Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2014-11-05 21:00:40
Topi
2014-11-05 20:34:49
Putyin a Nyugat hanyatlásáról, Isteni és Sátáni hitről (részlet) http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_407010979&feature=iv&src_vid=qUkBCy3ry8E&v=75J9k0BZu5o
Topi
2014-11-05 19:47:03
MAGYAR TÖRTÉNELEM SZOMORÚ NOVEMBERE DÖBRENTEI K MIHI 2014 http://youtu.be/wDKrvwENzBU
HunorMagor
2014-11-05 18:31:31
Idézetek a X. fejezetből: ,Jézus a Manicheizmusban" címmel.

"Mani Jézus Apostolának nevezi magát és így mondja: »Jézus ellenségei az én ellenségeim is.

A "történelmi" Jézust fogadja el és követi. A judeochristiantan a "christologia" szerinte igen nehezen érthető, mert itt a Fény az anyagiasság börtönébe került.

Visszautasítja a christologiának azt a dogmáját, hogy Jézus meghalt és pokolra szállt, mert Isten Fia nem lehet együtt a gonoszokkal és az Atyával való "egy" -sége miatt halált nem ismer (103. oldal).

"Jézus - mint megváltó-üdvözítő - a második hatalmasság a Fény-Atyát követően a Fény-Szűze mellett" (111. oldal).

Ebben a fejezetben találunk egy hivatkozást: Le Coque "Türkische Manichaica" c. könyvére (1922. ill. 12. old.), mely szerint:

"Az ujguroknál Jézus (ay tangry) megelőzi a hatalmas Atyát (az -ura tangry). " (Érdekes ittjézus és az Atya ujgur neve.)

Asmussen így ír tovább: "Jézus - mint a Fény-Fia - manicheus teológiának a legbecsesebbés legnépiesebb alakja. " - Nagyon sok ima, himnusz maradt fenn e térség minden nyelvén írva. A pártusoknál is.

Íme egy pártus fohászkodás:

"Jézus Uram! Adj jó egészséget nekem, mentsd meg lelkemet a haláltól hiszen Te vagy az élő Szeretet!"

Kőzlöm annak a himnusznak is egy részét, melyet megtaláltak több helyen, Kínától Egyiptomig és Pártiában is:

"Hozzád kiáltunk Jézus Urunk!
Hangos szóval mondott imádsággal hívunk,
Mert Te vagy az Élet!
Te vagy a Fény nekünk.
Te vagy az Igazságunk,
Te vagy a Gyógyító - az Isten Fia!
Hozd el nekünk a Békét - Béke Apostola!
Te vagy, aki megmentesz minket
a gonosz szolgaságától.
Óhjöjj! - Békességünknek új királya.
Óhjójj! - Alvóknak fölébresztője,
halottak jeltámasztója.
Hozd el a Békességet hatalmas Urunk!
Hozd el a Békességet az Igaz Tudásnak teljes Fénye,
Hozd el a Békességet új napok Uralkodója!
Hozd el a Békességet Isten ajándéka!
Hozd el a Békességet Isten dicsősége!
Védelmezd azokat, kik Hozzád menekülnek.
Urunk - Jézus! - Tieid vagyunk!
Könyörülj rajtunk!"
HunorMagor
2014-11-05 18:19:27
Topi
2014-11-05 17:47:11
Gajdics Ottó bajszos fideszes értelmiségi kibontja az amerikai kitiltási ügy hátterét http://www.youtube.com/watch?v=DnrwS-OgKfM#t=294
Topi
2014-11-05 17:35:12
HONVÁGY - GERGELY ÉVA - MIHI -2014 http://youtu.be/ms1ux4ntmIg
totya54
2014-11-05 15:23:38
Az alábbiakat Geri Tíbor 2014.márc 12- i FB írása:
totya54
2014-11-05 15:18:20
2014. március 12., 7:12
Avagy a háttérhatalom célja a Horthyval (és Orbánnal újra) létre hozatott Magyarország nevű állammal.

A mai helyzet megértését segítő történelmi kitekintés, összehasonlítás.

Az Amerikai Népszava (AN) oldalán hozzászóltam egy íráshoz, és a hozzászólásom azóta válasz nélkül maradt.
Kb sejtem miért.
Viszont az írás (szerintem) nagy segítség abban, hogy látható és érthető legyen, hogy mi zajlik az országunkban (és azon túl...), hogyan és miért jött létre egy területen két állam, a magyar állam MELLETT egy Magyarország nevű, NEM MAGYAR állam.

Íme az írásom:

"Akkor a polgári engedetlenség ürügyén kicsit bővebben jogról, a magyar alkotmányos rendről és a magyar államról.
.
A jog a valóság része. Már legalább 4 ezer éve. Az élet megszervezésének, az állam működtetésének, az emberek egymás közti kapcsolatának eszköze.
Az ókori királyok – akik még rendelkeztek az Istenükkel való közvetlen kapcsolat képességével – a jogot nem saját alkotásuknak, hanem Isten utasításának tekintették. Ezért a törvénytudókon kívül nem volt szükség a törvény betartását felügyelő szervezetre. Mert mindenki betartotta.
Ez akkor kezdett változni, amikor az istennel kapcsolatot vesztett királyok ember alkotta törvényei egyre nagyobb számban jelentek meg.
Lásd az akkád Hammurabi.

Róma idején és a középkorban már egész hadseregek vannak a hatalom jogának betartatására (sötét középkor) míg eljutunk Rousseau-ig, aki a Társadalmi szerződésben kimondja, hogy “Az erő nem szül jogot”. Azaz a jog érvényesüléséhez nem elég az érvényesítés akarata, szükség van annak beleegyezésére, elfogadására, akiről a jog szól. Így jön létre a természetjogon alapuló ember alkotta jog, mely egy társadalmi szerződéssel kezdődik, amelyben rögzítik a hatalom eredetét és a jogalkotás módját. Ezek azok az írott liberális alkotmányok, melyben a hatalom (a szuverenitás) a néptől származik (nem Istenektől, nem egyházaktól és nem uralkodóktól). Az így létrehozott államokban a hatalom és a jog is az alkotmány szerint a néptől származik. És ez találkozik és kerül szintézisbe egyedül a világon az 1848-as magyar történeti alkotmányban.
Az isteni szuverenitás és a népszuverenitás (ami közszabadságként 973-ig benne volt a magyar Történelmi Alkotmányban, és a pápával kötött szerződés eredményeként került ki onnan, az 1848-ban, amikor a nemzet fogalmát a nemesek kiterjesztik a polgárokra is, népszuverenitásként visszakerült).
Mert onnan kezdve a magyar alkotmány részévé válik, hogy a törvényalkotás a nemzet közös alkotása. Nem beszélve az alkotmányozásról, ami történeti alkotmányként ezer év alatt egymásra rakódott, és a király koronázásakor erősítette meg.
.
Csak hát ez a folyamat nem tetszett az habsburgoknak, akik ebben – helyesen – az abszolut monarchia korlátozását látták. És mielőtt a 48-as törvények a gyakorlatban is megvalósulhattak volna, átalakítva a társadalmi rendszert (mert a jognak – amelyik nem a szokásjog leírása – éppen ez az egyik funkciója , hogy általa változzon meg, alakuljon át a társadalom) a király külső hatalom segítségével leveri saját népe alkotmányos törekvéseit. Csak hát itt egy ezer éves állam még régebbi alkotmányos rendszere van, amit nem lehet csak úgy a királynak leverni. És a királyválasztás jogát az ellenállási jog fegyverrel való leverése (Rákóczi szabadságharc leverése) után megszerzik a habsburgok, de az alkotmányozás jogát nem tudják megszerezni, azt az 1848-as törvényekkel a nemesek a népre is kiterjesztik.

Innen kezdve az alkotmányozás a magyar nemzet (pontosabban a nemesek által magyar nemzetté kinevezett magyarországi nép) joga és ez szenved sérülést minden következő alkotmányos változásnál, kezdve 1867-el.
Ahol a függetlenségét elvesztő államban (Görgey az oroszok előtt teszi le a fegyvert, tehát a belső és a külső szuverenitásunkat egyszerre vesztettük el) a 48 előtti joghoz visszanyúlva a nemesség választ királyt, (az áruló, császárhoz hű -”labanc”- nemességgel választatnak királyt) és nem a “kibővített” nemzet. Vagyis a Szent Koronát a népe alkotmányos szabadságharcát leverő, alkotmányosan megválasztott miniszterelnökét és tábornoki karának egy részét kivégző, tömeggyilkos osztrák császár fejére teszik.
Ennek a szentségtörésnek csak pusztulás lehet a vége, a kibővített magyar nemzet állama, a magyar királyság de jure és de facto az I. világháború végén megszűnik, a beleegyezésük nélkül nemzettestté kinevezett nemzetiségek (a testükkel együtt) önálló államokat hoznak létre, vagy anyaállamukhoz csatlakoznak.
Ekkor még történik két alkotmányellenes kísérlet a magyar állam újbóli létrehozására (egy liberális és egy szocialista) de ennek már nincsenek meg se a belső, se a külső feltételei.

És itt értünk el Horthyhoz.
Mert az ő Antant segítségével végzett tevékenysége és az 1920. évi I. törvénye segítségével lehet megérteni, hogy mi történt 2011-ben Magyarországon, és hogyan jött létre a két állam, alkotmányos válságot előidézve Magyarországon.
Ezért tettem ezt a kitérőt, mert csak történeti összefüggésében érthető meg az a FOLYAMAT, ami az utolsó felvonásához érkezett…

II. rész
Tehát ott tartottunk, hogy Horthy a magyar állam megszűnése UTÁN, a történeti magyar alkotmányra hivatkozva, de nem alkotmányosan (hanem az alkotmány és jogelvek sorozatos megsértésével) hozta létre a magyar állam területének egy részén a Magyarország nevű államot.
Lásd 1920.évi I.törvény
http://1000ev.hu/index.php?a=3¶m=7416
Ezt az új államot - ami saját magát nyilvánította a magyar állam (jog)utódjának – fogadja el tárgyalópartnernek a győztesekből létrehozott Nemzetek Szövetsége (az ENSZ elődje) és határait és állampolgárait nemzetközi szerződésben kijelölve és rögzítve HAGYJA JÓVÁ a Trianoni békeszerződés.
Tehát aki Trianon kapcsán az angolokra és a franciákra mutogat, az mutogasson Horthyra is…
Mert nélküle valóban egy ránk kényszerített békediktátumról beszélhetnénk.
Így viszont nem. (Szerintem)

És innen jönnek az érdekes dolgok.
A Habsburg ház trónfosztásával helyreállítják a királyság államformáját, de (eddig) nem találtam forrást, amivel az államot is átnevezték volna.
(1944. márc 19-el nem foglalkozom, JOGILAG semmi jelentősége nincs az állam és alkotmány vonatkozásában)
Az 1946.évi I. törvénnyel nem történt más, mint Horthy 1921. évi XLVII. törvénycikke HELYETT – a történeti alkotmány (az 1849-óta több alkotmányellenes módosítást megért történeti alkotmány) és a Magyarország nevű állam érintetlenül hagyásával, új ÁLLAMFORMÁT vezettek be.
És azt a koronát, amit Horthy csak de facto funkció nélkülivé tett, azt most de jure, jogilag is kiiktatták a Horthy által létrehozott jogfolytonos magyar állam alkotmányos rendjéből.
Minden jogi akadály elhárult a Szent Korona tulajdonolta javak és jogok szétrablása elöl, többé nincs, ami a történeti alkotmányt közvetíthetné. A magyar állam nevének egy alkotmány nevű törvénnyel való átnevezése és történeti alkotmányának jogi megszüntetése már csak hab a tortán.
Viszont így válik kerekké a történet Horthytól Rákosiig.
Mert Rákosi nem alkothatta volna meg a képviselők alkotmányozó jogára való hivatkozással az 1949.évi XX. törvényt, ha Horthy alkotmányosan jár el.
De Horthy megalkotta az 1920. évi I. törvényt és ezzel megalapozta az összes további (alkotmányellenes) törvények hivatkozási alapját.
.
EZT szüntette meg a 89.évi XXXI. törvény!!!
A Horthytól Rákosiig tartó jogsértéseket, amivel a képviselők maguknak vindikálták a népet megillető jogokat.
És a képviselők a népszuverenitásból eredő ÖSSZES jogukról való lemondással (lásd a 72. évi I. törvény 19.§ (2) bekezdését, majd ugyanezt az alkotmány 89-90-s módosításai után a 2.§ (2) bekezdésével együtt) megteremtették a lehetőségét a nép alkotmányozásának.
Vagyis a magyar államot és alkotmányát hatályban tartva azt ideiglenessé tették, és megteremtették a jogi, alkotmányos lehetőségét, hogy a magyarországi nép megalkossa Magyarország Alkotmányát, és létrehozza új, jogfolytonos államát.
Tehát a magyar állam ideiglenes alkotmánya rögzíti, hogy hogyan kell megalkotni és milyen lesz a jogfolytonos magyar állam.

Tehát 89 legnagyobb vívmánya, hogy megszüntette a képviselők Horthy-tól Kádárig gyakorolt azon jogát, hogy a nép nélkül alkotmányozhattak.
EZÉRT hibás Orbán képviselőinek hivatkozása a képviselők alkotmányozó jogára, mert az 1989 óta nem létezik.
Ezért ÉRVÉNYTELEN az Orbán képviselői által alkotott és a többiek által hallgatólagosan tudomásul vett, elfogadott (hiszen benn ülnek a parlamentjében megválasztás nélkül) Alaptörvény.
És ezért NEM LEHET az Orbán vezette Magyarország nevű állam a magyar állam, vagy annak jogutódja.
Mert a magyar állam alkotmánya pontosan leírja, hogy milyen kell legyen a magyarországi nép alkotmánya is meg ebből következően az állama is, és ettől csak a népszuverenitás elvére hivatkozva csak a nép térhet el. Vagyis akármelyik úton indulunk, a végeredmény mindenhol a nép által alkotandó új alkotmányhoz érünk.
Ez tudja megoldani az alkotmányos válságot, ez tudja alkotmányosan megszüntetni az Alaptörvényt és a Magyarország nevű államot, és ez tudja létrehozni az új, jogfolytonos magyar államot.
Azaz csak egy nép által alkotott alkotmány alkalmas helyreállítani a magyar alkotmányos rendet és azzal létrehozni az ezer éves magyar állammal jogfolytonos magyar államot.
Aki nem ezt teszi, az mind csak alkotmányellenes megoldásokban tud gondolkozni, ami alkotmányellenes végeredményhez vezet, ami további konfliktusokat hordoz magában."

Eddig tartott az AN írás. Tudom, hogy kicsit hosszú, de ebben egyben van benne az előzmény, ami Orbán Alaptörvényéhez vezetett.

Összefoglalás:
Orbánnal pontosan ugyanazt csináltatják, mint Horthyval. Új államot létrehozva kísérletet tesznek az évezredes magyar alkotmányos rend (mely egyedülálló módon ötvözi az égi és földi tudást, az isteni szuverenitást a népszuverenitással) és az azt hordozó magyar(országi) állam megszüntetésére.
Horthynak annyival volt könnyebb dolga, hogy az ő idejében nem volt magyar állam.
Orbánnal ezért kellett MEGINT új államot létre hozatni, mert hiba csúszott a gépezetbe. Néhány magyar alkotmányjogásznak 89-ben megszólalt a magyar lelkiismerete, és ezzel az egy mondattal (..."minden hatalom a népé"...) alkotmányosan visszatértünk 1849-hez. EZT kellene (kellett volna) felszámolnia előbb a Horn kormánynak (ők nem tették meg) majd most Orbánnak az Alaptörvénnyel, de szerencsénkre jogilag hibásan tették.
Így az Alaptörvényük érvénytelen lett, és lelepleződött a szándék.
Így viszont két államunk van. Egy jogilag érvényes, de megválasztott vezetői által nem működtetett magyar állam, és egy Magyarországot megszálló és elfoglaló, jogilag érvénytelen Magyarország nevű állam, NEM MAGYAR állam.
Ezt az alkotmányellenes helyzetet viszont csak a magyarországi nép, a 89-es alkotmányra és a nemzetközi jogra (az ENSZ Emberi és Polgári Jogi Egyezségokmányára) hivatkozva számolhatja fel, egy nép által alkotott alkotmánnyal.
totya54
2014-11-05 15:12:45
ben?
2014. május 23., 6:17
Pedig a megértéshez nem kell jogásznak lenni.
Annyira logikus és érthető, hogy miért nem működik a politikusok által alkotott demokrácia és miben nyilvánul meg a magyarországi politikai elit – és az őket támogató jogi, gazdasági, tudományos és művészeti elit – 2011-es hazaárulása,hogy aki érteni akarja, az meg is érti. A lényeg a következő:

A politikai elit nép feletti hatalmának joga nem az Istentől, nem a Szent Koronától és nem a magyarországi néptől származik. Ezt a jogot nem a nép adta apolitikusoknak, hanem a politikusok adták SAJÁT MAGUKNAK az I. és a II. világháborút követően!!!
És miután az Isteni Gondviselés néhány alkotmányjogász segítségével ezt a jogot89-ben visszaadta a népnek („minden hatalom a népé”) a politikai „elit”képviselői 2011-ben - alkotmányellenes puccsal – újra megfosztotta a népet az önrendelkezési jogától, és újra SAJÁT MAGÁT ruházta föl az alkotmányozás(alaptörvénykezés) és az államalapítás jogával. Ezzel a politikai elit 3.államalapítási kísérletével szemben viszont a nép már jogszerűen fel tud lépni,a történelmi és ideiglenes alkotmányra, valamint az 1967-ben megváltozott nemzetközi jogra hivatkozva. Tehát jogunk és lehetőségünk is van hozzá, hogy a politikai elit új államát és a vele megvalósított diktatúrát megszüntessük, és ezzel együtt az előző kettő állam máig ható és romboló maradványait is felszámolhatjuk.

Részleteiben:
1945-ben, a II. világháborúban vesztes magyar állam megújításaként a győzteshatalom által támogatott politikusok ugyanúgy jártak el, ahogy azt az I.világháborúban győztes ANTANT támogatta Horthy is tette 1920-ban, amikor a Magyarország nevű államot létrehozta. A történeti alkotmányra hivatkozva, de az Isten és a Szent Korona szuverenitása helyett nem létező nemzeti szuverenitásra alapozva MAGUKAT NEVEZTÉK KI a hatalom létrehozóinak, tulajdonosának, és SAJÁT MAGUKNAK államalkotó jogot, majd 1945-ben alkotmányozó hatalmat adtak. A győztes hatalmak meg nemzetközi szerződésben erősítették meg ezt a nép feletti diktatúrát (1920 Trianon, 1947 Párizs), mert ez volt a közös érdekük.Hatalomban tartották a magyarországi politikai elitet, az meg a hatalomért cserébe eladta, kiszolgáltatta az országot, aláírta a békeszerződést.

Tehát, a képviselőknek NINCS Isten, a Szent Korona vagy a nép által adott ALKOTMÁNYOZÓ HATALMA. Ezt ők adták saját maguknak, hogy a győztes hatalmakat kiszolgálva uralkodni tudjanak vele a magyarországi nép fölött!
Nézzük ennek írásos bizonyítékait:

„1920. évi I. törvénycikk
az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről

A nemzetgyűlés, mint a nemzeti szuverénitás kizárólagos törvényes képviselete, megállapítja,….

2. § A nemzetgyűlés a magyar állami szuverénitás törvényes képviseletének nyilvánítja magát, amely alkotmányunk értelmében az államhatalom gyakorlásának további módját is jogosult rendezni.”

„1945. évi XI. törvénycikk
az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről

A Nemzetgyűlés
1. § (1) A magyar állami szuverénitás kizárólagos képviselője az 1945:VIII. törvénycikk értelmében megtartott választások alapján megalakult Nemzetgyűlés; ……
(2) A Nemzetgyűlés állapítja meg Magyarország alkotmányát és államformáját.”

A képviselők ezen (maguknak adott) jog alapján már JOGSZERŰEN alkották meg mind a 1921. évi XLVII. törvénycikket, mind az 1946. évi I. törvényt a nemzetközi szerződés által jogutód magyar államnak kinevezett Magyarország nevű állam új államformájaként,mind a 49. évi XX. törvényt, a magyar állam új alkotmányaként. Ezen aktusjogszerűségén vagy jogszerűtlenségén hosszan lehetne vitatkozni (de akkor a 20.évi I. törvény jogszerűségével kell kezdeni) csak nem érdemes. Mert a 49. évi XX. törvény 1972. évi I. törvénnyel való módosítása ELISMERI a NÉPSZUVERENITÁS elvét – azaz a hatalom forrásának a népet jelöli meg – csak a képviselők az ebből eredő jogokat MAGUKNAK TARTJÁK MEG.

„1972. évi I. törvény

az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegéről

19. § (1) A Magyar Népköztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés.
(2) Az Országgyűlés gyakorolja a népszuverenitásból eredő összes jogot….”

Ezért nem érdemes vitatni 1920-tól sem a magyar állami lét jogszerűségét sem a nemzet(ország)gyűlés által alkotott 1949. évi alkotmány nevű törvényjogszerűségét, (alkotmányosságát). Mert 1989-ben maguk a képviselők mondtak le az addig gyakorolt ÖSSZES (maguknak adott) szuverenitásukról (nemzeti, állami,képviselői). Tehát két világháború győzteseinek – és az általuk támogatott politikusoknak - minden mesterkedése ellenére a magyar állam és annak alkotmányos rendje visszajutott az 1848-as állapothoz.
MINDEN HATALOM - és ezzel az alkotmányozás joga is – a NÉP kezébe került!!!

„1989. évi XXXI. törvény
az Alkotmány módosításáról

….az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig - Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:

2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé,…”

Tehát 1989. október 23-a után KIZÁRÓLAG a NÉP JOGA, hogy egy maga alkotta alkotmányban megerősítse önrendelkezési, alkotmányozó és államalkotó jogát!

Ezt az alkotmányt (Magyarország Alkotmánya) se más nem alkothatja meg a magyarországi nép helyett, se más nem hivatkozhat erre az alkotmányozó és államalapító jogra.

Ezt a jogot a képviselők 69 év jogellenes gyakorlata után adták vissza a népnek. Annak a magyarországi népnek, akitől ezt a jogot saját királya vette el alkotmányellenesen 1849-ben és 1867-ben, a nép alkotmányos ellenállását - majd szabadságharcát - külső segítséggel leverve, és magát királlyá koronáztatva.

2011-ben Orbán ugyanazt kísérelte meg, mint Horthy 1920-ban, illetve amit a szovjetek támogatta Ideiglenes Nemzetgyűlés 1945-ben. Orbán a saját maguknak alkotmányellenesen adott joggal újra új magyar államot akart létrehozni(Horthyhoz hasonlóan újra Magyarország néven) és azon államon belül új alkotmányos rendet akart bevezetni. És ezzel az új állammal kívánt a magyar állam helyébe lépni itthon és a nemzetközi szervezetekben.
Szerencsénkre a háttérhatalom és a magukról sokat képzelő „jogász fijjug”elkövettek egy sor jogalkotási hibát, amit már nem tudnak javítani. Ez teszi lehetővé a magyarországi nép számára, hogy sikerrel fellépjen alkotmánysértő,hazaáruló politikai elitjével szemben, és eltörölje annak alkotmányellenes törvényeit és annak következményeit. Elsősorban a Magyarország nevű államot és ezzel a politikai elit magyarországi nép feletti diktatúráját.

Orbánék két nagy hibát követtek el. Egyrészt nem vették figyelembe, hogy mind Horthy, mind a 45-ben a győztes hatalmak támogatottjai – mint fentebb idéztem –ELŐBB megteremtették a jogi feltételeit saját jogalkotásuknak. Előbb jogot adtak saját maguknak, majd ezzel a joggal alkották meg a hatalmukat biztosítótörvényeket.
Orbán ezt elmulasztotta (illetve rosszul tette meg) így a hatályban levőalkotmány alapján jogilag érvénytelenné vált az új államot létrehozó, és annak alkotmányát adó Magyarország Alaptörvénye nevű törvény. Másrészt nem vette figyelembe, hogy 1967-ben megváltozott a nemzetközi jog, elismerést nyert a népek önrendelkezési joga. Innen kezdve alkotmányt és új államot a nemzetközi jog szerint csak a területen élő nép hozhat létre, amit ENSZ BT határozat vagy nemzetközi szerződés hagy jóvá, erősít meg. Amit Horthy és az Ideiglenes Nemzetgyűlés még megtehetett, azt Orbán már csak jogellenesen tehette meg.

„A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya

I . RÉSZ 1. cikk

1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket ….”

Tehát az Orbán vezette politikai elit 2011-ben egy érvénytelen (alap)törvénnyel nem csak az önrendelkezésétől fosztotta meg a magyarországi népet, hanem az alkotmányt és a nemzetközi jogot sértve új államot hozott létre a magyar állam helyett, és új alkotmányos rend bevezetésével új típusú diktatúrát hozott létre a magyarországi nép felett.
Ezt a rendszert nekünk, a magyar népnek alkotmányos jogunk és kötelességünk felszámolni, amihez a nemzetközi jogot is segítségül hívhatjuk.
Ezt kell tennünk!!!

És ne kérdezze senki, hogy hogyan! Ha érted, amit itt leírtam, akkor kezdj el róla beszélni! És aki nem így látja, annak ezen írás alapján magyarázd el, hogy miért nem látja jól. Csak kezdjél el vitázni azzal, aki nem így látja. És megfogod látni, nem lesz érve veled szemben, csak a politikai elit hazugságait fogja ismételni. Máris tettél a diktatúra felszámolásáért.
Ha többet is tennél, csatlakozz az Alkotmányos Ellenálláshoz!
TetszikTetszik · · Megosztom
Magyar Etel és további 60 ember kedveli ezt.
83 megosztás

Szathmáry János Nostradamus

"Jön majd idő, hogy szinte eltűnik...Bővebben
május 23., 7:09 · Tetszik · 11

Szathmáry János "A második ezredév után
Pannónia váratlan erőre kap,
királyok gyűlése lesz Budán,...Bővebben
május 23., 7:12 · Tetszik · 20

Sándor Máté Teljesen mindegy, hányan értik meg a fenti írást.. A "tavaly barnultak" 90 %-a ismét Orbán-párti képviselőkre fog szavazni! :o(
május 23., 15:39 · Szerkesztve · Tetszik · 1

Szathmáry János Még itt tartunk. Teljesen mindegy, hogy kire szavaz, aki szavaz. Ez a cirkusz a nép tévedésben tartására szolgál, nincs tétje. Az eu helyek rég ki lettek osztva. Azon sem lepődnék meg, ha most váratlanul valamelyik feltörekvő (felépülő) kis párt képvis...Bővebben
május 23., 16:37 · Tetszik · 7

Máthé Pál Azért mnem értik,mert túl sok a jogász,az idősek meg feleslegesek!
május 23., 18:32 · Tetszik

Tibor Geri Az nem volna baj, ha túl sok a jogász. A baj azzal van, hogy a tudását a többség nem a többi ember javára, hanem annak kárára használja...
május 24., 6:37 · Tetszik · 12

Tibor Geri Mondok két példát, hogy nem magával a jogi tudással van baj...
Azzal a koncentrált hatalommal, amivel Orbán 2010 után rendelkezett, létre lehetett volna hozni olyan rendszert, ami után a világ Magyarország csodájára járt volna, és Orbán nagyobb vezetőj...Bővebben
május 24., 6:46 · Tetszik · 14

Konföderáció Magyarország Mi, magyarok – József Attila szavaival - már száz ezer éve nézzük, sőt, ezerkétszáz évvel ezelőttig éltük is, a megosztottság nélküli közszabadságot. Ideje, hogy meglássuk és ismét éljük.

A fentiek bizonyítására négy idézet:...Bővebben
totya54
2014-11-05 15:06:32
https://www.facebook.com/notes/tibor-geri/a-magyar-%C3%A1llam-felsz%C3%A1mol%C3%A1s%C3%A1nak-k%C3%ADs%C3%A9rlete/609660445779810
Imi
2014-11-05 10:04:18
Szegény Barbara
Nem tudod elviselni, hogy se a zsidó se a nácik nem kell a magyarnak. Jól tetted, hogy elmentél, semmit nem értesz a magyarok gondolkodásából. Ott meg a legjobb helyre klerültél, csupa zsidó meg náciliberális közé.
Topi
2014-11-05 09:31:12
HunorMagor
2014-11-05 07:41:05
Hitler-Churchill-Sztalin-Rozewelt több közös vonás található bennük, mind mészáros volt, származásukra nézve mind zsidó, szóval jave hűséges alattvalói, akiknek embert írtani a "legnemesebb" feladatuk volt.
HunorMagor
2014-11-05 07:34:47
Élő Isten a Magyar Isten!

A Magyar nép az élet urával, örök szövetséget kötött, tehát a Magyar feltámadás megtörténik, tetszik ez egyeseknek vagy nem!
Martin Killeen
2014-11-05 07:05:02
Azt elfelejtettem megemliteni, hogy a szegeny kiseszu fiucska meg sem szolalt, csak ugy odaallt Hitler kepmasa melle.
Martin Killeen
2014-11-05 06:59:57
A musorvezeto ur azt elfelejtette megemliteni, hogy ez a szegeny fiucska is szido, nem csak a tobbi jobbikos ugy altalaban! De nem baj. Szebb jovot! Barbara
HunorMagor
2014-11-04 20:37:50
És megtörténik!

A szombati adáshoz szólok hozzá, azokról az emberekről akik csak azzal lecsökkentették a bűnözést, hogy egyszerre gondoltak arra, hogy csökkenjen le és lecsökkent. Nagyon megérintett a dolog, hogy egyből beindultam tőle, és a következő szavak fogantak meg bennem. Köszönöm a Jó Istennek, hogy belátható időn belül megszabadította a Kárpát hazát, a nagy Magyarországot minden gonosztevőjétől, és minden ellenségétől a Magyar népet. És minden államadósságunk teljes mértékben törölve lett, és az ellopott javak kamatosan visszatértek, és ma igazi Magyar vezetés van, a Szakrális rend szerint. A Magyar nép most bőségben, békében, és harmóniában él a körülötte lévő népekkel együtt. Nagyon örülnék annak, hogy lenne egy kemény Magyar mag, akikkel együtt tudnánk meditálni ezeken az áldott dolgokon.

A Regnum Máriánum felépűl! A Regnum Máriánum felépűl! A Regnum Máriánum felépűl! A Regnum Máriánum felépűl!

Amikor minden úgy néz ki, hogy nincs mit tenni, akkor van értelme mindent megtenni!

Áldás!
Terez
2014-11-04 18:23:20
A Szabadsag teren kisert a kommunizmus szelleme. http://www.youtube.com/watch?v=JEKG1y4alaQ
Terez
2014-11-04 18:12:18
A Szabadsag teren kisert a kommunizmus szelleme. http://www.youtube.com/watch?v=JEKG1y4aIaQ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.