Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2014-08-18 13:51:41
HunorMagor
2014-08-17 23:25:06
HunorMagor
2014-08-17 22:11:16
Áldás békesség adassék nektek bőségesen !

Aranyi László: Kronovízor - időlátó gép a Vatikánban https://www.youtube.com/watch?v=sEjaz5tZaT4

Nagyon érdekfeszítő
Topi
2014-08-17 20:43:09
Wass Albert: Így lett belőlem antiszemita

Erdélyben nőttem emberré, a kolozsvári Református Kollégiumban. A város

lakosságának nagy része még magyar volt akkor, de voltak az osztálytársaim

között zsidók is, bőven. Már diákkoromban elkezdtem írni. Verseim és

elbeszéléseim megjelentek olykor Erdély legnagyobb napilapjában, a

kolozsvári Ellenzékben, és így bejáratos voltam a szerkesztőségbe is, ahol

barátságba kerültem Indig Ottóval, Hunyady Sándorral és Ligeti Ernővel, kik

véletlenül mindhárman zsidónak születtek. Ennek akkoriban nem sok

jelentősége volt, mert elsősorban mind erdélyiek és magyarok voltunk, román

megszállás alatt. Ott kezdte el pályafutását egy másik zsidó gyerek is, Havas

Emil, aki egy szép napon bejelentette: "Nem gürcölök én itt tovább, hanem ki-
megyek Amerikába, és ott leszek újságíró."

Még aznap délután átment a New York nevezetű kávéházba, ahol a román

egyetemi hallgatóknak külön törzsasztaluk volt, és szembeköpte az ifjúsági

elnököt. A felmérgesedett diákok jól elverték, és másnap már harsogta a nagy

hírt a világ minden rádiója: zsidóverés Romániában, ölik a zsidókat

Kolozsvárott! Két napra rá ott volt a repülőjegy a Havas Emil zsebében, és

repült New Yorkba, ahol állás várt rá a New York Timesnál.

Nagy csoda volt ez, sokat beszéltek róla, de aztán a magyarellenes hangulat

egyre sűrűbb magyarveréseket eredményezett, ezekről azonban nem tettek

említést sem a rádió, sem az idegen nyelvű újságok, s Erdély magyarjainak

nem volt hova menekülniök előle. Helyzetünk egyre romlott, s végül is ránk

szakadt a második világháború. Aztán a németek megkezdték összefogdosni a

zsidókat, mi meg próbáltuk elrejtegetni a szerencsétleneket~ ahogy lehetett.

Behívtak katonának s mentünk háborút csinálni. Fölfordult a világ. Milliók

pusztultak el, milliók váltak földönfutókká.

Engem Bajorföldre sodort a vihar, ott nyomorogtam nehány évig, majd

Hamburgban lettem éjjeliőr. Közben megírtam nehány könyvet is. Ebben az

időben jelent meg egy aprócska elbeszélésem, Kicsi Anna sírkeresztje címmel,

melyben szó van egy zsidó boltosról, akit elrejt a falu, s amikor rázúdulnak a

muszkák a házakra, szaladnak az emberek a zsidóhoz segítségért, de annak

nincs ideje, mert a kommunista pártot kell megszervezze a városban. Alig

jelent meg ez az elbeszélés, máris nekem estek: "Antiszemita uszítás!

Antiszemita náci! Hogy mer ilyesmit írni! A zsidók mindég segítették a népet!"

Így lett belőlem először antiszemita. Aztán 1950 augusztusában négy

kisfiammal együtt Amerika földjére léptem. Alig köpött ki magából a nagy hajó,

olcsó kis New York-i hotelszobámban megjelent Havas Emil. Végignézett,

mintha sohase látott volna, és kijelentette: "Maga még fiatalember! Írásai után

többnek gondoltam. Maga tehetséges! Ezért elhatároztuk, hogy megmentjük

magát. Egy javaslattal jöttem."

A javaslat ez volt: írjak nekik egy könyvet, ahogy azt ők kívánják, és "ők"

bestsellert csinálnak belőle, a Readers Digest is lehozza, és filmet is

készítenek. Arról azonban, hogy "miképpen kívánják", nem volt hajlandó

nyilatkozni. Én pedig ragaszkodtam ahhoz, hogy csak úgy tudok írni, ha tisztán

látom a témát. Még fenyegetni is próbált: "Ha nem fogadja el a javaslatunkat,

egyetlen könyve se jelenik meg Amerikában! Mert akár hiszi, akár nem: itt

vannak a kezünkben a kiadóvállalatok, a sajtó, a televízió! Amerika azt lát, amit

mi akarunk, hogy lásson, azt hall, amit mi akarunk, hogy halljon, és azt olvas,

amit mi akarunk, hogy olvasson!"

Nem tudtunk megegyezni, és Havas úr haragosan eltávozott. Hamarosan

rájöttem, hogy igazat mondott. Amikor első kéziratomat megküldtem az egyik

jól ismert ügynöknek, nehány nap múlva visszajött minden magyarázat nélkül.

Miután ez többször is megismétlődött, megalapítottam az Amerikai Magyar

Szépmíves Czéhet, erdélyi mintára, és később a Danubian Press nevezetű

kiadóvállalatot. Vén koromra mindkettő megbukott ugyan, de azért kiadtunk

összesen 22 könyvet magyarul és angolul, s a Transylvanian Quarterly,

Hungarian Quarterlyés The Central European Forum nevezetű folyóiratokat.

Az antiszemita jelző nagy erő itt Amerikában, azt beismerem. Nehéz küzdeni

ellene. Mindössze az bosszantó kissé, hogy nem szolgáltam rá. Még csak nem

is amiatt bélyegeztek meg, amit írtam, hanem azért, amit nem voltam hajlandó

vaktában megírni.

De ilyen az élet! S én inkább vagyok szegény ember tiszta lelkiismerettel, mint

gazdag ember, ki szégyenszemre eladja magát.

Félvilágot is befuthatod,

más ember földjén testvértelen leszel,

s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot,

ha nemzetedről megfeledkezel!

Áldás a magyarra!
barodza
2014-08-16 20:01:03
últidéző-Chrudinák Alajos (Részlet)

https://www.youtube.com/watch?v=Pl22b1UkbhE

Világ-Panoráma - CHRUDINÁK - 12-FEB-2010 - part THREE

https://www.youtube.com/watch?v=LoLA-WCFvqM


Szemtől szemben Tőkés Lászlóval - M1 Panoráma - 1. rész

https://www.youtube.com/watch?v=7uOpqnn7wq8ú


Világ-Panoráma - CHRUDINÁK - 12-FEB-2010 - part TWO


https://www.youtube.com/watch?v=YWOARxH51PI
Topi
2014-08-16 14:51:33
Topi
2014-08-16 10:10:43
NYUGATI MAGYAR EGYHÁZ
(Mivel a Washingtoni Magyar Nagykövetség nem válaszol a levélre kénytelen vagyok Nyílt Levelet írni)
Topi
2014-08-16 10:04:35
NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚRNAK

TISZTELT MINISZTERELNÖK ÚR!

Áldás, békességgel köszönve, Istennek hála, köszönet Dezső Istvánnak, Kiss Károlynak és Bánki Istvánnak, akik nem teljesítették Szabó Sándor kérését, hogy öljenek, vagy ölessenek meg, hogy e levelet megírhatom. Értesültem, hogy ön októberben Kaliforniában az Ontarioi Egyházat meglátogatja. Köteles-ségemnek tartom, hogy ezzel kapcsolatban felhívom figyelmét, mert a kommunista-maffia klikk ön által akarja visszaszereztetni Szabó Sándor becsületét, amit elvesztett hazugságai, csalásai, törvény-szegései és bérgyilkosságra felbérlései miatt. Szabó Sándor a Református Egyház történelmében egyedülálló szélhámos, Isten és emberek törvényeit megszegő bűnöző. Szabó Sándor csalással, hazugsággal került az Ontarioi Egyházhoz s azt egy vidéki kultúrház nívójára süllyesztette, ahol felesége elénekelheti, hogy "többet ér az imánál a tánc." E levél megértése végett röviden ismertetem a következő tényeket:
A dokumentumok szerint Szabó Sándor a 2 éves segédlelkész szolgálatot Cigándon végezte, onnan szó nélkül megszökött és Hollandiába disszidált. Ott 1 évig várt, amíg a kétes beutazását intézték. Ő eskü alatt azt vallotta, hogy a presbitérium küldött neki levelet, mely alapján kapott engedélyt a beutazásra. Az ügyvéd kérte a levelet, azt válaszolta, hogy a levelet az USA Bevándorlási Hivatalba küldték, hogy őt engedjék be az USA-ba. A presbitérium nem is tudta, hogy Szabó Sándor létezik. Tehát hazudott, hamis módon jött az USA-ba. Az egyház tagsága segítette főleg a felesége miatt, aki leukémiában szenvedett, de azt Szabó letagadta, hogy ne legyen hátrány a bevándorlásnál. Rövid idő alatt több mint $20,000.00 gyűlt össze a korházi költségekre, de az orvos meg mondta, hogy mivel el volt hanyagolva a gyógykezelés már nem lehet megmenteni s rövidesen meghalt. Szabó Sándor az adományokból új autót vett, mely ellen többen tiltakoztak, hogy ők a pénzt gyógykezelésre adták. Ezután kezdődtek a problémák.
Szabó Sándort segítették az ide menekült kommunisták, többek között egy ügyvéd, akinek az anyja azzal dicsekedett, hogy Rákosi közelében volt titkárnő. Ezek az ateisták Szabót csalással segéd, majd rendes papnak tették, megkerülve az egyház törvényét és a Californiai Corporation Code-ot. Szabó Sándor, de senki sem lehet az USA-ban pap, amíg a Püspöki Tanács Vizsgáztató Bizottsága előtt le nem vizsgázik és attól lelkészi oklevelet kap. Szabó Sándor nem vizsgázott le és nincs lelkészi oklevele, tehát nem tölthet be lelkészi állást. Az egyház vezetősége felmondott Szabónak, de az ügyvédje tanácsára, Szabó nem fogadta el. Az egyház vezetősége és 22 tagsága feljelentették Szabó Sándort a bíróságon csalása, hazugsága és törvényszegései miatt. Az Egyháznál van 32 lakás ahol nyugdíjasok laktak. A v. kommunista ügyvéd ingyen vállalta Szabó védését, az anyját a lakótelepre költöztette, terror alatt tartották a lakókat. Hűségnyilatkozatot írattak alá a lakókkal, hogy nem beszélnek Szabó ellen, ellenkező esetben ki kell költözni a lakótelepről. A 264 egyháztagságát lecsökkentették 46-ra, a telepről 18 személyt kitelepítettek, többek között a 83 éves Fenyves Józsefnét, akinek a telepen kifizetett öröklakása volt. Fenyvesné külön feljelentette Szabót a bíróságon. Szabó eskü alatt azt vallotta, hogy Fenyvesné megverte és megátkozta. Fenyvesné azt mondta, hogy Szabóból dőlt az alkohol mikor a lakásához jött, ellökte magától, nem átkozta, hanem imádkozta, hogy az Isten verje meg Szabó Sándort, de még azt is, aki őt támogatja. A bíró az ügyvédi, bírósági költségek megfizetésére, és 35 ezer dollár pénzbüntetésre ítélte Szabó Sándort.
Az USA-ban nincs joga a bíróságnak egyházi ügyekbe beavatkozni. Az tagság pere csalás, lopás és más törvényszegések miatt volt. Ezek bizonyosítása után a bíró elítélte Szabót, a rendőrök 10 percet adtak neki, hogy a személyes dolgait elvigye s megmondták neki, hogy ha az egyház területére lép letartóztatják. Ekkor az ingyen ügyvédi munkáért Szabó már több mint 120 ezer dollárt fizetett ki jogtalanul az egyház pénztárából. Szabó és ügyvédje nem bírta elviselni, hogy megszűnik a könnyű pénzszerzés. Szabót nem fogadták volna vissza Cigándon, de ezek után sehol sem kapott volna állást. Az ügyvédnek sem volt más ügye, elkezdték tehát a bizonylatok hamisítását. A telepen lakók hamisított aláírásával 32 nyilatkozatot és egy hamis okiratot adtak be a bíróságra melyben az volt, hogy Szabót a püspök nevezte ki az Ontariói Egyházhoz és őt csak a püspök távolíthatja el. A bíró kijelentette, hogy nincs joga a püspök kinevezést megváltoztatni, visszavonta az előző döntését. Az egyház vezetősége fellebbezte a bíró döntését, mivel nem vizsgálta meg a nyilatkozatok valósságát, és hogy a püspök nem nevezhet ki papot, azt a tagság 2/3-da titkos szavazattal választja több jelölt közül. Harsányi püspök eskü alatt vallotta, hogy csak 3 év múlva tudta meg, hogy Szabó Ontarióban van. A bírót leváltották és az új bíró az előző döntést helyezte érvénybe. A bírósági határozat a rendőrségre került, s mondták, hogy Néző János gondnok menjen a templomhoz cserélje le a zárakat, ha probléma van, hívják őket. Közben a maffia dolgozott, akiknek ingyen lakást, munkát vagy dollárokat adtak. Nézőt megfenyegették, hogy felgyújtsák a házát, ha a templomhoz megy, egy hétig a tűzoltók őrizték a házát. Szabó felbérelt embereket, hogy engem öljenek, vagy ölesenek meg, mert én segítem e felpereseket. Ezek mind jelentve lettek a rendőrségen, akik maffia church-nek nevezték az egyházat. A nyomozás után detektív Cormican le akarta tartóztatni Szabót, de én nem írtam alá a riportot, mondtam, hogy nem akarom, hogy Szabó 5 éves fia apa nélkül maradjon, mert meghalt az édesanyja.
Közben Szabó verekedést szított a templomban és kívül. Szabó testőrét Sándor Lászlót a rendőrök húzták le Horváth Jánosról. Csicskását, Varga Sándort és Péter Ilonát ellenem uszította s ő a szószékről fényképezte a történteket. Vargát a kórházba, majd a bíróságra vitte. A bíró megnézte a fényképeket és meghallgatta a betanított 6 hamis tanúkat, s az én javamra döntött. Ezután a Szabó hívői is, elhagyták a templomot. Szabó kijelentette, hogy nem baj ha nem mennek a templomba ő a fizetését megkapja. Felesége Las Vegasba, a Balatonon kapott vigasztalást. Szabó landlord-nak adta ki magát idegeneknek adta bérbe a templomot, a kultúrtermet a mexikóiaknak. Aki tehette elköltözött a telepről, megszűnt a magyar sziget Ontarióban. Szabó kezelte a pénzt, Sági Tivadar bizonyítása szerin egy évben a kultúrterem bére 9 ezer dollár nem volt beírva a pénztárkönyvbe. Számozatlan elismervényeket adtak a mexikóiaknak. Folytatódott a csalás, Szabó több mint 200 ezer dollárt vett fel az egyház terhére. A 100 ezer dolláros kölcsönt Varga Sándorral íratta alá, mint pásztor, holott ő janitor volt.
A több mint 10 évig tartott a per. Az elnöklő bírót sürgettük, hogy fejezzék be a tárgyalást. Az hozott egy határozatot, hogy "nonsuit" nincs per. a bíróságnak nincs joga meghatározni, hogy ki a pap, a tagságnak van joga eltávolítani a papot. Akkor már nem volt tagság, csak egy pár bűntárs Szabónak és egy eladósodott egyház. Szabó évek óta hamis adóbevallást csinál, megszegi a Californiai Corporation Code-ot. Ezt még nem jelentettük, szégyelltük, hogy ez van egy magyar egyháznál. Ezekért a református egyház történelmében egyedülálló csalások, törvényszegésekért Gyurcsán Ferenc, v. miniszterelnök a Magyar Köztársaság Érdem-endjét adományozta a törvénytelen papnak, Szabó Sándornak. A hírek szerint Szabó ellopta a fekete márványtáblát melyen az Isten dicsőségére épült templom építői és adakozok, Ravasz László, Béky Zoltán püspökök és Mindszenty hercegprímás neve volt bevésve, s annak helyére szándékozik elhelyezni a Gyurcsántól kapott felnagyított érdemrendet, hogy ön tegye rá a koszorút. Ezek után ne csodálkozzunk, hogy cigány népnek nevezik a magyarokat.
Hihetetlen, hogy a Református Zsinat, Bölcskei püspök, a Washingtoni Nagykövetség, Magyari-Köpe Gábor, konzul/egyházi bíró, akiknek többször, részletesen dokumentáltuk a hamis pap bűnös dolgait, nem figyelmeztették önt, hogy egy miniszterelnök ne járassa le magát egy Isten és emberek törvényeit megszegő bűnözővel. Ha elmegy, Ontarióba menjen be a félig elkészült Magyar Történelmi Templomba, remélhető, hogy nem lesz bent nagy hőség, mert a hűtés/fűtés ára a v. pap Vissen épített házába került. A 20 ólomüveg ablakok helyett, melyek a magyar történelem egy egy évszázadát ábrázolta volna, raktárokon használt üvegek vannak. A szentély feletti égboltozat helyett, ahonnan vártuk Isten segítségét a magyaroknak, szögletes gipsz lapok vannak. A korinthusi oszlopfejeket elfuserált préseltfa borítja. Mikor a templomot terveztem összefogott a magyarság, az volt a terv, hogy de. református du. katolikus istentisztelet lesz a templomban. Az itteni magyarság nem gondolta, hogy a kommunizmusban nevelt jellemtelen személy Isten és emberek törvényét kijátszva csalással az egyházhoz jön és a Református Zsinat tudtával tönkre tegye, maffia banda nívójára lesüllyesztése az egyházat. Az egyháztagok meghagyták, hogy Szabó Sándor nem temetheti el őket, még a koporsójához se engedjék. Legutóbb kierőszakolta, hogy ő temeti el H.F. ezért a felesége nem ment el a temetésre. Mind ezzel Szabó Sándor nem törődik, itt is a pénz beszél és az egyház-pénzét ő kezeli s elszámol magának és feleségének több mint $100,000-t, ami kb. 2,340,000 Ft. Elkövet tehát mindent, hogy a húsos fazekat megtarthassa. Nem is kímélt fáradságot, az egyház dollárjait elment a Markó utcai Bíróságra, hogy becsületcsorbítását kiegyenesítsék. Erről a következő levélben beszámolok.
Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ha már elhatározta, jöjjön Ontarióba. Nézzen körül, beszéljen a rendes gondnokkal, Dani Jánossal és feleségével, a v. könyvelővel Elöed Lászlóval, aki megmondta Szabónak, hogy már eleget loptál tűnj el az egyháztól. Ismerje meg az igazságot és intézkedjen, hogy az törvények szigorú betartásával tisztuljon meg az egyház, és a bűnösök nyerjék el méltó büntetésüket. Isten adja úgy legyen.

Isten segítségét kérve további munkájára , kiváló tisztelettel az Ontariói Egyház élő és holt építői nevében: Julius Bogar
Martin Killeen
2014-08-16 06:42:28
Elfelejtettem megjegyezni, hogy nem olvasom el es nem valaszolom meg, amit irsz, ha irsz. Barbara
Martin Killeen
2014-08-16 06:41:11
barbar!
Dr. Morvai Krisztina nagyon-nagyon regen megvaltozott. Hallottal tole csak egyetlen hozzaszolast az EU-ban, vagy a Jobbik tuntetesein? Ugye, nem az osztonos korlatoltsagod miatt. Hallottal esetleg Assisi Szent Ferencrol? Rola, aki egy nagyon gazdag csalad fiakent dorbezolt, ivott es naponta valtogatta a szeretoit. Dr. Morvai Krisztina nem hasolnithato hozza, csak peldkep hoztam fel neked, bxnkx!
Martin Killeen
2014-08-16 06:30:22
Kedves Topi!
A kivetelek erositik a szabalyt. Tehat a borbely is tevedhet neha. Barbara
Martin Killeen
2014-08-16 06:25:44
Barteli!

Legkozelebb remelem, hogy megkerdezik toled, hova menjenek tuntetni pont akkor, amikor Irakban uldozikj es gyilkoljak a keresztenyeket. A beavatkozassal kapcsolatban meg, ajanlom, hogy hallgasd es olvasd a kuruc.info videoit es cikkeit, akkor 1000x tobbet tudsz meg roluk. Szebb jovot! Barbara
Barteli2
2014-08-15 22:06:46
Egyre több népcsoportot ugrasztanak össze megtervezett gazdasági, tőzsdei i (had-) művelettel, s ugyanazok nyerészkednek akik kirobbantották az első majd második világháborút..
Barteli2
2014-08-15 22:01:37
MTI hír:
A Jobbik ifjúsági tagozatának tagjai demonstráltak Irak budapesti nagykövetsége előtt 2014. augusztus 15-én. A résztvevők a keresztényüldözések elleni fellépést sürgették, és egy olyan pólóval fejezte ki szolidaritását, amin az a szimbólum szerepel, amellyel a keresztények házait, búvóhelyeit jelölik meg a terroristák Irakban.

Vélemény:
hm ez nagyon "kétes" hír... , szerintem inkább az US-Izraeli követség előtt kellett volna tüntetniük..
Alfahíren hozták:
http://alfahir.hu/az_isis_mar_nem_kezelheto_bekesen

Ebből nem egészen értem, hogy milyen beavatkozást akar a Jobbik.. inkább beszélne világosan megnevezve a bűnösöket, de nem..

A keresztények irtása nem arab érdek.. sem anyagi sem erkölcsi hasznuk nincs belőle..
viszont az arabok démonizálása és katonai konfliktus fenntartása
Putyint is folyamatosan démonizálják a usraeli médiák..

Hollandok (a NATO európai csapatának legfőbb ereje) utáják az oroszokat és az oroszok is utálják az ukrán gyilkosokat támogató európaiakat, köztük a hollandokat..
Akkor ki is lőtte le a maláj gépet? Csak nem Usrael?!

Többfrontos harc van...
még egy gazdasági csőd (dollár euró összeomlás), hogy mindenki a saját bajával legyen elfoglalva és elszabadul a pokol..
érdekes időzítés ez az ebola is..., erre hivatkozva bármit kitalálhat az usraeli média..

Emlékeztető:
Balóné és katonai beavatkozásra szólította fel EU-t a magyarok védelmében, és be is avatkoztak.. igaz hogy ukrán ruhában és médiaferdítésekkel, de végül Balóné óhaja teljesült!
(Zárójeles megjegyzés: természetesen nem a magyarok védelmében, de ez senkit nem zavar és senki nem tett panaszt. Senki nem kongatja a vész-harangokat a parlamenti pártok közül, hiszen a lényeg teljesült: legyen fegyveres konfliktus.)

A 1930-as évek végén már tudták, hogy baj lesz...
barodza
2014-08-15 21:00:28
barodza
2014-08-15 20:42:15
Tv1 - Panoráma - részlet - 1988


https://www.youtube.com/watch?v=V7srFQ4b1hg
barodza
2014-08-15 20:00:37
HunorMagor
2014-08-15 19:54:08
Kedves Magyar Testvérek !

A műsorban felolvasott részlet, ebből a blogból lett felolvasva. Nézzetek szét benne mert sok érdekes dolog van benne. http://www.azigazijezus.hu/php/page.php?2
Topi
2014-08-15 19:30:06
Mese a borbélyról

Egyszer bement egy virágárus a borbélyhoz nyiratkozni. Amikor a fizetésre került sor, a borbély azt mondta: "Én nem vehetek el tőled pénzt, mert ezen a héten én ingyen, társadalmi alapon nyírok". A virágárus megköszönte neki és elment. Másnap reggel, amikor a borbély sietett kinyitni az üzletét, az ajtó előtt talált egy köszönő levelet és egy tucat rózsát.
Azután betért nyiratkozni a pék, de amikor fizetésre került sor, a borbély azt mondta: "Én nem vehetek el tőled pénzt, mert ezen a héten én ingyen, társadalmi alapon nyírok". A pék megköszönte neki és megelégedetten elment. Másnap reggel a borbély talált az üzlet ajtaja előtt egy köszönő levelet és egy tucat süteményt.
Eljött nyiratkozni a képviselő is, és amikor fizetni készült a borbély ismét csak azt mondta: "Én nem vehetem el a pénzt, mert ezen a héten én társadalmi alapon nyírok". A képviselő megörült és elment.
Másnap, amikor a borbély megérkezett az üzletébe, az ajtó előtt egy tucat képviselő, tíz kormánytag, tizenöt tanácsos, a polgármester és több miniszter, a polgármester felesége és hat gyermeke - mind az ingyenes nyiratkozásra. Hát ebben, kedves barátom, rejtőzik a különbség az egyszerű emberek, és a "becsületes" emberek csoportja között, akik minket irányítanak.
Kérlek, a legközelebbi választásokon figyelmesen és tiszta lelkiismeretedből szavazz. Te döntesz.
1. Az egyszerű tolvaj tárgyakat lop: pénzt, órát, ékszereket, autókat, mobil telefonokat, és számtalan más ostobaságot.
2. A politikus tolvaj többet lop: egészséget, tetőt a fejed felől, az oktatást, a nyugdíjadat, pihenésedet, munkádat, sőt, a lelkiismeretedet.

1. Az első tolvaj téged választ.
2. A másikat te választod.

Gondolkodj el ezen. Minden jót,

A BORBÉLY
Topi
2014-08-15 10:55:51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.