Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2014-09-14 22:39:05
Szcientológia-veszély http://www.csaladi-kalandklub.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=243

Nagyon érdemes elolvasni! De végülis: mégis kik az ukránok? http://nemzeti.net/l.php?u=2403166
barodza
2014-09-14 21:01:07
Láss az én szememmel!


Ezer kérdés benned és mind válaszra vár
Nehéz mind megfelelni, de egyszer úgyis mind megtalál
Bármilyen távol, de mindig ott a cél
Járhatsz te bárhol, nyújtsd kezed felém, ha félnél

Nem kell mind elfogadni, mit a hatalom a szádba rág
Szeretném megmutatni, hogy mennyi mindent rejt még a világ
Egyszerre élmény és egyszerre félelem
Az élet érték, hát fedezd fel velem

Láss az én szememmel, ahogy más nem lát
Halld az én fülemmel a lélek sóhaját
Fogj az én kezemmel, két kezeddel
Érezd az én szívemmel az élet ritmusát
Kapaszkodj belém
http://www.youtube.com/watch?v=lRZOCVv545w
HunorMagor
2014-09-14 19:03:35
Kronovízor - a Vatikán időgépe?

http://aranylaci.freeweb.hu/kronovisor/kronovisor.htm
BA
2014-09-14 18:45:04
Barodza!
Nekem fizetős volt, szigorú beállításokkal, mégis tolták a vírusokat a gépembe és a weboldalaimra folyamatosan.
Kizárólag az OP-rendszer cseréje tudta csak megoldani ezeket próblémákat.
Természetesen azt nem gondolom, hogy az ,,illetékesek(?),, nem férnek hozzá a gépemhez,
de akik eddig ártó szándékkal, napi rendszereséggel tötrtek fel, azokat már távol tudom tartani.
Gondolom nem maguktól hagytak fel az éveken át tartó, kitarató munkájukkal egyik napról a másikra.
HunorMagor
2014-09-14 18:44:19
János Evangéliuma 8. rész

Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére.
2
Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.
3
Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt,
4
Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.
5
A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?
6
Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre.
7
De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.
8
És újra lehajolván, írt vala a földre.
9
Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.
10
Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
11
Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!
12
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
13
Mondának azért néki a farizeusok: Te magadról teszel bizonyságot; a te bizonyságtételed nem igaz.
14
Felele Jézus és monda nékik: Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz; mert tudom honnan jöttem és hová megyek; ti pedig nem tudjátok honnan jövök és hová megyek.
15
Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit.
16
De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz; mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldött engem.
17
A ti törvényetekben is meg van pedig írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz.
18
Én vagyok aki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az Atya, aki küldött engem.
19
Mondának azért néki: Hol van a te Atyád? Felele Jézus: Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat; ha engem ismernétek, az én Atyámat is ismernétek.
20
Ezeket a beszédeket mondá Jézus a kincstartó helyen, amikor tanít vala a templomban; és senki sem fogta meg őt, mert még nem jött el az ő órája.
21
Ismét monda azért nékik Jézus: Én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni: ahová én megyek, ti nem jöhettek oda.
22
Mondának azért a zsidók: Avagy megöli-é magát, hogy azt mondja: Ahová én megyek, ti nem jöhettek oda?
23
És monda nékik: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való.
24
Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben.
25
Mondának azért néki: Ki vagy te? És monda nékik Jézus: amit eleitől fogva mondok is néktek.
26
Sok beszélni és ítélni valóm van felőletek: de igaz az, aki küldött engem; és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam vala.
27
Nem vevék észre, hogy az Atyáról szól vala nékik.
28
Monda azért nékik Jézus: Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok.
29
És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek.
30
Amikor ezeket mondá, sokan hivének ő benne.
31
Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;
32
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
33
Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?
34
Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.
35
A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.
36
Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
HunorMagor
2014-09-14 18:35:49
Én azt beszélem, amit az én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok.
39
Felelének és mondának néki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nékik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.
40
Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.
41
Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért néki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.
42
Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.
43
Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.
44
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
45
Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem.
46
Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok: miért nem hisztek ti nékem?
47
Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók.
48
Felelének azért a zsidók és mondának néki: Nem jól mondjuk-é mi, hogy te Samaritánus vagy, és ördög van benned?
49
Felele Jézus: Nincs én bennem ördög; hanem tisztelem az én Atyámat, és ti gyaláztok engem.
50
Pedig én nem keresem az én dicsőségemet: van aki keresi és megítéli.
51
Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.
52
Mondának azért néki a zsidók: Most értettük meg, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is; és te azt mondod: Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké.
53
Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál Ábrahámnál, aki meghalt? A próféták is meghaltak: kinek állítod te magadat?
54
Felele Jézus: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi: az én Atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,
55
És nem ismeritek őt: de én ismerem őt; és ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek: de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom.
Kati
2014-09-14 17:19:50
Ne keverjük össze az üldözési mániát a valódi üldözéssel. Az ócska szoftverek bosszantóan viselkednek, de az nem személyiségünk fontossága, hanem a technika sajátosságaik miatt van. Nem figyelnek itt személy szerint senkit sem, vagy ha úgy lenne, akkor a kemény beírások elkövetői szenvednék meg, nem Catie.

Elég a hisztiből, térjne vissza a józan eszed.
Vili
2014-09-14 15:29:36
Felcsigáztál, Catie !
A titkosszolgálatoknak gyerekjáték a beférkőzés, a kódok feltörése a civilek rendszereibe, függetlenül a fizetősségtől.
Amíg nem akarják, hogy megtudd, figyelnek, addig nem veszed észre, ha likvidálni akarnak, azonnal megteszik. Ha csak megnehezítik a dolgod, akkor még kellenek az információk körülötted és hagynak korlátozott mozgásteret.
Mielőbb szabadítsd ki magad a fogságból, találj összeköttetést !

Vili
barodza
2014-09-14 13:12:23
Catie:

Milyen vírúsirtója+ tűzfal van
rajta? vagy nincs,fízetős vagy proba,
mert nem mindegy.
HunorMagor
2014-09-14 12:57:58
Azért Kedves Topi !

A cikkedhez hozzászólok mert az a szemita népség, amely zsidó néven jelentkezett Jézus előtt és Ábrahám magjának nevezi magát, és jogot tart a szentföldre, azsem az igazi ŐS IZ-RA-EL, mert az ŐS -IZ-RA-EL az turáni eredetű, és ezt az IZ-RA-ELT az Ábrahám magva képes volt 90%-kukat kiírtani, de nem bizonyított az sem, hogy Ábrahám létezett volna.
Tehát ez a habiru, hapiru, hárpia, héber, hábor, háborodott háború népe, egy tolvaj rabló, nemzetgyilkos törvénytelen galeri akiknek semmi sem szent, most az ő maradékukat írtja egy prozelita zsidó banda, és ahogy azt látjuk jól eltanúlták a Kazár nebulók a tananyagot, a háború népétől, és elverik rajtuk a port kíméletlenűl, ahogy azt az ő atyájuk is tették az ős lakossággal.

Hát így állunk testvérek.

Jézus szavai a zsidókhoz. Elmentek széles e világra, hogy egy pogányból zsidót csináljatok és 10x-te a gyehenna fiává teszitek őket magatoknál, kígyók, mérges kígyók fajzatai, miként kerülitek ki a gyehenna büntetését ????
Topi
2014-09-14 11:22:15
Topi
2014-09-14 10:32:58
Kedves Catie!
Egy informatikus vagy egy stabilabb használható jobb op rendszer, valószínűleg jóval többet segítene a gépeden.


http://ujvilagtudat.blogspot.de/2013/03/dns-kutatas-bebizonyitotta-hogy-modern.html
Topi
2014-09-14 10:10:36
Topi
2014-09-14 09:17:40
Miért kellene ennek a világnak megszűnnie - Ez a srác képünkbe mondja az igazságot ! http://vilaghelyzete.blogspot.hu/
Katona
2014-09-14 08:06:18
Anikó 03!

Catie egy régebbi beírása,szerintem inkább kritikus mint pszihológus.Elgondolkodtató,hogy milyen véleménye van.Érdemes vissza nézni a beírásait és ennek tükrében válaszolni neki.

IDÉZET

Catie 2014-08-14 17:13:53- A motorosoknál is az a baj, mint mindenütt másutt is, hogy nincs tömeg, azaz gyér a demonstráció, súlytalan, hiába az üzenet.
- Júj, amit írok, de a kis dolgok is nagyok. Nézvén a Papp prof. úr egyik előadását, nekem az öltözete nem megnyerő, ámbár legyen laza, sportos, de egyúttal mégis elegáns. (A farmer, fehér tornacipő, drapp kabát színeiben sem harmonikus.) A hajviselet a másik. Vagy a rövidke, vagy a hosszú, copfos verzió idomulna a karakán jellemhez. Ezért a finomítási szándékért nagyon elnézést kérek, hiszen a mai napig is életeket ment, legutóbb Szeged környékén egy tanyasi gazdát szabadított ki a halál (vérmérgezés ) karmaiból. A jelleme-magyarsága pedig olyan kristálytiszta és egyértelmű, ami a történelmi nagyjaink sorába helyezi Őt, vagy még azon felül.
(Ennek kapcsán bátorkodnám a Kubínyi Tamás irányába is megejteni a jószándékú fricskámat, mert a júl.07-i megemlékezésen viselt öltözete - a rekkenő hőségnek ugyan betudható lenne-, nem volt méltó az alkalomhoz, bocs.)
Anikó3
2014-09-13 22:30:21
Catie
Te fejezd be hogy olyat állitasz amit nem mondott Tamás. Alapvetően mindig valakit vesézel de most rajtakaptalak hogy saját magad vetited bele ahelyett hogy figyelnél.
Anikó3
2014-09-13 21:38:53
Catie
Látszik hogy nem jársz előadásokra mert Tamás világosan elmondta hogy a Tamásság az nem tamáskodás ahogy a hétköznapi életben használják, hanem Tamás apostol útja ami a Tamás evangéliumából ismerhető meg. Csoda pedig sok történt vele gyerekkorától fogva, csak ezt a hármat kiemelte a legutóbbiak közül.
Topi
2014-09-13 20:30:18
Meglepte a világot XXIII. János pápa
Az Ószövetség "egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek megmásított történelme". Kivonat XXIII. János pápa beszédeiből a II. Vatikáni Zsinaton "... http://albar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=51071
Topi
2014-09-13 20:10:38
Megkérdőjelezem a hagyományos finnugor/uráli elmélet
érvényességét, és érvekkel támasztom alá, hogy a
finnugor/uráli elmélet inkább fikció, mint tudomány

http://www.magtudin.org/Halasy-Nagy_Endre_A_finn-ugor_elmeletrol.pdf
Topi
2014-09-13 19:29:44
Édesanyám 9 évesen szavalta Gútán a Komáromi úton 1938-ban a Dél-Felvidékre bevonuló Horthy Miklós kormányzónak Kárpáti Piroska versét: Üzent az Olt. / Üzenet Erdélyből./
Most 85 évesen is hiba nélkül elszavalja.

Fogadjátok szeretettel: https://www.youtube.com/watch?v=FZ9PGTXhdCI&index=1&list=PL94FD6D9E71D5C8C3

Új fotók a http://www.magyarorszag-szep.hu/ és a www.erdely-szep.hu honlapokon.

Akinek tetszik, küldje tovább :)

Horváth Feri.
/ nagyapó :) /
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.