Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

totya54
2014-12-01 12:07:55
Topi
2014-12-01 11:36:49
Lehel
2014-12-01 09:57:44
Azok számára, akik nem látnák világosan a hatás-mechanizmust itt egy riport:
Hogy is mondja Sárközi Tamás: testvére a Vatikánban dolgozik és Ő maga is rokona a volt francia elnöknek.
S-T. aki magát "kisiparosnak" nevezi,holott egy kisiparos pontosan teljes vagyonával felel azért, amit tesz-bár S.T. azt állítja, neki így jó, hogy Ő csinálja a törvényt és nem felel semmiért ...feleljen a politikus
A család szerinte keresztény, Ő maga a Piadistáknál tanult...tisztázni kell, miért nevezik magukat kereszténynek a magyarországi R katolikusok,ha ilyen alakok közé keverednek,akik azon fáradoznak, miként lehet kiszolgáltatni a gyanútlan magyarokat ?

https://www.youtube.com/watch?v=Me0D-YvyO2k
Barteli2
2014-11-30 13:47:30
Soros CFCF alapítványáról - (amely mögé felsorakozik a minisztérium, a bankárszövetség , bankok és nyugati nagykövetségek) - beszél nyíltan a magyar görögkatolikus egyház első embere: Kocsis Fülöp püspök.

Nyílt levél:
http://gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=3418

Példamutató szívből jövő munkát végez Kocsis Fülöp püspök atya.
Topi
2014-11-30 11:41:27
Topi
2014-11-30 10:38:17
Magyarország nevű állam, jogilag nem létezik! Orosházi a bíróságon
https://www.youtube.com/watch?v=n3fWEnuBA-U

Ez TÖRTÉNELEM!

Akár tetszik a bíróságnak, akár nem!

Akár tetszik a háttérerőknek, akár nem!

(szándékosan nem hatalom kifejezést használok)

Nekik ezen a bolygón többé nem lehet és nem lesz szavuk.

A játéknak vége!

Nem kérni kell, hanem kinyilvánítani a rendszer bitorló mivoltát!

Tiszta szívből kívánok sok erőt, nagyon jó egészséget

Orosházi Ferencnek, Verecke ZÁSZLÓSának,

hogy fel ne adja, meg ne hátráljon!

Tiszta szívből szólítom Nagyboldogasszonyt minden Magyar védelmére!

Kérek minden jóérzésű magyart, késedelem nélkül továbbítsa ezt a filmet

szíve szerint magyarnak ismert embereknek, hogy tudomásuk legyen erről!
Előre is köszönet érte!

Úgy van!!!

Lengyel Károly

Orosházi Ferenc: Beadvány!

Mint az ezer éves magyar állam egyik állampolgára, alkotmányos kötelezettségemet teljesítve tájékoztatom Önt a következőkről:
(Az alkotmányos kötelezettségem a többször módosított 1949. évi XX. törvény hatályos, 2.§. (3) bekezdéséből származik: "Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom /erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg/ kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton
mindenki jogosult és egyben köteles (KÖTELES!) fellépni.)

Tájékoztatás!

A magyar állam ezer évnél régebbi alkotmánya alapján a magyar államban alkotmányozni CSAK a NEMZETNEK van joga. 1848-ig a nemzet a nemességből állt, 1848-ban ezt a jogot a nemesség a magyar állam minden polgárára kiterjesztette. Ezt a jogot sértették meg 1949-ben a kommunisták, amikor a nemzet helyett alkotmányoztak, és az alkotmány nevű törvényükkel diktatúrát vezettek be.

A kommunista diktatúra elleni 40 év küzdelem után 1989-ben a képviselők a nép nyomásának engedve, az alkotmány módosításával ideiglenessé tették az általuk alkotott alkotmányt, és benne a népszuverenitás elve alapján minden hatalmat (és ezzel az alkotmányozás jogát) visszaadták a magyar nemzetnek, a magyar állam polgárainak.

Ettől kezdve Magyarországon, az ezer éves magyar államban alkotmányozni, új - az ideiglenes alkotmányt hatályon kívül helyezni képes - alkotmányt, CSAK a magyar nép, a magyar állam állampolgárai alkothatnak, KÉPVISELŐ NEM!
Az alkotmány ezen előírását sértették meg a képviselők, amikor 2011. áprilisban megalkották Magyarország Alaptörvényét, mely így jogilag új alkotmánynak ÉRVÉNYTELENNÉ, alaptörvénynek alkotmány-ellenessé vált.
(Nem az alkotta meg, akit az alkotmány erre felhatalmazott)

Egy jogilag érvénytelen alkotmány viszont nem alkotmány, JOGILAG NEM LÉTEZIK. A jog alapelve szerint jogviszonyt nem keletkeztet és nem is szüntet meg.
Vagyis nem csak arra alkalmatlan, hogy az alkotmányt hatályon kívül helyezzék vele, hanem arra is, hogy a Magyarország nevű államot létrehozzák vele. Vagyis Magyarország ideiglenes Alkotmánya és ezzel a magyar állam hatályban van, a Magyarország nevű állam NEM LEHET a MAGYAR ÁLLAM.

Mivel az AB hivatalból nem helyezte hatályon kívül az alaptörvényt, alkotmányos kötelezettségét teljesítve ezt a magyar népnek KÖTELESSÉGE MEGTENNI!
Tehát a magyar állam alkotmányos rendje alapján a Magyarország nevű állam jogilag nem létezik, érvényesen nem jött létre.
Márpedig ha a Magyarország nevű állam jogilag nem jött (mert nem jöhetett) létre, ezért ennek a bíróságnak nem joghatósága és illetékessége nincs fölöttem, hanem
EZ A BÍRÓSÁG JOGILAG NEM LÉTEZIK.


Csak és kizárólag azért jelentem meg a bíróság előtt, hogy a jelen tájékoztatásomat megtegyem a bíróság és a sajtó felé.

Hogy a magyar nép (és a nemzetközi közvélemény) megértse végre, hogy mi folyik ebben az országban, és tegyen a diktatúra felszámolásáért. A magyar nép a történeti alkotmány ellenállási záradéka, és az ideiglenes alkotmány előírásai alapján, a nemzetközi közvélemény a nemzetközi jog, az ENSZ emberi és polgári jogok előírásai alapján tehet a diktatúra felszámolásáért.

Tehát nem az a kérdés, hogy követtem-e el bűncselekményt, vagy nem.
(Egyébként nem). És még csak az se kérdés, hogy a Magyarország nevű állam magának tulajdonított joghatósága kiterjed-e rám, eljárhatnak-e velem szemben. Egész egyszerűen arról van szó, hogy mivel a Magyarország nevű állam jogilag nem létezik, ezért annak egyetlen intézménye - így ez a bírósága - se létezik. Vagyis nem hogy joga nincs fölöttem, hanem jogilag NEM LÉTEZIK! NINCS.

Tehát nem hogy eljárni nem tud velem szemben, de még idézni se, mert NINCS HOZZÁ JOGA!
Fentiekre tekintettel - magyar joghatóság hiányában - a Magyarország nevű nem magyar állam és annak ügyészsége alkotmányt és nemzetközi jogot sértő tevékenysége miatt KÖZVETLENÜL az ENSZ és EU nemzetközi bíróságaihoz fordulok.

Felhívom Bírónő figyelmét, hogy amennyiben a Bíróság a magyar alkotmányos rend megváltoztatására kísérletet tevő Magyarország nevű állam nevében a diktatúra érvényesítésére erőszakot alkalmaz, abban az esetben kimeríti "az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása" bűncselekmény törvényi tényállását, ami akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is járhat. Hiszen a diktatúra (és ahhoz kapcsolódva a bíróság) a magyar alkotmányos rend megváltoztatását megkísérlő érvénytelen jogrendjének erőszakkal kívánna érvényt szerezni.

Fentiekre tekintettel én, mint a magyar állam erre alkotmányban följogosított állampolgára ennek a jogilag nem létező bíróságnak a színjátékát, alkotmánysértő tevékenységét a magyar állam területén befejezettnek nyilvánítom.

Ez a mi hazánk, itt mi, a magyar nemzet dönt jogról és hatalomról, és nem egy háttérhatalmat kiszolgáló rablóbanda, amelyik politikai "elitnek" nevezi magát, miközben elárulta a népét, nemzetét.
(Geri Tibor munkája nyomán) Nemzeti-Hirháló

http://www.hidfo.net.ru/2014/11/29/ujabb-pofont-kaphat-liberalis-tv-csatorna
Anna
2014-11-29 21:42:28
Topi
2014-11-29 09:17:22
Topi
2014-11-28 20:32:14
Peter123
2014-11-28 19:16:31
Topi
2014-11-28 17:00:21
Reggel kaptam, de megosztom itt is!

LATIN-AMERIKA hatásos védekezési módszerei a Goodfriend-féle ügyekkel szemben !

Az USA kormánya által Latin Amerikában alkalmazott destabilizációs módszerek stencilezett módon kezdenek megjelenni Magyarországon.
Ennek alapján a "puha szakasz" végéhez közeledünk, vagyis a jósolható a "kemény szakasz" kezdete.
Hogyan alkalmazhatják a magyarok Latin Amerika sikeres védekezési mechanizmusait, amelyet az elmúlt 15 évben fejlesztettek ki?
Kedves Bogár László, Szaniszló Ferenc, Drábik János és Varga István, azért címzem nektek ezt a levelet, mert ti vagytok abban a pozícióban hogy a következő információkkal érdemben valamit kezdjetek.
Mint tudjátok hosszú évek óta kollégáimmal Latin Amerikában tevékenykedünk főleg Venezuelában.
Kinti kollégáim ugyanúgy ahogy ti, magasan képzett hazafiak, 50 - 65 év közötti habilitált egyetemi tanárok, akik nem egy esetben Európában és az USA-ban tanultak jó nevű egyetemeken.
A közelmúlt magyar eseményei kapcsán (Goodfriend globálnyik által látogatott "spontán tüntetések") okán a következő véleményük alakult ki:
Magyarország most szembesül azzal amivel Venezuela (majd pedig az egyre inkább tömbösödő Latin Amerika) Kb. 15 éve Chávez hatalomra kerülésével szembenézett.

1.Őket is ahogy a Magyarokat is most, eleinte lelkileg sokkolta Amerika pszichológiai hadviselése.

2. Akármilyen jelentéktelennek tűnik, de először is hozzá kellett szoktatni a társadalmat ahhoz hogy ne imádják tovább az USA "jóléti" bálványt és az "amerikai álmot" amelynek legfőbb populáris támasza a televíziós sorozatok, termékreklámok (nagy autók, nagy házak stb) és a Hollywoodi álomgyár. Ennek keretében rengeteg televíziós riport született, amely bemutatja a valódi szegénységet és küszködést az USA-n belül, amelynek vajmi kevés köze van az "amerikai álomhoz".

3. Miután az USA "soft power" -ét realizmussal aláásták, utána már sokkal könnyebb volt az emberekkel elfogadtatni azt hogy nem kell komolyan venni a nemzetközi médiában az USA "24 / 7 (állandóan) " zajló elegáns öltönyös fehér házi"erkölcsi ítéleteit".


4. Jól használták az USA ellen a humor fegyvert. Ezen a videón a 6 perctől parodizálják Barack Obamát.
Ugyanerre a mintára Magyarországon is paródiákat kell gyártani ahol Obama, Goodfriend, esetleg Soros, és mondjuk Gyurcsány és Bajnai megbeszélik hogyan fognak forradalmat kirobbantani tüntetések révén.
A humor és nevetségessé tétel az egyik leghatásosabb fegyver az USA tekintélyelvű nyomása ellen, nagyon jól hat a lakosságra, feszültség oldó és többet ér a magasröptű fejtegetéseknél.
Az ECHO TV ezt megteheti.
Hazánkban A K.u.K bukásig tartott a klasszikus feudalizmus, Horthy akit nagyon tisztelek sajnos emberi kapcsolataiban egy szintén feudális mintázatú szigorkodó ,poroszos, címekkel és rangokkal tűzdelt társadalmat működtetett.
A nemzetietlen szocializmus pedig mint tudjuk kemény hierarchikus rendszer volt.
Az USA keményen épít arra hogy a magyar politikusok és a média kellő súllyal és tekintéllyel fog nyilatkozni a Goodfriend ügyben ami persze az ő malmukra hajtja a vizet.
Az nem baj ha komoly emberek nyilatkoznak az eseményekről, de nem mindegy hogy milyen hangulati és "nem verbális körítéssel".
Kerülni kell a "komoly" és a "világvége" hangulatot. Humorral és lazasággal bagatellizálni kell az ügyet.

5. Latin Amerikában az USA által pénzelt "civil szervezetek" workshopokat és szemináriumokat szerveznek egy "soft coup d'état " vagyis egy puha államcsíny szervezéséhez.
Ennek egyik eklatáns példája a Washingtoni székhelyű WOLAszervezet amelynek angol nyelvű honlapjáról le lehet tölteni egy oktatási anyagot arról hogy hogyan kell megbuktatni puha módszerekkel
(Pl. Goodfriend féle tüntetések) a fennálló államrendet a nem engedelmeskedő latin amerikai államokban.
A WOLA angol nyelvű honlapján hozzáférhető a spanyol nyelvű oktatási anyag. Szaniszló Ferenc aki Latin Amerika szakon végzett az MGIMO-n érteni fogja.
Az anyag javaslatai pontról pontra tetten érhetőek Budapesten is!
Latin Amerikában az állami portálok részletesen foglalkoznak az USA által bevetett 4-dik és 5-dik generációs hadviseléssel (magyarázat angolul).

6. Tekintettel arra hogy a hazai tüntetések alatt lassan megjelenik a tettlegesség, fel kell készülni a kemény szakaszra - ezért nem szabad benne résztvenni !!!
A kemény szakasz kezdete a "táncba vihető" társadalmi csoportok segítségével történik úgy hogy első lépésként házilag elkészíthető fegyverekkel (Molotov koktél, autó gumikat kiszúrójancsiszög gyártás, vállról indítható vas csőből fabrikált gránát vető, utcai barikád emelés) segítségével radikalizált erőszakos sejteket hoznak létre, akik tervszerűenlebénítják először a fővárost majd pedig az országot.
Magyarországon ezek a célcsoportok az életkori sajátosságai miatt a lobbanékony naiv diákság valamint adevizahitelesek esetleg radikalizálódó része.
Ez utóbbi kapcsán, ha a deviza indexált hiteleket a kormány nem tudja megoldani, akkor a már létező pl. Kásler Árpád féle kemény mag radikalizálódhat és cél báb -csoportjává válhat a CIA-nak.
A kemény szakasz vége a részben külföldről importált lehetőleg az ország nyelvét anyanyelvi szinten beszélő profi zsoldosokból álló paramilitáris vezetők megjelenése, akik helyi bűnözőket irányítanak !!!
Ez utóbbiak nálunk vélhetően az In-Kal Security típusú fegyverviselési engedéllyel rendelkező őrző védő Kft.-ék lesznek.

7. Mindezt persze a CNN és a nyugati sajtó mint "szabadságharcot" tálalja majd.
A nyugati főáramlatú portálokon mint például a yahoo már sorra jelennek meg az olyan belinkelt oldalak amelyek angol nyelven azt hirdetik hogy Magyarország veszélyezteti a NATO-t valamint hogy Magyarország a következő Ukrajna.
Ez a világközvélemény megdolgozásának a forgatókönyvszerű kezdete.

8. Az MTVA a maga 400 milliárdos büdzséjével nem közöl idegen nyelvű ellen híreket a portálján, nincsenek idegen nyelvű TV műsoraink sem, amelyek keringhetnének az interneten. Ez egy súlyos hiba.
A Latin Amerikai Államok szövetsége létrehozta az 5 kontinensen 1 milliárd embernek angol és spanyol nyelveken adó TeleSUR globális adót a CNN és társai megtörésére. Sikerrel!

9. A Latin Amerikai Államok nem egyedül tesznek média nyilatkozatokat.
Argentína, Bolívia, Ecuador, Venezuela, Brazília és számos más állam első számú vezetői de minimum külügyminiszterei közösen szoktak ellen nyilatkozatokat tenni a Goodfriend féle ügyekben.
Térségünkben is az elérhető legmagasabb szintű közös média fellépés szükséges, és mindig abban az országban ahol a jelenség megjelenik.

10. Ne számítsanak arra a Magyarok hogy ez a nyomás abba marad. Nem fog.
Latin Amerikában egyidejűleg több országban 15 éve folyik megállás nélkül az USA puha és néha igencsak kemény agressziója.
Éva
2014-11-28 15:06:17
Topinak, is!

Bonyolult a nemzetközi helyzet, mint mindig most is az USA illetve azt vezénylő 5 millió zsidó irányítja az eseményeket.
A hazai eseményekre is nyilván kihatással vannak a cion törekvések, ebben egyetértünk.
Visszatérő téma nálad O.V., mint hazánk egyetlen védelmezője, tehát szerinted /és kisemesék szerint/ a független államiság megőrzésének egyedüli biztosítéka.
Az igaz, hogy a most össze-vissza tüntetgetők nem Magyarország jövőéért tüntetnek, hanem ezek azok, akik a parlament előtt az életmenetben is tüntettek. Igen ám, de érdekes módon ott a fidesz is képviseltette magát, Rogán személyében, és eléggé egyértelműen beszélt a radikális magyarság ellen, leantiszemitázva stb. őket/minket/ a hitgyülivel és a mazsihisztériával összefogva.
Szóval azoknak nyalt és most is nyal a fideszes kormány minden tagja, O.V.-val együtt, akik ellenük tüntetnek. Akkor hogy is van ez?
Aztán a földtörvény és az új-nak nevezett alkotmány sem a független államiság, földünk, természeti kincseink, sem a magyar emberek védelmét nem szolgálja.
A devizahitelesekkel kapcsolatban nem tudom, mivel kényszerítették a kormányt a bankok, és miért tartanak zárt tárgyalásokat, de jól megszegte O.V. a hiteleseknek tett ígéretét. És eddig szinte minden nemzetieskedő ígéretét és szavát megszegte, vagy az eu, vagy Amerika, vagy a bankok stb. miatt. Abból is elegünk van, hogy állandóan hátrafelé mutogatnak, pedig már 2010 tavasza óta lehetett volna valami fejlődést felmutatni akár a mezőgazdaság akár saját iparunk újjászervezése terén. De csak a mutyizás, a közeli körök helyzetbe hozása történt, és egyre többen szegényedünk el.
Szóval lehetne vég nélkül folytatni a kérdést, hogy miért is jó nekünk O.V.kormányzása?
A legutóbbi-hétfői- Világpanorámát ajánlom meghallgatni.
Szaniszló világosan elmondja, hogy milyen kettős játékot folytat O.V.
Peter123
2014-11-28 14:06:29
Erkölcsi mély repülés.Mindig van lejjebb.Az én Pápám 16 Benedek.
Peter123
2014-11-28 14:03:04
LacháziGábor
2014-11-28 13:43:46
Erkölcsi mélyrepülés és totális közöny, a liberális demokrácia természetes velejárója.. http://jobbegyenes.blog.hu/2014/11/27/atlepni_es_kifosztani_egy_haldoklot_sosem_volt_meg_ilyen_melyen_az_orszag#more6937359
Topi
2014-11-28 11:56:11
A kedves Barbarának is!
Az USA újra elővette a "Az Új Amerikai Évszázad" nevű projektjét, amit másnéven a neokonzervatív Mein Kampf-nak is hívnak, és röviden az a célja, hogy egy "egypólusú" világot hozzon létre, amelyiknek az USA a központja. Röviden, az USA az egész világot a gyarmatának tekinti.

Rá lehet keresni :
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Ce..

Egyik pontjában világosan kimondja, hogy meg kell szüntetni MINDEN olyan erőközpontot, amelyik politikai, gazdasági, katonai vagy bármi módon konkurenciája lehet a projekt végrehajtásának.
És ide tartozik az EU olyan mértékű gyengítése, hogy ne lehessen gazdasági versenytársa az USA-nak. És ez most világosan látszik hogy belekényszerítette az EU-t egy oroszellenes politikába NYILVÁNVALÓAN a saját érdekei ellen.

Szóval most az USA Oroszországot szeretné megtörni.
De ehhez le kell róla választani Európát amelyik részben függ az orosz gáztól, részben az egyre növekvő orosz piactól.
Csak Németországnak 6000 cége működik Oroszországban.
A Franciák most adtak el az oroszoknak komoly haditechnikát.
Az orosz újgazdagok gazdasági fellendülést hoztak Londonban.
Kelet Európa hatalmas mennyiségű élemiszert állít elő az orosz piacra... és sorolhatnám.

Tehát az USA most mindenkit megpróbál vesztegetéssel, zsarolással, hazugságokkal eltántorítani az erősödő orosz gazdasághoz való kötődéstől.

Ennek része a magyar kormány elleni amerikai piszkálódás.
Egyenesben nem akar nekimenni Németországnak Oroszország legnagyobb európai partnerének, hanem előbb a német "szövetségeseket gyengíti meg".
A cseheket már bedarálta, most rajtunk a sor.

A korrupció nagyon jó ürügy, mert MINDENÜTT van korrupció.
Magyarország jó európai középmezőnyös a dologban, tehát nem kirívó. De van korrupció.
Az USA-nak nyilván nem az a korrupció szúr szemet, amit az ő "befolyás növelő" szervezetei és ténykedései okoznak...
Egyszerűen zavart akar kelteni, gyengíteni a kormányt.

A korrupció mellett van még egy ügy.
A devizahitelezésben résztvevő bankok biztosítói mind amerikai pénzintézetek.
Ha a kormány az ígéreteinek megfelelően alacsony átváltással forintosítaná a devizahiteleket, akkor ezt az amerikai bankoknak kellene lenyelniük.
A zárt tárgyaláson belekényszerítették a kormányt, hogy a kormány szegje meg a devizásoknak tett ígéretét, abban bízva, hogy a magukat becsapottnak érző devizahitelesek az utcára mennek tüntetni a kormány ellen.
De talán lesz annyi eszük, hogy nem azok melett fognak tüntetni, akik ebbe a helyzetbe hozták őket, ráadásul azok ellen akik legalább megpróbáltak segíteni rajtuk.

Most azok tüntetnek korrupció ellen, akiknek szeme se rebbent a völgy nélküli viaduktok, a hegy nélküli alagutak, a kormányzati negyed, a világ legdrágább autópálya építése, libatenyésztők padlóra küldése, a cukorgyárak felrobbantsa, és általában a privatizáció szabad rablásai idején...

Csak úgy emlékeztetőnek:

"A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem-kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása így kívánja."

Ezek a mocskok nem bírják elviselni a Döbrögi-féle háromszoros vereséget! :/ Az a baj, hogy mi nem vagyunk olyan szarháziak és beszarik, mint anno a gyurcsányisták, hogy kordont húztak a Kossuth tér köré és lőttek azokra, akik fel merték emelni a hangjukat és tiltakoztak az ország el- és kiárulása ellen!!!

Van egy nagyon-nagyon rossz hírem---lehet tüntetgetni/,hogy egy "klasszikust" idézzek: majd megunják és hazamennek!/--de választások csak 2018-ban lesznek.

Indul a puccskísérlet, Badfriend (Goodfriend USA nagykövet BP-en ) vezetésével. Reméljük a magyar nép képes lesz megállítani a fizetett norvég ügynökök akcióját.

Itt nem Orbánt kell szeretni. Itt a független államiság megvédéséről van szó. Amerikai gyarmati igazgatás kinek lenne jó? Senkinek.
Csaba
2014-11-28 11:32:03
Elfelejtett parancsnok: Kratochvil Karoly http://www.youtube.com/watch?v=PXzgPN9KUoI
Martin Killeen
2014-11-28 08:43:58
Biztonsag kedveert idezem a kuruc.info cikket, mert a musorban nem hangzott el, hogy

Utcára hív a Jobbik! A nemzeti ellenzék pártja minden lehetséges eszközével tiltakozik a ma megszavazott, lényegében piaci áron
történő forintosításról szóló javaslat ellen, amelyet a pénzügyi visszaélések legalizálásával egyenértékűnek tart. Álságosnak tartjuk,
hogy a kormányzat a Kúria döntésével takarózik, mivel a szervezet állásfoglalása nem kötötte meg a kabinet kezét a forintosítási
árfolyam tekintetében. Itt a Jobbik álláspontja szerint a felvétel napjának árfolyamán kellett volna átváltani az összegeket, vissza-
juttatva a károsultaknak az utolsó indokolatlanul elvett forintjaikat is. A Jobbik nem támogathatta az úgynevezett „fair bankokról” szóló\
javaslatot sem, hiszen az még mindig magában foglal számos olyan „aknát”, amely alapján a bankok egyoldalúan háríthatnak át
díjakat és költségeket ügyfeleikre, márpedig az ügyfelek jelen kiszolgáltatott helyzetében a Jobbik egyetlen hasonló terhelés
lehetőségének helyben hagyására sem adhatja áldását. Mivel a parlamenti tiltakozás lehetséges formáit kimerítettük, képviselőink
a tegnapi és a mai napon is csatlakoztak a Kossuth téren tüntető károsultakhoz, továbbá pénteken 16 órára minden szimpatizánst
és a bankok által kifosztott polgárt várunk a Szabadság térre, a Bank Center elé, hogy markáns kiállással megállítsuk a kormányzat
az érintett bankokkal összejátszó paktumpolitikáját. " Szebb jovot a JOBBIKKAL Udv. Barbara
Topi
2014-11-28 08:15:06
Tisztelt Honfitársunk!

Örömmel tudatjuk, hogy sikeres volt egyesületünk tárgyalása Dr. Baán Lászlóval: méltó emlékhelyet kap a Regnum Marianum-templom. Ha már az eredeti templom újjáépítésére nincs lehetőség (hiszen azt az egyházvezetés nem támogatta), legalább történni fog valami a XX. századi magyar történelem egyik legfontosabb helyszínén.

Tekintse meg a tárgyalásról készült képes beszámolónkat! Kattintson: http://www.magyarpatriotak.hu/meg-fog-epulni-a-regnum-marianum-emlekhely/


Felhívás

Várjuk a magyarpatriotak@gmail.com e-mail címre mindazok jelentkezését, akiknek még vannak emlékeik az egykori Regnum Marianum-templomról. A szemtanúk leírásaira azért van szükség, hogy az altemplom feltárását, valamint az emlékhely tervezési munkálatait megkönnyítsük, továbbá a lerombolt templom hiteles történetét feldolgozhassuk.

Köszönettel:

Magyar Patrióták Közössége
www.magyarpatriotak.hu
Topi
2014-11-27 22:07:52
A világ iskoláztatása - A fehér ember utolsó terhe https://www.youtube.com/watch?v=9oHOhpfRJJs
Ajánlom figyelmébe minden józan paraszti ésszel még gondolkodó embernek. http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/egy-kuka-es-papirgalacsinok-ezert-fontos-tanulni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.