Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Katona
2014-09-16 16:01:14
Index:Tízezrével osztja a magyar útlevelet az idegen maffia

http://hunhir.info/?pid=hirek&id=78378
Vili
2014-09-16 14:18:03
Na most már engem is kikezdett! Anikó3
Néhányan még jönnek, akik nem veled értenek egyet!
Tényleg, mi a véleményed a tegnapi adásról?
Topi
2014-09-16 11:24:02
Topi
2014-09-16 11:08:19
Üzenet

Nemzetgyűlés, nagygyűlés, népgyűlés. Fogalmak, melyek nem akármilyen vihart kavarnak, és ezeregy kérdést vetnek fel.
Kell, nem kell? Milyen formában, hol, mikor van a helye? Ki, kik formálhatnak jogot arra, hogy e célból megszólítsák a Nemzetet? Mi legyen a célja, a módja? Kik mondhatják el véleményüket, és ki dönti azt el, hogy egy kérdésben kinek van igaza? Rejt-e veszélyeket egy ilyen esemény megrendezése, és annak várható mértéke felvállalható-e, vagy sem? Itt van az idő, vagy még nem aktuális?

Egy másodperc töredékéig sem vitatom a felmerült kérdések jogosságát, szükségességét és értelmét.

Ugyanakkor pont ezek azok a kérdések, amelyek megválaszolására fordított további idő, megölné a cselekvést.

Sokan - kinek-kinek habitusából, jelleméből fakadóan - , jószándékkal figyelmeztettek, vagy éppen fröcsögve ócsároltak a Nemzetegyesítő nemzetgyűlés (ami az egység teremtést hivatott szolgálni, és nem alkotmányozna, ahogyan ezt sokan beállítani próbálják) meghirdetése kapcsán.

A stílus, amellyel megszólítottak, nem érdekel, mert azt befolyásolni nem áll módomban, viszont a tartalmuktól eltekinteni nem lehet, mert véleményeket tükröz.

Az elmúlt néhány évben sikerült kivívnom a jelenlegi rendszer ellenszenvét, csupán azzal, hogy nem kedvelem. (az okokat itt hosszan sorolhatnám) Ezzel a hozzáállással, akarva-akaratlanul a hasonló gondolkodásúak közé keveredtem, így igyekeztem személyesen is megismerni őket.

A nemzet felemelkedését szolgálók, vagy legalábbis az azt hirdetők véleménye a megoldásra vonatkozóan éppen annyi féle, ahányan vannak. Ebben rend sosem lesz. Ennek oka, hogy mindenki a saját adatbázisára hagyatkozva alkotja meg saját véleményét, értékrendjét, elképzelését. Mit is tehetne mást?

Ebben a kérdésben egyetértés csak és kizárólag akkor lehet, ha az adott téma szakértői valós - nem elferdített, vagy eltitkolt - információk alapján, elemezve a rendelkezésre álló adatokat, állapíthatják meg mi is valójában az igazság.

A jelenlegi helyzetben erre valós lehetőség nincs, mert a hatalom mostani birtokosai ebben ellenérdekeltek. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az egy egységes álláspont az élet semmilyen területén ne valósulhasson meg.

Mi sem áll távolabb tőlem, minthogy azokkal küzdjek, harcoljak akikkel, váll-vállt vetve kellene haladnunk a közös cél felé. Ennek okán bátorkodtam felvetni azt az ötletet, hogy először változtassunk. A változás eredményeképpen pedig ismerjük meg a tényleges, hiteles, országunkra vonatkozó adatokat, tényeket., tárgyi és szellemi bizonyítékokat és ennek szellemében alakítsuk, immáron valójában együtt, közösen további sorsunkat. Erre kaptam felhatalmazást, az akkor éppen jelenlévő néhány tucat embertől.

Nemzetegyesítő nemzetgyűlés. Ez lett a neve.

A célja pedig a változás.

Kinek, milyen okból óhaja a változás, abban egyeztünk meg, hogy azt nem vizsgáljuk.

Akinek a jelenlegi helyzet nem jó, az nyilvánítsa ki, hogy neki baja van a világgal, és változtatni akar. Ne firtassuk, hogy miért, mi okból. Kinek ez fáj, kinek az. A közös megoldás, egy igazságosabb társadalmi berendezkedés megvalósítása.

Van ilyen?
Van!
Jogunk is van hozzá?
Az is van!
Csakhogy hol kezdjük? Merül fel a kérdés.

Talán ott, hogy jelentsük ki azt, ami nyilvánvaló. Azt, amit tud mindenki, akiben a kérdés egyáltalán felmerül. Ez pedig a következő:

Jelenleg az Országnak nincs Alkotmánya. Ezt alkotmányjogászok is állítják, persze elsősorban azok, akiknek már nem fáj munkahelyük elvesztése. A másik részük is tudja, csak nem mondja.

Mit is állítanak a haza jelenlegi "bölcsei" az általuk eszkábált Alaptörvényben?

"Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését.
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét." (Magyarország Alaptörvénye Nemzeti Hitvallás)

Akkor nagyon egyszerű az élet! Ha a hatalmat jelenleg gyakorlóknak is ez a véleményük, ne szálljunk felesleges vitába, se velük, se senkivel. Az út adott, csak egy sziklát görgettek rá, ami elzárta a további lehetőségeinket. Ezt a sziklát kell elgurítani az útból és szabad a "pálya"!

Magyarul, meg kell szüntetni a törvénytelenséget és megnyílik az út.

Mihez is?

Meg kell teremtenünk a lehetőségét annak, hogy a társadalmunk egésze megismerhesse, mit is jelent az a kifejezés "Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét", ami a jelenlegi Alaptörvényben is szerepel.

Ha ez az Alaptörvény "Hitvallása", felmerül a kérdés, miért nem ez szerint élünk?

Hát azért, mert az idegen megszállók, nem engedik. A függetlennek hitt kormányunk keze meg van kötve. (más kérdés az, hogy önként és dalolva dugták a kezüket bilincsbe)

Na, ez az igazi kérdés, és egyben hatalmas felkiáltójel a FIDESZ szavazó bázisának!

Remélem, eljut hozzátok ez az írás!

Vegyétek észre Fideszes honfitársaim, hogy az Alaptörvény Hitvallásának fent idézett sorai nektek íródtak! Ez egy segélykérés! Kinyújtott keze felétek a tudatára ébredt, haláltusáját vívó a jelenlegi hatalmat gyakorló fuldoklónak:

"Bennünket beszorítottak, tegyétek hát Ti a dolgotokat!"

Akkor hát kinek is van lehetősége és joga cselekedni? Hát nekünk EMBEREK! Nekünk, az Isten adta Népnek! Ki másnak?

További hivatkozási alap: Emberi Jogok Nemzetközi Törvény 545(VI) határozata. (Minden népnek joga van az önrendelkezésre)

Lehet most azon vitatkozni, hogy kinek van joga, mikor és hova, megszólítani bennünket cselekedetre. Lehet ezen a kérdésen akadékoskodni, vitatkozni. Kérdés az, hogy visz-e bennünket ez előre?

Vettem a bátorságot, és felvetettem ezt az ötletet. Mellé álltak. Először néhányan, majd egyre többen, és most már bátran állíthatom, tömegek.

Óvnak, figyelmeztetnek jószándékkal, (vagy anélkül) a rendezvényt fenyegető veszélyekre. A minden bizonnyal bekövetkező provokációkra, a szervezést kísérő nem kívánatos jelenségekre, a hazugságokra, a félrevezetésekre, az ismert, vagy ismeretlen, vagy a magukat "valakinek" gondolókra, vagy a sikerben nem érdekelt odatolakodó személyekre.

Valós a veszély, jogosak a felvetések. Nincs vita! Érzékelem!

Ennek okán mit tehetek? Mondjam azt, hogy "bocs, hátha problémás az ügy, akkor hagyjuk, rántsak vállat?" vagy azt, hogy "megijedtem, oda sem megyek", vagy azt, hogy "felülök a dombra és végig nézem zsebre vágott kézzel, unott pofával az egészet?"

Ha csak egy ember jön ki azon a napon, aki azért jön, mert én adtam neki hitet, akkor azt sem hagyhatom cserben.

Ismerem azt az utat, amelyet évek óta követek, ismerem és vallom azokat az értékeket, amit EMBERI-nek neveznek. Erről az útról engem csak letaszajtani lehet. Hogy sikerül-e nekik, azon múlik, hányan éreznek hasonló szeretet embertársaik iránt, hányan éreznek a MÁSIK megoldatlan gondja iránt felelősséget. Hányan állunk ki egymásért, ahogyan egy, másért, másokért.

Nincs itt az idő, várjunk még! Mondják többen....

Aki ezt mondja, kérdezze meg a nincstelen, kilátástalan, önhibáján kívül tönkre tett életet élőt. Bírja-e még? És meddig? Ma négy millióan vannak, és minden óra elmúltával ez a szám nő és nem csökken! Gyengülünk, és nem erősödünk! Kérdezze meg az éhező, télen a fűtetlen iskolába reszkető gyermeket, boldog felhőtlen életet él-e?

Mire, vagy kire kell még várni?

Asthar kapitányra, aki majd rendet tesz helyettünk? Vagy a Szíriusziakra? A Plejádok küldötteire? Vagy a NATO-ra, Amerikára? Vagy Putyinra? Vagy várunk Krisztus második eljövetelére, hogy kiűzze a Gonoszt a Földről?

Nyitott vagyok. Sok mindent hajlandó vagyok elhinni.

Viszont van egy dolog, amiben nem hiszek, hanem határozottan TUDOM!

A Teremtő akarata, csakis a cselekedeteinken keresztül tud megnyilvánulni. Segíthet bárki, akár a fent említettek egyike, vagy mindegyike... ha van KINEK!

Ha van, aki tesz a változás érdekében, és kiáll magáért. Na, annak jár, vagy járhat a segítség! Egyébként meg nem, mert úgy hívják, hogy beavatkozás, ami nem megengedett sem égen, sem földön a szabad akarat megsértésének elve végett.

A kiálláshoz tudom, bátorság kell. Ezért csak a bátraknak szólok!

Csak azokat hívom, akinek van elég bátorsága a rendhez, a nyugalomhoz, a békéhez. Amelyik kutya ugat, az nem harap. Mondja a közmondás. Az a kutya ugat, amelyik fél, mert a saját hangjából meríti bátorságát. Az az ember, aki fél, az kiabál, ordít, jelszavakat skándál, gyűlölködik, fenyegetődzik. Ezt a hatalom érti. Ez ellen tenni is tud. Azokat le lehet fogni, azokat rabszállítóba lehet zsuppolni, azokat fogva lehet tartani, azokat meg lehet bélyegezni.
Ezek az egyedek ne jöjjenek, mert ártanak! Ártanak az ügynek, ártanak a nemzetnek, ártanak a jövőnek, ártanak mindenkinek. Gyávaságuk pedig ragályos lehet. Ha mégis jönnek, tudni fogjuk, minek jöttek. A gyengeség lesz az ismertető jelük.

Erről ismerszik, meg, hogy ki kivel van. Ki a provokátor és ki az, aki valami érdekében, és nem valami ellen tesz. Ennek tudatában viszont senkinek, semmitől nincs félni valója. A rendet ezen törésvonal mellett közösen, könnyedén fenntarthatjuk.

Azok jöjjenek, akiknek van bátorságuk a jobb világ eljövetele ÉRDEKÉBEN cselekvő csendben, cselekvő nyugalomban, cselekvő békében lenni, és tenni. Hogy mit? Na, majd azt élőszóban...

A hatalom a csendet, nyugalmat, békét nem tudja értelmezni. Nem lételeme, nem tudja megfogni, nem képes ellenére tenni.

Mindig lesznek gyáva emberek, akik saját gyávaságukat akarják kivetíteni másokra, hogy ne érezze magát egyedül. Az ilyen ember szerint soha nem lesz alkalmas az idő. Az ilyen ember mindig elő fogja húzni a kabát ujjába rejtett "ügynök" kártyát, a cselekvő erők lejáratására. Az ilyen ember azt hiszi az megoldás, ha az "ördögöt feljelenti az anyjánál", és olyan elmegyógyintézetbe való naivitással bír, hogy elhiszi, majd egyszer ott neki adnak igazat.

Gyere hát JÓEMBER, ha változást akarsz, nincs mitől aggódnod! Az igazságon kívül - ami egyébként is több mint elegendő -, a jogszerűség is melletted áll! Kövesd a szíved, benne a Zászlót! Neked repül! Érted! Érted? Ne törődj a károgókkal, nekik soha nem lesz alkalmas az időpont, nekik mindig lesz valami, amibe beleköthetnek.

Ha nem boldogulsz velük, de mégis megpróbálnád, tegyél fel néhány kérdést nekik. Ettől a jobb sorsra érdemes professzor is megsértődik, és nem kapsz rá választ. Ime:

- Ki az? aki cselekvésre hívhatja a Nemzetet
- Hívhatja-e bárki? vagy marad az örök reménytelenség
- Milyen felhatalmazás alapján? teheti, ha megteheti
- Mikor? lehet az időpont ami a legjobb lehet
- Milyen helyszínre? lehet szerveznie
- Milyen céllal? szólíthatja meg a Nemzetet

Magamra vállaltam, támogatókra találtam. Remélem Barátom, benned is! Szeretettel várlak!

Nemzetegyesítő nemzetgyűlés. 2014.Szeptember 21. 14 órától a budapesti Tabán területe.

Kiskunlacháza, 2014. szeptember 14.

Orosházi Ferenc
a Zászlós
Anikó3
2014-09-16 08:37:21
Catie immáron Viliként
átlátszó
Martin Killeen
2014-09-16 06:53:17
Nyalas jobbikos felszolalasok:
Z. Karpat Daniel: A devizahitelesek nem fordulhatnak birosaghoz. 1 1/2 ev varakozas utan most febr-ban, marc-ban ternek majd vissza erre zsideszek. Elotorlesztes rendes biroi uton megtiltva, a bankokkal valo titkos targyalasokviszont "engedelyezve"!
Volner Janos: O tobbek kozott az allamadossag csokkeneset hozta fel, ami 82 %-rol ment le 85 % fole! A megszoritasok 1/2 millional tobb ember menekult kulfoldre.
Magyar Zoltan is nyalas volt, aki arra kerdezett ra, meddig folytathatjak zsideszek az amokfutast? A magyar fold legnagyobb resze zsideszes nagy- es kisgazdak kezen van. Emlitette a Foldmuvelesugyi Miniszterium botranyait, tobbek kozott a hazai almatermelok milliard Ft-os vesztegeteseit.
Azt is felvetette az egyik nyalas, hogy a qrmany (ez tolem ered) szegeny- es gazdag ellatast vezetett be az egeszsegugyben. Nem
folytatom tovabb a nyalas hozzaszolasokat, tobb is volt, mert mar nekem is elegem lett belole! Szdebb jovot! Csak a JOBBIK! Barbara
HunorMagor
2014-09-16 05:09:32
Áldott legyen minden napod, minden órád tegnapod, és holnapod. Áldott nap az amikor születtél, áldott óra áldott perc az. És áldott legyen életed minden nap, mostantól fogva örökké . Áldott legyen minden javad, égészséged legyen örökkévaló, a jóság és a szeretet, égi és földi jó tápláljon tégedet.
Amerre jársz utadon, csupa jóság és szeretet vegyen téged körül, házadba költözzön minden égi s földi jó, s nyugodalmad mindenfelől a leges legjobb, álmaidban gyönyörűséges helyeken járj és egész napod örömmel és szeretettel teljesen teljen, az egész családod áldott jó körében.
Bőséges legyen a megterített asztalod, olyannyira hogy jó szomszédod is bátran meghívhatod. Áldott legyen életed, szorgalmad és egészséged, erőd legyen minden jóra.
Szabadítson meg téged a JÓ ISTEN, a MAGYAROK áldott JÓ ISTENE minden rosszakaródtól, és minden gonosztól mindörökre.

Áldás rátok és rám is, minden jóval megtömötten éljed áldott életed, a gonosz és minden társa mindig elkerüljenek. A magyar ember legyen áldott, számára én ezt kívánom, a jóság hűség szaporodjék, áldott életedben lakjék. Szomorúságod örömmé váljon, otthonod legyen és ne lakásod, szeretetben békességben, égi és földi jólétben neveld kedves családod.

Minden napod jó legyen, áldott legyen életed, most és mindörökre.
Vili
2014-09-16 00:05:18
Az előbbi beírásom nem jelent meg, Ha eddig nem hittem volna a Catienak, innentől biztos neki adok igazat.
Barátok szóltak, hogy ezen az oldalon hazafias dolgok mennek, élőben is, hát belenézegettem. Az adás tényleg a Kubínyi úr dícséretére válik, a betelefonálók is törik magukat, de az oldal, az ótvar. Visszamenőleg átfutottam. Vannak itt titkosszolgálatok, hekkelnek ezerrel, ez oké, mindenhol ez van. A Catie erről panaszkodott, de rögtön nekitámadott, ahogy ő mondja, az az egy, körcirkuszban. Csak néztem ki a fejemből. Miről dumál? Ezzel elárulja magát, hogy érintve van. A fészbukon megy ez a móka a politikusok oldalain, két három emberük pörög és nyomják a süketelést. Azt mondom, Catie, rájuk se bagózz, ne állj le velük, írjad csak az okosságaidat a politikáról, vagy még jobb, ha be is telefonálsz, akkor betömöd az etetőjét a harcosnak.
Nézegetem az adásokat, érdekesek és hasznosak, az ismerőseimet megpróbálom elcitálni az előadásokra, megmozdulásokra, hátha összejön egy jó csapat.
LacháziGábor
2014-09-15 19:32:53
Természetesen az alábbi kitörésem nem az ÁKTV állandó nézőinek szól, hiszen ide elsősorban olyanok járnak akik már felébredtek.
LacháziGábor
2014-09-15 19:28:59
Tragikus helyzetben vagyunk, de unom már a sok kifogást és a másokra való mutogatást, hibás a párt, a kormány, a polgármester, a rendszer, a média, a bank, a multi, az oktatás, az időjárás, a szomszéd, a ruszkik, a nácik, az ufók, mindenki, csak mi nem? Senkinek a fejéhez nem tartanak fegyvert, hogy vesd be díszfűvel a kerted, hogy a multiba vásárolj élelmiszer ipari hulladékot, hogy ne tájékozódj, hogy ne tanulj, hogy nem figyelj eléggé a családodra, körülötted élő embertársaidra.
A hiba kérem elsősorban bennünk van, mi éltetjük a kifosztóinkat, és saját sorsunk megrontói vagyunk.
LacháziGábor
2014-09-15 19:18:28
Alig van termelés a kiskertekben, a fiatalok/középkorúak bevetették fűvel, vagy lebetonozták esetleg térköveket tettek le a kert helyére, aztán sírnak hogy olyan drága a zöldség gyümölcs a multiban hogy alig tudják megvenni, ugyanis munkahelyük és fizetésük alig van, szó szerint unatkoznak az emberek, ezért inkább interneteznek, a facebook előtt ülnek, és hülyeségeket olvasgatnak.

Dolgos őseink felélednének, körbenéznének, majd utódaik nagy részét megtagadnák, esetleg szíjat hasítanának a hátukból.
Topi
2014-09-15 19:02:01
Világörökségek Magyarországon

*World Heritage Hungary - *

*Budapest / Világörökség Budapest* https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l_nc07dKFnU

*World Heritage Hungary - Pécs / Világörökség Pécs* https://www.youtube.com/watch?v=MLuXLEq66us

*World Heritage Hungary - Tokaj / Világörökség Tokaj * https://www.youtube.com/watch?v=xI0Zu6knAp8

*World Heritage Hungary - Világörökség Hortobágy * https://www.youtube.com/watch?v=-hvEZ3v6_yQ

*World Heritage Hungary - Világörökség Pannonhalma * https://www.youtube.com/watch?v=fSIa16w2GCo

*World Heritage Hungary - Világörökség Aggtelek* https://www.youtube.com/watch?v=mIt8S4o7aK0

*World Heritage Hungary - Világörökség Fertő-tó * https://www.youtube.com/watch?v=A2lCx0h9rH4
LacháziGábor
2014-09-15 18:59:43
A mai egyik témához, sajnos igaz hogy sok magyar embernek nyűg a föld, mutatnék egy ellenpéldát, mamám 88 éves, már csak az egyik szemére lát, arra is csak félig, mégis így néz ki a kertje, műveli rendesen :)

http://kepfeltoltes.hu/140915/WP_20140723_18_18_13_Pro_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

A kert másik felében tököt és paradicsomot termeszt, illetve vannak málnabokrok is.
barodza
2014-09-15 18:36:49
A kifosztóink még lehetnek kifosztottak, nemcsak
lelkileg.

Olivér
Topi
2014-09-15 14:25:45
A székelyek története Attila halálától 1500-ig

Dacia Alpestris-ben(Havasalföldön) éltek 450-től 1100-as évekig- írja a Csiki-székely-krónika.
A székelyek fogadják az érkező magyarokat és vérszerződést kötnek velük.
Székelyföld területét hadizsákmányként kapják meg a magyaroktól.
Kb. 100-150 év múlva veszik birtokba.
Havasalföldön található az un. Csigla mezeje.

Kujak és zelegor ,Magyar Nemzet 2014.szept.13. 36.oldal

https://magyarnemzet.digitalstand.hu/kereses/_reszleteskereses
Anikó3
2014-09-15 13:00:56
Miután a rosszhírü Kis Emese immáron Catie álnéven újra megpróbálja szétverni ezt az oldalt, ideje figyelmeztetnünk Admint. A Kibeszélő oldalán ugyanezt tette, saját üldözési mániáját illetve személyeskedését annyira visszataszitóan élte ki, hogy nagyon sokan elfordultak, végül bezárt az az oldal. Ne történjen itt ugyanaz ezért felszólitom Molnár Katalint, hagyja el az oldalt, elég volt a trollkodásból.
Anikó3
2014-09-15 07:31:04
Elképesztő a paranoid bizonyítás: ha valaki nem pedrájvról internetez, annál van titkosszolgálati felügyelet. Szegény Tamást nem kellene ilyen ostobaságokba belerángatni. Értem én Catie álnevű, hogy neked minden álnevű gyanús, ergo önmagad is gyanús vagy. Sztem figyeld önmagad beírás nélkül, hátha elkövetsz valami titkosszolgálati akciót a konyhában amit a szobában lefülelsz. Totálkár.
Martin Killeen
2014-09-15 01:24:08
Kedves Horvath Ferenc!
Csodas erzes volt meghallgatni joval 80 even feluli edesanyjat.
Belole kiindulva nem csoda, hogy ilyen fiut nevelt fel! Udvozlom es koszonom a koltemenyt tobbek neveben is. Barbara
Topi
2014-09-14 22:57:55
Catie!
A paranoiáidon és üldözési mániádon csak kacagni tudok, ugyanis a technika mai állása szerint, teljes biztonsággal és tökéletesen ellehet nettezgetni egy CD lemezről, vagy pendriveről, amin tulajdonképen semmi más adat nincsen, csak egy önmagában is tökéletesen működő operációs rendszer. Ezen kívűl egy véglegesen megírt és lezárt CD lemezt csak a helyszínen lehet mechanikusan tönkretenni vagy összetörni.
Topi
2014-09-14 22:39:05
Szcientológia-veszély http://www.csaladi-kalandklub.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=243

Nagyon érdemes elolvasni! De végülis: mégis kik az ukránok? http://nemzeti.net/l.php?u=2403166
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.