Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

barodza
2014-06-26 20:30:16
barodza
2014-06-26 20:20:46
barodza
2014-06-26 19:56:58
Magozott Cseresznye .Club 202 .2013.12.26. Teljes koncert

http://www.youtube.com/watch?v=Eyex3PQakus
HunorMagor
2014-06-26 12:11:10
Áldás és béksség nektek bőségesen !

Ez a szent írat nagyon megszívlelendő, és leleplezi a gonoszokat .

Tizenhatodik fejezet
Az isteni és démoni természet

1-3. vers

A Magasztos Úr szólott:
Félelemnélküliség, léttisztítás, a lelki tudás művelése,
adományozás, önszabályozás, áldozatok végrehajtása, a Vedák
tanulmányozása, vezeklés, egyszerűség, erőszak nélküliség,
igazmondás, mentesség a haragtól, lemondás, békesség,
idegenkedés a hibakereséstől, könyörületesség, mentesség a
kapzsiságtól, kedvesség, szerénység, rendíthetetlen
elszántság, életerő, megbocsátás, kitartás, tisztaság,
valamint mentesség az irigységtől és a becsvágytól - óh,
Bharata fia, ezek a transzcendentális tulajdonságok az
isteni természettel megáldott ember jellemzői.

4. vers

Óh, Partha, büszkeség, dölyf, beképzeltség, düh, durvaság és
tudatlanság tartozik a démoni természethez.

5. vers

A transzcendentális tulajdonságok elősegítik a
felszabadulást, míg a démoniak kötöttséget eredményeznek. Ne
aggódj, óh, Pandava, mert te isteni jellemmel születtél!

6. vers

Óh, Prtha fia, kétféle teremtett lény van ebben a világban:
az egyiket isteninek, a másikat démoninak hívják. Az isteni
tulajdonságokról már bővebben szóltam. Hallj most Tőlem a
démoniról is!

7. vers

A démoni emberek nem tudják, mi a helyes és mi a helytelen
cselekvés. Sem tisztaság, sem helyes viselkedés, sem pedig
igazlelkűség nem található bennük.

8. vers

Azt mondják, hogy ez a világ irreális, s nincsen alapja, sem
irányító Istene. Szerintük a nemi vágy hozta létre, semmi
más.

9. vers

Az efféle végkövetkeztetéseket követve, az énüket vesztett,
értelmetlen, démoni emberek kedvezőtlen, szörnyű tettekbe
fognak, hogy romba döntsék a világot.

10. vers

A kielégíthetetlen kéjnél, a gőgnél és hamis tekintélynél
keresnek menedéket, a múlandó vonzza őket, s ily módon az
illúzió hatása alatt mindig tisztátlan munkára tesznek
fogadalmat.

11-12. vers

Hiszik, hogy az élet végéig tartó érzékkielégítés az emberi
civilizáció legfontosabb szüksége, ezért aggodalmuk nem
ismer határt. Sok-sok ezer vágy, kéj és düh köti őket, s az
érzékek kielégítéséhez szükséges pénzt illegális eszközökkel
szerzik meg.

13-15. vers

A démoni ember így gondolkodik: "Milyen nagy vagyonnal
rendelkezem! A terveim szerint ez még egyre gyarapodni fog.
Mind az enyém most, de a jövőben még több lesz... Volt egy
ellenségem, de már megöltem. Előbb-utóbb a többivel is
elbánok majd... Én vagyok mindennek az ura, mindennek az
élvezője, tökéletes, hatalmas és boldog. Én vagyok a
leggazdagabb, és arisztokratikus családból származom. Nincs
nálam hatalmasabb és boldogabb... Áldozatokat hajtok majd
végre, valamennyit adományozni is fogok, így élvezem majd az
életet." Ily módon téveszti meg a démont a tudatlanság.

16. vers

A számtalan aggodalomtól megzavarodva, a káprázatok
szövevényébe keveredve, erősen kötődnek az érzéki örömökhöz,
és ocsmány pokolba csúsznak.

17. vers

Önelégültek, örökké szemtelenek, s a vagyontól és a hamis
tekintélytől megmámorosodván néha áldozatokat hajtanak
végre, de csak névleg, mellőzvén az Írások minden előírását
és szabályát.

18. vers

A démonok a hamis egonál, a hatalomnál, dölyfnél, bujaságnál
és dühnél keresnek menedéket, gyalázzák az igazi vallást, és
irigyek lesznek az Istenség Legfelsőbb Személyiségére, aki
nemcsak mások testében, de az övékében is ott lakozik.

19. vers

Az anyagi lét óceánjába, a különféle démoni fajok méhébe
dobom a gyűlölködőket és gonoszokat, akik az emberiség alját
képezik.

20. vers

Óh, Kunti fia, ezek a balgák ismételten démoni fajokban
fognak megszületni, Engem sohasem érhetnek el. Fokozatosan a
lét legförtelmesebb fajtájába süllyednek.

21. vers

Három kapu vezet a pokolba: kéj, düh és kapzsiság. Minden
józan embernek meg kell válnia tőlük, mert a lélek
degradálásához vezetnek.

22. vers

Óh, Kaunteya, aki kikerülte a tudatlanság e három kapuját,
az olyan tettekbe fog, melyek elősegítik az önmegvalósítást.
Ily módon fokozatosan eléri a legvégső célt.

23. vers

De aki félredobja az Írások szabályozó parancsait, és a
kéjtől indítva a saját szeszélyeire hallgatva cselekszik, az
sem a tökéletességet, sem a boldogságot, sem pedig a
legvégső célt nem éri el.

24. vers

Az Írások irányadásából kell megérteni, hogy mi a kötelesség
és mi nem. Miután az ember megismerte e szabályokat,
cselekedjék úgy, hogy fokozatosan fejlődhessék általuk.
Martin Killeen
2014-06-26 06:45:42
Aniko!
Ha hallgattad volna Kubinyi Tamas mai musorat, akkor okosabbat kerdeztel VOlNA! Szebb jovot!
Anikó3
2014-06-26 00:05:21
Kedves Barbara! Csak egy kérdés maradt, hol van VG hazája? Mert a Zazrivecek és a Vonák bevándorlása két nemzedékel ezelőtt történt, előtte pedig se hírük se hamvuk. Tehát: mi az igazi hazájuk?
Martin Killeen
2014-06-26 00:01:55
Attila minden szaval egyetertek, jo volt hallgatni ot, az utolso hozzaszoloval is. Mindenkinek uzenem, hogy eljott az az ember, aki nem fel, az eletet is felaldozna hazajaert, CSAK A SZEMEKET ES A FULEKET KELLENE KINYITNI, A NEVE VONA GABOR (es csapata legna- gyobb resze! Szebb jovot! Barbara
HunorMagor
2014-06-25 23:54:15
Kedves Laci !

Olyan jól esett azt hallani öntől, hogy vissza kell térnünk a Magyarok Istenéhez, mindörökre úgy legyen !

I. IZRAEL

Az elnevezés sumér eredetű, mert az agglutináló sumér nyelv szerint:

IZ (L. 296) = Istenlélek,

RA3 (L. 381. és 293.) = fény, ragyogás, tisztaság,

EL (L. 13. és 564.) = Tisztaság, purification, menny, az isteni nagysághoz felemelkedett.

IZ-RA-EL tehát az a nép volt, mely a sumérnak nevezett Isten­szemléletből a fenti tulajdonságokat magáénak tudta és hitte.

IZ-RA-EL nép nem abból a fajból ered, amit SEMITÁNAK neveznek általánosan a biblikusok. Ez a nép ázsiai (turáni) eredetű, és az időszámításunk előtti 5. évezredben települ a jelenlegi Palesztinának területre. Sir Leonard Woolley - az archaeológiai bizonyítékok alapján(1) (1 Sir Leonard WOOLLEY: „A Forgotten Kingdom" (Pelikan Books, 1958.) ­ kaukázusi eredetűnek mondja őket és - azután a hely után, ahol nagy mennyiségű kerámiát találtak, mint ennek a népnek a saját alkotását ­ „Khirbet Kerak" népnek nevezi őket.

IZ-RA-EL ezen ősnépe nem azonosítható tehát sem a JÚDAI, sem a HÉBER néppel, mert ez a Kaukázusból - Sir Woolley szerint ­ „családokkal, gyerekekkel és minden kézműves és mesteremberekkel, tömegben letelepedett nép" (33. oldalon) „magával hozta fejlett ipari technikáját és ezek képezik az őseit a Chati népnek is".

Ne tévesszen meg senkit a Biblia sok konfúzos leírása, mely politikai hagyomány, s így történetei nem hitelesek. Nem is bizonyíthatók. A Bibliában említett IZRAEL népe sohasem tartozott a júdaizmus és héberizmus világához, hiszen a júdaiak ellen háborúkat vezettek. Tekintve, hogy a bibliai tőménetek eredeti „kéziratai" nem léteznek és a legidősebb .,bibliai kéziratmásolat" nem öregebb az i. e. 3. évszázadnál, mondhatjuk azt, hogy

mindaz, ami a Bibliában az izraelitákról írva van, nagyon kései fogalmazás, történelmileg bizonyítva nincs és

a júdeai héberek egyszerűen magukra vették a náluknál kulturáltabb, náluknál régebbi származású, de júdai segítséggel legyőzött IZRAEL népének nevét akkor, amikor a kánonjukat szerkesztették.

A világtörténelem legnagyobb szemfényvesztése ez, melyet csak úgy tudtak keresztülvinni, hogy „pápai csalhatatlansági dogmával" „Isten szavának" nyilvánították a Bibliát.

De a hivatásos történészek sem fogadják el szótlanul a biblikus szellem által köztudatba vitt történetet. Nem akarják maguk ellen lázítani a júdai­kereszténység összes teológusát és a mai héberizmus gazdag könyvkiadó vállalatait, tehát óvatosan, de a szakemberek részére érthetően utasítják el a biblikus „story"-k hitelességét. Példának említjük J. M. Roberts: „History of the World" c. munkájából a következőket (88. oldal):

„The roots of the Jews lie, it is clear, among the Semitic nomads of Arabfia, whose prehistoric and historical tendency was to press into the richer lands of the Fertile Crescent nearest their homes. The first stage in the story which we must take into account is the age of the patriarcha, whose traditions ara embodied in the biblical accounts of Abraham, Isaac and Jacob. There do not seem to be good grounds for denying that these gigantic and mythical figures were based on men who could have actually existed. If they did they líved in about 1800-1600 B. C., in the time of confusion following the end of Ur. The Bible states that Abraham came from Ur and that he migrated to Syria, Canaan (as the ancients called Palestine), and Egypt; this is plausible and does not conflict with what we know of the dispersal of Amorite and other tribes fin the next few hundred years. Those among them who were to be remembered as the descendants of Abraham became known as Hebrews, a word which does not appear before Egyptian inscriptions of about 1200 B. C. long after they had first settled in Canaan.

The Old Testament first introduces them there and presents a picture as a pastoral people, organized tribally, quarreling with neighbours and kinsmen over wells and grazing, pushed about the Near East by drought and hunger. One such group went down into Egypt, perhaps in the early sixteenth century; it was to appear in the Bible as the family of Jacob. As the story unfolds in the Old Testament, we learn of Joseph, the great son of Jacob, rising high in the pharaoh's service. At this point we might hope for help from the Egyptian records, but nothing is to be gotten from them.

It has been suggested that this happened durring the Hyksos ascendancy, since only a period of large-scale disturbance could explain the improbable preeminence of a foreigner in the Egyptian bureaucracy. It may be so, but there is no evidence to confirm or disprove it. There is only tradition, as there is for all Hebrew history until about 1200 B. C. This tradition is embodied int he first five books of the Ol Testament, which did not take the textual form they now have until the seventh century B. C., eight or nine hundred years after Joseph. As evidence it stands in much the same relation to Jewish origins as does the Odyssey tho those of the Greeks.

None of the story thus far would matter very much were it not for what has happened in the last fifteen hundred years, in which the destinies of the whole world have been swayed b the Christian and Oslamic civilizations, whose roots Iay in the particular tradition of a tiny people which for centuries the rulers of Mesopotamia and Egypt must haue found hardly distinguishable from many similar wanderers. What put the Hebrews at the source of those events was that they somehow arrived at a unique religious vision."

Az angol szöveg kivonatos közlését az alábbiakban adjuk:

A zsidóság gyökerei biztosan az Arábia nomádjai közé nyúlnak, akiknek a történelem előtti és történelmi szándékuk volt benyomulni a Termékeny Félholdnak, az „ő" otthonukhoz legközelebbi gazdag országaiba.

A történet első szakasza, amit számba kell vennünk, az a patriárkák kora, akiknek hagyománya megtestesült Ábrahám, Izsák és Jákob bibliai leírásában. Alapos okok nem mutatkoznak annak megtagadására, hogy ezek a nagy és mitikus alakok létezése emberekre alapul, akik időszerűen élhettek. De ha éltek, ez abban a zűrzavarban lehetett, ami UR város végét követte, Kr. e. 1800-1600 körül.

A Biblia azt állítja, hogy Ábrahám UR-ból jött és kivándorolt Szíriába, Kánaánba (Palestinába) és Egyiptomba, és Ábrahám leszármazottai héber néven lettek ismertek, de ez a nép az 1200 előtti egyiptomi írásokban nem található.

Ezeket a hébereket az ótestamentum úgy mutatja be, mint pásztorkodó nomádokat, akik törzsekre oszolva, szomszédaikkal állandóan tusakodnak. Ugyanebből azt is megtudjuk, hogy József, Jákob unokája az egyiptomi fáraó szolgálatában igen magas rangra emelkedett... de az egyiptomi írás-hagyatékban erre vonatkozólag semmit nem találunk.

Az évszázados Mezopotámia és Egyiptom népei teljesen különbőznek ettől a sokat vándorló néptől.

Amit a héberek arra a területre vittek, ahová érkeztek, az egyedül csak az ő vallási felfogásuk volt.

Témakörünkre vonatkozóan ennyit tudhatunk meg a közölt angol szövegből.

Ebből az következik, hogy a bibliai „izraeli törzsek"-nek valójában semmi közük nincs a történelmileg bizonyítható IZ-RA-EL népéhez, mert a Biblia „izraelitái" HÉBEREK, akiket az ékiratos agyagtáblák szövegei „HARIPU" néven ismernek. Ezek ellen a betolakodott HÉBEREK ellen harcolt az IZ­RA-EL-i őslakosság.

De hogy hívták 5000 évvel előttünk azt a népet, amelyet Sir Woolley a mai Khirbet Kerak után nevez el...?
miskolcilaci
2014-06-25 22:50:49
Üdvözlöm Benedek! Tudja nagyon fáj, hogy egy tolvaj , söpredék, sátánimádó cionista tróger, jött-ment fehérjetömeg jelenleg mindenféle büntetés, és retorzió nélkül ki meri tenni a zászlajára magát a hexagrammot, és ezen erő hatását kihasználva, önmaguk folyamatos sajnáltatását naponta hangoztatva, minden pillanatban elkövetik a holokasztot a föld különböző országaiban élők nyomorúságára, kiirtására. Honnan veszik a bátorságot azok, akik egy zárt közösséget alkotva, egy degenerált elmebetegek által megfogalmazott, és létrehozott szent moslékjukban leírtakat szóról szóra betartva, szisztematikusan rombolják azt az országot ahol élnek, és ahol megszülettek? Nem is beszélve arról, hogy gén-kezelt fajtársaik rendületlenül nyomulnak ide, az elűzött bennszülöttek helyére a Kárpát-medencébe. Tudja, a képet megnézve rögtön az jutott eszembe, hogy ha ez a zászló hivatalosan is elfogadottá válik, itt az új állam égisze alatt törvényileg elfogadottá válik mindaz, amit burkolt módon tettek, és a mai napig tesznek az itt élő ősi Nemzettel.
http://www.youtube.com/watch?v=CjW8eAiVweY
http://www.youtube.com/watch?v=epmHG1zM_P8
barodza
2014-06-25 18:46:36
Fortélyos félelem igazgat bennünket már régóta, de meddig?
Mikor vesznek el belső bitangjaink!.......
miskolcilaci
2014-06-25 17:10:09
HunorMagor
2014-06-25 16:33:15
Áldott olvasást !
-Jézus Király a Pártus Herceg http://www.magyar-megmaradas.eoldal.hu/cikkek/bjf_jkph01.html
Martin Killeen
2014-06-25 02:43:18
Primitivotutto aniko es balltelli. ......Egyetlen szerencsetek van, az hogy a hulyeseg es a primitivseg nem faj, mert akkor mar regenj megolt volna titeket az elozo ketto! Ezzel befejeztem! Szebb jovot! Udv. Barbara
Topi
2014-06-24 14:56:02
Topi
2014-06-24 11:15:00
Problémafenntartó problémakezelés, avagy a "fenntartható fejlődés" https://www.youtube.com/watch?v=dhfa-dqb0rY
HunorMagor
2014-06-23 22:01:39
Kedves Magyar Testvérem !

Áldás legyen minden lépted, szeretettel teljes élted, a szívedben tűz lobogjon szeretettel párosúljon . Áldott drága kárpát haza, gyere várunk téged haza, bőven termeld minden javad, csakis, csakis a Magyarnak. Szeretettel öleljed át, a magyarnak minden fiát, rejtsd el őket a gonosztól, szabadítsd meg a járomtól. Szünjön meg a fél elem, szülessen az él elem, sokasodjon, szaporodjon, az egész s ég meg maradjon . Áldás reád bőség neked, minden jóból részesedj, legyen az égi vagy földi jó, neked csak is ez való . A gonosztól szabadúlj meg, mostantól és mindörökre, csak is a jó áramoljon minden áldott jó utadon. A szer etet etessen, mindig veled lehessen, a te házad telve legyen, bőségesen áldás okkal . Asztalod bőségesen megterítve, gyermekekből sok, sok legyen, az örömöd teljes legyen, soha ne fogyj ki a jóból, igyad örömmel a jó bort.

Áldás rátok, ez nem átok !
Barteli2
2014-06-23 16:11:06
Tovább gyorsítják a vallások szétverését összemosással:

Berlinben felépítik a "House of One" templomnak nevezett építményt, és létrehozzák az új mesterséges világvallást: Chrislam.
"One World Religion of Chrislam, the bastard hybrid of Islam and Christianity/Judaism. "

http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=22829

A dologban még két csúsztatás van, az egyik a hívő aktívan zsinagógát látogatók száma elenyésző más történelmi világvallásokhoz képest, akik ráadásul kifejezetten nem keverhetők mert "kiválasztottaknak" tartják magukat. Így kicsit erős, hogy ez lenne a föld három világvallása.
Elég a nagyságrendeket megnézni:
http://www.fusz.hu/fuszdrupal/sites/default/files/sites/default/files/useruploads/WorldReligionNumberslg.gif

A másik a Christianity/Judaism hasonlóságának adagolása.

A kereszténység felszámolása zajlik.

Budapest forgalmas csomópontjainál térítő agymosók árulják a portékájukat, akik megakarják magyarázni a biblia jelentését.. (természetesen főfoglalkozásban egész nap ráérnek.. csak nem pénzeli őket valaki?)
barodza
2014-06-23 13:10:51
Mi vona, hanem vóna?

Mi vona, hanem vóna?


Az MSZMP-s érdek emberkék engedéjével történik ebben a honban miden.
(györgy soros a karmester)

Olivér
Barteli2
2014-06-23 10:57:43
Anikó3, jól emlékszel:
Vona eddig azt mondta hogy van N1 tv, nem kell más.

Nagyon gyakran változtat az álláspontján, a változtatás sokszor ellenkezője annak, amit két hónappal korábban mondott.

Miért?
Anikó3
2014-06-23 10:31:17
Ha jol emlékszem Vona eddig azt mondta hogy van N1 tv, nem kell mas. A Mostani nyilatkozataval elismeri hogy az N1 nem tv mert nincs elo adasa, csak a gondosan vagott es felugyelt musorokat teszi kozze. Felnek a sajat valasztoiktol es a havi sokmillabol nem hajlandoak aldozni.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.