁLL DRÁGA NEMZETED MELLÉ ÉS INDÚLJON MEG A TE ÁLDOTT ANYAI SZÍVED FÖLÖTTÜNK, ÉS ÉRETTÜNK ÉS ÖLELJ MINKET KEBLEDRE OKTALAN GYERMEKEID, ÉS SOHA ÖRÖKKÉ NE FORDULJUNK EL TŐLED DRÁGA JÓ ISTEN ANYUKÁNK JÉZUS NEVÉBEN ÁMEN.

MAGYAROK HATALMAS EREJŰ ŐRANGYALA, MA ARRA KÉRÜNK TÉGED, HOGY HATALMADNÁL FOGVA NE CSAK HATHATÓSAN VÉDELMEZZÉL BENNÜNKET, HANEM SZEMMEL LÁTHATÓLAG IS. LÁSSUK MEG A NAPOKBAN A GONOSZOK BUKÁSÁT, A TELJES MEGSZÉGYENÜLÉSÜKET, HOGY A VÁLASZTÁSKOR HATALOMRA ÚJRA NE KERÜLJENEK. NE LEGYENEK PÁRTOK SOHA MAGYARORSZÁGON, SZKITIÁBAN, ÉS HUNNIÁBAN SOHA ÖRÖKKÉ. NE PÁRT RENDSZER LEGYEN URALMON, HANEM AZ IGAZ ŐSI SZAKRÁLIS KIRÁLYSÁG . JÉZUS NEVÉBEN KIÁLTUNK, KÉRÜNK TÉGED ERRE A NEMES FELADATRA.
Peter123
2014-02-03 21:07:40
Én nem beszéltem a Maja próféciákról sem a végitéletről. Csak arról hogy világszerte Szűz Mária jelenések lesznek amiket nem lehet majd letagadni.Viszont én nagyon Máriás lelkületű vagyok és a Szüz Anya oltalmában találtam rá az igasságra. JÉZUS KRISZTUSRA.Mit szólna hozzá hogy én 100-100-kosan tudom hogy tavasszal ezek megtörténnek.
Topi
2014-02-03 20:58:36
HunorMagor
2014-02-03 20:43:03
Vannak olyan Magyar gazdák, akiknek rengeteg földjük van, és a föld után hatalmas összegeket vesznek föl ha termel rajta, ha nem. Az ilyen gazdáknak a szívéhez szólok most, akiknek minden eszköz adott ahhoz, hogy a földet megművelje és bőséges termést produkáljon. Ő se a multiknak adja el a hasznot, hanem az agyon tiport nemzetnek, akiknek lehetővé tenné, hogy otthon jószágot tarthasson. A terményért, pengőben és régi forintban, vagy esetleg koronában lehetne fizetni, és a pénz nemeknek, egyenlő értéke lenne, nem több, és nem kevesebb . A Jó Paraszt nép, pedig elérhető áron juthatna a szemes takarmányhoz. Sőt még munkát is tudnának adni, azoknak az embereknek akiknek nem büdös a munka. De nem a multiféle fajta fizetés rendszer szerint lenne a fizetés, hanem olyan fizetés amelyből búsásan megélhet, egy minimum 10 gyermekes család. És az apának sem kellene megszakadni a munkában, hanem normális körülmények között dolgozna. Ha pedig túlórázni kellene, akkor aki azt bevállalja több juttatást kell adni neki. És így tovább, a Jó Isten áldja meg, számomra igen tisztelt drága Magyar testvéreimet.
Peter123
2014-02-03 20:33:53
Kedves Seraf. Távol álljon tőlem hogy meg akarjak győzni bárkit is.Azt mindenki saját maga dönti el,hogy mit hisz el.Lásd a Pápá-val kapcsolatba sem mindenki így gondolkozik mint ön.De tegyük fel a kérdést mi van akkor ha ez az írás Jézustól van, és Szent István meg Szent László is.Akkor viszont nem akármit lehet itt megtudni.Azzal kapcsolatban viszont egyet értek hogy sok szélhámosság van mindenhol.Teszek önnek egy javaslatott úgy mint Tamásnak az adásban.Tavasszal az összes elismert Mária kegyhelyeken egyszerre egy időben lesznek Mária jelenések,és az ÜDVŐSSÉG ANNYA KÉNT fog bemutatkozni az egész világnak.Amit már nem lehet letagadni.Mikor ezek megtörténnek szeretném hogy higgyenek a szavaimnak.Bóvlit nem szokásom kergetni.Péter.
HunorMagor
2014-02-03 20:27:26
Kedves Kubinyi Tamás !

Nagyon fontos lenne az, ha a falvakban külön olyan boltok nyílnának meg, amelyek kimondottan Magyar árukat forgalmaznának. Igaz jó Magyar emberek vezetése alatt, akik a lakosságtól átvennék a termékeket, és egy kis hasznot rá téve adnák tovább azoknak, akiknek szükségleltetik . Fizető eszközként, és ezt csakis megbízható becsületes Magyar emberek között, akik egymást már ismerik, lehetne régi pengőt, vagy forintot is használni aminek egyenrangú értéke lenne . Így a kukorica a búza, és mindenféle más termény is a jó Magyar emberek közt lenne eladva, és ezek a pénzek csakis közöttük lenne érték tartó, érték adó. Így aki baromfit akarna tartani, megtudná vásárolni elérhető áron a terményt, amire szüksége van. De csak is azoktól fogadnák el az adott pénz nemet, akiket már ismernek, nem egy ismeretlen jött menttől aki csak lehúzná a becsületes, és dolgos paraszt embert.
miskolcilaci
2014-02-03 12:11:44
Hamis a hó! Nem úgy olvad, és gázgyújtóval melegítve úgy 10 mp-ig , némileg megroskadva, és a melegített területet megszagolva büdös plasztik, vagyis műanyag szaga van. Kipróbáltam, itt nálunk Miskolcon is büdös a hó.
http://www.youtube.com/watch?v=GmhKeyfpU4c
Vízhiány Kaliforniában! Milliók halhatnak meg, a sátánista időjárás módosító látszólagos nyomot nem hagyó fegyverrel szemben. Megdöbbentő képek.
http://www.youtube.com/watch?v=Jh0trHw5V9g
Peter123
2014-02-03 10:50:58
Ha elolvassátok nem akármiket tudhattok meg nemzetünkről.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.