Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Borsodi
2014-05-06 10:48:35
Budaházy és Gaudy beszélgetésben http://www.youtube.com/watch?v=LEkXxe7I2_w

Budaházy szintén megfogalmazta azt a korábbi gondolatomat, hogy a Jobbiknak fel kellett volna vállalnia azt az álláspontot, hogy az EU-ból annyira elegük van, hogy nem is indulnak rajta. (39-ik perc)
Gaudi szerint ez nem járható, mert ott kell lenni és verni a dobot...

Biztos lesznek, akik Gaudi véleményén vannak, ám Budaházy véleményét osztom:
Bábszínházban dobot verni, csak a bábszínház legitimitását érjük el, de semmi nem fog változni.

Gaudi az egyik legharcosabb ember, ám néha elvész a részletekben, fentről képzeli el a megoldást, hisz abban, hogy meg lehet változtatni a hatalmon lévők akaratát... (Sz. I. típusú)

Szerintem a Jobbik tarolhatott volna a hazai választásokon azzal, hogy nyíltan kimondják: az EU egy népvakítás, a törvényeket az EU felett mondják ki bankárok, a képviselők csak gombot nyomkodnak.. és évi 6ezer milliárdba forintba kerül az EU Magyarországnak, aminek a töredékét kapjuk vissza..

Miért nem választja az őszinte utat a Jobbik vezetése?

Májusi mottó:
EU-s BÁBSZÍNHÁZBA NEM SZAVAZOK BÁBOKAT!

és hamarosan jön majd az augusztusi mottó: Forró ősz lesz!
totya54
2014-05-06 10:19:33
Sziasztok! Amit titkol a MTA
https://www.youtube.com/watch?v=974IxyIVlWs
HunorMagor
2014-05-06 03:49:35
Lajdi Tamás: Saul Rabbi iratai (pdf)
www.magtudin.org/Lajdi_Tamas_Saul_Rabbi_iratai.pdf
HunorMagor
2014-05-06 00:47:39
ISTEN MALMAI
Írta: Lajdi Péter
Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret növelése Add new comment
Értékelés:1 2 3 4 5 (2 szavazat)
Isten malmai Lajdi Péter A Magyar Birodalom utódállamai, a Kisantant útonálló, tolvaj országai sem kerülhetik ki az isteni igazságszolgáltatás számonkérését. A közelmúlt eseményei is ezt látszanak igazolni.
Lássuk csak, mi történt, történik a hajdani Jugoszlávia megálmodóinak és ezen az államalakulaton belül hegemóniára törekvő részének, Szerbia sorsának alakulásában. Miután szertefoszlottak a nagy-szerb álmok, és akárcsak mi magyarok Erdélyt, szkíta őseink kultúrájának ősi központját, elvesztették a szerb történelem nemzeti önazonosságával egyenlő tartományt, Koszovót, magyarul Rigómezőt. Ha egyikük-másikukban még maradt valami a más népek sorsával együttérezni tudás képességéből, most alkalmuk lehetne átérezni kicsiben, mit jelentett nekünk, magyaroknak nagyban Trianon.

A szlovákok azzal, hogy különváltak a nagy pánszláv testvértől és szláv háttértámogatójuktól, Csehországtól, magától a szláv összetartozás és sorsközösség romantikus lázálmától vettek búcsút. Mivel saját történelemmel egyáltalán nem rendelkezik ez a néhány évre visszatekinteni tudó, csecsemőkorú államalakulat, melynek vezetői a tudatlan és elfogult kisgyermek felelőtlen bohóságainak szintjén politizálnak, és melyet ma a Magyar Felvidék helyett a világ jobb híján Szlovákiának nevez, kénytelenek a tót atyafiak kései, elgonoszodott leszármazottai lépten-nyomon történelemhamisításokkal tákolni maguknak egy sosemvolt, hazug álhistóriát. Pedig mindenkori nemzeti létük mindig is szorosan összefonódott a magyar államisággal, s történetiségük a Magyar Szent Korona oltalma alatt formálódott. Ezzel mindannyian tisztában is vannak mind a mai napig, ám ennek számukra megalázó tudata szolgáltatja az olajat arra a tűzre, melyben a valódi kárpát-medencei együttélés hiteles történetét s vele együtt az egyetemes igazságot is hamuvá égetik a tolvaj szlovák sovinizmus kohóiban.

Így lett Thúróczy Jánosból szlovák nemes, csak mert krónikaírónk a Magyar Felvidéken született, s mert a hajdani Túróc vármegye területe is ott található. Ennek köszönhető, hogy II. Rákóczi Ferenc Rakoczovszki néven szlovák szabadsághősként szerepel jónéhány magyarellenes szlovák propagandairatban, hogy a címertolvajlásról (kettős kereszt a hármashalommal) bővebben ne is szóljunk. Emiatt a történelemhamisítás miatt hirdetik Szent István királyunkról, hogy azért hívott be idegen fegyvereseket és papokat az országba, mert meg akarta ezzel védeni Európát a vérszomjas és barbár magyaroktól. Ezért vedlett át a szlovákok elhomályosodott tudatában Csák Máté szlovák szabadsághőssé. Ezért keringenek szlovák forrásból a Magyar Szent Koronáról a világhálón német nyelven olyan hazug információk, hogy a XVI. században készült. Stb. Az ebből könnyen kikövetkeztethető, következő hazugság nyilvánvalóan az lesz, hogy a legfőbb magyar szakrális ereklye szlovák műhelyben, szlovák ötvösök remekműveként a szent methód-i szlovák hagyomány (?!) szellemében készült.

Jugoszlávia és Csehszlovákia szétesése és az ebből következően átrajzolt és módosított határoknak köszönhetően újra fölismerhetővé váltak, újra kirajzolódtak a térképen hajdani, látens módon még mindig létező és jövendő hazánk, a történelmi Nagy-Magyarország körvonalai.

Románia, legádázabb, legaljasabb és legveszélyesebb ellenségünk, akikhez a hasonló módszerekkel próbálkozó szlovákok beállhatnának kezdő inasnak, egyelőre még látszólag tartja magát, területileg látszólag még nincs szétesőben, de meggyőződésem, hogy a párjátritkító történelemhamisítás és a legpimaszabb módon, művileg gyártott irodalmi nyelvfércelgetés (latinizálás) cégéres hamiskártyásainak hazájára vár az Isteni Igazságszolgáltatás legkeményebb büntetése.

Szaniszló Ferenc hívta föl arra a figyelmet, hogy ma már millió számra jól bevált, régi oláh pásztor módjára a kövérebb legelő hívó szavára elözönlötték az olaszországi, spanyolországi nagyvárosok peremkerületeit. Bárcsak kiürülne tőlük Erdély! S bárcsak erdélyi magyarjaink zöme otthon maradva megtalálhatná egy emberibb, élhetőbb élet körülményeit ősi honukban! Mert a víz szalad, de a kő marad! (Wass Albert)

Beállnánk azonban a valótlant állítók sorába azzal, ha hallgatnánk az erdélyi románság köreiben is elég széles körben megfogalmazódó azon véleményről és törekvésről, melyet egy szóval transzszilvánizmusnak nevezhetünk, és melynek tartalma a Bukaresttől elszakadt, független Erdély megteremtésében ölt testet, mely Svájc mintájára egy két-három nemzetiségű, kantonokra tagolódó szövetségi államalakulat formáját öltené magára.

Az utódállamok vezetősége a hazugság, a csalás és a gyűlölet szellemének rabságában, démoni erők szolgálatában sínylődik. Sokkal inkább méltóak szánalomra, mint irígységre. Ez az irántunk, az általuk meglopott és megalázott magyarság iránt bennük tomboló gyűlölet előbb-utóbb fölemészti őket, mert a hosszantartó negatív erők a rombolás, a pusztulás és a halál ördögi szellemét idézik meg a világban.

Hogy nehogy eluralkodjon a magyarok között a bénító csüggedés és borúlátás, minél szélesebb körben tudnunk kellene azokról az égi üzenetekről, melyeket az elmúlt évszázad során magyar és külföldi látnokokon keresztül intézett hozzánk Jézus és Boldogasszony Mária. Ezekben többek között nemzetünk megmaradásáról és a Teremtő által népünre ruházott, kitüntetetten fontos üdvtörténeti kulcsszerepről kaptunk híradásokat. (Szent Pió atya üzenetei is ezek közé tartoznak, ám ezek széles körben oly nagy mértékben ismertek, hogy ezúttal nem térnék ki rájuk részletesen.)

Ezek közül hadd említsek néhányat:

„Ez a kicsi ország lesz az egész világ engesztelése.”

– mondta Jézus a Bács-Kiskun megyei Sükösdön Takács Zoltánné, Rogács Mária látnoknőnek, aki a Magyar Szent Korona működéséről és üdvtörténeti szerepéről is kapott tanításokat. Ugyancsak neki üzente Jézus a következőket:

„Nagy jövő vár Anyám országára, s általa az egész világ kegyelmet nyer.”

Egy olasz pap, Don Gobbi a Szűzanyától kapott Magyarországgal kapcsolatos üzeneteket. Ez azért is döntő jelentőségű, mert eleinte fogalma sem volt, mely népről, mely országról van szó, tehát nem találhatta ki az üzeneteket.

„Isten tervében különlegesen fontos helyet foglal el egy nép.”

Majd másutt:

„Én vagyok a Szeretet Királynője. Ezért hívlak benneteket, papokat, és rajtatok keresztül minden hívőt, hogy szentelje magát az én Szeplőtelen Szívemnek. Így valóban birtokomba tudom venni életeteket és Szeplőtelen Szívem egész világon való győzelmének eszközévé tudlak tenni benneteket. Ti vagytok a fénysugár, amely Szeplőtelen Szívemből sugárzik Magyarországra, amely oly sok próbát kiállt.”

És ismét máshelyütt: Az Úr Jézus előre megmondta, hogy

„a változások Magyarországról fognak elindulni. Nekem ezzel az országgal terveim vannak. Papok és hívek engeszteljenek, ennek illata áradjon el az egész világon.”

Hogy Isten mennyire nem személyválogató, annak az is egyértelmű jele, hogy mindezekkel tartalmilag egybecseng egy másik nagy vallás, a buddhizmus nepáli képviselőinek nemzetünkhöz intézett üzenete, melyet a nepáli Királyi Fehér Kolostor perjele eképpen fogalmazott meg, nyilván szintén égi forrásból:

„Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél! ... Most vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt.”

Natália nővérhez, született Kovácsics Máriához Jézus eképpen szólt egy alkalommal:

„Ahogy a megváltás a betlehemi istállóban kezdődött, úgy az én nagy művem, a bűn eltörlése, a lelkek megszentelődése, a sátán leverése és győzelmem Magyarországról indul el.”

„Más országok is felajánlották magukat nekem, de örökségem csak ez az egy ország. Történelmében megjárta keresztútját, de soha el nem pusztul.”

Szintén Natália nővér kapta e bíztató tartalmú, buzdító üzenetet:

„Szeretném minden magyar ház kapujára arany betűkkel írni ezen szavakat: Magyarország tisztul, de nem pusztul el.”

Sükösdön a következő üzenetet kapta Rogács Mária:

„Ne félj, gyermekem! Megmentem országotokat a nagy borzalmaktól. Ez a kis ország egy kis sziget lesz a világ tengerén. Megvédelmezem népemet. Ráborítom védő palástomat egész országotokra, mert ez az én országom.”

Lourdes-i zarándoklata során így szólt hozzá a Szent Szűz:

„Kislányom, már többször megígértem neked, hogy Magyarország különleges védelmem alatt áll annak ellenére, hogy nem érdemlitek meg. Az Atya nekem adta országotokat. ... Ne nyugtalankodj, gyermekem, megvédelmezlek titeket a pusztulástól. Jövőtök és szenvedéstek mértéke azonban tőletek függ, a ti engesztelésetektől.”

Ez az üzenet kiemelkedő fontosságú, ugyanis felszólít mindannyiunkat arra, hogy nincs itt az elernyedt végtagokkal, karbatett kézzel való csodáravárás ideje. Isten csak a mi tevékeny közreműködésünk és áldozataink árán képes segíteni rajtunk mind egyéni életünkben, mind nemzeti dimenziókban!!

E röpke írást kettő, a minap kezem ügyébe került értékes dolgozatból (Dr. Balogh Sándor egy tanulmányának 3. fejezete: A magyar nép küldetése) kölcsönzött idézettel zárnám, melyek igen tanulságosak nemzeti sorskérdéseink megítélésében.

„Tóth János ’Nyerésre állunk’ című könyvének ’Ne bántsd a magyart, mert ráfizetsz’ című fejezetében vizsgálja ezt a jelenséget. Így foglalja össze tapasztalatát: ’ ... valamennyi velünk összefüggésbe hozható nagyhatalmi törekvés hanyatlás-kudarca akkor következik be, mikor az a magyarságot megkísérli leigázni, vagy ezt már meg is teszi.’ Például felsorolja III. Henrik és a magyarok közti konfliktust, a tatárjárást, a török hódoltságot, a Habsburg uralmat, Anglia és Franciaország gyarmatbirodalmainak elvesztését Trianon után, a náci Németországot, a szovjet megszállást, a kis Entente országokat, és hazánk, ha megcsonkítva is, de mindezt átélte. A Trianonban megjutalmazott országok közül csupán Románia nem bomlott még fel, de Tóth János szerint, és a történelem tanulsága alapján, jó lesz, ha ők sem provokálják a magyarokat. Még az EU-ra, a Valutaalpra és a Világbankra is lehet vonatkoztatni ezt a szabályt, és a szerző szerint jó lesz, ha ezek az intézmények is vigyáznak, mielőtt kikezdenek Magyarországgal.”

Íme a második idézet:

„A természetes és természetfeletti rend misztikus viszonyából kifolyólag az engesztelés, illetve a szenvedés engesztelésül való felajánlásának a természetes rendben is lehetnek következményei. Nem csak élettani és lélektani, de természetfeletti tényezők is befolyásolhatják az ember fájdalomérzetét. Így pl. előfordulhat, hogy a sátán megsokszorozza a lyukas fogban kiálló ideg által okozott fájdalmat, remélve, hogy ezáltal majd kiprovokálja, hogy ezért a fájdalomért az Istent káromoljuk. Na, most ha a fájdalmat felajánljuk engesztelésül Isten dicsőségére, a sátán ezt nyilván nem akarja, tehát a fájdalom csökken.

Ugyanez állhat Trianonra is. Mikor Isten megengedte, hogy Trianonban a pokol erői összefogjanak nemzetünk ellen, és ezzel mérhetetlen szenvedést okozzanak egy ősi keresztény nemzetnek és azt a megsemmisülés szélére taszítsák, a sátán elvárja, hogy ezért Istent káromoljuk. Képzeljük el, ha mindezt nemcsak Jób-i türelemmel vesszük, hanem felajánlanánk engesztelésül, egyrészt mekkora kegyelem-áradatot eredményezne ez hazánknak, másrészt mekkora csalódás lene a sátánnak.”

E mély, igaz és magvas gondolatok szellemében ezúton fölhívást intézek az igen nemes és nagyságos Magyar Nemzet minden hazájáért aggódó tagjához, hogy mindazt a temérdek lelki - és az elszakadt nemzettestekben élő magyar testvéreink esetében a szűnni nem akaró üldöztetések miatti - testi szenvedést és gyötrelmet, melyeket a trianoni országcsonkolás következtében elszenvedni vagyunk és voltunk kénytelenek, tiszta szívvel, ünnepélyesen ajánlják, ajánljuk föl a Mindenható Úristennek dicsőségére és a sátánt káromolva, hogy mielőbb begyógyuljanak a Nemzet testén-lelkén ejtett sebek, s helyre álljon régi fényében Mária Királysága, a Regnum Marianum! Úgy legyen!

Mert az Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek. – ahogyan a régi magyar bölcsesség hirdeti. S a magyar történelem folyamának lassú vize előbb-utóbb tisztára mossa a partokat.

Forrás: http://www.magtudin.org/Lajdi_Peter_Isten_malmai.htm
totya54
2014-05-05 22:19:02
Sziasztok! Megváltozik a térkép?
https://www.youtube.com/watch?v=NgkdwtL7s14
Borsodi
2014-05-05 21:06:29
Ferenc Pápa és az Martin Schulz bábfigura kezet fog:

http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/content/20130318STO06604/html/Paavi-Franciscus-kutsuttiin-Euroopan-parlamenttiin


Ferenc Pápa és a puccsista ukrán kezet fog:

Kezet fog, majd tárgyal a puccsista kijevi kormány önjelölt “miniszterelnökével” Arszenyij Javenyukkal, Ferenc Pápa Rómában, 2014. április 26-án.

http://uzenet.blogol.hu/?perm=4120185
Ez utóbbi linken elgondolkodtató írások is is vannak.


Te bevállalnád? A fentiek közül melyik képviselővel fognál kezet és szerepelnél egy fotón?
Borsodi
2014-05-05 21:04:58
HunorMagor
2014-05-05 19:56:13
Papa, mi az a antiszemitizmus ? Az öreg elgondolkodik, majd megszólal, még ilyen madarat nem láttam fiam .
HunorMagor
2014-05-05 19:18:24
Kedves Topi !

Szerintem hagyatkozzunk inkább a nyírkai jóslatra, mert nyiltan beszél orbán vikiről és inkább ez a pontos, mint a drábik papa mondandója o vikiről .
Topi
2014-05-05 18:45:09
Veszekszenek a csótányok a koncért -Szanyi: Agyamentség, amit a DK csinál http://www.youtube.com/watch?v=uEDqKYnC1wM#t=19
Topi
2014-05-05 17:52:27
kurucPista
2014-05-05 12:45:27
'antiszemitizmus mindenütt van' - heller ágnes ... http://youtu.be/SuR32R47uig
Topi
2014-05-05 10:25:38
"Az antiszemitizmus nem fér össze az emberséggel" - pályázatot hirdetett a "Magyar" Külügyi Intézet
Még véletlenül sem a trianoni katasztrófa valóságos okairól, a két világháború közötti Magyarország külpolitikájáról, a hidegháború korszakáról vagy éppen napjaink világpolitikai kérdéseiről írnak ki pályázatot középiskolás diákok számára. Nem: a téma csak és kizárólag az "antiszemitizmus elleni küzdelem" lehet, még egy külpolitikai témákra szakosodott intézetben is. A győzteseknek járó jutalom pedig: utazás Auschwitzba.
http://api.ning.com/files/6LjPLZ8wv3ejUGH-cLq44VohsXX9iKsQTEJBGLPYo3xjJZW5bUswycZE7FlVutceSThXU6XJwEvHOQfBe0*kxC0w*dV6LR2e/antisem.jpg

Íme, a pályázati felhívás:
"A Magyar Külügyi Intézet a "Civil Alap 2014 - pályázati program" keretében pályázatot nyert "Az antiszemitizmus nem fér össze az emberséggel" című, 723. azonosítószámú beadványával.

A projekt keretében az Intézet két auschwitzi utazást szervez 11-11 fiatal részére, két holokauszt-oktató és két munkatárs kíséretével, amelyhez várjuk szakiskolák és szakközépiskolák diákjainak jelentkezését.

A program három elemből épül fel:
felkészítő egynapos hétvégi tréning a Külügyi Intézetben (április 26. /augusztus 30.)
három napos auschwitzi látogatás (május 23-25. /szeptember 19-21.)
értékelő egynapos foglalkozások a Külügyi Intézetben (június 28./október 11.)
http://api.ning.com/files/0PvCCRfIyIxV9DcWCaBU51JDsnWPySUWzV7um1aA2q*ixDspT*EFLknsHmO5gkV62Uwn49pjHBMWjh8jhItV2g4k7u9EYP24/KOMDIA.gif1.gif
A projektben való részvétel feltétele egy kézzel írt motivációs levél (maximum 1 oldal), melyben a jelentkező diákok leírják, miért szeretnének részt venni a programban. A leveleket kérjük április 6-ig postai úton eljuttatni Intézetünk postacímére (1016 Budapest, Bérc utca 13-15.), vagy elektronikus úton, scannelve a m.szalai@hiia.hu e-mail címre.
A hétvégi felkészítő foglalkozás végén a diákok előzetes feladatokat kapnak az útra, a programot lezáró foglalkozásra pedig egy projektet kell elkészíteniük, amelyben ismertetik és értékelik az utazás során látottakat és hallottakat."

Perge Ottó - Kuruc.info
Topi
2014-05-05 08:21:29
Érdemes kétszer megnézni, kis szünet után, mert az apró finomságokat is felfedezi az ember !!
http://www.echotv.hu/vilag-panorama-2014-05-02-vilag-panorama
Topi
2014-05-05 07:36:56
Döbbenet ami ebben a tönkre tett és szánalmas gyarmattá süllyesztett országban megy, http://www.hir24.hu/belfold/2014/05/01/nagyitoval-se-talalni-szakembert/
HunorMagor
2014-05-05 05:00:26
Őfelsége a magyar
ANGYALI APOSTOLI SZENT KORONA


Részletek olvashatók A Kárpát-medence a földi paradicsomkert következő részeiből
Minden szerzői jog fenntartva!

A magyar Szent Korona a Földön az egyetlen "Angyalok hozta" Korona, melyet égi küldetéssel Szentnek tekintünk.

A magyar hagyomány szerint a Szent Korona Jézus lelkét (lelkének egy darabját) hordozza, ezért örök és elpusztíthatatlan.

Élő minőség, misztikum és misztérium

1977. december 16-án született meg az amerikai és a magyar kormány közös nyilatkozata a visszaszolgáltatásról. Ennek értelmében a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket nem a fennálló rendszernek, hanem a magyar népnek adta vissza az "amerikai népet" képviselő Cyrus Vance külügyminiszter.
Forrás: MTI

Időjárással jelez

1978. január 6-án ismét megjelent a Szent Korona élő minősége. Az időjárási körülmények szokatlanságával hívta fel magára a figyelmet. A történelmi múltból több esetben ismert módon, újból megnyilvánult.

A leszállásra váró gép "viharba került" és hosszú időn keresztül nem tudott landolni. A megjelent politikusok közül volt, aki elmondta, hogy soha addigi életükben olyan dermesztő, fogvacogtató, orkán erejű viharban, fagyhalálhoz közeli hidegben nem volt még részük, mint Ferihegyen, várakozás közben.

A Szent Korona, az időjárás körülményeit befolyásolva, kifejezte isteni minőségét és tanújelét adta jelenlétének.

Pontos jelzés volt ez azok számára, akik félig megfagyva, az országot már akkor is idegen kézre adva, kénytelenek voltak a leszállást ünnepi keretek közt kivárni.

A Szent Korona tiszteletet parancsolt azoknak, akik tevékenységükkel gátolták a magyarság és az emberiség felemelkedését. A jeges, fagyos széllel, szembesítette őket lelkük dermesztő hidegségével.

Hatalmával fagyos jövőképet vetített számukra és azon utódaik számára, akik az idei, 35. évfordulóra a Szent Koronát kiállító Országházba, a magyarok számára is fizetőssé tették a belépést azzal a céllal, hogy a nemzetet a szűkös anyagiak miatt elszakítsák attól a száltól, mely a Teremtőhöz a legközvetlenebb elérést biztosítja.

Amerika kikötése alapján a Szent Korona a magyar népé és nem a fenn álló rendszeré, így annak megtekintéséért pénzt sem lehetne szedni.
Ez a tény nem csak Amerika miatt, hanem őrök idők óta így van!

Nincs még egy olyan Korona a világon:
- Mely emberemlékezet óta páratlanul egyedülállóan, a legnagyobb tiszteletben részesül.
- Melynek védelméért évszázadokon keresztül sokan áldozták önzetlenül életüket.
- Melynek díszőrség és katonai tiszteletadás jár.
- Melyről legendák szólnak.
- Melyről annyi szó esne, mint a magyar Szent Koronáról.
- Melyet az idők során számtalanszor raboltak és próbáltak meg elrabolni.
- Mely szakrális, beavató Korona és kizárólag koronázáskor használható.
- Melyre hivatalosan ma is kötelező jelleggel teszik le hivatalba lépésük előtt a képviselők az esküt.
- Ahol a király iránti hűséget megelőzte a Szent Korona iránti hűség.
- A Kárpát-medencében egyedülálló, hogy a földi és az égi korona esetében egyazon koronáról beszélhetünk.
- Szűz Mária, a világ királynéjának koronával való ábrázolása pápai szinten hivatalosan elismerve, kizárólag csak a magyar Szent Koronával történhet.
- Mely méretarányosan tartalmazza a kozmosz arányait, bonyolult, összefüggő rendszert alkot.

Révay Péter koronaőr:
"..sajátos tisztelettel övezik, szentségként imádják, és nem tudom, erősebben vonzza-e a mágnes a vasat, mint ahogy a Korona titokzatos erejével, magnetikus tulajdonságával kiváltja, vonzza a szeretetet és engedelmességet. Ezért van az, hogy bárhova kerül is, magával ragadja harcias pannonjait, akik úgy vélekednek, hogy minden költséget semmibe véve, a veszedelmeket és viszontagságokat megvetve követniük kell, és bármiféle méltatlanságtól meg kell menteniük."
"...nemzetünk, más országoktól eltérően, miért volt oly nagyon aggályos és buzgó Koronája őrzésében, miért költött oly nagy összegeket mind védelmére, mind visszaszerzésére, miért nem átallt annyi háborút vívni, gyászos vereségeket, véres csapásokat osztogatni és elszenvedni.."
"..akár hazaiak, akár idegenek,.... páratlan tisztelet iránta.."

Szentségét tekintve mindenek és mindenki fölött áll.
Minden birtok gyökere a Szent Koronából eredt és ide is tért vissza. Egyesíti magában a hatalom egészét. Isteni minősége által a Föld közvetlenül az éghez, a földön túlihoz, a teremtői minőséghez kapcsolódik.
Koronázáskor itt Ég és Föld összeért. Ez jelenti az ország égi vezetettségét és azt, hogy a magyarság jelen és távoli sorsa nem emberi behatás következménye. Fentiek szerint földünk Szent, mert a Szent Koronával való összeköttetés isteni minőséggel bír.
Dr. Varga Tibor: "Közvetlenül a Teremtővel, a léten túlival kerül kapcsolatba, így az Úr jelenik meg itt, a földön. Örök idejű, összeköti az élőket a már holtakkal és a majdan születendő nemzedékekkel. Az öröklét kapcsolódik a pillanatnyi léttel. A Szent Korona "beiktatódik" a magyar anyaföldbe."
A magyar föld Szent Föld, a Kárpát-medence Isten Szent Földje.

A magyar Szent Korona jelenleg a Földön az egyetlen olyan korona, mely olyan titkokat rejt és hordoz magában, amely egyetlen más, földi koronáról sem mondható el. Földi megnyilvánulása az egyik legnagyobb rejtély, misztikum és misztérium. Joggal nevezhetjük a Szent Grál fogalomkörébe tartozó legismertebb ereklyénknek. Nem véletlen, hogy a magyarság az elmúlt 1000 évben, azt megelőzően, és a mai napig is ragaszkodik hozzá. Az elmúlt évszázadok alatt egyetlen uralkodónak sem jutott eszébe egy másik, feltűnőbben cicomázott koronára lecserélni. A Szent Korona valódi jelentősége nem a rajta található arany és drágakövek értékében keresendő. A XVII-XVIII-XIX. szd-i külföldi metszetek ábrázolásain a Föld egyértelműen a magyar Szent Koronával van megkoronázva. Ez az egész emberiség, az egész földi világ fölötti uralmat, a Szent Korona által az emberiség beavatását jelenti.

A Szent Korona Magyarország igazi uralkodója. Istentől eredő szentséggel rendelkezik.
Jézus egyszer visszatér, elfoglalja trónját és királyságának nem lesz vége. Független ez attól, hogy az adott történelmi pillanatban milyen politikai szándék érvényesül, mert az isteni folyamatosság töretlen.

Anglia:
Magyar Nagylexikon: "A legkorábbi angol koronázási szertartás több, mint 1000 évre tekint vissza, az angol király még sisakot kapott korona helyett."
Grandpierre Attila: "....az angol korona az i.sz. VIII. századbeli harci sisakból fejlődött keresztpántos koronává a XV. szd-ra, a magyar korona mintáját követve."
Hun madaras korona: A fent említett európai kort, illetve a "fejlett harci sisakos nyugatot" megközelítőleg 2000 évvel megelőző, hun királyi korona.
Ordosi hun arany korona az ie. V-III. szd-ból. Az arany abroncs 1022 gramm, a felsőrész 192 gramm. A türkiz madár feje és farka a hun király mozgásától billegett.

Elrabolt avar kincsek
Pap Gábor kutatásának eredményeként tudjuk, hogy őseink nem kalandozni és vért ontani mentek nyugatra. Azokat a kolostorokat keresték föl jogosan, ahol az elrabolt Atilla kincseket rejtegették. Szilveszter pápa nem ajándékba adta a magyarok részére a Szent Koronát. Őseink visszakövetelni mentek jogos tulajdonunkat a pápához.

Mátyás király
A habsburgok által ellopott Korona kiváltásáért Mátyás király 80.000 aranyat fizetett. Az ország lakossága a király felhívására minden segítséget, pénzt megadott ehhez. Abban a korban ez olyan hatalmas arany mennyiség volt, melyet együtt soha nem látott az akkori világ. Feltételezések szerint olyan összegről van szó, mellyel Mátyás felvásárolhatta volna szinte egész Nyugat Európát. Ez a történelmi tény is bizonyítja, hogy még 500 évvel ezelőtt is, a magyar király és a magyar királyság volt a leggazdagabb egész Európában.
Egyszerű koronáért egy király sem áldozott volna ekkora összeget. A világ többi cicomás, drágaköves koronájának összértéke, minden ékkövével együtt sem ér ennyit.

USA
A Szent Korona őrzése a legtitkosabb és legvédettebb amerikai katonai bázison, Fort Knox-ban történt.
Az amerikai kormány 1951-ben különleges jogállású tárgynak nyilvánította a Szent Koronát. A State Departement 1965. évi hivatalos nyilatkozata szerint a Koronát ,,úgy kezelik, mint a magyar nép speciális státusban lévő tulajdonát, amely az Egyesült Államok hatóságainál van letétben".

Vance külügyminiszter idézte beszédében Carter elnöknek Losonczi Pálhoz, az elnöki tanács elnökéhez intézett levelét, amely szerint büszkeséggel adja vissza "Magyarország népének ezt a felbecsülhetetlen értékű kincset, amelyet megóvni a második világháború szörnyű pusztítása óta az Egyesült Államok számára megtiszteltetés volt."

Dobozán az USA-ból történő hazaszállításakor a szöveg a következő volt: Sugárzásveszély, nem azonosítható repülő tárgy.
Repülő Korona: A magyar hagyomány szerint angyalok repítette Korona, "aki" saját maga választ királyt úgy, hogy "rászáll" az alkalmas jelölt fejére.
Az USA-ból történő hazaszállításakor a korona egyik amerikai hazakísérőjének szavai:
"A Magyar Szent Korona az minden, az egész világnak meg kell hajtani előtte a fejét."
Az amerikai kísérők azt is elmondták, hogy pontosan tudják, hogy:
A VILÁGBÉKE FELTÉTELE A MAGYAR SZENT KORONA

Szakrális királyság
A Magyar Királyságot hivatalosan és jogilag kizárólag a nép szüntetheti meg népszavazás, ill. törvényhozás útján. Ez a mai napig törvényesen nem következett be.
Az utolsóként megkoronázott IV. Károly nem mondott le és megfogalmazása szerint "elfogadja azt az államformát, amit a magyarok akarnak és visszalép az ügyek vitelétől." Ausztria ezek után köztársaság lett, így Magyarországra visszaszállt a szabad királyválasztás joga. Magyarország hivatalos formája ez alapján még jelenleg is királyság annak ellenére, hogy a hivatalos fórumok erről hallani sem akarnak.
A szakrális királyság megszűnésével a szakralitást a Szent Koronára ruházták.
1920-ban a Nemzetgyűlés közfelkiáltással hozta a következő határozatot:
"A Magyar Királyság alkotmánya a Szent Korona!"
Ezt követően 1926-ban az ország vezetése azok kezébe került, akik sem akkor, sem most nem fogadják el azt, hogy kisebbségként élnek Magyarországon.
A Szent Korona királyságának megszűnése óta, folyamatos az idegen elnyomás és az idegen hatalmak uralma.
Földi ember nem változtathatja meg az égi törvényt, ezért törvénytelen minden eddigi kommunista államforma, melyet az országra ez idáig ráerőszakoltak.
A jelenlegi törvénytelen privatizációk megsértik a Szent Korona tant, létrejöttük a magyar jog szerint semmis, a javak kártérítés nélkül visszaszerezhetők.
A Szent Korona jogainak helyreállításával, ismét magyar föld lenne minden elcsatolt terület és Jeruzsálem is, mivel Jeruzsálem II. András király uralkodásától a XX. szd. elejéig, IV. Károly uralkodásáig (kb. 800 év) a mindenkori magyar királyság, a Szent Korona területe alá tartozott.

Koronázás alatti jelek
A Szent Korona minden koronázás alatt és azt követően, égi jelekkel tudatta, hogy a koronázott király uralkodása alatt milyen sors vár a nemzetre.

Alkalmas király, Fénykorona
Koronázáskor a Koronából abban az esetben, ha megfelelő magyar király került trónra, külső energiaforrás igénybe vétele nélkül fény szabadult fel, mely beragyogta a királyt, a koronázó templomot és környezetét.
Révai Péter koronaőr (1613):
Angyali Koronának, Szent Csillagnak nevezi koronázás közbeni ragyogása, sugárzása, fényessége miatt.

Szent László király

Alkalmatlan király koronázása
- 1563-ban Miksa koronázását követően, Pozsony nagy része leégett.

- Vencel és Ottó koronázását követően az őket koronázó érsekek még aznap meghaltak.
Ez a jövőre vonatkozóan óriási figyelmeztetés volt.

- Szapolyai János fejéről a koronázást követő vacsorán többször, magától lerepült a Korona. Alig bírták visszahelyezni, ugyanis az országnak vele egy időben volt már érvényesen koronázott királya.

- A habsburgok a királyi címre való alkalmatlanságuk miatt, egészségkárosodást szenvedtek a koronázás során, melyet utódaik az öröklések által a mai napig is, genetikailag visznek tovább. Egyértelmű jele ez a Szent Koronához való illetéktelen viszonynak, annak, hogy semmilyen kapcsolat nem fűzi őket a Szentséghez. Ez mindenki számára felhívás és figyelmeztetés, hogy ez által a jövőben is alkalmatlanok az ország irányítására és vezetésére.

- Az utolsó "magyar" királyt, a habsburg IV. Károlyt megkoronázva, döbbenetes "égi" üzenetek jelezték az új király alkalmatlanságát és a világban elkövetkezendő borzalmakat. A Mátyás templom hatalmas csillárja leszakadt, mikor a megkoronázott uralkodó kilépett alóla. A függönyök kigyulladtak, a zászló beakadt és darabokra szakadt. 3 napig elsötétült az ég, olyan ítéletidő tombolt, amiről az öregek azt mondták, hogy idős koruk ellenére még soha nem éltek meg ilyen vihart és azt gondolták, eljött a vég.
A király esküt tett, hogy megvédi az ország határait. Esküjét megszegte, idegen hazaárulóként a magyar nemzetet elárulta. Bekövetkezett az I. világháború és Trianonnal az ország feldarabolása. A bűnös hamarosan bekövetkező halálával fizetett.
IV. Károlyt az osztrák kultúrtörténész, Egon Friedell így jellemezte:
"Habsburg uralkodók....sora egy nullával végződött".

Ellenségeink félelme a Szent Koronától
- Hatásától II. József annyira félt, hogy nem merte magát megkoronáztatni, így maradt örökre "kalapos" király.

- Tiltott téma: A Szent Korona témaköre 1944. márc. 19. óta tabu témának számít. Hivatalos fórumokon nem beszélnek, nem írnak róla, nem oktatják az iskolákban, még művészettörténeti területen is hallgatnak róla.

- Jelenleg az Országházban egyik-másik sötét lelkű politikus félelmében igyekszik a lehető legtávolabbról elkerülni, véletlenül sem a közelében lenni.

- A háttérhatalom és elődeik évszázadok óta próbálják a teremtői erőt képcserékkel és egyéb aljas módokon, mindenféle trükkel hatástalanítani.

- Nincs még egy olyan korona a világon, mellyel annyit "bíbelődnének" és foglalkoznának a gonosz erők, mint a Szent Koronával.
Amennyiben csak egyszerű fizikai tárgyról lenne szó, abban az esetben értelmetlen lenne a koronatesten az eddigi sok hamisítás és az ezzel kapcsolatos állandó hazudozás.

Szent Korona szertartások

- 2000. december 25. Dobogókő.
Szent helyen (Föld szívcsakrájának középpontjában), Szent időben (Ezredfordulón, Karácsonykor, a Fény, Jézus születésnapján, Szent István koronázásának napján) történt a Szent Korona szertartás. A rendkívüli időjárási körülmények nagyon megnehezítették a szertartás helyének megközelítését és sötétben történő elhagyását is: fagyos, jeges, havas, sáros és meredek út, kidőlt fa,... A csodával határos módon senkinek semmilyen baja nem történt. A szertartást követően csodálatos gyógyulások következtek be. Az alábbi (szabad szemmel nem látható) Angyaljelenés (Angyalok hozta korona) itt került fotózásra.

- Kossuth tér
A Szent Korona szertartásra a hivatalos engedélyeket megadták a térnek azon részére, mely pont szemben helyezkedik el a Koronával. A területfoglalási engedély ellenére a szertartást megelőző néhány nappal a kormány bejelentette, hogy pont azon a helyen szándékoznak korcsolyapályát felállítani, ahová a szertartásra az engedélyt korábban már kiadták. Ezt követően kissé távolabb, a Kossuth szobor előtt kellett a szertartást megrendezni.
Ebben és a következő néhány évben a korcsolyapályán a víz a több fokos mínuszok ellenére sem fagyott meg, mesterségesen kellett a vizet gépekkel jéggé fagyasztani.

- Atilla domb
2002-ben a szertartás ideje alatt egész Európán, így Magyarországon is óriási vihar söpört keresztül. Az Atilla dombot, a szertartás helyét a vihar elkerülte, mindössze néhány csepp eső esett, mely nem zavarta meg az eseményeket. Az óriási pusztítás, mely Európa más országaira nagy erővel lesújtott, a Kárpát-medencét megkímélte.

- 2006. Pünkösd, Erdély-Csíksomlyó-Szép Havas
Szent Koronával ábrázolt, aranyszállal szőtt, valódi ékkövekkel hímzett zászló szentelése.
A szertartás kezdetét követően hosszú időn át, csontig hatoló jeges, orkán erejű szél támadt. Az ég elsötétedett, beborult.
A szertartás alatt több, csodával határos jelenség történt. A Szent Lászlóhoz és Boldogasszonyhoz szóló ima alatt az üvöltő szél váratlanul megállt. A Himnusz kezdetekor a viharos szél fokozatosan megszűnt, az égen a sötét felhők kezdtek feloszlani, a Nap előbújt. A Himnusz végére beállt a szélcsend, a Nap felragyogott, a sötét felhők távoli tájakra tovább úsztak.
"A pünkösdi Szent Lélek megérkezett".

- 2007. március 14.
A 2006-os véres eseményeket követő évben a szertartás célja a március 15-i ünnepség békés kimenetele volt. Az ezt megelőző estén került sor a szertartásra. Az előző évi történések után komoly feszültségekre lehetett számítani. 15-én a tömeg provokálása számtalan módon megtörtént, mégsem sikerült semmilyen nagyobb bajt előidézni.
A szertartáson résztvevő szereplők között erős, bizalmi kapcsolat alakult ki. A 2007-es év az ország életében is, jellemzően egyre erősebb nemzeti összefogást, a magyarságtudat általi mind erősebb összefonódást hozta.

- Erdély-Székelykeresztúr
A Jézus kilátón építették fel a Szent Korona emelvényt. A szertartást megelőzően a környék teljesen kihalt volt, nem lehetett nagy tömegre számítani. A megfelelő időre azonban minden környező utcából emberáradat indult el a korona felé.
A Szent Korona egyértelmű igazolást adott arra, hogy az elszakított területeken élő magyarokat, a teljes nemzetet képes egy "fedél" alá összehozni.

A Szent Korona élő minőség

Szántai Lajos:
"A Szent Koronában Isten üzenete van bekódolva. ......van benne valami, ami örülni tud, szeretni tud..."

Szőnyi Bartalos Mária:
A Szent Koronát az Isten a saját teste helyett küldte a magyar népnek...."

Bunyevácz Zsuzsa:
"Okkal feltételezhetjük, hogy léteznie kell valahol egy olyan koronának, amelyiket a Grál királyok viseltek. Őket maga a Teremtő választotta a küldetésükre, így talán koronát is küldött nekik. Ha létezik ilyen, akkor az talán - a Frigyládához hasonlóan - isteni útmutatás alapján készült, és mivel magától az Istentől származott, szentnek kell tekintenünk. Keresünk hát egy Szent Koronát, amelyet az "Égből küldtek", és amely több szempontból is különbözik a világ összes koronájától."
Egyetlen egyet ismerünk, ez a magyar Szent Korona.
"....Olyan egyetemes jelképrendszerrel rendelkezik, amelyik alkalmassá teszi arra, hogy minden keresztény felett uralkodó Világ Királya Koronája legyen."
"Koronánk rendkívüli jellegét ...a Vatikán is elismeri."

Pap Gábor:
"Aki a Korona ügyében tisztán lát, az a Kárpát-medence összes többi kérdésében is tisztán lát. Aki a Kárpát-medence kérdéseiben tisztán lát, az Európa összes további kérdésében is tisztán lát. Aki Európa összes kérdésében tisztán lát, annak nem sok nyitott kérdése lehet a világról."

Prof. Shokotu Faisi japán történész leveléből a magyarokhoz:
"...Mi néhányan, japán őstörténeti kutatók abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a magyar. A "Felkelő Nap" birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket a történelem "karma" messzire sodort el...."

Padre Pio atya (1887-1968, teste épségben megmaradt) halálakor így nyilatkozott a magyarokról:
"Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

"EZ AZ ORSZÁG TOVÁBBRA IS REGNUM MARIANUM, AZAZ MÁRIA KIRÁLYSÁGA, TOVÁBBÁ A SZENT KORONA TANÚSÁGTÉTELE SZERINT JÉZUS KIRÁLYSÁGA, VALAMINT EBBŐL FAKADÓAN ISTEN KIRÁLYSÁGA IS."

Minden igaz szívű magyar amennyiben teheti, látogassa továbbra is a magyar Szent Koronát.
Minden fórumon fejezzük ki tiltakozásunkat a pénzes belépő miatt, jogunk van az ingyenes megtekintéshez.
A magyar Szent Korona, Jézus és közvetve a Teremtő, nem képezheti uzsora tárgyát!

2013. január 6.
Topi
2014-05-04 23:29:07
Marcsi
2014-05-04 22:42:46
Topi
2014-05-04 22:18:43
A BÚVÁROK EGYENKÉNT ÁTÖLELNEK ! MINDEN NAP MEGÉLJÜK A CSODÁT !

Most kaptuk Anthony, indiai atyától ezt a fantasztikus videót. Az eltűnt malaysiai repülő maradványai után kutatva, az Indiai óceán fenekén, Sri Lanka közelében, a búvárok egy beszédesen szép arcú, teljesen ép Mária szobrot találtak talapzaton állva. https://www.facebook.com/photo.php?v=10152063897623546
Marcsi
2014-05-04 22:05:12
Kedves Benedek!
Szeretném tudni,hogy erre a könyvre gondolt-e.

Ahmed Osman: Mózes,Egyiptom fáraója
http://bookline.hu/product/home.action?id=9370&type=22&_v=Osman_Ahmed_Mozes_Egyiptom_faraoja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.