Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2014-10-26 08:47:49
Ozsváth Sándor - A magyar beszéd és a magyar gondolkodásmód összefüggései https://www.youtube.com/watch?v=U-kA1bBK-1k
Csaba
2014-10-26 00:32:27
Konyi-Kiss Botond a HVIM szekesfehervari vezetoje 2014. oktober 23-an http://www.youtube.com/watch?v=F5NMmXycH8o
moja52
2014-10-25 21:52:36
Az Önfenntartó Faluközösség témában, a komoly érdeklődőket kérem, vegyék fel Kis Tiborral a kapcsolatot.
skype: kistibor1000
Topi
2014-10-25 20:38:35
EMLÉKEZZÜNK EBERGÉNYI NÉMETH MAGDA MIHI http://youtu.be/HoajAeVxpg4
Topi
2014-10-25 19:02:33
barodza
2014-10-25 09:34:11
Kedves Honfitársaim Arra is Erre is!

Horthy Miklós, Kossuth Lajos, Rákóczi Ferenc,
a főnemességek támogatásával és segítségével
tudtak valamire menni és az elképzelésüket jól vagy
rosszul megvalósítani így utólag visszagondolva. Most
is ugyan itt tartunk. Pénz, paripa, fegyver, már az
öseink is ezt mondták, ami hiány, meg a külhoni
Főnemességeinknek az összefogásai is velünk és eggyé tartozásunk,
nem lesz sikeres addig semmire sem fogunk menni sehol.
Édesapámék a barakkokban eggyé váltak és mindenben
segélték egymást az utolsó pillantásukig. Nekünk sincs más
megoldás, ha tisztességesen szeretnénk élni!

Olivér

Apukámmal együtt fogták meg a csákány nyelét a japán
nagytisztek, ha élni akartak és túlélni mindent,
mert különben nem lennék!
Boldogasszony Földje
2014-10-25 09:10:07
Topi
2014-10-24 20:37:07
A SZABAD MAGYAR RÁDIÓ felírat még ezen az egyetlen napon sem maradhatott kint sokáig, de az uniós rongy az igen!
https://kuruc.info/r/1/134855/
Ferenc
2014-10-24 20:29:31
A mai konferencia beszélgetés hozzászólói közül Tiborral maximáliasan egyetértek. Valami formában mindenképen le kell válni a jelenlegi globalista rendszerröl.

Valóban nincs más választás a túléléshez, mert a televizió, számitógép és egyéb technikai eredmények nélkül még életben lehet maradni, de az Anyaföld áldása nélkül, amit az életük fenntartásához szükséges, semmi képpen se!!

Magam is vidéken nöttem fel igy jól ismerem a vidéki viszonyokat. A nagyszüleim gazdálkodók voltak a Rákosi, majd Kádár renszerben. Nagyon keservesen éltünk, mert a vidéki parasztságot, már akkor is nyúzták és gyötörték beszolgáltatásokkal, adókkal , amennyire csak lehetett.

De, valahogy mégis éleben maradtunk, és most az a legfontosabb valóban az, hogy a magyar nemzet valahogy túlélje a jelenlegi intézményes nemzetárúlást.

Csatlakozok Tibor véleményéhez, Orbán Viktor és csapata, közönséges hazáruló és gazember és az EU elleni „ rebellió“ közönséges szinjáték!
barodza
2014-10-24 20:15:54
Somogy országban van önellátó biofalu,
mindent közösen termelnek meg és osztoznak
a megtermelt javakban, ez a dokumentumfilm
a Duna tv-n ment le. A telket kellett csak meg venni.
barodza
2014-10-24 15:15:09
A gazság igazság szolgáltató ágait is súlytani fogja
az internet adó, és az állami szervezeteket is, vagy
Őket elkerüli messzire.
Topi
2014-10-24 08:49:59
A svéd fiatalok üzenete Európa népei számára https://www.youtube.com/watch?v=8bePFj4DZVg
Topi
2014-10-24 08:41:59
MAGADRA HAGYTUNK TÉGEDET - RAMON CUE ROMANO - http://youtu.be/C-DvIpwnIVU
Terez
2014-10-24 00:44:24
MVSZ elnokenek a beszede 2014. oktober 15-en http://www.youtube.com/watch?v=eE5W_a10s-g
Topi
2014-10-23 22:52:00
ELNÉZÉST KÉREK, AZ ELŐZŐ NEM JÓ CÍMRE MENT! http://youtu.be/JNWG19liy28
Topi
2014-10-23 22:49:52
OKTÓBERI SZÉL - NAGY FERI - VANCOUVER - http://youtu.be/N_EDukeYTQQ
Topi
2014-10-23 20:34:05
Topi
2014-10-23 18:50:32
A Magyarok Világszövetsége az 58. évfordulón azzal tiszteleg az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc hőseinek emléke előtt, hogy ezen a napon hozza nyilvánosságra annak az olasz dalnak magyar fordítását, amely a Lazio Róma labdarúgó mérkőzésein világszerte máig élteti 1956 hős budapesti ifjait, https://www.youtube.com/embed/FYqDMcJIvI8?rel=0&showinfo=0
A magyar fordítás szerzője: Bálint Miklós Bendegúz, zene: Aurora, ének: Magyar Csaba.
Topi
2014-10-23 18:20:53
Mindszenty József bíboros 1956-os beszéde

Mindszenty József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek miután kiszabadult hosszú fogságából, rádióbeszédében a magyar haza valamennyi gyermekéhez szólt 1956. november 1-én.
"Senkivel szemben nincs gyűlölet szívemben!"

(A kommunista hatalom súlyos támadásokat indított az egyházak ellen, amely támadásokat Mindszenty igyekezett következetesen visszaverni, mígnem 1948. december 26-án letartóztatták és az Andrássy út 60-ban megkezdték kínzását és kihallgatását. Pszichotróp szerek hatása alatt az összes ellene felhozott vádat elismert. Legfőbb kínzója Décsi Gyula volt. Számos jegyzőkönyvet Sulner László írásszakértő és felesége írt alá, de Mindszenty saját kezűnek feltüntetett vallomásait is ők hamisították. A Budapesti Népbíróság a IX. 254/1949 számon lefolytatott koncepciós perben Mindszentyt életfogytig tartó fegyházra ítélték (1949. február 8.), de betegsége és a nyugati nyomás miatt később házi őrizetbe került Püspökszentlászlón, majd Felsőpetényben.

Innen szabadult 1956. október 30-án, amikor Pálinkás-Pallavicini Antal őrnagy Rétságra, majd Budapestre vitte. Az 1956-os forradalom utolsó napjaiban rádióbeszédeket mondott, budavári rezidenciáján fogadta a külföldi delegációkat, és azonnal fölmentette hivatalukból a kommunistákkal kollaboráló papokat. 1956. november 4-én a Parlamentből, ahová Tildy Zoltán hívta be, kénytelen volt az amerikai követségre menekülni, mert Budapestet ellepték a szovjet tankok, és vérbe fojtották a forradalmat. Mindszenty az egyik kiemelt közellenséggé vált.) Videó: https://www.youtube.com/watch?v=l-eTKHF0q4E
HunorMagor
2014-10-23 16:31:39
Márk Evangyélioma 13. rész

1.
Mikor pedig a templomból kiméne, monda néki egy az ő tanítványai közül: Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek!
2.
Jézus pedig felelvén, monda néki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad kő kövön, a mely le nem romboltatik.
3.
Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, a templom átellenében, megkérdezék őt magukban Péter, Jakab, János és András:
4.
Mondd meg nékünk, mikor történnek meg ezek; és mi lesz a jel, a mikor mindezek beteljesednek?
5.
Jézus pedig felelvén nékik, kezdé mondani: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket.
6.
Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik azt mondják: Én vagyok: és sokakat elhitetnek.
7.
Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniök; de ez még nem a vég.
8.
Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad; és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok.
9.
Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem, bizonyságul ő nékik.
10.
De előbb hirdettetnie kell az evangyéliomnak minden pogányok között.
11.
Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem a mi adatik néktek abban az órában, azt szóljátok; mert nem ti vagytok, a kik szólotok, hanem a Szent Lélek.
12.
Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket.
13.
És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de a ki mindvégig megmarad, az megtartatik.
14.
Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, a melyről Dániel próféta szólott, ott állani, a hol nem kellene (a ki olvassa, értse meg), akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
15.
A háztetőn levő pedig le ne szálljon a házba, se be ne menjen, hogy házából valamit kivigyen;
16.
És a mezőn levő haza ne térjen, hogy ruháját elvigye.
17.
Jaj pedig a terhes és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban.
18.
Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen.
19.
Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, a milyenek a világ kezdete óta, a melyet Isten teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek.
20.
És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, a kiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.
21.
Ha pedig akkor ezt mondja néktek valaki: Ímé itt a Krisztus, vagy: Ímé amott, ne higyjétek.
22.
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.
23.
Ti pedig vigyázzatok; ímé előre megmondottam néktek mindent.
24.
De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik,
25.
És az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek.
26.
És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
27.
És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig.
28.
A fügefáról vegyétek pedig a példát. A mikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár.
29.
Azonképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.
30.
Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, a míg meg nem lesznek mindezek.
31.
Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak.
32.
Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya.
33.
Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.
34.
Úgy mint az az ember, a ki messze útra kelve, házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónállónak is megparancsolta, hogy vigyázzon.
35.
Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel?
36.
Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva.
37.
A miket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.